Komunikacja wewnętrzna w firmie, PR niedoceniany. Narzędzia, przykłady, porażki i najlepsza praca świata

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kraków, 2009

Text of Komunikacja wewnętrzna w firmie, PR niedoceniany. Narzędzia, przykłady, porażki i najlepsza...

  • 1. Bartomiej Juszczyk waciciel Agencji Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb Komunikacja wewntrzna w firmie, PR niedoceniany. Narzdzia, przykady, poraki i najlepsza pracawiata.Bartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com

2. O wspieraniu komunikacji wewntrznej dwa sowa. czy pracown ik moe by am basadorem marki?czy to ju propaganda czy jeszcze komunikacja? nikacji? ci w odze komu czy popuBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 3. Co to jest Intranet? To nic innego, jak sie komputerowa ograniczajca sido komputerw w firmie. Do intranetu dostp maj zazwyczaj tylko pracownicydanej firmy, posiadajcy do tego odpowiednieuprawnienia. Intranet przypomina Internet,ztymjednakzastrzeeniem, e jest ograniczony do wskiej grupyosb. Intranet umoliwia przegldanie zastrzeonych dla danejfirmy stron internetowych (np. wewntrznego bloga),poczty e - mail itp.Bartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 4. Funkcje IntranetuSysBiuletyn informacyjnyta itemi klienkom uguni kacobs em ji g rup S ystoweM jCRPanel, gdzie pracownicymog znale wszelkie Systemwymiany pomidzdainformacje zwizane z y poszcz nychdziaalnoci firmy: plany dziaami eglnymfirmyirozwoju, dokumenty, logotypuitd.czyli...Intranet jest po prostu systememzarzdzania komunikacj i informacj wewntrznBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 5. Zalety Intranetu Umoliwia szybkie rozprzestrzenianie informacji istotnych dla pracownikw firmy W sieci Intranet mona umieszcza wzory umw, regulamin pracowniczy oraz inne informacje zwizane z organizacj firmy Intranet podzielony na poziomy ogranicza tym samym wstp czci pracownikw do okrelonych kategorii informacji nieprzeznaczonych dla nich. Obecnie coraz czciej intranet wychodzi poza firm (mona si zalogowa do zasobw firmy z Internetu, znajc swj login i haso)Bartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 6. Rwnie atwo si pogubi 1.Skoro intranet wyrs z innych systemw wewntrznych w firmach 2. czstokro bywa tylko zestawem procedur, wewntrznym CRMem, narzdziem martwym. 3.Problem w wynika z braku zaplanowania jasnej struktury i ustalenia celu intranetu 4. jak rwnie pniejszej aktualizacji. 5.Czy zatem intranet moe sta si bardziej demotywatorem ni narzdziem informacji?Bartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 7. CASEBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 8. I. Sytuacja wyjciowa Agencja reklamowa, okoo 40 osb zatrudnionych, obszar dziaania caa Polska Kilka dywizji wyspecjalizowanych w: tradycyjnej reklamie, interactive, technologiach,PR, marketingu wyszukiwarkowym Rnorodno dziaw, paska struktura, sporo stanowisk samodzielnych (specjalistycznych) Proces rozwoju od firmy jednoosobowej po obecny ksztat Stay progres w zatrudnieniu, obsugiwanych Klientach, nowych narzdziach, przychodach (kryzys niestraszny) Specyficzna kultura organizacyjnaBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 9. I. Sytuacja wyjciowa - komunikacjamowaniu otw arto w infor Szczero i w sz y o d aturalna pocz Komunikacja n startu firmy Narzdzia: mailing,spotkania integracy sporadyczne spotkan jne, ia caego skadu firm yBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 10. II. Problem Usprawnienie komunikacji wewntrznej, czynic j nie narzdziem propagandy, nie sztywnym systemem, ale yjcym organizmem Zagroenia: Utrata kontroli nad przesyanymi treciami Chaos komunikacyjny Oderwanie ludzi do pracy na rzecz czytania intranetu Niech i ze postrzeganie intranetu AnonimowoBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 11. III. Proces wdroenia intranetu Analiza sytuacji wyjciowej badanie wrd pracownikw Opracowanie funkcjonalnoci intranetu Ustalenie architektury informacji Wskazanie zespou redakcyjnego Opisanie metod pomiaru efektywnoci rozwizania Opracowanie strategii promocji intranetu wewntrz firmyoraz metody wdroenia Prace wdroeniowe dopuszczenie pracownikw dopostpw Szkolenie uytkownikw intranetu Czytelne wskazanie zasad uytkowania Uruchomienie portaluBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 12. Jak wdraa Intranet? Decyzj o wdroeniu intranetu podejmuje kierownictwo firmy. Sama inicjatywa czsto bywa oddolna. Wdroenie powinno uwzgldnia biec obsug procesw, obieg dokumentw w firmie oraz nawyki pracownikw W proces projektowania Intranetu powinny by zaangaowane osoby posiadajce kompleksow wiedz o dziaaniu przedsibiorstwa jako caoci. Naley uwzgldni aspekty techniczne oraz organizacyjne. Nieocenione jest wsparcie kadry zarzdzajcej. Wane udzia PR w budowaniu intranetu.Bartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 13. IV. Zaoenia systemu czenie treci formalnych (50%) z nieformalnymi (50%) Koncepcja lunej strony informacyjnej Dopuszczenie anonimowoci rzecz zaufania Stay rozwj Aktualizacja dwutorowa (blog i news) Wczenie na tyle duo treci formalnych i wiedzowych, byintranet by traktowany powanie Nieprzenoszenie ruchu do intranetuBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 14. IV. Zaoenia systemu - technologicznie Przyjazny system zarzdzania treci Zabezpieczenia dostpu ograniczone do pracownikw Monitoring ruchu po IP Monitorowanie odwiedzalnoci Wdraanie kolejnych rozwiza Moliwo definiowania uprawnie dla grup pracownikworaz personalizowanie dla nich informacji Moliwo nieograniczonej rozbudowy struktury intranetu Szeroki wachlarzu dostpnych gotowych rozwizafunkcjonalnych System jest absolutnie otwarty na rozbudowBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 15. V. Co znajduje si w sieci IntranetAplikacje standardowe (najwaniejsze: podzia na dwa obszary): baza dokumentw biuletyn informacyjny struktura organizacyjna wewntrzna ksika teleadresowa (wraz z wyszukiwark) zarzdzanie urlopami i nieobecnociami terminarz korporacyjny baza wiedzy sondy i ankietyBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 16. V. Co znajduje si w sieci Intranet blogiNiestandardowe aplikacje:tualnoci Informacje i akgaleriaKalendarz imprez fir m owychgaleria zdj pracownikw, fotografii ze wsplnych imprezopis ludzimapa przedstawiajca schematyczn struktur firmyskrzynka pomysw, gdzie pracownicy mog zamieszcza swoje sugestie dotyczce rozwoju firmy, wsplnych imprez oraz spotka itd.blogi redagowane przez team leaderw poszczeglnych marek, dziaw czy zarzdudzia aktualnoci, gdzie zamieszczane bd rne informacje dotyczce pracownikw oraz ycia firmy, a take ogoszenia o dowolnej tematyceinformacje o aktualnie prowadzonej rekrutacjiokolicznociowy kalendarz, roczne plany rozwojowe, cele firmy itd.Bartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 17. VI. KorzyciKodeks etyczny, ktry sta si nim faktycznieBaza wiedzy wykorzystywana i rozbudowywana przez ludziOpis struktury oraz nowych rekrutacjiKalendarz urlopwAnonimowa skrzynka pomyswBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 18. Baz wiedzy kady rozbudowuje samodzielnie; struktura firmy pomaga si nie zgubiBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 19. Pena i jedyna wiarygodna identyfikacja wizualna firmy oraz jej marekBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 20. Modu galerii dokumentuje dla potomnych wydarzenia w firmieBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 21. Kalendarz zasobw sta si rwnie miejscem powiadomie o urlopach, L4, urodzinach, wanych wydarzeniach w firmieBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 22. System blogw wewntrznych: 9 blogw Dowolno komentowania ipolemik Odwiedzany codziennie Wpisy cytowane wwewntrznych rozmowach Odwiedzany codziennie przez90% ludzi w firmie Zintegrowany z mikroblogiem Przez 2,5 roku 162 wpisy moje iok. 250 wpisw pracownikw Zdecydowanienajskuteczniejsze rdoprzekazywnaia informacjiBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 23. Intranet pozwala przeama dystans komunikacyjny w firmie.Kady z dziaw ma inny system organizacji, inn struktur, a nawet ...poczucie humoru.Bartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 24. czasami do specyficzne.Bartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 25. Przykadowe zastosowaniaIntranetu w innych firmachBartomiej Juszczyk >> Agencja Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb >> bartlomiej@juszczyk.com 26. Efekty wdroenia Intranetu Jasne okrelenie regu i procedur obowizujcych w firmie Zapewnienie dostpu pracownikw do aktualnych informacji Stworzenie oglnodostpnej bazy dokumentw Oszczdno w wykorzystaniu materiaw biurowych Skrcenie czasu oraz monitorowanie zada wykonywanych przezpracownikw Szybsza adaptacja nowych pracownikw Skrcenieczasuszkole wewntrznych (samoszkoleniepracownikw) Zarzdzanie informacj z jednego rda daje moliwo jejaktualizacji oraz modyfikacji Pracownicy staj si ambasadorami marki majc przekonanie dojej uczciwoci komunikacyjnej wzgldem nich samychBartomiej Jusz