Koncertni list - 35-letnica zbora
Koncertni list - 35-letnica zbora

Koncertni list - 35-letnica zbora

 • View
  224

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Koncertni list - 35-letnica zbora

 • K U L T U R N O D R U T V OAPZ ALOJZIJ MAV

  Nedelja, 2. junij 2013, ob 19. uri v cerkvi sv. Jakobana Gornjem trgu v Ljubljani.

  Program povezuje: Botjan trasner

  ORGLE KLANCIC GREGOR SAKSOFONLADOJAKABARITON ZUPAN TOLKALA KUNCDOMINIK DAVID

  PROGRAMMoritz Hauptmann:Salve ReginaMikula Schneider Trnavsky:Ote naFrance Cigan:Kristus je opravil za grehe eno daritev prir. France Cigan:Marija gre na bojo potprir. Matija Krei:Rozmarinska vejka (prekmurska ljudska)

  Otto Siegl:Tu es PetrusEmerik Beran:Ave MariaAlojzij Mav:Tebe Boga hvalimo

  prir. Moses Hogan:I Want to be Ready (rnska duhovna)Agripino V. Diestro:AllelujaLars Jansson, prir. Gunnar Eriksson:To the Mothers in Brazil: Salve Regina

  Prireditev sta prijazno podprla JSKD in MOL

 • LOVRO FRELIHse je rodil 27. 7. 1988 v Slovenj Gradcu. V Ljubljani je obiskoval nijo glasbeno olo, smer klavir, pri prof. Suzani Zorko ter Srednjo glasbeno in baletno olo, smer C: jazz klavir, kjer je spomladi leta 2011 maturiral pod mentorstvom prof. Veljka Glodia. Redno se udeleuje seminarjev in izobraevanj za pevce, zborovodje, organiste in pianiste. Leta 2005 se je udeleil seminarja Razumeti in peti spiritual & gospel, ki ga je vodil Paul Smith. V zadnjih letih se izobrauje na zborovodskih seminarjih v okviru JSKD pod vodstvom Boruta Smrekarja ter na seminarjih v okviru Glasbene matice pod vodstvom Steffena Schreyerja in Georga Grna. Kot pevec ali dirigent obasno sodeluje pri glasbenih projektih, kjer poustvarjajo tako slovensko kot tujo glasbeno literaturo. Redno sodeluje z malimi vokalnimi skupinami, ki izvajajo zabavno vokalno glasbo, in za njih pie priredbe, nekaj let pa je kot umetniki vodja vodil Vokalno skupino Akolada, kjer so izvajali zlasti gospel, zimzelene ter jazzovske skladbe. Kot korepetitor e deset let sodeluje z Zavodom sv. Stanislava v entvidu nad Ljubljano, kjer spremlja otroke in mladinske zbore ter jazz pevce. Z APZ Alojzij Mav sodeluje peto leto. V tem asu so skupaj dosegli ve priznanj na domaih in tujih odrih, tako srebrna in zlata kot tudi posebna priznanja.

  GREGOR KLANCIC,zborovodja in organist, je zael glasbeno izobraevanje na G Nova Gorica in na Orglarski oli v Novi Gorici (prof. Hubert Bergant). tudij je nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je diplomiral na oddelku Glasbena pedagogika in Cerkvena glasba (orgle pri izr. prof. Renati Bauer).Kot organist nastopa po Sloveniji, na Hrvakem (Mednarodni festival Dani orgulja u Istri, Varadin, Reka), v Italiji (Trst), v Franciji (Tours) in v Nemiji (Konstanz, Aachen). Nastopal je z Orkestrom Slovenske filharmonije, s tevilnimi vokalnimi solisti, intrumentalisti in zbori: Slovenski komorni zbor, zbor in orkester Consortium musicum, zbor Glasbene matice, Komorni zbor Ipavska idr.

  LADO JAKAje svobodni umetnik, glasbenik, skladatelj in umetniki fotograf. Pie glasbo za film, televizijo, gledalie in umetniki ples, izdal je 14 samostojnih zgoenk, sodeluje s priznanimi domaimi in tujimi jazzovskimi glasbenimi umetniki, ima koncerte in tevilne glasbene ter multivizijske projekte doma ter na gostovanjih v tujini. Imel je preko 60 samostojnih fotografskih razstav doma in po svetu. Njegova avtorska dela so del zbirk tevilnih galerij po Evropi. Vodil je vrsto glasbenih in fotografskih delavnic za otroke, mladino in odrasle ter se redno udeleuje mednarodnih umetnikih simpozijev doma in v tujini.

  Iz zgodovine Akademskega pevskega zbora Alojzij Mav

  APZ Alojzij Mav je bil ustanovljen 1978. Duhovni asistent za versko pastoralo tudentov dr. Rudi Koncilija je zbral prve pevce, da bi sodelovali pri tudentskih maah. Prvi zborovodja prof. Joe Trot je zbor vodil pet let, eno sezono pa ga je vodila Breda Avsenik Poliar. e prej so pevci prieli vaditi pri franikanih na Tromostovju, kjer so lepali nedeljsko bogosluje enkrat meseno. 1983 je duhovni asistent postal dr. Janez Gril. Zbor je poslej imel vaje na Jurievem trgu.

  1984 je zbor prevzela Marika Perko, ki mu je ostala zvesta 24 let in pustila viden peat. Skrbela je, da so bile harmonino uravnoteene glasba, duhovnost in druabnost. Oktobra 1985 si je zbor na njeno pobudo nadel ime po duhovniku in skladatelju Alojziju Mavu (18981977), ki je bil zelo plodovit cerkveni skladatelj. Mavove pesmi so bile zboru vedno pri srcu, s poimenovanjem pa so eleli skladatelja tudi poastiti.

  Za dr. Grilom so bili duhovni asistenti dr. Borut Koir, Milan Knep in dr. Andrej Pozni. 1997 se je zbor registriral kot kulturno drutvo. Poslej je sodeloval na obmonih revijah ljubljanskih zborov. Meseno je pel pri nedeljskih veernih maah na Tromostovju, sodeloval pa je tudi v upnijah, od koder so prihajali pevci, na koncertih ipd.

  Pred estimi leti se je zbor preselil v upnijo sv. Jakoba v Ljubljani. V tem asu so bili duhovni asistenti p. Toma Miku, p. dr. Peter Lah in p. Joe Kokalj, ki se mu iskreno zahvaljujemo za gostoljubje in duhovno podporo.

  2008 je dirigentsko palico prevzel Lovro Frelih. Zbor sestavljajo pevke in pevci razlinih generacij iz vse Slovenije. Na pevskih vajah se zbirajo ob torkih zveer. Poleg sakralne glasbe domaih in tujih skladateljev se zbor posvea posvetni glasbi in slovenski ljudski pesmi. Zadnja leta poje veinoma a capella in sodeluje pri svetih maah v upnijah po Sloveniji in zamejstvu, kjer obiajno pripravi koncert. Vsako leto se udelei revije ljubljanskih zborov. Uspeno se je predstavil na regijskih tekmovanjih v Sloveniji in mednarodnih tekmovanjih. Tako je osvojil srebrno in zlato priznanje ter posebno priznanje za najboljo izvedbo slovenske ljudske pesmi na regijskih tekmovanjih pevskih zborov (2009 in 2011), dve bronasti priznanji na Mednarodnem zborovskem festivalu Musica Sacra v Bratislavi 2010 ter zlato in srebrno priznanje na Mednarodnem zborovskem tekmovanju Praga Cantat v Pragi 2012.

  Page 1Page 2