Kort Svensk Grammatik

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

One short view into the swedish grammar

Transcript

 • Kort svensk grammatik Morgan Nilsson

  5 augusti 2008

 • Uttal

  Uttalet av /r/

  r uttalas fre ljuden a, e, i, o, u, y, , , och h

  r uttalas inte fre ljuden

  b, f, g, j, k, l, m, p, v och /sj/, /tj/

  Ord med avvikande uttal r [] var [va] imperfekt av r eller [elle] mig [mej], dig [dej], sig [sej] de [dmm], dem [dmm] sger [sjjer], sg [sjj], sga [sjja] stod [stog]

 • Stumt /d/ i slutet av ord

  med [m], bredvid [brevi] ibland ven brd [brd] / [br] inuti ord

  bredvid [brevi] midsommar [missommar] tidning [tining]

  Stumt /g/ i slutet av ord

  jag [ja] alla adjektiv p ig

  Stumt /j/ i slutet av ord

  nej [n]

  Stumt /l/ i slutet av ord

  till [ti] preposition: till mig [timejj] men: till [till] adverb: en gng till

  Stumt /v/ ibland blev [blev] / [ble], i synnerhet obetonat [ble]

 • Substantivens genus N-ord

  slutar p e a dom ing het lek else

  Levande

  en man Undantag:

  ett barn, ett bi, ett djur, ett fr, ett fl, ett lamm, ett lejon, ett spke, ett sto, ett syskon, ett troll

  T-ord

  slutar p on

  ett hallon, ett lingon, ett plommon, ett pron, ett syskon Bde N- och T-ord

  en fax maskin

  ett fax meddelande, papper

 • Bestmd form singular Grundndelsen r en fr N-ord och et fr T-ord

  K en et en bok en fot

  en hand en man

  en morgon [mrron] en natt

  en sommar en son en stad

  en strand en tand

  boken foten

  handen mannen

  morgonen [mrronen] natten

  sommaren sonen staden

  stranden tanden

  ett hus ett land

  ett papper ett rum

  huset landet

  papperet / pappret rummet

  V n t

  en flicka en ko

  en kudde en lrare en sko

  en studerande

  flickan kon

  kudden lraren skon

  studeranden ett kn

  ett pple ett ga ett ra

  knt pplet gat rat

  et ett bi biet

  el er n

  en bror / broder en dotter

  brodern dottern

 • en far / fader en gaffel

  en mor / moder en syster

  en tekniker

  fadern gaffeln modern systern

  teknikern len

  en himml himlen ret

  ett fnstr ett nummr ett pappr

  fnstret numret

  pappret / papperet datorn, gaffeln

  en = en frken frken

  nen / = en bottn bottnen / botten

  um et

  ett museum museet umet

  ett album albumet

 • Plural av N-substantiv

  -or

  -a

  en flicka flickor en klocka klockor

  en kvinna kvinnor en pappa pappor

  -ar

  -e

  en finne finnar en kille killar

  en kudde kuddar en pojke pojkar

  -ing

  en tidning tidningar

  -dom en sjukdom sjukdomar

  -lek en storlek storlekar

 • -er

  -het

  en dumhet dumheter

  -r

  -else

  en bakelse bakelser

 • -ar

  svenska ord

  en bil bilar en bro broar en buss bussar en by byar en byr byrar mbel en dansk danskar en fru fruar

  en igelkott ingelkottar en kopp koppar en ryss ryssar en sten stenar en stol stolar en tysk tyskar

  vokal bort

  en cykel cyklar en faster fastrar en frken frknar en fgel fglar en gaffel gafflar en himmel himlar en kittel kittlar

  en morgon morgnar [mrron] [mrnar] en moster mostrar en nyckel nycklar en snigel sniglar en sommar somrar en tiger tigrar

  kvinnor med prickar

  en mor mdrar en dotter dttrar

 • -er

  utlndska ord

  en banan bananer en katt katter en polack polacker en present presenter

  en telefon telefoner en text texter en vas vaser

  ndrad betoning

  en byr byrer kontor en dator datorer

  svenska ord med prickaren bok bcker en bonde bnder en bror brder en far fder en fot ftter en get getter en hand hnder ett land lnder en morot mortter

  en natt ntter en nt ntter en rot rtter en son sner en spann spnner en stad stder en strand strnder en tand tnder en tng tnger

 • -or

  en ros rosor en vg vgor p vatten

  -r

  en ko kor en sko skor

  en t tr

  =

  -are

  en fiskare tv fiskare en lkare tv lkare

  en lrare

  -er

  en bilmekaniker en iranier

  en tekniker

  -nde

  en studerande

  prickar en gs gss en lus lss

  en man mn en mus mss

 • Plural av T-substantiv

  =

  slutar med konsonant

  ett album tv album ett barn tv barn ett ben tv ben ett djur tv djur ett fl tv fl

  ett fnster tv fnster ett hus tv hus ett lejon tv lejon ett pron tv pron ett tg tv tg

  -n

  slutar med vokal

  ett bi tv bin ett kn tv knn ett kvitto tv kvitton

  ett meddelande tv meddelanden ett sto tv ston ett pple tv pplen

 • -er

  utlndska ord

  slutar med betonad vokalett caf cafer ett parti partier

  -eumett museum museer

  undantagett land lnder ett pris priser

  ett vin viner

  -ar

  ett finger fingrar

  -on

  ett ga gon ett ra ron

  -n / -er

  ett fr tv frn tv korn

  ett fr tv frer tv sorter

 • Bestmd form plural Grundndelsen r na.

  r rna tv bilar

  tv bussar tv flickor

  tv tekniker tv telefoner

  bilarna bussarna flickorna

  teknikerna telefonerna

  re rna

  tv lrare lrarna

  n na tv kvitton tv pplen

  kvittona pplena

  (en) V= na

  en, tv studerande studernadena

  K= en [ena] tv hus tv mn tv rum tv tg

  husen [husena] mnnen

  rummen [rummena] tgen [tgena]

  tv fnstr tv nummr

  fnstren [fnstrena] numren [numrena]

  n en [a]

  tv barn tv gon tv ron

  barnen [barna] gonen [gona] ronen [rona]

 • Adjektiv Grundndelsen fr T-ord r -t. Grundndelsen i plural r -a. Grundndelsen i bestmd form r -a.

  N T PL & BEST fin stor

  fint stort

  fina stora

  dum dumt dumma

  N T PL & BEST vit vitt vita

  svart svart svarta

  N T PL & BEST god rd

  gott rtt

  goda rda

  hrd rund

  hrt runt

  hrda runda

  N T PL & BEST fri ny r

  fritt nytt rtt

  fria nya ra

  bl gr

  bltt grtt

  bl [bla] gr [gra]

  N T PL & BEST

  enkl vackr

  enklt vackrt

  enkla vackra

  gamml gammlt gamla

  N T PL & BEST vakn vakt vakna

 • SG N T BEST

  PL liten litet lilla sm

  Bjs inte

  bra

 • Komparation Regelbundna former

  komparativ -are

  superlativ -ast

  fin kort

  ovanlig

  finare kortare

  ovanligare

  finast kortast

  ovanligast Starka former

  komparativ -re

  superlativ -st

  hg hgre hgst o

  stor strre strst u y

  tung ung

  tyngre yngre

  tyngst yngst

  lg

  lng lgre

  lngre lgst

  lngst Oregelbundna former

  komparativ superlativ bra

  dlig gammal

  liten

  bttre smre ldre

  mindre

  bst smst

  ldst [lst] minst

 • Personliga pronomen SUBJEKT OBJEKT GARE 1 person singular

  jag mig [mej]

  min mitt mina

  2 person singular

  du dig [dej]

  din ditt dina

  han honom hans hon henne hennes sig [sej] sin sitt sina

  3 person singular

  den // det den // det dess 1 person plural

  vi oss vr vrt vra [vran] [vrat]

  2 person plural

  ni er er ert era [eran] [erat]

  de [dom] dem [dom] deras 3 person plural sig [sej] sin sitt sina

 • Rkneord

  GRUNDTAL ORDNINGATAL 0 noll nollte 1 en, ett frsta 2 tv [tf] andra 3 tre tredje 4 fyra fjrde 5 fem femte 6 sex sjtte 7 sju sjunde 8 tta ttonde 9 nio [nijje] nionde [nijjonde]

  10 tio [tijje] tionde [tijjonde] 11 elva elfte 12 tolv tolfte 13 tretton trettonde 14 fjorton fjortonde 15 femton femtonde 16 sexton sextonde 17 sjutton [sjtton] sjuttonde [sjttonde] 18 arton artonde 19 nitton nittonde 20 tjugo [tjuge] tjugonde 21 tjugoen [tjuen]

  tjugoett [tjuett] tjugofrsta [tjufrsta]

  22 tjugotv [tjutf] tjugoandra [tjuandra] 30 trettio [tretti] trettionde 40 fyrtio [frti] fyrtionde [frtijonde] 50 femtio [femti] femtionde [femtijonde] 60 sextio [sexti] sextionde [sextijonde] 70 sjuttio [sjtti] sjuttionde [sjttijonde] 80 ttio [tti] ttionde [ttijonde] 90 nittio [nitti] nittionde [nittijonde]

  100 hundra / etthundra hundrade 200 tvhundra tvhundrade

  1 000 tusen / ettusen tusende 2 000 tvtusen tvtusende

 • 1 000 000 en miljon miljonte 2 000 000 tv miljoner tvmiljonte

 • Talsubstantiv

  0 en nolla 1 en etta 2 en tva 3 en trea 4 en fyra 5 en femma 6 en sexa 7 en sjua 8 en tta 9 en nia [nijja]

  10 en tia [tijja] 11 en elva 12 en tolva

  13-19 20 en tjuga 21 en tjugoetta [tjuetta] 22 en tjugotva [tjutfa] 30 en trettia 40 en fyrtia [frtija] 50 en femtia 60 en sextia 70 en sjuttia [sjttija] 80 en ttia 90 en nittia

  100 101 en hundraetta 203 en tvhundratrea

 • Mynt och sedlar en ettring en femring en tioring [tijje-ring] en femtioring [femti-ring] en enkrona en tvkrona en femkrona en tiokrona en femma en tia [tijja] en tjuga

  en tjugolapp [tjuge-lapp] en femtiolapp [femti-lapp] en hundralapp en femhundralapp en tusenlapp en tiotusenla