of 2/2
16 Kun halutaan säilyttää vanhat muisto- rikkaat kuvat, on aina parempi skanna- ta paperikuvien asemesta negatiivit hy- vällä filmiskannerilla. Paperikuvahan on vedostettu negatiivista eikä se siten ole enää kuvan originaalikappale. Lisäk- si paperikuvan pinta on usein kiiltävä, eikä se suinkaan helpota skannaamista heijastusten takia. Väritkin filmi säilyt- tää paremmin. Kun negatiivi skanna- taan filmiskannerilla, se valaistaan ta- kaapäin, ja siksi tavallinen skanneri ei sovellu filmien skannaamiseen. Ja kos- ka negatiivi on pieni, filmiskannerin pitää pystyä erittäin suureen lukutark- kuuteen, jotta tuloksena olevan tiedos- ton pikselit riittäisivät tulosteeseen. Esi- merkkikuva on skannattu vuonna 1969 kuvatusta negatiivista. Skannaustark- kuus oli 3000 pistettä tuumaa kohti, ja tuloksena oli 2975 x 3648 pikselin kuva. Kuvan pikselit riittä- vät A3-kokoiseen tulosteeseen. Pölytäplät pois Kun kuvasta teh- dään iso tuloste, pö- lyn aiheuttamat täp- lät näkyvät selvästi. Siksi yksi skannaami- sen tärkeistä työvaiheista on skannerin lasilevyn puhdistaminen. Lopuksi levy pyyhitään nukkaamat- tomalla liinalla. Muista pyyhkiä myös tasoskannerin kannessa oleva lamppu. Jos skannerissa on optinen pölynpois- to, se pitää kytkeä toimintaan skanna- uksen ajaksi, sillä se poistaa suuren osan pölyjäljistä ja vähentää siten kor- jailutyötä. Esimer- kissä kuvankäsittely- ohjelmana on Elements, jolla säädetään värejä ja kloonataan negatiivissa olevat pölyhiukkaset näkymättömiin. E L E ME N T S 1 1 Filmikuvan värit kuntoon Kuva on otettu Irlannissa vuonna 1969. Skannaus on sinertävä ja siinä on pölyä. Negatiivit muuttuvat ajan mittaan vääjäämättä. Kuvien valkotasapaino muuttuu ja kuva haalistuu. Skannattu kuva ei enää muutu, ja ELEMENTS PALAUTTAA KUVAN VÄRILOISTON ENNALLEEN. V Ä R I T HYVÄ TIETÄÄ Tässä esimerkissä kuvan pikkuvirhei- den korjaustyökalu on Clone Stamp Tool, mutta jos pölyhiukkasia on paljon, parempi valinta on etenkin ihon korjai- luun tarkoitettu Spot Healing Brush Tool. Muista panna rasti ruutuun Content Aware. KURSSIT N U M E R O DIGIKUVA | nro 16 • 2013 | kurssit | 190 K U V AT N E T I S S Ä TOIMII VAIN ELEMENTS 11:SSÄ 46

KURSSIT Filmikuvan värit kuntoon · Maalaa pöly pii-loon ja poista loput täplät samalla tavalla. Paina O-näppäintä ja valitse Dogde Tool 1. ... hance 1 ja Unsharp Mask

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KURSSIT Filmikuvan värit kuntoon · Maalaa pöly pii-loon ja poista loput täplät samalla...

 • 16

  Kun halutaan säilyttää vanhat muisto-rikkaat kuvat, on aina parempi skanna-ta paperikuvien asemesta negatiivit hy-vällä � lmiskannerilla. Paperikuvahan on vedostettu negatiivista eikä se siten ole enää kuvan originaalikappale. Lisäk-si paperikuvan pinta on usein kiiltävä, eikä se suinkaan helpota skannaamista heijastusten takia. Väritkin � lmi säilyt-tää paremmin. Kun negatiivi skanna-taan � lmiskannerilla, se valaistaan ta-kaapäin, ja siksi tavallinen skanneri ei sovellu � lmien skannaamiseen. Ja kos-ka negatiivi on pieni, � lmiskannerin pitää pystyä erittäin suureen lukutark-kuuteen, jotta tuloksena olevan tiedos-ton pikselit riittäisivät tulosteeseen. Esi-

  merkkikuva on skannattu vuonna 1969 kuvatusta negatiivista. Skannaustark-kuus oli 3000 pistettä tuumaa kohti, ja tuloksena oli 2975 x 3648 pikselin kuva. Kuvan pikselit riittä-vät A3-kokoiseen tulosteeseen.

  Pölytäplät poisKun kuvasta teh-dään iso tuloste, pö-lyn aiheuttamat täp-lät näkyvät selvästi. Siksi yksi skannaami-sen tärkeistä työvaiheista on skannerin lasilevyn puhdistaminen.

  Lopuksi levy pyyhitään nukkaamat-tomalla liinalla. Muista pyyhkiä myös

  taso skannerin kannessa oleva lamppu. Jos skannerissa

  on optinen pölynpois-to, se pitää kytkeä toimintaan skanna-uksen ajaksi, sillä se poistaa suuren osan pölyjäljistä ja vähentää siten kor-

  jailutyötä. Esimer-kissä kuvankäsittely-

  ohjelmana on Elements, jolla säädetään värejä ja

  kloonataan negatiivissa olevat pölyhiukkaset näkymättömiin. ■

  ELEMENTS 11

  Filmikuvan värit kuntoon

  Kuva on otettu Irlannissa vuonna 1969. Skannaus on sinertävä ja siinä on pölyä.

  Negatiivit muuttuvat ajan mittaan vääjäämättä. Kuvien valkotasapaino muuttuu ja kuva haalistuu. Skannattu kuva ei enää muutu, ja ELEMENTS PALAUTTAA KUVAN VÄRILOISTON ENNALLEEN.

  VÄRIT

  taso skannerin kannessa oleva lamppu. Jos skannerissa

  on optinen pölynpois-to, se pitää kytkeä

  kissä kuvankäsittely-ohjelmana on Elements,

  jolla säädetään värejä ja

  kuus oli 3000 pistettä tuumaa kohti, ja tuloksena oli 2975 x 3648 pikselin kuva.

  Siksi yksi skannaami-

  HYVÄ TIETÄÄ

  Tässä esimerkissä kuvan pikkuvirhei-den korjaustyökalu on Clone Stamp Tool,

  mutta jos pölyhiukkasia on paljon, parempi valinta on etenkin ihon korjai-

  luun tarkoitettu Spot Healing Brush Tool.

  Muista panna rasti ruutuun

  Content Aware.

  ME

  IT

  KURSSIT

  NUMERO

  DIGIKUVA | nro 16 • 2013 | kurssit | 190

  KUVAT NETISSÄ

  TOIM

  II VAI

  N EL

  EMEN

  TS 11

  :SSÄ

  46

 • Negatiivin reunat poistetaan. Ota Crop Tool 1 ja varmista, että Tool Options 2 on valit-

  tuna. Valitse No Restriction 3 ja rajaa kuva. Jos haluat välttää sen, että rajaus osuu reu-naan, voit jälkeenpäin pitää Ctrl-näppäimen alhaalla ja siirtää yhtä kulmakahvaa 4 . Nap-sauta lopuksi hyväksymismerkkiä 5 .

  Valitse Enhance 1 , Adjust Lighting ja Le-vels.... Säädä musta säädin 2 arvoon 18 ja harmaa 3 arvoon 1,15. Paina OK 4 . Valitse Enhance 1 , Adjust Color ja Hue/Saturati-on.... Valitse Reds 5 ja säädä Saturation 6 arvoon +12. Säädä Yellows-kohdan 5 Satu-ration 6 arvoon +43, Cyans 5 arvoon –20 ja Blues 5 arvoon –30. Paina OK 7 . Valitse En-hance 1 , Adjust Color ja Color Variations....

  Sitten säädetään väritasapaino. Valitse osio Quick 1 ja Balance 2 . Valitse Temperature 3 ja säädä liukusäädin 4 arvoon 52, jolloin

  liika sinisyys häviää. Valitse Tint 5 ja säädä liukusäädin 6 arvoon –6 , niin kuvan sävyjen vihreys lisääntyy. Valitse osio Expert 7 . Seu-raavassa vaiheessa korjataan kuvassa selvästi näkyvä kulmien tummuminen.

  Valitse Midtones 1 ja siirrä Amount-arvoa 2 yksi askel vasemmalle. Paina Increase

  Red 3 ja Decrease Blue 4 ja OK 5 . Ota Zoom Tool 6 ja zoomaa kaupan ikkunaan, missä on iso pölytäplä. Paina S-näppäintä ja ota Clone Stamp Tool 7 , pehmeä sivellin 8 ja säädä Size 9 arvoon 100 px ja Opacity 10 arvoon 100 %. Pidä Alt painettuna ja nap-sauta pölytäplän vierestä 11 . Maalaa pöly pii-loon ja poista loput täplät samalla tavalla.

  Paina O-näppäintä ja valitse Dogde Tool 1 . Valitse pehmeä sivellin 2 ja säädä Size 3 ar-voon 647 px ja Exposure 4 arvoon 10 %. Maalaa varovasti kulmien tummuus pois. Kannattaa maalata samaa paikkaa useampia kertoja. Vedä muutama veto myös punaval-koiseen oveen ja ovenpieliin.

  Sitten on vuorossa viimeistely. Valitse En-hance 1 ja Unsharp Mask.... Terävöinti-varaa on, koska kuvassa on paljon pikseleitä. Säädä Amount 2 arvoon 150 ja Radius 3 arvoon 4,0. Säädä Threshold 4 arvoon 3. Paina OK 5 . Lopuksi käytetään tasotehos-tetta. Napsauta kakkospainikkeella alinta ta-soa 6 ja valitse Duplicate Layer... 7 . Paina OK. Valitse sekoitustilaksi Screen 8 ja säädä Opacity 9 arvoon 20%. Tallenna kuva.

  2

  2

  4

  7

  3

  2

  2

  1

  1

  2

  6

  1

  1

  1

  3

  4

  5

  3

  9

  4

  33

  4

  10

  4

  4

  8

  5

  6

  9

  11

  5

  5

  7

  7

  6

  7

  6

  1

  3 5

  2

  8

  ● ● ● ● ●

  VAIHE 1

  VAIHE 4

  VAIHE 2

  VAIHE 5

  VAIHE 3

  VAIHE 6

  DIGIKUVA | nro 16 • 2013 | kurssit | 191

  VAIKEUSTASO

  47