Læreryrket - en profesjon i faresonen. En oppgave om frafall blant

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Side 1 av 63

  |

  Lreryrket en profesjon i faresonen

  - En oppgave om frafall blant nyutdannede lrere

  se K. Ldre, Vilde A. stevold, Elene S. Ltveit og Mariell Johannesen

 • Side 2 av 63

  Forord

  Da vi startet vrt prosjekt ble det med en gang en utfordring finne et tema og en problemstilling.

  Vi diskuterte mange forskjellige emner, og endte opp med vrt endelige tema Frafall blant

  nyutdannede lrere. Vi nsket forske p noe vi ikke visste s mye om fra fr, og flte at dette

  var interessant. Vi kan si at denne prosessen har vrt bde spennende og lrerik, hvor vi har ftt

  innsyn i noe helt nytt. Vi kan rlig si at forskningsprosessen ble mye mer krevende enn det vi

  hadde sett for oss, men vi har ogs tatt med oss mange gode erfaringer fra dette.

  Vi nsker takke vr sosialkunnskapslrer Trond Waage, for god veiledning gjennom hele

  denne prosessen. Vi vil ogs gjerne takke de informantene som stilte opp til intervju og fortalte

  sine historier.

  God lesning!

 • Side 3 av 63

  Innhold

  Innledning ............................................................................................................................................... 4

  Bakgrunn for prosjektet .......................................................................................................................... 5

  Valg av metode ................................................................................................................................... 5

  Valg av problemstilling ...................................................................................................................... 6

  Feilkilder ................................................................................................................................................. 6

  Refleksjon rundt validitet og reliabilitet ............................................................................................. 7

  Lreryrkets utvikling .............................................................................................................................. 8

  Mulige allmenne rsaker til frafall .......................................................................................................... 8

  Byrkratiseringen av den norske skole ................................................................................................. 10

  Teorier og definisjoner .......................................................................................................................... 11

  Faseteori ............................................................................................................................................ 11

  Praksissjokk ...................................................................................................................................... 12

  Rollekonflikt i lreryrket .................................................................................................................. 13

  Informasjon om informantene............................................................................................................... 14

  Informantenes erfaringer ....................................................................................................................... 15

  Drfting og teori ................................................................................................................................... 17

  Bekrefting og avkrefting av hypoteser .................................................................................................. 19

  Nyutdannede lreres forventinger blir ikke oppfylt p arbeidsplassen. ..................................... 19

  Manglende oppflging er en av hovedrsakene til at nyutdannede lrere slutter. ................... 20

  Mange lrere opplever praksissjokk. ........................................................................................... 21

  Konklusjon ............................................................................................................................................. 22

  Litteraturliste ........................................................................................................................................ 24

  Vedlegg ................................................................................................................................................. 28

  Intervjuguider ................................................................................................................................... 28

  Intervjuer .......................................................................................................................................... 30

 • Side 4 av 63

  Innledning

  I dag er lrerne er viktig ressurs i en fremtidig verden der kunnskap og informasjon fr stadig

  strre betydning. Utdanningssystemet gr en skremmende utvikling i mte dersom det ikke settes

  i gang tiltak for ke rekrutteringen. Lrerutdanningen sliter med rekrutteringen, og i artikkelen

  Norge kan mangle 18.000 lrere etter tte r (Nilssen, D., 2012) viser tall fra Statistisk

  Sentralbyr (2008) at man kan mangle mellom 14 000 og 18 000 allmennlrer i 2020. Om dette

  blir reelt kan det fre til flere elever per lrer og det vil bli vanskelig med god nok oppflging av

  hver elev. Lrerne er avgjrende for fremtidens generasjoner, da det er nettopp lrerne som str

  ansvarlig for utdanne og lre de norske elevene det de trenger, for selv ta del i samfunnet.

  Artikkelen p NRKs nettsider, n av tre ferske lrere dropper ut av yrket (NRK, Dahlback, I.

  T., et. al, 2013) forteller om en underskelse gjort av Universitet i Oslo hvor forskerne har fulgt

  5700 lrere som fikk sin frste jobb i perioden 2006 til 2011. Tallene er urovekkende. 37 prosent

  av mannlige lrere som startet i yrket i 2006 har sluttet, og 31 prosent av de kvinnelige har

  sluttet. For sette et strre perspektiv p saken finnes det internasjonale tall fra Achinstein (2006,

  i Ulvik, 2008) som viser at 30-50 % av lrere slutter i lpet av de frste tre til fem rene. Disse

  tallene viser at noe skurrer i den norske skolen, men ogs internasjonalt. I den norske skolen er

  det i flge Kommunesektorens Organisasjon 25 634 lrere innen videregende opplring (2011),

  mens det i flge Utdanningsdirektoratet er 65 946 lrer i grunnskolen (2013/14). En annen

  indikator p at lreryrket kan g en usikker tid i mte er at over halvparten av lrerne i

  videregende skole er over 50 r, og det er f unge lrere (Turmo & Aamot, 2007, i Ulvik, 2008).

  Dette vil si at om disse lrernes pensjonstid skjer p omtrent samme tidspunkt, kan dette fre til

  en drastisk nedgang i antall lrere om det ikke tas tak. P bakgrunn av dette burde skelyset

  rettes mot frafall blant nyutdannede lrere. gjre rede for grunner til at frafall finner sted vil

  ogs vre sentralt for at man skal kunne arbeide mot rekruttere flere lrer, og forhindre frafall.

  Gjennom denne oppgaven vil hovedfokuset ligge rundt problemstillingen som i denne

  sammenheng er Medfrer utfordringer i lreryrket et hyt frafall blant nyutdannede lrere?. I

  NRKs artikkel n av tre ferske lrere dropper ut av yrket redegjres det for en underskelse

  som viser at hver tredje lrer som ble nyansatt forsvant ut av yrket etter f r (Dahlback, I. T., et.

  al, 2013). Denne oppgaven vil vre et steg p veien mot viten om hvorfor nyutdannede lrere

  slutter, noe som kan gjre at tiltak kan igangsettes for sikre fremtidens skole.

 • Side 5 av 63

  Bakgrunn for prosjektet

  Grunnen til at vi valgte temaet Frafall blant nyutdannede lrere var fordi vi tidligere har

  kommet over flere artikler som handler om dette temaet som vi har syntes var interessante.

  Artikkelen En av tre ferske lrere dropper ut av yrket p NRK sine nettsider fra 2013 fanget

  spesielt vr interesse. Vi ville forske p dette ettersom at vi syns det er et veldig viktig og aktuelt

  tema, og fordi det angr oss alle.

  Valg av metode

  I dette prosjektet har vi valgt bruke kvalitativ metode der vi har studert relativt f enheter, men

  gtt mer i dybden, og brukt mange variabler. Innenfor kvalitativ metode har vi valgt bruke

  dybdeintervju. Det var mange faktorer som spilte inn nr vi valgte denne metoden, blant disse

  faktorene var tidsressurser og muligheten til f utfyllende svar og det kunne stille relevante

  oppflgingssprsml. Hovedrsaken til valg av kvalitativ metode var likevel problemstillingen

  vr, da vi flte at det var kvalitativ metode som p best mulig mte kunne belyse den. Grunner til

  frafall blant nyutdannede lrere kan vre noks komplekst, og sammenhengene vil sannsynligvis

  la seg forklare bedre gjennom et dybdeintervju der informanten har strre frihet til gi utfyllende

  svar. Ved gjennomfringen av dybdeintervjuene tok vi i bruk selvlagde intervjuguider som

  utgangspunkt for intervjuet. Ettersom dette kun var et utgangspunkt, var det mulighet for stille

  oppflgingssprsml som falt naturlig gjennom samtalen. Til tross for at vi forberedte sprsml,

  nsket vi at samtalen skulle flyte naturlig for at informanten skulle fle seg trygg og komfortabel.

  Intervjuene foregikk bde via telefon og ansikt-til-ansikt, og med dette frte det naturligvis med

  seg ulike utfordringer. Etter samtykke fra informantene har vi gjort opptak av intervjuene for

  kunne gjengi informasjonen p best mulig mte. I tillegg har det gjennom kvalitativ metodebruk

  vrt viktig bevare informantens anonymitet ved at vi ikke har oppgitt personli