of 24 /24
LAGUN ARO GBC 2010-2011 denboraldiko Lehen alea (Abendua)

Lagun Aro GBC

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lagun Aro GBCren aktualitatea

Text of Lagun Aro GBC

Page 1: Lagun Aro GBC

LAGUN ARO GBC

2010-2011 denboraldikoLehen alea (Abendua)

Page 2: Lagun Aro GBC

SALMENTA GUNEAKEskariak egingo dira:Internet-en bidez nahi dezunean [email protected] posta elektronikoarenbidezZuzenean gure bulegoan Anoeta Pasealekuan, 22. zenbakian, 1. solairuantelefonoanAstelehenetik ostegunera 9:30tatik 13:30tara goizez eta 16:30tatik 18:30tara arratsaldez etaostiralean goizez, 9:30tatik 13:30tara.

BIDALKETABehin eskaera eta ordainketa eginda, zure eskaera jasoko dezu 7 egunen buru.Helburua penintsula edo Balearrak izanez gero, produktuen prezioari 8€ gehitu behar zaio bi-dalketa-gastuak direla medio. Beste posibilitateak kontsultatzeko hurbildu bulegora.

ITZULPENAItzulpena gertatuko da nahasterik badago bidalketan edota produktuak egoera txarrean iritsizgero.

40€ 40€30€ 30€

30€ 30€ 30€ 30€

10€20€30€30€

10€10€ 10€3€

10€2

Page 3: Lagun Aro GBC

Gorka Ramoneda, Lagun AroGBCko presidentearen denbo-raldi hasierako diskurtsoa

Etxeko partiden garrantziaEuropako liga onena bezala ezagutzen den ACB txa-pelketan, garrantzi handia dute etxeko partidek. Izanere hauen bitartez ziurtatzen baita bertan mantent-zea, etxetik kanpo zaila baita partidak irabaztea. Ho-rregatik garrantzitsua da guretzat zaleen bultzada,etxean ahalik eta partida gehien irabazteko, ETORZAITEZTE!

3

AurkibideaAurkibideaDenda......................................2Denda......................................2Presidentearen hitzak...............3Presidentearen hitzak...............3Denda......................................3Denda......................................3Aurkibidea................................3Aurkibidea................................3Fitxaketak adituaren ustez........4 eta 5Fitxaketak adituaren ustez........4 eta 5Andy Panko..............................6 eta 7Andy Panko..............................6 eta 7Ricardo Uriz.............................8 eta 9Ricardo Uriz.............................8 eta 9David Doblas...........................10 eta 11David Doblas...........................10 eta 11Lander Lasa.............................12 eta 13Lander Lasa.............................12 eta 13Jimmy Baron............................14Jimmy Baron............................14Pablo Laso...............................15Pablo Laso...............................15Javi Salgado.............................16Javi Salgado.............................16Alfonso Sánchez.......................17Alfonso Sánchez.......................17Domen Lorbek...........................18Domen Lorbek...........................18Albert Miralles...........................19Albert Miralles...........................19Nikolz Tskitishvili.......................20Nikolz Tskitishvili.......................20Mohamed Kone..........................21Mohamed Kone..........................21Ekintza ezberdinak.....................22 eta 23Ekintza ezberdinak.....................22 eta 23

Informazio gehiago jasot-zeko edo zalantzak argit-zeko, bete ondorengodatu-orria edo bestela bisitagaitzazu elkartearen Ama-rako bulegoan.Paseo de Anoeta 22, 1º20014 Donostia-San Sebas-tián(Gipuzkoa)Tel.: 943 44 44 28Faxa: 943 47 20 49

Page 4: Lagun Aro GBC

Aurtengo fitxaketak Adituaren ustez

Adituaren iritzia: Xabier Larrañaga (Saskibaloian kazetaria, epailea eta noizbehinka solaskidea)

LANDER LASA

Lander Lasa, Lagun AroGBCk egin duen gipuz-koar fitxaketa bakarraizan da. Bere fitxaketasorpresa handia izan daezagutzen ez dutenent-zat, baina ezagutzendugunok badakiguEBAn denboraldi ona jo-katu zuela iaz IraurgiSBrekin. Gainera, iazIraurgirekin jokatzeazgain, talde donostiarra-rekin entrenatzeko au-kera zuen etahorregatik talde tekni-koak ezagutzen duenjokalaria da, Sorpresaeman dezakeminutuakizanez gero.

Javi Salgado

Laso-k ongi ezagut-zen duen antolatzai-lea da. Azkenurteetan talde donos-tiarraren akiles ten-doia izan daantolatzaile postuaeta aurten Javirekinbehingoz amaitu nahida akats horrekin.Javik 10 urte oneman ditu Bilbon,liga ezagutzen du, jo-kalari batzuk ere,bere nibela erakutsizgero oso fitxaketaona izango da, izanere antolatzaileei es-katzen zaien patxadabaitu Javik.

Urtero bezala denboraldi hasierarekin taldeak hainbat fitxaketa egin ditu denboraldi berriari oMohamed Kone (Belediye), Jimmy Baron Jr (Buyuksehir), Nikoloz Skitshvili (Ayuda en Accióntak. 6 fitxaketa interesgarri, taldearen ekonomia kontuan izanda eta batez ere ligaren maila ik

Taldeak egin dituen fitxaketei buruzko iritzia eskatu diogu taldea jarraitzen duen kazetarietakteaz gain, epaile lanak ere egiten ditu eta saskibaloiko entrenatzaile titulua dauka, laburbilduz

Ezagutu itzazu taldeko jokalari berriak adituaren eskutik.

Mohamed Kone

Kosta de Marfil-en jaioarren, pasaporte frantzia-rra dauka eta horrekerraztu dio GBC-rekinkontratua lortzea. Joka-lari honek trebeziak dituatzean, potentzi fisikohandia dauka eta horrekabantaila ematen dio ligafisiko honetan jokatzeko.Salto ikaragarria du at-zean intimidatzeko etaerreboteak hartzeko. Au-rrean aldiz, jaurtiketa onadaukamotzean eta bloke-oak ondo erabiltzen ditu.Oraindik gaztea denezikasteko asko dauka,baina ziur naiz maila han-dian arituko dela.

4

Page 5: Lagun Aro GBC

Aurtengo fitxaketak Adituaren ustez

Adituaren iritzia: Xabier Larrañaga (Saskibaloian kazetaria, epailea eta noizbehinka solaskidea)

ongi heltzeko asmoz. Aurten Lander Lasa (Iraurgi SB), Javi Salgado (Bizkaia Bilbao Basket),Fuenlabrada) eta Alfonso Sanchez (Obradoiro Galicia), izan dira taldeak egin dituen fitxake-kusiz.

ko bati. Xabier Larrañaga da eta www.sigloxxi.com webguneko kazetaria da. Kazetaria iza-z, saskibaloiaz bizi den pertsona bat.

Jimmy Baron Jr.

Jokalari itzela, amerikar tipi-koa. Jaurtitzaile trebea da,berdin zaio zein distantzitikjaurtik, beti mekanika beraerabiltzen du eta asmatu ereegiten ditu. Aurrean GBCkbeti bota du faltan bera be-zalako jokalari bat, puntuaksartzeko erraztasuna duenaalegia. Atzealdean aldiz, ara-zoak izango ditu, ligan geroeta jokalari obeak daude etahauei geratzeko esfortzuhandia egin beharko baitu.Zaleei mezu bat helarazinahi diet jokalari honetaz,GOZA DEZAZUE! Gutxitanikusten baita honelako joka-laririk!

Nikoloz Skitishvili

Lasori gustatzen zaion joka-laria da, barruko jokalari az-karra eta jaurtitzaile ona.Ignerskiren lekua hartukodu eta zihur Georgiarrak Po-loniarraren lekua ongi be-teko duela. Gainera bereeskumuturrarekin barnekojokalariei leku asko utzikodie defentsak irikitzera be-hartuko baititu. Defentsande ongi aritzen den jokalariada. Erasoan ez du pisu han-dia izango eta ikusi eginbehar da nola moldatzen denrol horretara. Ongi moldatuzgero, fitxaketa aparta izangoda dudarik gabe.

Alfonso Sánchez

Atzean lan egin dezan fit-xatu du Pablok. Jendeakbere nibela kilikan jartzendu, baina ez da honenbes-terako. Saskibaloiandenek ikusten dute era-soko jokoa, baina atzekoaaise garrantzitsuagoa da.Lasoa aurten atzean lanasko egin nahi du, eta ho-rretarako fitxatu dute Al-fonso. Bera ohitua dagorol horretara eta teorianongi aritu beharko luke.Erasoan ez da beretazasko espero, baina ahalduen guztietan saskirabegiratzen du beldurrikgabe.

5

Page 6: Lagun Aro GBC

“EL BALONCESTO AMERICANO Y EUROPEO“EL BALONCESTO AMERICANO Y EUROPEOSON DEPORTES TOTALMENTE DISTINTOS”SON DEPORTES TOTALMENTE DISTINTOS”Andy Panko nació en Harrisburg en 1977.Desde joven jugó a baloncesto pero en el año2001 se migro a Europa para jugar aquí. Hasido el mejor del equipo (Lagun Aro GBC) ensu retorno a la ACB (promediando 13.5 pun-tos y 6.7 rebotes por partido). Esta semanaha prorrogado por un año más su contratocon el conjunto donostiarra.

¿En que ha cam-biado Andy Panko,desde que en el año2003 recalo en el Ca-sademont Girona alactual Panko, quejuega en el LagunAro GBC?

Cuando vine a Gironaera más joven. Ahoratengo más experienciay eso hace mucho.Antes pensaba más enmis números o en mijuego y no me preocu-paba del juego colec-tivo. Pero aquí me heenterado que el balon-cesto no es un juegoindividual, sino colec-tivo, y por ello ahora in-tento ayudar al equipolo máximo que puedo.El cambio de esta vi-sión viene mayormentedesde que formo unafamilia ya que serpadre me ha cambiadomucho. Con esto mi si-tuación personal hamejorado y con ello mijuego también ha cam-biado.

¿Qué cambios hayentre el baloncestoamericano y el euro-

peo?

El juego americano sebasa más en las indivi-dualidades y allí ganarlos partidos es menosimportante que entre-tenera losafi-cio-

nados. Por tantopodemos decir que eljuego americano es unnegocio más que undeporte. Aquí, el juegocolectivo, representar ala ciudad o a la provin-cia y ganar los partidosson más importantes,por lo tanto son dosdeportes totalmentedistintos.

¿Cuánto puede in-fluir el ambiente delequipo en los resul-tados?

Era un nuevo club en laACB y por ello era im-portante mantener unbloque del año pasado,de la LEB Oro. Era im-portante que esos ju-

gadores tuviésemosoportunidad de jugaren la ACB y mejorarentre todos. Así, hasido más fácil lograr lapermanencia ya quelos jugadores (por lomenos unos cuantos)ya nos conocíamos ypor ello el ambienteha sido fabuloso.

Has sido el mejordel equipo sin duda.Pero sobre todo hassido el único capaz

de llevar la ba-tuta del equipoen losmomen-tos difíciles.¿Cómo creesque le hasayudado alequipo?

Soy americano y conesto limito al equipo,por el tema del cupo(cada equipo sólopuede tener dos ame-ricanos). Por ello, mirol en el equipo con-siste en llevar la ba-tuta del equipo ysobre todo en los mo-mentos difíciles, queson los momentosdonde se ven quiénesson los líderes delequipo. Como soy ellíder del equipo, hecogido la iniciativa delequipo como parte demi trabajo. El equipocomo todos ha tenidoaltibajos, pero yocomo americano heintentado mantener

una regularidad comoparte de mi rol, tra-bajo y mi puesto. Porello no me he escon-dido en los momentosdifíciles, en contrario,me he prestado volun-tarioso para esos mo-mentos delicadoscomo parte de mi tra-bajo.

En los sitios dondehas estado, (Gi-rona, Sevilla, Bilbaoy San Sebastián) Laafición siempre haestado contigo.¿Eso tienemuchaimportancia paraadaptarse a unequipo?

Sí. Para mí es una delas razones para jugaren Europa. Aquí elambiente que se creaalrededor de unequipo es espectacu-lar, no solo en la ciu-dad, sino en losalrededores y hastaen la provincia. Eso tehace valorar más tutrabajo al ver que haymucha gente involu-crada.

¿Las críticas de losaficionados durantela temporada, hastacuánto puede influiren el equipo?

Las críticas son de losaficionados y nosotrossomos jugadores, porlo que nos pagan para

hacer nuestro trabajopor lo que debemosrespetarles tanto aellos como a sus críti-cas. Entiendo que noes una situación fácil,pero en los años quellevo en Europa me hedado

cuentaque losaficio-nadosde aquísonmuchomás en-tusiastas.Al fin y alcabo ellospagan porver el par-tido y tienenel derecho dedar su opinióny nosotros debemosde trabajar para con-seguir su apoyo y tra-bajamos para ello.

Andy Panko, jugador del Lagun Aro GBC Xabier Larrañaga/SIGLOXXI

Corría un día normal de entrenam

un lance de entrenamiento, con e

botado de un golpe y se choca d

tante fuerte. Total, que Andy ab

decir que Panko estaba en mi e

La historia llamativa viene cua

medico, breve pero concisa.

Para situarnos-- En una sala

Medico: Bueno Andy te vam

Andy: I don´t need that. I'm

Panko.

Le recolocan los huesos d

Medico del club: Bueno A

partido...

Andy: -Se dirige al med

colocar?

Medico: Sí

Andy: Pues no hace f

Vamos que el tío jug

¡Qué grande!.

Andy-ribu

6

“allí ganar los“allí ganar lospartidos espartidos esmenos impormenos impor--tante que entretante que entre--tener a lostener a losaficionados”aficionados”

Page 7: Lagun Aro GBC

Andy Panko, jugador del Lagun Aro GBC Xabier Larrañaga/SIGLOXXI

IRITZIAAmerikarra izateakdituen alde txarrakzein diren badakizki,eta horrekin jokatzenahalegintzen da, betiere bere kapazitateazein den kontuanizanda. Horrek besteamerikanoekikoabantaila ematen dioeta horregatik dirauhonenbeste denboraACB ligan, Europakoligarik indartsuena.Aurtengo denboraldi-rarte Andyk beti izandu erasoari begirapisu gehien, bainaaurtengo fitxakete-kin, bere errola guz-tiz aldatu da. AOrainez da taldeko liderraerasoan, hori JimmyBaron Jr. baita. Ho-nenbestez, Andykbeste funtzio batzukbetetzen ditu iaz haingarrantzitsuak ez zi-renak, defentsa esa-terako. Aurten berezenbakiak nahikoarruntak dira, (osobaxuak beste urtee-kin alderatuz gero)baina egia esan betibezain garrantzitsuada Pablo Lasoren tal-derako.Erasoan aldiz, bereunea iristen denean(Badalonan bezela)oso garrantzitsua dabere aportazioa.Berak fisikoki duengaitasunaz baliatzenda aurkariei gaindit-zeko eta horrekin ba-tera puntuaksaskiratzeko.Defentsan, bere gai-tasunei esker, aurka-riei lanak zailtzealortzen du eta baitaerreboteak hartzekolagundu ere.Laburbilduz, gizongarrantzitsua da,nahiz eta aurten bi-garren maila bateandagoen, urteek ezdute barkatzen.Lidergo horren adibi-dea da Donostianduen Peña, hirian osomaitatua da Amerika-rra. Irudian peñarenaurkezpena.

miento (golpes por todos los lados, juego sucio, lo normal) y en

el típico bloqueo ciego para el alero, mi compañero Andy sale re-

de "narices" contra mi hombro, a lo que yo oigo un -crack- bas-

bandona el entrenamiento con la nariz rota. Como dato curioso

quipo pero os juro que esta vez yo no tuve nada que ver.

ndo Andy es llevado al hospital y allí tiene una conversación con el

: El medico del hospital, el medico del club y Andy.

os a poner anestesia para recolocarte los huesos de la nariz.

m Andy Panko. O lo que es lo mismo, yo no necesito eso, soy Andy

de la nariz (con un dolor que imagino nada agradable).

Andy lo mas seguro es que tengas que jugar con una máscara el próximo

dico del hospital- ¿Si me vuelvo a romper la nariz, me la podrías volver a

alta máscara

gó sin mascara y al día siguiente estaba como si no hubiese pasado nada.

uruzkoanekdot

a batDavid Doblasen blog-etik hartua

7

Page 8: Lagun Aro GBC

“UNA DE LAS VIRTUDCONFIANZA QUE TRANS

A LOS JUAterrizó en San Sebastián de Bilbao en abril del 2005. Imagino queserá muy duro para un jugador de baloncesto marcharse de la ACBa la LEB 2. En aquel momento dijo "a veces, dar un paso atrás tehace dar dos adelante" y parece ser que acertó, ¿Fue duro deci-dirse? ¿se arrepiente de haber venido?

Fue algo arriesgado, normalmente cuandoestas en la máxima categoría, bajar dos cate-gorías es algo arriesgado. En ese momentohable con mi gente, mi mujer... pero real-mente fue algo muy arriesgado pero ellos memostraron siempre mucho interés y al final eltiempo me ha dado la razón. Para nada, creoque estoy muy identificado con el club, con elproyecto y para nada estoy arrepentido por-que creo que estoy en una situación muchomejor de lo que estaba hace cuatro años.

En aquel momento el presidente delLagun Aro Bilbao Basket Jon Arrinda dijo,“Se va uno de los nuestros” dejo unagran huella en Bilbao, como lo estás ha-ciendo ahora en Donosti, ¿ve similitudesentre tu situación en ambos clubes?

Fueron años muy buenos en Bilbao, ascendi-mos a la ACB el primer año y en el segundoaño conseguimos la permanencia en la ACB.Aquí ha costado algo más pero es verdad quehay muchas similitudes porque son proyectosentonces jóvenes con ambición y que han idohaciendo las cosas bien hasta conseguir quesean dos clubes consolidados en la liga ACB.

Desde entonces tanto el club como ustedos estáis creciendo codo con codo, ¿comove tanto el crecimiento personal como elcrecimiento delclub?

Los dos hemos te-nido que crecer muymuy rápido. Porcomo se han dadolas circunstancias, por como se han dado losacontecimientos en los últimos años pero creoque hemos asimilado muy bien y ahoray hayuna base buena y bien consolidada.

tenemos una estructura importante y hay unabase buena y bien consolidada.

El verano pasado fue bastante movida elclub, qui si el Grupo Bruesa lo dejaba, en-traba Lagun Aro con lo que el presu-puesto se disminuyo, muchos fichajes…¿como vivió en verano con todas estasnoticias?

No solo nosotros, si no que todoslos equipos ACB han tenido quecerrar el cinturón un poquito másy creo que nos ha venido a todos

RICARDO URIZ, CAPITÁN DEL LAGUN ARO GBC XABIER LARRAÑAGA / SIGLO XXI

8

“le está costandoun poquito más,pero esta apor-tando mucho alequipo, sobre todoen defensa”

la crisis en todos los ámbitos. A pesar de eso, creo que el club ha querido seguir con la base de los últimos años,creo que hemos acertado plenamente y sí que, es cierto que el presupuesto ha disminuido. A pesar de ello, elclub ha trabajado bien, el cuerpo técnico ha decidido bien y ahora mismo es una opción buena.

Page 9: Lagun Aro GBC

DES DE ESTE CLUB ES LASMITE AL ENTRENADOR YUGADORES”

Los fichajes están rin-diendo a un gran nivel ex-cepto Detrick que le estácostando acoplarse a la di-námica del grupo, ¿comole ves? y el que más estásorprendiendo es Barbour,¿os sorprende el nivel queestá dando o era de espe-rar ese nivel?Creo que él se ha acopladobien pero igual si es ciertoque la gente esperaba muchomás de su rendimiento. Creoque para nada esta haciendomal, es cierto que la aclima-tación en unos es más rápidaque en otros le está costandoun poquito más, pero estaaportando mucho al equipo,sobre todo en defensa, algomenos en ataque pero cuandogane la confianza lo va ahacer y todos esperamos quesea lo más rápido posible.Ya nos habíamos enfrentadoante él y sabíamos que tenía-mos a un jugador con grannivel, con mucho talentoofensivo y creo que lo estademostrando. Nosotros yaconfiábamos en ese aspectoen que él nos podía ayudar yesperemos que siga con esenivel.Todo eso sucedió tras unaño en el que el entrena-dor estuvo muy criticadopor los aficionados, ¿veíaisposible un cambio en elentrenador?Tanto por su parte como porel club siempre ha habidobuenacomuni-cación,a pesarde losmalosresulta-dos,desdearriba siempre nos dan la

confianza, no solamente altécnico sino también a los ju-gadores y creo que eso esuna de las virtudes de esteclub, siempre te transmite laconfianza y el tiempo nos hadado la razón. Ahora él es elentrenador y es él quien nosestá llevando a este numerode victorias y confiamos ple-namente en élA todo esto, este año estasorprendiendo a todostanto por el tipo de planti-lla que ha confeccionado(un equipo poco experi-mentado en la ACB), comoel rendimiento que estasacando a la plantilla.¿Cómo le veis a Pablo en laplantilla?Sobretodo creoque estamoshaciendo lascosas muy bieny es cierto queseguir de nuevoen el mismoclub, mismaciudad te dauna gran con-fianza y creoque a base dela confianza seestán consi-guiendo los éxi-tos.En el inicio li-gero han sor-prendido atodos por el juego que es-táis tendiendo. Hasta eldomingo pasado, el equipo

estaba enpositivo,tanto enel nú-mero devictoriascomo enel basketaverage,

pero tras el ciclón del Bar-celona, estáis empa-tados en victorias y

negativo en basket ave-rage. ¿Como le ve a laplantilla en este primercuarto de la temporada?Bien, en lineas generales es-tamos contentos. Después delprimer tropiezo en casa anteel Manresa, creo que a partirde ahí hemos competido entodos los partidos excep-tuando el último ante el Bar-celona pero si que es ciertoque estamos dando la cara entodos los partidos. Y creo quea principio de temporada hu-biésemos firmado estar aquícomo estamos ahora.Ahora jugaran en casa trespartidos consecutivos enuna semana, ¿Comoafronta la plantilla esta se-

mana decisiva? ¿Elprimer partidoserá de reencuen-tro con Fisac eIsaac, ¿que re-cuerdos tienes deellos?Es una semana im-portante a priori yaque jugamos trespartidos, los tresante rivales directosy en casa. Estamospreparados para esasemana difícil. Yesta claro que si lo-grar los partidosadelante estaremosen otra situación

mucho mas cómoda en la cla-sificación.Muy buenos tanto con unocomo del otro he vivido gran-des experiencias y momentosmuy buenos. Seguramentesera un partido muy especialpara ellos. Yo personalmentesoy amigo de los dos, songente con los que me he lle-vado muy bien y les deseo lomejor para que les vaya bienexceptuando el domingo y es-pero que consigamos la victo-ria.

¿Cómo os afectó al grupo,si os afecto, la suspensióndel derbi ante el BizkaiaBB?Lógicamente nos afecto unpoco. Porque llevábamos todala semana preparando esepartido y cuando nos dicen elsábado que se aplaza puesnos trastoco los planes. Apesar de ello creo que elequipo luego compitió bien enValencia y ganamos al GranCanaria 2014 y el equipo serecuperó bien y solo desea-mos que esta semana compi-tamos bien y logremos lastres victorias.A nivel personal, ¿cómo seencuentra en este cuartode temporada?Bien, con mucha ilusión comosiempre e intentando aportarsiempre el máximo. Los queme conocéis ya sabéis quedoy el 100 % cuando estoyen el campo y desde luegomuy contento ya que cuandoel equipo gana uno estamucho mas contento y siem-pre que el equipo compita ylogrando el numero de victo-rias que ha conseguido espara estar muy contento. Per-sonalmente también muycontento ya que creo queestoy aportando al equipo enlo que me piden y seguir así.Con este inicio de liga tansorprendente (en el quevais 4-4, con un partidomenos) ¿Con cuantas vic-torias te conformarías alacabar la primera ronda?Os faltan 9 partidos y 5 deellos en San SebastiánArena 2016.No soy de hacer números laverdad, el primer partido esel domingo ante el Valladolidveremos como transcurre. Nohemos visto más allá de Va-lladolid y por tanto iremospartido a partido.Para finalizar, este año pa-

RICARDO URIZ, CAPITÁN DEL LAGUN ARO GBC XABIER LARRAÑAGA / SIGLO XXI

9

Salgadorekin konpetentzia izango du Ricar-dok, antolatzaile posturako. Konpetentziabaino obeagoa izango da bien artekoa, Bil-bao Basketen elkar ongi aritu ziren laneaneta azken urteetan Euskal Selekzioan PabloLasorekin batera. Bien artean ziur LagunAro GBCk baseetan izan duen akatsa gain-dituko duela aurten.

rece ser que los aficionados también se están poniendo las pilas paraapoyar al equipo, ¿como lo veis todo el apoyo que estáis recibiendo?Lógicamente el apoyo de la afición es muy importante y para nosotros más.Cuanto más se llene el pabellón y más animen muchísimo mejor y eso lo nota-mos cuando jugamos fuera de casa se nota mucho y espero que los rivales quevienen a San Sebastian-Donostia Arena 2016 lo pasen mal y nos ayuden muchí-simo.

Page 10: Lagun Aro GBC

"La gente anima, contra"La gente anima, contrael Bilbao el 50% de lael Bilbao el 50% de lavictoria fue gracias avictoria fue gracias aellos"ellos"

David Doblas, jugador del Lagun Aro GBC Xabier Larrañaga / SIGLO XXI

10

La dinámica del equipoestá siendo buena ylos resultados hanacompañado, exceptoen los partidos deFuenlabrada, Madrid yManresa. ¿Cómo va-lora el inicio delequipo?

El inicio estásiendo bueno,yo creo quehemos ganadolos partidosque teníamosque ganar, en casa noshemos hecho fuertes, nohemos perdido ningúnpartido incluso algún par-tido ante rivales que sepresupone mejores. Elpartido de Madrid lo per-dimos nosotros, como lohicimos ante el Fuenla-brada aunque creo queahora le podríamos ganary el de Manresa creo quetambién lo perdimos nos-otros porque lo tuvimosbien encarrilado en unabuena parte del encuen-tro y no supimos ganarlo.La temporada va bien, lapre temporada no fuefácil con incorporacionestardías, lesiones etc, perocuando el equipo se hapuesto a rodar el trabajode la pre temporada haempezado a dar sus fru-tos. En principio va bien.

En el entorno se hablabastante de la Copa,equiporevelación,...aunque el

equipo sigue el día adía, ¿os molesta u osmotiva esas ilusiones?

El entorno siempre estáahí y si te soy sincero meda igual. ¿Por qué?, por-que si s gana es excesi-vamente bueno y cuandose pierde es negativo. Por

eso prefiero no mirarel entorno porquepara jugar un partidome fijo en mi entre-nador y mis compa-ñeros.

Ahora toca el Valencia,tras la derrota de Man-resa, ¿Como se ha re-cuperado el equipo dela derrota?

Los deberes están hechosy nos servirá para la si-guiente vez, para no re-petir los mismos errores.El equipo está recupe-rado, da rabia sobre todopor las siete horas devuelta en el autobús peroya está.

Jugaréis encasa, dondecada vez elequipo se muestra mássólido y con la promo-ción de Lagun Aro (re-partirá 8.000camisetas a los asis-tentes al partido)¿Cómo valoráis la ini-ciativa y qué ambientecreéis que encontra-réis?

A mí la iniciativa megusta. En época de crisis,todo lo que sea regalarbienvenido sea. Ademásel objetivo es teñir lasgradas con el color delequipo por lo que serámuy bonito. Veo muyacertado por parte de Se-guros Lagun Aro ya quela idea parte de ellos. Lainiciativa esperemos quevalga para llenar el pabe-llón como contra el Bil-bao.

En una entrevista afir-maste que os toca tra-bajar duro paraconseguir que la gentevuelva a acudir al pa-bellón. Parece que loestáis consiguiendo,¿notáis la diferencia?

Yo lo he notado sobretodo en el último partido,ante el Bilbao. Venimosde hacer un buen inicio,es un derbi, las horas nocoinciden con la Real,

suman muchascosas y al final sellena el pabellón.Aunque no nos en-gañemos, al final

son los resultados los quemandan, cuando vasbien, bien, pero sino,mal. Esperemos seguir enesa línea y atraer a lamáxima gente posible.Porque a pesar de acudirla gente anima, contra elBilbao el 50% de la victo-ria fue gracias a ellos.

David Doblas vive la segunda etapa de sus vida en el GBC después del descenso de categoríaen la temporada 2007. Tras pasar por Menorca, a sus 29 años se ha convertido en uno de losjugadores más queridos por la afición, sobre todo tras el ascenso de hace dos temporadas.Elpívot cántabro atendió a SIGLO XXI para repasar la actualidad de la trayectoria del equipo enliga sus sensaciones de cara a los próximos partidos y respecto a la plantilla.

"Me encuentro"Me encuentrobien, me sientobien, me sientobien y noto labien y noto laimportancia enimportancia enel equipoel equipo""

"En época de"En época decrisis, todo locrisis, todo loque sea regalarque sea regalarbienvenido sea"bienvenido sea"

Page 11: Lagun Aro GBC

David Doblas, jugador del Lagun Aro GBC Xabier Larrañaga / SIGLO XXI

11

Personalmente está en unabuena forma, ¿Cómo sesiente?

Me encuentro bien, me siento bieny noto la importancia en el equiposimplemente porque tengo másminutos en el campo. Pero yoestoy contento haciendo buenosnúmeros, excepto en el último.Pero puede que dentro de diezjornadas tenga que hacer otrotipo de labores, pero si ese tipo delabores sirven para dejar al LagunAro GBC lo más alto posible, losharé. Está claro que a todos nosgusta jugar y jugar bien.

Tras unos meses de competi-ción volvemos a ver en su blogque a pesar de las incorpora-

ciones, la buena armonía delequipo continúa. ¿Puede quesea una de las claves?

Por supuesto, en cualquier equipode deporte que hay una buena ar-monía, los pequeños problemas se

solucionan rápido y sin resquemo-res. Si no hay buena armoníapuede que haya problemas esoafectará al grupo y sobre todo enlos resultados. Es verdad que aun-que nos llevemos bien eso noquiere decir que no vayamos aperder, pero si que suma más queresta.

¿Como ve las incorporacionesde la temporada? ¿Quizá esKone al que le ha costadomás?

Kone no creo que sea problemade adaptación, sino que disputapocos minutos. En los minutosque disputa, nos ayuda mucho yaque mayormente juega minutosde calidad. Captura muchos rebo-tes en los minutos que disputa, enpocos minutos nos da solidezatrás. Intimida bastante, cierra elrebote y en ataque cada vez se vaentendiendo mejor con los bases,seguro que nos aportará más.Pero te digo que es más cosa deminutos, quizá por el buen hacerde otros (risas) que por falta deadaptación.

"Kone no creo que sea"Kone no creo que seaproblema de adaptación,problema de adaptación,sino que disputa pocossino que disputa pocosminutos"minutos"

David Doblas-i buruzk

o anekdota batzuk

1.- acb.com-ek hainbat jokalarirentzat blog batzuk sotu zituen iaz. Bat

berari egin zioten, GBCren barne bizikeriak konta ditzan. Oso gutxitan

idazten du, baina idazten duenean guztiei harritzen die zer egiteko gai

den.2.- Inork ez daki bere kamisetan David. jartzeko arrazoia. Puntu ho-

rrek misterioren bat izango du, baina ez dio inori kontatzeko asmorik.

3.- Beti esan da saskibaloia kirol segurua dela, ez dagoela lesio gogor

bat izateko arazorik. David-ek hori ezeztatzen du. Gazteagoa zenean,

danbala bat egin ostean saskia apurtu eta bere gainera erori zitzaion,

gaur egunarte espainako estatuan ezagutzen den kasu bakarra da

berea.

4.- http://blogs.acb.com/blog/doblas

Gehiago ere izango baditugu baina oraingoz hauek bakarrik argitarat-

zen ditugu. Hurrengo atalean gehiago argitaratuko ditugu.

Page 12: Lagun Aro GBC

12

Lander Lasa, jugador del Lagun Aro GBC Xabier Larrañaga / Pasion Deportiva Radio

Lander Lasa es el único guipuzco-ano del equipo. Es su primera pre-temporada con el equipo a pesar deque el año pasado ya entreno du-rante 4 meses con el equipo. Losque le conocemos sabemos cuantoa sufrido para llegar a la cima. Sinmás chapa os dejo con Lander.

* Llevais más deuna semana deentrenamientos.¿ Cómo se ve enestos entrena-mientos inicia-les?

Hemos estado enHondarribi con-centrados cuatrodías y los entre-namientos hansido más duros delo que estoy acos-tumbrado ya quenunca he tenidola oportunidad dehacer la pretem-porada con unequipo ACB. Este

año será muyduro y poco apoco iremos acos-tumbrando alnivel y espero lle-gar lo antes posi-ble al nivel queesperan de mi.

* Y ¿cómo ve alequipo en lapretempo-rada?

Yo creo que toda-vía nos faltatiempo para vercomo estamos, yaque dos de los fi-chajes interiorestodavía no se en-

cuentran con nosotros , ylos necesitamos ya que losdos que tenemos se vancansando poco a poco y ne-cesitan un recambio (risas).Al equipo le veo con ganas,entrenando y trabajandocon ganas y sobretodo conlas ganas de que empiezenlos partidos.

* De la liga EBA a la ACB.¿Cómo afrotas este granpaso?

El cambio es enorme y lagente lo sabe y más en lostiempos que corren. Tengoque trabajar más y másfuerte si quiero seguir en laACB.

* Tras el salto quedas, ¿ en que secentrará tu aporta-ción al equipo?

Se que esto es ACB pero yohe venido con la intenciónde quedarme. En este pri-mer año, me centraré enayudar al equipo en los en-trenamientos, en todo loque pueda y no pensar enlos partidos. Tras esto apro-vechare al 100% todas lasoportunidades que me dePablo (Laso) y cuando nolos tenga estar lo suficien-temente fuerte psicologica-mente para no hundirme.

* Entrais en el momentomás dulce de la pretem-porada, la epocade los partidos.¿ En el equipohay ganas paraafrontar estospartidos?

A la mañana trasel entrenamientoes lo que hemoscomentado en los vestua-rios. Todos estamos conganas de jugar los partidosde cinco contra cinco, conrivales,… pero sobre todo

para saborear más lo que esel baloncesto.

* Este año, la línea detres se aleja mediometro. ¿ Los jugadoresexteriores lo notaís o noque se encuentra máslejos?

Todo es psicologico. Es ver-dad que se nota que estaalejada pero hay que se-guir tirando normal, sinpensar que está máslejos. Hay que pensarque está como siempre ytirar normal, porque sinote entran las dudas y noaciertas. Eso si, comodicen todos los buenostiradores, para acos-tumbrarse a la nuevalínea el único secretoes tirar, tirar y tirarmuchos tiros.

* Ahora mismo,todas las miradasdel baloncesto secentran en elmuncial. ¿Vos-otros lo seguís opor culpa de los entrena-mientos no teneístiempo? ¿si has vistoquién crees que se col-gará la medalla de oro?

La verdad es que no he po-dido seguir mucho. Solo hevisto cuatro o cinco parti-dos ya que entrenamos demañana y tarde y acabamos

bastante tarde.

Sigo firme a la apuesta quehe hecho con David (Do-blas) y creo que ganará Es-

"El cambio esenorme y lagente lo sabe"

LandeLandeingurukartea)jokatzetalde hoUrte on

jokatu zudako lanminak jot4 mailan aGBCkin enBerarentzatsaskibaloi gdu benetazkbezala bainakatu ez baituhori dela daki

Landerren adibeta talentua izadago hiru gipuzOtegi (Menorcatik hurrun bertan

Lander La

“Los entrenamientos son“Los entrenamientos sonmás duros a lo que estoymás duros a lo que estoyaconstumbrado”aconstumbrado”

Page 13: Lagun Aro GBC

13

Lander Lasa, jugador del Lagun Aro GBC Xabier Larrañaga / Pasion Deportiva Radio

tados Unidos.

* Para finalizaren el mundialteneis a uno devuestros nuevosfichajes, Moha-med Koné.¿Cómo le vé?

Tendrá que traba-jar duro el añoque viene ya quela ACB es muydura. En el mun-dial le veo muyexplosivo fisica-mente y saltamucho. En ataquetenemos que ver

como se aco-

plaen el grupo peroseguro que en de-fensa nos apor-tará muchísimopor el f ísico quetiene.

er Lasari buruzko hainbat informazio ematen saiatuko gara ataltxo honetan.

er Tolosan jaiotako gizon bat da, bizitza guztian saskibaloian ibili dena, bere

ukoak saskibaloiarekin lotura izan dutelako. TAKEn (Tolosako Adiskide Kirol El-

) hasi zen jolasten, Jubenila zenean, donostiako Askatuak taldera joan zen

era, kirol aukera ona zelako. Bertan jarraitu zuen senior mailara iristean,

orretan jarraitu zuen.bat igaro ostean, Burgos-ek fitxatu zuen bere bigarren talderako eta bertan

uen ACBko 20 urte azpikoentzako den zirkuituan. Zirkuito horretan egin-

ikusgarriari esker, hainbat talde interesatu ziren beretaz eta azkenik herri-

ta Azpeitira joatea erabaki zuen. Azpeitian EBAn jokatzen zuen, Espainiako

alegia. Bertan ere lan bikaina egin zuen eta horrekin ACBko Lagun Aro

ntrenatzeko aukera lortu zuen nahiz eta Iraurgi SBrekin jokatzen zuen.

t aukera bikaina zen, EBAn jokatu eta ACBko taldearekin entrenatu. Bi

uztiz ezberdinen artean ikasteko aukera izan du. Aurtengo udan eman

ko urratsa, ACBko jokalaria bihurtu delarik. Orain entrenatzen du lehen

partidak aulkitik ikustea tokatzen zaio, orainarte minutu askorik jo-

. Guztira bi minutu jokatu ditu, ala ere bera gustora dago bere errola

ielako eta ez da urduri jarriko aukerark iritsi ez arren.

bidea gipuzkoako edozein gazterentzat baliagarria da, esfortzuarekin

anez gero, urrutira iritsi daiteke saskibaloian. Benetan gipuzkoa arro

zkoar baitaude ACBn baino bat gipuzkoako taldean. Besteak Urko

Basket) eta Jon Kortabarria (Fuenlabrada Basket)n baitadue, etxet-

n beraien aukera izan ez dutelako.asa-ren ibilbidea

Debut con el Lagun AroGBC

Diario Vasco. A falta de2.37 para el descanso,cuando el partido en-traba en una fase deparones y tiros libres,llegó la gran ovación dela noche. El tolosarraLander Lasa saltó apista para deleite desus vecinos.No tardó en demostrarque se ha ganado eldebut. Se estrenó conun tiro libre correspon-diente a una técnica albanquillo rival. A 49

segundos del descanso, Laso dibujó una jugada paraque tirase un triple frontal. Dicho y hecho. Salió deltiempo muerto con una sonrisa, subió desde línea defondo, recibió y la clavó. Puso a Usabal en pie (43-30, min.20).Tuvo tres minutos más en el último cuarto. Tambiénjugó Edu Ruiz, que sumó dos puntos y un rebote entres minutos

Page 14: Lagun Aro GBC

14

IRITZIATaldeko fitxaketa-rik garrantzit-suena da. Berefitxaketa batezere erasoan pun-tuak sartuko di-tuen norbaitizateko da. Berakerraztasunadauka saskia be-giratzeko eta horiabantaila bat dataldearentzat,izan ere defent-sak zabalago ego-ten baitira etahonenbestezbhutsune gehiagoagertzen dirazona barrualdean.

Ikusi ditugun ha-maika jardunal-dien ostean,amerikarra liganhiruko gehiensartu dituen joka-laria da, guztieiutzi digu aho-za-balik, nahiz etaezagutzen genien.Berak duen esku-muturra harriga-rria da.

Jimmy Baron, jugador del Lagun Aro GBC

Kanaria Handiari sartutako azken hirukoa, Bramos zuen pare-parean baina alare barrura.

Iker Gurrutxaga /www.encancha.com.

Page 15: Lagun Aro GBC

15

Pablo Laso entrenador del Lagun Aro GBC

I R I T Z I A :I R I T Z I A :Pablo oso jokalari famatua izanzen eta horrek abantaila bat ema-ten dio beste entrenatzaileekiko,badaki jokalariek zer sentitzenduten uneoro. Talde aginte alde-tik ordea, gero eta hobetoagoikusten dut, experientzia hartzendoan seinale eta horren adibideda iadanik ACBn 100 norgehia-goka zuzendu dituela, zifra po-lita. Hasieran nahiko beltzikusten nion, galdurik, inoiz ezzuen taldearekin asmatzen, betibesteen akatsez bizi zen. Aurtenordea, hobetoago ikusten dut,taldearekin beti berak agintzendu logika erabiliz. Aurten gaineratalde polita osatu du, berari gus-tatzen zaion saskibaloi azkarrapraktikatzeko asmotan.

Donostira iritsi zenean entre-natzaile gaztea zen, eta kritikagogorrak entzun behar izan zi-tuen, nireak barne. Presiden-teak konfidantza eman etakarguan jarraitzeko aukeraeman zion eta honek ongiaprobetxatu ere. Aurtengoa hi-rugarren urtea da ACBn (lauga-rrena donostira iritsi zenetik.Ordutik honera, jokoa asko al-datu da, baina batez ere Pablo-rez erreakzionatzeko formak.Lehen nahiko motel hartzen zi-tuen erabakiak, eta askotan

txarrak. Jokalari batzuk nahikohaserre zeudela zirudien bereentrenatzeko formarekin, nahizeta ofizialki inork esan ez duenala zirudien.

Aurten ordea, taldeak identitatebat dauka, saskibaloi azkarra-rena. Beti lortu nahi da kon-traerasoan irtetea eta lortzenez bada estatikoan ere jokatzenbadakite, ez dituzte baloi asko-rik galtzen eta abar.

Atzealdean aldiz, beti ari dira

baloia duenari presio egiten eabaloia galtzen duen, laguntzakegiten dituzte, talde joko bat di-rudi. Berari dagokionez, alda-ketak aldez pentsatur bezalaegiten jarraitzen duen arren,hutsarteak ongi eskatzen ditueta taldea ongi gidatu ere.Prentsari begira aldiz, betidabil listo, ongi daki unean zeresan behar duen, jokalari izanzen seinale eta batez ere mun-dua ongi ezagutzen duen sei-nale.

Page 16: Lagun Aro GBC

16

Javi Salgado, jugador del Lagun Aro GBC

Pasa den udan, Javi Salgadok homenaldi hunkigarri bat jaso zuen beretaldea izan zen Bizkaia Bilbao Basket talde eta zaleen eskutik. Horreta-rako, Bizkaia Bilbao Basketek eta Lagun Aro GBCk partida bat jokatuzuten inaguratu berri zegoen Miribila kiroldegian. Partidaren atarian Salga-dok hainbat opari jaso zituen bere talde ohiko jendearen eskutik. Home-naldiaren ondoren, Javik bere talde berriaren koloreak defendatu nahizituen arren ezin izan zuen lortu garaipena.10 urte, Bilbao Basketen historia guztia kontatu zuen Salgadok uda arte.Taldea jaio zenetik zegoen taldean baina entrenatzaile berriak berarekinkontatzen ez zuenez, A-8az bestaldera etorri da, Donostiara hain zuzenere.Taldetik bazioala ohartzen Laso berehala jarri zen kontaktuan berarekinDonostiara etor zedin. Berak ere nahiago zuen etxetik hurbil egon eta ho-rregatik akordio batetara iritsi ziren berehala. Orain gutxi arte aurkari zi-tuenak, orain taldekide izango ditu Salgadok.

Page 17: Lagun Aro GBC

17

Alfonso Sánchez, jugador del Lagun Aro GBC

Defentsalar i apartaDefentsalar i apartaEz da ohikoa izaten jokalari bat erasoari begira gauza asko egiten ezduen bat, ACBn egotea. Jendeak dio ez duela bertarako maila, baina ur-teak pasa ahala talderen batek fitxatzen du, beraz, maila izango du.Jokalari hau ezberdina da, erasoan ongi aritu ez arren, sekulako partidakegiten ditu. Saskibaloian gero eta gehiago begiratzen da erasoko lana,baina dena ez da erasoa, defentsan lana egin beharra dago partidak ira-bazteko. Pabloren sisteman, defentsan lan egitetik hasi behar da. Filoso-fia horri jarraituz, Alfonso oso jokalari baliagarria da, izan ere defentsangogoak denek jartzen duten arren, ongien defenditzen duena Alfonso daeta bere lana izan ezean taldeak puntu gehiago jasoko lituzke. Beraz,erasoan ez baina atzean lan ikaragarria egiten du, partidu askotan berelana egingo ez balu puntu gehiago jasoko lituzkete eta ondorioz partidakgaldu ere.

Beraz badakizue, dena ez da erasoa, saskibaloia talde kirola da eta ba-koitzak bere lekua aurkitu behar du, batzuk erasoan, besteak defentsan.Jimmy Baronek erasoan hartzen badu lekua, Alfonsok atzealdean egitendu lan.

Page 18: Lagun Aro GBC

18

Bizitza pertsonalaBizitza pertsonala (David Doblasek(David Doblasekkontatua bere blogean)kontatua bere blogean)No es por hacer la competencia a suhermano debido al reportaje deACB.com, pero después de oír tocar almediano de los Lorbek no me podíaquedar indiferente. El pasado do-mingo, Domen y yo volvíamos de en-tregar los premios en la carreraBehobia- San Sebastián, cuando me in-vitó a su casa a pasar un rato. Enton-ces el t ío se pone a tocar el piano yR¡me dejó fl ipado!

JDomen Lorbek, jugador del Lagun Aro GBC

LORBEK ANAIAK ACBNEz da ohikoa izaten bi anai kirol bereanprofesional izatea, are gutxiago liga be-rean egotea. Lorbek anaeik aldiz, apurtuegiten dute historia hori . Zaharrena Bart-zelonan dabil eta erdikoa adliz talde Do-nostiarrean. Irudietan pasaden urteanDonostian elkar jokatu zuten uneko ar-gazkia. Kasu honetan Domen Lorbek-ekirabazi zuen Erazem Lorbeki garaipenadonostiarrek eraman baitzuten.

DOMEN LORBEK ETA ERAZEM LORBEK

Page 19: Lagun Aro GBC

19

Albert Miralles, jugador del Lagun Aro GBC www.albertmiralles.com

Tras una buena primeravuelta, el pívot del LagunAroGBCvuelve a ser pro-tagonista en losmedios decomunicación. En estecaso, reprodocimos la en-trevista queXabier Larra-ñaga le hizo para la webEnCancha.com.

1) ¿Qué le dio el GBCpara venir de un equipode la media alta de laclasificación a unequipo cuyo objetivo esla permanencia?

El proyecto que se estabacociendo por aquí era unacosamuy interesante paramí, era un equipo quequería que yo vinieseaquí, apostaronmuyfuerte pormí. En esemo-mento fuemi principal ob-jetivo venir aquí y ahoramismome sientomuycontento ymuy a gusto.

2) Tras pasar ya variosmeses aquí, ¿Cómo vestanto a la afición como ala ciudad?

Tenía referencias de otroscompañeros,me habíanhablado pero desde quehe llegado aquíme hesentidomuy a gusto. En laciudad se vivemaravillo-samente, la gente sevuelca con el baloncesto,la verdad es que estamospasando unmuy buenaño.Además los aficiona-dos están pasando bien ycreo que hoy por hoy nose puede hablarmejor de

los dos.

3) Cuando vino, ¿qué eslo que más le sorpren-dió del equipo?

Lo quemásme sorpren-dió cuando vine fue quees un equipo joven, conpoca experiencia en laACB, pero que sonmuyambiciosos y tiene jugado-res conmucho talento quepueden llegar a ser gran-des jugadores en la liga.

4) ¿Cómo ve su aporta-ción al equipo en esteinicio liguero?

Creo que estoy dando unabuena aportación alequipo, pero creo que aúnpuedo darmás demí.Cada díame entreno conmuchas ganas para darmás al equipo porque séque puedo aportarmás.Además estoymuy agusto conmi rol y cadadía que pase espero serun jugadormás impor-tante para el equipo.

5) ¿Qué crees que tefalta para dar lo máximoque tienes?

Yo creo que todo tiene suadaptación y sumomento.Yo acabo de llegar a unequipo donde soy nuevo yhay que recordar que es-tuve cuatro años en elmismo equipo. Por tantopoco a poco irá llegando aesa situación en la quedaré todo demí y podrecrecer junto al equipo.

6) ¿Qué balance hacesde esta primera vuelta?

Demomentomuy exitosa.Si el equipo el año pasadoconsiguió 11 victorias y eneste llevamos 7, creo queeso es un éxito. Eso demomento nos está dandomuchísima confianza paraseguir trabajando en lamisma línea. Demomentonos tenemos que sentirsatisfechos por este resul-tado.

7) En este momento, elPlay Off, ¿qué es unsueño o un objetivo?

Creo que siempre hay queponerse objetivos aunquealgunas veces sean sue-ños, además soñar esgratis. Pienso que tene-mos que trabajar un plus eintentar dar lomáximo ymás de nosotros para in-tentarmeternos, porquesería un éxito y un sueñoa la vez.

8) ¿Este equipo tiene lí-mites o no?

Yo en estemomento alequipo no le pondría lími-tes porque aún está cre-ciendo y que aún puedeseguir creciendo. Haymu-chos jugadores que pue-den darmuchomás de síy eso hará que el equiposuba el nivel que tiene enla actualidad. Creo queeso es una de las cosasmás positivas que tene-mos y aún quedamuchopara ponerle un techo alequipo.

Page 20: Lagun Aro GBC

Nikoloz Tsktishvili, jugador del Lagun Aro GBC

Nola ahoskatzen da izena?Nola ahoskatzen da izena?Saskibaloian egoten den fitxaje bakoitzak zer esan handia ematen du beti, bere izena nola esango ote den galdet-zeko. Kasu honetan “Nikoloz Skitisvii” bezala ahoskatzen da. Hala ere hainbeste broma jasanda, nahiago du “Skita”goitizenez deitzea. Georgiarrak urte batzuk badaramatza Espainian (Ayuda En Acción Fuenlabradan) jokatu zuenaurretik eta bertan ere broma berdinak jasan behar izan zituen.

Donostian denetik ala ere bada anekdota ezagun bat bere izenaren inguruan. Taldearen aurkezpenean, jokalari, en-trenatzaile, babesle, instituzio politiko eta guztiek beraien ikuspuntua eman zuten unean, taldeko bozeramaileak(partidetan ahotsa jartzen duen Joxe Felipe Auzmendik) broma bat egin zion. Jokalari guztiak aurkeztu zituen Geor-giarra izan ezik. Baina bere aurkezpena egin aurretik, direktibakoei mezu bat helarazi zien, “ondo dago kirol alorrazaintzea fitxaketak egiterakoan, baina mesedez kontuan hartu itzazue ere bere izena behin eta berriz errepikatubehar dugun profesionalok, bai nik bozeramaile bezala, bai kazetariek eta bai zaleek, hauek nola animatuko diotebestela?”. Broma horrekin guztiak hasi ziren barrezka ekitalde ofizial hartan eta ordutik aurrera broma batzuk jasanbehar izan ditu “Skitak”.

Bere izena nola ahoskatzen den jakin nahi izanez gero, badakizue, galdetu berari ze kasu hauetan betikoa gertat-zen da, batek modu batera, besteak bestera, azkenean hamar abizen ezberdin izango ditu.

20

Page 21: Lagun Aro GBC

21

Mohamed Kone, jugador del Lagun Aro GBC

Buena mella en el mundialBuena mella en el mundialas.com-etik hartuaY esta tarde toca Costa de Marfil, una selección que será rival de España en el Mundial de Turquía, y que sólo ha par-ticipado una vez en la competición internacional (Mundobasket de España en 1986). El año pasado lo consiguió alproclamarse segunda en el Campeonato Africano. Músculo para otro equipo sin opciones de poner en verdaderosaprietos a los de Scariolo.

Ojo al duelo Fran Vázquez-Mohamed Kone, antesala del que se vivirá este año en la ACB. La estrella de Costa deMarfil (19 puntos con 6/7 en tiros de dos, 1/2 en triples y 4/4 en libres ante Canadá el viernes), con pasaporte francésy recientemente fichado por el Lagun Aro, procede de la Liga turca (7,7 puntos y 6 rebotes en el Belediyesi). Tienebuena mano y es un gran intimidador

Page 22: Lagun Aro GBC

22

Ekintza ezberdinak

Klubeko arduradunak, prentsarenKlubeko arduradunak, prentsarenaurka partida (59-58)aurka partida (59-58)

Irudietan tal-dearen ingu-ruan laneandabiltzanakdira, batzuktaldea aurreraateratzeko etabesteak aldiz,hauek herrita-rrei gerturat-zen.Ezkerretik es-kumara goikoilaran: EugenioRodriguez(preparatzailefisikoa), BorjaSantamaria(Diario Vasco),,Luis (ofizinakolangilea),Gorka Ramo-neda (Klubekopresidentea),Eugenio (Biga-rren entrenat-

zailea), RaulMelero (Teledo-nosti), Juan(Localia), Xa-bier Larrañaga(Diario SigloXXI), Juan etaAitor Urbis-tondo (MundoDeportivo),Carlos Cebelio(Solobasket)eta Foti epailea(gerentea).Beheko ilaranaldiz, Bully(taldeko dele-gatua), Hugo(Entrenatzailelaguntzailea),Ijer Sagasti(Cadena Ser),Ilenya (Segu-ros LagunAro), Urko(Ofizina), Ion

Mikel (Klubekoprentsa ardu-raduna), Borja(Localia) etaPablo Laso(Entrenatzai-lea).

Eguneroko es-tresa kentzeko,ohitura denmoduan aurtenere, klubeanlanean aritzendiren lanki-deek, egunerotaldea jarrait-zen duen kaze-tarien aurkapartida jokatuzuten aben-duaren hasie-ran. Partidauste baino ber-dinduago egonzen, izan ere

klubeko ardu-radunek inoizez zuten puntubateko aldea-gatik irabazi,beti erraz ira-bazi zuten.Partida taldeakjokatzen duenpabilioi bereanjokatu zen,ateak itxita.Hala ere biikusle gertu-ratu ziren par-tida ikustera,Jimmy Baroneta AlfonsoSánchez joka-lariak, ez da-kigu beraienentrenatzailee-taz farre egi-tera alakazetariei farreegitera. Kontua

da partida hu-moretsua izanzela, barreekinbaina batez ereegunerokota-sun hori ahaz-tuz.

Partida azkenunean erabakizen Hugok sar-tutako saski-ratzeari esker.Partida ez ohi-koa izan zen25 minutuko bilaurdenekin,izan ere inorkgutxik egitendu kirola maiz-tasunez etagarrantzit-suena ongi pa-satzea zen, ezirabaztea alalesionatzea.

Page 23: Lagun Aro GBC

23

Ekintza ezberdinak

Urtero bezala, Gipuzkoa Basketek, gipuzkoan kirola bultzatzeko eta batezere saskibaloia bultzatzeko asmoz, hainbat ekitaldi ezberdinetara gerturat-zen dira bertakoei sinadura batzuk sinatzeko. Irudietan, Andy Panko etaBernard Hopkins pasa den udan Zarautzen egin zen 3x3 txapelketan. 3x3lehiaketa hau Euskal Herrian egiten den txapelketarik garrantzitsuena da etairudietan ikus daitekeen bezala, giro paregabea elkartzen da saskibaloi fes-tan. Gainera itsaertzean egiten da eta bertan dauden turistekin batera jendepilo bat gerturatzen da txapelketa ikustera. Aukera izanez gero, abuztuanamaieran egiten den txapelketara bultzatu nahi dizuegu lerro hauen bitartez,GBCk ZAST-ekin dituen harreman onak direla eta.

Kluba aurten egin den Kilome-troak festari laguntzeko egin-dako lagunarteko partidaaurkezterako uneam Galtzara-borda kiroldegian, partida jo-katu zen leku berean.

ACBk antolatu-tako entrebistengunean Moha-med Kone izanda izarra. Bertanzale guztiei be-raien galderakerantzun zizkienordu betez Lagun Aroko jokalariak

Donostian jokatzen den Easo Kopan ere ezinfalta GBCko jokalariak sari banaketan. AurtenSktishvili, Kone eta Baron joan ziren. IrudietanIraurgiko junior neskei beraien irabazle sariabanatzen.

Seguros Lagun Aro, klubeko babesle ofi-zialak, 8000 kamiseta oparitu zituen den-boraldiko 9º jardunaldian. Hauenhelburua, Donostia Arena 2016 (taldearenpabilioia) marea urdin batean bilakatzeazen, zaleak kolore urdina harmailetan era-kustea.

Horretarako Facebook sare sozialaren bi-tartez leloen lehiaketa antolatu zen par-tida baino hilabete lehenago. Leloirabazlea hau izan zen “Yo de sangre azul,¿y tu?; ni odol urdinduna eta zu?”

Lelo honekin 8000 kamiseta egin zituzteneta partida ikustera gerturatzen zen zalebakoitzari opari gisa eman zitzaion. Par-tida Power Electronics Valenciaren aurkaizan zen eta taldeak ezin izan zuen zaleeimarea urdin horren trukean garaipena es-kaini.

Argazkietan, batetik jokalariek kamiseta-ren aurkezpena egiten entrenamendubaten aurretik guztiek kamiseta banahartu eta kamara aurrean erakutsi zituz-ten.

Bigarrengoa aldiz, lehiaketara aurkeztuzen kamiseta da, non leloa lehen planoanagertzen da klubeko logoarekin batera.

Ez da lehen aldia honelako ekintzak egiten dituela. Iaz, Va-lladolid-en aurkako partidan (Valladoliden jokatu zutenaalegia) zaleei autobusa eta sarrera ordaindu zien ahalik etajende gehien joan zedin partida ikustera. 1500 pertsonajoan ziren taldearen porrota ikustera, baina Pisuergakoirudia 1500 zale kamiseta urdinekin ikustea oso polita izanzen. Honelako iniziatiba gehiago behar dira saskibaloiabultzatzeko, ESKERRIK ASKO SEGUROS LAGUN ARO!

Page 24: Lagun Aro GBC