Click here to load reader

LAPORAN AKHIR KURSUS KEMAHIRAN NILAI, AKHIR KURSUS KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME (HHHC9401) DAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN

  • View
    242

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LAPORAN AKHIR KURSUS KEMAHIRAN NILAI, AKHIR KURSUS KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME...

LAPORAN AKHIR KURSUS

KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME

(HHHC9401)

DAN

KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN

PENDEKATAN SAINTIFIK (HHHC9501)

NAMA : MUHAMAD IKHWAN BIN ROSSDEEN

NO MATRIK : A144331

TAHUN : TAHUN 2 SEMESTER 4 (2014/2015)

FAKULTI : FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA

PENSYARAH : SR. DR. SUHANA BINTI JOHAR

MAKLUMAT PROGRAM

Maklumat program yang dijalankan pada semester ini adalah seperti berikut:

PROGRAM : Lawatan sambil belajar ke Indonesia.

TEMPAT : Yogyakarta dan Semarang.

ANJURAN : Jabatan Senibina.

TARIKH : 23 Mac 2015 hingga 29 Mac 2015

JAWATAN : Penolong Pengarah Program

OBJEKTIF PROGRAM

1. Memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang senibina kepada

pelajar sebelum meneruskan pengajian ke peringkat seterusnya.

2. Menghasilkan ketulenan pemikiran dalam penghasilan rekabentuk.

3. Memberi pendedahan awal tentang kajian struktur dan teknologi

bangunan dan bahan serta aspek yang berkaitan dengan persekitaran

dan sosio budaya sesuatu lokasi.

4. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi pelajar senibina

dalam menyampaikan idea secara lisan dan bertulis.

5. Memupuk semangat berpasukan dalam kalangan pelajar senibina

yang berbilang kaum.

1.0 PENDAHULUAN

Pada 23 hingga 29 Mac 2015 yang lalu, pelajar Tahun Dua Sesi 2015

dari Jabatan Seni Bina telah menjalankan satu lawatan akademik. Lawatan

akademik adalah salah satu aktiviti wajib bagi melakukan kerja-kerja simulasi

dengan perkaitan projek bagi kursus Rekabentuk 2218. Pemberatan bagi kerja

kursus ini sebanyak 8 kredit yang utama dalam rangka kerja pembelajaran

keseluruhan kursus semester. Sepanjang lawatan berlangsung, pelajar

dikehendaki melakukan penyiasatan tapak, merakam, melakar, dan

mendokumen hasil lawatan. Setelah pulang ke UKM, analisa serta

perbincangan akan dibuat sewaktu lawatan dan akan dibentangkan secara

khusus bagi setiap aktiviti.

2.0 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESSIONALISME

Sepanjang tempoh perancangan dan perlaksanaan program ini, saya

telah berjaya melibatkan diri secara aktif dan saya juga turut dilantik sebagai

Penolong Pengarah Program. Penglibatan saya dalam program mempunyai

pengabungjalinan yang rapat dengan kursus kemahiran nilai, sikap, etika dan

profesionalisme yang menjurus kepada tugas saya.

Sebagai Penolong Pengarah Pprogram, skop tugasan saya bagi

memastikan setiap perkara yang telah disenaraikan harus dilaksanakan

mengikut perancangan dan tersusun dengan rapi. Setiap tugas yang diagihkan

mempunyai peranan yang penting dan peranan saya yang paling utama adalah

menguruskan pembelian tiket penerbangan bagi semua ahli dan pensyarah.

Hal ini bagi memastikan setiap ahli dan pensyarah dapat bergerak dalam satu

kumpulan semasa berlepas mahupun bergerak pulang.

Selain itu, tanggungjawab yang diamanahkan kepada saya adalah untuk

merancang program yang akan berlangsung sepanjang berada di Yogyakarta

dan Semarang. Bagi memastikan setiap program berjalan dengan lancar, saya

turut membantu ahli-ahli lain dalam perlaksanaan tugas serta mengurus

penginapan untuk ahli dan pensyarah yang terlibat. Lawatan ke Yogyakarta

dan Semarang merupakan program yang berkait rapat dengan kursus

kemahiran nilai, sikap dan etika. Sikap, tingkahlaku dan adab yang baik perlu

dipamerkan bagi menunjukkan ketinggian adat dan budaya masyarakat

Malaysia di mata dunia serta memartabatkan nama UKM di Indonesia.

Saya juga diamanahkan untuk menguruskan perjumpaan dengan pelajar

senibina di Universitas Semarang. Hal ini membantu saya dari pelbagai aspek

terutamanya dari aspek komunikasi, etika dan professionalisme dalam

mengendalikan urusan tersebut.

3.0 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN

MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK

Pelbagai perkara boleh dikaitkan dengan kursus kemahiran kritikal,

penyelesaina masalah dan pendekatan santifik iaitu sepanjang proses

merangka kerja dilakukan. Sebagai penolong pengarah program, banyak

perkara yang berkait dengan pemikiran kritis, penyelesaian masalah,

pendekatan saintifik iaitu proses pembahagian tugas, menyusun program-

program yang akan dijalankan di Yogyakarta dan Semarang, mencari tempat

penginapan yang sesuai dari pelbagai aspek.

Urusan penginapan penting kerana pelbagai aspek perlu diberi perhatian

terutama dari aspek keselamatan, jarak dari 1 destinasi ke 1 destinasi yang

lain, pengangkutan dan aspek perbelanjaan. Pemikiran secara kritis dan kreatif

seamasa pemilihan tempat penginapan yang tepat dapat menjimatkan masa

dan wang. Sertiap perkara perlu diberi perhatian yang utama bagi mengelakkan

jadual pergerakkan bertembung dengan satu sama lain.

Pemikiran saintifik menjadi intipati utama dalam kajian kali ini. Hal ini

kerana ia menjadi satu cara pemikiran yang lebih terperinci yang mengambil

kira pelbagai faktor dan unsur-unsur sebab dan akibat. Pendekatan saintifik

yang diterapkan sepanjang lawatan ialah pemilihan tempat penginapan dan

tarikh serta masa penerbangan yang sesuai. Maklumat berkaitan seperti jadual

penerbangan, peta kawasan penginapan, kemudahan di kawasan penginapan,

gambar, artikel dan video dikumpulkan dan dianalisa. Langkah seterusnya ialah

membuat hipotesis bersama pensyarah pengiring dan ahli jawatankuasa.

4.0 KESIMPULAN

Sepanjang penglibatan saya dalam program ini, saya mempelajari akan

kepentingan nilai, sikap, etika dan professional serta keberkesanan keahiran

pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan pendekatan saintifik yang harus

dipelajari dan dikuasai oleh setiap ahli program. Penglibatan berurusan dengan

pihak luar seperti urusan pembelian tiket penerbangan secara berkumpulan,

penginapan dan lawatan serta proses analisa kebaikan malah kelemahan

aktiviti sepanjang program berlangsung jelas sekali membantu memantapkan

dan memperkukuhkan lagi kemahiran nilai,sikap dan professionalisme saya.

Ilmu yang berguna ini dapat membantu saya ketika di alam pekerjaan dan

membantu membimbing saya menjadi modal insan yang berguna di masa akan

datang.

5.0 GAMBAR PERSEDIAAN SEMASA PROGRAM BERLANGSUNG

refleksi dan

perbincangan

disebelah malam.

lawatan ke

Candi

Borobudur

lawatan Universitas

Negeri Semarang.

(UNNES) bagi

tujuan balas

kunjungan kerana

UNNES pernah

datang lawat ke

UKM sebelum ini.

lawatan ke

Tokong Sam

Poo Kong di

Semarang

Lawatan ke kilang membuat arca benang besi

Lawatan ke kilang membuat kain batik dan songket

Lawatan ke Candi Prambanan

Menyaksikan persembahan kebudayaan pada zaman dahulu kala di Pusat Kebudaan Candi Prambanan

Bergambar bersama para pelajar dan tenaga pelajar dari UNNES