Latihan Tambah dan Tolak Nombor Perpuluhan MT Thn 4

Embed Size (px)

Text of Latihan Tambah dan Tolak Nombor Perpuluhan MT Thn 4

Nama : _______________________________________

Latihan: Menambah dan Menolak Nombor Perpuluhan. Tunjukkan bentuk lazim.

1.

2 3 + 1 5 =

2.

3 2 + 1 94 =

3.

6 9 13 =

4.

8 4 2 73 =

5.

12 37 + 3 582 =

6.

14 2 5 66 =

7.

4 + 3 43 =

8.

7 1 58 =

9.

8 2 1 53 2 183 =

10.

4 1 + 3 82 + 5 738 =

Sila buat dengan berhati-hati. Pastikan terlebih dahulu operasi soalan itu, tambah atau tolak supaya tidak berlaku kecuaian. Semoga Berjaya!!