Les 2 (didactisch model)

Embed Size (px)

Text of Les 2 (didactisch model)

Didactiek 1

Hoofdstuk 2: Een les ontwerpenUit welke elementen bestaat een les?didactiek: op verkenning1didactiek: op verkenning2Opdracht Vorm groepjes van 5 studenten.Ga samenzitten.Materiaal: stiften, lijm, schaarGeen syllabusBissers: niks verklappendidactiek: op verkenning3Advance organizerStel dat je volgende week een les mag geven.Welke vragen zal je jezelf stellen wanneer je de les voorbereidt?Probeer met zoveel mogelijk elementen rekening te houden.

didactiek: op verkenning4Werkwijze STAP 1: BrainstormNoteer individueel minstens drie elementen.Bekijk en bespreek alle elementen van de groepsleden.STAP 2: Elementen selecterenSelecteer de elementen die je wil behouden.STAP 3: Welke elementen horen samen?Verbind elementen die samen horen met elkaar.Geef iedere cluster van elementen een passende titel.

didactiek: op verkenning5Werkwijze STAP 4: Wat is het verband?Welke verbanden zijn er tussen de verschillende clusters?Prioriteiten?Oorzaak-gevolg?Maak de verbanden duidelijk.

didactiek: op verkenning6Werkwijze STAP 5: Model makenPlaats alle elementen na overleg op een papier (gebruik kleurtjes).Maak verbanden duidelijk.Wees creatief.Bespreek in groep het model en duid n student aan die dit zal voorstellen.

didactiek: op verkenning7STAP 6: Model voorstellen

Tentoonstelling Aan de slagLocatie: zelf te kiezenBegeleiding: mag je vragenTiming: 30 minutendidactiek: op verkenning8didactiek: op verkenning9Ruim al het knutselmateriaal op.

didactiek: op verkenning10HET DIDACTISCH MODELDOELSTELLINGENBEGINSITUATIEEVALUATIELEERPROCESSENLEERINHOUDENDI-DACTISCHEWERKVORMMEDIAdidactiek: op verkenning11Didactische kernbegrippenDoelstellingenWat bereiken?BeginsituatieWelke invloed?LeerinhoudenWat?LeerprocessenIvm het leren?Didactische werkvormenHoe lesgeven?MediaWelk materiaal?EvaluatieControleVoorbeeld 1DoelstellingDe relatie inzien tussen warmte en uitzettingBeginsituatieEerste jaar SO LeerinhoudenStoffen zetten uit bij warmteDidactische werkvormenObservatie van lln bij de proef van de bol en de ringMediaSchema van de proefEvaluatie Lln verwoorden de relatie ts warmte en uitzettingdidactiek: op verkenning12Voorbeeld 2didactiek: op verkenning13DoelstellingWeten dat Leopold I, Leopold II, Albert I, Leopold III en Boudewijn I de koningen van Belgi warenBeginsituatieLln weten dat Belgi een monarchie is.Lln weten dat de koning aan het hoofd staat van een monarchie.Lln weten dat de Belgische onafhankelijkheid dateert van 1830.LeerinhoudenBelgisch KoningshuisDidactische werkvormenVerhaal vertellen over de geschiedenis van het Belgisch KoningshuisMediaPrenten over de stamboom van het KoningshuisEvaluatie Lln zijn in staat een blanco stamboom in te vullen.Opdracht partnerwerkKies n van jullie vakken en stel een gelijkaardig voorbeeld opdidactiek: op verkenning14didactiek: op verkenning15Oefening op didactisch modelindividueel werkOefeningen A, B, G