Ležajevi i materijali za plinske turbine

Embed Size (px)

DESCRIPTION

materijali , plinske turbine, ležaj

Text of Ležajevi i materijali za plinske turbine

 • SVEUILITE U RIJECITEHNIKI FAKULTETMATERIJALI ZA LEAJEVE PLINSKIH TURBINA

  Studij: Preddiplomski studij strojarstva Student: Katarina KapMentor: Prof. dr. sc. Loreta Pomeni, dip. Ing. 0069047678

  Rijeka, rujan 2013.

 • *

  SADRAJ1. UVOD

  2. PLINSKE TURBINE

  3. KLASIFIKACIJA I ZNAAJ LEAJEVA

  4. MATERIJALI ZA IZRADU LEAJEVA PLINSKIH TURBINA

  5. ZAKLJUAK

 • *1. UVOD U zavrnom radu prikazani su dijelovi plinskih turbina kao i dijelovi leajeva, njihove vrste i svojstva materijala od kojih se izrauju

  Cilj zavrnog rada je odabir materijala za izradu leajeva plinskih turbina na temelju razliitih kriterija i funkcija

  Svrha rada je upoznavanje osnovne zadae leaja kao elementa konstrukcije plinske turbine i materijala od koje se on moe izraditi

 • *2. PLINSKE TURBINE Plinska turbina

  Toplinski stroj koji toplinsku energiju plinova pretvara u mehaniki rad u obliku vrtnje rotora

  Sam naziv potjee od toga to u turbini ekspandiraju plinovi

 • *2. PLINSKE TURBINE (1) Osnovni dijelovi plinske trubine

  Glavni dijeloviRotor turbineStator turbineProtoni dioKompresor za zrakKomora za izgaranjeTurbinaIzmjenjivai topline

  Pomoni dijeloviFiltri za zrakPriguivai zvukaUreaji za hlaenje i grijanje zrakaUljni sustavi i leajeviSustav za gorivo Sustav za pokretanje turbine

 • *2. PLINSKE TURBINE (2) Vrste plinskih turbina s obzirom na podruje primjene

  Primljenjuju se za proizvodnju elektrine energije, zajedniku proizvodnju elektrine i toplinske energije, te mehaniki pogon u parno plinskim postrojenjima

  Podjela plinskih turbina s obzirom na razliite karakteristike

  Mjesto izraganja goriva Nain ekspanzije u turbini Pretvorba energije u turbini Smjer strujanja radnog medija Kostrukcija Nain pogona

 • *3. KLASIFIKACIJA I ZNAAJ LEAJEVA Leaj

  Element konstrukcije plinske turbine koji predstvalja pokretni spoj dva ili vie dijelova stroja koji je ostvaren klizanjem ili kotrljanjem

  Osnovna funkcija je poziciniranje vratila i osovine u odreenom poloaju

  Kod plinske turbine oni su namjenjeni za uleitenje rotora kompresora i turbine

 • *3. KLASIFIKACIJA I ZNAAJ LEAJEVA (1) Podjela i vrste leajeva

  Prema konstrukcijiValjni leajeviKlizni leajevi Prema smjeru prenoenja optereenjaRadijali leajeviAksijalni leajevi

  Valjni leajevi

  Sastoje se od tri konstrukcijska dijela od vanjske i unutarnje staze, valjnog tijela i kaveza za razdvajanje valjnih tijela

 • *3. KLASIFIKACIJA I ZNAAJ LEAJEVA (2)

  Vrste valjnih leajeva Kuglini Valjkasti Igliasti Bavasti Konini

  PREDNOSTINEDOSTACImanji otpor trenjaosjetljivi na udarcekonstantan koeficijent trenja u radubrzina vrtnje im je ogranienamala potronja mazivaosjetljivi na neistoeoteeni leajevi zamjenjuju se s novimakod veih brzina vrtnje pojavljuje se umne zahtijevaju vrijeme uhodavanjatrajnost im se smanjuje poveanjem brzine vrtnjevisoko normirani, proizvode se u velikim serijama, a time su i jeftinijizahtijevaju vee dimenzije za ugradnju u radijalnom smjeru

 • *3. KLASIFIKACIJA I ZNAAJ LEAJEVA (3) Klizni leajevi

  Princip je takav da vanjski dio leaja klizi po vanjskoj povrini unutarnjeg dijela Sloj materijala s malim trenjem koji se naziva leajni stroj ili blaznica Klizne povrine podmazane su sredstvima za podmazivanje

  PREDNOSTINEDOSTACIrelativno jednostavne konstrukcije i izradekod malih brzina pri pokretanju imaju velik koeficijent trenjauljni film ima veliku povrinu, zbog ega priguuju vibracije i udarcevrlo su osjetljivi na nedostatak uljaneosjetljivi na neistoe u uljukonstrukcije s vertikalnim vartilom su kompliciranije nego kod valjanih leajevaomoguuj veliki raspon zranostikod veih promjera su jeftiniji od valjnih leajevakod veih promjera su jeftiniji od valjnih leajevana kvalitetu leajeva utjee materijal i toplinska obrada rukavca

 • *4. MATERIJALI ZA IZRADU LEAJEVA PLINSKIH TURBINA

  Materijali za izradu leajeva treba zadovoljiti uvjetima kao to su: Otpornost na visoke temperature Otpornost na koroziju Povoljna fizikalna svojstva ilavost Otpornost na vibracije

  Navedeni uvjeti nalaze se u slijedeim grupama materijala:

  GRUPE MATERIJALAFeritni martenzitni nehrajui eliciCr- Ni- Fe legureCr-Ni-Co-Fe legureLegure na osnovi NiLegure na osnovi CoKeraminka

 • *4. MATERIJALI ZA IZRADU LEAJEVA PLINSKIH TURBINA (1) Materijali kliznih leajeva

  Povrina treba biti 3 do 5 puta tvra od povrine blazinice leajeva

  Rukavci leajeva izraeni su od istog materijala kao i osovine

 • *4. MATERIJALI ZA IZRADU LEAJEVA PLINSKIH TURBINA (2) Materijali valjnih leajeva

  Odabir materijala za izradu razlikuje se posebno za svaki dio valjnog leaja Vanjski i unutranji prsten nehrajui elik Valjno tijelo elik Kavez valjnog leaja elik, mjed i polimeri

 • *4. MATERIJALI ZA IZRADU LEAJEVA PLINSKIH TURBINA (3) Svojstva mterijala leajeva plinskih turbina

  SVOJSTVA MATERIJALA ZA IZRADU LEAJEVA

  SVOJSTVA MATERIJALA ZA IZRADU LEAJEVA PLINSKIH TURBINAodgovarajua dinamika vrstoadobro prianjanje ulja mogunost izostanka zaribavanja pri radu na suhootpornost na troenjeotpornost na nagrizanje kliznih povrina sposobnost odvoenja vika toplinesposobnost razraivanja leajeva otpornost na utiskivanje krutih (otpalih) dijelova u povrinu

 • *4. MATERIJALI ZA IZRADU LEAJEVA PLINSKIH TURBINA (4) Kriteriji za odabir materijala kod leajeva razmatraju se prema temperaturi

  Niske temperature do 450C Srednje temperature od 450C do 550C Visoke temperature iznad 550C

  Za nisko i srednje temperaturno podruje primjenjuju se standardni konstrukcijski materijali feritni elici

  Za visoko temperaturno podruje primjenjuju se austenitni elici

 • *5. ZAKLJUAK Ispravan rad leaja esto od presudnog znaaja za ispravan rad i vijek trajanja strojeva i naprava u koje se ugrauju ( u ovom sluaju plinske turbine)

  Panju treba posvetiti na troenje leajeva i pri tome treba odabrati odgovarajue materijale za izradu koji trebaju zadovoljiti antifrikciona svojstva

  Materijali generalno moraju biti otporni na visoke temperature, troenje i koroziju

  Treba teiti da leaj ima to tii rad, niu radnu temperaturu to se odlikuje veom korisnosti plinske turbine

 • *