LỊCH HỌC DỰ KIẾN CFO 30 KHAI GI NG 25/02/ đề 3: Kế ton ti chnh nng cao cho CFO Chuyn ... Chuyn đề 6: Quy page 1
LỊCH HỌC DỰ KIẾN CFO 30 KHAI GI NG 25/02/ đề 3: Kế ton ti chnh nng cao cho CFO Chuyn ... Chuyn đề 6: Quy page 2

LỊCH HỌC DỰ KIẾN CFO 30 KHAI GI NG 25/02/ đề 3: Kế ton ti chnh nng cao cho CFO Chuyn ... Chuyn đề 6: Quy

Embed Size (px)

Text of LỊCH HỌC DỰ KIẾN CFO 30 KHAI GI NG 25/02/ đề 3: Kế ton ti chnh nng cao cho CFO Chuyn...

 • Chng trnh Gim c Ti chnh n v t chc: Cu lc b Gim c Ti chnh Vit Nam v CFO Capital

  1

  LCH HC D KIN CFO 30 KHAI GING 25/02/2016

  DANH MC CC CHUYN S bui hc Hc vo Cc ti th 3-5 hng tun Chuyn 1: Chn dung CFO v lm th no

  tr thnh nh qun l hiu qu Chuyn 2: Qun tr chin lc Chuyn 3: K ton ti chnh nng cao cho CFO Chuyn 4: K ton tp on v hp nht cc

  bo co ti chnh Chuyn 5: Tng quan qun tr ti chnh Chuyn 6: Quyt nh u t vn Chuyn 7: Qun l vn lu ng Chuyn 8: Huy ng vn Chuyn 9: Cc phng php tnh gi thnh sn

  phm v qun tr chi ph Chuyn 10: Thng tin ti chnh cho vic ra cc

  quyt nh kinh doanh Chuyn 11: Ngn sch, kim sot v qun tr

  vic thc hin Chuyn 12: Bng im cn bng v cc ch s

  thc hin Chuyn 13: Th trng chng khon Chuyn 14: H thng kim sot ni b Chuyn 15: nh gi doanh nghip, nh gi

  chng khon Chuyn 16: Chi ph vn bnh qun gia quyn,

  chi ph vn n, vn ch s hu. Chuyn 17: C cu vn ti u, cc phng

  php xc nh c cu vn ti u Chuyn 18: Phn tch chuyn su bo co ti

  chnh Chuyn 19: K hoch chi ph thu Chuyn 20: Qun tr ri ro trong kinh doanh Lm bi kim tra cui kha 100 pht

  1 2

  2 2

  0,5 1,5 2 2 3 1 3

  1

  1 2 1

  1

  1 2

  2

  2 1

  25/02

  01,03/03 08,10/03 15,17/03

  22/03

  22,24/03 29,31/03 05,07/04

  12,14,21/04

  26/04

  05,10,12/05

  17/05

  19/05 24,26/05

  31/05

  02/06

  07/06

  09,14/06

  16,21/06

  23,28/06 07/07

  Tng 34 (Tr chuyn u tin, th t lch hc cc chuyn c th thay i nhng khng nh hng n tnh khoa hc ca chng trinh v s c thng bo trc cho hc vin)

 • Chng trnh Gim c Ti chnh n v t chc: Cu lc b Gim c Ti chnh Vit Nam v CFO Capital

  2

  LCH HC D KIN CFO 31 KHAI GING 27/02/2016

  DANH MC CC CHUYN S bui hc Hc vo Ngy th 7 hng tun Chuyn 1: Chn dung CFO v lm th no

  tr thnh nh qun l hiu qu Chuyn 2: Qun tr chin lc Chuyn 3: K ton ti chnh nng cao cho CFO Chuyn 4: K ton tp on v hp nht cc

  bo co ti chnh Chuyn 5: Tng quan qun tr ti chnh Chuyn 6: Quyt nh u t vn Chuyn 7: Qun l vn lu ng Chuyn 8: Huy ng vn Chuyn 9: Cc phng php tnh gi thnh sn

  phm v qun tr chi ph Chuyn 10: Thng tin ti chnh cho vic ra cc

  quyt nh kinh doanh Chuyn 11: Ngn sch, kim sot v qun tr

  vic thc hin Chuyn 12: Bng im cn bng v cc ch s

  thc hin Chuyn 13: H thng kim sot ni b Chuyn 14: Th trng chng khon Chuyn 15: nh gi doanh nghip, nh gi

  chng khon Chuyn 16: Chi ph vn bnh qun gia quyn,

  chi ph vn n, vn ch s hu. Chuyn 17: C cu vn ti u, cc phng

  php xc nh c cu vn ti u Chuyn 18: Phn tch chuyn su bo co ti

  chnh Chuyn 19: K hoch chi ph thu Chuyn 20: Qun tr ri ro trong kinh doanh Lm bi kim tra cui kha 100 pht

  1 2

  2 2

  0,5 1,5 2 2 3 1 3

  1

  2 1 1

  1

  1 2

  2

  2 1

  Sng 27/02

  05/03 12/03 19/03

  26/03 26/03 02/04 09/04

  23/04 & Sng 07/05

  Chiu 07/05

  14/05 v Sng 21/05

  Chiu 21/05

  28/05 Sng 04/06 Chiu 04/06

  Sng 11/06

  Chiu 11/06

  18/06

  25/06

  02/07 09/07

  Tng 34 (Tr chuyn u tin, th t lch hc cc chuyn c th thay i nhng khng nh hng n tnh khoa hc ca chng trinh v s c thng bo trc cho hc vin)