Click here to load reader

List of Village Panchayat of Tamil Nadu - tnrd · PDF file List of Village Panchayat of Tamil Nadu District Code District Name Block Code Block Name Village Code Village Name 1 காஞ்

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of List of Village Panchayat of Tamil Nadu - tnrd · PDF file List of Village Panchayat of Tamil...

 • List of Village Panchayat of Tamil Nadu

  District Code District Name Block Code Block Name Village Code Village Name

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 1 அங்கம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 2 ஆரியெப�ம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 3 ஆற்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 4 ஆ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 5 அவ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 6 அய்யங்கார�்ளம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 7 தாமல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 8 இைளயனாரே்வ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 9 களக்காட�்ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 10 கா�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 11 கம்பராஜ�ரம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 12 க�ப்ப�தடட்ைட

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 13 காவாந்தண்டலம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 14 �ழம்�

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 15 �ளார்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 16 �ழ்க�ர�்ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 17 �ழ்ேபரமநல்�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 18 ேகாளிவாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 19 ேகாேனரிக்�ப்பம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 20 �ரம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 21 மாகரல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 22 ேமல்க�ர�்ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 23 ேமல்ெலாட�்வாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 24 �சரவாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 25 �தத்ேவ�

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 26 �டட்வாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 27 நரப்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 29 உழேகால்பட�்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 31 ெப�ம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 32 �ஞ்சரசந்தாங்கல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 33 �தே்தரி

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 34 ��காேவரிபாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 35 ��ைண ெப�கல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 36 தம்ம�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 38 �ம்ம ச�த�்ரம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 39 ��ப்ப�த�்க்�ன்றம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 40 ��ப்�ட�்�

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 41 வளதே்தாடட்ம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 42 �ப்ேப�

 • 1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 43 �ஷார்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 1 அகரம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 2 ஆலப்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 3 ஆரியம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 4 அத�்வாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 5 ஆட�்�த�்ர்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 6 அ��சே்சரி

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 7 அய்யம்ேபடை்ட

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 8 ேத�ரியம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 9 ஏகனாம்ேபடை்ட

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 10 ஏனாத�்ர்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 11 ேகா�ந்தவா�

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 12 இ�ப்பப்பட�்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 13 ஈஞ்சம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 14 களிய�ர்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 15 காைர

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 16 க�ர்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 17 கடட்வாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 18 �ழ்ஒட�்வாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 19 ��ரிப்ேபடை்ட

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 20 ெகாடட்வாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 21 �ண்ணவாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 22 �த�்ரம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 23 ம�தம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 24 �த�்யால்ேபடை்ட

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 25 நதத்ாநல்�ர்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 26 நாயக்கன்ேபடை்ட

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 27 நாயக்கன்�ப்பம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 28 ஒைழ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 29 ப�ெநல்�

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 30 பைழய�வரம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 31 பரந்�ர்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 32 ேமல்ெபாட�ர்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 33 ��வாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 34 �ள்ள�ர்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 35 �ளியம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 36 �ரிைச

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 37 �தத்கரம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 38 ��ப்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 39 �ங்கா�வாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 40 �ன்னிவாக்கம்

 • 1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 41 ��வாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 42 ��வள்�ர்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 43 144 தண்டலம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 44 139 தண்டலம்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 45 தாங்�

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 46 ெதன்ேனரி

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 47 �ம்மராஜாம்ேபடை்ட

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 48 �ம்ைமயன்ேபடை்ட

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 49 ��வங்கரைண

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 50 ெதா�ர்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 51 ெதாள்ளா�

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 52 உள்ளா�ர்

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 53 ஊத�்க்கா�

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 54 ஊேவரி

  1 காஞ்��ரம் 2 வாலாஜாபாத் 55 ைவயா�ர்

  1 க

Search related