Lớp đào tạo của AuthorAID về kỹ năng viết trong lĩnh vực nghiên cứu

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lớp đào tạo của AuthorAID về kỹ năng viết trong lĩnh vực nghiên cứu. Bangladesh Tháng 5/2009. Xin cám ơn. Các nhà tài trợ Các nhà tổ chức Đơn vị chủ nhà Người cùng giảng dạy Những người khác. www.authoraid.info. Kế hoạch tổng thể của lớp học. Sáng: bài giảng - PowerPoint PPT Presentation

Text of Lớp đào tạo của AuthorAID về kỹ năng viết trong lĩnh vực nghiên cứu

 • Lp o to ca AuthorAID v k nng vit trong lnh vc nghin cuBangladeshThng 5/2009

 • Xin cm nCc nh ti trCc nh t chcn v ch nhNgi cng ging dyNhng ngi khc

 • www.authoraid.info

 • K hoch tng th ca lp hcSng: bi gingTng tc (bnh lun v t cu hi)Bo co ngn ca cc nhm (v M, T, W, R)Chiu: tho lunNhm nh, chia theo lnh vcHot ng:Tho lun ti liu bi ging v p dng chngBt u chnh sa bi vit ca cc thnh vin trong nhm

 • Texas A&M University

 • Tip cn mt d n vit biBarbara Gastel, MD, MPHTexas A&M Universitybgastel@cvm.tamu.edu

 • Tng quanHnh thnh tng (cch tip cn)Tm hiu vn o cChun b vitThc hin vic vitChnh sa tc phm ca bn

 • Hnh thnh tngGhi nh rng bn vit truyn t, khng phi gy n tng.Hiu rng nhng ngi c tc phm ca bn u mun bn lm tt.Cc bin tp vin tp chCc chuyn gia duyt bi (phn bin)Cc gio sMc ch ca vic gp xy dng l gip bn thnh cng.

 • Hiu vn o cTnh xc thc (khng phi ba t)Tnh chnh xcCung cp d liu hon chnh (khng ch nhng d liu chng minh cho gi thuyt ca bn)Trnh chnh sa khng thch hp cc hnh nh, chng hn nh nh chpS dng nhng quy trnh thng k ph hp

 • Hiu vn o c (tip)Tnh cht cn nguyn ca bi vitKhng cng b li nhng kt qu ging nhau (tr trng hp c bit, vi ti liu gc c trch dn)Khng np cng mt bi cho hai hoc nhiu tp ch cng lcKhng chia mt d n nghin cu thnh nhiu bi vit nh (salami science)

 • Hiu vn o c (tip)Tnh tin cyTrch dn ngun thng tin v cc tng (cng to s tin tng, h tr tm kim cc ti liu lin quan khc)Trnh s dng qu nhiu t ca ngi khcGhi li ngun gc khi sao chp ti liu hay ghi cht nhng t trch nguyn vn trong ngoc kp, hoc vit li voNn vit ra mt s phn m khng nhn vo ti liu ngun

 • Hiu vn o c (tip)Tun th bn quyn v xin php s dngCc vn i x o c vi ngi v ng vt (v ti liu php l nu trong xut bn phm)Cng khai nhng xung t li chTi chnhKhc

 • Mt ngun ti liu v vn o cOn Being a Scientist: Responsible Conduct in Research, 3rd edition (2009): T cc vin khoa hc quc gia Hoa K Phn ln dnh cho sinh vin cao hc c ti a ch http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12192

 • Chun b vitS dng nhng bi ng lm mu.Tm v xem cc ti liu hng dn.Nn c mt ti liu hng dn v cc phong cch vitv d:Scientific Style and FormatThe Chicago Manual of StyleAMA Manual of StylePublication Manual of the American Psychological AssociationThe ACS Style Guide

 • Chun b vit (tip)Trong lc bn ang thu thp ni dung, hy vit ra nhng tng m bn ngh n.Thc hin tht nhiu cng vic trc khi vitv d:Sp cc bi theo th t m bn s trch dn chng.Lit k nhng im bn mun cp.Nn c cng.Nu bn gp vn trong vic hnh thnh tng, th hy lm mt vic khc trong chc lt.

 • Thc hin vitLp lch vit c th.Bt u bng nhng phn bn thy d nht.Khng ngt qung vic vit tm kim nhng chi tit nh.Hiu rng thng thng trong khi vit khng c mt con ng ng m c mt lot vn vi nhiu cch gii quyt khc nhau.

 • Chnh sa tc phm ca bnLu : Vit tt th mi c chnh sa tt.Trc tin hy t mnh chnh sa. Sau nhn phn hi t nhng ngi khc v tip tc tin hnh chnh sa.Cn nhc c mt ngi bin tp tr gip bn.Trnh khng lc no cng b cun vo vic chnh sa bi.

 • Nhng cu hi t ra khi chnh saBi vit c cp n mi th m n cn phi cp?Bi c bao gm nhng iu khng cn cp khng?Mi thng tin u chnh xc?Ni dung c nht qun trong c bi?Mi th c t chc hp l?Mi iu c th hin r rng bng ngn ng?

 • Cc cu hi (tip)Mi im u c trnh by ngn gn, n gin, v trc tip? Hay ni cch khc, mi th u sc tch?Ng php, chnh t, ngt cu, v t ng s dng c ng khng?Cc hnh v bng c c thit k p khng?Bi vit c tun theo ch dn khng?

 • Chc bn c nhiu thnh cng trong cc d n vit bi ca mnh!