MAMOGRAFIJA - kc-bl.com enterografija2013... · Kompresija dojki tokom pregleda nije nimalo štetna.… page 1

MAMOGRAFIJA - kc-bl.com enterografija2013... · Kompresija dojki tokom pregleda nije nimalo štetna.…

Embed Size (px)

Text of MAMOGRAFIJA - kc-bl.com enterografija2013... · Kompresija dojki tokom pregleda nije nimalo...

MAMOGRAFIJA

ta je mamografija?

Mamografija je neinvazivna, rendgenska metoda

pregleda dojki pomou koje se primjenom niskih doza

rendgenskih zraka omoguuje stvaranje slike unutranjeg tkiva dojke.

Da li postoji rizik po pacijenta?

Mamografija je bezbjedna i tokom nje se koriste niske

doze zraenja, koje su manje od izloenosti zraenju

prilikom boravka na velikim nadmorskim visinama ili

tokom estoasovnog leta avionom.

Kompresija dojki tokom pregleda nije nimalo tetna.

VANO: Obavezno upozorite ljekara o moguoj trudnoi, jer primjena zraenja u trudnoi moe tetiti plodu. Ako planirate trudnou, najbolje bi bilo obaviti pregled u prvih 10 dana ciklusa da bi se izbjeglo tetno dejstvo zraenja na eventualno poetnu trudnou.

ta je vano znati prije pregleda?

Uvijek upozorite ljekara na sve simptome koje osjeate

i obavezno ponesite sa sobom sve nalaze (u formi slike

i teksta) vezane za Va zdravstveni problem.

Prije snimanja ne nanosite dezodorans, talk u prahu,

losione ili parfem u predjelu ispod pazuha jer se te

supstance mogu pojaviti na slikama kao nakupine

kalcijuma i dati pogrene informacije.

Svakako upozorite ljekara ako imate hirurki poveane

grudi, odnosno implantate, jer je u takvim sluajevima

potrebno dodatno iskustvo radiolokog tehniara koji

vri mamografiju i posebna procedura rada.

Tok pregleda

1. Nakon to ste predali uputnicu na pultu Zavoda za

kliniku radiologiju, tehniar e Vas prozvati i uvesti

u kabinu za presvlaenje, gdje treba da se skinete

do pojasa.

2. Nakon ulaska u snimaonu, tehniar je duan da

Vam stavi olovnu kecelju oko struka kao zatitu od

tetnog djelovanja zraenja.

3. Naiete se ispred ureaja za snimanje - tehniar

e Vam rei kakav poloaj morate zauzeti.

4. Tehniar naizmjenino smjeta Vae dojke izmeu

dvije ploe.

5. Ploe se polako sabijaju, izravnavajui dojku u to

veoj mjeri, to moe izazvati nelagodnost, a

ponekad i kratkotrajan bol u dojci, ali taj postupak

je neophodan kako bi se izjednaila gustina tkiva

dojke, dobila preciznija slika i smanjila koliina

zraenja koja je potrebna za snimak.

6. Ovaj postupak se ponavlja etiri puta jer se rade po

dvije snimke za svaku dojku. Sam postupak

pregleda traje nekoliko minuta.

7. Po zavretku pregleda, tehniar e Vam rei da

malo saekate dok se ne konsultuje sa ljekarom o

kvaliteti snimaka, i o eventualnom ponavljanju

snimanja.

Kako preuzeti ljekarski nalaz?

Informacije o tome kada preuzeti nalaz i prateu

medicinsku dokumentaciju mogue se informisati na

pultu Zavoda za kliniku radiologiju ili putem telefona

051/342-249.

Pacijent ili ovlatena osoba javlja se osoblju na pultu

Zavoda za kliniku radiologiju, i preuzima nalaz.

Vie informacija:

- Tel. 051/342-249

- Pult Zavoda za kliniku radiologiju,

zgrada Maternite (Ginekologija)

Adresa: 12 beba 1, Banja Luka

ZAVOD ZA KLINIKU RADIOLOGIJU