Masterclass Samenwerking

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Theorie en praktijk samenwerken

Transcript

 • Samenwerking hoe werkt dat?

  Master Class IAB 4 Programma

  Contact :

  phone 040 267 6841

  e-mail: jac.goorden@bicore.nl

 • 26-Apr-11

  WELKOM

 • Ons programmavoorstel

  Samenwerking als strategisch middel

  Allianties, consortia,

  Raamwerk: Want-Find-Get-Manage

  Praktische aanpak samenwerking zorginstelling, MKB, overheid,

  kennisinstelling, grootbedrijf,

  verzekeraar, etc. etc.

  Interactief, maximaal resultaat

 • Voordelen van allianties

  Samen sterk, elkaars kennis

  Kritische massa/invloed/macht

  (h)erkennen probleem, wetgeving

  Sneller innoveren

  beter resultaat, implementeren

  Respectabele partner voor overheid

  Inlevingsvermogen, taakverdeling, specialisatie

  Vertrouwen ontwikkelen, visie

 • Nadelen van allianties

  Domeinbescherming

  Eigenbelang domineert

  3-dubbele belangen, verdelen van geld?

  Reputatie-afhankelijkheden

  Gebrek aan vertrouwen en belang

 • Nadelen van allianties

  1. Afhankelijkheid

  2. Ook samen de lasten (balans lusten-lasten?)

  3. Snelheid / flexibiliteit ?

  4. Spanningen intern

  5. Samenwerking tussen verschillende culturen ?

 • Oogmerken van allianties

  Complexiteit aankunnen

  Groter innovatiepotentieel

  Meer power

  Snelheid maken

  Positie versterken

  Kennis & competenties

  combineren/vergaren

  Horizon verbreden

  (technologie, markt)

  Schaalvoordeel

  realiseren

  Macht vergroten

  Bron: Ard-Pieter de Man

 • SAMENWERKINGSVORMEN

 • Samenwerkingsvormen

  ALLIANTIES

  Verschillende samenwerkingsvormen

 • Samenwerkingsvormen

  Markttransactie

  Licentie Joint venture Fusie/overname

  Uitbesteding

  (eenvoudig)

  Uitbesteding

  (complex)

  Contractuele

  allianties

  Deelneming

  Verschillende samenwerkingsvormen

 • Verschillende samenwerkingsvormen

  Samenwerkingsvormen

  Markttransactie

  Licentie Joint venture Fusie/overname

  Uitbesteding

  (eenvoudig)

  Uitbesteding

  (complex)

  Contractuele

  allianties

  Deelneming

  ALLIANTIES

  Bron: Ard-Pieter de Man (2006)

 • Definitie van alliantie

  Privaat samenwerkingsverband van 2 of meer onafhankelijke

  ondernemingen/organisaties, volgens de criteria:

  Gezamenlijk doel (geheel of gedeeltelijk)

  Gezamenlijke risicos, kosten en opbrengsten

  Regelmatig daadwerkelijke samenwerking

  Gezamenlijke besluitvorming

  Rode draad:

  Complementatiteit, synergie, afhankelijkheid

  Bron: Ard-Pieter de Man (2006)

 • Slaagkans van allianties

  10%

  20%

  30%

  respondente

  n (

  %)

  Succespercentage allianties (%) 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

  16%

  20% 22%

  27%

  15%

  Bron: Ard-Pieter de Man (2006)

  Circa 50% van allianties slaagt vs. 30% bij fusies en 20% bij reorganisaties

 • VOORBEELDEN VAN ALLIANTIES

 • FEI, Sioux & NTS

 • Heineken & Krups

 • HOE CREER JE ALLIANTIES?

 • Allianties is vorm van Open Innovatie

  Gebruik van resources (mensen, kennis, ideen,

  technologien) van buiten je eigen organisatie

  Goede ideen zijn wijd verspreid over de wereld

  Geen enkel bedrijf kan het monopolie hebben op nuttige kennis

  Innovatie wordt meer en meer gedaan in netwerken van organisaties i.p.v. binnen n organisatie

  Niet alle slimme mensen zullen voor jouw organisatie kunnen/willen werken

  Hoe kun je als bedrijf zo goed mogelijk de resources, die ook buiten de eigen organisatie beschikbaar zijn, inzetten voor

  eigen innovatie en daarmee business groei

 • Open Innovatie: de goeroes

  Henry Chesbrough

  beschrijft Open Innovatie a.d.h.v. de innovatie funnel en geeft aan dat deze funnel traditioneel gesloten was (binnen een bedrijf)

  propageert opening van deze funnel, om in alle stadia kijken waar je kennis kunt importeren en/of exporteren met oog op kennisexploitatie

  goede (open) business modellen zijn belangrijker dan goede technologie

  Gene Slowinsky

  beschrijft concreet hoe (grote) bedrijven Open Innovatie via alliantievorming moeten aanpakken

  focus op het ontwikkelen en/of naar de markt brengen van nieuwe producten/diensten i.s.m. een andere partij (dus niet gezamenlijke onderzoekstrajecten)

  onderscheidt vier globale stappen om dit voor elkaar te krijgen

  maakt concreet welke elementen er in een dergelijk samenwerkingscontract getackeld moeten worden en in welke volgorde

 • Chesbrough: open innovatie funnel

  By H. Chesbrough (adapted)

  Core

  Business

  License in

  Spin in

  Acquire

  License out

  Spin out

  Divest Outsource

  Non key

  Onderzoek Ontwikkeling Productie Marketing Sales Services

  Current

  Market

  New

  Market

  New

  Market

  New

  Market

  Onderzoeksprojecten

 • Slowinsky: praktisch 4-traps raamwerk

  (Ontwerp)

  Design

  (Ontwikkeling)

  Development

  (Onderhandeling)

  Decision making

  (Onderhoud)

  Doing

  want find get manage

  Doelen van de samenwerking als uitgangspunt

  Eigen doelen als uitgangspunt

  Gene Slowinsky; BO4

  WFGM

  O4 / D4

  Eenvoud van aanpak voor complex proces

 • Praktisch 4-traps raamwerk

  ONTWERP ~ WANT

  Wat zijn onze doelen en wie/wat hebben

  we nodig om die doelen te bereiken?

  ONTWIKKEL ~ FIND

  Hoe kunnen we partners vinden en erin

  betrekken en wat zijn hun doelen?

  ONDERHANDEL ~ GET

  Welke afspraken moeten we maken

  met de partners en hoe?

  ONDERHOUD ~ MANAGE

  Welke werkwijzen, tools en KPIs gebruiken voor monitoring en sturing?

 • Praktisch 4-traps raamwerk

  Inzicht en structuur creren in complex proces

  Minder in literatuur voorhanden

  Bespreekbaar maken in eigen organisatie en met partners

  Voorkomen van jumping to conclusions

  Goede onderwerpen op het goede moment aanpakken

  Goede afspraken op goede moment maken

  Waarom zo waardevol?

 • WFGM raamwerk: WANT

  ONTWERP ~ WANT Wat zijn onze doelen en wie/wat hebben

  we nodig om die doelen te bereiken?

  de WANTs scherp krijgen welke betrokkenen, hoe benvloeden initile propositie & business case matching technology & market (gaps) interne verankering realiseren inpassen in working practices

  ONTWIKKEL ~ FIND

  Hoe kunnen we partners vinden en erin

  betrekken en wat zijn hun doelen?

  ONDERHANDEL ~ GET

  Welke afspraken moeten we maken

  met de partners en hoe?

  ONDERHOUD ~ MANAGE

  Welke werkwijzen, tools en KPIs gebruiken voor monitoring en sturing?

 • WANTs uitwerken

  Intern gedeelde visie m.b.t.:

  Welk strategisch doel streeft de organisatie na waarvoor een alliantie nodig wordt geacht?

  Wat is het hoofddoel van de beoogde alliantie?

  Wat zijn de daarvan afgeleide subdoelen?

  Welke resources zijn nodig?

  Welke resources zijn via partners nodig?

  Hoe ziet de propositie en business case eruit? (conceptmatig, kwalitatief)

  ONTWERP ~ WANT Wat zijn onze doelen en wie/wat hebben

  we nodig om die doelen te bereiken?

  de WANTs scherp krijgen welke betrokkenen, hoe benvloeden initile propositie & business case matching technology & market (gaps) interne verankering realiseren inpassen in working practices

 • WFGM raamwerk: FIND

  ONTWERP ~ WANT

  Wat zijn onze doelen en wie/wat hebben

  we nodig om die doelen te bereiken?

  ONTWIKKEL ~ FIND Hoe kunnen we partners vinden en erin

  betrekken en wat zijn hun doelen?

  zoeken naar missende partijen/kennis match-making weten wat je nu wel/niet kunt zeggen fundering leggen voor het contract no fly zones, 1e voorwaarden inpassen in working practices

  ONDERHANDEL ~ GET

  Welke afspraken moeten we maken

  met de partners en hoe?

  ONDERHOUD ~ MANAGE

  Welke werkwijzen, tools en KPIs gebruiken voor monitoring en sturing?

 • onderzoek ontwikkeling productie services sales marketing

  onderzoek ontwikkeling productie services sales marketing

  onderzoek ontwikkeling productie services sales marketing

  A

  B

  C

  Partnering: met wie? ONTWIKKEL ~ FIND Hoe kunnen we partners vinden en erin

  betrekken en wat zijn hun doelen?

  zoeken naar missende partijen/kennis match-making weten wat je nu wel/niet kunt zeggen fundering leggen voor het contract no fly zones, 1e voorwaarden inpassen in working practices

 • Partnering: met wie?

  Precision

  mechanics

  Motion

  control

  .

  Te

  ch

  no

  log

  y c

  om

  pe

  ten

  cie

  s

  Application knowledge

  Bron: BOM-CPIM 2007

  Medical

  devices

  Precision

  machines

  Electron

  microsc.

  .

  Capability management

  ONTWIKKEL ~ FIND Hoe kunnen we partners vinden en erin

  betrekken en wat zijn hun doelen?

  zoeken naar missende partijen/kennis match-making weten wat je nu wel/niet kunt zeggen fundering leggen voor het contract