of 17 /17
Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs Koostajad: Andres Uibo, Kaupo Tatsi, Anton Õnnik, Kaspar Kissa, Kristo Must, Jaan Sarap

Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

  • Upload
    happy

  • View
    109

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs. Koostajad: Andres Uibo, Kaupo Tatsi, Anton Õnnik, Kaspar Kissa, Kristo Must, Jaan Sarap. Valim. Meie valim koosnest 350’st tööst, millest 100 olid A rühmast, 100 B rühmast, 100 C rühmast ja 50 D rühmast. Ülesanne. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Koostajad:Andres Uibo, Kaupo Tatsi, Anton Õnnik, Kaspar Kissa, Kristo Must, Jaan Sarap

Page 2: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Valim Meie valim koosnest 350’st tööst,

millest 100 olid A rühmast, 100 B rühmast, 100 C rühmast ja 50 D rühmast.

Page 3: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Ülesanne Ülesanne 6 seisnes viirutatud

kujundi pindala leidmises, kusjuures kujund asus kordinaatteljestikus.

Joonisel oli 1 suur kujund (rööpkülik või trapets), millest oli ära lõigatud 4 väiksemat (ring, trapets, kolmnurk, poolring, segment, ristkülik või rööpkülik).

Page 4: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Näite Lahendus ( A Variant ) Suur kujund oli trapets S1=

(a+b)*h/2 1. Kujund oli kolmnurk s2=a*h/2 2. Kujund oli ristkülik s3=a*b 3. Kujund oli rööpkülik s4=a*h 4. Kujund oli ring s5=r2 Viirutatud kujundi pindala S=S1-S2-

S3-S4-S5

Page 5: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Hindamiskriteeriumid Hindasime töid järgmistest aspektidest

lähtuvalt Kujundite tundmine (max 5) Pindala valemite teadmine (max 5) Andmete lugemise oskus jooniselt (max

5) Arvutusoskus (max 6) Saadud punktid ülesande eest (max 11) Saadud punktid testi eest (max 50)

Page 6: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Kujundite TundmineB

3

42

28

11

52

5

4

3

2

1

0

C

13

22

18

7

58

5

4

3

2

1

0

D

10

4

3

15

612 5

4

3

2

1

0

A

47

17

12

8

6

10

5

4

3

2

1

0

Page 7: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Pindala Valemite Teadmine

A

47

17

12

8

6

10

5

4

3

2

1

0

B

3

42

28

11

52

5

4

3

2

1

0

C

13

22

18

7

58

5

4

3

2

1

0

D

10

4

3

15

6

12 5

4

3

2

1

0

Page 8: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Andmete Lugemine Jooniselt

A

40

17

22

4

9

8

5

4

3

2

1

0

B

40

12

38

31

6

5

4

3

2

1

0

C

16

32

24

8

47

5

4

3

2

1

0

D

8

4

1

14

6

17

5

4

3

2

1

0

Page 9: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

ArvutusoskusA

20

394

18

5

4

10

6

5

4

3

2

1

0

B

12

12

22

16

1

55

6

5

4

3

2

1

0

C7

11

3

10

18

2

49

6

5

4

3

2

1

0

D

6

11

7

8

93

6 6

5

4

3

2

1

0

Page 10: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Punkte Ülesande EestA

28

30

18

13

11

11 punkti

10-8 punkti

7-4 punkti

4-1 punkti

0 punkti

B

17

87

42

26

11 punkti

10-8 punkti

7-4 punkti

4-1 punkti

0 punkti

C

18

612

33

31

11 punkti

10-8 punkti

7-4 punkti

4-1 punkti

0 punkti

D

5

159

6

15

11 punkti

10-8 punkti

7-4 punkti

4-1 punkti

0 punkti

Page 11: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Keskmised TulemusedKujundite tundmine

3

3,5

4

4,5

5

A B C D

Rühm

Pu

nkt

id

Keskmiselt

Valemite tundmine

012345

A B C D

Rühm

Pu

nkt

id

Keskmiselt

Andmed jooniselt õiged

33,23,43,63,8

4

A B C D

Rühm

Pu

nkt

id

Keskmiselt

Õiged arvutused

012

345

A B C D

Rühm

Pu

nkt

id

Keskmiselt

Page 12: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Keskmised Tulemused

Punkte ülesande eest

02468

10

A B C D

Rühm

Punk

tid Keskmiselt

Punkte testi eest

0

10

20

30

40

A B C D

Rühm

Punk

tid Keskmiselt

Page 13: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Ülesande Ja Kogu Testi Punktide Seos

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12

Punktid ülesande eest

Pu

nk

tid

ko

kk

u

A rühm

B rühm

C rühm

D rühm

Ülesandega võideti rohkem, kui kaotati

Page 14: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Korduvad Vead Kolmnurk tekitas probleeme. Rööpkülik aeti tihti segi rombiga. A+b muutus tihti a*b’ks. Üritati lahendada ülesannet ruutude

lugemisega. Tihti võeti ühikuks hoopis cm2, mitte ühikruut. Unustati kahega jagamine. Seda tehti nii

kolmnurga pindala leides, kui ka poolringi pindala arvutamisel.

Trapetsit ei tunta ( eriti täisnurkset ).

Page 15: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Mida Oli Töödes Head? Kujundeid tunti suhteliselt hästi. Arvutamisoskus oli samuti talutav

(samas olid ka kerged tehted). Mõni katsetaja suutis tulla välja

raskest olukorrast, kus ta ei teadnud näiteks trapetsi või rombi valemit jagades kujundi ristkülikuks ja kolmnurkadeks.

Page 16: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Töö Käigus Tekkinud Probleemid

Meie käsutuses polnud hindamisjuhendit

Õpilased ei oska seletada, mida nad teevad

Mitteloetav käekiri Vormistuse puudumine

Page 17: Matemaatika Sisseastumistestide Statistiline Analüüs

Õiged Lahendused D variandis sai max. punktid, kui

oli kirjutatud, et segmendi pindala ei osatud leida.

Kokku saime 90 üheteistpunkti tööd, mis teeb 25,71%.