Mavi Kitap 2012

  • View
    163

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII LE BALI VE LGL KURULULARININ AMA VE FAALYETLER

ANKARA, 2012 Bal ve lgili Kurulular Dairesi Bakanl

ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII LE BALI VE LGL KURULULARININ AMA VE FAALYETLER

ANKARA, 2012 Bal ve lgili Kurulular Dairesi Bakanl

NSZ

Dnyada nfus arts, kentleme ve sanayileme olgular, kreselleme sonucu artan ticaret olanaklar, doal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artrmaktadr. Bakanlmzca; lkemizin artan enerji talebi dikkate alnarak enerji arz gvenliimize ynelik politikalar oluturulmakta, enerji ve iklim deiiklii politikalarnn yaratt sanayi, teknoloji ve istihdam gen ve dinamik nfusumuz iin bir frsat alan olarak grlmektedir. Enerji arz gvenliimizin salanmasna byk nem verilmekte; enerji arz gvenliinden kaynaklanan riskleri azaltmak iin, serbest piyasa artlarnn oluturulmas ve rekabete dayal yatrm ortamnn gelitirilmesi, lkemiz yer alt ve yer st kaynaklarnn lke ekonomisine yksek katma deer salayacak ekilde deerlendirilmesi amacyla enerji verimliliinin artrlmas ynndeki almalarmz younlatrlmaktadr. Bu erevede, enerji verimlilii potansiyelinin deerlendirilmesi, yenilenebilir kaynaklarn daha fazla kullanm, temiz kmr teknolojilerinin yaygnlatrlmas ve nkleer enerjinin kullanlmas enerji ve evre sorunlar balamnda balca enerji politikalarmz arasnda yer almaktadr. Bu almada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ile bal ve ilgili/ilikili kurulularnn ama ve faaliyetleri tantlmtr. Ayrca bu kapsamda; yrrlkte bulunan enerji ve maden politikalarnn yan sra lkemizin doal kaynak ynnden potansiyeli ile devam eden gelitirme faaliyetleri ve bu faaliyetler iin tahsis edilen denek, personel, makine ve ekipman bilgileri 2011 yl sonu itibariyle yenilenerek sunulmaktadr. 2012 yl yatrm programlarn da kapsayan kitabn hazrlanmasnda emei geen Bakanlmz Bal ve lgili Kurulular Dairesi Bakanl alanlarna teekkr eder, Mavi Kitapn ilgilenenlere yararl olmasn dilerim.

Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

NDEKLERSayfa No 1- ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII I. Kurulu Amac ve Grevleri 1. Kurulu Amac 2. Grevleri Merkez Kuruluu 1. Bakanlk Makam 2. Ana Hizmet Birimleri 3. Danma ve Denetim Birimleri 4. Yardmc Birimler Bal ve lgili Kurulular 1. Bal Kurulular 2. lgili Kurulular 3. Bal Ortaklklar 4. likili Kurulular Personel Durumu Bte ve Yatrm Durumu 1. 2011 Yl Bakanlk Btesi 2. 2012 Yl Bakanlk Btesi 3. Bal ve lgili Kurulularn 2011 Yl Yatrm Program Gerekleme Durumu 4. Bal ve lgili Kurulularn 2012 Yl Yatrm Program Hizmet Alanlar ile lgili lke Potansiyeli 1. Rezerv ve Kaynaklar 2. Birincil Enerji Kaynaklar Rezervi Trkiye Genel Enerji Durumu 1. Birincil Enerji Kaynaklar retimi 2. Birincil Enerji Kaynaklar Tketimi 3. Sektrel Enerji Tketimi 4. Trkiye Elektrik Enerjisi retiminin retici Kurululara Dalm, thalat, hracat Arznn Yllar tibariyle Geliimi 5. Trkiye Kurulu Gcnn retici Kurululara Dalm 6. Trkiye Elektrik Enerjisi Brt-Net retimi thalat, hracat ve letim Kayplarnn Yllar tibariyle Geliimi 7. EA ve Bal Ortaklk Santrallar a. Termik Santrallar 1- EA Termik Santrallar 2- Bal Ortaklk Termik Santrallar b. EA Hidrolik Santrallar 8. 2011 Ylnda letmeye Giren retim Tesisleri 9. 2011 Ylnda letmeden karlan / G Revizesi Yaplan/ Lisans Tipi Deien retim Tesisleri Uzun Vadeli Enerji Talep ve retim Projeksiyonlar 1. Birincil Enerji Kaynaklar retimi 2. Birincil Enerji Kaynak Talepleri 3. Genel Enerji Sektrel Talebi 4. Elektrik Enerjisi Arz-Talep DengesiI

II.

III.

IV. V.

2 2 2 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 16 16 19 19 20 20 21 22 23

VI.

VII.

VIII.

Sayfa No IX. Baz Dnya lkelerinde Enerji Deerleri 1. a) Baz lkelerde Enerji Gstergeleri b) Baz lkelerde Enerji Gstergeleri 2. Baz lkelerde Kmr retimi 3. Baz lkelerde Nkleer Elektrik retimi 4. Baz lkelerde Hidroelektrik retimi 5. Baz lkelerde Ham Petrol retimi 6. Baz lkelerde Doal Gaz retimi X. Hizmet Alanlarnda Yrtlen Faaliyetler 1. Enerji Sektrnde Yrtlen almalar a) Arz Gvenliine likin Faaliyetler b) Elektrik Enerjisi Sektr Reformu ve zelletirme almalar c) Elektrik retim Tesis Uygulamalar d) Yenilenebilir Enerji Kaynaklar le lgili almalar e) Nkleer Enerji ile lgili almalar f) Enerji Verimlilii almalar g) 3096 Sayl Kanun Kapsamnda Yer Alan Projelere likin almalar h) Tahkim Davalar ) Enerji Teknolojileri ve Ar-Ge almalar 2. Madencilik Alannda Yrtlen almalar a) Denetim almalar b) Mracaatlarn Maden Grubuna Gre Dalm c) Mracaatlarn Dalm d) Hammadde retim zinleri e) Ruhsatlar f) Maden Saha haleleri g) Mali lemler h) e-Devlet Projeleri i) Madencilii Tevik, Destekleme ve Krediler 3. Petrol Arama Alannda Yrtlen almalar a) Petrol Arama Ruhsatnamelerinin Yllara Gre Adet ve Yzlmleri b) Yllar tibariyle Trkiyede Petrol irketlerince Yaplan Jeolojik ve Jeofizik Ettler c) Trkiyede Alan Petrol Kuyularnn Yllar tibariyle Cinslerine Gre Adet ve Metrajlar d) Yllar tibariyle Trkiye Petrol ve Petrol rnleri Hareketleri e) 2007-2011 Yllar Aras Trkiye Ham Petrol retimi f) 2007-2011 Yllar Aras Trkiye Doal Gaz retimi g) Yllar tibariyle thal Edilen Ham Petrol ve denen Dviz h) Yllar tibariyle Trkiye Doal Gaz Hareketleri 4. Yenilenebilir Enerji Alannda Yrtlen almalar 1. Baraj ve HES Mhendislik almalar 2. Hidrometrik ve Hidrolojik almalar 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 28 28 29 30 31 31 33 34 36 37 37 38 38 39 39 43 43 44 47 48 49 49 50 50 51 51 51 51 52 52 60

II

Sayfa No 3. Jeolojik-Jeoteknik ve Jeotermal Aratrma almalar 4. Yenilenebilir Enerji Kaynaklar almalar 5. Enerji Verimlilii almalar 6.Tantm ve Bilinlendirme almalar 7. Mevzuat almalar 2- ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLIININ BALI KURULULARI MADEN VE TETKK ARAMA GENEL MDRL I. II. III. IV. V. VI. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 2012 Yl Bte Durumu 2012 Yl Yatrm Programnda Yer Alan nemli Projeler Hakknda Bilgi 75 76 76 76 106 106 60 61 64 68 69

TRKYE ATOM ENERJS KURUMU BAKANLII I. II. III. IV. V. VI. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Teknik Alt Yap Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 2012 Yl Bte Durumu 2012 Yl Yatrm Programnda Yer Alan nemli Projeler Hakknda Bilgi 108 109 110 111 120 121

3- ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLIININ LGL KURULULARI ELEKTRK RETM A. . GENEL MDRL I. II. III. IV. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 1. 2007-2011 Dneminde Devreye Giren Santrallar 2. EA Kurulu Gcnn Yllar tibariyle Geliimi 3. EA Elektrik Enerjisi retiminin Yllar tibariyle Geliimi V. 2012 Yl Yatrm Program VI. 2012 Yl Yatrm Programnda Yer Alan nemli Projeler Hakknda Bilgi TRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MDRL I. II. III. IV. V. VI. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 2012 Yl Yatrm Program 2012 Yl Yatrm Prog. Yer Alan nemli letim Tesisi ProjeleriIII

125 126 126 127 127 127 127 128 132

135 136 136 136 138 139

Sayfa No TRKYE ELEKTRK TCARET VE TAAHHT A. . GENEL MDRL I. II. III. IV. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 2012 Yl Yatrm Program 156 157 158 158

TRKYE ELEKTROMEKANK SANAY A. . GENEL MDRL I. II. III. IV. V. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 2012 Yl Yatrm Program 160 161 161 162 166

TRKYE KMR LETMELER KURUMU GENEL MDRL I. II. III. IV. V. VI. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 2012 Yl Yatrm Program 2012 Yl Yatrm Programnda Yer Alan nemli Projeler Hakknda Bilgi 168 169 169 170 170 171

TRKYE TAKMR KURUMU GENEL MDRL I. II. III. IV. V. VI. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 2012 Yl Yatrm Program 2012 Yl Yatrm Programnda Yer Alan nemli Projeler Hakknda Bilgi 176 177 177 178 178 178

TRKYE PETROLLER A. O. GENEL MDRL I. II. III. IV. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 1. Jeolojik ve Jeofizik Saha almalar 2. Ham Petrol ve Doal Gaz retimi 3. Sondaj almalar V. 2012 Yl Yatrm Program VI. 2012 Yl Yatrm Programnda Yer Alan nemli Projeler Hakknda Bilgi 181 182 182 182 182 182 183 184 185

IV

Sayfa No

BORU HATLARI LE PETROL TAIMA A. . GENEL MDRL I. II. III. IV. V. VI. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 2012 Yl Yatrm Program 2012 Yl Yatrm Programnda Yer Alan nemli Projeler Hakknda Bilgi VII. Bal Ortaklklar VIII. tirakler ET MADEN LETMELER GENEL MDRL I. II. III. IV. V. VI. VII. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Pazarlama Sat Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 2012 Yl Yatrm Program 2012 Yl Yatrm Programnda Yer Alan nemli Projeler Hakknda Bilgi 207 208 209 209 210 211 212 192 193 193 196 197 198 203 204

4- ELEKTRK RETM A.. NN BALI ORTAKLIKLARI HAMTABAT ELEKTRK RETM VE TCARET A.. GENEL MDRL I. II. III. IV. V. VI. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 2012 Yl Yatrm Program 2012 Yl Yatrm Programnda Yer Alan nemli Projeler Hakknda Bilgi 216 217 217 217 218 218

SOMA ELEKTRK RETM VE TCARET A.. GENEL MDRL I. II. III. IV. V. VI. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 2012 Yl Yatrm Program 2012 Yl Yatrm Programnda Yer Alan nemli Projeler Hakknda Bilgi 220 221 221 221 222 222

V

Sayfa No

YENKY-YATAAN ELEKTRK RETM VE TCARET A.. GENEL MDRL I. II. III. IV. V. VI. Stats, Kurulu Amac ve Grevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Gemi Yllardan Bu Yana retilen Hizmetler 2012 Yl Yatrm Program 2012 Yl Yatrm Programnda Yer Alan nemli Projeler Hakknda Bilgi 224 225 225 226