MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - ?· Mechanik pojazdów samochodowych jest specjalistą o interdyscyplinarnych…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

MMMEEECCCHHHAAANNNIIIKKK PPPOOOJJJAAAZZZDDDWWW SSSAAAMMMOOOCCCHHHOOODDDOOOWWWYYYCCCHHH

Mechanik pojazdw samochodowych jest specjalist o interdyscyplinarnych

kwalifikacjach zawodowych, czcych umiejtnoci mechanika, elektryka i elektronika.

Absolwenci tego zawodu s poszukiwani na rynku pracy przez pracodawcw,

ktrzy ceni pracownika dobrze wyksztaconego i potraficego szybko reagowa

na zmieniajc si rzeczywisto. Tym bardziej, e w obecnych realiach przy szybkim

rozwoju motoryzacji widoczny jest wyrany wzrost samochodw czsto

wyeksploatowanych. Zawd mechanik pojazdw samochodowych stwarza due

moliwoci zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Obserwuje si wzrost

zapotrzebowania na specjalistw w tym zawodzie uznawanym za zawd

perspektywiczny.

Informacje dodatkowe

Absolwenci szkoy staj si pasjonatami motoryzacji co wida w samodzielnym

projektowaniu, konstruowaniu i wykonywaniu prototypw nadajcych si do jazdy

(oczywici z moliwoci homologacji).

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku ksztacenia

Kwalifikacja 1:

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespow i zespow pojazdw

samochodowych

Sylwetka absolwenta

Absolwent koczcy szko w zawodzie mechanik pojazdw samochodowych bdzie

posiada:

kwalifikacje podstawowe w zawodzie, ktre stanowi gwne umiejtnoci

niezbdne do prawidowego wykonywania zada,

kwalifikacje ponadpodstawowe, ktre s zbiorami umiejtnoci, wiadomoci i cech

psychofizycznych takich samych w danej brany (sektora) gospodarki, w ktrej

zawd funkcjonuje, np. brana informatyczna,

kwalifikacje oglnozawodowe, ktre s charakterystyczne w tej dziedzinie

zawodowej, czyli s takie same we wszystkich zakresach pracy w zawodzie, tzw.

skadowych kwalifikacji zawodowych,

kwalifikacje specjalistyczne, ktre stanowi o specyficznych umiejtnociach

(dodatkowych) zawodowych; s to umiejtnoci, wiadomoci i cechy psychofizyczne

wykorzystywane przez stosunkowo ma grup pracownikw wyspecjalizowanych

w tej wskiej dziaalnoci zawodowej.

Mechanik pojazdw samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

stacjach obsugi samochodowych,

zakadach produkcyjnych i naprawczych samochodw,

stacjach kontroli pojazdw samochodowych,

salonach sprzeday samochodw oraz artykuw motoryzacyjnych,

instytucjach zajmujcych si ewidencj, obrotem i ubezpieczeniem pojazdw

samochodowych,

przedsibiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujcych si likwidacj

pojazdw samochodowych.

Baza dydaktyczna i warunki ksztacenia

Nasza szkoa ksztacca w zawodzie mechanik pojazdw samochodowych posiada;

pomoce dydaktyczne do ksztatowania wyobrani przestrzennej, normy dotyczce

zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego, dokumentacje

konstrukcyjne podzespow i zespow pojazdw samochodowych,

pracowni pojazdw samochodowych, wyposaon w: dokumentacje techniczne,

katalogi materiaw eksploatacyjnych i konstrukcyjnych, przyrzdy diagnostyczne,

modele, przekroje zespow i podzespow samochodowych (czsto samodzielnie

wykonane przez uczniw), elementy instalacji pojazdw, stanowisko komputerowe

z dostpem do Internetu dla nauczyciela, oprogramowanie do diagnostyki pojazdw

samochodowych, projektor multimedialny,

warsztaty szkolne, wyposaone w: stanowiska do kontroli i naprawy pojazdw

samochodowych, skadajce si z pojazdw samochodowych i ich podzespow,

urzdzenia diagnostycznego do pomiaru emisji spalin samochodowych, komputer

diagnostyczny z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe do weryfikacji

wynikw pomiarw, narzdzia monterskie, klucze dynamometryczne, dokumentacje

techniczno-obsugowe, stoy lusarskie, urzdzenia do mycia i konserwacji, narzdzia

do obrbki rcznej metali, maszyny, urzdzenia i narzdzia do obrbki mechanicznej

metali, narzdzia i przyrzdy pomiarowe, dokumentacje techniczne maszyn

i urzdze, instrukcje obsugi maszyn i urzdze, rodki ochrony indywidualnej,

specjalistyczne procesy penej diagnostyki prowadzone s w zaprzyjanionych

stacjach kontroli pojazdw.