MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI 15.11. - 15.12.2016

Embed Size (px)

Text of MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI 15.11. - 15.12.2016

 • Datum Vrijeme Mjesto Naziv Organizator Sudionici Suradnici u provedbi

  15.11. -

  15.12.

  Osnovne i srednje

  kole Karlovake

  upanije

  Radionice, predavanja

  Koordinatori

  preventivnih programa

  u osnovnim i srednjim

  kolama

  Uitelji, uenici, roditelji

  Sluba za zatitu

  mentalnog zdravlja,

  prevenciju i

  izvanbolniko lijeenje

  ovisnost, MUP, Centar

  za socijalnu skrb,

  Obiteljski centar,

  Crveni kri, udruge

  15 . -

  30.11.

  Galerija "Vjekoslav

  Karas"

  Radionice iz

  prirodoslovlja Gradski muzej Karlovac Uenici Osnovne kole

  15.11. 19,00

  Struna biblioteka

  Ope bolnice

  Karlovac

  Edukacija na temu:

  "Zajedno u lijeenju

  alkoholizma"

  Lijenici odjela

  psihijatrije Ope

  bolnice Karlovac, Savjet

  za zdravlje Karlovake

  upanije, upanijsko

  povjerenstvo za

  suzbijanje

  zlouporabe opojnih

  droga

  Lijenici primarne zdravstvene

  zatite i djelatnici Centra za

  socijalnu skrb

  15.11. -

  17.11.

  10,00 -

  17,00O Grabrik

  Edukacija uitelja -

  Preventivni program

  Grada Karlovca -

  "Osnovni elementi

  sistemskog pristupa

  obitelji"

  Grad Karlovac Uitelji, struni suradnici

  prof.dr.sc. Lidija

  Arambai, Jasenka

  Pregrad, prof.

  MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI 15.11. - 15.12.2016.

 • 17.11. 18,00 Knjinica za mlade Predavanje na temu

  alkoholizmaMlade HDZ

  Uenici srednje kole te viih

  razreda osnovne kole

  stru.spec.oec. Mario

  Sunari, mr.sc. Ivan

  Deli

  24.11. 18,00 O Brae Seljan

  Edukacija na temu:

  "Agresivnost"

  prim.dr.sc. Goran

  Arbanas i

  "Ovisnosti" mr.sc. Ivan

  Deli

  SV za preventivne

  programeVoditelji preventivnih programa

  Martina Domladovac

  Prstac, prof.

  25.11. 10,00

  Gradska knjinica

  "I.G.Kovai",

  Karlovac

  Predavanje na temu:

  "Problematika novih

  psihoaktivnih tvari",

  Smilja Bagari,

  univ.spec.polit., Ured

  za suzbijanje

  zlouporabe droga RH

  upanijsko

  povjerenstvoUenici srednje kole

  Mario Sunari,

  stru.spec.oec.

  26.11.10,00-

  13,00

  etalite Dr. Franje

  Tumana (kod

  "abe") i Korzo

  Javno-zdravstveno

  preventivna akcija

  "Alkohol nije rjeenje"

  Zdravstveni djelatnici

  Ope bolnice Karlovac i

  uenici Medicinske

  kole Karlovac

  Javnost Karlovaka upanija

  30.11. 19,00 O Dubovac

  Predavanje na temu:

  "Kazneno pravna

  odgovornost djece i

  maloljetnika" i

  "Opasnost moderne

  tehnologije i

  vrnjakog nasilja"

  upanijsko

  povjerenstvoRoditelji djece VIII razreda

  Neji Belavi,

  dipl.soc.pedagog.,

  mr.sc. Ivan Deli

 • 2. 12.11,30 -

  14,00

  Gimnazija

  Bernardina

  Frankopana, Ogulin

  "Veseli dan"

  (radionice, sportska

  natjecanja, gledanje

  filmova )

  Gimnazija Bernardina

  Frankopana, Ogulin

  Nastavnici i uenici srednje

  kole Struni suradnici

  6.12. 13.00 hGradska knjinica i

  itaonica Ogulin

  Predavanje na temu:

  "Korijeni ovisnosti"

  upanijsko

  povjerenstvo

  Javnostdr.psih. Marko

  Kraljevi,

  Ivan Suanj, dipl.psih.

  9.12. 11,00

  Gradska knjinica

  "I.G.Kovai",

  Karlovac

  Rezultati istraivanja

  ESPAD 2015.HZJZ

  Prosvjetni djelatnici, javnost,

  zdravstvene ustanove, ustanove

  socijalne skrbi

  dr.sc.Iva Pejnovi

  Franeli, dr.med.

  13.12. 19,00 O Banija

  Predavanje na temu:

  "Kazneno pravna

  odgovornost djece i

  maloljetnika" i

  "Opasnost moderne

  tehnologije i

  vrnjakog nasilja"

  upanijsko

  povjerenstvoRoditelji djece VIII razreda

  Neji Belavi,

  dipl.soc.pedagog.,

  mr.sc. Ivan Deli

  13.12. 18,00

  Gradska knjinica

  "I.G.Kovai",

  Karlovac

  Promocija knjige

  "Droga, ovisnosti i

  nasilje - vana saznanja

  za prevenciju i

  suzbijanje"

  Mlade HDZ Javnostmr.krim. Dubravko

  Klari

 • 13. - 15.12.10,00-

  17,00O Grabrik

  Edukacije uitelja i

  strunih suradnika u

  okviru Preventivnog

  programa Grada

  Karlovca u O Grabrik

  "Agresivno ponaanje,

  sukobi i njihovo

  rjeavanje"

  Grad Karlovac Uitelji, struni suradnici

  prof.dr.sc. Lidija

  Arambai, Jasenka

  Pregrad, prof.

  12. - 16.12. 16,00

  Gimnazija

  Bernardina

  Frankopana, Ogulin

  Obrtnika i

  tehnika kola

  Ogulin

  Predavanje "Moderne

  ovisnosti"

  Sluba za mentalno

  zdravlje

  Roditelji uenika drugih razreda

  srednje koleIvan Suanj, dipl.psih.