of 28/28
Moduler och underlag Rådgivningsexperter Pernilla Kvarmo Jordbruksverket

Moduler och underlag Rådgivningsexperter

  • View
    46

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Moduler och underlag Rådgivningsexperter. Pernilla Kvarmo Jordbruksverket. Disposition. Vad styr innehållet i modulerna?. Basrådgivning Startbesök med växtnäringsbalans Upprepad växtnäringsbalans Uppföljnings- besök. Vilka moduler känner du till? Prata med grannen!. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Moduler och underlag Rådgivningsexperter

Namn Rubrik

Moduler och underlagRdgivningsexperterPernilla KvarmoJordbruksverket1Disposition

Vad styr innehllet i modulerna?Krav och rekommendationer styr all verksamhetKokbckerna r en fljd av krav och rek och finns under respektive modulKksbordsmaterial r ett faktamssigt underlag som man kan ha till hands vid besket ute hos lantbrukaren, det gr att visa upp och man fr grna lna ifrn det om man vill. 3

Basrdgivning Startbesk med vxtnringsbalans Upprepad vxtnringsbalans Uppfljnings- beskVilka moduler knner du till?Prata med grannen!

r det ngon som har krt ngon/ngra moduler redan? Vad var svrt eller bra? Vad kan utvecklas? Greppa Nringens rdgivning r indelad i moduler, som byggstenar. Vi har basrdgivning dr startbesk, vxtnringsbalanser och uppfljningsbesk ingr.Genomgng av vad de olika modulerna innebr p nsta bilder.

4BasrdgivningStartbesk med vxtnringsbalans (1Aa)Gr igenom miljmlen Gr igenom grdens miljhusesyn om den r gjordVxtnringsbalans genomfrs och tolkasLiten rundvandringPlan ver vilka rdgivningsmoduler som r lmpliga att genomfraFem frgor om vxtskydd och klimat

Upprepad vxtnringsbalans (10B resp. 10D)Berkning av N, P och K-balansen Jmfrelse med andra grdar via jmfrelsetalGdslingsplan inkl fnggrda och bearbetningstid-punktRutiner fr stallgdselhantering (10D)Utlakningsberkning

Miljmlsavstmning (1B)Med hjlp av en Vxtnringsbalans och ifylld Miljmlsavstmning diskuteras vilka tgrder som gjorts p grden, vad som fungerat bra och mindre bra vad som terstr att graNy rdgivningsplan grs fr de kommande 3 ren

Varje besk ska avslutas med att man tittar igenom rdgivningsplanen fr de kommande besken. Det r ocks ett bra stt att slussa vidare lantbrukaren till nsta besk eller rdgivare och ge hen bra frvntningar p vad som kommer. 5

FltetDrneringKvvestrategiFosforstrategiGrovfoderodlingMarkpackningVxtfljd och brdighetVxtskyddPrecisions-odlingTest av gdselspridare

FltetDrneringKvvestrategiFosforstrategiGrovfoderodlingMarkpackningVxtfljd och brdighetVxtskyddPrecisions-odlingTest av mineralgdsel-spridare

Fltet r en stor del av modulerna och frn brjan handlade rdgivningen mest om fltet!

P fljande bilder visar jag vilka delar som rdgivning p fltet innebr, frmst vxtodlingsmoduler. versyn av drnering r i ropet och vldigt viktigt. 6Fltet

Kvvestrategi 11Aa (utan stallgdsel), 11Ab (med stallgdsel)Kvvestrategi i frhllande till lnsamhet i olika grdortgrdsplan fr optimerad kvvegdsling, fnggrdeanvndning, bearbetningstidpunkter, stallgdselanvndning (11Ab) m.mUtlakning av kvve med nuvarande strategi och efter tgrder

Fosforstrategi (11B)Berknar fosforeffektivitet fr grdens grdorRisken fr lckage utifrn markkarta, kartmaterial och topografi. Fltvandring p riskfltFrdelning av stallgdsel och jordbearbetningtgrdsplan fr optimal gdsling och minskat lckage

Grovfoderodling (15A)Analysvrden p grovfodret stlls mot mlsttningentgrder fr skrdesystem, vxtnringsutnyttjande och konserveringsteknikGdslingsplan kommenterasKvveutlakningsberkning fr minst ett vallskiftePverkan av freslagna tgrder p klimat och ammoniakutslpp

7Fltetversyn av drnering (14D)Vattenproblem p grden gs igenom p 1-4 fltKartunderlag som dikningsfretag, tckdikningsplaner tas framFrslag till tgrder fr frbttrad drneringJuridiken ska ocks belysas

Markpackning (12A)Riskmoment beroende p jordart, tidpunkter fr bearbetning, stallgdselspridningMarkstrukturGenomgng av fltmaskiner och deras pverkannskvrda ringtryck vid aktuella arbetsmoment

Vxtfljd och Brdighet (12B)Jmfrelse mellan dagens vxtfljd p grden och olika alternativ Skillnader i ekonomisk utfall, mullhaltsfrndring, utlakning och vxtskyddsproblem diskuteras8FltetVxtskydd Sker hantering av vxtskydd (13A) Rutiner fr hantering av vxtskyddsmedel tgrdslista med frslag till frbttringarIntegrerat vxtskydd (13I)Ml att minska beroendet av kemiska bekmpningsmedelBehovsanpassning, vxtfljd, bearbetning, vervakning

Vattenskyddsomrde (13C) Frslag p grdval och anvndning av vxtskyddsmedelTillstndsanskan fr vattenskyddsomrde

9Precisionsodling (16A)Varierad PK-gdsling utifrn markkartan som spridarfilFrutsttningarna fr varierad N-gdsling med hjlp av satellitkarta

Test av gdselspridare (16B)Test av spridningsjmnhet fr normalspridning Test av kantspridnings-utrustningFltet10

Forts fltetKlimatkollenEnergikollen11Forts fltet

Klimatkollen (20A)Olika faktorers pverkan p utslpp av vxthusgaser p den enskilda grden Vxtfljd, grdor och gdsling Energianvndning p grden Produkter som lmnar grdentgrder och fortsatt rdgivning

Energikollen lantbruk eller vxthus (21A, 21B)Rdgivning p lantbruk och i vxthus, motivera till energieffektivisering och ev. vergng till frnybar energiGrupptrffarEnskild rdgivning fr djurgrdar eller vxthusRdgivare som har gtt LRFs utbildningar om energikartlggning eller Greppas utbildning under 2012

Rdgivning p lantbruk och i vxthus fr att motivera till energieffektivisering och ev vergng till frnybar energiGrupptrffarEnskild rdgivning fr djurgrdar eller vxthusAlla i Greppas mlgrupp och i hela landetBehver inte fregs av startbeskRdgivare som har gtt LRFs utbildningar om energikartlggning eller Greppas utbildning under 201212

Vtmark13VtmarkVtmarksplanering (14A)Frutsttningar fr vtmarker gs igenom Skyddsvrda biotoper och motstende intressen inventerasversiktlig bedmning av kostnader och mjlighet till finansieringProjekteringsarbete ingr inte

Sktsel/restaurering av vtmarker (14B)Vtmarkens tekniska funktionVtmarkens funktion som nringsflla Frslag till tgrder

Tv vtmarksmoduler, 14A och 14B. Ofta specialiserade rdgivare som utfr mnga vtmarksrdgivningar. 14

Mjlk, nt och fr UtfodringBetesstrategiEnergikollenKlimatkollenByggr det ngon som har krt ngon/ngra moduler redan? Vad var svrt eller bra? Vad kan utvecklas?

15Mjlk, nt, fr och hstKontroll av foderstat (41A- mjlkkor resp 41B vriga nt, lamm)Justering av foderstaten fr bsta N- och P-utnyttjande hos mjlkkor resp. kttdjurPverkan p klimatgasutslppen av utfodringenBedmning om det gr att snka rproteinhalten Mlbeskrivning fr grovfoderEndags utfodringskontroll (41C)Jmfrelse av verklig utfodrad mngd jmfrt med planerad

16Mjlk, nt, fr och hstBetesstrategi (42A)Betessystem, betessktsel och utfodring i rastfllorBetesplan fr aktuellt system, betessktsel och tillskottsutfodringVid behov vxtnringsbalans fr grdens beteskategorier

Energikollen (21C)Individuell energikartlggning p den enskilda grdenMotivera till energieffektiviseringtgrdsfrslagAntingen denna rdgivning eller energikartlggning med check frn Energimyndigheten

17Forts mjlk, nt, fr, hstKlimatkollen (20B)Olika faktorers pverkan p utslpp av vxthusgaser frn den enskilda grden Vxtfljd, grdor och gdsling Utfodring Energianvndning Produkter som lmnar grden

Produkternas sammanlagda klimatpverkan lggs ihop, dels det som kommer in till grden, det som uppstr p grden och det tillsammans bildar jordbrukets klimatpverkan. 18

Gris Utfodring Energikollen Klimatkollen Bygg19Gris

Utfodringskontroll svin, smgris (50A), slaktsvin (50B) Kvve- och fosforeffektiviteten berknas fre och efter tgrdertgrdsfrslag fr minskad verutfodring av protein och fosforEnergikollen (21ABC)Energieffektivisering p lantbruk och vxthusGrupptrffar frst och sedan enskild rdgivning fr djurgrdar eller vxthusAlla i Greppas mlgrupp och i hela landet och behver inte fregs av startbeskRdgivare som har gtt LRFs utbildningar om energikart-lggning eller Greppas utbildning20Gris forts.Klimatkollen (20B)Olika faktorers pverkan p utslpp av vxthusgaser p den enskilda grden Vxtfljd, grdor och gdsling Utfodring Energianvndning Produkter som lmnar grden

21Bygg

Byggplanering (30C)Analys av ny/tillbyggnad fr bsta milj och ekonomiVxtnrings- och vxthusgasfrlusterDjurmiljEnergitgngFrslag till systemval lmnasStallmilj och yttre milj (30A)Genomgng av befintlig stall fr att frbttra miljnTemperatur, relativ fuktighet, vrmebalansVentilation och ammoniakhaltGdselbehllare, uppsamlingsfllor samt drivningsvgar och andra ytorHnvisa till mjlighet till energikartlggning fr strre grdartgrder fr bttre lnsamhet och minskade frluster22Underlagsmaterial23

Tv hemsidorwww.greppa.nu/adm, den rda hemsidan r fr rdgivarewww.greppa.nu, den bl hemsidan r fr lantbrukare, dr finns bl.a. Nyheter frn Greppa Nringen, Praktiska rd, Stallgdselkalkylen

24

Prenumerera p rdgivarmeddelanden, www.greppa.nu/admRdgivarmeddelandenVr viktigaste informationskanal omunderlagsmaterialkurseroch annat som r aktuellt25

Underlaget uppdelat p modulernaAllt finns hr som du behvernskeml om nytt material, kontakta modulansvarige/ rdgivningsexperten eller PernillaUnderlagsmaterial26

Struktur underlagsmaterialMaterial att ta med eller skicka i frvgMaterial att frbereda sig medBerkningsverktygLs mer/lnkar till andra sidorRdgivningsbrevG alltid in p aktuell modulsida innan du ska ut p rdgivningKrav och rekommendationer- beslut t lst och till alla aktrerKokbok-27Annat bra underlagsmaterial

28

Vra rdgivningsexperter- kontakta dem!