Nalaten aan christelijke goede doelen

 • View
  220

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elf christelijke goede doelen presenteren zich.

Text of Nalaten aan christelijke goede doelen

 • GOEDE DOELENSTELLEN ZICH VOOR

  11

  Nalaten aanNalaten aanNalaten aanCHRISTELIJKE GOEDE CHRISTELIJKE GOEDE CHRISTELIJKE GOEDE DOELENDOELENDOELEN

  033-gids-nalatenschap.indd 1 20-03-2012 12:25:09

 • eleos biedt ook begeleiding aan huis, dagactiviteiten en werkervaringsprojecten.

  ik wil op mezelf wonen en zelf de touwtjes in handen hebben...maar daarvoor moet ik zelfstandig

  wonen eerst in de vingers krijgen. nu ook drie

  woonvormen voor jongeren

  12-21 jaar.

  Als je op jezelf woont, komen er veel dingen op je af. Het huishouden, rekeningen die betaald moeten worden, sociale contacten en noem maar op. Als dat lastig is vanwege psychische problemen, biedt Eleos een plek om te wonen binnen een vertrouwde sfeer. Je draagt je eigen verantwoordelijkheid, maar Eleos bege-leidt je waar je dat nodig hebt.

  eleos beschermd wonen: op jezelf maar niet alleen

  Kijk voor meer informatie op www.eleos.nl of bel 088-892 02 50. Eleos biedt wonen met een herkenbaar christelijke signatuur voor mensen met een psychisch probleem. Er zijn woonvormen in Assen, Ede, Ermelo, Gouda, H.I. Ambacht, Kapelle, Kampen, Katwijk, Kesteren, Kollumerzwaag, Middelburg en Ouddorp.

  033-gids-nalatenschap.indd 2 20-03-2012 12:25:09

 • Terwijl geven aan goede doelen voor veel mensen iets

  vanzelfsprekends is, blijkt het praten over nalaten een

  stuk gevoeliger te liggen. Dit, omdat het alles te maken

  heeft met het sterven. We denken niet graag na over

  onze dood en wat er daarna gebeurt. Toch is het goed om

  daar eens bij stil te staan. Wanneer u niets op papier zet,

  bepaalt de wet wat er met uw bezittingen gebeurt.

  Wilt u dat (een gedeelte) van uw vermogen naar de kerk

  of een goed doel gaat, dan is het verstandig om dat in een

  testament vast te leggen. Daarmee zorgt u ervoor dat het

  werk dat u een warm hart toedraagt ook in de toekomst

  voortgezet kan worden.

  In deze brochure vertelt een aantal christelijke goede

  doelen wat zij met een nalatenschap kunnen realiseren.

  Op de laatste pagina vindt u een antwoordkaart die u

  kunt insturen als u van een bepaalde organisatie meer

  informatie wilt ontvangen. Ook uw eigen notaris kunt u

  om advies vragen.

  Er zijn twee manieren om een goed doel te begunstigen

  in een testament. De eerste mogelijkheid is het schenken

  van een vast bedrag of een waardevolle bezitting. Dat

  wordt een legaat genoemd. De tweede mogelijkheid is

  het benoemen van het goede doel tot (mede-)erfgenaam.

  Het vermogen wordt dan verdeeld onder de benoemde

  erfgenamen.

  Erfgenamen betalen, boven de wettelijke vrijstelling,

  erfbelasting over het verkregen bedrag uit de

  nalatenschap. Goede doelen organisaties met ANBI-

  status1 zijn echter vrijgesteld van het betalen van

  erfbelasting. De begunstiging komt dan volledig ten

  goede aan het goede doel.

  1 ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst

  bepaalt welke organisaties voor deze status in aanmerking komen. Alle in

  deze brochure genoemde goede doelen hebben deze status.

  Deze brochure wordt u aangeboden door:

  eleos biedt ook begeleiding aan huis, dagactiviteiten en werkervaringsprojecten.

  ik wil op mezelf wonen en zelf de touwtjes in handen hebben...maar daarvoor moet ik zelfstandig

  wonen eerst in de vingers krijgen. nu ook drie

  woonvormen voor jongeren

  12-21 jaar.

  Als je op jezelf woont, komen er veel dingen op je af. Het huishouden, rekeningen die betaald moeten worden, sociale contacten en noem maar op. Als dat lastig is vanwege psychische problemen, biedt Eleos een plek om te wonen binnen een vertrouwde sfeer. Je draagt je eigen verantwoordelijkheid, maar Eleos bege-leidt je waar je dat nodig hebt.

  eleos beschermd wonen: op jezelf maar niet alleen

  Kijk voor meer informatie op www.eleos.nl of bel 088-892 02 50. Eleos biedt wonen met een herkenbaar christelijke signatuur voor mensen met een psychisch probleem. Er zijn woonvormen in Assen, Ede, Ermelo, Gouda, H.I. Ambacht, Kapelle, Kampen, Katwijk, Kesteren, Kollumerzwaag, Middelburg en Ouddorp.

  Goed doen door nalaten

  Ontwerp en realisatie: Insite MediaPostbus 209 3770 AE Barneveld

  0342 42 11 55info@insitemedia.nlwww.insitemedia.nl

  033-gids-nalatenschap.indd 3 20-03-2012 12:25:10

 • www.gzb.nl

  GZBPostadres Postbus 28

  Postcode 3970 AA

  Plaats Driebergen

  Telefoonnummer 0343 - 51 24 44

  E-mailadres info@gzb.nl

  Website www.gzb.nl

  Bankrekeningnummer 69.07.62.445

  Sector Zending

  Zending verbindt De GZB wil mensen verbinden met God en zendt

  zendingswerkers uit om lokale kerken overal ter

  wereld te helpen het Evangelie te verspreiden.

  Dat kan door woorden en met daden. Zending

  verbindt mensen in lokale gemeenten aan elkaar

  om als gemeenschap dienstbaar te zijn in hun

  directe omgeving. De GZB stelt zich ook ten doel

  om de verbinding tussen christenen wereldwijd

  tot stand te brengen en te bevorderen.

  De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse

  Kerk in Nederland die zendingswerkers heeft

  uitgezonden naar Afrika, Azi, Latijns-Amerika,

  Midden-Oosten en Europa. Zij ondersteunen lokale

  kerken helpen bij het trainen van predikanten,

  ouderlingen en jeugdwerkers. Ook helpen zij kerken

  om iets te doen aan de nood in de eigen omgeving.

  Verslavingszorg, HIV-/aidspreventie, medische zorg,

  landbouw en noodhulp zijn middelen waardoor

  christelijk getuigenis verder gaat dan alleen woorden.

  De GZB bestaat al ruim 110 jaar en heeft veel kennis

  en ervaring opgedaan in het samenwerken met kerken.

  We zetten in op langdurige relaties met partnerkerken

  waardoor het werk met een langetermijnvisie wordt

  uitgevoerd. De korte lijnen tussen het kantoor van

  de GZB en de partnerkerken maken dat aan ons

  toevertrouwde giften correct en efficint worden

  gebruikt.

  Een nalatenschap of een legaat kan in onderling

  overleg een specifieke bestemming krijgen. Het

  is mogelijk een zendingswerker of een specifiek

  onderdeel van het werk zoals medisch werk of

  Bijbelonderwijs te ondersteunen.

  Voor vragen over legaten of nalatenschappen kunt u

  altijd bij ons terecht. Desgewenst komen wij bij u thuis

  om samen te zoeken naar de beste mogelijkheid om

  dat wat in uw leven het belangrijkste is, te delen met

  anderen.

  033-gids-nalatenschap.indd 4 20-03-2012 12:25:12

 • www.leprazending.nl

  LEPRAzendingPostadres Postbus 902

  Postcode 7301 BD

  Plaats Apeldoorn

  Telefoonnummer 055 - 355 85 35

  E-mailadres dir@leprazending.nl

  Website www.leprazending.nl

  Postbanknummer 889.889

  Sector Ontwikkelingshulp

  LEPRAzending is een christelijke organisatie

  die zich ontfermt over leprapatinten. Wij doen

  dat in navolging van Jezus die zich bewogen

  toonde met de melaatsen (Marcus 1:40-44). Dit

  voorbeeld is de motivatie van onze medewerkers.

  In onze zorg hebben we aandacht, respect

  en waardering voor de patinten. We helpen

  wie daarom vragen, ongeacht godsdienst of

  overtuiging, ras, geslacht of politieke voorkeur.

  Helpt u ons daarbij?

  Misschien kent u lepra alleen als een ziekte uit

  Bijbelse tijden. Maar weet u dat ook vandaag de dag

  meer dan 2 miljoen mensen te kampen hebben met

  deze ziekte? Lepra tast de zenuwen aan, waardoor

  ledematen gevoelloos worden. Dit kan leiden tot

  ernstige verminkingen en handicaps. Het ergste

  is misschien nog wel dat veel patinten worden

  verstoten. Als gevolg van vooroordelen en angst voor

  besmetting worden patinten weggestuurd uit hun

  dorp of stad. Zo zijn ze in een klap ook hun gezin, hun

  familie en andere sociale contacten kwijt.

  LEPRAzending geeft niet alleen medische zorg. We

  willen patinten hun leven teruggeven. We helpen

  daarom niet alleen met medicijnen, operaties en

  fysiotherapie. We kijken ook wat er verder nodig

  is. Dat kan gaan om onderwijs, een vakcursus, een

  microkrediet of zelfs een baan. Wij helpen hen die

  verder niemand hebben. U kunt ons daarbij helpen.

  LEPRAzending Nederland richt zich vooral op het

  werk in Bangladesh, DR Congo, India, Indonesi

  en Myanmar. We hebben daar eigen projecten,

  waar onze medewerkers jaarlijks vele 10-duizenden

  leprapatinten helpen. Door uw legaat hebben

  ook de leprapatinten van straks weer een

  toekomstperspectief.

  033-gids-nalatenschap.indd 5 20-03-2012 12:25:16

 • www.lightfortheworld.nl

  Postadres Postbus 672

  Postcode 3900 AR

  Plaats Veenendaal

  Telefoonnummer 0318 - 58 63 58

  E-mailadres info@lightfortheworld.nl

  Website www.lightfortheworld.nl

  Bankrekeningnummer Giro 131

  Sector Internationale hulp

  LIGHT FOR THE WORLD

  Demitu (16) uit Ethiopi schrikt als de dokter vraagt:

  Mag ik even jouw ogen bekijken?. Daar had ze

  niet op gerekend, want ze was alleen maar bij de

  dokter omdat haar kleine zusje voor controle moest

  terugkomen. De dokter heeft slecht nieuws. Demitu

  heeft, net als haar kleine zusje, een paar oogwimpers

  die naar binnen zijn gekeerd als gevolg van trachoom.

  Wanneer dit niet wordt behandeld, kan het oog

  onherstelbaar beschadigd raken. De dokter stelt voor

  om direct een ooglidoperatie uit te voeren. Binnen een

  uur staat Demitu weer b