NASILJE I ZLOSTAVLJANJE U ŠKOLAMA

 • View
  23

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NASILJE I ZLOSTAVLJANJE U ŠKOLAMA. Snježana Fridrih Šimić, dipl. psiholog. ŠTO JE ZLOSTAVLJANJE?. Farrington (1993): « Zlostavljanje je ponavljajuće tjelesno ili psihičko ugnjetavanje slabije osobe koje provodi pojedinac ili skupina ljudi koji su jači od nje.». Zlostavljanje je:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of NASILJE I ZLOSTAVLJANJE U ŠKOLAMA

 • NASILJE I ZLOSTAVLJANJE U KOLAMASnjeana Fridrih imi, dipl. psiholog

 • TO JE ZLOSTAVLJANJE? Farrington (1993): Zlostavljanje je ponavljajue tjelesno ili psihiko ugnjetavanje slabije osobe koje provodi pojedinac ili skupina ljudi koji su jai od nje.

 • Zlostavljanje je:oblik negativnog ponaanja koje:Traje due vrijemePonavlja se Usmjereno je na istu osobuNamjerno svjesno negativno ponaanje (s namjerom da se povrijedi drugoga)Prisutan je nesrazmjer moi

 • Zlostavljanje nije...jednokratni incident koji se nee ponoviti prijateljska razmirica, svaa ili nesporazum nenamjerno nanoenje boli prijateljsko zadirkivanje nasilno rjeavanje sukoba izmeu prijatelja iste moi

 • OBLICI NASILJA I ZLOSTAVLJANJA:fiziko udaranje, guranje, nanoenje boli, fiziko sputavanjeverbalno nazivanje pogrdnim imenima, ruganje, omalovaavanje, vrijeanje, dobacivanjepsiholoko prijetei pogledi, grimase, ismijavanje, uhoenje, iznuivanje novca, ucjenjivanjesocijalno izbjegavanje, ogovaranje, izoliranje, irenje lai i glasina

 • Pojava postoji od uvijek, ali je posljednjih 20-tak godina uzela maha u svijetu, a posljednjih 10-tak i u nas

  Prva sustavna istraivanja provodi dr.sci. Dan Olweus u Norvekoj (1983.), a zatim i u drugim skandinavskim zemljama

  U Hrvatskoj prvi progovara o ovoj pojavi tim u Djejoj bolnici u Zagrebu predvoen dr.sci. Gordanom Buljan Flander (Poliklinika za zatitu djece i mladih)

  2002. godine K. Elez, psiholog, provodi istraivanje u 2 osnovne kole u Zagrebu

 • Rezultati istraivanja u skandinavskim zemljamapsihiki zlostavljaju podjednako djevojice i djeacifiziki zlostavljaju bitno vie djeaci od djevojicastariji uenici zlostavljaju mlae i slabijezlostavljanje raste s uzrastom65-85% djece iznosi da nastavnici nisu reagirali na zlostavljanje

 • 35-55% zlostavljanih razgovaralo je s roditeljima o zlostavljanjuprisutnost odraslih bitno smanjuje zlostavljako ponaanjei nasilnici i rtve imaju neto nie ocjene od prosjekarazlike ili posebnosti u izgledu ne utjeu na zlostavljanjene utjee niti veliina mjesta, kole, razreda

 • Saetak rezultata istraivanja u HrvatskojProsjeno je 10,4% uenika bilo izloeno nekom obliku zlostavljanja, dok je 22,3% doivjelo neki oblik nasilja jedan do dva puta u zadnjih nekoliko mjeseciNajei oblici nasilja: a) nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje i zadirkivanje na bolan nain, b) pogrdna imena i komentari vezani za porijeklo, c) laganje i irenje lanih glasina te pokuaj odvraanja ostalih od uenika, d) nazivanje pogrdnim imenima i geste sa seksualnim znaenjem, e) zanemarivanje i iskljuivanje iz drutva

 • Mjesto nasiljahodnici i stepenita, razred kad nema nastavnika,put u kolu, kolsko dvoritePOSTOJE RAZLIKE PO SPOLUTREND RASTA BROJA RTAVA SUKLADNO DOBI

 • Promatrai

  Svega 22% uenika pokuava zaustaviti nasilje esto i gotovo uvijek, tj. 78% to nikada ne ini ili ini samo sporadino

  veina djece promatraa ne reagira na nasiljerazlozi: strahnepovjerenje u odrasleizostanak negativnog potkrepljenja nasilnog ponaanjaravnodunost / nedostatak empatije

  U grupi zlostavljanih uenika, 21% uenika je ipak nekom reklo to im se dogaa u koli, dok 9% to nije reklo nikome

 • Rezultati pokazuju da je 8% djevojica i 15% djeaka inilo nasilje

  U ukupnom rezultatu za kolsku populaciju 12% djece prepoznaje sebe kao one koji ine nasilje

 • Razlike prema spoluDJEACIvie su izloeni nasilju openito, vie sudjeluju u zlostavljanju ee se slue tjelesnim nasiljem ee su izloeni nasilju pojedinca DJEVOJICEmeu djevojicama su uobiajene suptilnije metode nasilja (ogovaranje, ignoriranje, irenje glasina i sl.)nasilje se meu djevojicama zbog toga tee otkriva ee su izloene nasilju grupe

 • UZROCIOBITELJ:emocionalni odnos roditelja u ranom razvoju bez topline i empatijepopustljivi roditelji, ne postavljaju graniceroditelji toleriraju agresivno ponaanjeroditelji tjelesno kanjavajuINDIVIDUALNE OSOBINEdjeca snanog temperamentaKOLA

 • UZROCIUTJECAJ GRUPE: -slabi konice, smanjuje osobnu odgovornost -nudi modele ponaanja, pa i nasilnikog

  UTJECAJ MEDIJA: -nasilje u medijima (filmovima) potie agresivno ponaanje, smanjuje suosjeajnost

  -drutveno-ekonomski uvjeti obitelji (visina prihoda, razina obrazovanosti roditelja, standard stanovanja...) ne utjee na to tko e biti nasilnik / rtva

 • KARAKTERISTIKE ZLOSTAVLJAAagresivan (i prema nastavnicima i roditeljima)impulzivanelja za vladanjem, moidjeaci fiziki jaimanjak empatijeneprijateljstvo prema okolinipotreba za koriu (materijalnom)pozitivno miljenje o sebiprosjeno ili malo ispodprosjeno omiljeni- do 24 godine ivota je 60% nasilnika bilo osueno za prekrajna ili krivina djela

 • KARAKTERISTIKE RTVEplaljiva i nesigurnaoprezna, osjetljiva, tihareagira plaem i povlaenjemima manjak samopotovanjanema prijateljaprezatiivana od roditeljanije agresivna (osim rijetkih)djeaci fiziki slabiji- do 23. godine se ove osobine normaliziraju, osim poveane potitenosti i manjka samopotovanja

 • Mogue posljedice zlostavljanja (Sharp i Thompson):Slabljenje samopotovanja rtve20% rtava izostaje iz kole da bi izbjegla maltretiranje29% ima problema s koncentracijom22% osjea simptome fizike bolesti20% ima problema sa spavanjemrtva pokua ili poini samoubojstvo

 • VANE STRATEGIJE ZA ZAUSTAVLJANJE ZLOSTAVLJANJAosiguravanje prikladne supervizije djece

  kreiranje razrednih / kolskih pravila

  osiguravanje djelotvornih posljedica za zlostavljae

  suradnja nastavnika, roditelja, strunjaka,

  osiguravanje mogunosti razvijanja dobrih interpersonalnih vjetina za svu djecu

  stvaranje suportivnog i ukljuujueg drutvenog konteksta u kojem se NASILNIKO PONAANJE NE TOLERIRA

 • I JO... Tono utvrditi to se dogodilo Zajedno s ostalim uenicima pomoi rtvi Pokuati promijeniti ponaanje nasilnika, dati mu potporu ako uvidi problem i prihvati odgovornostRazgovarati odvojeno s nasilnikom i rtvomObjasniti nasilniku koje ponaanje je prihvatljivo, a koje nije. Razvijati prikladna ponaanja u razredu Ohrabrivati prijavljivanje zastraivanja Primijetiti osamljene i tune uenike i otkriti razlog tome Ne prihvaati nepoeljno ponaanje kao dio ale i odrastanja

 • Na nama je, odraslima, da prepoznamo ovaj ozbiljan problem i da ne dopustimo da nasilje ivi na kolskih hodnicima i ostavlja posljedice na razvoj djece.

 • Ako prepoznamo, zustavimo i sprijeimo nasilje te pruimo djeci pomo, aljemo im jasnu poruku da nam je njihova dobrobit vana i da ive u drutvu koje ne tolerira nasilje.

 • LiteraturaBuljan Flander, G. (2004). Nasilje meu djecom. Zagreb. Poliklinika za zatitu djece grada Zagreba.Rigby, K. (2006). Zlostavljanje u kolama i to moemo uiniti?.Zagreb:Mosta d.o.o.http://www.unicef.hr