10
Nejmodernější zabezpečovací zařízení v železniční dopravě Soutěž o Cenu děkana fakulty dopravní Filip Hrůza Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Nejmodernější zabezpečovací zařízení v železniční dopravě

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nejmodernější zabezpečovací zařízení v železniční dopravě. Soutěž o Cenu děkana fakulty dopravní. Filip Hrůza Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150. Současný stav. Nejmodernější prvky v železniční dopravě jsou dnes v jiných oblastech civilní sféry mnohdy překonané - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Nejmodernější zabezpečovací zařízení v železniční dopravě

Soutěž o Cenu děkana fakulty dopravní

Filip HrůzaGymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní

Současný stav

• Nejmodernější prvky v železniční dopravě jsou dnes v jiných oblastech civilní sféry mnohdy překonané

• Vzájemná nekompatibilita zabezpečovacích zařízení• Menší počet zaměstnanců a centralizace řízení• Vysoká finanční náročnost

Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní

Dělení zabezpečovacích zařízení

• Staniční zabezpečovací zařízení• Vlaková zabezpečovací zařízení• Traťová zabezpečovací zařízení

Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní

Staniční zabezpečovací zařízení

• Slouží k zabezpečení jízdy vlaků v rámci staničního obvodu• Druhy zabezpečovacích zařízení

– Reléová zabezpečovací zařízení– Elektronická zabezpečovací zařízení

• Nejvýznamnější zástupce EZZ: ESA 11 (výrobce AŽD)

Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní

Vlaková zabezpečovací zařízení

• Kontrolují jízdu vlaku a konání strojvedoucího• Dělení VZZ– Bodová– Liniová• LS• MIREL• ETCS

Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní

Traťová zabezpečovací zařízení

• Zabezpečují jízdu vlaku v mezistaničních úsecích• Dělení TZZ– Automatické hradlo– Automatický blok

Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní

Zabezpečovací zařízení v číslech

24418%

425 32%

638 48%

34 2%

Podíl jednotlivých druhů SZZ

Elektronické ZZ

Reléové ZZ

Elektromechanické (mechan-ické) ZZ

Hybridní ZZ

3003 km32%

1581 km 17%

984 km 10%361 km

4%

3558 km 37%

Podíl jednotlivých druhů TZZ

Automatický blokAutomatické hradloReléový poloautoblokHradlový poloautoblokJiný způsob (telefonické dorozumívání, D3)

1554 km 16%

7933 km84%

Podíl tratí vybavených VZZ

Tratě s VZZTratě bez VZZ

Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní

Zabezpečovací zařízení v mapách

Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní

Děkuji vám za pozornostFilip Hrůza

[email protected]

Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní

Zdroje• http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/pristup-na-zdc/prohlaseni

-2013.html• http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres

/11F76641-C975-4FFB-A17C-E2DF0580AC73/0/czech_republic_nip_ERTMS2010.pdf

• http://www.szdc.cz/cs/soubory/prohlaseni-o-draze/2013/m08.pdf• http://www.szdc.cz/soubory/prohlaseni-o-draze/2013/m09.pdf• www.szdc.cz/soubory/ertms/annex-v1w.doc

• www.wikipedia.cz• www.facebook.com/AZDPraha