NLP principi

  • View
    2.331

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NLP principi. Sve o NLP principima možete naučiti na treningu NLP Practitioner koji će se ove godine održati u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Datumi početka treninga su: - Beograd - 27. septembar - Kragujevac - 4. oktobar - Novi Sad - 11. oktobar Više informacija možete dobiti putem telefona 060/029-0028 ili na sajtu - www.nlpcentar.com

Text of NLP principi

  • 1. NLP Principi

2. www.nlpcentar.com office@nlpcentar.com Ovo je osnovna pretpostavka na kojoj je NLP nastao. Osnivai NLP-a Don Grinder i Riard Bendler su pretpostavili da uspeh ima strukturu. Njihov cilj je bio da prepoznaju tu strukturu i pronau nain da druge ljude naue kako da je uspeno koriste. Proces prepoznavanja strukture naziva se modelovanje. Iskustvo ima strukturu 3. www.nlpcentar.com office@nlpcentar.com Svako ponaanje je komunikacija. Kada govorimo, ali i kada utimo, mi komuniciramo. Praktino, ne moemo da ne komuniciramo. Bez obzira na nameru, odgovorni smo da prenesemo poruku do sluaoca na pravi nain. Slualac nema odgovornost da primi poruku onako kako smo mi eleli. Ukoliko prijatelju kaete da vam se dopada njegova koulja i on se na to uvredi...Da li je to kompliment ili uvreda? Reakcija sagovornika daje znaenje komunikaciji 4. www.nlpcentar.com office@nlpcentar.com Mi vidimo veoma mali deo stvarnog sveta i na osnovu subjektivnog iskustva kreiramo sopstvenumapu. Naa percepcija realnosti i realnost su dva razliita pojma. Mi ne funkcioniemo u svetu ve u naoj mapi sveta - skupu uverenja, stavova i razliitih percepcija koji opisuju svet okonas.Svetkakavvidimojedeterminisannainomnakojigagledamo. Ako promenimo pogled na svet,svete se promeniti sam od sebe. Mapa nije teritorija 5. www.nlpcentar.com office@nlpcentar.com U svakoj situaciji izabraemo najbolju opciju od onih koje su nam na raspolaganju. Moda ta opcija nee dugorono biti na najbolji izbor, ali u datom trenutku, na osnovu raspoloivih informacija i dotadanjeg iskustva, ona jeste najbolja. Ukoliko sebi i drugima omoguimo vei izbor razliitih opcija, svakako emo izabrati onu najbolju. Ljudi za sebe uvek biraju najbolju opciju 6. www.nlpcentar.com office@nlpcentar.com akidestruktivnaponaanjaupozadiniimajudobrunameru.Sviznamo da je puenje tetno po zdravlje, ali dobar deo populacije pui. Postoji momenat uivanja ili smirivanja koji jeste dobra namera koja stoji iza puenja. Drastiniji primer je pljaka banke - pljaka banke ima dobru nameru da (moda) sebi obezbedi lak i ugodan ivot. Iza svakog ponaanja krije se dobra namera 7. www.nlpcentar.com office@nlpcentar.com Jedan od modela NLP-a kae da misli, emocije i fiziologija ine celinu. Ovaj princip upravo podrava taj model. Njega je najjednostavnije testirati u praksi. Kad su nam misli vesele, nae telo funkcionie bolje i pojavno bolje izgledamo sebi i drugima. Kada smo tuni ili depresivni, osim loeg izgleda, imamo vee anse da se razbolimo. Imunobiologija prouava vezu izmeu naeg imunog sistema, naih misli i naeg emocionalnog stanja. Um i telo ine celinu 8. www.nlpcentar.com office@nlpcentar.com Ovaj princip kae da se u nama nalazi reenje potencijalnih problema, kao i izvor resursa potrebnih za bilo kakvu promenu. Jedna od najpoznatijih izjava Riarda Bendlera, a koja ima direktnu potporu u ovom principu jeNikad nije kasno za sreno detinjstvo. Mi posedujemo sve resurse koji su nam potrebni da napravimo promenu 9. www.nlpcentar.com office@nlpcentar.com Koliko puta ste bili u situaciji da Vam neko kae (ili da Vi nekome kaete)Sto puta sam ti rekao da.... Ako je neko sto puta ponovio jednu reenicu,i na nju uvek dobio isti odziv, postavlja se pitanje da je moda mogao da uradi neto korisnije?Alternativnaformulacijaovogprincipaje:Najfleksibilnijideosvakog sistema ima tendenciju kontrole sistema.to vie mogunosti, to bolje. Situacije sa viestrukim izborima daju nam vei stepen slobode, to je jedna od osnova rasta i razvoja. Fleksibilnost znai mo, a mo znai odgovornost. Kada neto ne funkcionie - probaj neto drugo 10. www.nlpcentar.com office@nlpcentar.com Modelovanje je proces sticanja vetina. Sve vetine su sistematske, strukturirane i postoje obrasci za njihovo sticanje. Zato vetine mogu biti modelovane i duplirane. Ipak, modelovanje ne znai i preuzimanje iskustva modela. Ako neko moe neto da uradi, svako moe to da naui 11. www.nlpcentar.com office@nlpcentar.com Ko od nas UVEK postie svoje ciljeve? A ko UVEK dolazi do rezultata (pozitivnog ili negativnog)? Moda ne postiemo uvek ono to smo eleli ali, uvek dobijamo neki rezultat. Kako se oseamo kada ne dostignemo postavljeni cilj? A kako kada neto nauimo? Ne uspeti ili nauiti... Sami biramo na koji nain emo govoriti o dogaajima koji su oko nas i time kreiramo svoju realnost. Rezultat e nam, bez obzira da li je pozitivan ili negativan, pomoi da sledei put budemo bolji. Neuspeh ne postoji - postoji rezultat 12. www.nlpcentar.com office@nlpcentar.com 060/029-0028 Informacije i prijave na: Zanima Vas vie? Trening NLP Business Practitioner 13. Budite bolja verzija sebe