Notiunea Si Structura Capitlului Propriu

  • View
    290

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Notiunea Si Structura Capitlului Propriu

Notiunea si structura capitlului propriuCapitalul propriu reprezinta o totalitate de urse proprii de finantarea activitatii economicofinanciare a intreprinderii si poate fi determinat ca marimea ramasa in activele intreprindderii dupa scadereaa datoriilor.

In componenta capitalului propriu se evidentiaza: 1.Capitalul statutar(social). 2.Capitalul suplimentar. 3.Rezervele. 4.profitul nerepartizat. 5.Capitalul secundar. La determinarea capitalului propriu din marimea lui se scad: 1.capitalul nevarsat. 2.Ccapitalul retras. 3.Pierderea neacoperita. 4.Prifitul utilizat alanului de gestiune.

Elementele care formeaza capitalul propriu

Capitalul statutar

Capitalul suplimentar

Capitalul de rezerva

Profit nerepartizat

Capital secundar

Aporturile proprietarilor la patrimonial intreprinderii.

-Diferente dintre valuarea nominala a actiunilor si pretul de vinzare a acestora. -Diferente de curs valutar aferente decontarilor cu fondatorii.

-Rezerve stabilite de legislatie. -Rezerve prevazute de statut. -Alte rezerve

-Profit nerepartizat al anilor precedenti. -Profit net al anului de gestiune.

-Diferente din reevaluarea activelor pe termen lung. -subventii de tat.

Datoriile fondatorilor aferente aporturilor la capitalul statutar.

Valoarea actiunilor proprii(partilor sociale)rascumparate de laactionarii(asociatii) sai

-Pierderea neacoperita a anilor precedenti. -Pierderea neta a anului de gestiune.

Dividende Intermediare platite pina la sfirsitul perioadei De gestiune etc.

Capital nevarsat

Capital retras

Pierdere neacoperita

Profit utilizat al anului de gestiune

Elementele care reduc marimea capitalului propriu Schema:Structura capitalului propriu sub forma generala.

Contabilitatea formarii capitalului statutar.Capitalul statutar(social) reprezinta valuarea aporturilor proprietarilor intreprinderii (actionarilor,asociatiilor)la patrioniul acesteia depuse in contul achitari actiunilor(cotelor,partilor sociale)pentru asigurarea activitatii statutare a intreprinderii. Modul de formare a capitalului statutar si marimea minima a acestuia sunt reglementate de actele legislative ale Republicii Moldova precum si actele de constituire a intreprinderii (contractul de constituire si statutul).De exemplu, capitalul statutar al societatii pe actiuni de tip deschis trebuie sa constituie nu mai putin de 20 mii lei, al societatii pe actiuni de tip inchisnu mai putin de 10 mii lei*,al societatii cu raspundere limitata-nu mai putin de 300 de salarii minime**. Marimea aporturilor fondatorilor la capitalul statutar al intreprinderii,la crearea acesteia este determinate de actele de constituire.De exemplu,drept aporturi la capitalul statutar pot servi: a)mijloace banesti; b)patrimonial nebanesc ,adica orice bunuri aflate in circuitul civil,inclusive valorile mobiliare achitate integral; c)drepturile patrimoniale,de exemplu,drepturile de folosinta a patrioniului(mijloacelor fixe terenurilor resurselor naturale etc.). Daca conform actelor de constituire fondatorii depun aporturile banesti pina la data inregistrarii de stat a intreprinderii,mijloacele depuse se acumuleaza pe un cont bancar provizoriu. Aporturile nebanesti depuse la capitalul statutar se evalueaza in conformitate cu prevederile S.N.C.2,,Stocurile de marfuri si materiale,S.N.C.13,,Contabilitatea activeleor nemateriale,S.N.C.16,,Contabilitatea activelor materiale pe termen lung,S.N.C.25,,Contabilitatea investitiilor,in functie de felurile activelor, precum si cerintele legislatieiin vigoare.De exemplu,aporturile nebanesti la capitalul statutar al societatiii pe actiuni se evalueaza la valoarea de piata aprobata prin decizia adunarii generale(de constituire)a actionarilor sau a consiliului societatii,luandu-se ca baza preturile publicate ale pietii organizate.

Formarea capitalului statutar al intreprinderii se reflecta in contabilitate dupa inregistrarea de stat a intreprinderii in baza urmatoarelor documente justificate:

____________________________________ *Conform art.40 alin.(2)din Legea privind societatile pe actiuni. **Conform art.69 din Regulamentul societatilor economice din Republica Moldova. -contractul de constituire; -statutul intreprinderii; -certificatul de inregistrare a intreprinderii: -dispozitia de incasare(in cazul depunerii aporturilor banesti in numerar); -dispozitia de plata(in cazul depunerii banesti prin virament); -procesul-verbal de primire-predare(in cazul depunerii activelor pe termen lung); -extrasul din registrul detinatorilor hirtiilor de valoare(in cazul depunerii hirtiilor de valoare); -factura de expeditie sau factura fiscala( in cazul depunerii marfurilor si materialelor)etc. Evidenta analitica a capitalului statutar se tine pe proprietari(participanti,membri,asociati,actionari etc.)ai intreprinderii,fie personae fizice sau juridice .De exemplu,in societatea cu raspundere limitata evidenta analitica a capitalului statutar se tine in registrul asociatiilor in care se reflecta numele de familie(denumirea completa) a asociatului,datele de indentitate,sediul(adresa postala),data de intrare in S.R.L.,valoarea partii sociale,informatii privind achitarea(neachitare)partii sociale,inscrieri privind cesiunea partii sociale si alte informatii necesare. Pentru evidenta sintetica a capitalului statutar este destinat contul de pasiv 311,,Capitalul statutar )in cadrul caruia pot fi deschise urmatoarele subconturi: 3111,,Fond statutar-pentru evidenta existentii si modificarii fondului statutar al intreprinderii de stat (municipale); 3112,,Actiuni simple neinregistrate-pentu evidenta valorii actiunilor simple lasate de societatea pe actiuni care n-au trecut inregistrarea de stat; 3113,,Actiuni simple inregistrate- pentru evidenta valorii actiunilor simple plasate de societatea pe actiuni care au trecut inregistrarea de stat; 3114,,Actiuni priveligiate neinregistrate-pentru evidenta valorii actiunilor priveligiate plasate de societatea pe actiuni care n-au trecut inregistrarea de stat; 3115,,Actiuni previligiate inregistrate-pentru evidenta valorii actiunilor priveligiate plasate de societatea pe actiuni care au trecut inregistrarea de stat; 3116,,Aporturi -pentru evidenta existentii si miscarii aporturilor participantilor din societatile private,mixte etc.;

3117,,Cote de participatie-pentru evidenta existentii si miscarii cotelor de participatie (partilor sociale)ale asociatilor din societatileprivate,mixte etc. Formarea capitalului statutar in cazul depunerii aporturilor banesti se reflecta in contabilitate prin urmatoarele formulele contabile: -la valoarea nominala a aporturilor la capitalul statutar achitate de catre fondatori: Dt 242,,Contul de decontare Dt 243,,Contul valutar Ct 311,,Capitalul statutar -la valoarea nominala a aporturilor la capitalul statutar neachitate de catre fondatori: Dt 313,,Capital nevarsat Ct 311,,Capital statutar La achitarea datoriilor privind aporturile la capitalul statutar se intocmesc fprmulele cotabile: -la valoarea efectiva a aporturilor la capitalul statutar(fara TVA): Dt 111,,Active nemateriale Dt 112,,Active nemateriale in curs de executie Dt 121,,Active materiale in curs de executie Dt 123,,Mijloace fixe Dt 131,,Investitii pe termen lung in parti nelegate Dt 132,,Investitii pe termen lung in parti legate Dt 211,,Materiale Dt 217,,Marfuri Dt 231,,investitii pe termen scurt in parti nelegate Dt 232,,Investitii pe termn scurt in parti legate Dt 241,,casa Dt 242,,Cont de decontaresi alte conturi de evidenta a activelor Ct 313,,Capital nevarsat La suma TVA aferenta aporturilor nebanesti depuse in capitalul statutar*: Dt 534,,Datorii privind decontarile cu bugetul Ct 313,,Capital nevarsat

*Conform art.103 alin.(1) pct.26 din Codul fiscal.mijloacele fixe depuse in capitalul social al agentilor economiei sunt scutite de TVA. Exemplul 9.1 Fondatorii S.R.L.,,Timpulau achitat in 10 iulie 2002 un contract de constituire a societatii,cu capitalul statutar in valoare de 8000 lei.Contractul de constituire prevede depunerea aporturilor banesti in suma de 5000 lei si a sporturilor nebanesti in suma de 3000 lei,inclusive TVA. Pina la momentul inregistrarii societatii fondatorilor au virat in contul bancar provizoriu mijloacelor banesti in proportie de 40% din capitalul statutar.La 26 august 2002 a fost efectuata inregistrarea de stat a societatii cu raspundere limitata.Dupa inregistrarea intreprinderii formarea capitalului statutar se reflecta in contabilitate prin urmatoarea formula contabile:

Dt 242,,Cont de decontare-la suma mijloacelor banestidepuse Dt 313,,Capital nevarsat-la valoarea partilor sociale neachitate Ct 311,,Capital statutar-la marimea totala a capitalului statutar

3200lei 4800lei 8000lei

La 1 octombrie 2002 fondatorii intreprinderii au depus in contul achitarii capitalului statutar in conformitate cu contractul de constituire: - mijloacele banesti inregistrate in contul de decontare 1000lei - mijloace fixe care nu necesita montaj 2000lei - materiale 1800lei Conform acestor date se intocmeste formula contabila: Dt 242,,Cont de decontare-la suma mijloacelor banesti depuse 1000lei Dt 123,,Mijloace fixe-la valoarea obiectelor de mijloace fixe intrate 2000lei Dt 211,,Materiale-la valoarea materialelor intrate(fara TVA) 1500lei Dt 534,,Datorii privind decontarile cu bugetul,subcontul 5342,,Datorii privind tax ape valoarea adaugata-la suma TVA aferenta Materialelor depuse in capitalul statutar(1500x20%) 300lei Ct 313,,Capital nevarsat-la valoarea totala a mijloacelor banesti si a valorilor Materiale intrate in contul achitarii datoriilor fondatorilor aferente partilor Sociale in capitalul statutar 4800lei

Contabilitatea capitalului nevarsatIn practica economica deseori apar situatii cind momentul de inregistrare a intreprinderii nu coiencide cu momentul de depunere a portuirlor la capitalul statu