Novi Zavjet i Psalmi . Hrvatski Jezik

 • View
  101

 • Download
  19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novi Zavjet i Psalmi . Hrvatski Jezik

Text of Novi Zavjet i Psalmi . Hrvatski Jezik

 • HRVATSKI JEZIK

 • NOVI ZAVJETi

  psAlmI

  UDRUGA STABLO IVOTA

  AKOVEC, 2011.

 • NAKLADNIK

  UDRUGA STABLO IVOTA

  COpyRIGhT 2011, UDRUGA STABLO IVOTA

  Doputeno je neogranieno koritenje cijelog teksta ili dijelova teksta bez posebnog

  odobrenja uz uvjet da se tekst ne mijenja te da njime ne ostvaruje dobit.

  CIp zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 775139

  NOVI ZAVJET I pSALMI - 1. izd. -

  AKOVEC - UDRUGA STABLO IVOTA, 2011.

  ISBN 978-953-56122-1-6

 • SADRAJ

  Evanelje po Mateju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Evanelje po Marku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Evanelje po Luki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Evanelje po Ivanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110Djela apostolska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140Poslanica Rimljanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179Prva poslanica Korinanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195Druga poslanica Korinanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211Poslanica Galaanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221Poslanica Efeanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227Poslanica Filipljanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233Poslanica Koloanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237Prva poslanica Solunjanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241Druga poslanica Solunjanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245Prva poslanica Timoteju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247Druga poslanica Timoteju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252Poslanica Titu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255Poslanica Filemonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257Poslanica Hebrejima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258Jakovljeva poslanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270Prva Petrova poslanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274Druga Petrova poslanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279Prva Ivanova poslanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282Druga Ivanova poslanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286Trea Ivanova poslanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287Judina poslanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288Otkrivenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290Psalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309

 • NOVI ZAVJETi

  psAlmI

 • EVANELJE PO MATEJU

  POGLAVLJE 1

  KNJIgA rodoslovlja Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova .2 Abraham je rodio Izaka; a Izak je

  rodio Jakova; a Jakov je rodio Judu i njegovu brau .

  3 A Juda je s Tamarom rodio Faresa i Zehara; a Fares je rodio Esroma; a Esrom je rodio Arama;

  4 a Aram je rodio Aminadaba; a Aminadab je rodio Naasona; a Naason je rodio Salmona;

  5 a Salmon je s Rahabom rodio Boa-za; a Boaz je s Rutom rodio Obeda; a Obed je rodio Jeseja;

  6 a Jesej je rodio Davida, kralja; a David, kralj s bivom je enom Urijinom rodio Salomona;

  7 a Salomon je rodio Roboama; a Roboam je rodio Abija; a Abija je rodio Asu;

  8 a Asa je rodio Jozafata; a Jozafat je rodio Jorama; a Joram je rodio Osiju;

  9 a Osija je rodio Joatama; a Joatam je rodio Ahaza; a Ahaz je rodio Ezekiju;

  10 a Ezekija je rodio Manasiju; a Manasija je rodio Amona; a Amon je rodio Josiju;

  11 a Josija je rodio Jehonija i njegovu brau u vrijeme progonstva u Babilonu .

  12 A nakon to su bili prognani u Babilon, Jehonija je rodio Salatiela; a Salatiel je rodio Zorobabela;

  13 a Zorobabel je rodio Abijuda; a Abijud je rodio Elijakima; a Elijakim je rodio Azora;

  14 a Azor je rodio Sadoka; Sadok je rodio Ahima; a Ahim je rodio Elijuda;

  15 a Elijud je rodio Eleazara; a Eleazar je rodio Matana; a Matan je rodio Jakova;

  16 a Jakov je rodio Josipa, mua Marije od koje se rodio Isus, koji je nazvan Krist .

  17 Tako je svih narataja od Abraha-ma do Davida bilo etrnaest narataja; i od Davida do progonstva u Babilon etrnaest narataja; i od progonstva u Babilon do Krista etrnaest narataja .

  18 A roenje Isusa Krista bilo je ovako . Kad je njegova majka Marija bila zaruena s Josipom, prije nego to su se oni sastali, nala se trudna po Duhu Svetome .

  19 Tada Josip, mu njezin, budui pravedan, nije ju htio javno osramotiti pa ju je naumio potajno otpustiti .

  20 Ali dok je on o tome razmiljao, gle, aneo mu se Gospodnji pojavio u snu govorei: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, enu svoju, jer to je zaeto u njoj od Duha je Svetoga .

  21 A ona e roditi sina i ti e ga nazvati imenom ISUS, jer e on spasiti narod svoj od grijeha njegovih .

  22 A sve se to dogodilo da bi se ispunilo to je Gospodin rekao po proroku, govorei:

  23 Gle, djevica e zaeti i roditi sina i nazvat e ga imenom Emanuel!, to je prevedeno: Bog s nama .

  24 Onda se Josip probudio iz sna, uinio kako mu je aneo Gospodnji zapovjedio i uzeo k sebi svoju enu;

  25 i nije je upoznao sve dok nije rodila svoga prvoroenog sina, te ga nazvao imenom ISUS .

  POGLAVLJE 2

  A kad se Isus rodio u Betlehemu ju-dejskom u dane kralja Heroda, gle, stigli su mudraci s istoka u Jeruzalem,

 • Matej 3 8

  2 govorei: Gdje je taj kralj idova koji se rodio? Jer smo vidjeli njegovu zvijezdu na istoku i doli smo mu iskazati tovanje .

  3 Kad je to uo kralj Herod, uznemirio se, i sav Jeruzalem s njime .

  4 I kad je okupio sve glavare svee-nike i pismoznance narodne, ispitivao ih je gdje bi se trebao roditi Krist .

  5 A oni su mu rekli: U Betlehemu judejskom, jer je prorok zapisao ovako:

  6 A ti, Betleheme, zemljo Judina, nipoto nisi najmanji meu kneevima Judinim, jer iz tebe e izii Vladar koji e vladati mojim narodom, Izraelom .

  7 Tada je Herod, poto je potajno do-zvao mudrace, pomno od njih istraio vrijeme kad se pojavila zvijezda,

  8 te ih poslao u Betlehem i rekao: Idite i pomno se raspitajte za malo dijete; a im ga naete, obavijestite me da bih i ja doao iskazati mu tovanje .

  9 Poto su oni sasluali kralja, otili su . I gle, zvijezda koju su vidjeli na istoku ila je pred njima sve dok nije stigla i zaustavila se nad mjestom gdje je bilo malo dijete .

  10 Kad su ugledali zvijezdu, obrado-vali su se jako velikom radou .

  11 I kad su uli u kuu, ugledali su malo dijete s Marijom, majkom njegovom, te pali niice i iskazali mu tovanje . A kad su otvorili svoje riznice, prinijeli su mu darove: zlato i tamjan i smirnu .

  12 I upozoreni od Boga u snu da se ne vraaju Herodu, otili su u svoju zemlju drugim putem .

  13 A kad su oni otili, gle, aneo se Gospodnji pojavio Josipu u snu govo-rei: Ustani, uzmi malo dijete i majku njegovu pa bjei u Egipat i ostani ondje dok ti ne javim, jer e Herod traiti malo dijete da ga ubije .

  14 Kad je ustao, uzeo je malo dijete i njegovu majku nou i otiao u Egipat,

  15 te ostao ondje do Herodove smrti; da bi se ispunilo to je Gospodin rekao po proroku, govorei: Iz Egipta sam dozvao Sina svoga .

  16 Tada se Herod, kad je vidio da su ga mudraci izigrali, jako razgnjevio i poslao da se u Betlehemu i po svoj njegovoj okolici ubiju sva djeca od dvije godine nanie, prema vremenu to ga je pomno ispitao od mudraca .

  17 Tada se ispunilo to je rekao prorok Jeremija govorei:

  18 U Rami se uo glas: jadikovanje, i oplakivanje i tugovanje silno; Rahaela oplakuje djecu svoju, i nee se utjeiti jer ih vie nema .

  19 Ali im je Herod umro, gle, aneo se Gospodnji pojavio u snu Josipu u Egiptu

  20 govorei: Ustani, uzmi malo dijete i majku njegovu te poi u zemlju Izraelovu, jer su pomrli oni koji su traili ivot malog djeteta .

  21 I on je ustao, uzeo malo dijete i majku njegovu te doao u zemlju Izraelovu .

  22 Ali kad je uo da Arhelaj vlada Judejom umjesto svoga oca Heroda, bojao se poi onam