118
Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Tanulmányi tájékoztató 2013/2014 tanév

nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar

Tanulmányi tájékoztató

2013/2014 tanév

Page 2: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink!

Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a Faipari Mérnöki Kart nem kell bemutatni. Sokan ismerik a kart és az egyetemet – ismerik gazdag, több évtizedes, sőt, több évszázados hagyományairól, tudják, hogy ez az ország egyetlen faipari felsőoktatási intézménye, tudnak az itt felhalmozott tapasztalatról, tudásról, értékekről. Sokan ismerik az egyetem és a kar különleges diákhagyományait is – az összetartást, a bajtársiasságot, a speciális balek-firma kapcsolatot, a szakestélyeket, és még sorolhatnám a példákat. Az itt végzettek közül sokan nosztalgiával gondolnak Sopronra is, az ódon utcák, éttermek, kiskocsmák hangulatára, a kisvárosias, és mégis nyüzsgő és életteli, folyamatosan fejlődő városra – vagy éppen az azt körülvevő zöld környezetre, a dombokra, hegyekre, a Fertő-tóra – és persze a botanikus kertre, ahol mindig öröm volt megpihenni a tanulás fáradalmai között.

Azt már sokkal kevesebben tudják, hogy milyen komoly fejlődésen ment keresztül a kar az elmúlt két évtizedben. Míg a tevékenységünk gerincét továbbra is a faipar, a faanyagtudomány adja – amit a kar neve is hordoz – mára jóval kiterjedtebb, szélesebb területet ölel fel a Faipari Mérnöki Kar. A faiparból kifejlődött, többirányú műszaki oktatás mellett ma már karunk az ország egyik legfontosabb művészeti felsőoktatási intézménye (amelyet a HVG 2008-ban az első helyen rangsorolt), és egy nagyon dinamikusan fejlődő, népszerű informatikai oktatásnak is otthont adunk. Ezen a három területen, összesen 7 alapszakon igyekszünk jól felkészült, magasan kvalifikált és széles látókörű szakembereket képezni: faipari mérnököket, ipari termék- és formatervező mérnököket, mechatronikai mérnököket, műszaki menedzsereket, gazdaságinformatikusokat, formatervező művészeket, grafikus művészeket és építőművészeket.

A képzési terület kiszélesítése mellett azonban más irányban is fejlődik a kar: folyamatosan igyekszünk lépést tartani a hihetetlenül felgyorsult műszaki fejlődéssel, és az új oktatási kihívásokkal is. A magas színvonalú szakmai képzés mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatóink készségeit, motivációját, szemléletét is fejlesszük. Ennek érdekében nemrég nagyszabású tantervreformot kezdeményeztünk, melynek a célja a meglevő értékek megtartása mellett a hallgatók motivációjának a növelése, a nehéz műszaki tanulmányok elvégzésének a segítése, a diákok bevonása az egyetemi műhelymunkába – röviden, a jól képzett, motivált, gyakorlattal is rendelkező mérnökök, művészek, informatikusok felkészítése, képzése. Komoly beruházásokkal bővült a kari oktatási és kutatási infrastruktúra, így a 2012-ben átadott Természeti Erőforrások Kutató Központ (NRRC) a gyakorlatorientált képzéseinket és a tudományos munkát egyaránt szolgálja.

Reméljük, egyetemi éveik során Önök is megtapasztalják majd azokat a pozitívumokat, amelyekről itt említést tettünk. Ehhez kívánunk hagyományos selmeci köszöntésünkkel Jó szerencsét!

Dr. Alpár Tibor László

dékán

NymE Faipari Mérnöki Kar

Page 3: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

A Faipari Mérnöki Karról Karunk különleges helyet foglal el Magyarország felsőoktatásában: a Kar nevében is szereplő, országosan egyedülálló faipari felsőoktatás, és az ahhoz kapcsolódó egyéb műszaki képzések mellett fontos szerepe van a ’90-es években indult művészeti képzésnek, és a még újabb informatikai képzésnek is. E három terület – műszaki tudományok, informatika, művészet – nem csupán békésen megfér egymás mellett, hanem kiegészíti egymást, így minden területen széles látókörű, komplex felkészültségű, kompetens szakembereket képezünk.

Karunk tevékenységei között továbbra is a faiparé a meghatározó szerep. Több mint 50 éves oktatási és kutatási tapasztalatunk a garancia arra, hogy faipari mérnökhallgatóink a lehető legmagasabb szintű képzést kapják. Az évek során oktatásunk folyamatosan igazodott és igazodik az ipar változásaihoz, az újabb kihívásokhoz, mindenkor naprakész tudást biztosítva hallgatóinak.

A faipar mellett természetesen a többi szakon is magas színvonalon képezzük hallgatóinkat. Művészeti képzésünk elismertségét mutatja, hogy hallgatóink az egész ország területéről érkeznek, hogy részt vehessenek a magas színvonalú soproni képzésben. Az informatikai képzésünk elsősorban regionális jelentőségű; eredményességére jellemző, hogy a nálunk végzett informatikusok jól fizetett állások között válogathatnak hazánkban és külföldön egyaránt.

Az oktatás mellett Karunk jelenleg Magyarország egyetlen faipari kutatóhelye. Kutatási és innovációs tevékenységünk elismertségét jelzi az az évi több száz millió forint értékű kutatási megbízás, melyet a hazai faipari cégek juttatnak el a Faipari Mérnöki Karhoz. A kutatási megbízások mellett sok hazai és nemzetközi kutatási pályázaton is sikerrel szerepelünk. A faipari kutatások mellett egyre nagyobb szerep jut a könnyűipari, informatikai és művészeti területen végzett munkának, melyek számos esetben össze is kapcsolódnak a faipari tevékenységgel. Úttörő jellegű kutatási és innovációs tevékenységünk mellett akkreditált laboratóriumaink vizsgálati szolgáltatásokat is nyújtanak.

Page 4: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

8

6. § A Kar szervezeti felépítése

KARI TANÁCS

DÉKÁN

dékáni hivatalvezető

külügyi és kutatási dékánhelyettes

oktatási dékánhelyettes

ALKALMAZOTT MŰVÉSZETI INTÉZET

ÉPÍTÉSTANI INTÉZET

FAALAPÚ TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK INTÉZET

FAANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET

FIZIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA INTÉZET

GÉPÉSZETI ÉS MECHATRONIKAI INTÉZET

INFORMATIKAI ÉS GAZDASÁGI INTÉZET

MŰSZAKI MECHANIKA ÉS TARTÓSZERKEZETEK I.

FAIPARI TANÜZEM TERMÉSZETI ERŐFOR-RÁSOK KUTATÓKÖZPONT (NRRC-FMK)

Az intézeteken belül a feladatok megvalósítását elősegítő más, nem önálló egységek (pl. intézeti tanszék) is

működnek.

Page 5: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

A FAIPARI MÉRNÖKI KAR VEZETŐI

Dékán:

Dr. Alpár Tibor László egyetemi docens

Telefon: +36 (99) 518-271, +36 (99) 518-319

E-mail: [email protected]

Végzettsége, tudományos minősítése:

okleveles faipari mérnök, mérnök- informatikus, PhD, habilitált doktor

Kutatási területei: ásványi kötésű faalapú kompozitok kötésgyorsítási, termoanalitikai,

porozitási vizsgálatai; fa-cement rendszerek kompatibilitás vizsgálatai;

faanyag-újrahasznosítás különböző módszerekkel;

farost-polimer kompozitok, biokompozitok fejlesztése.

Oktatási Dékánhelyettes:

Dr. Magoss Endre intézetigazgató egyetemi docens

Telefon: +36 (99) 518-158

E-mail: [email protected]

Végzettsége, tudományos minősítése: okleveles faipari mérnök, PhD, munkavédelmi szakmérnök

Kutatási területei: a fa felületek analízise, forgácsolás elmélet; gépdiagnosztika;

munkabiztonság, faporok méret és alakvizsgálata;

technológia rugalmas por-forgács elszívó hálózatok; faenergetika.

Külügyi és Kutatási Dékánhelyettes:

Dr. Németh Róbert intézetigazgató egyetemi docens

Telefon: +36 (99) 518-152

E-mail: [email protected]

Végzettsége, tudományos minősítése: okleveles faipari mérnök, PhD, habilitált doktor

Kutatási területei: fa-víz kapcsolatok, faanyag szárításának elméleti alapjai, faanatómia,

famodifikáció, faanyagok fizikai és mechanikai tulajdonságai, faanyag minősége

Dékáni hivatalvezető:

Wesztergom Viktorné

telefon: +36 (99) 518-297

e-mail: [email protected]

Page 6: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Kedves Új Hallgatónk! Jó szerencsét!

Sok szeretettel köszöntünk Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának hallgatójaként! Reméljük, hogy az itt töltött évek sok kellemes emlékkel, élménnyel, vidám percekkel ajándékoznak majd meg – és persze reméljük azt is, hogy a tanulmányokat is hasznosnak találod majd, és a választott szakmád szempontjából is minél többet profitálsz majd belőlük. Ebben szeretnénk segíteni ezzel a kis kiadvánnyal.

Javasoljuk, hogy nagyon figyelmesen tanulmányozd át a következő néhány oldalt – sok olyan egyszerű, alapvető információt megtalálhatsz itt, ami segíthet, hogy a Faipari Mérnöki Kar hallgatójaként a lehető legjobban kihasználd a lehetőségeidet, tisztában legyél a jogaiddal, feladataiddal, és ne érjen kellemetlen meglepetés a tanulmányaid során. Megtalálhatsz sok fontos információt, amelyek segítségével a soproni diákéletet igazi élménnyé teheted!

A tanulmányaidhoz sok sikert, a Sopronban eltöltött évekhez pedig sok örömet kívánunk:

A Faipari Mérnöki Kar vezetése

Az Egyetemről és a Karról A Nyugat-magyarországi Egyetem tíz karral rendelkező, országos és regionális szerepű, nemzetközileg is jelentős felsőoktatási intézmény, a nyugat-magyarországi régió szellemi, oktatási és kutatási központja. Az Egyetem karai nagy múltú oktatási intézmények, amelyekben az oktatás évszázados hagyományokra tekint vissza. Az Egyetem jogelődje a Selmecbányán III. Károly által 1735-ben alapított Bányatisztképző Iskola, melyet Mária Terézia 1762-ben akadémiai rangra emelt. 1919-ben, miután Selmecbánya a megalakuló Csehszlovákiához került, a főiskola Sopronba települt át. Az Erdőmérnöki Karon belül 1957-ben elindult a faipari mérnökök képzése, majd az önálló Faipari Mérnöki Kar létrehozásával 1962-ben megalakult az Erdészeti és Faipari Egyetem. A jelenlegi Geoinformatikai Kar 1972-ben a székesfehérvári Földmérési és Földrendezői Főiskola csatlakozásával jött létre. A 2000. évben a mosonmagyaróvári Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola és a soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskola csatlakozásával jött létre a mai Nyugat-Magyarországi Egyetem. Ugyanebben az évben alakult meg a soproni Közgazdaságtudományi Kar a Faipari Mérnöki Karon 1995-ben megindult közgazdaságtudományi képzésre alapozva. A jelenlegi, 10 karból álló egyetem 2008. január 1-je óta létezik, amikor is a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola három kara is az Egyetemhez csatlakozott.

A Faipari Mérnöki Kar, mint neve is jelzi, eredetileg kizárólag a faipar oktatásával foglalkozott. A ’80-es évektől a Kar egyre több terület oktatásával kezdett foglalkozni. Megkezdődött a papíripar, majd később a könnyűipar oktatása. A ’90-es évek közepén indult a közgazdaságtudományi és a művészeti oktatás, majd a szakmai tanárképzés. 2002 óta gazdaságinformatikusokat, 2004 óta ipari termék-és formatervező mérnököket is képeznek a Karon, 2010-től pedig a Faipari Mérnöki Kar folytatja a zalaegerszegi mechatronikai képzést. 2000-ben a közgazdaságtudományi képzés külön karon folytatódott tovább, 2008-ban pedig a szakmai tanárképzés került át más karokhoz. Így jelenleg a Faipari Mérnöki Kar valójában egy átfogó, műszaki, művészeti és informatikai képzésekkel foglalkozó intézmény.

Page 7: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Mit hol találsz? A Nyugat-magyarországi Egyetem soproni épületeinek nagy része a belvárostól nyugatra található, Bajcsy-Zsiliszky úti botanikus kertben, vagy annak közelében kapott helyet, de a város egyéb részein is találhatók épületek, mint pl. a Közgazdaságtudományi Kar az Erzsébet utcában, ettől nem messze az Alkalmazott Művészeti Intézet Deák téri épülete, vagy a Benedek Elek Pedagógiai Kar a Ferenczy János utcában. Az alábbi térképek segítenek megtalálni az egyes épületeket a városban, illetve a botanikus kerten belül:

1 – Botanikus kert, EMK, FMK épületek, Kollégiumok (RK, UK) (ld. a következő oldalon) 2 – GT épület (Egyetemi Informatikai Központ, Informatikai és Gazdasági Intézet) 3 – P épület (Erzsébet Kert – EMK, INYK) 4 – Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) 5 – Közgazdaságtudományi Kar (KTK) 6 – Benedek Elek Pedagógiai Kar 7 – Kollégiumok (LUK, VUK)

1 2

3

4 5

6 7

Page 8: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

RK UK

SP

M

K

B

D

E

F

C

A

Műhelyek

G

Fontosabb épületek:

B – Főépület: � Rektori és Dékáni Hivatalok � Gépészeti és Mechatronikai, Faanyagtudományi, Fizika, Mechanika, Építéstan intézetek � 5, 6, 7, 8, 12 és 15-ös tantermek

C – Kémia Intézet, 10-es tanterem

D – Fa- és Papíripari Technológiák Intézete, Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet, 4-es és 11-es tanterem

F – Matematika Intézet, 13, 13/A és 14-es tantermek

G – 19, 20, 21, 22-es tantermek, automatika/pneumatika laborok

NRRC – Természetes Erőforrások Kutató Központ (tanműhely, laboratóriumok)

RK, UK – Régi és Új Kollégium

M – Egyetemi étkezde (Menza)

K – Könyvtár

SP – Sportcsarnok

Page 9: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Az Egyetem és a Kar elérhetőségei:

Nyugat-magyarországi Egyetem

Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

9400

Tel.: 99/518–100

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.nyme.hu/

A rektori hivatal a B épület 1. emeletén található

Faipari Mérnöki Kar

Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

9400

Tel.: 99/518–101

Fax: 99/518–259

E-mail: [email protected]

Honlap: http://fmk.nyme.hu/

A dékáni hivatal és a tanulmányi osztály a B épület 2. emeletén található

FMK Tanulmányi Osztály

Elérhetőségek:

99/518–232 99/518–264 99/518–399

Ügyfélfogadás

Hétfő 08 – 12 Kedd 13 – 1530 Szerda 08 – 12 Csütörtök 13 – 1530 Péntek nincs

A Neptun rendszer A Neptun egy Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer, amelyet Magyarország legtöbb egyetemén alkalmaznak. Feladata a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos adatok nyilvántartása, és a tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenység - oktatásszervezés, diákhitel kezelés, teremnyilvántartás, statisztikakészítés, stb. - támogatása. A hallgatók ezen a rendszeren keresztül tudják tanulmányi ügyeiket intézni (beiratkozás, adategyeztetés, tárgyfelvétel, vizsgára jelentkezés, órarend és index megtekintés stb.), és lebonyolítani a tanulmányaikkal kapcsolatos pénzügyeiket is, mint pl. a tandíj, költségtérítés díja, kollégiumi díj, eljárási díjak, ismételt vizsgadíj és egyéb befizetések.

A 2008. évben történt meg a Neptun jelenlegi verziójának, az úgynevezett 3r-es Neptunnak a bevezetése. Sajnos a rendszer korántsem tekinthető tökéletesnek, de a fejlesztők és az egyetemi karbantartók, Karok is törekednek rá, hogy a hallgatók a legzökkenőmentesebben intézhessék Neptun ügyeiket.

A Neptun hallgatói modul elérhetősége: https://neptun3r.nyme.hu/hallgato

Egy fontos figyelmeztetés: ha e-mail címet változtatsz, ügyelj rá, hogy a Neptunban is frissítsd, különben az oktatók és az ügyintézők nem tudnak üzenetet küldeni neked!

Page 10: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Tantervek, tanulmányok Hamarosan észreveszed majd – ha eddig még nem tetted – hogy az egyetemi tanulmányok kissé más rendszerben zajlanak, mint a középiskolában. 2002 óta bevezetésre került az ún. kreditrendszer, aminek a lényege, hogy a hallgatóknak nincs megszabott órarendjük. A tantervekben szereplő tárgyakat – az előkövetelmények betartásával – tetszőleges sorrendben lehet felvenni.

Az egyes tárgyakért krediteket kapsz, amiből a tanulmányok során megadott mennyiséget – általában félévenként 30-at – kell összegyűjtened. A tárgyak között szerepelnek:

• Kötelező (A) tárgyak – ezek közül az összest el kell végezni.

• Kötelezően választható (B) tárgyak – itt vannak bizonyos választási lehetőségek (az adott tantervtől függően bizonyos tárgyak közül szabadon lehet választani, vagy egyes csoportokat, modulokat, szakirányokat, stb. lehet elvégezni – ezeket a követelményeket részletesen az adott tanterv tartalmazza).

• Szabadon választható (C) tárgyak – ezt mindenki teljesen szabadon választhatja ki. Egyes tantervekhez vannak hozzárendelve javasolt C-s tárgyak, de ez a hallgatót nem kötelezi – az Egyetem bármely meghirdetett tárgya közül szabadon választhattok.

• Kritérium (K) tárgyak – ezekért a tárgyakért kredit nem jár, de az elvégzésük kötelező (ilyen pl. a testnevelés, vagy a nyári gyakorlat).

Mindenki maga választhatja meg, hogy mikor milyen, és milyen mennyiségű tantárgyat vesz fel, milyen ütemben halad a tanulmányaival. A mintatantervben szereplő félévek csupán ajánlást jelentenek, amihez azonban nagyon ajánlott tartani magadat, mert:

• így garantáltan el tudod végezni a tanulmányokat az arra szánt idő alatt;

• egyenletes terheléssel, kiegyensúlyozottan haladhatsz, nem lesznek túl „durva” és „laza” féléveid;

• Az órarendeket úgy alakítjuk ki, hogy a mintatantervben az adott félév tantárgyai ne ütközzenek egymással – így biztos, hogy nem lesz órarend-problémád (a párhuzamos gyakorlati kurzusok felvételekor ilyenkor is figyelni kell, hogy azok egymásba ne csússzanak!);

• ha a mintatantervhez tartod magadat, biztosan nem lesz gondod a tárgyak egymásra épülésével, az előkövetelmények betartásával.

A tantárgyaidra minden félév előtt a Neptun rendszerben regisztrálhatsz. A regisztrációval kapcsolatos határidőket megtalálod a Kar honlapján, a féléves Tanulmányi Rendben.

Ha nem sikerül tartanod magad a mintatantervben megadott félévekhez, az nem katasztrófa, de ha sok tantárggyal maradsz le, ahogy haladsz előre a tanulmányaidban, úgy válik a helyzeted egyre bonyolultabbá – és úgy csökken az esélye, hogy a tanulmányokat időben be tudod fejezni.

A jelenleg érvényes Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint egy tantárgyat legfeljebb háromszor vehetsz fel. Negyedik tantárgyfelvételre a tanulmányok során egyszer van lehetőség, méltányossági kérelem benyújtásával. Figyelem: a tantárgyfelvétel akkor is

érvényes, ha egyáltalán nem jártál be órára, vagy nem mentél el vizsgázni – csak akkor nem

számít be, ha a Juttatási és Térítési Szabályzatban megadott határidő előtt leadod a tárgyat

a Neptunban!

Page 11: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Költségek, ösztöndíj, finanszírozás A felvételitől függően ösztöndíjas, részösztöndíjas, vagy önköltséges képzésben tudod megkezdeni a tanulmányaidat. Az önköltség összegét a Juttatási és Térítési Szabályzat melléklete tartalmazza.

A választott szakotoktól függően a tanulmányi idő alapszakon 6, 7 vagy 8, felsőfokú szakképzésben illetve mesterképzésben általában 4 félév. Ha valaki megcsúszik a tanulmányokkal, akkor az állam a tanulmányi időn túl maximum két extra félévet finanszíroz – de a felsőoktatásban felhasználható támogatott félévek száma összesen legfeljebb 12 lehet!

Az ösztöndíjas és önköltséges képzés között létezik átjárás. Azok a (rész)ösztöndíjas hallgatók, az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonyuk nem szünetelt, nem szerezték meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, önköltséges képzésre kerülnek átsorolásra. A jól teljesítő önköltséges hallgatók – két félév után – szintén átkerülhetnek államilag támogatott képzésbe, azok helyére, akik átsorolódnak, vagy akiket valamiért el kellett bocsátanunk. Az átsorolás képzési területenként történik (tehát pl. műszaki területről elbocsátott hallgató helyett nem kaphat állami támogatást művész hallgató). Fontos, hogy a (rész)ösztöndíjas státuszba történő átsorolás nem automatikus, kérvényezni kell!

A nappali tagozatos, államilag támogatott hallgatók a tanulmányi eredménytől függően ösztöndíjat kaphatnak. A hallgatói juttatások tanulmányi ösztöndíjra fordítható részét – amit az Egyetem az államtól a hallgatói létszámnak megfelelően kap meg – a HÖK osztja el évfolyamonként, az általa meghatározott szabályok szerint. Sajnos az ösztöndíj folyósítása minden félévben csúszni szokott egy kicsit, bizonyos technikai akadályok miatt – ezért a megértéseteket kérjük. A legjobb hallgatók emellett a köztársasági ösztöndíjra is pályázhatnak A Köztársasági Ösztöndíj pályázatot az oktatásért felelős miniszter írja ki; a pályázati kiírás megtalálható az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján és az FMK honlapra is fel szoktuk tenni.

Az ösztöndíj mellett a hallgatók jogosultak még különbözőféle támogatások – önkormányzati támogatás (Bursa Hungarica), szociális támogatás, – igénylésére. . Az előbbiről a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapjáról (www.wekerle.gov.hu), az utóbbiról pedig a Juttatási és Térítési szabályzatból tájékozódhattok. A szociális támogatás igénylésénél ügyeljetek a határidő betartására, és a szükséges mellékletek (pl. keresetigazolás, stb.) csatolására!

Munkavédelmi oktatás Karunk fontos feladatának tartja, hogy a hallgatók tanulmányaikat egészséges és biztonságos környezetben folytathassák. Ennek első lépéseként karunk szakembere a hallgatókat egyetemi tanulmányiakra történő beiratkozásukkor, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesíti.

A munkavédelmi oktatás hangsúlyt fog helyezni a gyakorlatokon történő részvétel munkavédelmi előírásaira, különösen tekintettel a veszélyes munkaeszközök használatára. Az oktatás további célkitűzése, hogy hallgatók megismerjék új környezetük tűzvédelmi szabályait, a menekülési utakat, figyelmeztető jelzéseket.

Page 12: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Idegennyelv oktatás Az FSZ képzéstől eltekintve minden szakunkon előírás a középfokú (egyes szakokon a szakmai középfokú) nyelvvizsga megszerzése, legalább egy idegen nyelvből. Ez a kötelesség ma még nagyon távolinak tűnhet, azonban egy nyelvet nem lehet néhány hét alatt elsajátítani! Sok hallgató azért nem veheti át a diplomáját, mert a tanulmányai végéig sem tudta megszerezni a nyelvvizsgát. Sokan az utolsó féléveikben – vagy azután – kénytelenek igen költséges nyelvtanfolyamokon megszerezni a nyelvtudást, amit a tanulmányok során nem tudtak elsajátítani.

A Faipari Mérnöki Kar szeretne a segítségedre lenni, hogy az okleveledhez szükséges nyelvtudást a tanulmányaid folyamán olcsón és hatékonyan megszerezhesd! Ennek érdekében nyelvórákat ajánlunk Neked az Egyetem Idegen Nyelvi Központjában:

• Az INYK-ban kultúrált környezetben, korszerű felszereléssel, a város legjobb nyelvtanáraitól tanulhatsz angolul, németül, sőt – az érdeklődés függvényében – akár franciául, olaszul, vagy oroszul is.

• Mivel az Egyetem segít a fenntartásában, az INYK nem csak a város legjobb, de a legolcsóbb nyelvtanulási lehetőséget is kínálja az Egyetem diákjainak.

• Bizonyos feltételek mellett a Kar még ezt a kedvezményes költséget is átvállalja Tőled (ennek a feltétele, hogy legalább az órák 75 %-án ott legyél.)

• A nyelvórák napközben vannak; az I. és a II. évfolyamon az órarendben fenntartjuk a nyelvi sávokat, így biztosan be tudsz járni a nyelvórákra.

Az idegen nyelv oktatás részletes szabályairól a kari honlapon tájékozódhatsz.

Hallgatói Önkormányzat Az Egyetemen és a Karon is működik a Hallgatói Önkormányzat, akik segíthetnek ügyes-bajos dolgaid intézésében. A HÖK igyekszik támogatni a Kar hallgatóit a juttatási és térítési ügyekben, valamint a szociális helyzet javítására szánt szociális segélyek felől is ők határoznak. Céljuk továbbá, hogy minden diák a megfelelő körülmények közt tudjon tanulni, illetve képes legyen felkészülni a tanulmányi számonkérésekre. Rendkívüli esetek során is segítséget tud nyújtani a rászoruló hallgatóságnak, amennyiben úgy határoz, hogy méltó a hallgatóság a támogatásra, legyen ez bármilyen jellegű. Sok hasznos információt találhatsz a honlapon, illetve a soproni HÖK irodában, a régi kollégiumban.

A HÖK elérhetőségei:

NyME Hallgatói Önkormányzat

9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

http://hok.nyme.hu/sopron/index.html

Page 13: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Kollégiumok A Soproni Kampuszon 4 diákszálló áll a diákok rendelkezésére. A botanikus kert területén található a Régi és az Új Kollégium (RK, UK), amelyek legközelebb vannak az egyetemi épületekhez, és már évtizedek óta szolgálják a diákokat. Bár ezek az épületek már igen korosak, nemrégiben a PPP program segítségével felújítva, korszerű berendezésekkel, minden igényt kielégítve várják a hallgatókat.

További két kollégium – az úgynevezett „Legújabb Kollégium” (LUK) és a „Vadiúj Kollégium” (VUK) található a Baross utcában, mindössze öt percre a botanikus kerttől, és tíz percre az Egyetem többi épületétől (AMI, Közgáz, BPK). Ezek az épületek szintén modern, kultúrált, hallgatóbarát elhelyezést biztosítanak. A VUK 2007-ben átadott épülete az ország legmodernebb kollégiumai közé tartozik.

A kollégiumokkal kapcsolatban bővebb információt a kollégiumi honlapon találsz, vagy a kollégiumok üzemeltetőjétől kaphatsz:

Universitas Fidelissima Kft.

9400 Sopron Ady Endre út 5.

Tel./fax: 99 / 518-238

E-mail: [email protected]

Honlap: http://kolesz.nyme.hu/ Könyvtár Az egyetemi könyvtár a kollégiumokhoz és az étkezdéhez közel, külön épületben található. Igen sok kiadvány található itt, elsősorban az erdészet és a faipar területéről, de minden egyéb szakterületen elmélyedhet az olvasó. A könyvtári könyvek használata mellett lehetőség van a könyvtárközi kölcsönzésre, számítógép-használatra, és sok egyéb szolgáltatás igénybevételére is. A könyvtár emellett számos elektromos adatbázishoz is hozzáférést biztosít az egyetemi oktatók és hallgatók számára.

További információk, a könyvtár elérhetőségei:

NyME Központi Könyvtár

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Tel.: 99 / 518-223, Fax: 99 / 518-287

E-mail: [email protected]

Honlap: http://ilex.efe.hu

Page 14: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Informatikai Központ Az egyetemi informatikai központ a GT épületében jobbra található. Sokféle informatikai szolgáltatással fordulhatsz hozzájuk, pl. egyetemi e-mail igénylés, fénymásolás, nyomtatás, plottolás, szkennelés, az Eduroam WiFi hálózat használata, stb. A GT és a B épületekben számítógéplaborokat és a laptopod számára ingyenes internet kapcsolatot is találhatsz. A központ hétköznapokon 8–19 óráig (pénteken 15 óráig) tart nyitva. Elérhetőségek:

Egyetemi Informatikai Központ

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Tel.: 99 / 518-293, Fax: 99 / 518-398

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.nyme.hu/index.php?id=3412 Sportcsarnok, sportolási lehetőségek A frissen felújított egyetemi sportcsarnok lehetőséget nyújt a testedzés, mozgás, sportolás különböző formáira. Az emeleti csarnokban a hallgatói sport mellett esténként, hétvégeken izgalmas profi sportesemények (pl. a SMAFC kosárlabdacsapat mérkőzései) is helyet kapnak, az alsó szinten található a torna- és konditerem. Az Új Kollégium mellett található ún. dühöngő, ami a hallgatók hagyományos éves focibajnokságának a helyszíne. Menza, kisbolt, Nyugat, Green Az egyetemi étkezde a botanikus kertben, a könyvtár és a kollégiumok között található. Az étkezdében jutányos áron fogyaszthatsz kétfogásos ebédet. A napi menüt megtalálod az étkezde fakupola felőli bejáratánál – a jegyet szintén itt válthatod meg (az étterem bejárata az épület másik oldalán található). A menzánál valamivel magasabb áron, de jóval színvonalasabb körülményekkel és ételekkel várja a hallgatókat a Régi Kollégium földszintjén található Nyugat Étterem. A menza közelében találod a kisboltot és a Green Cafét, ahol szintén megebédelhetsz.

Page 15: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Fontos figyelmeztetések! Végül szeretnénk még egyszer felhívni a figyelmet néhány olyan dologra, amikre különösen érdemes odafigyelni annak érdekében, hogy időben végezni tudj a tanulmányaiddal, és a legjobban ki tudd használni a lehetőségeidet:

• Tanulmányi és Vizsgaszabályzat: a tanulmányokkal kapcsolatos jogaidról és kötelességeidről a TVSz-ben találsz pontos és részletes információt. A kari kiegészítésekkel ellátott TVSz-t az FMK honlapján, a Hallgatóknak � Dokumentumok menüpont alatt találod meg.

• A határidők betartása: a fontos határidőkről szintén a kari honlapon (a Tanulmányi Rendből, a hallgatói oldalakról, a Juttatási és Térítési Szabályzatból, illetve a Kérvénykezelési Szabályzatból) tájékozódhatsz. A határidők betartása különösen fontos; enélkül számos hasznos és fontos dologról lemaradhatsz, vagy fizetheted a különeljárási díjakat. A féléves tárgyak felvételéről is érdemes mihamarabb gondoskodni a Neptunban, nehogy beteljen a számodra legmegfelelőbb gyakorlati kurzus.

• A mintatanterv követése: a mintatantervet nem kötelező félévről félévre követni, de ha valaki eszerint halad a tárgyaival, az számos kellemetlenségtől kíméli meg magát! (Pl. órarendütközések, előkövetelmény problémák, csúszások, stb.)

• Természettudományos ismeretek: a műszaki szakokon különösen érdemes odafigyelni a Matematika, Fizika, Mechanika, Ábrázoló geometria mihamarabbi elvégzésére – nagyon megnehezíti a későbbi tanulmányokat, ha ezekkel a tárgyakkal megcsúszol!

• A tantárgyfelvételek száma: egy tárgyat maximum háromszor lehet felvenni a tanulmányok során (kivéve a tanulmányok során egyszer kihasználható méltányosságot). Ha egy tárgyat nem adsz le a Juttatási és Térítési Szabályzatban meghatározott határidőig, az akkor is tantárgyfelvételnek számít, ha egyáltalán nem jártál be, és nem mentél el vizsgázni!

• Nyelvvizsga követelmények: az oklevél megszerzésének a feltétele (az FSZ-en kívül) minden szakon a középfokú nyelvvizsga megszerzése. A hiányzó nyelvtudást nem lehet néhány hónap alatt pótolni, a nyelvtanulást érdemes idejében elkezdeni! Ennek érdekében érdemes kihasználni az Egyetem által kínált nagyon kedvezményes (sőt, akár ingyenes!) nyelvtanulási lehetőségeket.

• Diákélet, hagyományok és az oktatás: Egyetemünk egyik legkülönlegesebb sajátossága az évszázadok óta hűen őrzött selmeci diákhagyomány-rendszer, amelyre méltán büszke az elmúlt évtizedekben Sopronban végzett több ezer diák. Hagyományaink országosan egyedülálló értékeket közvetítenek, és sokat segítenek a tanulmányok során oly sokat jelentő közösség kialakításában. A selmeci hagyományok főleg a tanulmányok első félévében néha talán kissé túl sok időt és energiát rabolnak el a (leendő) balekoktól, akiknek ilyenkor többnyire az oktatási kötelezettségei is elég húzósak. Ha úgy érzed, hogy a firmák túlzott elvárásokat támasztanak, ha túl sok már a tanszék, és túl nehéz a balek zh, ne félj néha nemet mondani; elsősorban tanulni jöttél ide, a diákhagyományokra lesz még időd az előtted álló években is…

• Fontos információk a honlapon: a Kar honlapján (fmk.nyme.hu), a hallgatói oldalak között rendszeresen közzé tesszük a legfrissebb fontos információkat a félév rendjéről, fontos változásokról, pályázati lehetőségekről, stb. Itt találod meg az egyes szakok mintatanterveit, a szabályzatokat, űrlapokat, és számos egyéb olyan információt, ami igen hasznos lehet számodra a tanulmányok folyamán. Érdemes rendszeresen rápillantani erre az oldalra, nehogy lemaradj valamilyen fontos információról!

Page 16: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

FAIPARI MÉRNÖKI KAR

TANULMÁNYI RENDJE

a

2013/2014. tanévre

Az FMK Kari Tanácsa elfogadta: 2013. április 8.

Page 17: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Augusztus

H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Szeptember

H K Sz Cs P Sz V

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Október

H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

November

H K Sz Cs P Sz V

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

I. félév

2013. augusztus 19. pihenőnap, augusztus 24. munkanap.

Matematika felkészítő tanfolyam az elsőéveseknek:

2013. augusztus 21–24.

Matematika alapvizsga: 2013. augusztus 24.

Balekoktatás: 2013. augusztus 25 – 30.

Elsőévesek beiratkozása: 2013. augusztus 27. 1400

Regisztráció és tantárgyfelvétel a Neptunban:

2013. augusztus 19. 700

– augusztus 30. 1200

(Nappali és levelező tagozaton egyaránt!)

Zalaegerszegi tanévindító: 2013. augusztus 30. 1100

Regisztráció a Tanulmányi Csoportnál:

Nappali tagozaton: 2013. aug. 26. – szept. 5.

Levelező tagozaton: az 1. konzultációs héten

Első oktatási nap: 2013. szeptember 2.

Tanévnyitó ünnepség: 2013. szeptember 11. 1000

Szorgalmi időszak: 2013. szeptember 2. – december 6.

Szorgalmi időszak (végzősök): 2013. szeptember 2. –

november 22.

Szakdolgozat/diplomamunka feladat kiírás leadási határideje

a Dékáni Hivatalba (januári záróvizsga BSc, BA szakokon):

2013. szeptember 13.

Szakdolgozat/diplomamunka témák egyeztetése az intézetekkel

(júniusi záróvizsga BSc, BA szakokon): 2013. szeptember 13.

Szoc. támogatás kérvények leadási határideje: 2013. szept. 16.

Záróvizsga tételsorok módosítása: 2013. október. 11-ig.

Záróvizsga tételsorok közzététele: 2013. október. 18.

Rektori/dékáni szünet: 2013. október 28 – 31.

Kurzusok meghirdetése a tavaszi félévre: 2013. november 4 – 8.

Előzetes tantárgy választás: 2013. november 11 – 15.

Nyílt nap, Zalaegerszeg: 2013. november 22. 1000

Utolsó oktatási nap (végzősök): 2013. november 22.

Vizsgaidőszak (végzősök): 2013. november 18. – december 13.

Jelentkezés a záróvizsgákra: 2013. november 22-ig.

Diplomamunka/szakdolgozat leadási határideje:

(jan. eleji záróvizsgák): 2013. november 22.

Nyílt nap, Sopron: 2013. november 29. 1000

Page 18: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

December

H K Sz Cs P Sz V

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Január

H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Február

H K Sz Cs P Sz V

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Leckekönyv leadás (végzősök): 2013. december 13. 1200

Kari TDK konferencia: 2013. december 5. 1400

Utolsó oktatási nap: 2013. december 6.

Vizsgaidőszak: 2013. december 9. – 2013. január 24.

Felvételi vizsgák (MSc szakok): 2013. december 9–13.

Diplomamunka/szakdolgozat leadási határideje:

(jan. végi záróvizsgák): 2013. december 7.

Technikai szünet: 2013. december 23 – január 3.

Szakdolgozat/diplomavédések és záróvizsgák:

2014. január 6–9, és 2014. január 20–24.

Nyílt nap, Sopron: 2014. január 17. 1000

Nyílt nap, Zalaegerszeg: 2014. január 24. 1000

Leckekönyvek leadási határideje: 2014. január 24. 1200

II. félév

Regisztráció és tantárgyfelvétel a Neptunban:

2014. január 20. 700

– január 31. 1200

(Nappali és levelező tagozaton egyaránt!)

Regisztráció a Tanulmányi Csoportnál:

Nappali tagozaton: 2014. jan. 27. – feb. 6.

Levelező tagozaton: az 1. konzultációs héten

Oklevélátadó ünnepély: 2014. február 7. 1000

Első oktatási nap: 2014. február 3.

Szorgalmi időszak: 2014. február 3. – május 9.

Szorgalmi időszak (végzősök): 2014. február 3. – április 25.

Szakdolgozat/diplomamunka feladat kiírás leadási

határideje (júniusi záróvizsga BSc/BA szakokon):

2014. február 14.

Szakdolgozat/diplomamunka témák egyeztetése az intézetekkel

(januári záróvizsga BSc, BA szakokon): 2014. február 14.

Szoc. támogatás kérvények leadási határideje: 2014. feb. 17.

Page 19: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Március

H K Sz Cs P Sz V

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Április

H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Május

H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Június

H K Sz Cs P Sz V

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Záróvizsga tételsorok módosítása: 2014. március. 14-ig.

Záróvizsga tételsorok közzététele: 2014. március 21.

Kurzusok meghirdetése az őszi félévre:

2014. március 24–28.

Előzetes tantárgy választás: 2014. április 2–5.

Rektori/dékáni szünet: 2014. április 14–18.

Munkaszüneti nap: 2014. április 21. (Húsvét hétfő)

Kari TDK konferencia: 2014. április 24. 1400

(az érdeklődés függvényében!)

Utolsó oktatási nap (végzősök): 2014. április 25.

Vizsgaidőszak (végzősök): 2014. április. 28 – május 23.

Utolsó oktatási nap: 2014. május 9.

Szakdolgozat/diplomamunka leadási határideje,

jelentkezés a záróvizsgára: 2014. május 9.

Komplex tanulmányút: 2014. május 12–16.

Vizsgaidőszak: 2014. május 12. – június 27.

Valétálás: 2014. május 10.

Felvételi vizsgák (MSc szakok): 2014. május 19–23.

Leckekönyv leadása (végzősök): 2014. május 23. 1200

Szakdolgozat/diplomavédések, záróvizsgák:

2014. június 3 – 14.

Munkaszüneti nap: 2014. június 9. (Pünkösd hétfő)

Leckekönyvek leadási határideje: 2014. június 27. 1200

Oklevélátadó ünnepély: 2014. június 27. 1400

Page 20: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

FAIPARI MÉRNÖKI KAR ÜGYRENDJE

SOPRON 2013

Page 21: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

2

TARTALOMJEGYZÉK A Kar neve, címe, törvényes képviselője................................................................................... 3

A Kar bélyegzője, címere........................................................................................................... 3

A Kar feladata ............................................................................................................................ 4

A Kar által folytatott képzések................................................................................................... 6

A Kar által alapított kitüntetések................................................................................................ 7

A Kar szervezeti felépítése......................................................................................................... 8

A Kar vezetése ........................................................................................................................... 9

A dékán feladata, hatásköre ................................................................................................... 9

A dékánhelyettesek feladata, hatásköre ................................................................................. 9

A Kari Tanács összetétele, mandátuma...................................................................................... 9

A Kar testületei, a Kari Tanács bizottságai .............................................................................. 11

Természeti Erőforrások Kutató Központ (Natural Resources Research Center) ..................... 14

Zalaegerszegi Műszaki Képzési és Kutatási Központ.............................................................. 15

Szombathelyi Műszaki Menedzsment Képzési Központ ......................................................... 16

Doktori Iskola és Doktori Iskola Tanácsa ................................................................................ 16

Öntevékeny csoport, egyéb szervezet ...................................................................................... 16

Záró rendelkezések................................................................................................................... 17

1.sz. melléklet........................................................................................................................... 19

Page 22: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

3

1. § A Kar neve, címe, törvényes képviselője

1. A Kar neve: Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar 2. A Kar nevének rövidítése: NYME FMK

3. A Kar idegen nyelvű megnevezése:

Angolul: University of West Hungary, Faculty of Wood Sciences Németül: Westungarische Universität, Fakultät für Holzwissenschaften

4. A Kar címe: 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. 5. A Kar törvényes képviselője a SZMSZ Szervezeti és Működési Rend 43. § alapján

a rektor által kinevezett dékán. Képviseleti joga önálló és általános. A dékán képviseleti jogát meghatározott ügyekben állandó jelleggel vagy esetileg átruházhatja. Az általa átadott hatáskör tovább át nem ruházható. A rendelkezés érvényessége írásbeliséghez kötött.

6. A Kar nevében aláírásra a dékán jogosult, ezt a jogot a dékánhelyettesekre írásban

átruházhatja.

2. § A Kar bélyegzője, címere

1. A Kar bélyegzője kör alakú „Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar

Sopron” feliratú lenyomat, közepén Magyarország címerével. Ezt a lenyomatú bélyegzőt kell használni a cégszerű aláírásnál.

2. A dékán által aláírt leveleken „Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar

Dékán” lenyomatú bélyegzőt kell alkalmazni.

3. A Dékáni Hivatal vezetője intézkedési és aláírási jogkörébe tartozó dokumentumok esetében „Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Dékáni Hivatala Sopron” lenyomatú bélyegzőt kell alkalmazni.

4. Az egyes intézetek és más szervezeti egységek a nevüket tartalmazó bélyegzőt használhatják. Ezek használata üzletkötésre, vásárlásra nem engedélyezett.

5. A bélyegzőlenyomatokról a Dékáni Hivatal nyilvántartást vezet. A Kar név-, címer- és bélyegzőhasználatának rendjére vonatkozóan az egyetemi SZMSZ az iránymutató.

Page 23: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

4

6. A Kar címere (emblémája) és leírása

Az FMK vizuális megjelenése két részre osztódik: Embléma: Az embléma további két egységre bontható: 1.) Latin nyelvű szöveggyűrű, melyben az Egyetem latin nyelvű felirata olvasható, a

selmecbányai anyaintézmény alapítási dátumával: UNIVERSITAS HUNGARIAE OCCIDENTALIS, ANNO 1735. A felirat Stone Print betűtípussal dupla gyöngysortól övezve íródik körbe.

2.) Körfűrészlap és fecskefark csapolás, mely a szöveggyűrű által körbezárt területen jelenik meg, utalva a Kar első vizuális megjelenésére.

Felirat: – Az embléma megjelenéséhez alkalmazkodva alatta ill. melléje zárva olvasható

az Egyetem és a Kar teljes neve, az adott nyelvterületnek megfelelően. – Nyomtatott kiadványokon a Stone Sans és Stone Serif betűtípusok

használatosak. – Irodai alkalmazásban Arial és Times típusok alkalmazandók. – Az alkalmazás részleteit a Faipari Mérnöki Kar arculati kézikönyve

tartalmazza.

3. § A Kar feladata

1. A Kar alapvető feladata, hogy az Egyetem SZMSZ-ében meghatározott feladatokat

kari szinten megvalósítsa, különösen, hogy: - a Szabályzatban felsorolt tudományterületeken és tudományágakban, a

szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint – nappali és levelező tagozaton – egyetemi és főiskolai alapképzést, BSc és MSc, illetve BA és MA szintű képzést, szakirányú továbbképzést, valamint felsőfokú szakképzést és felnőttképzést folytasson, e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt adjon ki;

- doktori képzést folytasson, doktori (PhD) fokozatot ítéljen oda, tudományos minősítést, habilitációs eljárást folytasson;

Page 24: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

5

- a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken és tudományágakban kutatás-fejlesztési, valamint tudományszervező tevékenységet, valamint művészeti alkotó tevékenységet végezzen;

- alapfunkcióján túl a gazdasági, társadalmi, kulturális igényeknek megfelelően költségtérítéses szolgáltatásként, illetve kiegészítő tevékenységként oktatási, kutatási, szaktanácsadó, szolgáltató feladatokat is ellásson;

- egyéni, csoportos és intézményi programok indításával, finanszírozásával, tudományos rendezvények, kiállítások szervezésével, a hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésével és fenntartásával, tudományos művek kiadásával és más formában segítse a tudományos és művészeti tevékenységek megvalósulását;

- az oktatás és kutatás színvonalas ellátásához, a hallgatói mobilitáshoz szükséges nemzetközi kapcsolatokat fenntartsa és ápolja;

- ellássa az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és annak fejlesztésével kapcsolatos ráeső feladatokat;

- közreműködjön a tudásalapú társadalom számítástechnikai és informatikai kultúrájának fejlesztésében;

- az alkalmazásban levő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályok szerint végezze;

- az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájában foglaltak figyelembevételével fejlessze a hallgatók anyanyelvi és idegen nyelvi ismereteit, szaknyelvi ismereteit;

2. A Kar feladatait az oktatók, kutatók, valamint az igazgatási, gazdasági, műszaki

szolgáltatási tevékenységet végző foglalkoztatottak és a hallgatók együttműködésével valósítja meg.

3. A Kar a Ftv. és a NymE SZMSZ-ben meghatározott keretek között más feladatokat is

elláthat. 4. A Kar oktatási, továbbképzési, tudományos és művészeti tevékenységében – a

jogszabályok és egyetemi szabályzatok által meghatározott keretek között – együttműködik a többi karral, az azonos ill. hasonló képzést folytató hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, valamint a tudományos, közoktatási, közművelődési és művészeti intézményekkel, szervezetekkel.

5. A Kar támogatja oktatóinak, hallgatóinak és dolgozóinak részvételét hazai és

nemzetközi szakmai egyesületekben , társaságokban. 6. A Kar az együttműködés elősegítése, a szerkezeti és irányítási rendjének további

korszerűsítése, az oktatási, a tudományos és az anyagi erőforrások közös hasznosítása érdekében társulásban való részvételt, önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozását kezdeményezheti.

7. A Kar a NymE önálló igazgatással, szakmai önállósággal rendelkező szervezete,

keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező oktatási szervezeti egység. 8. A Kar önkormányzati joga:

- saját ügyrendjének kialakítása,

Page 25: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

6

- az oktatók, kutatók, más foglalkoztatottak, vezetők kiválasztása, a törvényben foglalt kivétellel,

- a Karra történő felvétel feltételeinek meghatározása, a jelentkezők kiválasztása,

- tantervek, tananyagok, képzési programok meghatározása, az alapképzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés és egyéb továbbképzések megszervezése, a végzettséget igazoló okiratok kibocsátása,

- tudományos kutatási program kidolgozása, kutatási feladatok szervezése, - a Kar részére jóváhagyott pénzügyi eszközök, források és előirányzatok feletti

rendelkezési jog, - nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése.

4. §

A Kar által folytatott képzések

1. A Karon a képzés nyelve magyar, azonban az egyetemi SZMSZ által megszabott keretek között idegen nyelven is folyhat.

2. A Karon folyó képzés szintjei:

a) egyetemi és főiskolai szintű képzés (kimenő rendszerben) - építész (egyetemi, nappali tagozaton) - formatervező (egyetemi, nappali tagozaton) b) alapképzés (BSc és BA) - faipari mérnök alapszak - ipari termék- és formatervező alapszak - gazdaságinformatikus alapszak - mechatronikai mérnök alapszak - építőművészet alapszak - formatervezés alapszak - tervezőgrafika alapszak - műszaki menedzser alapszak c) mesterképzés (MSc és MA) - faipari mérnök mesterszak - könnyűipari mérnök mesterszak (a BMF RKK-val közösen) - ipari termék- és formatervező mérnök mesterszak - gazdaságinformatikus mesterszak - építőművészet mesterszak - formatervezés mesterszak - tervezőgrafika mesterszak - műszaki menedzser mesterszak d) szakirányú egyetemi szintű továbbképzés - menedzser szakmérnöki szak - energetikai szakmérnöki szak - faipari termék- és formatervező szakmérnöki szak - faipari termékmenedzser szakmérnöki szak

A szakirányú továbbképzési szakok száma bővíthető és szűkíthető. e) doktorképzés

Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola f) felsőfokú szakképzés - faipari termelésszervező

Page 26: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

7

- mechatronikai mérnökasszisztens - gépipari mérnökasszisztens

Felsőfokú szakképzéseket a Kar együttműködési megállapodás alapján más oktatási intézményekkel közösen is folytathat.

3. A Kar a székhelyén kívül is folytathat képzést külső helyszínen működő tagozat formájában, a megfelelő jogszabályi feltételek megléte esetén.

4. A Karon csak a Kari Tanács jóváhagyásával indítható és folytatható bármilyen jellegű

képzés, melynek meghirdetését és lebonyolítását a Kar vagy annak bármelyik intézete végezheti.

5. §

A Kar által alapított kitüntetések

1. A „Pro Facultate Ligniensis” azaz a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karáért Díj a Kar által adományozható legmagasabb kitüntetés. Évente maximum 2 db. kerül átadásra a Kar tanévzáró ünnepségén.

2. A díj kb. 12 cm-es bronz emlékéremből és merített papírból készült egyedi

díszoklevélből áll, melyet a Kar mindenkori dékánja hitelesít aláírásával.

3. A díjban részesíthetők köre: azok a hazai és külföldi jogi, vagy magánszemélyek, akik a Kar működésének fejlődését, oktató- és kutató munkája színvonalának növelését szervező munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal, adományokkal, tárgyi feltételek biztosításával, vagy bármilyen más módon segítették.

4. A díj odaítélésének módja: javaslatot tehetnek a Kar oktatói, kutatói, szervezeti

egységei, melyet a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa titkos szavazással bírál el.

Page 27: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

8

6. § A Kar szervezeti felépítése

KARI TANÁCS

DÉKÁN

dékáni hivatalvezető

külügyi és kutatási dékánhelyettes

oktatási dékánhelyettes

ALKALMAZOTT MŰVÉSZETI INTÉZET

ÉPÍTÉSTANI INTÉZET

FAALAPÚ TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK INTÉZET

FAANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET

FIZIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA INTÉZET

GÉPÉSZETI ÉS MECHATRONIKAI INTÉZET

INFORMATIKAI ÉS GAZDASÁGI INTÉZET

MŰSZAKI MECHANIKA ÉS TARTÓSZERKEZETEK I.

FAIPARI TANÜZEM TERMÉSZETI ERŐFOR-RÁSOK KUTATÓKÖZPONT (NRRC-FMK)

Az intézeteken belül a feladatok megvalósítását elősegítő más, nem önálló egységek (pl. intézeti tanszék) is működnek.

Page 28: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

9

7. § A Kar vezetése

A dékán feladata, hatásköre

1. A Kart a dékán vezeti. Munkáját a dékánhelyettesek közreműködésével látja el. 2. A dékán feladatát, hatáskörét a NYME SZMSZ 43. §. szabályozza.

A dékánhelyettesek feladata, hatásköre

1. A dékánhelyetteseket - pályázat útján - a Kari Tanács véleményét mérlegelve, a dékán bízza meg a dékáni megbízással azonos időtartamra. A megbízás - a Kari Tanács véleményének figyelembevételével - többször megismételhető.

2. A dékánhelyettesek feladatkörét a dékán határozza meg, és munkájukat a dékán

közvetlen felügyeletével végzik.

3. A dékán távollétében feladatait – kinevezői és az illetménygazdálkodó munkáltatói jogait érintő feladatok kivételével – a dékánhelyettesek látják el. A dékán hatáskörében eljáró helyettes az intézkedéseiről köteles a dékánt tájékoztatni.

4. A külügyi és kutatási dékánhelyettes feladat- és jogköre:

- a kar tudományos kutatási tevékenységének irányítása, koordinálása, szervezése,

- a kar hazai és nemzetközi tudományos kutatási együttműködéseinek koordinálása,

- a kar nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatainak fejlesztése, - hallgató- és oktatócserék, közös kutatási programok szervezése, - a kari oktatók, kutatók tudományos előremenetelének támogatása, - a doktori iskola működésének fejlesztése, - az idegen nyelvű képzések megszervezése, - együttműködés az NRRC FMK-val és a megfelelő bizottságokkal, - minőségbiztosítási feladatok szervezése és ellenőrzése, - részvétel a kart érintő valamennyi stratégiai döntés előkészítésében, - a dékán megfelelő képviselete különböző fórumokon..

5. Az oktatási dékánhelyettes feladat- és jogköre: - a kar oktatási, akkreditációs tevékenységének irányítása, - új képzési programok kidolgozásának irányítása, - a meglévő tantervi programok korszerűsítése, képzések erősítése, - meglévő képzések szinergiájának erősítése, - együttműködés a tevékenységeihez kapcsolódó bizottságokkal, - részvétel a kart érintő valamennyi stratégiai döntések előkészítésében, - a dékán megfelelő képviselete különböző fórumokon.

8. §

A Kari Tanács összetétele, mandátuma (NYME SZMSZ I. Szervezeti és Működési Rend 39-42. §)

1. A Kar önkormányzati vezető testülete a Kari Tanács

Page 29: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

10

2. A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak száma 17 fő.

3. A Kari Tanácsnak tisztsége alapján tagja (1 fő) - a dékán, aki egyben a Tanács elnöke.

4. A Kari Tanácsnak választás alapján tagja (16 fő): - 9 fő a kari oktatók/kutatók köréből, - 1 fő a szakalkalmazottak, ügyviteli alkalmazottak és fizikai dolgozók köréből, - 1 fő a reprezentatív szakszervezet képviseletében, - 4 fő a hallgatók és 1 fő a doktoranduszok képviseletében, akiket a HÖK, ill. a DÖK

szabályzata alapján választanak meg. E választás jegyzőkönyvi kivonatát a Dékáni Hivatalban a Kari Tanács jegyzőkönyveivel együtt kell őrizni.

5. A Kari Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesznek:

a) állandó meghívottak: - a dékáni hivatalvezető (aki egyben a Tanács titkára,) - a dékánhelyettesek, - a szavazati joggal nem rendelkező intézetigazgatók, - a szakfelelősök, - a doktori iskola vezetője,

- a Közalkalmazotti Tanács képviselője, - az iparág képviselői b) alkalmankénti meghívottak: - átoktató szervezeti egységek képviselője, - a dékán, vagy az előterjesztő által felkért résztvevő.

6. A Kari Tanács közalkalmazotti státuszban levő tagjait 5 évre választják az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 39. §-ában rögzítettek szerint. Ha a megválasztott képviselő helye megüresedik, az új képviselő mandátuma az eredetileg megválasztott mandátummal azonos ideig tart.

7. A kari tanácstagok szavazati joga személyhez kötött. 8. Egyazon személy ugyanabban a Tanácsban kétféle – választott és tisztsége alapján –

szavazati joggal bíró tag nem lehet. A kétféle feladatot egyidejűleg nem láthatja el. Ha a Kari Tanács választott tagja tagsága idején – vezetői megbízása következtében – a Tanács tagjává válik, hivatalból tanácstagsága idejére a választott tagságát fel kell függeszteni, s helyére az adott választói körből az a jelölt lép, aki a megválasztottak után a legtöbb, a megválasztáshoz elégséges szavazatot kapta. Ugyanez az eljárás érvényes a tartósan távollevő szavazati jogú tanácstag helyettesítése esetén is, a távollét idejére.

9. A Kari Tanács egyszerű többségű egyetértésével a médiák képviselői részt vehetnek a

Tanács ülésein.

Page 30: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

11

9. §

A Kar testületei, a Kari Tanács bizottságai

1. A Kari Tanács működésének elősegítésére tanácsadó testületeket, állandó bizottságokat és ezeken belül albizottságokat hozhat létre. A bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának időtartamára alakítja meg.

2. A Kari Tanács bizottságai véleményezik a szakterületükre eső előterjesztéseket,

előterjesztési javaslatokkal élnek, ellenőrzik a szakterületükre eső határozatok végrehajtását.

3. A Kari Tanács állandó és albizottságaiban a tagokat és az elnököt dékáni előterjesztés

alapján a Kari Tanács választja. A bizottságokba a hallgatókat a HÖK SZMSZ-e szerint delegálják.

4. A Kari Tanács bármely tagja tanácskozási joggal részt vehet az állandó és

albizottságok ülésein.

5. Az állandó bizottságok és albizottságaik az ügyrendjüket és éves munkatervüket maguk állapítják meg (egyéb szabályozás hiányában az egyetemi SZMSZ a mértékadó).

I. Dékáni tanácsadó testületek: 1) Dékáni Tanács

A dékán tanácsadó testülete, véleményezi és előkészíti a Kari Tanács és a dékán döntéseit, összefogja a Kar globális stratégiai területeit, bizottságait. Elnöke a dékán, tagjai a dékánhelyettesek, a prodékán, az NRRC vezetője, a doktori iskola vezetője és a Dékáni Tanácsban egyébként nem képviselt fő képzési területek felelősei. Albizottságai:

a) Ipari Tanácsadó Testület: Célja a képzéseinkhez kapcsolódó hazai ipar bevonása a kari innovációs és kutatási tevékenység fő irányainak és tartalmának meghatározásába. Tagjait a dékán bízza meg a Kari Tanács jóváhagyása alapján, 2 éves időtartamra.

2) Intézetigazgatói Értekezlet

A Kar oktatási/kutatási tevékenységének koordinálását elősegítő testület, amely szemeszterenként legalább egy alkalommal ülésezik. A Tanács tagjai az intézetek igazgatói. A Kari Tanács és a dékán felkérheti a testületet szakmai állásfoglalás kialakítására, szakmai döntések előkészítésére.

3) Összdolgozói Értekezlet A Kar teljes dolgozói létszámának tájékoztatását és véleményének meghallgatását szolgáló összejövetel. Évente legalább egy alkalommal hívja össze a Kar dékánja.

Page 31: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

12

II. A Kari Tanács bizottságai:

1) Gazdasági Bizottság A dékán gazdasági tanácsadó testülete, feladata a kar gazdasági és gazdálkodási stratégiájának kimunkálása. Összefogja a kar gazdasági fejlesztésével kapcsolatos területeket, bizottságokat. Albizottságai:

a) Biztonságvédelmi Bizottság: Feladata a kari munka-, vagyon- és tűzvédelmi tevékenység szervezése, összefogása.

2) Fejlesztési Bizottság

Feladata az egységes kari innovációs és kutatási tevékenység érdekében az intézetek összefogása, kari stratégiai irány(ok) meghatározása. Albizottságai:

a) PR és Kommunikációs Bizottság: Feladata a kar képzései és ágazatai ismertségének hatékony növelése.

b) Kormányzati és Külső Kapcsolatok Bizottság: Feladata kapcsolatok építése, erősítése a kamaráknál és a kormányzatban, ágazati jogosultságok megszerzése.

c) Szellemi Tulajdon és Technológia Transzfer Bizottság: Feladata a kari szellemi tulajdon és a karon született alkotások, kezelése, nyilvántartása, hasznosítása, a hasznosítás során a kari érdekek képviselete, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos vitás kérdések tisztázása.

3) Minőségbiztosítási Bizottság

A bizottság feladata: fejleszti és értékeli kar oktatási és kutatási tevékenységeinek minőségbiztosítását. Rendszeresen értékeli az oktatói, hallgatói, ipari visszajelzéseket és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.

4) Tudományos Bizottság

Vezeti és szervezi a kar tudományos életét, összegyűjti és koordinálja a kar tudományos tevékenységét, szervezi a nemzetközi tudományos kapcsolatokat, a kari tudományos rendezvényeket.

5) Külügyi Kapcsolatok Bizottság A külügyi és kutatási dékánhelyettes tanácsadó testülete, összefogja a kar

nemzetközi tudományos és oktatási feladatait, bizottságait.

a) Nemzetközi Együttműködési Bizottság: Feladata a nemzetközi együttműködési pályázatokon való kari részvétel feltételeinek megteremtése, a tevékenység koordinálása.

b) Idegen Nyelvű Oktatási és Erasmus Bizottság: Egyetemek közötti oktatási

megállapodások, Erasmus és egyéb hallgatócsere, ECTS kreditek rendszerének kidolgozása.

Page 32: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

13

6) Oktatásfejlesztési Bizottság Az oktatási dékánhelyettes tanácsadó testülete, összefogja a kar oktatásfejlesztéssel foglalkozó területeit, gondozza és fejleszti azok együttműködéseit. Albizottságai:

a) Műszaki Szakbizottság: c) Informatikai Szakbizottság:

Ezek feladata az illető szakterülethez tartozó tantervek fejlesztése és karbantartása. A tantárgyak minél magasabb minőségű és költséghatékony megválasztása, párhuzamos oktatás kiszűrése. A művészeti szakok tanterveinek fejlesztését és karbantartását az AMI Intézeti Tanácsa végzi a szakbizottságok tevékenységéhez hasonlóan.

d) e) Tudományos és Művészeti Diákköri Bizottság: TDK/MDK konferenciák szervezése, adminisztrációja, OTDK/OMDK delegáció, diákköri munkával kapcsolatos pályázati ügyek.

7) Oktatási Bizottság Az oktatási dékánhelyettes tanácsadó testülete, összefogja a kar operatív oktatási

területeit, bizottságait.

Albizottságai:

a) Felvételi és Kreditátvételi Bizottság: Felvételi ügyek (követelmények, bizottságok szervezése, eredmények értékelése), kreditátvételi ügyek (tantárgybefogadás, egyenértékűség ellenőrzése, kérvények elbírálása).

b) Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Bizottság: Hallgatói panaszok kivizsgálása, speciális hallgatói igények elbírálása. Hallgatói fegyelmi, kártérítési és jogorvoslati ügyek. A Tanulmányi Bizottság fellebbviteli fóruma.

c) Juttatási és Térítési Bizottság: elvégzi az ösztöndíjak szétosztását,, segélyezési kérdésekben dönt.

10. § Dékáni Hivatal

1. A dékán mellett a kari igazgatási, tanulmányi, ügyviteli és szervezési, gazdasági, jogi

és műszaki feladatok ellátására Dékáni Hivatal működik. A Dékáni Hivatal önálló szervezeti egység, munkáját a dékánnak közvetlenül alárendelt hivatalvezető irányítja.

2. A dékáni hivatalvezető vezető beosztású egyetemi közalkalmazott, akit a dékán

pályázati eljárással határozott időre – legfeljebb 4 évre - bíz meg, a Kari Tanács véleményét mérlegelve.

3. A Dékáni Hivatal feladatai:

- a dékán és helyettesei, valamint a Kari tanács és bizottságai döntési, javaslattételi és véleményezési jogkörébe tartozó ügyek előkészítése, a döntések végrehajtásával összefüggő szervezési, igazgatási munka ellátása,

- a Kar irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység,

Page 33: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

14

- a Karra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában, a kari belső utasítások előkészítésében és gondozásában való közreműködés,

- a dékán segítése a munkáltatói jogok gyakorlásában, valamint a személyzeti munka ellátásában,

- a Kar egyetemi polgárait érintő szociálpolitikai feladatok ellátása, - a Kar irattárának kezelése, - a döntéshez szükséges információk biztosítása, - a gazdasági ügyek, beszerzések és pénzügyi feladatok operatív lebonyolítása, - közreműködés a kari rendezvények szervezésében és lebonyolításában.

4. A Dékáni Hivatalon belül Tanulmányi Csoport működik. A Tanulmányi Csoport

koordinátorát a dékán bízza meg a dékáni hivatalvezető javaslatára. A tanulmányi koordinátort szakmai ügyekben az illetékes dékánhelyettes felügyeli, igazgatási feladatait pedig a dékáni hivatalvezető irányításával látja el.

5. A Tanulmányi Csoport ellátja:

- a Kar felvételi eljárásából adódó igazgatási feladatokat, - az oktatás szervezésével kapcsolatos adminisztrációt, statisztikák,

nyilvántartások és egyéb dokumentációs anyagok készítését, kezelését, - a továbbképzéssel, hallgatói kitüntetésekkel kapcsolatos adminisztrációt, - a hallgatói ösztöndíjak nyilvántartását, a kifizetések adminisztratív

előkészítését, - a hallgatók biztosítási, adó és társadalombiztosítási ügyeinek intézését, - a Karon tanulmányokat folytató külföldi hallgatókkal kapcsolatos ügyintézést, - a képzéssel kapcsolatos egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeket, - a diákhitellel kapcsolatos tájékoztatási, hallgatói jogviszony igazolási

feladatokat.

10/A. § Természeti Erőforrások Kutató Központ (Natural Resources Research Center)

1. A Természeti Erőforrások Kutató Központ (NRCC) helyét az egyetemi és kari

szervezeti struktúrában az 1. sz. mellékletként csatolt organogram tartalmazza.

2. Az NRRC feladatai

1) Az NRRC FMK három fő alegységből áll: a. Innovációs Központ, amely a kari kutatás, fejlesztési (jellegzetesen pályázati) valamint

innovációs (ipari) kutatásokat fogja össze, b. NymE Központi Vizsgálólaboratórium FMK vonatkozású részlegei (intézetei). Itt az

akkreditált szervezet révén szoros együttműködést valósítunk meg az EMK delegálta részlegekkel (intézetekkel),

c. Papíripari Kutató Intézet, amely a papíripari területen kutatás-fejlesztési, illetve a Központi Vizsgálólaboratóriumhoz kapcsolódva akkreditált vizsgálati tevékenységet végez.

2) Az NRRC FMK elsődleges feladatai: a. a K+F+I tevékenységek minőségbiztosítása vonatkozásában együttműködik az illetékes

bizottsággal,

Page 34: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

15

b. az irányítására bízott egységek (IK, PKI és vonatkozó akkreditált részlegek) felügyelete,

c. szolgáltatja az üzemeltetési feladatokat (rezsi költségek leosztása, épület üzemeltetési, karbantartási feladatok összefogása, stb.),

d. megfelelő szakmai kapcsolattartás a kari szakmai felügyeletet ellátó szervezetekkel , e. szakmai és későbbiekben gazdasági adminisztráció, f. rendszeres beszámolás a KT felé, g. pályázatfigyelés, h. a kar kutatási/oktatási tevékenységei társadalmi/gazdasági hasznosságának

népszerűsítése, i. szakmai kapcsolattartás az ipari szféra felé (szakmai rendezvények, szakmai

szervezetekben való képviselet, stb.), j. intézetek piaci tevékenységének támogatása,

3. Az NRRC FMK működése

A szervezet kialakításakor az NRRC FMK egy fő vezetővel rendelkezik. Ennek vezetői pótlékát a kar biztosítja. A vezetői feladatkör 3-5 éves ciklusban, pályázat révén tölthető be. Az Innovációs Központ és a Papíripari Kutató Intézet külön ügyrenddel rendelkezik, amelyet az NRRC FMK vezetője és az Innovációs Központ vezetője közösen határoz meg, és a kar dékánja hagyja jóvá. Az Innovációs Központ és a Papíripari Kutató Intézet – nem önálló szervezeti egységként – egy-egy fő vezetővel működik, akiket az NRRC vezetőjének egyetértésével a dékán bíz meg. Az NymE Központi Vizsgálólaboratórium részlegeit az Erdőmérnöki Kar és a Faipari Mérnöki kar intézetei delegálják. Az NymE Központi Vizsgálólaboratórium az MSZ EN 17025 szabvány szerint működik, saját ügyrend szerint, egy fő laboratórium igazgató és egy fő minőségirányítási vezető felügyelete mellett, akiket a részlegek kérnek fel.

11. § Zalaegerszegi Műszaki Képzési és Kutatási Központ1

1. A Központ a Kar Gépészeti és Mechatronikai Intézetének nem önálló szervezeti

egysége. A Központ (egyetemi telephely) címe: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/a. F oktatási épület.

2. A központ vezetését és irányítását a Gépészeti és Mechatronikai Intézet igazgatójának

egyetértésével a dékán által megbízott képzési igazgató látja el.

3. A központ feladatai: • Fejlesztési stratégia kidolgozása • A zalaegerszegi mechatronikai mérnökképzés megszervezése, a szak

népszerűsítése, beiskolázással összefüggő tevékenységek; a tanév oktatási feladatainak előkészítése, oktatók (óraadók) és infrastruktúra biztosítása

• Az oktatás megszervezése, feladatok koordinálása és irányítása • A NymE-FMK alkalmazásában álló, zalaegerszegi illetőségű fő- és

részfoglalkozású oktatók és alkalmazottak munkakörülményeinek biztosítása • Az oktatást támogató ipari háttér kialakítása, kapcsolatépítés és ápolás

1 Módosítva a Kari Tanács 82/2009. (XI. 9.) és a Szenátus 190/2009. (XI. 18.) sz. határozatával

Page 35: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

16

• Kutatási és innovációs tevékenység szervezése • Pályázati tevékenység • Ipari szolgáltatások (laborhasznosítás, inkubátorház)

12. §

Szombathelyi Műszaki Menedzsment Képzési Központ

1. A Központ a Kar Informatikai és Gazdasági Intézetének nem önálló szervezeti egysége. A Központ (egyetemi telephely) címe: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (NymE TTK).

2. A központ vezetését és irányítását az Informatikai és Gazdasági Intézet igazgatójának

egyetértésével a dékán által megbízott képzési igazgató látja el.

3. A központ feladatai: • Fejlesztési stratégia kidolgozása • A szombathelyi műszaki menedzser alapképzés megszervezése, a szak

népszerűsítése, beiskolázással összefüggő tevékenységek; a tanév oktatási feladatainak előkészítése, oktatók és infrastruktúra biztosítása

• Az oktatás megszervezése, feladatok koordinálása és irányítása • A NymE-FMK alkalmazásában álló, szombathelyi fő- és részfoglalkozású

oktatók és alkalmazottak munkakörülményeinek biztosítása • Az oktatást támogató ipari háttér kialakítása, kapcsolatépítés és ápolás • Pályázati tevékenység

13. § Doktori Iskola és Doktori Iskola Tanácsa

1. A Karon a tudományterületnek megfelelően a Cziráki József Faanyagtudomány és

Technológiák Doktori Iskola működik. 2. A Doktori Iskola vezetője felelős az iskola tudományos színvonaláért és oktatási

munkájáért. A doktori iskola vezetőjét az EDT javaslata és a MAB jóváhagyása után a rektor bízza meg és menti fel.

3. A doktori iskola vezetőjének munkáját a Doktori Iskola Tanácsa segíti, amelyet a

Doktori Iskola törzstagjai választanak egyszerű többséggel, tagjait pedig az EDT bízza meg és menti fel.

14. §

Öntevékeny csoport, egyéb szervezet

1. A Karon létrejövő öntevékeny csoportok és egyéb szervezetek vonatkozásában az egyetem SZMSZ-ében foglaltak szerint kell eljárni.

2. A Karon és intézményeiben politikai pártok és szekták nem működhetnek, irodát nem

tarthatnak fenn, gyűlést nem rendezhetnek.

Page 36: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

17

3. A szakmai, tudományos, kulturális, sport, egészségügyi, szociális, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló és egyéb hasonló célú nemzetközi, vagy országos egyesületek és azok helyi tagozatai a dékán engedélyével a működésükre vonatkozó ügyrend szerint tevékenykedhetnek (pl. hallgatói öntevékeny szervezetek).

4. A dékáni engedély kérelemhez csatolni kell a működésre vonatkozó szabályokat, a

működés céljait, a szervezet vezetőinek nevét, időpontokat.

5. A kari egyesületek, öntevékeny csoportok működését be kell jelenteni a dékánnak. A bejelentéshez csatolni kell a működési szabályzatot, és a szerveződés vezetőinek névsorát. A bejelentést a tudomásulvétellel egy időben nyilvántartásba kell venni, erről a bejelentőt írásban értesíteni kell.

6. A szerveződés tudomásulvételét, illetve a bejegyzést a dékán köteles megtagadni, ha a

szerveződés ellentétes a Magyarország Alaptörvényével, ill. az egyetem SZMSZ-ével.

15. § Záró rendelkezések

1. A Kar ügyrendje a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a

Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.

2. Az ügyrend hatálya kiterjed a Kar valamennyi szervezeti egységére, a Kar valamennyi

polgárára, továbbá a Karon munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottakra.

3. A dékán gondoskodik arról, hogy a Kar ügyrendjét az oktatók, alkalmazottak és a

hallgatók megismerhessék, ezért az ügyrendet a Kar szervezeti egységeiben, a Dékáni Hivatalban és a kari HÖK-nél mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

4. A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 119/2008. (XI. 10.) számú

határozatával elfogadta. A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a Faipari Mérnöki Kar ügyrendjét a 325/2008. (XI. 19.) számú határozatával elfogadta.

5. A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 79/2009. (IX. 28.) számú határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 165/2009. (X. 7.) számú határozatával elfogadta.

6. A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 82/2009. (XI. 9.) számú

határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 190/2009. (XI. 18.) számú határozatával elfogadta.

7. A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa az 5/2012. (II. 20.) számú határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet az 55/2012. (V. 9.) számú határozatával elfogadta.

8. A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 85/2012. (XII. 10.) számú

határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 247/2012. (XII. 12.) számú határozatával elfogadta.

Page 37: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

18

9. A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 18/2013. (II. 25.) és 19/2013. (II.

25.) számú határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 37/2013. (II. 28.) számú határozatával elfogadta.

10. A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 65/2013. (VI. 24.) számú

határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 122/2013. (VI. 27.) számú határozatával elfogadta.

Sopron, 2013. június 27. Prof. Dr. Faragó Sándor Prof. Dr. Jereb László

rektor dékán

Page 38: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

19

1.sz. melléklet

Page 39: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

HALLGATÓI KÖVETLMÉNYRENDSZER X. FEJEZET A FAIPARI MÉRNÖKI KARRA VONATKOZÓ FÜGGELÉKE

1.§ Általános rész 1. A függelékben foglaltak vonatkoznak minden olyan ügyre, melyet a NYME-JTSZ kari hatáskörbe utal.

2. A szabályzat érvénye a Faipari Mérnöki Karra terjed ki, azon ügyekben, amelyek a kar hallgatói részére juttatandó állami támogatásokkal, kedvezményekkel vagy fizetendő díjakkal függenek össze.

3. A kari Juttatási és Térítési Bizottság (JTB) feladata, hogy minden félév első ülésén javaslatot tegyen a dékánnak a féléves keret felosztási arányaira. Az arányok megtervezésénél fő szempontként érvényt kell szerezni annak az alapelvnek, hogy az ösztöndíjak összege valóban tanulásra, jó tanulmányi eredmények elérésére ösztönözzön.

2.§ A tanulmányi ösztöndíj juttatásának részletes szabályozása (106.§-hoz) A tanulmányi ösztöndíj kerete a hallgatói juttatási keretösszeg 63%-a. 1. Nem részesíthető tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató, aki: - más felsőoktatási intézményből iratkozott át (egy féléves korlátozás) - a Neptun rendszerben az adatai nincsenek kitöltve. 2. Az ösztöndíj a tanulmányi teljesítménnyel mindig arányos és ösztönző legyen. 3. Az ösztöndíj maradék nélkül 50-nel osztható legyen. 4. A tanulmányi ösztöndíj számításának módja:

• A hallgató elfogadott tanulmányi munkájának mennyiségét az adott félévben vagy a tanulmányok kezdetétől megszerzett kreditek száma mutatja.

• A tanulmányi munka minőségét a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag adja. • A súlyozott átlag megadható a hallgató adott félévben megszerzett, valamint az összes

kredit értékére (kumulált átlag). • A befogadott tárgy eredménye beszámítandó a súlyozott tanulmányi átlagba, kivéve,

ha azt a hallgató a szakmai képzéshez nem tartozó tárgyak köréből, a szabadon választott tárgyakra engedélyezett kereten felül veszi fel.

• A tanulmányi munka mennyiségi és minőségi értékelésére szolgál a kreditindex: Kreditindex = Σ(kredit*érdemjegy)/30

• A kreditindex egy félévre vonatkozik. • Az adott félévi ösztöndíj megállapításának alapja az előző félévi kreditindex. • A számításba vehető maximális kreditindex: 5,5.

5. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj odaítélésének szabályozása: A karon kiemelt ösztöndíjat kaphat, benyújtott pályázata alapján, a kar nappali tagozatos hallgatóinak 1%-a, az alábbi feltételekkel: • A kiemelt ösztöndíj a tantervi követelmények magas szintű teljesítésén felül végzett

kiemelkedő szakmai, tudományos vagy közéleti tevékenység esetén ítélhető oda. • Az a hallgató pályázhat, akinek a köztársasági ösztöndíj kérelmét elutasították. • A kiemelt ösztöndíj egy tanévre szól, elbírálása a szeptemberi JTB ülésen történik. • Értéke a köztársasági ösztöndíj JTB által meghatározott hányada. • A kiemelt ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíjon felül jár.

6. A szakmai gyakorlat idejére jutó ösztöndíj kifizetése az őszi szemeszterben történik. Csak azon beiratkozott hallgatók részesülnek ebben a támogatásban, akik a megadott határidőig a Dékáni Hivatalban leadják a gyakorlati igazolásukat. Az ösztöndíj összege a tanulmányi követelményben megadott kötelező gyakorlati hetek számával arányos.

Page 40: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

7. A végzős hallgatók az utolsó havi ösztöndíjukkal egy időben diplomamunka elkészítési támogatásban részesülnek, melynek összegét a JTB határozza meg.

3.§ Rendszeres szociális ösztöndíj (109.§-hoz) 1. Pénzbeli szociális támogatás a hallgató által benyújtott kérelem alapján igényelhető. 2. A JTB minden félév elején javaslatot tesz a dékánnak a kari normatív keret rendszeres szociális támogatásra szánt részére, mely nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj normatíva 30%-a, a lakhatási normatív támogatás 30%-a és a tankönyv- jegyzettámogatási, sport és kulturális normatíva 56%-ának az összege. A jóváhagyott keretet (a speciális támogatások levonása utáni összeg) az évfolyamok között létszámarányosan felosztja. Ugyancsak javaslatot készít az egyszeri szociális támogatásra szánt havi keret összegére.

a.) A más egyetemről vagy más karról átiratkozó hallgatók az átiratkozás első félévében – kérelem alapján – szociális támogatást kaphatnak a JTB döntése alapján legfeljebb 5 havi időtartamra. A rendszeres szociális támogatás havi forrása átiratkozó hallgatónként az egy főre jutó éves normatív támogatás minimum 3%-a.

4.§ Rendkívüli szociális ösztöndíj (110.§-hoz) A JTB rendkívüli szociális támogatást javasolhat egyénenkénti megítélés alapján, félévenként egyszer (nagyon indokolt esetben 2-3-szor) azoknak akiknek a pillanatnyi szociális helyzete azt indokolja. A támogatást kérvényezni kell. A támogatás összegét a havi keret, a rászorulók száma, a kérvényezők szociális helyzete és az indok súlya alapján a JTB egyénenként állapítja meg. 6.§ Intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj (108.§-hoz) Az ösztöndíj odaítéléséről a forrást biztosító intézet javaslatára a JTB egyetértésével a dékán dönt. 7.§ Egyéb hallgatói juttatások (114.§-hoz) 1. A tanév folyamán jutalmazandókra javaslatot tehetnek a kar oktatói és az évfolyamok JTB képviselői, a jutalmazás indokának előterjesztésével.

2. A jutalmazás a JTB által a normatívából erre a célra elhatárolt, illetve az egyetemi és kari forrásokból származó jutalomkeret terhére a jelöltek számának ismeretében úgy bírálandó el, hogy a jutalmak összege érdem szerint arányos legyen.

3. A javaslatokat a dékán a JTB egyetértésével bírálja el. 8.§ Egyéb hallgatói ösztöndíjak részletes szabályozása (114.§-hoz) 1. A saját bevételen képezhető ösztöndíjalapot egy-egy saját bevételt biztosító projekthez kell kötni. Az ösztöndíjalapot a projektvezető, a projektet gondozó intézet igazgatója valamint a kar gazdasági ügyekért felelős vezetője hozhatja létre (Ösztöndíj Bizottság), egy külön témaszám nyitásával. Az ösztöndíjalapot létrehozó nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a projekt címe, - a projekt időtartama, - a projektet gondozó intézet neve, - a projektvezető neve, beosztása, aláírása - az intézetigazgató neve, aláírása,

Page 41: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

- a kari gazdasági vezető neve, aláírása, - az adható ösztöndíj minimális és maximális összege, - az adható ösztöndíjak száma.

2. A nyilatkozat mellékletét képezi a projektszerződés. 3. Az ösztöndíjra a hallgatók pályázhatnak. Az ösztöndíjakat az Ösztöndíj Bizottság a vállalt munka arányában osztja ki a nyertes pályázók között.

4. Pályázhatnak mind államilag finanszírozott, mind pedig költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a benyújtást megelőző két félévben jó rendű tanulmányi átlag, és a minimum kreditszám teljesítése és a pályázatkiírás feltételeinek való megfelelés. A pályázónak rövid életrajzot és a pályázati munkával kapcsolatos elképzeléseit, feladatvállalását tartalmazó pályaművet kell benyújtania a pályázati kiírással összhangban.

5. Az ösztöndíj 1 hónaptól egy teljes szemeszterig adható. A projekt jellege ill. a hallgató megfelelő feladatvégzésének függvényében szemeszterenként meghosszabbítható. A kitűzött feladatok teljesítését a projektvezető folyamatosan ellenőrzi, havonta igazolja. Nem megfelelő teljesítés esetén az Ösztöndíj Bizottság a folyósítást megszakíthatja.

Page 42: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

8.§ A hallgatók által fizetendő térítések (18.§-hoz)

Nappali tagozat

2012/13/1 félévtől

felvett hallgatók

Szak neve félévek száma összkredit féléves költségtérítés féléves önköltség

Faipari mérnöki (BSc) 7 210 90 000 Ft 175 000 Ft

Faipari mérnöki (FSZ-ből érkezettek részére) 5 150 90 000 Ft 175 000 Ft

Faipari mérnöki (MSc) 4 120 150 000 Ft 305 000 Ft

Könnyűipari mérnöki (MSc) 4 120 150 000 Ft 305 000 Ft

Ipari termék- és formatervező mérnöki (BSc) 7 210 90 000 Ft 175 000 Ft

Ipari terméktervező mérnöki (MSc) 4 120 150 000 Ft 305 000 Ft

Mechatronikai mérnöki (BSc) 7 210 90 000 Ft 175 000 Ft

Gazdaságinformatikus (BSc) 7 210 120 000 Ft 180 000 Ft

Gazdaságinformatikus (MSc) 4 120 150 000 Ft 325 000 Ft

Építőművészet (BA) 6 180 150 000 Ft 300 000 Ft

Építőművész (MA) 4 120 200 000 Ft 350 000 Ft

Okleveles építész-tervező művész 10 300 210 000 Ft

Formatervezés (BA) 6 180 150 000 Ft 300 000 Ft

Formatervező művész (MA) 4 120 200 000 Ft 350 000 Ft

Okleveles formatervező művész 10 300 210 000 Ft

Tervezőgrafika (BA) 6 180 150 000 Ft 300 000 Ft

Tervezőgrafika (MA) 4 120 200 000 Ft 350 000 Ft

Mechatronikai mérnökasszisztens 4 120 80 000 Ft 90 000 Ft

Műszaki menedzser (MSc) 4 120 305 000 Ft

Levelező tagozat

2012/13/1 félévtől

felvett hallgatók

Szak neve félévek száma összkredit féléves költségtérítés féléves önköltség

Faipari mérnöki (BSc) 8 210 90 000 Ft 175 000 Ft

Faipari mérnöki (MSc) 4 120 150 000 Ft 305 000 Ft

Könnyűipari mérnöki (MSc) 4 120 150 000 Ft 305 000 Ft

Mechatronikai mérnöki (BSc) 7 210 150 000 Ft 175 000 Ft

Gépipari mérnökasszisztens 4 120 80 000 Ft 90 000 Ft

Energiagazdálkodási szakmérnök 4 130 000 Ft 130 000 Ft

Tartószerkezet-tervező szakmérnök 3 150 000 Ft 150 000 Ft

Költségtérítések

Page 43: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Tétel neve Határidő Térítés ellenében Fizetendő Megjegyzés

Beiratkozási határidő regisztrációs időszak

október 1. vagy március 1.

1000 Ft/hét

Félév passzíválásaregisztrációs időszak

október 1. vagy március 1.

1000 Ft/hét

Elveszett leckekönyv pótlása 2 500 Ft/alkalom

Leckekönyv másodlat kiadása 2 500 Ft/alkalom

Érvényesítő matrica pótlása 2 750 Ft/alkalomKülöneljárási díj megadott határidő elmulasztásától

1000 Ft/hét

A képzés során kötelezően felveendő kreditszám+10% feletti tantárgyfelvétel esetén

a költségtérítés összegének kreditarányos része

Utólagos tantárgyfelvétel regisztrációs időszak

regisztrációs idő-szakot követő 2 hét

1000 Ft/tárgy/hét

regisztrációs idő-szakot követő 2 hét

1000 Ft/tárgy/hét

tantárgyleadás további két hétig

5000 Ft/tárgy

Ismételt vizsga második alkalommal 2000 Ft/vizsga

Ismételt vizsga (dékáni engedéllyel) 3. alkalommal

2000 Ft/vizsga

Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás 2000 Ft/vizsga

Leckekönyv leadása vizsgaidőszakvizsgaidőszak végét követően

2000 Ft/hét

Diplomamunka (szakdolgozat) leadásaTanulmányi rendben meghatározva

határidő után max. 6. munkanap

1000 Ft/nap

1-5 tantárgyi program hiteles másolatának kiállítási díja

1 000 Ft

6-10 tantárgyi program hiteles másolatának kiállítási díja

2 000 Ft

10 feletti tantárgyi program hiteles másolatának kiállítási díja

3 000 Ft

egyéb hitelesítés (pl. leckekönyv, oklevél mintalap másolat)

100 Ft/oldal

Oklevél másodlat kiállítása 3000 Ft/oklevél

2006. előtt végzettek részére kétnyelvű oklevél kiadása

4400 Ft/oklevél

2006. előtt végzettek részére kétnyelvű oklevélmelléklet kiadása

2200 Ft/oklevél

Előkövetelménnyel kapcsolatos kérelmek (2009 előtt kezdett hallgatóknak)

regisztrációs időszak

regisztrációs időszakot követő 2 hét

1000 Ft/tárgy

oktatói/intézeti támogató nyilatkozattal ellátva

vizsgaidőszak

Egyéb térítések

Tárgy utólagos törléseregisztrációs időszak

vizsgaidőszak

vizsgaidőszak

Page 44: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Kreditelismerési (jegyelfogadási) kérelmekregisztrációs időszak

regisztrációs időszakot követő 2 hét

1000 Ft/tárgy

oktatói/intézeti támogató nyilatkozattal ellátva

Kedvezményes tanulmányi rend kérelmekregisztrációs időszak

regisztrációs időszakot követő 2 hét

1 000 Ft

oktatói/intézeti támogató nyilatkozattal ellátva

Átvételi kérelmek (intézményváltás, képzésváltás, tagozatváltás)

augusztus 20. vagy január 20.

Aláírások, jegyek beiratása a leckekönyvbe vizsgaidőszakTöröljük a bejegyzést a Neptunban

Kérelem államilag támogatott helyre történő átvételre

október 1. vagy március 1.

jövedelem és egyéb igazolások csatolásával

Két részletben történő fizetési kérelemregisztrációs időszakot megelőző hétig

Regisztrációs időszak, és az azt követő 4 hét

a regisztrációs idő-szak, és az azt követő 1. hét: 1000 Ft regisztrációs időszakot követő2. hét: 2000 Ft3. hét: 5000 Ft4. hét: 5000 Ft

első részletet a regisztrációs héten be kell fizetni második részlet befizetése október 31. vagy március 31.

Page 45: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

NYME-FMK Kérvénykezelési szabályzat

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER KIEGÉSZÍTÉSE

Hallgatói kérelmek kezelésének szabályzata

1. Jelen szabályzat a Hallgatói Követelményrendszer kiegészítése, amely a hallgató által a hallgatói jogviszonya alatt benyújtható kérelmeket tartalmazza

tételesen felsorolva.

2. Jelen szabályzat kiegészítés nem tartalmazza a Juttatási és térítési szabályzat hatálya alá tartozó hallgatói támogatások igénylésekor benyújtandó

kérelmeket, a kollégiumi tagsági jogviszonnyal kapcsolatban benyújtandó kérelmeket, valamint a HKR. 6. § (Tájékoztatáshoz való jog) alapján

keletkezett egyéb hallgatói beadványokat.

3. A vizsgákra (vizsga, szigorlat, javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga, záróvizsga) fel- és lejelentkezés nem kérelemként került definiálásra.

4. Az abszolutórium megadását a Neptun automatikusan jelzi, azt a hallgatónak kérni nem kell.

5. A táblázatban felsorolt kérelmeket elektronikusan a Neptun kérvénykezelő modul útján, illetőleg kivételként indokolt esetben postai úton (levélben)

kell benyújtani a kar tanulmányi osztályára. Az elektronikus úton benyújtandó kérvényeknél a döntést is elektronikus úton kell közzé tenni. Az

elektronikus kérvények esetén a kérvénykelező modulban hozott határozat neptun üzenetben való közlése hivatalos tájékoztatásnak minősül.

6. Az elektronikusan benyújtandó kérelmek benyújtási határideje: az adott nap 22 óra.

7. Az elektronikusan benyújtandó kérelmekhez a mellékleteket is elektronikus úton (szkennelve) kell benyújtani (kötelező melléklet oszlop, K jelöléssel).

8. Sem az elektronikusan, sem a papír alapon benyújtott kérelem vissza nem vonható, és nem törölhető.

9. Amennyiben az elektronikus úton benyújtandó kérelemhez mellékletek csatolására szükséges, azt a kérelem kitöltésétől számítottan két órán belül

lehet megtenni. Azon kérelmek esetén, ahol mellékletek csatolása kötelező, és a hallgató a rendelkezésre álló időn belül nem csatolta a mellékletet, a

kérelem formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerül. A formai hiba miatt elutasított kérelem esetén nincs fellebbezésre lehetőség, hanem a

kérelem a beadási határidő végéig újra beadható. A papír alapon benyújtandó kérelmeknél, amennyiben mellékletek csatolása kötelező, vagy indokolt,

és azt a hallgató nem tette meg, hiánypótlásra felhívó határozat kerül kiadásra.

10. A hallgatói kérelemnek teljes mértékben helyt adó határozat indokolást nem tartalmaz, és ellene a fellebbezés is kizárt. A jogorvoslati kérvénysablon

tételesen tartalmazza azon kérelmeket, amelyek ellen fellebbezésre van lehetőség.

11. A kérvénytípusoknál a beadási alkalmak száma limitált lehet. Ha a hallgató a maximálisan beadható kérvényeit felhasználta, tovább nem töltheti le az

adott kérvényt (beadás száma oszlop).

12. Amennyiben az elektronikus kérvények leadási határidejét megelőző 24 órában a Neptun rendszer legalább 3 órán keresztül nem érhető el, a

kérvények leadási határideje 24 órával meghosszabbodik. Ebben az esetben az elbírálási határidő is ennek megfelelően módosul.

Page 46: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

NYME-FMK Kérvénykezelési szabályzat

Kérelem csoport Kérelem típusa

Beadás száma, kötelező mell. (KM)

HKR Beadás formája határidő határidő térítés ellenében

Határozat-hozatal ideje

Kihez érkezik a kérelem

Kötelező véleményező

Határozat hozó

Értesítő

átvételi kérelem

intézményváltás -

70. §

honlapon található űrlapon

július 01 - augusztus 20. (őszi félév) december 01-január 20. (tavaszi félév)

- 15 nap TO ügyintéző

TB elnök TO ügyintéző képzésváltás 1 elektronikusan

tagozatváltás 1 elektronikusan

halasztási/passzi-válási kérelem (utólagos)

bejelentés félév passzíváltatására

- 68. § (6) a), e) (7)

elektronikusan -

szorgalmi időszak kezdete - 10.01 (őszi félév) 03.01 (tavaszi félév)

5 nap TO ügyintéző

TB elnöke TO ügyintéző

tanulmányok szünetelése betegség, baleset miatt

KM 68. § (6)

c)

elektronikusan vagy levélben (honlapon található űrlapon)

vizsgaidőszak vége - 5 nap TO ügyintéző

TB elnöke TO ügyintéző

bejelentkezés tanulmányi félévre (utólagos)

utólagos regisztráció

- 73. § (4) elektronikusan -

szorgalmi időszak kezdete - 10.01 (őszi félév) 03.01 (tavaszi félév)

5 nap TO ügyintéző

TB elnöke TO ügyintéző

kreditelismerési kérelem

kreditátviteli kérelem (más intézményből átjelentkező)

1, KM 79. § honlapon található űrlapon

Az átvételi kérelem engedélyezését követő 10 napon belül

- 30 nap TO ügyintéző

szakfelelős KÁB elnöke

Dékáni Hivatal

kreditátviteli kérelem

1, KM 79. § honlapon található űrlapon

regisztrációs időszak regisztrációs idő-szakot követő 2 hét

30 nap TO ügyintéző

TO ügyintéző

előzetes kredit-elismerési kérelem (felvételizők)

1, KM 80/A. § honlapon található űrlapon

szeptember 01-október 31 (keresztfélév) december 01-január 31 (normál)

- 30 nap tanulmányi koordinátor

Dékáni Hivatal

párhuzamos tárgyfelvétel 2009 előtt kezdett hallgatóknak!!!

egymásra épülő tárgyak

- 62. § (4) honlapon található űrlapon

regisztrációs időszak regisztrációs idő-szakot követő 2 hét

15 nap TO ügyintéző

tárgy oktatója

TB elnöke TO ügyintéző

kedvezményes tanulmányi rend

kedvezményes tanulmányi rend

- 85. § elektronikusan regisztrációs időszak regisztrációs idő-szakot követő 2 hét

15 nap TO ügyintéző

szakfelelős TB elnöke TO ügyintéző

Page 47: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

NYME-FMK Kérvénykezelési szabályzat

Kérelem csoport Kérelem típusa

Beadás száma, kötelező mell. (KM)

HKR Beadás formája határidő határidő térítés ellenében

Határozat-hozatal ideje

Kihez érkezik a kérelem

Kötelező véleményező

Határozat hozó

Értesítő

méltányossági kérelem

méltányossági kérelem

1 91. § elektronikusan folyamatos - 15 nap TO ügyintéző

dékán TO ügyintéző

fizetési kedvezmény

részletfizetési kérelem

- 122-123.

§ elektronikusan

regisztrációs időszak előtt

regisztrációs időszak és az azt követő 4 hét

15 nap TO ügyintéző

dékán TO ügyintéző

hallgatói jogviszony megszüntetésének kérelmezése

1 68. § (3)

b) c) honlapon található űrlapon

folyamatos - 5 nap TO ügyintéző

dékán TO ügyintéző

nyelvvizsga mentességi kérelem

életkor alapján 1 89. § (4) elektronikusan folyamatos - 15 nap TO ügyintéző

dékán TO ügyintéző

jogorvoslati (fellebbezési) kérelem

- 7. § elektronikusan tudomásra jutástól számított 15 napon belül

- 15 nap TO ügyintéző

dékán TO ügyintéző

fogyatékkal élő hallgatók mentesség iránti kérelme

- 57. § papíron folyamatos - 30 nap TO ügyintéző

kari fogyaté-kosügyi koordinátor

EBB elnöke

Rektori Hivatal

egyéni tanulmányi megállapodás (máshol teljesített tárgyak)

KM 80. § honlapon található űrlapon

vizsgaidőszak utolsó napja

- 30 nap TO ügyintéző

TB elnöke TO ügyintéző

vendéghallgatói jogviszony létrehozása

KM 72. § honlapon található űrlapon

július 01 - augusztus 20. (őszi félév) december 01-január 20. (tavaszi félév)

- 15 nap tanulmányi koordinátor

TB elnöke Dékáni Hivatal

kérelem államilag támogatott helyre történő átvételre

KM 119. § (1) honlapon található űrlapon

október 01. (őszi félév) máricus 01. (tavaszi félév)

- 15 nap TO ügyintéző

dékán TO ügyintéző

Page 48: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (Kivonat a Nyugat-Magyarországi Egyetem

„Szervezeti és Működési Szabályzat III. – Hallgatói Követelményrendszer” c. dokumentumából, kari kiegészítésekkel.)

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya

61. §

(1) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) hatálya kiterjed a Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) karai által folytatott felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben résztvevő nappali, esti, levelező tagozatos magyar és - ha jogszabály vagy nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik - külföldi állampolgárságú hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeire.

(2) A doktori (PhD) képzésben résztvevő hallgatók tanulmányi és vizsgarendjére vonatkozó

eltérő rendelkezéseket a Doktori Szabályzat tartalmazza. (3) Azokban a kérdésekben, amelyekre az egyetemi TVSZ nem tartalmaz kellő részletességű

előírásokat, a kari rendelkezéseket kell alkalmazni. (4) Külföldi részképzésben résztvevő hallgatók esetében a 72. § szerint az ECTS (European

Credit Transfer System: európai kreditátviteli rendszer) elveinek megfelelően kell eljárni.

A kreditrendszer alapfogalmai

62. §

(1) A kredit (tanulmányi pont) egy tantárgy teljesítéséhez szükséges összes átlagos hallgatói

tanulmányi munkaidő mérőszáma, mely a tanórákat (kontaktórákat) és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza. Az országos kreditátviteli rendszerben (kredittranszfer) – az ECTS (European Credit Transfer System: európai kreditátviteli rendszer) elveire tekintettel - egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű. Megszerzése a tantárgy követelményeinek legalább elégséges vagy megfelelt szintű teljesítésével lehetséges. A kredit értéke a megszerzett érdemjegytől, a megfelelés fokozatától független.

(2) A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet rendelkezik az alap- és mesterképzési szakok képzési és

kimeneti követelményeiről (a továbbiakban: KKK), amely azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, amelyek megszerzése esetén az adott szakon a végzettségi szintet és szakképzettséget igazoló oklevél kiadható. Az egyetemi/MSc/MA, főiskolai/BSc/BA végzettség és a szakképesítés megszerzéséhez megszabott időkorláton belül különböző tantárgycsoportokból meghatározott számú kreditet kell gyűjteni, valamint kritérium követelményeket is teljesíteni kell. Az egyes tantárgyak teljesítése nincs megadott tanulmányi időszakhoz rendelve. Az előtanulmányi rend és egyéb szabályok figyelembevételével, a választási lehetőségek felhasználásával, a hallgató egyéni terv és ütemezés szerint haladhat.

Page 49: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

2

(3) A kritérium követelmény a képesítési követelményekben szereplő olyan kötelezően teljesítendő előírás, amelyhez nem tartozik kredit. Ilyen lehet pl. a szigorlat, a szakmai gyakorlat, a testnevelésben/sportfoglalkozáson való részvétel, a képesítési követelményekben előírt nyelvi követelmény. Ezek megjelenési formája is tantárgy.

(4) Az előkövetelmény egy tantárgy ismeretanyagának megértéséhez szükséges, másik

tantárgyban, tantárgycsoportban szereplő ismeretanyag, és/vagy valamely kritérium követelmény igazolt teljesítése. Egy tantárgy a hallgató számára csak akkor vehető fel, ha a hallgató az annak előkövetelményeként megjelölt tantárgya(ka)t, kritérium követelményeket az adott tantárgy felvételét megelőzően már teljesítette, vagy a tárgyfelvétellel együtt párhuzamosan felvette a tárgyelőfelvételi rendben rögzítettek szerint.

(5) Az előtanulmányi rend a szak tantervében szereplő tantárgyak előkövetelményeinek

összessége. (6) A tantárgyfelvétel egy tantárgy meghirdetett előadási és/vagy tantermi és/vagy

laboratóriumi óráira (kurzusára) vagy annak vizsgájára való jelentkezés. A tantárgyfelvétel feltétele a tantárgy előkövetelményeinek teljesítése. Minden tantárgyhoz egy tárgykód tartozik.

(7) Aktív félévnek számít az a félév, amelyre a hallgató első félévben beiratkozott, a további

félévekben pedig bejelentkezett és amelyben a hallgató legalább egy tantárgyat felvesz. (8) A passzív félév az a félév, amelyben a hallgató egyetlen tantárgyat sem vesz fel, vagy

elmulasztja bejelentési kötelezettségét kétszeri felszólítás ellenére is. Amennyiben a hallgató tanulmányait szünetelteti, az adott féléve passzív félévnek minősül [68. § (6) bekezdés; 73. § (3) bekezdés]

(9) Aláírás:

a.) a tantárgy, tantervi egység követelményeinek teljesítését az oktató saját kezű aláírásával igazolja;

b.) a hallgatókkal ismertetett tantárgyi követelményrendszer tartalmazza a félév végi aláírás követelményeit. Ezen tantárgyi követelmények megfelelő szintű teljesítését igazolja a tantárgy oktatója vagy az intézetigazgató. A 75. § -ban rögzített hiányzást meghaladó esetben az aláírás megtagadható;

c.) a vizsgára bocsátás feltétele, illetve a csak vizsgaalkalommal meghirdetett kurzusok felvételének feltétele a korábbi félévben megszerzett aláírás a 74. § (3) bekezdés szerint.

(10) Évközi jegy: a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített

beszámolók együttes értékelésére használatos követelmény típus. Értékelése háromfokozatú vagy ötfokozatú értékelési rendszerben történik.

(11) Vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének -

értékeléssel egybekötött - ellenőrzési formája. A vizsga értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.

(12) Szigorlat: Több tantárgy integrált számon kérésére vonatkozik, letételére legkorábban a

szigorlat anyagát jelentő tantárgyak utolsó vizsgájának teljesítését, illetve félévközi jegyének megszerzését követően kerülhet sor. A szigorlat értékelése ötfokozatú

Page 50: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

3

minősítéssel történik, de kredit értéke nincs. A ráépülő tantárgyak vizsgára bocsátásának kritérium követelménye.

(13) Javítóvizsga a sikertelen vizsga megismételése első alkalommal. (14) Ismétlő javítóvizsga: a sikertelen javítóvizsga megismételése. (15) Kreditátvételi Bizottság (továbbiakban: KÁB) a hallgatók kreditakkumulációs ügyeiben

jár el a 66. § és a 79-80. § szerint (16) Tanulmányi Bizottság (továbbiakban: TB) a hallgatók tanulmányi ügyeiben jár el a 66.

§ szerint.

A képzési és kimeneti követelmények

63. § (1) Az egyetem szakjain megszerezhető végzettség, illetőleg szakképesítés szakmai

követelményeit a képzési és kimeneti követelmények, valamint az ennek alapján készített tantervek határozzák meg. A képzési és kimeneti követelmények szakok szerint tartalmazzák a képzési cél meghatározását, az oktatandó főbb tanulmányi területeket és ezek arányait, a képzési időt félévekben, az oklevél megszerzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiséget kreditben meghatározva, a szigorlati tantárgyakat, a diplomamunka/szakdolgozat követelményeit, a záróvizsga rendszerét és rendjét, az oklevél eredményének kiszámítási módját, a végzettség szintjét, a szakképzettséget és a hozzájuk kapcsolódó cím megnevezését, továbbá a szak szempontjából lényeges más rendelkezéseket.

(2) Az Egyetem szakjain a végzettséget igazoló oklevél megszerzéséhez minimálisan

teljesítendő: Felsőfokú szakképzés esetén 60-120 kredit BSc/BA szintű végzettség esetén 180 (210)-240 kredit, MSc/MA szintű végzettség esetén 60-120 kredit, Szakirányú továbbképzés esetén 60-120 kredit.

Az egyetem egyes alapképzési szakjain a képesítési követelményeket 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza

A tanterv, mintatanterv, egyéni tanrend

64. § (1) A részletes oktatási és tanulmányi követelményeket, továbbá a képzés részletes szabályait

a tanterv határozza meg. A tanterv a képesítési követelmények tartalmi előírásaihoz, és a kreditrendszer teljesítmény-elismerési rendszeréhez igazodva határozza meg a végzettség megszerzéséhez szükséges kötelező (A), kötelezően választható (B) és a szabadon választható (C) tantárgyakat.

Page 51: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

4

(2) A kötelező tantárgyak (A) mindegyikének teljesítése a képzettség megszerzésének feltétele. A kötelezően választható tantárgyak (B) közül a tantervben megadott kreditnyi tantárgy felvétele és teljesítése a képzettség megszerzésének feltétele. A szabadon választható tantárgyak (C) a tanterv által konkrétan meg nem határozott olyan bármely képzésben szereplő tantárgyak, amelyeket a képzésért felelős kar befogad.

(3) A tantárgymodul a szak tantervének több tantárgyat tartalmazó, egymásra épülő

egysége. Az alapozó modul azon tantárgyak és ismeretek rendezett összessége, melyek elsajátítása nélkülözhetetlen más, az adott szak sajátosságait meghatározó ismeretkörök, illetve modulok szempontjából, illetve amelyekre más (szak) modulok (elsősorban a szakcsoporton belüli szakok moduljai) is ráépíthetők. A szakmai törzsanyag modul a szak minden hallgatója számára szükséges szakmai ismereteket tartalmazza. A szakirány modul több egymással egyenértékű, egymást helyettesítő oktatási terület, mely az adott szakterület egy-egy részterületének mélyebb ismereteit tartalmazza.1

(4) A hallgatók számára az alapozó és szakmai törzsanyag modul választása kötelező. A

hallgatók joga a párhuzamosan meghirdetett szakirány modulok közötti választás. Az egy szakirány modult felvehető hallgatók száma korlátozható, a szakirány modul tantárgyainak meghirdetéséhez a dékán minimális hallgatói létszám jelentkezését írhatja elő.

(5) A kreditrendszerben a tanterv egyik formája a mintatanterv. A mintatanterv a tantervben

szereplő tárgyak olyan elosztása félévekre, melyet ha a hallgató követ, eleget tesz minden tantárgy felvételénél az előtanulmányi kötelezettségeknek, minden félévben 30 (+/-3) kreditet teljesít, és tanulmányi követelményeit a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő alatt fejezi be. A mintatanterv előkövetelményt állapíthat meg.

(6) A mintatanterv tartalmazza oktatási időszakonkénti bontásban valamennyi:

- kötelező és kötelezően választható tantárgyat, a tantárgyak meghirdetésének szabályait,

- a tantárgyak heti (vagy félévi) tanóraszámát (előadás + tantermi gyakorlat + - terepi és tanüzemi gyakorlat bontásban) és a hozzájuk rendelt krediteket, - a számonkérés típusát (aláírás, félévközi jegy, vizsga, szigorlat), - a tantárgy meghirdetésének féléveit (őszi és/vagy tavaszi), - a kritérium követelményeket és azok teljesítésének határidejét, - a szakirány választás feltételeit és szabályait, - az előtanulmányi rendet, - a diplomamunka/szakdolgozat felvételére és teljesítésére vonatkozó

előírásokat, - a záróvizsgára bocsátás részletes feltételeit, a záróvizsga tantárgyait, ill. azok

kiválasztásának szabályait. (7) Az Egyetem mintatanterveiben a kreditek legalább 20 %-a a választhatósághoz kötődik.

A kötelezően választható tantárgyak részben a szakmai képzéshez, részben az általános értelmiségképző funkcióhoz kötődnek. A Diplomamunka/Szakdolgozat készítés kötelezően választható tantárgy, melynek kreditjeiről a KKK rendelkezik. Valamennyi tanterv a teljes képzéshez rendelt összes kredit legalább 5 %-ában lehetőséget kell hogy biztosítson szabadon választható tantárgyak felvételére.

1 Módosítva a Szenátus 74/2009. (V. 13.) sz. határozatával

Page 52: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

5

(8) A kreditrendszerű képzésben a hallgató minden félévre egyéni tanrendet dolgozhat ki. Az egyéni tanrend lehetőséget ad a hallgatónak arra, hogy minden tanulmányi időszakra egyénileg válasszon a felajánlott tanulmányi kötelezettségek közül. Az egyéni tanrendben a hallgató eltérhet az átlagos ütemű előrehaladás esetére a mintatantervben ajánlott tantárgyfelvételi rendtől.

(9) A tantervben szereplő kötelező (A) és kötelezően választható (B) tantárgyak

felvételének szabályát a tantárgy előtanulmányi rendje, a szak egyes moduljainak választási feltételeit a modul előtanulmányi rendje határozza meg. Egy adott tantárgyhoz előkövetelményeket a 79/2006. Korm. r. 23. § (8) bekezdés alapján lehet megállapítani.

(10) A tanóra (kontaktóra) a tantervben szereplő tanulmányi kötelezettségek oktató

közreműködését igénylő foglalkozásain való részvétel ideje. A tanóra típusai: előadás, szeminárium, tantermi gyakorlat, terepi, tanüzemi, és óvodai-iskolai szakmai gyakorlat. Egy tanóra időtartama 45 perc.

Tantárgyprogram, tantárgy akkreditáció, tantárgyi követelmények

65. § (1) A tantárgy a szak tantervének alapegysége, melynek felvételéhez és teljesítéséhez

feltételek kötendők. Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismereteket a tantárgyprogramok határozzák meg. A tantárgy akkreditációja a tantárgy programjának jóváhagyása.

(2) Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismereteket a tantárgyprogramok határozzák

meg. Az egyes tantárgyak programjait az oktatásukért felelős karok akkreditálják. Az egyes szakok tanterveit az országos akkreditációs eljárást megelőzően a képzésért felelős Kari Tanácsok, karközi képzés esetén - a képzésben résztvevő karok Tanácsaival egyetértésben - a Szenátus határozza meg. Az akkreditált tantárgyak közül a képzésért felelős kar Kari Tanácsa fogadja be a szak kötelező és kötelezően választható tantárgyait.

(3) A tantárgy programja tartalmazza:

- a tantárgy kódját, teljes és rövidített címét, - a heti (félévi) tanóraszámot (előadás + tantermi gyakorlat + terepi és

tanüzemi gyakorlat bontásban), - a félév végi számonkérés típusát (aláírás, félévközi jegy, kollokvium,

szigorlat), - az elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka mennyiségét kreditben, - a tantárgy felelős tanszékét/intézetét és oktatóját, a tantárgy felvételének

előkövetelményét, - a tantárgy feladatát a szakképzés céljának megvalósításában, - a tantárgy tananyagának leírását, - az osztályzat (aláírás) kialakításának módját, az esetleges vizsga-

követelményeket, - az írott tananyagot (tankönyv, jegyzet, példatár, irodalom, esettanulmány

stb. jegyzékét), a felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközöket,

- a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát.

Page 53: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

6

(4) A tantárgy felvételi rendjét a szak előtanulmányi rendje, teljesítésének feltételét a tantárgyi program, adott félév esetében a részletes szabályokat a tantárgyi követelmény határozza meg.

(5) A tantárgyi követelményrendszer a hallgatók számára megfogalmazza teendőiket és azok

határidejét annak érdekében, hogy a tantárgyat teljesíthessék. (6) A tantárgyi követelményrendszer tartalmazza:

a) a foglalkozásokon való részvétel követelményeit és a távolmaradás pótlásának lehetőségét,

b) az igazolás módját a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén, c) a félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) tervezett számát,

témakörét és időpontját, pótlásuk és javításuk lehetőségét, d) a félév végi aláírás követelményeit, e) az osztályzat kialakításának módját, f) a vizsga típusát, g) a tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, segédletek, irodalom

listáját. (7) Az oktatás első hetében a tanszékek/intézetek közlik a hallgatókkal a tantárgyi

követelményrendszert, valamint a hozzáférhetőségének helyét és módját.

A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

66. § (1) A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben, első fokon a Kari Tanulmányi Bizottság (TB)

jár el. A TB a hallgató írásbeli kérelme alapján jár el, a hallgató által kifogásolt, a TVSZ rendelkezéseinek megsértésével hozott intézményi döntés, vagy minden egyéb, a tanulmányokkal összefüggő panasz esetén, illetve olyan ügyben, amelyet a jelen szabályzat a hatáskörébe utal.

(2) A kari TB összetételét a kari ügyrend állapítja meg azzal, hogy a testületben a hallgatók

által delegált tagok száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak 50%-a. (3) A hallgatók kreditakkumulációval kapcsolatos ügyeiben, valamint 79-80. §-ban felsorolt

esetekben a Kari Kreditátviteli Bizottság (KÁB) jár el. A kari KÁB összetételét a kari ügyrend tartalmazza azzal, hogy a KÁB-nak hallgató tagja nincs.

(4) A hallgató a kari TB és KÁB első fokon hozott határozata ellen a kézbesítéstől számított

15 napon belül halasztó hatályú fellebbezéssel élhet. (5) A másodfokú hatáskört az egyetem rektora által átruházott hatáskörben a kar dékánja

gyakorolja. (6) A jogorvoslati eljárásra egyebekben a Hallgatói Követelményrendszer 7. § irányadó.

Page 54: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

7

A tanév időbeosztása, az oktatás időszakai

67. §

(1) A képzés időtartamát a KKK ajánlása alapján a szakok tantervei határozzák meg. (2) A félév szorgalmi és vizsgaidőszakból áll. A beiratkozást/bejelentkezést (regisztrációt), a

szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak kezdetét és végét, diplomamunka/szakdolgozat leadásának határidejét, a záróvizsgák, a tanítási szünetek, a Tudományos Diákköri Konferencia és a szakmai gyakorlatok időpontjait tanévenként a Kari Tanács határozza meg és az így kialakított összesített intézményi tanulmányi rendet a Szenátus hagyja jóvá.

(3) Egyéb – a tanév időbeosztását meghatározó eseményeket - (tanulmányutak, terepi-,

üzemi-, iskolai-, óvodai gyakorlatok stb.) kari tanulmányi rendben kell meghatározni. A regisztrációs hét a szorgalmi időszak első hete, amelynek során a hallgató a kezdődő félévben felveendő tantárgyait véglegesíti a 74. § szerint

. (4) A szorgalmi időszakban a hallgató tanórákon vesz részt és ezzel kapcsolatos feladatokat

old meg. A szorgalmi időszak hosszát a karok határozzák meg. (5) A vizsgaidőszak szolgál a vizsgák letételére, amely alatt a szorgalmi időszakhoz kötődő

követelmények teljesítése csak rendkívüli esetekben, [76. § (10) és (11) bekezdés], általában díjfizetési feltételhez kötve lehetséges. A vizsgaidőszak hosszát szakonként a karok határozzák meg.

(6) A rektor és a dékán tanévenként külön-külön legfeljebb 3 nap tanítási szünetet

engedélyezhet. A oktatási szünet engedélyezése előtt a dékán a rektorral egyeztetni köteles.

A hallgatói jogviszony keletkezése, megszűnése, szünetelése

68. § (1) A hallgató az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a

felvételről vagy átvételről szóló döntés alapján, beiratkozással jön létre [73. §], és a hallgatói jogviszony megszűnéséig tart. Az elsőéves hallgatók a beiratkozással egy időben a TVSZ és egyéb, a hallgatókat érintő szabályzatok átadásával, valamint szóban is tájékoztatást kapnak a jogaik gyakorlásához és a hallgatói, illetőleg a tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges tudnivalókról.

(2) A 2012. szeptemberétől tanulmányaikat kezdő hallgatókkal a beiratkozást megelőzően hallgatói ösztöndíjszerződést, illetve az önköltség fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatóval a hallgatói ösztöndíjszerződést az Nftv. 48/A-48/S. § és a 248/2012, Korm. r. 1-5. § szabályai alapján az Oktatási Hivatal, az önköltséges hallgatókkal a 15. §-ban szabályozott képzési szerződést az egyetem köti meg.

Page 55: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

8

(3) A KKK-ban meghatározott képzési idő az egyes szinteken:

Egyetemi képzésben 10 félév,

Főiskolai/BSc/BA szintű képzésben az akkreditált szak sajátosságainak megfelelően 6 - 8 félév,

MSc/MA és szakirányú továbbképzés esetén egységes, osztatlan képzés esetén

2 - 5 félév 10 félév

felsőfokú szakképzés esetén 2 - 4 félév. (4) Megszűnik a hallgatói jogviszony,

a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján, b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a

bejelentés napján, c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben,

és költségtérítéses képzésben nem kívánja azt folytatni, d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés esetén az utolsó

képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, felsőfokú szakképzés esetén az első szakmai vizsga utolsó napján,

e) felsőfokú szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, és a felsőoktatási intézményben nem folyik másik, megfelelő felsőfokú szakképzés, vagy a hallgató nem kíván továbbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,

f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát - fizetési hátralék miatt - a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,

g) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.

(5) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti (elbocsátás) annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki2

a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti: azaz a hallgató tanulmányai során egy tárgyat háromszor vett fel, és azt eredményesen egyik alkalommal sem teljesítette [77. § (10) bekezdés];

b) a 2012. szeptemberében hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók esetében a 77. § (10) bek. alapján számoltan (a tárgyfelvétel számától függetlenül, egy félévben mindig: vizsga, javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga a sorrend) az azonos tanegységből tett sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák száma eléri az ötöt;

c) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre,

d) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait,

2 Módosítva a Szenátus 34/2012. (II. 28.) sz. határozatával

Page 56: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

9

feltéve minden esetben, hogy a hallgatót írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.3 A (5) bekezdés a) és b) pontja esetén az első felszólításra a beiratkozáskor, a beiratkozási lap mellékleteként a hallgató részére igazolható módon átadott, a hallgatói jogviszony megszüntetésének szabályait tartalmazó írásbeli mellékletben, vagy a neptun rendszerben elektronikus úton való elfogadással, míg a második felszólításra a harmadszori tárgyfelvétel félévében a vizsgajelentkezési időszakot megelőző két hét kezdetéig írásban, tértivevényes levélben kerül sor.4 Az (5) bekezdés c) és d) pontja esetében az első felszólításra a beiratkozáskor, a beiratkozási lap mellékleteként a hallgató részére igazolható módon átadott, a hallgatói jogviszony megszüntetésének szabályait tartalmazó írásbeli mellékletben, vagy a neptun rendszerben elektronikus úton való elfogadással, míg a második felszólításra azon félév regisztrációs hetét megelőzően legalább két héttel kerül sor, amely félévben a mulasztás jogkövetkezményei még orvosolhatók.5 A felszólítást minden esetben mind neptun üzenetben is meg kell a hallgatónak küldeni.6

(6) Azt, akinek megszűnt a hallgatói jogviszonya, törölni kell a hallgatói névsorból.7 (7) Szünetel a hallgatói jogviszony (passzív félév):

a) ha a hallgató előre bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni;

b) ha a hallgató bejelentkezést nem végezte el. Két félévi mulasztás után a hallgatót törlik a névsorból,

c) ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni;

FMK kiegészítés: Az akadályoztatás tényéről a Faipari Mérnöki Kart a hallgató, vagy hozzátartozója írásban tájékoztatja.

d) ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától; e) ha a hallgató a szakközépiskolában az érettségi vizsga letételét követően

meg akarja szerezni a szakképzettséget, a szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb négy félévig.

FMK kiegészítés: A két félévnél hosszabb képzés esetén a Faipari Mérnöki Kart a hallgató írásban tájékoztatja.

(8) A (7) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hallgatói jogviszony egybefüggő

szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre a (7) bekezdés e) pontja kivételével csak az első félév sikeres teljesítését követően kerülhet sor.8

3 Módosítva a Szenátus 74/2009. (V. 13.) sz. határozatával 4 Módosítva a Szenátus 153/2011. (X. 13.) sz. határozatával 5 Módosítva a Szenátus 153/2011. (X. 13.) sz. határozatával 6 Módosítva a Szenátus 11/2010. (II. 25.) sz. határozatával 7 Módosítva a Szenátus 74/2009. (V. 13.) sz. határozatával 8 Módosítva a Szenátus 11/2010. (II. 25.) sz. határozatával

Page 57: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

10

(9) A hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt a hallgató nem jogosult kurzusfelvételre, vizsgán, záróvizsgán való részvételre, azaz a tanulmányai a passzív félévben nem értékelhetők, továbbá a hallgató nem jogosult a juttatási és térítési szabályzatban meghatározott juttatásokra sem.9

(10) A költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató

azonban jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha a felsőoktatási intézményben megkezdett féléveinek a száma - beleértve az államilag támogatott képzés idejét is - meghaladja a tizenhat félévet. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a hallgatói jogviszonya megszűnését követő öt év eltelte után létesít új hallgatói jogviszonyt.

(11) A tanulmányi okból elbocsátott és felvételi eljárásban újra felvételt nyert hallgató által

elismertetni kívánt tanulmányok és kreditek ügyében, a 79-80. § megfelelő alkalmazásával, a Kreditátviteli Bizottság jár el.

(12) Az Egyetem államilag támogatott, valamint költségtérítéses képzésben résztvevő

hallgatójává válni kizárólag felvételi eljárás keretében felvétellel, vagy más szak, kar képzéséből a 70. § szerinti átvétellel lehet.

(13) A hallgató a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathat, másik felsőoktatási intézménnyel hallgatói / vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet.

(14) A 2007. szeptember 1. napja előtt hallgatói jogviszonyt létesített és költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató a - 12 félévnyi államilag támogatott képzési időben – a kari mellékletben meghatározott feltételek mellett kérheti átvételét államilag támogatott képzésre.10

Az államilag támogatott és a költségtérítéses/önköltséges képzés11 69. §

(1) A költségviselés formája szerint a felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató lehet:

a) államilag támogatott hallgató, b) költségtérítéses/önköltséges hallgató.

(2) A 2006/07. tanév előtt hallgatói jogviszonyt létesített személy az 51/2007. Korm. r. 3. §-ában meghatározottak szerint minősül államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak.

(3) A 2006/07. tanévtől hallgatói jogviszonyt létesítő személy az Ftv. 55. § (2)-(4) bekezdése

szerint minősül államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak. (4) Költségtérítéses képzésben vesz részt az a hallgató, aki:

a. a felvételi eljárás során költségtérítéses képzésre nyert felvételt, b. az államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésre került átsorolásra,

9 Módosítva a Szenátus 11/2010. (II. 25.) sz. határozatával 10 Módosítva a Szenátus 210/2010. (X. 20.) sz. határozatával 11 Módosítva a Szenátus 11/2010. (II. 25.) sz. határozatával

Page 58: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

11

c. aki az államilag támogatott tanulmányok folytatására rendelkezésre álló képzési időt (támogatási idő) kimerítette,

d. nem állami ösztöndíjas külföldi hallgató. (5) A 2012. szeptemberétől kezdődően magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre felvételét

nyert hallgató az Nftv. 47. §-a szerint minősül államilag támogatott hallgatónak.

(6) Önköltséges hallgatónak minősül a 2012. szeptemberétől önköltséges képzésben részt vevő hallgató.

(7) Az államilag támogatott képzésben részt vevő és költségtérítéses/önköltséges hallgatókat megillető juttatások valamint az őket terhelő fizetési kötelezettségek, továbbá a finanszírozási formák közötti átsorolás szabályait a Juttatási és Térítési Szabályzat tartalmazza.

Átvétel12

70. § (1) Másik felsőoktatási intézményből, vagy más karról, szakról, munkarendről, de azonos

képzési területről és azonos képzési ciklusból, a kapacitás és a hallgató finanszírozási formájának figyelembevételével az a hallgató vehető át, akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve a kötelező elbocsátás, vagy kizárás feltételei sem állnak fenn.

FMK kiegészítés: A Faipari Mérnöki Karon a különböző képzések eltérő szintje miatt az átvétel lehetőségéről az oktatási dékánhelyettes egyéni megítélés alapján hoz döntést.

(2) Lezárt félévvel rendelkező hallgató esetében a fogadó kar kari szabályzata határozza meg az átvételhez szükséges tanulmányi (kredit) követelményeket. Lezárt félévvel nem rendelkező hallgató átvételi kérelme esetében az a dékán, amelyre a hallgató felvételt nyert, a kapacitás figyelembe vételével, és a hallgató által előadott körülmények mérlegelésével hozza meg határozatát.

(3) Államilag támogatott hallgató államilag támogatott, vagy költségtérítéses/önköltséges

képzésre, míg költségtérítéses/önköltséges hallgató kizárólag költségtérítéses/önköltséges képzésre vehető át.

(4) Az átvétel feltételeit a szakfelelős, az illetékes intézet és az átvevő kar Tanulmányi

Bizottsága véleményének meghallgatása után a kar dékánja határozza meg.

(5) Az egyetemen belüli átvétel a hallgatói jogviszony fennállását nem érinti.

(6) Az átvételi kérelmet a soron következő félév szorgalmi időszakának első napjáig lehet benyújtani.

(7) Az átvételt kimondó határozatban rendelkezni kell arról, hogy az átvett hallgató mely

szakon, tagozaton a képzés melyik szemeszterében folytathatja tanulmányait, továbbá dönteni kell arról, mely tantárgyakból mennyi kredit fogadható el.

12 Módosítva a Szenátus 74/2009. (V. 13.) sz. határozatával

Page 59: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

12

(8) A más szakon, karon vagy intézményben teljesített tantárgyak befogadásáról, a megszerzett kreditek elismeréséről a fogadó kari KÁB dönt a 79. § szerint.

A párhuzamos képzés13

71. §

(1) A párhuzamos képzésben részt vevő hallgató egy időben két felsőoktatási intézményben/karon/szakon folytat tanulmányokat és sikeres elvégzésük esetén külön-külön oklevelet kap.

(2) A párhuzamos képzésben részt vevő hallgató mindegyik szakon köteles beiratkozni,

szemeszterenként bejelentkezni. Ugyanazon intézményben folytatott párhuzamos képzés esetén a hallgató csak egy leckekönyvvel rendelkezhet.

(3) A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor

egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató – az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel – a) egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve ha b) ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel.

(4) A 2012. szeptemberétől kezdődően tanulmányokat folytató hallgató esetében a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki, a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjas támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni.

A részképzés, vendéghallgatói jogviszony keretében folytatott képzés

72. §

(1) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat más felsőoktatási intézménynek, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, másik képzésében [74. § (1) bek.], továbbá más belföldi/külföldi felsőoktatási intézményben, mint vendéghallgató is felveheti.

(2) A vendéghallgató képzést a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezi. (3) A vendéghallgató képzés ideje alatt teljesített tantárgyak a 79. § szerint fogadtathatók be. (4) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre (részképzés) az vehető fel, aki

az alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint teljesítette az egyetem által meghatározott és az intézmény honlapján közzétett feltételeket. A hallgatói jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül –

13 Módosítva a Szenátus 11/2010. (II. 25.) sz. határozatával

Page 60: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

13

beiratkozással keletkezik. A hallgatót az e §-ban foglalt eltéréssel illetik meg a hallgatói jogviszony alapján biztosított jogok és terhelik e jogviszonyon alapuló kötelezettségek.

(5) A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre a felsőoktatási intézmény

maximális létszámának figyelembevételével, költségtérítéses képzés keretében, az alapképzés, mesterképzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzésekre meghatározott képzési program alapján, egy alkalommal, legfeljebb két félévre létesíthet hallgatói jogviszonyt azzal a személlyel, aki nem áll hallgatói jogviszonyban.

(6) A képzés befejezését követően az egyetem a megszerzett ismeretekről, kreditértékről

igazolást állít ki. a megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók. (7) A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve

szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát – az Ftv. 50. § (2) bekezdésben meghatározott ok kivételével – szüneteltetni, államilag támogatott képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni.

(8) A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a

jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott időtartamba be kell számítani.

A hallgató beiratkozási, bejelentkezési és bejelentési kötelezettsége

73. § (1) A 68. § (1) bekezdés alapján a felvett hallgató csak a felvételi döntés évében jogosult

arra, hogy az intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesítsen. A hallgató köteles az intézményi beiratkozáskor az első félévben a kar tanulmányi rendjében meghatározott időpontban beiratkozni, minden további félévben pedig bejelentkezni.

(2) Ha a hallgató bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a féléve automatikusan passzív

félévnek minősül. A második ilyen mulasztás a 68. § (7) bekezdés b) pontja szerinti következményekkel jár.

(3) A hallgató a képzési időszak megkezdésére vonatkozó bejelentését a képzési időszak

megkezdését követő egy hónapon belül indoklás nélkül írásban visszavonhatja. Amennyiben a hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktívnak minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

(4) A hallgatónak minden soron következő képzési időszak megkezdése előtt, legkésőbb a

regisztrációs időszak utolsó napjáig be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. E bejelentési kötelezettségnek az alábbiak szerint kell eleget tenni:

a) a tanulmányok folytatására vonatkozó szándék bejelentésének az minősül, ha a

hallgató az adott félév első tantárgyát felveszi a Neptun rendszerben. Ezt követően az adott félév aktív félévnek minősül, tekintet nélkül arra, hogy a hallgató az elsőnek felvett tantárgyon kívül felvett-e további tárgyakat;

Page 61: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

14

FMK kiegészítés: A Faipari Mérnöki Karon a beiratkozás/bejelentkezés a Neptun rendszerben történő regisztrációval és tantárgyfelvétellel, majd a tantárgyfelvétellel azonosan kitöltött leckekönyv leadásával történik a regisztrációs időszakban.

b) ha a hallgató tanulmányait nem kívánja folytatni a soron következő képzési

időszakban, ezt a szándékát írásban be kell jelentenie a tanulmányi csoportnak legkésőbb a regisztrációs időszak utolsó napjáig. Az adott félévben a hallgató jogviszonya szünetel.

(5) A hallgató köteles a Neptun rendszerben szereplő adataiban (név, cím, telefonszám,

adószám, TB szám, email cím) bekövetkezett változásokat a rendszer „Adatmódosítás” felület értelemszerű kitöltésével, mellyel a hallgató egyben büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

(6) Az elsőéves hallgatók a beiratkozással egy időben a TVSZ és egyéb, a hallgatókat érintő

szabályzatok átadásával, valamint szóban is tájékoztatást kapnak a jogaik gyakorlásához és a hallgatói, illetőleg a tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges tudnivalókról.

A tantárgyak meghirdetése és felvétele

74. § (1) Az egyetem karai kötelesek biztosítani, hogy a hallgató a tanulmányai során a szakra

előírt kreditek legalább 10%-kal meghaladó, kredit szerzésére alkalmas tantárgyat vehessen fel. A hallgató e tanulmányait más szak, kar, intézmény tárgyai közül is választhatja. Más intézmény tantárgyainak felvétele esetén a 79-80. § szerint kell eljárni.

(2) A Kar köteles meghirdetni a mintatanterv szerinti aktuális félévben az indított szakok

kötelező (A), a kötelezően választható (B), és a szabadon választható (C) tantárgyakat, akár vizsga, évközi jegy a tárgy követelménye, a vizsgával záruló tantárgyait ezen felül a mintatanterv szerinti félévet követő félévben pedig legalább a vizsgázás lehetőségével.

FMK kiegészítés: A vizsgakurzus kiírása csak hallgatói igény esetén kötelező. (3) A kar a tanszék/intézet javaslata alapján - a mintatanterv szerinti első évfolyam első

félévének kivételével – a megelőző félév szorgalmi időszakának vége előtt legkésőbb egy héttel közzétesz a Neptun rendszerben a következő félévben meghirdetendő tantárgyakat kurzusok kiírásával (azok oktatóit, várható órarendjét, az indításukhoz szükséges minimális és a fogadható jelentkezők maximális számát, az esetleges túljelentkezés esetén a rangsorolási szempontokat, amennyiben az nem a jelentkezés sorrendje, ill. azok követelményrendszerét).

(4) A hallgatók joga (a tantervi előírások figyelembevételével) a tantárgyak, az oktatók megválasztása, a párhuzamosan meghirdetett tanórák közötti választás.

(5) Amennyiben a félévközi követelmények megfelelő szintű teljesítését az intézetvezető

illetve oktató aláírással igazolta, de értékelhető vizsgát, vagy évközi jegyet a hallgató nem tett, a hallgatónak a tárgyat újból fel kell venni. Ebben az esetben elegendő a vizsga kurzus felvétele. A hallgató kérheti az aláírás megszerzésének újbóli lehetőségét is, ha a tantárgy a tanórákat megtartva kerül meghirdetésre. A tantárgy programjának jelentős változása esetén a tanszéknek/intézeteknek a tantárgyi követelményekben jeleznie kell a hallgatóknak, hogy a korábban teljesített félévközi követelmények nem fogadhatók el.

Page 62: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

15

Utóbbi két esetben a megszerzett aláírás érvényét veszti, a félévközi követelményeket ismét teljesíteni kell.

(6) A hallgatók számára konzultációs lehetőség biztosításával, illetve vizsga kurzusok indításával biztosítani kell, hogy tanulmányaikat az általuk megkezdett szintű képzésen tudják befejezni.

Részvétel a foglalkozásokon 75. §

(1) Az egyetem hallgatói bármelyik előadást engedély nélkül látogathatják. A gyakorlatokon,

illetve szemináriumokon való részvételhez az azt vezető oktató engedélye szükséges. Kívülállók a tanulmányi foglalkozásokat csak dékáni engedéllyel látogathatják. A felvett tantárgyak foglalkozásain való részvételt a tanszékek/intézetek által előírt, és a dékán által jóváhagyott tantárgyi követelmények szabályozzák.

(2) A kari tájékoztatóban előírt kötelező tanulmányi foglalkozásokról öt napig az oktatási

dékánhelyettes távolmaradást engedélyezhet. Az összes ilyen távolmaradás egy szorgalmi időszakon belül nem haladhatja meg a 10 tanítási napot. A hallgató az engedéllyel felkeresi az érintett tanszékeket/intézeteket a szükséges pótlások egyeztetése céljából.

(3) A levelező hallgatók kötelező tanulmányi foglalkozásokról való távolmaradásának

igazolási rendjét a dékán külön szabályozza, s ezt a levelező hallgatók tudomására hozza.

FMK kiegészítés: A konzultációkról történő távolmaradás lehetőségét és az igazolás módját az egyes tantárgyak oktatói a tantárgyi követelményekben szabályozzák. A tantárgyi követelmények teljesítésén túl a megjelenésre kari követelmény nem vonatkozik.

(4) Az intézetnek meg kell tagadnia a tantárgy félévi aláírását, ha egy tantárgyból a hallgató

– igazolt és igazolatlan - hiányzásai meghaladják szorgalmi időszak egyharmadára eső óraszámot.

(5) Az évközi gyakorlati foglalkozásokról távolmaradt hallgató féléve csak akkor ismerhető

el, ha az elmulasztott gyakorlatot a kari melléklet szerint pótolja.

FMK kiegészítés: A gyakorlati foglalkozásokról történő távolmaradás lehetőségét, az igazolás és a pótlás módját az egyes tantárgyak oktatói a tantárgyi követelményekben szabályozzák.

(6) Nem tekinthető hiányzásnak, ha a hallgató az órarendben nem rögzített kötelező egyetemi

foglalkozáson (tanulmányi kiránduláson, az egyetem által engedélyezett sport-és tanulmányi versenyeken, iskolai gyakorlaton, terepgyakorlaton, egyetemi bizottsági, illetőleg szenátusi üléseken stb.) vett részt.

Page 63: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

16

Az ismeretek ellenőrzése és a kreditgyűjtés (kreditakkumuláció)

76. § (1) A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt a hallgató kreditakkumulációs rendszerében

a karok tanulmányi nyilvántartásában tartják nyilván és összegzik. Az összegzés szempontjából figyelembe kell venni minden kötelező (A), kötelezően választható (B) tantárgyakat, illetve ezek helyettesítő tárgyait (80. § szerinti elvek figyelembevételével). A kari mellékletekben kell rögzíteni annak elveit, hogy a kreditakkumulációs rendszerben a hallgató tanulmányi teljesítése során szabadon választott tantárgyai (C) közül melyeket fogad el a KKK teljesítéseként, és veszi figyelembe a kreditakkumulációban.

FMK kiegészítés: A Faipari Mérnöki Kar törekvése, hogy a hallgatók lehető legszélesebb körből választhassák meg C típusú tárgyaikat, így minden, az egyetemen oktatott tantárgyat elfogad, és figyelembe vesz, amennyiben a hallgató azt elvégezte.

(2) A képzés során alkalmazandó ellenőrzési formákat a tanterv határozza meg. (3) Egy tantárgyból csak egyféle számonkérési forma írható elő, amelynek formái a

következők:

a) évközi jegyet írhat elő a tanterv, ha a tantárgy elméleti anyagának gyakorlati alkalmazása és az alkalmazási készség értékelése a képzési cél szempontjából szükséges és lehetséges. Az évközi jeggyel értékelendő tantárgy követelményeit a hallgatónak az oktatási időszakban kell teljesítenie, kivéve az elégtelen évközi jegy kijavítását. Ennek határidejét a tanszékek/intézetek határozzák meg. Az évközi jegy közlésének és pótlásának módját és határidejét a tanszékek/intézetek határozzák meg.

b) A vizsga valamely tantárgy félévi anyagának számonkérése. Ennek

keretében arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetőleg arról, hogy képes lesz-e az erre épülő további tananyag elsajátítására. A vizsga értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.

c) A szigorlat fogalmát a 63. § (12) bekezdés határozza meg. Ha a hallgató az

oktatási időszak végén szigorlatot tesz, a szigorlat félévében más számonkérési formát – a gyakorlatértékelést kivéve – a tantárgy anyagából előírni nem lehet. Szigorlatot tarthat a tanszék/intézet a szorgalmi időszakban vagy a vizsgaidőszakon kívül is. Ha a szigorlat letételére külön szigorlati időszakot biztosítanak, a tantárgy utolsó oktatási időszakának anyagából kollokvium is előírható. Záróvizsga tantárgyból szigorlatot előírni nem lehet.

d) A hallgató kötelező szakmai (üzemi, termelési, óvodai-iskolai stb.)

gyakorlatát (kivéve a külföldi cseregyakorlatokat) a tantervi előírásoknak megfelelően kell értékelni.

(4) A tananyag ismerete értékelhető: − a szorgalmi időszakban a tanórán tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval,

írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv) értékelésével,

− a vizsgaidőszakban tett vizsgával és/vagy szigorlattal (öt fokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1);

− záróvizsgával [88. §].

Page 64: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

17

(5) A hallgató munkájának minősítésében nem tehető különbség attól függően, hogy államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben vesz-e részt. A hallgató csak abban az esetben kezdheti meg félévi vizsgáit egy adott tantárgyból, ha a szorgalmi időszak befejezéséig tanulmányi és egyéb kötelezettségeinek eleget tett, s ezt a tantárgy oktatója a hallgató leckekönyvében vagy a Neptun rendszerben aláírásával igazolja.

(6) Az aláírás azt igazolja, hogy a hallgató az adott tantárgy elméleti és gyakorlati

foglalkozásaira megállapított vizsgára bocsátás követelményeit teljesítette. (7) A leckekönyvbe érdemjegyet csak a tantárgy előadója, illetve az intézetvezető írhat be,

illetve alá. Akadályoztatásuk esetén, a helyettesítőt írásban a tanulmányi előadóknak be kell jelenteni. A félév elfogadását jelentő aláírás bejegyzésére a vizsga alkalmával is sor kerülhet. Egyedi leckekönyv esetén a felvett tárgyra vonatkozó bejegyzéseket (aláírás, éremjegy stb.) a félévzárást követően a Tanulmányi Hivatal rögzíti az elektronikus tanulmányi nyilvántartás adatai alapján.14 A hallgató a vizsgaidőszakot követő 14. munkanap végéig jogosult felszólalni a Neptun-rendszerben rögzített téves, vagy hiányzó érdemjeggyel kapcsolatosan. A Neptun-rendszerben rögzített téves/hiányzó érdemjegy korrigálására irányuló kérelméhez csatolni kell a kurzusteljesítési lapot.

(8) A tantárgy előadójának a félév kezdetén ismertetnie kell a hallgatókkal az aláírás, illetve

a vizsgára bocsátás tantárgyi követelményeit. Amennyiben a hallgató a tantárgyi követelményeket nem teljesíti, aláírását, vizsgára bocsátását az intézetvezető, illetve a tantárgy előadója megtagadhatja, vagy a félév elismerését meghatározott feltételekhez kötheti. A tantárgy előadója a szorgalmi időszak befejezésekor az érintett hallgatókat erről Neptun üzenetben értesíti, illetve a tanszéki hirdetőtáblára kifüggeszti azon hallgatók Neptun kódját, akiktől a félév aláírását megtagadja. Ezt követően a Neptun rendszerben a vizsgázás lehetőségét letiltja. A letiltásokat az információs rendszerből kinyomtatva megküldi az oktatási dékán-, illetve főigazgató helyettesnek.

(9) Félév végi osztályzat adható:

a) évközi jeggyel (jele É), mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján,

b) vizsga jeggyel (jele V), ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján vagy a félévközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50%-ban a vizsga, és legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján történik.

(10) Ha az évközi jegy megállapítása zárthelyik alapján történik, a szorgalmi időszakban kell

lehetőséget biztosítani a sikertelen vagy meg nem írt zárthelyik pótlására (kivételt jelenthet a szorgalmi időszak utolsó hetében megírt zárthelyi pótlása). Ha a hallgató a pótlási lehetőség(ek)kel sem tudja az évközi jegyet megszerezni, a vizsgaidőszak második hetének végéig a 77. § (11) bekezdése szerint egy, ill. két alkalommal, javító vizsga jelleggel kísérletet tehet az évközi jegy megszerzésére.

(11) A vizsgával záruló tantárgy félévközi követelményeinek teljesítését az aláírás igazolja. A

vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás feltételeként a félévközi ellenőrzéseken elérhető pontszám legalább 50%–ának (vagy 2,50-es átlagnak) elérését lehet előírni. Ha a hallgató olyan kötelezettségét nem teljesíti, mely a követelményrendszer szerint a vizsgára bocsátás feltétele és a vizsgaidőszakban

14 Módosítva a Szenátus 74/2009. (V. 13.) sz. határozatával

Page 65: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

18

pótolható, úgy az adott tantárgyból a követelmény teljesítése legkésőbb a vizsgaidőszak második hetének végéig egy alkalommal, a Juttatási és Térítési Szabályzatban meghatározott díj befizetése mellett kísérelhető meg.

(12) A zárthelyi dolgozatírás időpontját úgy kell meghatározni, hogy annak kezdete reggel 8

óra utáni és befejezése 20 óra előtti időpontra essen.

A vizsgák és szigorlatok rendje, a vizsgaidőszak

77. § (1) A vizsgát oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon

és vizsgázhasson. A vizsganapokat és vizsgalehetőségeket a vizsgaidőszakon belül egyenletesen kell elosztani a létszámnak megfelelően. A vizsgalehetőségek számának meghatározásánál a tantárgyat felvett hallgatók létszámának minimum másfélszeresét kell alapul venni. A vizsgaidőszakban 30 fő hallgató létszámig legalább három, 30 fő felett legalább hetente egy vizsganapot kell biztosítani. Vizsga csak az egyetem székhelyén, telephelyén, illetőleg a használatában (bérleményében) lévő épületben, annak helyiségében szervezhető.

FMK kiegészítés: A vizsgaidőpontokat úgy kell megválasztani, hogy esetleges sikertelen vizsga esetén a hallgatóknak lehetőséget biztosítson az újbóli felkészülésre és vizsgára jelentkezésre. A 30 fő felett előírt heti egy vizsgaidőpont a vizsgaidőszakon belül átlagosan értendő.

(2) A vizsgarendet a vizsgaidőszak előtt legalább három héttel a Neptun rendszerbe történő

bevitellel, az utolsó előadási órán szóbeli tájékoztatással lehetőség szerint nyilvánosságra kell hozni.

(3) A hallgató vizsgára a Neptun rendszerben jelentkezik. Vizsgára feljelentkezni és

lejelentkezni a vizsgát megelőző munkanapon déli 12 óráig lehet.

Ezen idő után csak a kar által megbízott személy jogosult a hallgatót vizsgára jelentkeztetni, illetve a névsorból törölni.

FMK kiegészítés: A Faipari Mérnöki Karon a határidőn túli vizsgajelentkezést/törlést az oktató engedélyezheti, amelyről írásban értesíti a tanulmányi előadót, aki a jelentkezés módosítására jogosult.

(4) Feljelentkezés után vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató tudása nem értékelhető.

Az adott tárgyból egy vizsgajelentkezési lehetőséget távolmaradás esetén is kimerített. A távolmaradást a hallgató a képzési hely szerint illetékes tanulmányi ügyintéző/előadónál leadott igazolással igazolhatja. Igazolatlan távolmaradás esetén a hallgató köteles a felmerült költségeket megtéríteni a Juttatási és Térítési Szabályzatban meghatározott összeg megfizetésével. A hallgató a második vizsgára ismételt javítóvizsga díj fizetési kötelezettség nélkül jelentkezhet, akár igazolt, akár igazolatlan távolmaradásról van szó.

(5) A vizsgázó számára lehetővé kell tenni a felelete előtti rövid felkészülést. A több részből

álló vizsgát is lehetőleg egy napon kell lebonyolítani. A vizsgák zavartalanságáért, nyugodt légköréért a vizsgáztató, illetve a vizsgabizottság elnöke a felelős.

Page 66: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

19

(6) Az érdemjegy közlésének határideje: szóbeli vizsga esetében a vizsga végét követő 24 órán belül, írásbeli vizsga esetén a vizsga végét követő 72 órán belül. A közlés: a Neptun rendszerbe történő felvitellel történik. Amennyiben a hallgató az érdemjegy késedelmes közlése miatt az azonos tanegységből meghirdetett vizsgáról lemarad, a vizsgáztató köteles új vizsgaidőpontot meghirdetni a pótlási lehetőség biztosítására.

(7) Írásbeli vizsga esetén a hallgató dolgozatát az eredmény kihirdetését követő két

munkanapon belül megtekintheti.

(8) Személyazonosító okmány nélkül a hallgató nem vizsgázhat. A vizsga befejezéséig a

leckekönyv csak a személyazonosság igazolására szolgálhat. (9) A szóbeli vizsgák – ideértve a záróvizsgát és a diplomamunka/szakdolgozat védését is -

nyilvánosak. A nyilvánosságot a dékán korlátozhatja.

(10) A hallgató azonos tanegységből – függetlenül attól, hogy azt hányadszorra veszi fel - egy félévben maximum háromszor vizsgázhat: amennyiben az első vizsga nem sikerül, a hallgató a sikertelen vizsgát megismételheti (a továbbiakban: javítóvizsga), és a sikertelen javítóvizsga is megismételhető (a továbbiakban: ismétlő javítóvizsga). Ha az ismétlő javítóvizsga sem volt sikeres, és a vizsgán, valamint a javítóvizsgán ugyanaz az egy személy vizsgáztatott, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az ismétlő javítóvizsgát másik oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le. Ez a jog akkor is megilleti a hallgatót, ha a vizsga letételére új képzési időszakban kerül sor.

(11) A hallgató a vizsgaidőszak befejezéséig javító vizsgát tehet nem elégtelen vizsga

érdemjegyét megszerzését követően. Ezen a korrekciós vizsgán (szigorlaton) rontani is lehet.

(12) A szigorlatot legalább két oktatóból álló bizottság előtt kell letenni, arról jegyzőkönyvet

kell vezetni, és azt a tanulmányi osztálynak meg kell küldeni. A bizottság elnöke egyetemi/főiskolai docens, illetve tanár ez alól felmentést az illetékes kar dékánja adhat.

FMK kiegészítés: A Faipari Mérnöki Karon a szigorlati jegyzőkönyveket a Tanulmányi Osztály számára az illetékes intézet őrzi meg.

(13) A vizsgaalkalomhoz tartozó névsort a vizsga megkezdése előtt ki kell nyomtatni a

Neptun rendszerből. A vizsgáztató/oktató a kitöltött, aláírt vizsgalapot köteles a tanszéken/intézetben leadni, amit a tanszék/intézet az iratkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezelni.

(14) A kari TB különösen indokolt esetben a hallgató kérelmére a vizsgaidőszakon kívül is

engedélyezhet vizsgát.

FMK kiegészítés: A Faipari Mérnöki Karon a vizsgaidőszakon kívüli vizsgát az oktatási dékánhelyettes is engedélyezhet.

Page 67: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

20

Kritérium követelmények

78. § (1) Az oklevél/bizonyítvány megszerzéséhez a hallgatók kötelesek a KKK/SZVK-ban

meghatározott nyelvvizsgát letenni. (2) A kritérium követelmények teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele. (3) A nem szakhoz kötődő kötelező testnevelés órák esetén a tantárgy aláírással zárul,

kreditértéke nincs.

Más intézményben, valamint az egyes képzési szinteken és szakokon megszerzett és összegyűjtött kreditek más képzési szinteken történő elismerése és beszámítása15

79. §

(1) A hallgató kérheti más felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányai képzése

részeként történő elismerését. (2) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kredittel elismert

tanulmányi teljesítményt – ha annak előfeltétele fennáll – bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek.

(3) A tanulmányok elismerése a kreditérték megállapításával és az érdemjegy elfogadásával

történik. Az elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgy elismerésekor nem módosítható.

(4) A szabadon választható (C- típusú) tantárgyak kreditelismeréssel való tejesítése akkor

megengedett, ha az elismerendő tantárgyat a hallgató azonos vagy magasabb szintű képzési ciklusban folytatott képzésben teljesítette.

(5) Felsőfokú szakképzésben szerzett krediteket az azonos képzési területhez tartozó

alapképzésbe be kell számítani minimum 30, maximum 60 kredit erejéig. (6) A Kreditátviteli Bizottság a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi

követelmény teljesítéseként elismerheti. A munkatapasztalat alapján beszámítható kreditek száma legfeljebb 30 lehet.

(7) A hallgató az abszolutórium megszerzéséhez legalább 30 kreditet abban a felsőoktatási

intézményben köteles teljesíteni, ahol abszolutóriumot szerez.16

(8) A 2012. szeptemberétől tanulmányait kezdő hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – a felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi

15 Módosítva a Szenátus 11/2010. (II. 25.) sz. határozatával 16 Módosítva a Szenátus 74/2009. (V. 13.) sz. határozatával

Page 68: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

21

tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is – legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézményben köteles teljesíteni.

(9) A hallgató az adott félévre való bejelentkezést megelőzően a kari mellékletben leírt

módon és formanyomtatványon, az ott megjelölt kötelező mellékletek benyújtásával kérheti a más karon, más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgyak befogadását a kartól. A befogadásról szóló döntést az illetékes kari KÁB hozza. A KÁB a hozzá benyújtott kérelmeket olyan határidővel bírálja el, hogy a befogadást kérelmező hallgató (az esetleges fellebbezést követő) végleges döntés figyelembevételével állíthassa össze a következő féléves tanrendjét.

Az egyéni tanulmányi megállapodás17

80. § (1) Az egyetemen a karok intézményközi vagy karközi megállapodás alapján kölcsönösen

elismerhetik a meghirdetett tárgyak, kurzusok kreditértékét. (2) A hallgató kérheti a kartól egyéni tanulmányi megállapodás (learning agreement)

megkötését. A megállapodás tartalmazza, hogy a más felsőoktatási intézményben teljesítendő tantervi egységek közül melyek teljesítését, milyen kreditértékkel ismer el a kar. A megállapodás megkötése előtt a dékán kikéri a KÁB állásfoglalást.

(3) A hallgató a megállapodás megkötését a megelőző félév szorgalmi időszakának végéig

kezdeményezheti. (4) A hallgató a más intézményben lehallgatott tárgyak teljesítéséről szóló igazolást

(leckekönyv-másolatot) a vizsgaidőszak utolsó napjáig köteles leadni. Az igazolt tantervi egységek az adott félév tanulmányaiba számítanak be.

(5) Az egyéni tanulmányi megállapodás, valamint a kölcsönös elismerésről szóló

intézményközi, karközi megállapodások keretében végzett tanulmányokat a KÁB eljárása nélkül a kar köteles elismerni.

Az előzetes kreditátviteli eljárás18

80/A. §

(1) A KÁB a hallgató kérelmére köteles az előzetes kreditátviteli eljárást lefolytatni. Az

előzetes kreditátviteli eljárás során a KÁB a kérelmező által teljesített, valamint a kérelem benyújtásakor folyamatban levő félév végéig várhatóan teljesítendő tanulmányi követelmények (a teljesítés feltételéhez kötött) kreditelismeréséről és egyben a felvételi feltételekben szereplő kreditek (teljesítés feltételéhez kötött) meglétéről hoz döntést.

(2) Az egyetem a kreditátviteli bizottság által elismert krediteket a tanulmányok tényleges

megkezdésekor újabb kérelem nélkül elismertnek tekinti.

17 Módosítva a Szenátus 11/2010. (II. 25.) sz. határozatával 18 Módosítva a Szenátus 11/2010. (II. 25.) sz. határozatával

Page 69: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

22

(3) A kreditrendszerű képzés keretében a hallgató részképzése során az egyetem részéről tett előzetes nyilatkozat a hallgatói teljesítmény elismeréséről utólagosan nem vonható vissza. Az előzetes nyilatkozathoz szükséges a KÁB egyetértése.

A tanulmányi eredmény nyilvántartása

81. § (1) A tanulmányok kreditekben mért teljesítéséről az egyetem nyilvántartást vezet, melynek

során a következő iratokat alkalmazza: a) törzslap, b) leckekönyv, c) személyi iratgyűjtő, d) beiratkozási lap, e) adatbejelentő lap, f) jogviszony igazolás, g) záróvizsga jegyzőkönyv, illetve szakmai vizsga jegyzőkönyv, h) oklevél, illetve bizonyítvány átadókönyv, i) felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott további

nyomtatványok. (2) Kétség esetén a leckekönyvi bejegyzés, illetőleg a kurzusteljesítési lap az irányadó.19

A törzslap

82. §

(1) A hallgató személyes és tanulmányi adatainak nyilvántartására a törzslap szolgál.

(2) A törzslapon fel kell tüntetni a felsőoktatási intézmény nevét, címét, és a törzskönyvi számot.

(3) A törzskönyvi szám az intézmény OM-azonosítójából és egy sorszámból képzett szám, melynek formája: „T” sorszám hat jegyen „/” OM-azonosító. A sorszámozást eggyel indítva, egyesével növekvően kell végezni. Amennyiben a tanulmányi adminisztrációt a felsőoktatási intézmény egyes telephelyek, illetve a székhelyen kívüli képzések esetében más településen végzik, a felsőoktatási intézmény döntése alapján lehetséges telephelyenkénti sorszámozás is. Ebben az esetben a törzskönyvi szám – a felsőoktatási intézmény OM-azonosítója után kiegészül a „/” jellel és a tanulmányi adminisztráció sorszámával.

FMK kiegészítés: A Faipari Mérnöki Karon a törzskönyvi szám a szak betűkódja+sorszám / hallgató neptun kódja / OM azonosítóból áll össze.

(4) A törzslapot a leckekönyv alapján a hallgatói tanulmányi ügyekért felelős szervezeti egység (a továbbiakban: tanulmányi hivatal) vezeti.

19 Módosítva a Szenátus 74/2009. (V. 13.) sz. határozatával

Page 70: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

23

(5) A törzslap minden lapján fel kell tüntetni a törzskönyvi számot és az oldalszámot. Az oldalszámozás egyesével növekvő számozás, a kiállítás sorrendjében. A törzslap első lapja egy a törzslap részét képező oldalak sorszámát, és funkcióját összesítő felsorolás.

(6) Egy felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről hallgatói jogviszonya fennállása alatt egy törzslap vezethető. A hallgatói jogviszony megszűnése után, újabb jogviszony létesítésekor új törzslapot kell nyitni. A felsőoktatási intézmény, amennyiben a hallgató jogviszonya egy éven belül szűnt meg, az eredeti törzslapot folytathatja.

(7) A törzslapon fel kell tüntetni – a teljes képzési időre kiterjedően – a hallgató tanulmányi értékelésének adatait, továbbá a hallgatóra jogokat és kötelezettségeket megállapító rendelkezések alapján hozott döntéseket és határozatokat.

(8) A törzslap részei: - a hallgató személyes adatai, a hallgató részére kiadott leckekönyvek

sorszámai, a részére kiadott diákigazolvány sorszáma; - a hallgatói jogviszony létesítésével és a bejelentkezéssel, a hallgatói

jogviszony szüneteltetésével, a vendéghallgatói, a további (párhuzamos) hallgatói jogviszonnyal, az átvétellel és a hallgatói jogviszony megszűnésével kapcsolatos adatok;

- a hallgató képzéseinek adatai (szak megnevezése, finanszírozási forma, munkarend);

- az államilag támogatott félévek nyilvántartása; - a kreditnyilvántartásra épülően a tanulmányi követelmények teljesítésének, a

vizsgák, a szakmai gyakorlat, a diplomamunka/ szakdolgozat, a végbizonyítvány adatai és a záróvizsga adatai;

- a fegyelmi és kártérítési adatok; - a fogyatékossággal kapcsolatos adatok, feltüntetve a szakvéleményt kiállító

szakértő, bizottság nevét, címét, a szakvélemény keltét; - a hallgatói jogok és kötelezettségek tárgyában hozott határozatok. - A teljes egészében idegen nyelven vagy a nemzeti és etnikai kisebbség

nyelvén folyó oktatásban a törzslapot magyar nyelven és az oktatás nyelvén is vezetni kell.

(9) A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett – a rendelkezésre álló iratok és adatok

alapján – póttörzslapot kell kiállítani.

(10) Az elveszett leckekönyvről, bizonyítványról vagy oklevélről a törzslap (póttörzslap) alapján másodlat állítható ki. A másodlatért a külön jogszabályban és a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint díjat kell kiróni.

(11) Elektronikus ügyintézés esetén a törzslap részeit a következő rend szerint kell kinyomtatni és személyi iratgyűjtőben elhelyezni:

- személyes adatok esetében a hallgatói jogviszony létrejöttekor és megszűnésekor,

- hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó adatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor,

- államilag támogatott félévek nyilvántartása részt a hallgatói jogviszony megszűnésekor,

- tanulmányi követelmények teljesítése esetén a tanulmányi időszak lezárását követően,

Page 71: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

24

- fegyelmi és kártérítési adatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor,

- fogyatékossági adatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor, - a hallgatói jogok és kötelezettségek alapján hozott határozatok esetében a

hallgatói jogviszony megszűnésekor.

(12) A vendéghallgatói jogviszonyban a hallgatóról a fogadó felsőoktatási intézmény a törzslapot azzal az eltéréssel vezeti, hogy

- a törzslapon csak a következő adatokat kell feltüntetni: - a hallgató személyes adatai, törzskönyvi száma, - a vendéghallgatói jogviszony létesítésével és a bejelentkezéssel,

megszűnésével kapcsolatos adatok, - a hallgató hallgatói jogviszonyával érintett felsőoktatási intézmény neve,

címe, OM azonosítója, ottani törzskönyvi száma, - a kreditnyilvántartásra épülően a tanulmányi követelmények teljesítésének, a

vizsgák adatai, - fegyelmi és kártérítési adatok, - fogyatékossággal kapcsolatos adatok, feltüntetve a szakvéleményt kiállító

szakértő, bizottság nevét, címét, a szakvélemény keltét, - a hallgatói jogok és kötelezettségek alapján hozott határozatok. - a törzskönyvi szám kezdő jele „V”.

A kreditek nyilvántartása

83. § (1) A beiratkozott hallgatókat nyilván kell tartani a 79/2006. Korm. r. 25. § rendelkezései

szerint. Az egyetem karainak dékáni hivatalai/tanulmányi csoportjai, ill. a SEK Tanulmányi Hivatal kötelesek a hallgatók tanulmányi teljesítményéről nyilvántartási rendszert létrehozni, vezetni és karbantartani

FMK kiegészítés: A Faipari Mérnöki Karon a leckekönyvbe és a Neptun rendszerbe a jegyek beírása a tárgy oktatójának a felelőssége.

(2) A hallgató a kreditek megállapításához szükséges adatok változását, keletkezését a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint köteles bejelenteni és igazolni. Az igazolás határideje nem lehet több, mint

a) követelmények teljesítésére vonatkozó adat esetében 2 hónap, b) egyéb esetben 3 hét.

(3) A hallgató számára biztosítani kell, hogy a tanulmányi kreditnyilvántartása,

kreditakkumulációja számára olvasás céljából szabadon hozzáférhető legyen, de biztosítani kell hogy személyiségi jogok figyelembevételével az illetéktelen személy számára hozzáférhetetlen legyen.

(4) Azt a hallgatót, akinek megszűnt a jogviszonya, törölni kell a hallgatói névsorból. A

hallgatók személyes adatait az egyetem a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított nyolcvan évig kezelheti

Page 72: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

25

A tanulmányi eredmény mutatószámai

84. § (1) A tanulmányi átlageredményt a vizsgaidőszakot követően haladéktalanul, de legfeljebb a

következő szorgalmi időszak második hetének végéig meg kell állapítani.

(2) A kijavított érdemjegyet az átlageredmény kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni. (3) A hallgató elfogadott tanulmányi munkájának mennyiségét az adott félévben vagy a

tanulmányok kezdetétől megszerzett kreditek száma mutatja. (4) A tanulmányi munka mennyiségi és minőségi értékelésére szolgál a kreditindex:

(5)

Σ (kredit x érdemjegy) Kreditindex = 30

Kredit alatt értendő a hallgató által az adott félévben teljesített kredit. A kreditindex egy félévre vonatkozik. A kredit indexet a leckekönyvbe be kell jegyezni.

(6) A korrigált kreditindex a kreditindexből egy, a félév során teljesített és az egyéni

tanrendben vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel számítható. Az összesített korrigált kreditindex a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az összesített korrigált kreditindex számítása megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni.

(7) Az kreditindex számításánál befogadott tantárgyak csak abban az esetben vehetők figyelembe, ha a tantárgy teljesítése abban a félévben történt, amelyre az kreditindex vonatkozik. Az adott félévi ösztöndíjak megállapításának alapja az előző félévi kreditindex.

(8) A hallgató teljesítményének nyomon követésére a súlyozott tanulmányi átlag, illetve a kumulált tanulmányi átlag szolgál. A súlyozott tanulmányi átlag: az adott félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyeinek szorzataiból képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell elosztani.

Σ (kredit x érdemjegy) Súlyozott tanulmányi átlag =

Σ kredit (9) A kumulált tanulmányi átlag az oklevél minősítésénél a szigorlati átlagot helyettesítheti:

Σ (kredit x érdemjegy) Kumulált tanulmányi átlag =

Σ kredit

Σ kredit: a hallgató tanulmányai során teljesített és befogadott kreditek összege.

(10) A befogadott tantárgy eredménye nem számítható be a kumulált tanulmányi átlagba, ha azt a hallgató a szakmai képzéséhez nem tartozó tantárgyak köréből a szabadon választott tantárgyakra engedélyezett kereten felül veszi fel.

Page 73: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

26

Kedvezményes tanulmányi rend

85. §

(1) Kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet tanulmányi eredménye, részképzésben,

párhuzamos képzésben való részvétele, vagy jó tanulmányi eredménye esetén közösségi, szociális és egészségügyi indokai, élsporteredménye alapján a kari TB véleménye alapján a dékán.

(2) Az engedély alapján a hallgató a kötelező tanulmányi foglalkozásokon való részvétel alól

teljes vagy részleges felmentésben részesülhet, feladatainak beadási határideje módosulhat, vizsgáit a vizsgaidőszakon kívül is, de legkésőbb a következő szorgalmi időszak kezdetéig leteheti, az oktatási időszakot hamarabb lezárhatja, vagy más kedvezményben részesülhet.

(3) Az engedély egy félévre szól, és indokolt esetben visszavonható. A kedvezményes

tanulmányi rend nem jelenti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése alóli felmentést.

A végbizonyítvány, abszolutórium

86. §

(1) Annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele, a diplomamunka/szakdolgozat elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, abszolutórium kiállítható.

(2) A végbizonyítványt az egyetem rektora, illetve átruházott hatáskörben a dékán írja alá a

hallgató leckekönyvében.

A diplomamunka, szakdolgozat

87. §

(1) A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az egyetemi szinten/MSc/MA képzésben diplomamunkát, a főiskolai szinten/BSc/BA képzésben szakdolgozatot kell készítenie. Ez összetett, egyéni feladat, amely a megszerzett tudás szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg.

(2) Diplomamunka/szakdolgozat témákat az intézetek saját hirdetőtábláján és a kar honlapján

teszik közzé. Az érintett intézetigazgatóval egyeztetett diplomamunka/szakdolgozat kiírását (feladatterv) a tantervben rögzített félévben kell elkészíteni

(3) A diplomamunka/szakdolgozat beadási határidejét a mindenkori tanulmányi rend

szakonként meghatározza.

Page 74: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

27

(4) A „Diplomamunka készítés” / „Szakdolgozat készítés” érdemjeggyel végződő tantárgy, felvételének előkövetelménye van, amelyet a tantárgyi program tartalmaz. A tantárgy aláírását és érdemjegyét a konzulens adja meg.

FMK kiegészítés: A Faipari Mérnöki Karon a leckekönyvbe és a Neptun rendszerbe a jegyek beírása a tárgy oktatójának a felelőssége.

(5) A diplomamunka/szakdolgozat készítését a konzulens irányítja. Konzulens a kar oktatója

és kutatója, illetve dékáni engedéllyel külső, felsőfokú végzettségű szakember lehet. Külső szakember csak belső konzulenssel együtt kérhető fel.

(6) A diplomamunkát/szakdolgozatot bíráltatni kell. A bíráló csak egyetemi/főiskolai

oklevéllel rendelkező külső szakember, illetve egyetemi/főiskolai oktató vagy kutató lehet, akit a tanszékvezető/intézetigazgató, vagy a dékán kér fel. A diplomamunka/szakdolgozat bírálatát a konzulens és/vagy külső szakember készíti el. A bírálatokat legkésőbb 5 nappal a diplomamunka/szakdolgozat védése előtt el kell juttatni a jelölthöz. A bíráló és a konzulens javaslatot tesz a diplomamunka/szakdolgozat minősítésére.

(7) A diplomamunka/szakdolgozat védése a kiíró intézetben, a záróvizsga időpontja előtt, de

legkésőbb a záróvizsgával egy időben történik. A diplomamunka/szakdolgozat sikeres megvédése a szóbeli záróvizsgára bocsátás feltétele. A védés osztályzatát öt fokozatú (jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)) minősítéssel kell kialakítani.

(8) A TDK dolgozat szakdolgozatnak, diplomamunkának akkor fogadható el, ha erről a TDK

konferencia bíráló bizottságának tagjai írásban nyilatkoztak. Ez esetben is a tanulmányi rendben rögzített időpontban, az utolsó évfolyamon lehet a dolgozatot, a témát kiíró tanszéken/intézetben leadni. A továbbiakban a bírálatra az általános előírásokat kell alkalmazni, vagyis újra bíráltatni kell a dolgozatot.

(9) A hallgatónak a szakdolgozat/záródolgozat bevezetőjében nyilatkoznia kell arról, hogy

munkája során csak olyan forrásokat használt fel, amelyekre az irodalomjegyzékben hivatkozott, vagy amelyeket a bibliográfiában feltüntetett. Plágium esetén a szakdolgozat elégtelen érdemjegyűnek tekintendő, és a hallgató ellen az intézmény fegyelmi eljárást indít.

A záróvizsga

88. §

(1) A záróvizsga / szakmai vizsga a végzettséget igazoló dokumentum megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből - diplomamunka/szakdolgozat megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből - állhat.

(2) A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzése,

valamint a szakdolgozat/diplomamunka elkészítése és benyújtása a kar által a tanrendben maghatározott időpontig és formában.

Page 75: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

28

(3) A dékán tanévenként egy – indokolt esetben két − záróvizsga-időszakot jelöl ki. A záróvizsgát csak a kijelölt záróvizsga-időszakban lehet letenni.

(4) A záróvizsga az abszolutórium (végbizonyítvány) kiállításától számított hét éven belül

feltétel nélkül letehető. Hét év eltelte után a záróvizsga letételét a kar feltételhez kötheti.

(5) A 2012. szeptemberétől tanulmányaikat kezdő hallgatók esetében a záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

(6) Sikertelen záróvizsga esetén a jelölt további két alkalommal tehet záróvizsgát. (7) A záróvizsga

a) a diplomamunka/szakdolgozat megvédéséből és azzal egyidejűleg, vagy elkülönítve,

b) a képesítési/képzési és kimeneti követelményekben és a tantervben előírt írásbeli illetőleg szóbeli vizsgából,

c) egyes szakokon meghatározott gyakorlatok elvégzéséből áll.

(7) A záróvizsgára összesen legalább 15 és legfeljebb 30 kreditnek megfelelő ismeretanyagot felölelő tantárgyak (tantárgycsoportok) jelölhetők ki.

(8) A Kari Tanács által jóváhagyott Záróvizsga Bizottság elnökét és tagjait a kar dékánja

záróvizsga-időszakonként bízza meg.

(9) A Záróvizsga Bizottságnak az elnökön kívül legalább még két tagja van. Az elnök a szakterület elismert külső szakembere, illetőleg a kar egyetemi/főiskolai tanára, vagy docense lehet. A Záróvizsga Bizottság legalább egy tagja egyetemi/főiskolai tanár, illetve egyetemi/főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási jogviszonyban az Egyetemmel, vagy az egyetem másik karának, szakjának oktatója legyen.

(10) Amennyiben a diplomamunka/szakdolgozat védése a szóbeli záróvizsgával egy időben

történik, a diplomamunka/szakdolgozat értékelését a Záróvizsga Bizottság végzi. Amennyiben a diplomamunka/szakdolgozat védése a szóbeli záróvizsgától időben elkülönül, a Kari Tanács a diplomamunka/szakdolgozat értékelésére külön bizottságot jelölhet ki, amely a diplomamunkát/szakdolgozatot minősíti. A diplomamunka/szakdolgozat minősítése ebben az esetben a szóbeli záróvizsgán nem módosítható. A külön bizottság összetételére a Záróvizsga Bizottság összetételére vonatkozó irányelvek érvényesítendőek.

(11) A jelölt szakmai felkészültségét a Bizottság tagjai osztályozzák, majd zárt ülésen – vita

esetén szavazással – megállapítják a záróvizsga eredményét. Szavazat-egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

FMK kiegészítés: A Faipari Mérnöki Karon ha a diplomamunka/szakdolgozat részjegyei közül valamelyik elégtelen, a védést ismételni kell. Ha a szóbeli záróvizsga valamelyik részjegye elégtelen – amennyiben a Záróvizsga Bizottság másképp nem rendelkezik – a jelöltnek csak az illető témakörből kell megismételni a záróvizsgát.

Page 76: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

29

(12) A záróvizsga eredménye a diplomamunka/szakdolgozat és a szóbeli záróvizsga – és

egyes szakokon a záró gyakorlatok minősítése - osztályzatainak számtani átlaga, minősítése:

jeles 4,50 – 5,00 jó 3,50 – 4,49 közepes 2,50 – 3,49 elégséges 2,00 – 2,49

Ha a záróvizsga bármely része elégtelen, az egész záróvizsga elégtelennek minősül.20

(13) A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. (14) A záróvizsgák eredményeiről és tapasztalatairól a Záróvizsga Bizottság elnöke írásban

tájékoztatja a kar dékánját, illetve főigazgatóját.

Az oklevél, oklevélmelléklet21

89. §

(1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá az előírt nyelvvizsga letétele.

(2) Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapit meg, az oklevél

kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi, mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga). A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi nyelvvizsgaként köteles elfogadni

(3) Az oklevelet a (2) bekezdésben meghatározott nyelvvizsga igazolásának benyújtását követő 30 napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában már bemutatta azt az okiratot, amely a (2) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az oklevelet a sikeres záróvizsga napjától számított 30 napon belül kell kiállítani és kiadni számára.

(4) A nyelvvizsga követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik

tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.

(5) Az oklevél minősítését a záróvizsga [88. § (12) bekezdése szerint], valamint a szigorlatok

vagy a tanulmányok egészére számított kumulált tanulmányi átlag egyszerű számtani átlaga adja. A számításnál használt valamennyi tényező és végeredmény esetében a nem kerekített, legalább két tizedes jegy pontosságú értéket kell figyelembe venni.

20 Módosítva a Szenátus 74/2009. (V. 13.) sz. határozatával 21 Módosítva a Szenátus 138/2009. (VII. 21.) sz. határozatával

Page 77: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

30

(6) Az oklevél minősítésénél az eredménytelen vizsgák osztályzatát figyelmen kívül kell hagyni.

(7) A (5) és (6) bekezdés szerint kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a

következők szerint kell minősíteni: kiváló 4,50 – 5,00 jó 3,50 – 4,49 közepes 2,50 – 3,49 elégséges 2,00 – 2,49

(8) Kitüntetéses oklevelet/diplomát kap az, aki a záróvizsga minden tantárgyából jeles

eredményt ért el, diplomamunkájának/szakdolgozatának és valamennyi szigorlatának osztályzata jeles, vagy a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00, továbbá osztályzatai között közepesnél alacsonyabb nincs.

(9) Az oklevelet magyar és angol nyelven vagy magyar és latin nyelven, nemzeti és etnikai

kisebbségi képzés esetében magyar nyelven és a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, nem magyar nyelven folyó képzés esetén magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni. Az oklevél a hallgató kérésére és költségére más nyelven is kiadható.

(10) Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni az Európai

Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzeti vagy etnikai kisebbségi képzés esetében - a hallgató kérésére - az érintett kisebbség nyelvén.

(11) Az oklevél és az oklevélmelléklet közokirat. Az oklevél és oklevélmelléklet tartalmi és

formai kritériumait jogszabály határozza meg. Az oklevelet a dékán és a záróvizsga bizottság elnöke írja alá.

(12) Ha a záróvizsga időszakában a hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgát igazoló okirattal,

és ezért az oklevél kiállítására a záróvizsga vizsgaidőszakát követően kerül sor, a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a dékán/dékánhelyettes is aláírhatja az oklevelet.

A hallgatói kérelmek kezelésének szabályai22

90. §

(1) A hallgató által a hallgatói jogviszonya alatt benyújtható kérelmeket a VII/1. sz. mellékelt táblázat tartalmazza tételesen felsorolva. A részlet szabályokat (üres oszlopokban lévő információk megadásával, illetőleg a karra vonatkozó újabb kérelem-fajták definiálásával) a kari szabályzatok tartalmazzák.

(2) Jelen szabályozás nem tartalmazza a Juttatási és térítési szabályzat hatálya alá tartozó hallgatói támogatások igénylésekor benyújtandó kérelmeket, a kollégiumi tagsági jogviszonnyal kapcsolatban benyújtandó kérelmeket, valamint a HKR. 6. § (Tájékoztatáshoz való jog) alapján keletkezett egyéb hallgatói beadványokat.

(3) A vizsgákra (vizsga, szigorlat, javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga, záróvizsga) fel- és lejelentkezés nem kérelemként került definiálásra.

22 Beillesztve a Szenátus 154/2013. (VII. 24.) sz. határozatával. Hatályos: 2013. július 24-től.

Page 78: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

31

(4) Az abszolutórium megadását a Neptun automatikusan jelzi, azt a hallgatónak kérni nem

kell.

(5) A táblázatban felsorolt kérelmeket elektronikusan a Neptun kérvénykezelő modul útján, illetőleg kivételként indokolt esetben postai úton (levélben) kell benyújtani a kar tanulmányi osztályára. Az elektronikus úton benyújtandó kérvényeknél a döntést is elektronikus úton kell közzé tenni. Az elektronikus kérvények esetén a kérvénykelező modulban hozott határozat neptun üzenetben való közlése hivatalos tájékoztatásnak minősül.

(6) Az elektronikusan benyújtandó kérelmek benyújtási határideje: az adott nap 22 óra.

(7) Az elektronikusan benyújtandó kérelmekhez a mellékleteket is elektronikus úton (szkennelve) kell benyújtani.

(8) Sem az elektronikusan, sem a papír alapon benyújtott kérelem vissza nem vonható, és nem törölhető.

(9) Amennyiben az elektronikus úton benyújtandó kérelemhez mellékletek csatolására szükséges, azt a kérelem kitöltésétől számítottan két órán belül lehet megtenni. Azon kérelmek esetén, ahol mellékletek csatolása kötelező, és a hallgató a rendelkezésre álló időn belül nem csatolta a mellékletet, a kérelem formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerül. A formai hiba miatt elutasított kérelem esetén nincs fellebbezésre lehetőség, hanem a kérelem a beadási határidő végéig újra beadható. A papír alapon benyújtandó kérelmeknél, amennyiben mellékletek csatolása kötelező, vagy indokolt, és azt a hallgató nem tette meg, hiánypótlásra felhívó határozat kerül kiadásra.

(10) A hallgatói kérelemnek teljes mértékben helyt adó határozat indokolást nem tartalmaz, és ellene a fellebbezés is kizárt. A jogorvoslati kérvénysablon tételesen tartalmazza azon kérelmeket, amelyek ellen fellebbezésre van lehetőség.

A méltányossági jogkör

91. §

(1) A hallgató hallgatói jogviszonyának fennállta alatt egyszer, írásban, különleges

méltánylást érdemlő esetben kérheti, hogy a jelen szabályzat alapján a tanulmányok folytatása szempontjából számára hátrányos rendelkezések következménye alól (pl. sikertelen vizsga ismétlése, tárgyfelvétel), illetőleg a Tanulmányi Bizottság vagy a Kreditátviteli Bizottság számára hátrányos döntése alól felmentést, könnyítést kapjon vagy az egyéb jogkövetkezmény alkalmazása alól az egyetem eltekintsen.

(2) A méltányosság gyakorlása diszkrecionális jogkör, amelyet az egyetem rektora által

átruházott hatáskörben a kar dékánja gyakorol. (3) A méltányossági határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. (4) A méltányossági határozatot a leckekönyvbe be kell jegyezni.

Page 79: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

32

(5) A méltányossági határozatban rendelkezni kell a hallgató számára biztosított kedvezményről, a pótlás módjáról illetőleg arról, hogy a hallgató a továbbiakban méltányossági kedvezményt nem kaphat.

A TVSZ értelmezése

92. §

(1) Jelen szabályzat értelmezésével kapcsolatban bármely hallgató, oktató illetőleg az

egyetem bármely szervezeti egysége írásban kérdést intézhet az egyetem oktatási-rektorhelyetteséhez. Az oktatási rektorhelyettes a kézhezvételt követő 15 napon belül írásban köteles választ adni a kérdésre. Az állásfoglalás alkalmazása az egyetem minden hallgatója, oktatója és szervezeti egysége számára kötelező érvényű.

Átmeneti rendelkezések

93. §

(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával kell befejezni.

(2) A 2005. évi felsőoktatási törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – változatlan szakmai követelmények, és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával kell befejezni

(3) Azok a hallgatók, akik az egyetemen a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt az egyetem által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és a 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. A hallgatók részére biztosított tanulmányi időt, a tanulmányok megszakítását és szünetelését a hallgatói jogviszonyuk létesítésekor érvényes rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. A hallgatói jogviszony megszűnésére azonban jelen fejezet rendelkezései vonatkoznak.

(4) Az (1)-(3) bekezdés hatálya alá tartozó hallgatókra a korábbi tanulmányi és vizsgaszabályzat alkalmazandó. Ezen hallgatók jelen Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseinek alkalmazása során hátrányosabb helyzetbe nem kerülhetnek a korábban hatályos tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezéseihez képet, kivéve, ha az eltérő rendelkezés jogszabályon alapszik.

Page 80: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

EM BA 44

F1FORA1 Művészeti stúdiumok - Rajz 1 AMI 4 f 0 + 4F1FORA2 Művészeti stúdiumok - Rajz 2 AMI 4 f 0 + 4 F1FORA1F1FORA3 Művészeti stúdiumok - Rajz 3 AMI 4 f 0 + 4 F1FORA2F1FORA4 Művészeti stúdiumok - Rajz 4 AMI 4 f 0 + 4 F1FORA3F1FOPL1 Művészeti stúdiumok - Plasztika 1 AMI 4 f 0 + 4F1FOPL2 Művészeti stúdiumok - Plasztika 2 AMI 4 f 0 + 4 F1FOPL1

F1ÉPFÉSZNT Fény- és színtan AMI 2 f 0 + 2E1MUVABR1 Ábrázoló geometria 1. MAT 2 f 0 + 2E1MUVABR2 Ábrázoló geometria 2. MAT 2 f 0 + 2 E1MUVABR1

F1TEKR Kreatív tervezés AMI 4 f 1 + 2F1ÉPÉPTERV1 Építészeti tervezés 1 AMI 6 f 1 + 3 F1ÉPSSZT1pF1ÉPSZTERV1 Számítógépes tervezés 1. AMI 2 f 0 + 2F1ÉPSZTERV2 Számítógépes tervezés 2. AMI 2 f 0 + 2 F1ÉPSZTERV1

Kredit 44Óra 41

F1ÉPMŰVT1 Művészettörténet 1 (Ókor) AMI 2 v 2 + 0F1ÉPMŰVT2 Művészettörténet 2 (Középkor) AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPMŰVT1F1ÉPMŰVT3 Művészettörténet 3 (Újkor) AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPMŰVT2F1ÉPMŰVT4 Művészettörténet 4 (Modern) AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPMŰVT3F1ÉPTÁRS1 Társadalomtudományi ismeretek 1. AMI 2 v 2 + 0F1ÉPTÁRS2 Társadalomtudományi ismeretek 2. AMI 2 v 2 + 0F1ÉPTÁRS3 Társadalomtudományi ismeretek 3. AMI 2 v 2 + 0F2FNSZTV Szellemi tulajdonvédelem INGA 2 f 2 + 0

Kredit 16Óra 16

F1ÉPÉPTERV2 Építészeti tervezés 2 AMI 5 f 1 + 3 F1ÉPÉPTERV1F1ÉPÉPTERV3 Építészeti tervezés 3 AMI 5 f 1 + 3 F1ÉPÉPTERV2F1ÉPÉPTERV4 Építészeti tervezés 4 AMI 5 f 1 + 3 F1ÉPÉPTERV3F1ÉPBETE1 Belsőépítészeti tervezés 1 AMI 5 f 1 + 3F1ÉPBETE2 Belsőépítészeti tervezés 2 AMI 5 f 1 + 3 F1ÉPBETE1F1ÉPBETE3 Belsőépítészeti tervezés 3 AMI 5 f 1 + 3 F1ÉPBETE2

Kredit 30Óra 24

F1ÉPSSZT1 Statika-szilárdságtan 1 MECH 2 v 2 + 0F1ÉPSSZT2 Statika-szilárdságtan 2 MECH 2 v 2 + 0 F1ÉPSSZT1F1ÉPSSZT3 Statika-szilárdságtan 3 MECH 2 v 2 + 0 F1ÉPSSZT2

F1ÉPÉPSZER1 Épületszerkezettan 1 ÉP 2 v 2 + 0F1ÉPÉPSZER2 Épületszerkezettan 2 ÉP 2 v 2 + 0 F1ÉPÉPSZER1F1ÉPÉPSZER3 Épületszerkezettan 3 ÉP 2 v 2 + 0 F1ÉPÉPSZER2F1ÉPÉPSZER4 Épületszerkezettan 4 ÉP 2 v 2 + 0 F1ÉPÉPSZER3F1ÉPÉPGÉP1 Épületgépészet 1 (Ép.energetika) ÉP 2 v 2 + 0F1ÉPÉPGÉP2 Épületgépészet 2 (Víz-csatorna-fűtés-klíma) ÉP 2 v 2 + 0 F1ÉPÉPGÉP1F1ÉPÉPGÉP3 Épületgépészet 3 (Világítástechnika) AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPÉPGÉP2F1ÉPÉPTÖRI1 Szaktörténet (Építészet) 1 AMI 2 v 2 + 0F1ÉPÉPTÖRI2 Szaktörténet (Építészet) 2 AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPÉPTÖRI1

Kredit 24Óra 24

Kredit 114Óra 105

Szakmai törzsmodul 2.

8 8 8 0Összes

0 0 100 0

28

10 10 0

Összes18

0 017 16

Int2

Szakfelelős: U. Nagy Gábor Szabadon választható (C): 10

Építőművészet BA tanterv

Összes kredit: 180Utolsó frissítés: 2013.7.30. Kötelező (A): 114

Kötelezően választható (B): 56

Alapozás - Alapozó modul 1.

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv3 4 5 6

4 4 04 4

Előköv.1

018

Óraszámok

Alapozás - Alapozó modul 2.

Összes4 4 6 2 0 0

0 0

Összes4 6 8

Szakmai törzsmodul 1.

4 64 2

4 6 8 66 0 0

28

0 0

22 10 08 025 26 26 20

Összes A26

Page 81: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

EM BA 45

F1FORA5 Művészeti stúdiumok - Rajz 5 AMI 4 f 0 + 4 F1FORA4F1FORA6 Művészeti stúdiumok - Rajz 6 AMI 4 f 0 + 4 F1FORA5F1FOPL3 Művészeti stúdiumok - Plasztika 3 AMI 4 f 0 + 4 F1FOPL2F1FOPL4 Művészeti stúdiumok - Plasztika 4 AMI 4 f 0 + 4 F1FOPL3F1ÉPANA1 Anatómia 1. AMI 2 f 0 + 2F1ÉPANA2 Anatómia 2. AMI 2 f 0 + 2 F1ÉPANA1F1ÉPFTAN1 Formatan 1 AMI 2 f 0 + 2F1ÉPFTAN2 Formatan 2 AMI 2 f 0 + 2 F1ÉPFTAN1

Kredit 24 8Óra 24

F1ÉPBTERV1 Bútortervezés 1 AMI 5 f 0 + 3 F1ÉPBBSZSZ1F1ÉPBTERV2 Bútortervezés 2 AMI 5 f 0 + 3 F1ÉPBTERV1F1ÉPBTERV3 Bútortervezés 3 AMI 5 f 0 + 3 F1ÉPBTERV2F1ÉPBETE4 Belsőépítészeti tervezés 4 AMI 5 f 0 + 3 F1ÉPÉPTERV3

F1ÉPÉPTERV5 Építészeti tervezés 5 AMI 5 f 0 + 3 F1ÉPÉPTERV4F1ÉPKORT Kortárs művészeti stúdiumok AMI 2 f 2 + 0 F1ÉPBETE2

Kredit 27 6Óra 17

F1ÉPMŰVT5 Művészettörténet 5. AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPMŰVT4F1ÉPÉPELM Építészetelmélet AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPÉPTERV2pF1ÉPÉPTÖRI3 Szaktörténet (Építészet) 3 AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPÉPTÖRI2F1ÉPSZTERV3 Számítógépes tervezés 3. AMI 2 f 0 + 2 F1ÉPSZTERV2F1ÉPSSZT4 Statika-szilárdságtan 4 MECH 2 v 2 + 0 F1ÉPSSZT3F1ÉPSSZT5 Statika-szilárdságtan 5 MECH 2 v 2 + 0 F1ÉPSSZT4

F1ÉPÉPSZER5 Épületszerkezettan 5 ÉP 2 v 2 + 0 F1ÉPÉPSZER4F1ÉPFAANY Faanyagismeret FTI 2 v 2 + 0

F1ÉPBBSZSZ1 Bútor- és belső szakipari szerkezetek 1 AMI 2 v 2 + 0F1ÉPBBSZSZ2 Bútor- és belső szakipari szerkezetek 2 AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPBBSZSZ1F1ÉPKONS1 Konstrukciós ismeretek 1 AMI 2 v 2 + 0F1ÉPKONS2 Konstrukciós ismeretek 2 AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPKONS1

Kredit 24 12Óra 24

F1ÉPSZAKD Szakdolgozat - Portfolió 15 a 0 + 2

F1ÉPSZGYAK1 Szakmai gyakorlat 1 (2 hét) 0 a 0 + 0F1ÉPSZGYAK2 Szakmai gyakorlat 2 (4 hét) 0 a 0 + 0BSATEA01-02 Testnevelés 1,2 0 a 0 + 2 0 + 2

Kredit 0Óra 4

Megjegyzések:

A mesterfokozat (MA) továbblépéshez ajánlott tárgyak: Építészetelmélet, Statika-szilárdságtan 4-5, Épületszerkezettan 5

A szakdolgozat-portfolio tantárgyfelvétel feltétele a mintatantervben szereplő összes A típusú tantárgy és legalább 140 kredit teljesítése.

A záróvizsgára bocsátás feltétele a megszerzett abszolutórium, és a benyújtott szakdolgozat.

10 kreditet kell felvenni egyéni érdeklődés szerint, az Egyetem által kínált tárgyakból. A szak szempontjából ajánlott, elsősorban a szak B típusú tantárgyaiból aktuálisan felvehető kurzusok listáját félévenként közzétesszük.

Szabályozottan választható tárgyak

00 0

2 0 0 0

4 0

Tervezési stúdiumok (min. 15 kredit)

Összes0

Kötelezően választható tárgyak (B)

Előköv.1 2 3 4

Óraszámok

6 6 4

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

4 4

5 6

Művészeti tanulmányok (min. 12 kredit)

Összes2 22 2 6 6

12

4

0 5 5 50 0 3 3

10 2

3 8

Tervezési stúdiumok (min. 10 kredit)

Összes4 4

Szakdolgozat

4 4 4 0A szabályozottan választható tárgyakból további 6 kreditet kell teljesíteni.

10 2

Kritérium tárgyak

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt Előköv.1 2 3

Óraszámok4 5 6

2

Szabadon választható tárgyak (C)

Összes0 0 0 0

Page 82: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

EM BA 46

(10 kredit)

(5 kredit)

(5 kredit)

(2 kredit)

(6 kredit)

Építészeti tervezés 4-5

Záróvizsga tárgyak:(Összesen 25 kredit értékű ismeretanyag.)

Bútortervezés 3

Építészetelmélet

Szaktörténet (Építészet) 1-3

Belsőépítészeti tervezés 4

Page 83: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

EM MA 72

F2ÉPÉPTERV Építészeti tervezés AMI 8 f 1 + 3F2ÉPKTERV1 Komplex tervezés 1. AMI 12 f 1 + 3F2ÉPKTERV2 Komplex tervezés 2. AMI 12 f 1 + 3

F2ÉPMSTUD Művészeti stúdiumok AMI 4 f 1 + 3F2ÉPKMS Kreatív műtermi stúdium AMI 4 f 1 + 3

Kredit 40Óra 20

F2ÉPTEL Településtervezés AMI 6 f 1 + 3F2ÉPBTERV Belsőépítészeti tervezés AMI 6 f 1 + 3F2ÉPBÚTOR Bútortervezés AMI 6 f 1 + 3F2ÉPTKTERV Táj- és kerttervezés EMK 6 f 1 + 3

F2ÉPÉPSZERK Épületszerkezet gyakorlat ÉP 2 f 0 + 2F2ÉPÉPGÉP Épületgépészet gyakorlat ÉP 2 f 0 + 2F2ÉPKIVI Kivitelezési ismeretek ÉP 2 f 0 + 2

F2ÉPSZTP1 Szakmaközi team projekt 1. AMI 4 f 1 + 3F2ÉPSZTP2 Szakmaközi team projekt 2. KTK 4 f 1 + 3F2ÉPOLAB Önálló labor AMI 4 f 0 + 4

F2ÉPÉPEL Építészeti elemzés AMI 2 0 1 + 1F2ÉPTELE Településtervezés elmélet ÉP 2 0 2 + 0F2ÉPTERVE Tervezéselmélet AMI 2 0 2 + 0

F2ÉPKORÉP Kortárs építészet AMI 2 v 2 + 0F2ÉPKORD Kortárs design AMI 2 v 2 + 0F2ÉPKORKM Kortárs képzőművészet AMI 2 v 2 + 0F2ÉPINÉP Innováció - építészet AMI 2 f 2 + 0F2ÉPIND Innováció - design AMI 2 f 2 + 0F2ÉPINVIZ Innováció - Vizuális kommunikáció AMI 2 v 2 + 0

F2ÉPKANT Kulturális antropológia AMI 2 v 2 + 0F2ÉPMFIL Művészeti filozófiák AMI 2 v 2 + 0F2ÉPVIZH Vizuális hermeneutika AMI 2 v 2 + 0F2ÉPTÖKO Történeti ökológia EMK 2 v 2 + 0F2ÉPÖVÉD Örökségvédelem AMI 2 v 2 + 0F1INFEFE A fenntartható fejlődés alapjai INGA 2 v 2 + 0

F2ÉPSZGRAF Számítógépes grafika INGA 2 0 2 + 0F1FNUMEN Menedzsment ismeretek INGA 3 v 3 + 0

Kredit 77 7Óra 69

F2ÉPDIPL Diplomamunka AMI 30 a 0 + 8

F2FNSZTV Szellemi tulajdonvédelem INGA 2 f 2 + 0

Szabadon választható tárgyak (C)

Kötelezően választható tárgyak (B)

19 26 24 0

Min. 12 kredit

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt Megj-41 2 3

Modul 7. - Bölcsészet- és szaktudományok

Min. 2 kredit

Min. 4 kredit

Min. 4 kredit

Differenciált szakmai ismeretek

8 00

816

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt3 4

Óraszámok2

Szakfelelős: U. Nagy Gábor Szabadon választható (C): 8

Kötelező (A): 40Kötelezően választható (B): 72

Utolsó frissítés: 2013.7.30.Összes kredit: 120

Építőművész MA mintatanterv

Megj.

Kötelező tárgyak (A)

Előköv.1

28

Szakmai törzsmodul

Modul 1.- Művészeti stúdiumok

ÓraszámokElőköv.

12124

Összes

Egyéni érdeklődés szerint az Egyetem által kínált tárgyakból.

Szakelméleti, szakági ismeretek (min. 42 kredit)

Összes

Modul 2. - Szaktervezési stúdiumok

Modul 3. - Szaktervezési gyakorlatok

0

Min. 4 kredit

Min. 4 kredit

Min. 4 kredit

Min. 4 kredit

Modul 5. - Tervezéselmélet

Modul 4. - Szakmaközi stúdiumok

Modul 6. - Művészettudományok

23 26

Min. 4 kredit

Page 84: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM BSc FSZ 20

E1FNMAT1 Matematika 1. MAT 6 v 3 + 2 F1FNUMALVpE1FNMAT2 Matematika 2. MAT 4 v 2 + 1 E1FNMAT1E1FNUKEM1 Kémia 1 KÉM 5 v 3 + 2E1FNUKEM2 Kémia 2 KÉM 3 v 2 + 1 E1FNUKEM1F1FNMFIZ Mérnöki fizika FIZ 4 v 2 + 2 F1FNUFALVp, E1FNMAT1F1FNELE Elektrotechnika FIZ 3 f 1 + 2 F1FNMFIZ

F1FNUHOAT Hő- és áramlástan FPI 4 v 2 + 2 F1FNMFIZpF1FNUMEC1 Mechanika 1 MECH 5 v 2 + 3 F1FNUMALV, F1FNUFALVF1FNUMEC2 Mechanika 2 MECH 4 v 2 + 2 F1FNUMEC1, E1FNMAT1

Kredit 38Óra 36

F1FNUMEN Menedzsment ismeretek INGA 3 v 3 + 0Kredit 3Óra 3

F1FNUMKESZ Mérnöki készségek FPI 4 f 2 + 2F1INSZALK1 Számítógépes alkalmazások INGA 2 v 2 + 0F1FNUSZRAJZ Szabadkézi rajz ÉP 3 f 1 + 2F1FNUEFAG Erdő- és fagazdálkodás FTI 3 v 2 + 1F1FNUFAFIZ Fafizika FTI 4 v 2 + 2 F1FNUFSZ, F1FNUFALVF1FNUFAH Fahasznosítás FTI 3 v 2 + 1 F1FNUFAFIZF1FNUPAP Papír- és csomagolástechnológia FPI 2 v 2 + 0

F1FNUEPTAN Építéstan ÉP 4 v 2 + 2F1FNURAG Ragasztás és felületkezelés TGYI 4 v 2 + 2 E1FNUKEM1F1FNFAV Faanyagvédelem FTI 3 v 2 + 1 F1FNUFSZpF1FNUGEP Gépelemek GMI 4 v 2 + 2 F1FNUFSZ, F1FNUMEC2pF1FNUMG Megmunkáló gépek GMI 6 v 4 + 2 F1FNUGEPF1FNUMECH Mechatronika GMI 4 v 2 + 2 F1FNUGEPF1FNUFEN Üzemfenntartás GMI 3 v 1 + 2 F1FNUGEPF1FNUALOG Anyagmozgatás és logisztika GMI 5 v 3 + 2 F1FNUGEPF1FNUSZT Szárítás FPI 4 v 2 + 2 F1FNUHOATpF1FNFALA Faalapú lemezek FPI 4 v 2 + 2 F1FNUMGF1FNFUT Fűrészipari technológia FPI 4 v 2 + 2 F1FNUFSZ, F1FNUFAFIZ

Kredit 66Óra 66

Kredit 107Óra 105

F1FNUKOSZ Fa- és könnyűszerkezetes építés ÉP 4 v 2 + 3 F1FNUEPTANF1FNKOMP Kompozitok FPI 3 v 2 + 2 F1FNURAG, F1FNUFAFIZF1FNUFTSZ2 Faipari termékek és szerkezetek 2. TGYI 6 v 2 + 5 F1FNUFSZF1FNUFTSZ3 Faipari termékek és szerkezetek 3. TGYI 4 v 2 + 3 F1FNUFSZ

Kredit 17 4Óra 21

F1FNONLAB1 Önálló Labor 1 3 f 0 + 2F1FNONLAB2 Önálló Labor 2 - Szakdolgozat 3 f 0 + 2 F1FNONLAB1F1FNUSZAKD Szakdolgozat 15 a 0 + 8 F1FNONLAB2

Kredit 21Óra 12

Kredit 145Óra 138

8

Óraszámok

28 20 18 15

5

Természettudományos alapismeretek

Összes5

Int2

Faipari Mérnök BSc. mintatantervA 2009-ben és azután kezdett Faipari Termelésszervező FSZ végzettséggel rendelkező hallgatók számára

Elfogadva: 2009.6.25. Összes kredit: 150Utolsó frissítés: 2013.7.29. Kötelező (A): 107

Kötelezően választható (B): 38Szakfelelős: Dr. Takáts Péter Szabadon választható (C): 5

3 4Óraszámok

12 7 0

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

5 13 11 7 014

Gazdasági és humán ismeretek

Összes3 0 0 0 03 0 0 0 0

Szakmai törzsanyag

Összes18 14 8 11 1518 14 8 11 15

Kötelezően választható tárgyak (B)

26 27 19 18Összes A

2615

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt Előköv.1 2 3 4 5

Faipari főmodul

Összes0 0 8 9 00 0 10 11 0

2

Önálló projekt tárgyak

Összes0 0 3 3 15

28 31

0 0 2

30 302326 27 31 31

A+B Összes26

Page 85: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM BSc FSZ 21

F1FNUFSZ Faipari Termelésszervező végzettség 0 a

F1FNUMALV Matematikai alapvizsga MAT 0 a 0 + 0F1FNUFALV Fizika alapvizsga FIZ 0 f 0 + 0BSATEA01-02 Testnevelés 1,2 0 aF1FNNYGY Nyári gyakorlat 0 aF1FNKTUT Komplex tanulmányút 0 aF1FNUMODE Modul engedely 0 a

Kredit 0Óra 0

F1NYELV1,2,3 Idegen nyelv 1,2,3 INYK 0 a 0 + 4 0 + 4 0 + 4EG259-CCC0C Alapozó Matematika MAT 2 f 0 + 2F1FNAFIZ Alapozó Fizika FIZ 2 f 0 + 2F1FNMSZER Mérnöki szerkezetek ÉP 2 v 2 + 0F1FNONISM Önismeret MECH 2 f 0 + 2F1INFEFE A fenntartható fejlődés alapjai INGA 2 v 2 + 0F1FNBIOF A biofizika alapjai FPI 2 f 2 + 0F1FNFAJA Fajátékgyártás FPI 2 f 0 + 2 F1FNUTMVF1FNAK Akusztika FPI 2 v 2 + 0

F1FNTAM1 Tanműhelygyakorlat 1. FTM 2 f 0 + 3F1FNFAFIT Faanyagok fizikai tulajdonságai FIZ 2 f 2 + 0F1FNMSZ Mérnöki szoftverek készítése FPI 2 v 0 + 2F1FNSZET Számítógépes építészeti tervezés ÉP 2 f 0 + 2F1FNTŰZV Tűzvédelem ÉP 3 f 2 + 0

F1FNSZSZSzerszámkarbantartás és gazdálkodás

GMI 4 v 2 + 2 F1FNUMGa

F03 418 Német faipari szaknyelv A INYK 2 f 0 + 4F03 218 Angol faipari szaknyelv A INYK 2 f 0 + 4F03 420 Német faipari szaknyelv B INYK 2 f 0 + 4F03 220 Angol faipari szaknyelv B INYK 2 f 0 + 4

F1FNUCCC3 CAD-CAM-CNC 3 GMI 2 f 0 + 2 F1FNCCC2aF1FNUTTFK Tengeri és trópusi fakárosítók FTI 2 f 2 + 0F1BNFOMA Fogyasztói magatartás INGA 2 v 2 + 0F2FNSZTV Szellemi tulajdonvédelem INGA 2 f 2 + 0F1FNSH Sportszer és hangszergyártás FPI 2 f 0 + 2

F1FNUTROP Trópusi faismeret FTI 2 f 2 + 0Kredit 61Óra 81

A fenti tárgyak mellett a hallgatók az egyetemen hirdetett bármely más tárgyak közül választhatnak, ha nincs hiányzó előkövetelmény.

Megjegyzések:

A Modul engedély (F1FNMODE) teljesítésének a feltétele legalább 45 kredit, és az első 1. félév összes kötelező tárgyának a teljesítése.

A záróvizsgára bocsátás feltétele a megszerzett abszolutórium, és a benyújtott szakdolgozat.

(9 kredit)

(9 kredit)

(12 kredit)

(14 kredit)

(15 kredit)

Üzemszervezés (8 kredit)

27 8

IntÓraszámok

0 0 0 0

Kritérium tárgyak

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

0

Előköv.1 2 3 4 5

Óraszámok

Előköv.

Összes0 0 0 0 0

8

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv

Összes8

53 41 2

1012 12 15 34 8

Záróvizsga tárgyak:

Vállalatgazdaságtan, Marketing, Menedzsment ismeretek

Mechatronika, Anyagmozgatás és logisztika

Megmunkáló gépek, Üzemfenntartás

(Mindhárom témakörből egy-egy tantárgycsoportot kell választani, a szakdolgozat témájához kapcsolódóan.)

Gépészeti ismeretek

Technológiai ismeretek

Faalapú lemezek, Fűrészipari technológia, Szárítás

Faipari termékek és szerkezetek 2-3, Ragasztás és felületkezelés

Papíripari termékek és techn., Nyomdaipari termékek és techn., Csomagolástechn.

Page 86: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM BSc lev. 24

E1FLABR Ábrázoló geometria MAT 3 v 6 + 9E1FLMAT1 Matematika 1. MAT 6 v 15 + 12 F1FLUMALVpE1FLUMAT2 Matematika 2. MAT 4 v 9 + 6 E1FLMAT1E1FLSTAT Statisztika MAT 2 f 6 + 3 E1FLMAT2E1FLUKEM1 Kémia 1 KÉM 5 v 12 + 9E1FLUKEM2 Kémia 2 KÉM 3 v 9 + 6 E1FLUKEM1F1FLMFIZ Mérnöki fizika FIZ 4 v 12 + 9 F1FLUFALVp, E1FLMAT1F1FLELE Elektrotechnika FIZ 3 f 6 + 9 F1FLMFIZ

F1FLUHOAT Hő- és áramlástan FPI 4 v 9 + 9 F1FLMFIZpF1FLUMEC1 Mechanika 1 MECH 5 v 9 + 12 F1FLUMALV, F1FLUFALVF1FLUMEC2 Mechanika 2 MECH 4 v 9 + 9 F1FLUMEC1, E1FLMAT1

Kredit 43Óra 195

F1FLUERGO Ergonómia TGYI 2 v 9 + 0F1FLUGAZDJ Gazdasági jog INGA 2 v 9 + 0F1FLKOZG Közgazdaságtani ismeretek INGA 2 v 9 + 0F1FLVALLG Vállalatgazdaságtan INGA 3 v 9 + 6F1FLUMEN Menedzsment ismeretek INGA 3 v 15 + 0

F1FLPENZPénzügyi és számviteli ismeretek

INGA 3 f 6 + 9 F1FLVALLG

F1FLMARK Marketing INGA 3 v 15 + 0Kredit 15Óra 72

F1FLUMKESZ Mérnöki készségek FPI 4 f 9 + 9F1FLUSZALK Számítógépes alkalmazások INGA 5 f 9 + 9F1FLUSZRAJZ Szabadkézi rajz ÉP 3 f 6 + 9F1FLUMUAB Műszaki ábrázolás GMI 5 f 9 + 12 E1FLABRF1FLUEFAG Erdő- és fagazdálkodás FTI 3 v 9 + 6F1FLUFAAT Faanatómia FTI 3 v 6 + 9

F1FLUFAFIZ Fafizika FTI 4 v 9 + 9 F1FLUFAAT, F1FLUFALV

F1FLUFAH Fahasznosítás FTI 3 v 9 + 6 F1FLUFAFIZ

F1FLUPAPPapír- és csomagolástechnológia

FPI 2 v 9 + 0

F1FLUEPTAN Építéstan ÉP 4 v 9 + 9F1FLUHUKO Környezet- és munkavédelem FPI 2 v 9 + 0F1FLFAV Faanyagvédelem FTI 3 v 9 + 12 F1FLUFAATF1FLURAG Ragasztás és felületkezelés TGYI 4 v 9 + 9 E1FLUKEM1

F1FLUFTSZ1Faipari termékek és szerkezetek 1.

TGYI 6 v 9 + 21 F1FLUMUAB, F1FLUTMV

F1FLUGEP Gépelemek GMI 4 v 9 + 9F1FLUMUAB, F1FLUMEC2p

F1FLUMG Megmunkáló gépek GMI 6 v 18 + 9 F1FLUGEPF1FLUFEN Üzemfenntartás GMI 3 v 6 + 9 F1FLUGEPF1FLUALOG Anyagmozgatás és logisztika GMI 5 v 12 + 9 F1FLUGEPF1FLUMECH Mechatronika GMI 4 v 9 + 9 F1FLUGEPF1FLUSZT Szárítás FPI 4 v 9 + 9 F1FLUHOATpF1FLUMBIZT Minőségbiztosítás TGYI 4 v 9 + 9 E1FLSTATF1FLFUT Fűrészipari technológia FPI 4 v 12 + 9 F1FLUMGp, F1FLUFAFIZF1FLFALA Faalapú lemezek FPI 4 v 9 + 12 F1FLUMG

Kredit 89Óra 417

Kredit 147Óra 684 90 93 48111 117 108 117

Összes A25 25 20 19 1026 22

466 54 54 66 81 78 18

Szakmai törzsanyag

Összes15 12 10 14 18 16

9 9 15 30

Gazdasági és humán ismeretek

Összes2 0 0 2 2 3 69

0 036 63 54 42 0 0 0

14 12 9 0

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1 3 4

Óraszámok8

Szakfelelős: Dr. Takáts Péter Szabadon választható (C): 10Kötelezően választható (B): 50

Utolsó frissítés: 2013.7.29. Kötelező (A): 150

Faipari mérnök levelező BSc. mintatantervA 2009-ben és azután kezdett hallgatók számára

Elfogadva: 2009.6.25. Összes kredit: 210

00

5 6 7

Természettudományos alapismeretek

Összes8

Int2

00

0 0

Page 87: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM BSc lev. 25

F1FLCCC1 CAD-CAM-CNC 1 GMI 3 f 6 + 9 F1FLUSZALK, F1FLUMGF1FLUKOSZ Fa- és könnyűszerkezetes építés ÉP 4 v 9 + 12 F1FLUEPTANF1FLKOMP Kompozitok FPI 3 v 12 + 9 F1FLURAG, F1FLUFAFIZ

F1FLUFTSZ2Faipari termékek és szerkezetek 2.

TGYI 6 v 9 + 21 F1FLUFTSZ1

F1FLUFTSZ3Faipari termékek és szerkezetek 3.

TGYI 4 v 9 + 12 F1FLUFTSZ1

Kredit 20 5Óra 108

F1FLUPOLT Polimertechnika FPI 3 v 9 + 6

F1FLUPAPGPapír-, csomagoló és nyomdaipari gépek

FPI 3 v 9 + 9 F1FLUPAP

F1FLUPAPTTPapír- és nyomdaipari termékek és technológiák 1.

FPI 5 v 9 + 9 F1FLUPAPG

F1FLUNYTTPapír- és nyomdaipari termékek és technológiák 2.

FPI 5 v 9 + 9 F1FLUPAPG

F1FLUCSOM Csomagolástechnológia FPI 5 v 9 + 12 F1FLUPAPGKredit 21 5Óra 90

F1FLUCCC2 CAD-CAM-CNC 2 GMI 2 f 6 + 3 F1FLCCC1F1FLUBTERV Bútortervezés TGYI 6 f 9 + 12 F1FLUFTSZ1F1FLUKARP Kárpitozás TGYI 2 v 9 + 0 F1FLUFTSZ1p

Kredit 8 3Óra 30

F1FLURFSZRagasztott faszerkezetek gyártása

FPI 2 v 9 + 0 F1FLURAG

F1FLUFSZER1 Faszerkezetek 1. ÉP 4 v 9 + 9 F1FLUKOSZF1FLUFSZER2 Faszerkezetek 2. ÉP 4 v 6 + 9 F1FLUFSZER1

Kredit 10 3Óra 42

F1FLUFAERG Faenergetika GMI 3 v 15 + 0

F1FLUBTUZBiztonságtechnika és tűzvédelem

GMI 4 v 12 + 6

F1FLUIFKHVIpari folyamatok környezeti hatásai és vizsgálatai

GMI 3 v 6 + 9

Kredit 10 3Óra 48

F1FLTEMA Termékmarketing INGA 2 v 6 + 3F1FLVIR Vállalatirányítási rendszerek INGA 6 v 15 + 6F1FLKOTR Kommunikációs tréning INGA 2 f 0 + 9

Kredit 10 3Óra 39

F1FLONLAB1 Önálló Labor 1 3 f 0 + 21F1FLONLAB2 Önálló Labor 2 3 f 0 + 21 F1FLONLAB1F1FLUSZAKD Szakdolgozat 15 a 0 + 8 F1FLONLAB2

Kredit 21Óra 50

Kredit 196Óra 872 144 120111 117 108 117

21

A+B Összes25 26 22 25 27 27 25

126

0 0 0 21

Önálló projekt tárgyak

Összes0 0 0 0 0 3 30

60 0 0 0 0 9 21

15 18

Informatika és menedzsment almodul

Összes0 0 0 0 0 2

0 0 0 0

Faenergetika és biztonságtechnika almodul

Összes0 0 0 0 0 3 40

40 0 0 0 0 9 18

9 21

Faszerkezetek almodul

Összes0 0 0 0 0 2

0 0 0 0

Bútortervezés és gyártás almodul

Összes0 0 0 0 0 2 60

50 0 0 0 33 18 18

21 30

Papíripari főmodul

Összes0 0 0 0 6 5

0 0 0 36

Faipari főmodul

Összes0 0 0 0 7 3 60

Előköv.1 2 3 4 5 6 7

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

Kötelezően választható tárgyak (B)

8Óraszámok

421

521

415

315

29

158

1929

0

Page 88: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM BSc lev. 26

F1FLUMALV Matematikai alapvizsga MAT 0 f 0 + 0F1FLUFALV Fizika alapvizsga FIZ 0 f 0 + 0F1FLUTMV Tanműhely alapvizsga 0 f 0 + 0F1FLUMODE Modul engedely 0 a

Kredit 0Óra 0

E1FLAMAT Alapozó Matematika MAT 2 f 0 + 9F1FLAFIZ Alapozó Fizika FIZ 2 f 0 + 9

F1FLMSZER Mérnöki szerkezetek FPI 2 v 9 + 0F1FLONISM Önismeret MECH 2 f 0 + 9F1FLAK Akusztika FPI 2 v 9 + 0

F1FLTAM1 Tanműhelygyakorlat 1. FTM 2 f 0 + 15F1FLGYIN Gyakorlati innováció FMK 2 v 6 + 3F1FLINTIN Interaktív innováció FMK 2 f 0 + 9F1FLFAJA Fajátékgyártás FPI 2 f 0 + 9 F1FLUTMVF1FLFAFIT Faanyagok fizikai tulajdonságai FIZ 2 f 9 + 0F1FLMSZ Mérnöki szoftverek készítése FPI 2 v 0 + 9

F1FLSZETSzámítógépes építészeti tervezés

ÉP 3 f 0 + 15

F1FLUTTFK Tengeri és trópusi fakárosítók FTI 2 f 9 + 0F1FLSH Sportszer és hangszergyártás FPI 2 f 0 + 9

F1FLUTROP Trópusi faismeret FTI 2 f 9 + 0Kredit 31Óra 147

A fenti tárgyak mellett a hallgatók az egyetemen hirdetett bármely más tárgyak közül választhatnak, ha nincs hiányzó előkövetelmény.

Megjegyzések:

A Modul engedély (F1FNMODE) teljesítésének a feltétele legalább 105 kredit, és az első 2 félév összes kötelező tárgyának a teljesítése.

A kötelezően választható tárgyak közül legalább egy főmodult és egy almodult teljes egészében teljesíteni kellaz abszolutórium megszerzéséhez.

A záróvizsgára bocsátás feltétele a megszerzett abszolutórium, és a benyújtott szakdolgozat.

(9 kredit)

(9 kredit)

(12 kredit)

(14 kredit)

(15 kredit)

Üzemszervezés (9 kredit)

Gépészeti ismeretek

Technológiai ismeretek

Faalapú lemezek, Fűrészipari technológia, Szárítás

Faipari termékek és szerkezetek 2-3, Ragasztás és felületkezelés

Papíripari termékek és techn., Nyomdaipari termékek és techn., Csomagolástechn.

2

4

Záróvizsga tárgyak:(Mindhárom témakörből egy-egy tantárgycsoportot kell választani, a szakdolgozat témájához kapcsolódóan.)

9 24 51 0Összes

892 4

182

36

863 4

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1 5 7

Óraszámok

Összes0 0 00 0 0

Előköv.1 2 3 4 5 6 7

Óraszámok8

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

Kritérium tárgyak

00 0 0 00 0 0 0

Int

Vállalatgazdaságtan, Marketing, Menedzsment ismeretek

00

Megmunkáló gépek, Üzemfenntartás

Mechatronika, Anyagmozgatás és logisztika

11 0

0

Page 89: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM BSc 16

E1FNABR Ábrázoló geometria MAT 3 v 1 + 2E1FNMAT1 Matematika 1. MAT 6 v 3 + 2 F1FNUMALVpE1FNMAT2 Matematika 2. MAT 4 v 2 + 1 E1FNMAT1E1FNSTAT Statisztika MAT 2 f 1 + 1 E1FNMAT2

E1FNUKEM1 Kémia 1 KÉM 5 v 3 + 2E1FNUKEM2 Kémia 2 KÉM 3 v 2 + 1 E1FNUKEM1

F1FNMFIZ Mérnöki fizika FIZ 4 v 2 + 2 F1FNUFALVp, E1FNMAT1F1FNELE Elektrotechnika FIZ 3 f 1 + 2 F1FNMFIZ

F1FNUHOAT Hő- és áramlástan FPI 4 v 2 + 2 F1FNMFIZpF1FNUMEC1 Mechanika 1 MECH 5 v 2 + 3 F1FNUMALV, F1FNUFALVF1FNUMEC2 Mechanika 2 MECH 4 v 2 + 2 F1FNUMEC1, E1FNMAT1

Kredit 43Óra 41

F1FNUERGO Ergonómia TGYI 2 v 2 + 0F1FNKOZG Közgazdaságtani ismeretek INGA 2 v 2 + 0F1FNVALLG Vállalatgazdaságtan INGA 3 v 2 + 1

F1FNUGAZDJ Gazdasági jog INGA 2 v 2 + 0F1FNUMEN Menedzsment ismeretek INGA 3 v 3 + 0F1FNPENZ Pénzügyi és számviteli ismeretek INGA 3 f 2 + 1 F1FNVALLGF1FNMARK Marketing INGA 3 v 2 + 1

Kredit 18Óra 18

F1FNUMKESZ Mérnöki készségek FPI 4 f 2 + 2F1INSZALK Számítógépes alkalmazások INGA 5 f 2 + 2

F1FNUSZRAJZ Szabadkézi rajz ÉP 3 f 1 + 2F1FNUMUAB Műszaki ábrázolás GMI 5 f 2 + 3 E1FNABRF1FNUEFAG Erdő- és fagazdálkodás FTI 3 v 2 + 1F1FNUFAAT Faanatómia FTI 3 v 1 + 2F1FNUFAFIZ Fafizika FTI 4 v 2 + 2 F1FNUFAAT, F1FNUFALVF1FNUFAH Fahasznosítás FTI 3 v 2 + 1 F1FNUFAFIZF1FNUPAP Papír- és csomagolástechnológia FPI 2 v 2 + 0

F1FNUEPTAN Építéstan ÉP 4 v 2 + 2F1FNURAG Ragasztás és felületkezelés TGYI 4 v 2 + 2 E1FNUKEM1

F1FNUFTSZ1 Faipari termékek és szerkezetek 1. TGYI 6 v 2 + 5 F1FNUMUAB, F1FNUTMVF1FNUHUKO Környezet- és munkavédelem FPI 2 v 2 + 0

F1FNFAV Faanyagvédelem FTI 3 v 2 + 1 F1FNUFAATF1FNUGEP Gépelemek GMI 4 v 2 + 2 F1FNUMUAB, F1FNUMEC2pF1FNUMG Megmunkáló gépek GMI 6 v 4 + 2 F1FNUGEP

F1FNUMECH Mechatronika GMI 4 v 2 + 2 F1FNUGEPF1FNUFEN Üzemfenntartás GMI 3 v 1 + 2 F1FNUGEP

F1FNUALOG Anyagmozgatás és logisztika GMI 5 v 3 + 2 F1FNUGEPF1FNUSZT Szárítás FPI 4 v 2 + 2 F1FNUHOATpF1FNFALA Faalapú lemezek FPI 4 v 2 + 2 F1FNUMG

F1BNUMINBIZT Minőségbiztosítás TGYI 4 v 2 + 2 E1FNSTATF1FNFUT Fűrészipari technológia FPI 4 v 2 + 2 F1FNUMGp, F1FNUFAFIZ

Kredit 89Óra 89

Kredit 150Óra 148 19 13 029 29 26 32

Összes A30 31 19 13 030 27

017 11 12 17 19 13 0

Szakmai törzsanyag

Összes18 11 12 16 19 13

6 0 0 0

Gazdasági és humán ismeretek

Összes4 5 3 6 0 0 04

0 08 13 11 9 0 0 0

14 12 9 0

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1 3 4

Óraszámok

Szakfelelős: Dr. Takáts Péter Szabadon választható (C): 10Kötelezően választható (B): 50

Utolsó frissítés: 2013.7.29. Kötelező (A): 150

Faipari Mérnök BSc. mintatantervA 2009-ben és azután kezdett hallgatók számára

Elfogadva: 2009.6.25. Összes kredit: 210

5 6 7

Természettudományos alapismeretek

Összes8

Int2

5 3

Page 90: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM BSc 17

F1FNCCC1 CAD-CAM-CNC 1 GMI 3 f 1 + 2 F1INSZALKF1FNUKOSZ Fa- és könnyűszerkezetes építés ÉP 4 v 2 + 3 F1FNUEPTANF1FNKOMP Kompozitok FPI 3 v 2 + 2 F1FNURAG, F1FNUFAFIZ

F1FNUFTSZ2 Faipari termékek és szerkezetek 2. TGYI 6 v 2 + 5 F1FNUFTSZ1F1FNUFTSZ3 Faipari termékek és szerkezetek 3. TGYI 4 v 2 + 3 F1FNUFTSZ1

F1FNWPT Wood processing technologies * TGYI 4 f 2 + 2Kredit 24 6Óra 28

* A Faipari termékek és szerkezetek helyett felvehető alternatív tantárgy

F1BNUPOLT Polimertechnika FPI 3 v 2 + 1

F1FNUPAPGPapír-, csomagoló és nyomdaipari gépek

FPI 3 v 2 + 2 F1FNUPAP

F1FNUPAPTT Papír- és nyomdaipari termékek és FPI 5 v 2 + 2 F1FNUPAPG

F1FNUNYTTPapír- és nyomdaipari termékek és technológiák 2.

FPI 5 v 2 + 2 F1FNUPAPG

F1FNUCSOM Csomagolástechnológia FPI 5 v 2 + 3 F1FNUPAPGKredit 21 5Óra 20

F1FNUBTERV Bútortervezés TGYI 6 f 2 + 3 F1FNUFTSZ1F1FNUKARP Kárpitozás TGYI 2 v 2 + 0 F1FNUFTSZ1pF1FNUCCC2 CAD-CAM-CNC 2 GMI 2 f 1 + 1 F1FNCCC1

Kredit 10 3Óra 9

F1FNUFSZER1 Faszerkezetek 1. ÉP 4 v 2 + 2 F1FNUKOSZF1FNUFSZER2 Faszerkezetek 2. ÉP 4 v 1 + 2 F1FNUFSZER1

F1FNURFSZ Ragasztott faszerkezetek gyártása FPI 2 v 2 + 0 F1FNURAGKredit 10 3Óra 9

F1FNUFAERG Faenergetika GMI 3 v 3 + 0

F1FNUIFKHVIpari folyamatok környezeti hatásai és vizsgálatai

GMI 3 v 1 + 2

F1FNUBTUZ Biztonságtechnika és tűzvédelem GMI 4 v 3 + 1Kredit 10 3Óra 10

F1INUVIR Vállalatirányítási rendszerek INGA 6 v 3 + 2 F1INUSZAMVF1BNUUTM Termékmarketing INGA 2 f 2 + 0F1FNKOTR Kommunikációs tréning INGA 2 f 0 + 2

Kredit 10 3Óra 9

F1FNONLAB1 Önálló Labor 1 3 f 0 + 2

F1FNONLAB2Önálló Labor 2 - Szakdolgozat előkészítés

3 f 0 + 2 F1FNONLAB1

F1FNUSZAKD Szakdolgozat 15 a 0 + 8 F1FNONLAB2Kredit 21Óra 12

Kredit 205Óra 197 30 2229 29 26 32

8

A+B Összes30 30 27 31 29 29 29

29

0 0 2 2

Önálló projekt tárgyak

Összes0 0 0 0 3 3 150

40 0 0 0 0 5 4

3 7

Informatika és menedzsment almodul

Összes0 0 0 0 0 6

0 0 0 0

Faenergetika és biztonságtechnika almodul

Összes0 0 0 0 0 3 70

60 0 0 0 0 4 5

4 5

Faszerkezetek almodul

Összes0 0 0 0 0 4

0 0 0 0

Bútortervezés és gyártás almodul

Összes0 0 0 0 0 4 60

50 0 0 0 7 8 5

11 9

Papíripari főmodul

Összes0 0 0 0 6 10

0 0 0 8

Faipari főmodul

Összes0 0 0 0 7 9 80

Előköv.1 2 3 4 5 6 7

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

Kötelezően választható tárgyak (B)Óraszámok

0

Page 91: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM BSc 18

F1FNUMALV Matematikai alapvizsga MAT 0 a 0 + 0F1FNUFALV Fizika alapvizsga FIZ 0 a 0 + 0

BSATEA01-02 Testnevelés 1,2 0 0 fF1FNNYGY Nyári gyakorlat 0 aF1FNKTUT Komplex tanulmányút 0 aF1FNUTMV Tanműhely alapvizsga 0 f 0 + 0

F1FNUMODE Modul engedely 0 aKredit 0Óra 0

F1NYELV1,2,3 Idegen nyelv 1,2,3 INYK 0 a 0 + 4 0 + 4 0 + 4E01-100 Alapozó Matematika MAT 2 f 0 + 2

F1FNAFIZ Alapozó Fizika FIZ 2 f 0 + 2F1FNMSZER Mérnöki szerkezetek ÉP 2 v 2 + 0F1FNONISM Önismeret MECH 2 f 0 + 2F1INFEFE A fenntartható fejlődés alapjai INGA 2 v 2 + 0F1FNBIOF A biofizika alapjai FPI 2 f 2 + 0F1FNAK Akusztika FPI 2 v 2 + 0

F1FNTAM1 Tanműhelygyakorlat 1. FTM 2 f 0 + 3

F1FNPAJAPapírjátékok és díszítő elemek tervezése és készítése

FPI 2 f 0 + 2

F1FNGYIN Gyakorlati innováció FMK 2 v 1 + 1F1FNINTIN Interaktív innováció FMK 2 f 0 + 2F1FNFAJA Fajátékgyártás FPI 2 f 0 + 2 F1FNUTMVF1FNFAFIT Faanyagok fizikai tulajdonságai FIZ 2 f 2 + 0F1FNMSZ Mérnöki szoftverek készítése FPI 2 v 0 + 2F1FNSZET Számítógépes építészeti tervezés ÉP 2 f 0 + 2F1FNTŰZV Tűzvédelem ÉP 3 f 2 + 0

F1FNSZSZSzerszámkarbantartás és gazdálkodás

GMI 4 v 2 + 2 F1FNUMGa

F03 418 Német faipari szaknyelv A INYK 2 f 0 + 4F03 218 Angol faipari szaknyelv A INYK 2 f 0 + 4F03 420 Német faipari szaknyelv B INYK 2 f 0 + 4F03 220 Angol faipari szaknyelv B INYK 2 f 0 + 4

F1FNUCCC3 CAD-CAM-CNC 3 GMI 2 f 0 + 2 F1FNCCC2aF1FNUTTFK Tengeri és trópusi fakárosítók FTI 2 f 2 + 0F1BNFOMA Fogyasztói magatartás INGA 2 v 2 + 0F2FNSZTV Szellemi tulajdonvédelem INGA 2 f 2 + 0

F1FNSH Sportszer és hangszergyártás FPI 2 f 0 + 2F1FNUTROP Trópusi faismeret FTI 2 f 2 + 0

BTNCBSZPBevezetés az általános és szakképzéspedagógiába

4 v 2 + 2

BTNCAPSZ Általános és fejlődéspszichológia 2 v 2 + 0BTNCKOM1 Kommunikáció 1. 2 f 1 + 1BTNCKOM2 Kommunikáció 2. 2 f 1 + 1

Kredit 67Óra 87

A fenti tárgyak mellett a hallgatók az egyetemen hirdetett bármely más tárgyak közül választhatnak, ha nincs hiányzó előkövetelmény.

Megjegyzések:A Modul engedély (F1FNMODE) teljesítésének a feltétele legalább 105 kredit, és az első 2 félév összes kötelező tárgyának a teljesítése.A kötelezően választható tárgyak közül legalább egy főmodult és egy almodult teljes egészében teljesíteni kell

az abszolutórium megszerzéséhez.A záróvizsgára bocsátás feltétele a megszerzett abszolutórium, és a benyújtott szakdolgozat.

(9 kredit)(9 kredit)(12 kredit)(14 kredit)(15 kredit)

Üzemszervezés (8 kredit)

Gépészeti ismeretek

Technológiai ismeretek

Faalapú lemezek, Fűrészipari technológia, SzárításFaipari termékek és szerkezetek 2-3, Ragasztás és felületkezelés

Papíripari termékek és techn., Nyomdaipari termékek és techn., Csomagolástechn.

14 6

Záróvizsga tárgyak:(Mindhárom témakörből egy-egy tantárgycsoportot kell választani, a szakdolgozat témájához kapcsolódóan.)

10 11 20 14Összes

8

5 63 41 2

612

6

0 0

7

Tanári előkészítő modul (A BPK Mérnöktanár MA szakja iránt érdeklődő hallgatók számára)

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.

Összes0 0 0 0 0 00

Előköv.1 2 3 4 5 6 7

ÓraszámokKód Tantárgy neve Kr. KövInt

Kritérium tárgyak

10

Óraszámok

00 0 0 0

6

Int

Vállalatgazdaságtan, Marketing, Menedzsment ismeretek

Megmunkáló gépek, ÜzemfenntartásMechatronika, Anyagmozgatás és logisztika

21 10

Page 92: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM MSc lev. 60

F2FLMAT Alkalmazott matematika MAT 6 v 12 + 12F2FLSZABR Számítógépes ábrázolás MAT 4 f 12 + 12F2FLFAKEM Fakémia KÉM 4 v 12 + 12F2FLUMFIZ Mérnöki fizika FIZ 5 v 18 + 12F2FLELEK Elektronika FIZ 4 v 12 + 12F2FLDIN Dinamika MECH 4 v 12 + 12

Kredit 27Óra 150

F2FLUTERV Üzleti tervezés INGA 4 v 9 + 6F1FLVESZE Vezetés-szervezés INGA 3 v 15 + 0F2FLMARKT Marketingmenedzsment INGA 4 v 9 + 6

Kredit 11Óra 45

F2FLGEPE Gépelemek GMI 4 v 9 + 6

F2FLKVHGKörnyezetvédelem és hulladékgazdálkodás

FPI 3 v 9 + 6

F2FLFAMV Faanyagok módosítása és védelme FTI 5 v 9 + 9F2FLSFAL Speciális faalapú lemezek FPI 4 v 9 + 9

Kredit 16Óra 66

Kredit 54Óra 261

F2FLNFAH Nemzetközi fahasznosítás FTI 4 v 9 + 6F2FLFFE Faforgácsolás elmélete GMI 4 v 9 + 6F2FLIGYR Integrált gyártórendszerek GMI 4 v 9 + 6F2FLLTR Légtechnikai rendszerek GMI 4 v 9 + 6

F2FLSZOLGM Szolgáltatásmenedzsment INGA 4 v 9 + 6F2FLRAGFEL Ragasztás és felületkezelés TGYI 4 v 9 + 6F2FLKBUT Korszerű bútortechnológiák TGYI 4 v 9 + 6F2FLGYF Gyártmányfejlesztés TGYI 4 v 9 + 6F2FLRMAV Roncsolásmentes anyagvizsgálat FPI 4 v 9 + 6F2FLFTF Fűrészipari termelési folyamatok FPI 4 f 9 + 6F2FLFHK Faanyagok hidrotermikus kezelése FPI 4 v 9 + 6

F2FLONLAB1 Önálló Labor 1 0 5 f 0 + 3F2FLONLAB2 Önálló Labor 2 0 5 f 0 + 3 F2FLONLAB1F2FLDT1 Diplomamunka 1. 0 15 f 0 + 9 F2FLONLAB2F2FLDT2 Diplomamunka 2. 0 15 a 0 + 9 F2FLDT1

Kredit 84 15Óra 189

Differenciált szakmai ismeretek - legalább 5 tárgyat kell teljesíteni

Önálló projekt tárgyak

3 84 99

Technológia specializáció

Összes5 5 35 393

Előköv.1 2 3 4

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

Kötelezően választható tárgyak (B)

111 117 33 0Összes A

24 022 8

33 15 18 0

Szakmai törzsanyag

Összes9 3 4 0

0

Gazdasági és humán ismeretek

Összes0 7 4 00

78 72 0 012 0 0

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1 3 4

Óraszámok

Szakfelelős: Dr. Németh Róbert Szabadon választható (C): 6Kötelezően választható (B): 60

Utolsó frissítés: 2013.7.29. Kötelező (A): 54

Faipari Mérnök levelező MSc. mintatantervA 2010-ben és azután kezdett hallgatók számára

Elfogadva: 2010.6.28. Összes kredit: 120

Természettudományos alapismeretek

Összes15

Int2

Óraszámok

30 15

Page 93: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM MSc lev. 61

F2FLNMAT Numerikus matematika MAT 2 v 9 + 0F2FLTAR1 Tartószerkezetek 1. MECH 5 v 9 + 9

F2FLTAR2Tartószerkezetek 2. (Végeselem módszer)

MECH 4 v 9 + 9

F2FLMFASZ1 Mérnöki faszerkezetek 1. ÉP 2 f 9 + 0F2FLMFASZ2 Mérnöki faszerkezetek 2. ÉP 2 f 0 + 9F2FLANIZ A faanyag anizotróp tulajdonságai MECH 5 v 9 + 9F2FLFSZT1 Faszerkezet-tervezés 1. ÉP 4 f 9 + 9F2FLFSZT2 Faszerkezet-tervezés 2. ÉP 4 v 9 + 9F2FLTALAJ Talajmechanika és földművek GEVI 6 f 9 + 18F2FLALAP Alapozás ÉP 6 v 9 + 18F2FLDIP1 Diplomamunka 1. 0 15 f 0 + 9F2FLDIP2 Diplomamunka 2. 0 15 a 0 + 9 F2FLDIP1

Kredit 70Óra 189

F2FLSZKK Szervetlen kötésű kompozitok FPI 4 v 9 + 9F2FLMIME Minőség és megbízhatóság TGYI 4 v 9 + 6

A fenti tárgyak mellett a hallgatók az egyetemen hirdetett bármely más tárgyak közül választhatnak, ha nincs hiányzó előkövetelmény.

8132

Összes7 8 2327 36 45

3 42

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

IntÓraszámok

Szerkezettervező specializáció

Előköv.3 4

Kód Tantárgy neve Int Kr. KövÓraszámok

1 2

Page 94: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM MSc 56

F2FNMAT Alkalmazott matematika MAT 6 v 2 + 2F2FNSZABR Számítógépes ábrázolás MAT 4 f 2 + 2F2FNFAKEM Fakémia KÉM 4 v 2 + 2F2FNUMFIZ Mérnöki fizika FIZ 5 v 3 + 2F2FNELEK Elektronika FIZ 4 v 2 + 2F2FNDIN Dinamika MECH 4 v 2 + 2

Kredit 27Óra 25

F2FNUTERV Üzleti tervezés INGA 4 v 2 + 1F1FNUVSZ Vezetés-szervezés INGA 3 v 3 + 0 F1FNUMENF2FNMARKM Marketingmenedzsment INGA 4 v 2 + 1

Kredit 11Óra 9

F2FNGEPE Gépelemek GMI 4 v 2 + 1

F2FNKVHGKörnyezetvédelem és hulladékgazdálkodás

FPI 3 v 2 + 1

F2FNFAMV Faanyagok módosítása és védelme FTI 5 v 2 + 2F2FNSFAL Speciális faalapú lemezek FPI 4 v 2 + 2

Kredit 16Óra 14

Kredit 54Óra 48

F2FNNFAH Nemzetközi fahasznosítás FTI 4 v 2 + 1F2FNFFE Faforgácsolás elmélete GMI 4 v 2 + 1F2FNIGYR Integrált gyártórendszerek GMI 4 v 2 + 1F2FNLTR Légtechnikai rendszerek GMI 4 v 2 + 1

F2INSZOLGM Szolgáltatásmenedzsment INGA 4 v 2 + 1F2FNRAGFEL Ragasztás és felületkezelés TGYI 4 v 2 + 1F2FNKBUT Korszerű bútortechnológiák TGYI 4 v 2 + 1F2FNGYF Gyártmányfejlesztés TGYI 4 v 2 + 1F2FNRMAV Roncsolásmentes anyagvizsgálat FPI 4 v 2 + 1F2FNFTF Fűrészipari termelési folyamatok FPI 4 f 2 + 1F2FNFHK Faanyagok hidrotermikus kezelése FPI 4 v 2 + 1

F2FNONLAB1 Önálló Labor 1 0 5 f 0 + 3F2FNONLAB2 Önálló Labor 2 0 5 f 0 + 3 F2FNONLAB1F2FNDT1 Diplomamunka 1. 0 15 f 0 + 4 F2FNONLAB2F2FNDT2 Diplomamunka 2. 0 15 a 0 + 4 F2FNDT1

Kredit 84 15Óra 47

Óraszámok

6 3

Természettudományos alapismeretek

Összes15

Int2

Faipari Mérnök MSc. mintatantervA 2010-ben és azután kezdett hallgatók számára

Elfogadva: 2010.6.28. Összes kredit: 120Utolsó frissítés: 2013.7.29. Kötelező (A): 54

Kötelezően választható (B): 60Szakfelelős: Dr. Németh Róbert Szabadon választható (C): 6

3 4Óraszámok

0 0

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

13 12 0 012

Gazdasági és humán ismeretek

Összes0 7 4 00 0

Szakmai törzsanyag

Összes9 3 4 0

22 8

7 3 4 0

0

Kötelezően választható tárgyak (B)

20 21 7 0Összes A

24

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt Előköv.1 2 3 4

Technológia specializáció

Összes5 5 35 393 3 19 22

Differenciált szakmai ismeretek - legalább 5 tárgyat kell teljesíteni

Önálló projekt tárgyak

Page 95: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM MSc 57

F2FNNMAT Numerikus matematika MAT 2 v 2 + 0F2FNTAR1 Tartószerkezetek 1. MECH 5 v 2 + 2

F2FNTAR2Tartószerkezetek 2. (Végeselem módszer)

MECH 4 v 2 + 2

F2FNMFASZ1 Mérnöki faszerkezetek 1. ÉP 2 f 2 + 0F2FNMFASZ2 Mérnöki faszerkezetek 2. ÉP 2 f 0 + 2F2FNANIZ A faanyag anizotróp tulajdonságai MECH 3 v 2 + 2F2FNFSZT1 Faszerkezet-tervezés 1. ÉP 4 f 2 + 2F2FNFSZT2 Faszerkezet-tervezés 2. ÉP 4 v 2 + 2F2FNTALAJ Talajmechanika és földművek GEVI 6 f 2 + 4F2FNALAP Alapozás ÉP 6 v 2 + 4F2FNDIP1 Diplomamunka 1. 0 15 f 0 + 4F2FNDIP2 Diplomamunka 2. 0 15 a 0 + 4 F2FNDIP1

Kredit 68 12Óra 46

F2FNIMÉR Ipari méréstechnika GMI 2 f 0 + 2F1BNMECHEL Mechanizmusok és elemeik GMI 3 v 2 + 1 F1FNGEPF2BNEMEN Értékmenedzsment TGYI 3 v 2 + 1F2FNSZKK Szervetlen kötésű kompozitok FPI 4 v 2 + 2F2FNTERRO Terrotechnológia GMI 4 v 2 + 1F2FNAUTO Automatika GMI 4 v 2 + 2F2BNMIME Minőség és megbízhatóság TGYI 4 v 2 + 1F2INTERI Térinformatika INGA 4 v 2 + 1F2BNNANO Nanotechnológia FPI 4 v 2 + 1F1INTINF Termelésinformatika INGA 3 v 2 + 1

F2BNPOLRTermészetes és mesterséges alapú polimer rendszerek

FPI 4 v 2 + 1

F2FNSZGT Számítógépes tervezés TGYI 3 f 1 + 3

F2BNTTNMA terméktervezés numerikus módszerei

TGYI 4 f 1 + 3

Kredit 46Óra 42

A fenti tárgyak mellett a hallgatók az egyetemen hirdetett bármely más tárgyak közül választhatnak, ha nincs hiányzó előkövetelmény.

Köv

30

Köv Előköv.Int

Előköv.3 4

1Óraszámok

Kód Tantárgy neve Int Kr.

1817

Óraszámok1 2

Szerkezettervező specializáció

3 4

20Összes

0 80

6 8 12

8 17

2

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Kr.

20Összes

7 8 23

Page 96: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FT BA 48

F1FORA1 Művészeti stúdiumok - Rajz 1 AMI 4 f 0 + 4F1FORA2 Művészeti stúdiumok - Rajz 2 AMI 4 f 0 + 4 F1FORA1F1FORA3 Művészeti stúdiumok - Rajz 3 AMI 4 f 0 + 4 F1FORA2F1FOPL1 Művészeti stúdiumok - Plasztika 1 AMI 4 f 0 + 4F1FOPL2 Művészeti stúdiumok - Plasztika 2 AMI 4 f 0 + 4 F1FOPL1F1FOPL3 Művészeti stúdiumok - Plasztika 3 AMI 4 f 0 + 4 F1FOPL2F1ÉPANA1 Anatómia 1. AMI 2 f 0 + 2F1ÉPANA2 Anatómia 2. AMI 2 f 0 + 2 F1ÉPANA1F1FOKR1 Kreatív tervezés 1 AMI 4 f 0 + 4F1FOKR2 Kreatív tervezés 2 AMI 4 f 0 + 4 F1FOKR1

F1FOFISM1 Formatervezési ismeretek 1 AMI 8 f 0 + 8 F1ÉPANA1

F1FOPR Elméleti proszeminárium AMI 2 v 2 + 0Kredit 46Óra 46

F1FOFISM2 Formatervezési ismeretek 2. AMI 6 f 0 + 6 F1FOFISM1,F1ÉPANA2F1FOFISM3 Formatervezési ismeretek 3. AMI 6 f 0 + 6 F1FOFISM2

F1FOTAN1 Formatanulmányok 1. AMI 2 f 0 + 2 F1FOPL2F1FOTAN2 Formatanulmányok 2. AMI 2 f 0 + 2 F1FOTAN1E1MUVABR1 Ábrázoló geometria 1. MAT 2 f 0 + 2E1MUVABR2 Ábrázoló geometria 2. MAT 2 f 0 + 2 E1MUVABR1F1FOMI1 Műszaki ismeretek 1. FTI 2 v 2 + 0F1FOMI2 Műszaki ismeretek 2. FTI 2 v 2 + 0 F1FOMI1F1FOMI3 Műszaki ismeretek 3. FTI 2 v 2 + 0 F1FOMI2

F1ÉPKONS1 Konstrukciós ismeretek 1 AMI 2 v 2 + 0F1ÉPKONS2 Konstrukciós ismeretek 2 AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPKONS1F1FOSZTIP Szakmai ábrázolás, tipográfia AMI 2 f 0 + 2 F1FORA2F1FODK1 Design-kommunikáció 1 AMI 2 f 0 + 2 F1FOSZTIPF1FODK2 Design-kommunikáció 2 AMI 2 f 0 + 2 F1FODK1

F1ÉPFÉSZNT Fény- és színtan AMI 2 f 0 + 2

F1FOTERG1 Termékergonómia 1. TGYI 2 v 2 + 0 F1ÉPANA1F1FOTERG2 Termékergonómia 2. TGYI 2 v 2 + 0 F1FOTERG1,F1ÉPANA2F1FOTEMO1 Tervezés módszertan 1. TGYI 2 v 2 + 0 F1FOFISM1F1FOTEMO2 Tervezés módszertan 2. TGYI 2 v 2 + 0 F1FOTEMO1

F1FOMO1 Modellezési ismeretek 1. AMI 3 f 0 + 2F1FOMO2 Modellezési ismeretek 2. AMI 2 f 0 + 2 F1FOMO1

F1ÉPMŰVT1 Művészettörténet 1 (Ókor) AMI 2 v 2 + 0F1ÉPMŰVT2 Művészettörténet 2 (Középkor) AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPMŰVT1F1ÉPMŰVT3 Művészettörténet 3 (Újkor) AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPMŰVT2F1ÉPMŰVT4 Művészettörténet 4 (Modern) AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPMŰVT3F1ÉPTÁRS1 Társadalomtudományi ismeretek 1. TKI 2 v 2 + 0F1ÉPTÁRS2 Társadalomtudományi ismeretek 2. TKI 2 v 2 + 0F1ÉPTÁRS3 Társadalomtudományi ismeretek 3. TKI 2 v 2 + 0F2FNSZTV Szellemi tulajdonvédelem INGA 2 f 2 + 0

Kredit 67Óra 66

Kredit 113Óra 112

Tervezési tantárgycsoport

6 26 2

10 20 18 6 2

5 6

Alapozás

Összes

Kód

Formatervező művész BA mintatanterv

Összes kredit: 180Utolsó frissítés: 2013.7.30. Kötelező (A): 113

Kötelezően választható (B): 57Szakfelelős: Dr. Csepregi Sándor Szabadon választható (C): 10

Kötelező tárgyak (A)

Előköv.1 3 4

Óraszámok2

Tantárgy neve Kr. Köv

16

Int

22 8 0 0

10

016 22 8 0 0 0

Szakmai törzsmodul

Összes11 10 20 18 6 2

1818

32 28Összes A

27 32 2826

Művészeti stúdiumok

Elméleti stúdiumok

Formatervezési stúdiumok

Szakági ismeretek

Szakelmélet

Szakgyakorlat

Elméleti stúdiumok

Page 97: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FT BA 49

F1FOTKB1 Tárgy és környezet-bútor formatervezés 1. AMI 10 f 0 + 8 F1FOFISM3, F1FOTKB2 Tárgy és környezet-bútor formatervezés 2. AMI 10 f 0 + 8 F1FOTKB1F1FOCGF1 Csomagolás-grafikai formatervezés 1. AMI 10 f 0 + 8 F1FOFISM3F1FOCGF2 Csomagolás-grafikai formatervezés 2. AMI 10 f 0 + 8 F1FOCGF1F1FOUKF1 Üveg és kerámia formatervezés 1. AMI 10 f 0 + 8 F1FOFISM3F1FOUKF2 Üveg és kerámia formatervezés 2. AMI 10 f 0 + 8 F1FOUKF1

Kredit 60 6Óra 48

F1FOBBTECH1Bútorszerkezetek és bútorgyártási technológiák 1.

TGYI 2 v 2 + 0 F1FOMI2

F1FOBBTECH2Bútorszerkezetek és bútorgyártási technológiák 2.

TGYI 2 v 2 + 0 F1FOBBTECH1

F1TEPNYISM1 Papír-, csomagoló- és nyomdaipari ismeretek 1. FPI 2 v 2 + 0F1TEPNYISM2 Papír-, csomagoló- és nyomdaipari ismeretek 2. FPI 2 v 2 + 0 F1TEPNYISM1F1FOUKER1 Üveg és kerámia anyag és gyártásismeret 1. AMI 2 v 2 + 0 F1FOMI2F1FOUKER2 Üveg és kerámia anyag és gyártásismeret 2. AMI 2 v 2 + 0 F1FOUKER1F1FOKTD Kortárs tárgy, designtörténet AMI 4 v 4 + 0 F1ÉPMŰVT2F1FOKERÜ Kerámia és üvegtörténet AMI 4 v 4 + 0 F1ÉPMŰVT2F1FOODI Öko-design TGYI 2 f 1 + 1 F1FOTEMO2F1FNMARK Marketing INGA 3 v 2 + 1F1FOSZT2D1 Számítástechnika 1. AMI 2 f 0 + 2F1FOSZT2D2 Számítástechnika 2. AMI 2 f 0 + 2 F1FOSZT2D1F1FOSZT3D1 Számítástechnika 3. AMI 2 f 0 + 2 F1FOSZT2D2F1FOTFOTO1 Tárgyfotó 1. AMI 2 f 0 + 2 F1FOKR2F1FOTFOTO2 Tárgyfotó 2. AMI 2 f 0 + 2 F1FOTFOTO1

Kredit 35 15Óra 35

F1FOSZAKD Szakdolgozat 0 5 a 0 + 2F1FOPORT Diplomamunka (portfólió) 0 5 a 0 + 2

F1FOSZGYAK1 Szakmai gyakorlat 1 (2 hét) 0 a 0 + 0F1FOSZGYAK2 Szakmai gyakorlat 2 (4 hét) 0 a 0 + 0BSATEA01-02 Testnevelés 1,2 0 a 0 + 2 0 + 2

Kredit 0Óra 4

F1NYELV1,2,3 Idegen nyelv 1,2,3 INYK 0 a 0 + 4 0 + 4 0 + 4F1FOVAN1 Video animáció 1. AMI 2 f 0 + 2 F1FOSZTIPF1FOVAN2 Video animáció 2. AMI 2 f 0 + 2 F1FOVAN1F1FOBÉP1 Belsőépítészet 1. AMI 4 f 0 + 4 F1FOKR2F1FOBÉP2 Belsőépítészet 2. AMI 4 f 0 + 4 F1FOBÉP1F1FOKTERV Kiállítástervezés AMI 4 f 0 + 4 F1FOSZTIP,F1FOATERVF1FNFAJA Fajátékgyártás FPI 2 f 0 + 2 F1FNUTMVF1FNSH Sportszer és hangszergyártás FPI 2 f 0 + 2

F1FOATERV Arculattervezés AMI 4 f 0 + 4 F1FOFISM2F1FOFPM Fa és papír művészet AMI 4 f 0 + 4 F1FOFISM1

F1FODHNDesign határok nélkül (Craft design tárgy és környezet)

AMI 4 f 0 + 4 F1FOFISM2

F1FOSKPT Speciális kutatás pályázati témák AMI 4 f 0 + 4 F1FOFISM3Kredit 36Óra 48

A fenti tárgyak mellett a hallgatók az egyetemen hirdetett bármely más tárgyak közül választhatnak, ha nincs hiányzó előkövetelmény.

Differenciált szakmai ismeretek - összesen min. 51 kreditet kell teljesíteni az alábbi csoportokból:

0 00 0

16 2Összes

2 2 10

16 0

3

2

Kötelezően választható tárgyak (B)Óraszámok

Szakági ismeretek (min. 31 kredit)

0

23

0 0

Kr. KövKód Tantárgy neve Int1 2 3 4

0 30

Előköv.5 6

30

Formatervezési stúdiumok (min. 20 kredit)

Összes240 0 0 24

Szakdolgozat - Portfolió

2 2 10 16

0

Kritérium tárgyak

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt Előköv.1 2 4 5 6

0

16

3Óraszámok

Szabadon választható tárgyak (C)

Összes0 0 0

02

Előköv.

0

16 0Összes

0 0 4

Int Kr. KövÓraszámok

1 2 3 4Kód

5 6

4 4 8 16

Tantárgy neve

Page 98: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FT BA 50

Kötelező záróvizsga tárgyak:

Termékergonómia 1, 2

Design kommunikáció 1, 2Kortárs tárgy, designtörténet

Üveg-kerámia formatervezés 1, 2

Megjegyzések:

A Formatervezési stúdiumok feltételei: a mintatantervben szereplő összes A és B típusú első éves tantárgy, és legalább 105 kredit.

A szakdolgozat-portfolio tantárgyfelvétel feltétele a formatervezési stúdiumokéval azonos

A záróvizsgára bocsátás feltétele a megszerzett abszolutórium, és a benyújtott szakdolgozat.

Záróvizsga tárgyak:

Választható záróvizsga tárgyak (egy tárgycsoport választása kötelező):Tárgy környezet bútor formatervezés 1, 2

Csomagolás grafikai formatervezés 1, 2

Page 99: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FT MA 74

F2FOFOKU Formatervezés-kutatás AMI 6 f 0 + 4F1FNUGAZDJ Gazdasági jog INGA 2 v 2 + 0

F2FOKTERV Komplex tervezés AMI 6 f 0 + 4F2FOKATECH Kísérleti anyagok, technológiák TGYI 2 v 2 + 0F2FODK Design kommunikáció AMI 2 f 0 + 2

F2FOTERV1 Tervezéselmélet 1. TGYI 2 v 2 + 0F2FOTERV2 Tervezéselmélet 2. TGYI 2 v 2 + 0

F2FOKTPAKörnyezettervezés pszichológiai alapjai

BPK 2 v 1 + 0

F2FODSZ Design szemiotika AMI 2 v 1 + 0Kredit 26Óra 20

F2FOITETIntelligens termékek ergonómiai tervezése

TGYI 3 v 2 + 0

F2FNMARKM Marketingmenedzsment INGA 4 v 2 + 1F2FOTERV3 Tervezéselmélet 3. TGYI 3 f 0 + 2

F2FOKTISMKonstrukciós és technológiai ismeretek

TGYI 2 v 2 + 0

F2FOBKTISMBútor konstrukciós és technológiai ismeretek

TGYI 2 f 0 + 2

F2FOJKTISMJármű konstrukciós és technológiai ismeretek

AMI 2 f 0 + 2

F2FOATECH Anyagok, technológiák AMI 2 v 2 + 0F2ÉPKORD Kortárs design AMI 2 v 2 + 0F2ÉPKORÉP Kortárs építészet AMI 2 v 2 + 0F2ÉPKORKM Kortárs képzőművészet AMI 2 v 2 + 0F2FOVKT A vizuális kultúra története AMI 2 v 2 + 0F2ÉPMSTUD Művészeti stúdiumok AMI 4 f 1 + 3F2ÉPKMS Kreatív műtermi stúdium AMI 4 f 1 + 3F2ÉPMFIL Művészeti filozófiák AMI 2 v 2 + 0F2ÉPKANT Kulturális antropológia AMI 2 v 2 + 0

Kredit 38 10 0Óra 37

F2FOFOTERV1 Formatervezés 1. (termék) AMI 10 f 0 + 8F2FOFOTERV2 Formatervezés 2. (rendszer) AMI 10 f 0 + 8

F2FOFOTERV3Formatervezés 3. (Design határok nélkül)

AMI 10 f 0 + 8

Kredit 30 0 0Óra 24

F2FODIPL Diplomamunka AMI 5 a 5 + 0F2FOMM Mestermunka AMI 15 a 0 + 15

F2FNSZTV Szellemi tulajdonvédelem INGA 2 f 2 + 0

Min. 4 kredit.

0

Alapozó modul

Szakmai törzsmodul

Óraszámok

9 6

Differenciált szakmai ismeretek - összesen min. 80 kreditet kell teljesíteni az alábbi csoportokból:

Előköv.

Min. 6 kredit.

4

Kötelezően választható tárgyak (B)

Min. 6 kredit.

Min. 6 kredit.

Min. 8 kredit.

Megj-

Összes kredit: 120

Összes12

Int2 3

Előköv.

Formatervező művész MA mintatanterv

Kötelező tárgyak (A)

Kötelező (A): 26Kötelezően választható (B): 80

Szakfelelős: Dr. Csepregi Sándor

Utolsó frissítés: 2013.7.30.

Szabadon választható (C): 14

4 2

Megj.

8

Kód Tantárgy neve Kr. Köv1 4

Óraszámok

3 2

Szakirányú modulok (min. 30 kredit)

Min. 30 kredit.

Összes5

1 2 3

10

12 12 9

Szakelméleti, szakági ismeretek (min. 30 kredit)

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

12 11 8 4

Szabadon választható tárgyak (C)

Összes10 108 8

Szakdolgozat - Portfolió

8 0

További tárgyak egyéni érdeklődés szerint az egyetem által kínált tárgyakból.

Page 100: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

GAIN BSc 40

E1FNMAT1 Matematika 1. MAT 6 v 3 + 2 F1FNUMALVpE1FNMAT2 Matematika 2. MAT 4 v 2 + 1 E1FNMAT1

E1INUVALSZ Valószínűségszámítás MAT 2 f 1 + 1 E1FNMAT1F1INULINALG Lineáris algebra INGA 5 v 2 + 2F1INUDMAT Diszkrét matematika 1 INGA 5 v 2 + 2 E1FNMAT1E1INUSTAT Statisztika MAT 5 v 2 + 2 E1INUVALSZ

F1INOPT Optimalizálási algoritmusok INGA 6 v 3 + 2 F1INUDMATKredit 33Óra 27

F1INKOZG Közgazdaságtan INGA 6 v 4 + 2F1FNUCSOP Csoportmunka fejlesztése INGA 2 f 0 + 2F1FNVALLG Vállalatgazdaságtan INGA 3 v 2 + 1F1FNKOTR Kommunikációs tréning INGA 2 f 0 + 2F1INUPENZ Pénzügy INGA 3 v 2 + 0 F1FNVALLG

F1INUSZAMV Számvitel INGA 3 f 1 + 2 F1FNVALLGF1FNUMEN Menedzsment ismeretek INGA 3 v 3 + 0F1FNMARK Marketing INGA 3 v 2 + 1

F1FNUGAZDJ Gazdasági jog INGA 2 v 2 + 0F1FNUVSZ Vezetés-szervezés INGA 3 v 3 + 0 F1FNUMEN

Kredit 30Óra 29

F1INSZGAR Számítógép architektúrák INGA 3 v 3 + 0F1INSZALK Számítógépes alkalmazások INGA 5 f 2 + 2F1INOPR1 Operációs rendszerek 1. INGA 3 v 3 + 0F1INOPR2 Operációs rendszerek 2. INGA 3 f 0 + 2 F1INOPR1F1INSZH1 Számítógép hálózatok 1. INGA 4 v 4 + 0F1INSZH2 Számítógép hálózatok 2. INGA 3 f 0 + 2 F1INSZH1

F1INUPROG1 Programozási alapok 1. INGA 7 v 3 + 3F1INUPROG2 Programozási alapok 2. INGA 7 v 3 + 3 F1INUPROG1F1INUWEB1 Web-es rendszerek programozása 1. INGA 6 v 3 + 2 F1INUPROG2F1INUWEB2 Web-es rendszerek programozása 2. INGA 5 v 2 + 2 F1INUWEB1

F1INSZM1 Szoftvermenedzsment 1. INGA 3 v 3 + 0 F1INUPROG2F1INSZM2 Szoftvermenedzsment 2. INGA 3 f 0 + 2 F1INSZM1F1INAB1 Adatbázis 1. INGA 6 v 3 + 2 F1INUPROG1F1INAB2 Adatbázis 2. INGA 6 v 3 + 2 F1INAB1, F1INUPROG2

F1INUABANY Adatbányászat INGA 5 v 2 + 2 F1INAB2

F1INUVIR Vállalatirányítási rendszerek INGA 6 v 3 + 2F1INUPENZ vagy F1INUSZAMV

F1INUTEEL Teljesítményelemzés INGA 5 v 2 + 2 E1INUVALSZ, E1INUSTATp

F1INUIRB Információs rendszerek biztonsága INGA 5 v 2 + 2 F1INUDMAT

F1INIRU Információs rendszerek üzemeltetése INGA 6 v 3 + 2 F1INOPR2, F1INSZH2

Kredit 91Óra 76

Kredit 154Óra 132 18 14 029 26 23 22

Összes A32 25 22 17 030 28

016 12 7 17 15 9 0

Szakmai törzsanyag

Összes18 14 9 20 19 11

5 3 0 0

Gazdasági és humán ismeretek

Összes8 5 9 5 3 0 08

6 05 9 8 0 0 5 0

11 10 0 0

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1 3 4

Óraszámok

Szakfelelős: Dr. Jereb László Szabadon választható (C): 10Kötelezően választható (B): 46

Utolsó frissítés: 2013.7.29. Kötelező (A): 154

Gazdaságinformatikus BSc. mintatantervA 2009-ben és azután kezdett hallgatók számára

Elfogadva: 2009.6.25. Összes kredit: 210

5 6 7

Természettudományos alapismeretek

Összes6

Int2

5 8

Page 101: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

GAIN BSc 41

F1INUTINF Termelésinformatika INGA 5 v 2 + 2 F1INUVIR, F1INUWEBpF1INUESZR Elektronikus szolgáltató rendszerek INGA 5 v 2 + 2 F1INUVIRF1INUDTR Döntéstámogató rendszerek INGA 5 v 2 + 2 F1INUVIR, F1INAB2p

Kredit 15 3Óra 12

F1INUSZT Szoftvertechnológiai alapok INGA 5 v 2 + 2 F1INUPROG2

F1INUSZTA1 Szoftvertechnikák és architektúrák 1. INGA 5 v 2 + 2 F1INUPROG2

F1INUSZTA2 Szoftvertechnikák és architektúrák 2. INGA 5 v 2 + 2 F1INUSZTA1Kredit 15 3Óra 12

F1INKDM Diszkrét matematika 2 INGA 4 v 2 + 2 F1INUDMATF1INUKRIPT Kriptográfia INGA 3 f 1 + 2 F1INUIRB

F1INUALG Algoritmusok tervezése INGA 3 v 2 + 1 F1INOPTKredit 10 3Óra 10

F1BNUMINBIZT Minőségbiztosítás TGYI 4 v 2 + 2 E1INUSTATF1INULOG Logisztika GMI 3 v 2 + 1F1FNCCC1 CAD-CAM-CNC 1 GMI 3 f 1 + 2 F1INSZALK

Kredit 10 3Óra 10

F1INOLAB1 Önálló Labor 1 3 f 0 + 2F1INOLAB2 Önálló Labor 2 3 f 0 + 2 F1INOLAB1F1INSZDOL Szakdolgozat 15 a 0 + 12 F1INOLAB2

Kredit 21 3Óra 16

Kredit 200Óra 170

F1FNUMALV Matematikai alapvizsga MAT 0 a 0 + 0BSATEA01-02 Testnevelés 1,2 0 a 0 + 2 0 + 2

F1INNYGY Nyári gyakorlat 0 aKredit 0Óra 4

F1NYELV1,2,3 Idegen nyelv 1,2,3 INYK 0 a 0 + 4 0 + 4 0 + 4EG259-CCC0C Alapozó Matematika MAT 2 f 0 + 2

F1INBEVP Bevezető programozás 1 INGA 2 f 0 + 2F1INBEVP2 Bevezető programozás 2 INGA 2 f 0 + 2 F1INUPROG1F1INBEVDM Bevezetés a diszkrét matematikába INGA 2 f 0 + 2 F1FNUMALV

F1INSZPREZ A szakmai prezentációkészítés alapjai INGA 2 f 1 + 1

F1INPROGT Programtervezés INGA 2 f 1 + 1 F1INUPROG2F1INFEFE A fenntartható fejlődés alapjai INGA 2 v 2 + 0F1INCAD Autocad alapjai INGA 2 f 0 + 2

Kredit 16Óra 28

A fenti tárgyak mellett a hallgatók az egyetemen hirdetett bármely más tárgyak közül választhatnak, ha nincs hiányzó előkövetelmény.

28 08 6 4 2

Előköv.1

Összes4 4

63 4

0

2

02

5

0

7

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv

Összes0 0 0

Előköv.1 2 3 4 5 6 7

ÓraszámokKód Tantárgy neve Kr. KövInt

24 27 19

Kritérium tárgyak

29 26 23 22

2 12

A+B Összes32 30 28 25 30 32 23

0 0 0 2

Önálló projekt tárgyak

Összes0 0 0 0 3 3 150

30 0 0 0 0 7 3

7 3

Műszaki almodul

Összes0 0 0 0 0 7

0 0 0 0

MSc. előkészítő almodul

Összes0 0 0 0 0 7 30

50 0 0 0 4 4 4

4 4

Szoftverfejlesztés főmodul

Összes0 0 0 0 5 5

0 0 0 4

Vállalatirányítási rendszerek főmodul

Összes0 0 0 0 5 5 50

Előköv.1 2 3 4 5 6 7

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

Kötelezően választható tárgyak (B)Óraszámok

02 0 0 0 0

0 0

x

Int

4 2 0 0

Óraszámok

Page 102: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

GAIN BSc 42

Megjegyzések:

Az Önálló Labor 1 (F1INOLAB1) tárgy felvételének a feltétele az első két félév összes kötelező tárgyának a teljesítése,és legalább 105 kredit az első 4 félév tárgyaiból.

A záróvizsgára bocsátás feltétele a megszerzett abszolutórium, és a benyújtott szakdolgozat.

Záróvizsga tárgyak:

Szakmai alapismeretek

Operációs rendszerek 1-2

Számítógép hálózatok 1-2

Programozási alapok 2

Web-es rendszerek programozása 1

Adatbázis 1

Adatbázis 2

Vállaltirányítási rendszerek

(6 kredit)

Természet-tudományos

alapismeretek, valamint

gazdasági és humán

ismeretek

Lineáris algebra

Diszkrét matematika 1.

Optimalizálási algoritmusok

Vállalatgazdaságtan, Marketing

Pénzügy, Számvitel

Menedzsment ismeretek, Vezetés-szervezés

Differenciált szakmai

ismeretek

Elektronikus szolgáltató rendszerek

Termelésinformatika

Szoftvertechnikák és architektúrák 1.

Szoftvertechnikák és architektúrák 2.

(6 kredit)

(6 kredit)

(6 kredit)

(7 kredit)

(7 kredit)

(6 kredit)

(5 kredit)

(5 kredit)

(6 kredit)

(6 kredit)

(5 kredit)

(5 kredit)

(6 kredit)

(6 kredit)

(5 kredit)

(5 kredit)

Page 103: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

GAIN MSc 70

F2INOPKUT Operációkutatás INGA 5 v 2 + 2F2INALGEL Algoritmuselmélet INGA 5 v 2 + 2

Kredit 10Óra 8

F2INPMEN Projektek menedzselése INGA 3 f 2 + 1F2FNSZTV Szellemi tulajdonvédelem INGA 2 f 2 + 0

F2FNMARKM Marketingmenedzsment INGA 4 v 2 + 1F2FNUTERV Üzleti tervezés INGA 4 v 2 + 1

Kredit 13Óra 11

F2INATBR Adat- és tudásbázis rendszerek INGA 5 v 2 + 2

F2INITSZBInformatikai rendszerek és szolgáltatások biztonsága

INGA 5 v 2 + 2

F2INTKISZ Tömegkiszolgálás INGA 5 v 2 + 2F2INHASZ Hálózati alkalmazások és szolgáltatások INGA 5 v 2 + 2

F2INIRFMInformációs rendszerek fejlesztése és modellezése

INGA 5 v 2 + 2

Kredit 25Óra 20

Kredit 48Óra 39

F2INELEARN Az e-learning elmélete és gyakorlata INGA 4 v 2 + 1F2INTERI Térinformatika INGA 4 v 2 + 1

F2INMPROG Mobil programozás INGA 4 v 2 + 1F2INSZGRAF Számítógépes grafika INGA 4 v 2 + 1

F2INUMI Mesterséges intelligencia INGA 4 v 2 + 1F2INEKOZIG Elektronikus közigazgatás informatikai rendszerei INGA 4 v 2 + 1

F2INFEFE Fenntartható fejlődés INGA 4 v 2 + 1F2INSZOLGM Szolgáltatásmenedzsment INGA 4 v 2 + 1

F2INOLAB1 Önálló labor 1. INGA 6 f 0 + 5F2INOLAB2 Önálló labor 2. INGA 6 f 0 + 5F2INDIPL1 Diplomamunka 1. INGA 15 f 0 + 12 F2INOLAB2F2INDIPL2 Diplomamunka 2. INGA 15 a 0 + 12 F2INDIPL1

Kredit 74 13Óra 58

F2INCCPP C/C++ programozás INGA 3 f 1 + 2F2INABKR Adatbázis-kezelő rendszerek INGA 3 f 1 + 2

F2INNYGY Szakmai gyakorlat (4 hét) INGA 0 a 0 + 0

ÓraszámokElőköv.

1 2 3 4

Differenciált szakmai ismeretek - legalább 6 tárgyat kell teljesíteni

4 tárgyból kell szóbeli vizsgát tenni, amelyek közül 1-1 tárgyat a természettudományos alapismeretek, a gazdasági és humán alapismeretek, a szakmai törzsanyag és a differenciált szakmai ismeretek tárgycsoportból jelöl ki a diplomaterv konzulense.

531 276

Óraszámok

Szakmai törzsanyag

Összes15 10 0 0

Összes

5

Gazdasági és humán ismeretek

Összes5 0 0

Természettudományos alapismeretek

3 4

5 3

Int2Óraszámok

Gazdaságinformatikus MSc. mintatanterv

Elfogadva: 2009.09.25. Összes kredit: 120Utolsó módosítás: 2013.7.29. Kötelező (A): 48

Kötelezően választható (B): 66Szakfelelős: Dr. Jereb László Szabadon választható (C): 6

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

4 4 0 0

0 5 40

43

12 8 0 0

Kötelezően választható tárgyak (B)

16 17 3 3Összes A

20 20 4 4

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt Előköv.1 2 3 4

Záróvizsga követelmények

8 24 21Összes

Kód Tantárgy neve

Önálló projekt tárgyak

10

Kritérium tárgyak (K)

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Int Kr. Köv

Int Kr. KövÓraszámok

Előköv.1 2 3 4

Page 104: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

ITF BSc 28

E1FNABR Ábrázoló geometria MAT 3 v 1 + 2E1FNMAT1 Matematika 1. MAT 6 v 3 + 2 F1FNUMALVpE1FNMAT2 Matematika 2. MAT 4 v 2 + 1 E1FNMAT1E1FNSTAT Statisztika MAT 2 f 1 + 1 E1FNMAT2E1FNUKEM1 Kémia 1 KÉM 5 v 3 + 2F1BNUPOLT Polimertechnika FPI 3 v 2 + 1F1FNMFIZ Mérnöki fizika FIZ 4 v 2 + 2 F1FNUFALVp, E1FNMAT1F1FNELE Elektrotechnika FIZ 3 f 1 + 2 F1FNMFIZ

F1FNUHOAT Hő- és áramlástan FPI 4 v 2 + 2 F1FNMFIZpF1FNUMEC1 Mechanika 1 MECH 5 v 2 + 3 F1FNUMALV, F1FNUFALVF1FNUMEC2 Mechanika 2 MECH 4 v 2 + 2 F1FNUMEC1, E1FNMAT1

Kredit 43Óra 41

F1FNUERGO Ergonómia TGYI 2 v 2 + 0F1FNKOZG Közgazdaságtani ismeretek INGA 2 v 2 + 0F1FNMARK Marketing INGA 3 v 2 + 1F1FNUMEN Menedzsment ismeretek INGA 3 v 3 + 0

F1FNUGAZDJ Gazdasági jog INGA 2 v 2 + 0F2FNSZTV Szellemi tulajdonvédelem INGA 2 f 2 + 0

F1ÉPUMUVT1 Művészettörténet 1 AMI 4 v 4 + 0Kredit 18Óra 18

F1FNUMKESZ Mérnöki készségek FPI 4 f 2 + 2F1BNSZRAJZ Szabadkézi rajz AMI 3 f 0 + 4F1INSZALK Számítógépes alkalmazások INGA 5 f 2 + 2F1FNUMUAB Műszaki ábrázolás GMI 5 f 2 + 3 E1FNABRF1BNCAD CAD alapok TGYI 3 f 1 + 2

F1BNTERVM Tervezésmódszertan TGYI 3 v 2 + 1F1FOSZF Szín- és felületképzés AMI 2 f 0 + 2F1BNFISM Formatervezési ismeretek AMI 4 f 0 + 4F1FODK1 Design-kommunikáció 1 AMI 2 f 0 + 2F1FODK2 Design-kommunikáció 2 AMI 2 f 0 + 2 F1FODK1

F1BNTERME1 Termékergonómia TGYI 3 v 1 + 2 F1FNUERGOF1BNUFISM Faanyagismeret FTI 4 v 2 + 2F1BNUMOD Modellezés TGYI 4 f 1 + 3F1BNCSOM Csomagolástervezés TGYI 3 f 2 + 1F1BNITT1 Integrált terméktervezés 1 TGYI 3 f 0 + 3 F1BNCAD, F1BNTERVMF1BNITT2 Integrált terméktervezés 2 TGYI 6 f 0 + 6 F1BNITT1F1BNITT3 Integrált terméktervezés 3 TGYI 6 f 0 + 6 F1BNITT2

F1BNUTERSZ1 Termékszimuláció 1. TGYI 3 v 1 + 2

F1BNUTERSZ2 Termékszimuláció 2. TGYI 3 f 0 + 2F1BNUTERSZ1, F1FNUMEC1p

F1FNUGEP Gépelemek GMI 4 v 2 + 2F1FNUMUAB, F1FNUMEC2p

F1BNMECHEL Mechanizmusok és elemeik GMI 3 v 2 + 1 F1FNUGEPF1BNUMINBIZT Minőségbiztosítás TGYI 4 v 2 + 2 E1FNSTATF1BNUAERG Alkalmazott ergonómia TGYI 3 v 2 + 1 F1FNUERGO

F1BNUTECHFT Technológiai folyamatok tervezése TGYI 4 v 2 + 2F1BNKTT Környezettudatos tervezés TGYI 3 f 2 + 1 F1BNTERVM

Kredit 89Óra 88

Kredit 150Óra 147 18 7 929 27 29 28

Összes A29 28 19 7 928 30

717 14 12 17 14 7 7

Műszaki és faipari alapismeretek

Összes17 14 12 17 15 7

2 4 0 2

Gazdasági és humán ismeretek

Összes4 3 3 2 4 0 24

0 08 10 14 9 0 0 0

11 15 9 0

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1 3 4

Óraszámok

Szakfelelős: Dr. Dénes Levente Szabadon választható (C): 11Kötelezően választható (B): 49

Utolsó frissítés: 2013.7.29. Kötelező (A): 150

Ipari Termék és Formatervező Mérnök BSc. mintatantervA 2009-ben és azután kezdett hallgatók számára

Elfogadva: 2009.6.25. Összes kredit: 210

5 6 7

Természettudományos alapismeretek

Összes8

Int2

3 3

Page 105: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

ITF BSc 29

F1BNUMEGJ Megjelenítési technikák TGYI 3 f 1 + 2F1FNUMECH Mechatronika GMI 4 v 2 + 2 F1FNUGEPF1BNUFINM Finommechanika TGYI 3 f 2 + 1F1BNUIPRAG Ipari ragasztás és felületkezelés TGYI 4 v 2 + 2 F1BNUPOLTF1BNUSZTERV Számítógépes terméktervezés TGYI 4 f 1 + 3 F1BNCAD

Kredit 18 5Óra 18

F1BNBSZERK Bútorszerkezetek 1 TGYI 4 v 2 + 2 F1FNUMUABF1FNURAG Ragasztás és felületkezelés TGYI 4 v 2 + 2 E1FNUKEM1

F1BNBSZERK2 Bútorszerkezetek 2 TGYI 2 v 0 + 2F1FNUKARP Kárpitozás TGYI 2 v 2 + 0 F1BNBSZERKF1FNUBTERV Bútortervezés TGYI 6 f 2 + 3 F1BNBSZERK

Kredit 18 5Óra 17

F1FORA1 Művészeti stúdiumok - Rajz 1 AMI 4 f 0 + 4F1FOKTD Kortárs tárgy, designtörténet AMI 4 v 4 + 0 F1ÉPUMUVT1F1FOTAN1 Formatanulmányok 1. AMI 2 f 0 + 2

Kredit 10 3Óra 10

F1FNUFSZER1 Faszerkezetek 1. ÉP 4 v 2 + 2 F1FNUKOSZF1FNUFSZER2 Faszerkezetek 2. ÉP 4 v 1 + 2 F1FNUFSZER1F1FNURFSZ Ragasztott faszerkezetek gyártása FPI 2 v 2 + 0 F1FNURAG

Kredit 10 3Óra 9

F1BNFOMA Fogyasztói magatartás INGA 2 v 2 + 0F1FNVALLG Vállalatgazdaságtan INGA 3 v 2 + 1F1BNUUTM Termékmarketing INGA 2 f 2 + 0F1FNUVSZ Vezetés-szervezés INGA 3 v 3 + 0 F1FNUMEN

Kredit 10 4Óra 10

F1BNITT4 Integrált terméktervezés 4 6 f 0 + 6 F1BNITT3F1BNUSZAKD Szakdolgozat 15 a 0 + 8 F1BNITT4

Kredit 21Óra 14

Kredit 199Óra 188

F1FNUMALV Matematikai alapvizsga MAT 0 a 0 + 0F1FNUFALV Fizika alapvizsga FIZ 0 a 0 + 0BSATEA01-02 Testnevelés 1,2 BPK 0 f 0 + 2 0 + 2F1FNNYGY Nyári gyakorlat 0 aF1FNKTUT Komplex tanulmányút 0 aF1BNMODE Modul engedely 0 a 0 + 0

Kredit 0Óra 4 0

x

x

Összes0 0 0 0 0 02

Előköv.1 2 3 4 5 6 7

ÓraszámokKód Tantárgy neve Kr. KövInt

21 24

Kritérium tárgyak

29 27 29 28

8

A+B Összes29 28 30 28 31 21 32

30

0 0 0 6

Önálló projekt tárgyak

Összes0 0 0 0 0 6 150

5 50 0 0 0

Menedzsment almodul

Összes0 0 0 0 0 5 50

60 0 0 0 0 4 5

4 2

Faszerkezetek almodul

Összes0 0 0 0 0 4

0 0 0 4

Design almodul

Összes0 0 0 0 4 4 20

60 0 0 0 8 4 5

7 4

Bútortervezés főmodul

Összes0 0 0 0 8 4

0 0 0 7

Terméktervezés főmodul

Összes0 0 0 0 7 7 40

Előköv.1 2 3 4 5 6 7

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

Kötelezően választható tárgyak (B)Óraszámok

02 0 0 0 0

0

Page 106: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

ITF BSc 30

F1NYELV1,2,3 Idegen nyelv 1,2,3 INYK 0 a 0 + 4 0 + 4 0 + 4EG259-CCC0C Alapozó Matematika MAT 2 f 0 + 2

F1FNAFIZ Alapozó Fizika FIZ 2 f 0 + 2F1FNMSZER Mérnöki szerkezetek ÉP 2 v 2 + 0F1FNONISM Önismeret MECH 2 f 0 + 2F1FNTAM1 Tanműhelygyakorlat 1. FTM 2 f 0 + 3F1FNUTMV Tanműhely alapvizsga FTM 0 f 0 + 0F1INFEFE A fenntartható fejlődés alapjai INGA 2 v 2 + 0F1FNBIOF A biofizika alapjai FPI 2 f 2 + 0F1FNFAJA Fajátékgyártás FPI 2 f 0 + 2 F1FNUTMVF1FNAK Akusztika FPI 2 v 2 + 0

F1FNAJBT A jelenkor bútortörténete TGYI 3 f 2 + 1F1BNESZT Esztétika AMI 2 f 2 + 0

F1BNUFMECFaanyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

FTI 3 f 0 + 3

F1FNPAJAPapírjátékok és díszítő elemek tervezése és készítése

FPI 2 f 0 + 2

F1FNGYIN Gyakorlati innováció FMK 2 v 1 + 1F1FNINTIN Interaktív innováció FMK 2 f 0 + 2F1FNMSZ Mérnöki szoftverek készítése FPI 2 v 0 + 2F1FNSZET Számítógépes építészeti tervezés ÉP 2 f 0 + 2F1FNTŰZV Tűzvédelem ÉP 3 f 2 + 0F1BNBUT Bútorok technikatörténete TGYI 2 f 2 + 0F1FNCCC1 CAD-CAM-CNC 1 GMI 3 f 1 + 2 F1INSZALKF1BNTELF Tárgyelemzés és formatervezés AMI 4 f 2 + 2F1FNWPT Wood processing technologies TGYI 4 f 2 + 2F1FNSH Sportszer és hangszergyártás FPI 2 f 0 + 2

Kredit 54Óra 66

A fenti tárgyak mellett a hallgatók az egyetemen hirdetett bármely más tárgyak közül választhatnak, ha nincs hiányzó előkövetelmény.

Megjegyzések:

A Modul engedély (F1BNMODE) teljesítésének a feltétele legalább 105 kredit, és az első 2 félév összes kötelező tárgyának a teljesítése.

A kötelezően választható tárgyak közül legalább egy főmodult és egy almodult teljes egészében teljesíteni kellaz abszolutórium megszerzéséhez.

A záróvizsgára bocsátás feltétele a megszerzett abszolutórium, és a benyújtott szakdolgozat.

(6 kredit)

(7 kredit)

Terméktervezés főmodul: (7 kredit)

Bútortervezés főmodul: (9 kredit)

Termékszimuláció, mechatronika

Termékszimuláció, Faipari termékek és szerkezetek

Természettudományos, gazdasági és humán ism.:

Szakmai alapismeretek:

Záróvizsga tárgyak:

Ergonómia, Marketing

Tervezés módszertan, Techn. folyamatok tervezése

Szakmai ismeretek

615 13 8 5Összes

10 11

63 4

4

2

915

5 7

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

Int

9 5 4 6

Óraszámok

Page 107: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

ITF MSc 64

F2FNMAT Alkalmazott matematika MAT 6 v 2 + 2F2BNATUD Anyagtudomány TGYI 5 v 3 + 1F2FNUMFIZ Mérnöki fizika FIZ 5 v 3 + 2F2FNDIN Dinamika MECH 4 v 2 + 2F2BNKANY Különleges anyagok TGYI 4 v 2 + 1F2FNSZABR Számítógépes ábrázolás MAT 4 f 2 + 2

Kredit 28Óra 24

F2ÉPKORD Kortárs design AMI 2 v 2 + 0F2ÉPINVIZ Innováció - Vizuális kommunikáció AMI 2 v 2 + 0F2BNSERG Speciális ergonómia TGYI 3 v 2 + 1F2FNMARKM Marketingmenedzsment INGA 4 v 2 + 1

Kredit 11Óra 10

F2BNTFEMA termékfejlesztés elmélete és módszertana

TGYI 3 f 2 + 1

F2BNTELM1 Tervezéselmélet 1 TGYI 4 f 2 + 2

F2BNTTNMA terméktervezés numerikus módszerei

TGYI 4 f 1 + 3

F2FNMERES Méréstechnika FIZ 4 v 1 + 2Kredit 15Óra 14

Kredit 54Óra 48

F2BNDFX DFX technikák TGYI 4 v 2 + 1F2BNBUTE Bútortervezés TGYI 4 v 2 + 1F2BNMIME Minőség és megbízhatóság TGYI 4 v 2 + 1F2FNKBUT Korszerű bútortechnológiák TGYI 4 v 2 + 1F2BNBUST Bútortstílusok TGYI 4 v 2 + 1F2BNNANO Nanotechnológia FPI 4 v 2 + 1

F2BNPOLRTermészetes és mesterséges alapú polimer rendszerek

FPI 4 v 2 + 1

F2BNFOTE1 Formatervezés 1. AMI 4 v 2 + 1

F2BNÉKAMAz épített környezet akadálymentesítése

ÉP 4 v 2 + 1

F2BNITT1 Integrált terméktervezés 1 TGYI 5 f 0 + 3F2BNITT2 Integrált terméktervezés 2 TGYI 5 f 0 + 3 F2BNITT1F2BNDT1 Diplmatervezés 1 15 f 0 + 12 F2BNITT2F2BNDT2 Diplmatervezés 2 15 a 0 + 12 F2BNDT1

Kredit 76 13Óra 57 21 30

Terméktervező specializáció (Sopron)

Összes5 5 27 393

Előköv.1 2 3 4

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

Kötelezően választható tárgyak (B)

22 17 6 3Összes A

25 18 7 4

7 4 0 3

002 2 7

2

13 11 0 0

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

Szakfelelős: Dr. Dénes Levente Szabadon választható (C): 6Kötelezően választható (B): 60

Utolsó frissítés: 2013.7.29. Kötelező (A): 54

Ipari Terméktervező MSc. mintatanterv

Elfogadva: 2010.6.28. Összes kredit: 120

Int2

Óraszámok

Természettudományos alapismeretek

3 4

2 6

12

Gazdasági és humán ismeretek

Összes16 0 0

Szakmai törzsanyag

Összes7 4 0 4

Összes

Óraszámok

Önálló projekt tárgyak

Differenciált szakmai ismeretek - legalább 5 tárgyat kell teljesíteni

3

Page 108: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

ITF MSc 65

A környezettervezés pszichológiai alapjai

4 v 2 + 1

Intelligens termékek ergonómiai fejlesztése

4 v 2 + 1

Egészséginformatikai alkalmazások 4 v 2 + 1Támogató termékek és technológiák fejlesztése

4 v 2 + 1

Szolgáltatás menedzsment 4 v 2 + 1Az épített környezet akadálymentesítése

4 v 2 + 1

Az egészségipar infrastrukúrája 4 v 2 + 1

F2BNITT1 Integrált terméktervezés 1 TGYI 5 f 0 + 3F2BNITT2 Integrált terméktervezés 2 TGYI 5 f 0 + 3 F2BNITT1F2BNDT1 Diplmatervezés 1 15 f 0 + 12 F2BNITT2F2BNDT2 Diplmatervezés 2 15 a 0 + 12 F2BNDT1

Kredit 68 11Óra 51

F2BNKOBU Kortárs bútor TGYI 2 v 2 + 0F2FNIGYR Integrált gyártórendszerek GMI 4 v 2 + 1

F2FOBKTISMBútor konstrukciós és technológiai ismeretek

TGYI 2 f 0 + 2

F1INTINF Termelésinformatika INGA 3 v 2 + 1F2INPMEN Projektek menedzselése INGA 3 f 2 + 1F2FNIMÉR Ipari méréstechnika GMI 2 f 0 + 2

Kredit 16Óra 15

A fenti tárgyak mellett a hallgatók az egyetemen hirdetett bármely más tárgyak közül választhatnak, ha nincs hiányzó előkövetelmény.

Kr. KövÓraszámok

Előköv.1

2431

Összes5 5 273 3 21

0 5 8Összes

2 0

3 42

62

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

IntÓraszámok

Kód Tantárgy neve Int3 42

8

Differenciált szakmai ismeretek - legalább 5 tárgyat kell teljesíteni

Önálló projekt tárgyak

Egészségipari specializáció (Szombathely)

Page 109: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

FM MSc lev. 58

F2KNMAT Alkalmazott matematika MAT 6 v 2 + 2F2KNSZABR Számítógépes ábrázolás MAT 4 v 2 + 2F2KNALKEM Fakémia KÉM 4 v 2 + 1F2KNMFIZ Mérnöki fizika FIZ 6 v 3 + 2F2KNELEK Elektronika FIZ 4 v 2 + 1 F2KNMFIZF2KNDIN Dinamika MECH 4 v 2 + 1

Kredit 28Óra 22

F2KNJOG Jogi ismeretek INGA 2 f 2 + 0F2KNETIK Mérnöki etika INGA 2 f 1 + 0F2KNPENZ Pénzügyi ismeretek INGA 3 v 2 + 0F2KNMEN Menedzsment INGA 3 f 3 + 0

Kredit 10Óra 8

F2KNLOG Logisztika GMI 4 f 1 + 2F2KNTEM1 Technológiai mérések 1 FIZ 2 f 1 + 1F2KNTEM2 Technológiai mérések 2 FIZ 4 f 0 + 3 F2KNTEM1F2KNSZNY Szakmai nyelv FPI 3 f 0 + 2

Integrált irányítási rendszerek OE 3 v 1 + 1Számítógépes terméktervezés OE 3 f 0 + 2Szakmai folyamatszervezés OE 5 v 2 + 2Termékbiztonság OE 2 v 1 + 0Kredit 26Óra 19

Kredit 64Óra 49

F2KNRAG Ragasztástechnológia TGYI 3 f 1 + 1Menedzsmentrendszerek a gyakorlatban

OE 2 v 1 + 0

F2KNCST Csomagolástechnika FPI 4 v 2 + 1

F2KNPNYAPapíripari és nyomdaipari anyagismeret

FPI 4 v 2 + 1

Szakmai környezetvédelem OE 3 f 1 + 1

F2KNPATECH Papíripari technológia FPI 4 v 2 + 2F2KNCSOMT Csomagolástechnológia FPI 2 v 1 + 1

Hagyományos és speciális nyomtatási technológiák

OE 4 v 2 + 2

F2KNDIP Diplomamunka 0 30 a 0 + 70 F2KNTEM2Kredit 56 9Óra 91

Óraszámok

Szakmai törzsanyag

Összes6 7 13 0

8

Gazdasági és humán ismeretek

Természettudományos alapismeretek

3 4

5 0

Összes20

Int2

Óraszámok

0 0

Könnyűipari Mérnök MSc. mintatanterv

Elfogadva: 2010.6.28. Összes kredit: 120Utolsó módosítás: 2013.7.29. Kötelező (A): 64

Kötelezően választható (B): 50Szakfelelős: Dr. Tolvaj László Szabadon választható (C): 6

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

16 6 0 0

Összes4 6 03

00

5 5 9 0

Kötelezően választható tárgyak (B)

24 16 9 0Összes A

30 21 13 0

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt Előköv.1 2 3 4

Papírfeldolgozó szakirány

Összes0 9 17 300

Differenciált szakmai ismeretek - legalább 10 kreditet kell teljesíteni

Kötelezően választható szakmai ismeretek

7 14 70

Page 110: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Mech BSc lev. 36

E1FLMAT1 Matematika 1. MAT 6 v 15 + 12 F1FLUMALVpE1FLMAT2 Matematika 2. MAT 6 v 12 + 9 E1FLMAT1F1FLMAT3 Matematika 3. INGA 5 v 8 + 8 E1FLMAT2F1FLMFIZ Mérnöki fizika FIZ 4 v 12 + 9 E1FLMAT1F1MLANIS Anyagismeret ZEG 5 v 12 + 8F1FLUPOLT Polimertechnika FPI 3 v 9 + 6F1FLUMEC1 Mechanika 1 MECH 5 v 9 + 12F1FLUMEC2 Mechanika 2 MECH 4 v 9 + 9 F1FLUMEC1, E1FLMAT1F1MLKIN Kinematika, kinetika ZEG 4 v 8 + 8 E1FLMAT2, F1FLUMEC2F1MLREZG Rezgéstan ZEG 4 f 8 + 4 F1FLMAT3 , F1MLKINF1MLHOT Műszaki hőtan ZEG 3 v 8 + 4 E1FLMAT1, F1MLFIZF1MLMARA Műszaki áramlástan ZEG 3 v 8 + 4 E1FLMAT2

Kredit 52Óra 211

F1MLGALA Gépszerkesztés alapjai ZEG 4 f 8 + 8F1MLMUAB Számítógépes tervezés GMI 4 f 8 + 8

F1MLGEP1 Gépelemek 1. GMI 3 v 8 + 4F1MLGALA, F1MLANIS, F1FLUMEC2

F1MLGEP2 Gépelemek 2. GMI 4 v 12 + 4 F1MLGEP1F1MLANTE Anyagtechnológia ZEG 4 v 8 + 8 F1MLANISF1MLGTEC Gépgyártástechnológia ZEG 4 v 8 + 4 F1MLANISF1MLAUTO Automatika GMI 4 f 8 + 8 F1MLMECHA

Kredit 27Óra 104

F1MLPROG Programozás alapjai INGA 7 v 12 + 12F1FLUSZALK Számítógépes alkalmazások INGA 5 f 9 + 9

Kredit 12Óra 42

F1FLELE Elektrotechnika FIZ 3 f 6 + 9 F1FLMFIZF1MLELEK Elektronika ZEG 4 f 8 + 8 F1FLELEF1MLMEMU Mérés- és műszertechnika GMI 2 f 4 + 4 F1MLMECHAF1MLMER Ipari mérések ZEG 2 f 0 + 8F1MLANEL Analóg elektronika ZEG 3 f 8 + 4 F1FLELEF1MLDIEL Digitális elektronika ZEG 4 v 12 + 4 F1MLELEK

Kredit 18Óra 75

F1MLMECHA Mechatronika alapjai ZEG 4 f 4 + 12F1MLMECH1 Mechatronika 1. ZEG 3 v 8 + 4 F1MLELEK, F1MLAUTOF1MLMECH2 Mechatronika 2. ZEG 3 v 8 + 4 F1MLMECH1F1MLSENZ Szenzortechnika ZEG 3 v 8 + 4 F1FLELE F1MLJELF Jelfeldolgozás ZEG 2 f 8 + 0 F1FLELEF1MLAKTU Aktuátortechnika ZEG 3 v 8 + 4 F1FLELEF1MLMVEZ Mikrovezérlők alkalmazása ZEG 2 f 4 + 4 F1FLELE

Kredit 20Óra 80

F1FLKOZG Közgazdaságtani ismeretek INGA 2 v 9 + 0F1FLVALLG Vállalatgazdaságtan INGA 3 v 8 + 4F1FLUGAZDJ Gazdasági jog INGA 2 v 8 + 0

F1MLKORNYKörnyezetvédelmi eljárások és berendezések

ZEG 2 v 8 + 0

F1MLMINBIZT Minőségbiztosítás TGYI 3 v 4 + 4F1FLMARK Marketing INGA 3 v 8 + 4F1FLKOTR Kommunikációs tréning INGA 2 f 0 + 8F1MLPROJ Projektmenedzsment ZEG 2 f 8 + 0 F1FLKOZG

Kredit 19Óra 73

Kredit 148Óra 585

8 8 09 8 40 03 0Összes 2 2 10

Szakmai törzsanyag - mechatronikai alapozó blokk

Összes 4 0 0 3 8

28 16 00 0 8 23

Szakmai törzsanyag - elekrotechnika és méréstechnika blokk

Összes 0 0 2 5 7 4 0

0 0 024 18 0 0

Szakmai törzsanyag - informatikai blokk

Összes 7 5 0 0 0 0 0

32 28

5 6 7

Természettudományi alapismeretek

Összes 16

Int2

Mechatronikai Mérnök BSc. levelező mintatantervElfogadva: 2009.6.25. Összes kredit: 210Utolsó frissítés: 2013.7.29. Kötelező (A): 146

Kötelezően választható (B): 54Szakfelelős: Dr. Varga Mihály Szabadon választható (C): 10

3 4Óraszámok

12 7 0

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

0 068 75 44 24 0 0 0

17

Szakmai törzsanyag - gépészeti blokk

Összes 0 8 7 12 0 0 00 44 0 0 0

15

Gazdasági és humán ismeretek blokk

32 31 24 12

0 2

20

516 0 0 0 12 32 20

0

117 133 120 91Összes A 29 5

48 56

Page 111: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

Mech BSc lev. 37

F1MLFORG Forgácsolás ZEG 4 f 8 + 8 F1MLGTECF1MLSZER Szerszámgépek és robotok ZEG 3 f 12 + 0 F1MLGTECF1MLELTE Elektronikai technológia ZEG 4 f 12 + 4 F1MLMECHA, , F1MLGTECF1MLGINF Gépészeti informatika ZEG 3 f 4 + 4

F1MLELMIElektronikus készülékek és minőségbiztosításuk

ZEG 3 f 12 + 0 F1MLELTE

F1MLSZNY Szakmai nyelv ZEG 4 f 0 + 8F1MLONLAB1 Önálló labor 1. ZEG 3 f 0 + 20F1MLONLAB2 Önálló labor 2. ZEG 3 f 0 + 20F1MLSZDOLG Szakdolgozat ZEG 15 0 0 + 50

F1MLROB Robotos szerelés ZEG 2 f 4 + 4 F1MLGTECF1MLFIEP Finommechanikai építőelemek ZEG 4 f 12 + 4 F1MLGEP2, F1MLMUABF1MLNCPRO NC technológia és programozás ZEG 3 f 4 + 8 F1MLGTEC, F1MLFORGF1MLNCIR NC gépek irányítása ZEG 3 f 4 + 8 F1MLAUTO

F1MLALK1 Alkatrészgyártás 1. ZEG 3 v 8 + 4 F1MLANTE, F1FLUMEC1F1MLALK2 Alkatrészgyártás 2. ZEG 3 f 8 + 4 F1FLPOLTF1MLGYAR Gyártástervezés ZEG 3 f 4 + 8 F1MLNCIR, F1MLNCPROF1MLTINF Termelésinformatika INGA 3 v 8 + 4

Kredit 66Óra 258

Kredit 214Óra 843

F1MLMVED Munkavédelem 0 a 0 + 0Kredit 0Óra 0

F1FLONISM Önismeret ZEG 2 f 0 + 9F1MLATVA Anyag- és technológia választás ZEG 3 f 8 + 0 F1MLANISF1MLJARM1 Járműszerkezetek 1 GMI 3 f 4 + 4F1MLRTEC Robottechnika ZEG 3 f 4 + 4 F1MNGTECF1MLRONCS Roncsolásmentes anyagvizsgálatok FPI 3 v 8 + 4 F1FLMFIZF1MLPIAC Piackutatás ZEG 3 v 8 + 0 F1FLKOZG, F1FLVALLGF1MLEPA EU és pályázati ismeretek ZEG 3 v 8 + 0 F1FLKOZG, F1FLVALLGF1MLSZOC Szociológia ZEG 3 v 8 + 0F1MLLOG Logisztika GMI 3 v 8 + 4

Kredit 26Óra 81

6 3 9 00

0 0 0 0

Kritérium tárgyak

117 133 120 111A+B Összes

Óraszámok

Kötelezően választható tárgyak (B)

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

Mechatronikai eszközök blokk

Differenciált szakmai törzsanyag

Előköv.1 2 3 4 5 6 7

14 11 35

Gyártástechnológia blokk

52 122B Összes

0 0 00 0 0

6

32 31

20 64

30 26 26 40112 108 142

29

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

0

7Óraszámok

0 0 0 00 0

Előköv.1 2 3 4 5 6

0

7

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

Összes

Összes2 0

2

9

0 0

IntÓraszámok

63 4

286

5

0 16 20 8

Záróvizsga tárgyak

Kötelező tárgyakMechatronika 1-2

Analóg méréstechnika, Digitális méréstechnika

Elektronikai technológia

NC technológia és programozás, NC gépek irányításaKötelezően választható tárgyak

Mérés- és műszertechnika, Szenzortechnika

Mechatronikai eszközök blokk

Anyagtechnológia, Alkatrészgyártás 1-2

TermelésinformatikaGyártástechnológia blokk

Page 112: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

MECH BSc 32

E1FNMAT1 Matematika 1. MAT 6 v 3 + 2E1FNMAT2 Matematika 2. MAT 4 v 2 + 1 E1FNMAT1F1FNMAT3 Matematika 3. INGA 5 v 2 + 2 E1FNMAT2F1FNMFIZ Mérnöki fizika FIZ 4 v 2 + 2 E1MNMAT1F1MNANIS Anyagismeret ZEG 5 v 3 + 2

F1BNUPOLT Polimertechnika FPI 3 v 2 + 1F1FNUMEC1 Mechanika 1 MECH 5 v 2 + 3F1FNUMEC2 Mechanika 2 MECH 4 v 2 + 2 F1FNUMEC1, E1FNMAT1

F1MNKIN Kinematika, kinetika MECH 4 v 2 + 2 E1FNMAT2, F1FNUMEC2F1MNREZG Rezgéstan MECH 4 f 2 + 1 F1FNMAT3 , F1MNKINF1MNHOT Műszaki hőtan ZEG 3 v 2 + 1 E1FNMAT1, F1FNMFIZ

F1MNMARA Műszaki áramlástan ZEG 3 v 2 + 1 E1FNMAT2Kredit 50Óra 46

F1MNGALA Gépszerkesztés alapjai ZEG 4 f 2 + 2F1MNMUAB Számítógépes tervezés GMI 4 f 2 + 2

F1MNGEP1 Gépelemek 1. GMI 3 v 2 + 1F1MNGALA, F1MNANIS, F1FNUMEC2

F1MNGEP2 Gépelemek 2. GMI 4 v 3 + 1 F1MNGEP1F1MNANTE Anyagtechnológia ZEG 4 v 2 + 2 F1MNANISF1MNGTEC Gépgyártástechnológia ZEG 4 v 2 + 1 F1MNANISF1MNAUTO Automatika GMI 4 f 2 + 2 F1MNMECHA

Kredit 27Óra 26

F1INUPROG1 Programozási alapok 1. INGA 7 v 3 + 3F1INSZALK Számítógépes alkalmazások INGA 5 f 2 + 2

Kredit 12Óra 10

F1FNELE Elektrotechnika FIZ 3 f 1 + 2 F1FNMFIZF1MNELEK Elektronika FIZ 4 f 2 + 2 F1FNELEF1MNMEMU Mérés- és műszertechnika GMI 2 f 1 + 1 F1MNMECHAF1MNMER Ipari mérések ZEG 2 f 0 + 2F1MNANEL Analóg elektronika FIZ 3 f 2 + 1 F1FNELEF1MNDIEL Digitális elektronika FIZ 4 v 3 + 1 F1MNELEK

Kredit 18Óra 18

F1MNMECHA Mechatronika alapjai ZEG 4 f 1 + 3F1MNMECH1 Mechatronika 1. ZEG 3 v 2 + 1 F1FNELE, F1MNAUTOF1MNMECH2 Mechatronika 2. ZEG 3 v 2 + 1 F1MNMECH1F1MNSENZ Szenzortechnika FIZ 3 v 2 + 1 F1FNELE F1MNJELF Jelfeldolgozás FIZ 2 f 2 + 0 F1FNELEF1MNAKTU Aktuátortechnika ZEG 3 v 2 + 1 F1FNELEF1MNMVEZ Mikrovezérlők alkalmazása ZEG 2 f 1 + 1 F1FNELE

Kredit 20Óra 20

F1FNKOZG Közgazdaságtani ismeretek INGA 2 v 2 + 0F1FNVALLG Vállalatgazdaságtan INGA 3 v 2 + 1

F1FNUGAZDJ Gazdasági jog INGA 2 v 2 + 0

F1MNKORNYKörnyezetvédelmi eljárások és berendezések

ZEG 2 v 2 + 0

F1MNMINBIZT Minőségbiztosítás TGYI 3 v 1 + 1F1FNMARK Marketing INGA 3 v 2 + 1F1FNKOTR Kommunikációs tréning INGA 2 f 0 + 2F1MNPROJ Projektmenedzsment ZEG 2 f 2 + 0 F1FNKOZG

Kredit 19Óra 18

Kredit 146Óra 138 27 28 30 22

Összes A 29 512 14 5

54 0 0 0 3 8 5

0

15

Gazdasági és humán ismeretek blokk

30 31 24 12

0 2

11 0 0 0

Szakmai törzsanyag - gépészeti blokk

Összes 0 8 7 12 0 0 00

0 015 14 11 6 0 0 0

15 12 7 0

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1 3 4

Óraszámok

Szakfelelős: Dr. Varga Mihály Szabadon választható (C): 10Kötelezően választható (B): 54

Utolsó frissítés: 2013.7.29. Kötelező (A): 146

Mechatronikai Mérnök BSc. mintatantervElfogadva: 2009.6.25. Összes kredit: 210

5 6 7Természettudományi alapismeretek

Összes 16

Int2

8 7Szakmai törzsanyag - informatikai blokk

Összes 7 5 0 0 0 0 06 4 0 0 0 0 0

Szakmai törzsanyag - elekrotechnika és méréstechnika blokk

Összes 0 0 2 5 7 4 00 0 2 5 7 4 0

Szakmai törzsanyag - mechatronikai alapozó blokk

Összes 4 0 0 3 8

3 0Összes 2 2 102 2 02 2 10 0

Page 113: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

MECH BSc 33

F1MNFORG Forgácsolás ZEG 4 f 2 + 2 F1MNGTECF1MNSZER Szerszámgépek és robotok ZEG 3 f 3 + 0 F1MNGTECF1MNELTE Elektronikai technológia ZEG 4 f 3 + 1 F1MNMECHA, F1MNGTECF1MNGINF Gépészeti informatika ZEG 3 f 1 + 1

F1MNELMIElektronikus készülékek és minőségbiztosításuk

ZEG 3 f 3 + 0 F1MNELTE

F1MNSZNY Szakmai nyelv ZEG 4 f 0 + 3F1MNONLAB1 Önálló labor 1. ZEG 3 f 0 + 2F1MNONLAB2 Önálló labor 2. ZEG 3 f 0 + 2F1MNSZDOLG Szakdolgozat ZEG 15 a 0 + 12

F1MNROB Robotos szerelés ZEG 2 f 1 + 1 F1MNGTECF1MNFIEP Finommechanikai építőelemek ZEG 4 f 3 + 1 F1MNGEP2, F1MNMUAB

F1MNNCPRO NC technológia és programozás ZEG 3 f 1 + 2 F1MNGTEC, F1MNFORGF1MNNCIR NC gépek irányítása ZEG 3 f 1 + 2 F1MNAUTO

F1MNALK1 Alkatrészgyártás 1. ZEG 3 v 2 + 1 F1MNANTE, F1FNUMEC1F1MNALK2 Alkatrészgyártás 2. FPI 3 f 2 + 1 F1BNUPOLTF1MNGYAR Gyártástervezés ZEG 3 f 1 + 2 F1MNNCIR, F1MNNCPROF1INTINF Termelésinformatika INGA 3 v 2 + 1

Kredit 66Óra 59

Kredit 212Óra 197

F1MNTESA…D Testnevelés A/B/C/D ZEG 0 a 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0F1FNNYGY Nyári gyakorlat 0 aF1MNMVED Munkavédelem 0 a 0 + 0

Kredit 0Óra 0

F1FNINY1…4 Idegen nyelv 1…4 ZEG 0 f 0 + 2 0 + 2 0 + 2 0 + 2F1FNONISM Önismeret ZEG 2 f 0 + 2F1MNATVA Anyag- és technológia választás ZEG 3 f 2 + 0 F1MNANISF1MNJARM1 Járműszerkezetek 1 GMI 3 f 1 + 1F1MNRTEC Robottechnika ZEG 3 f 1 + 1 F1MNGTEC

F1MNRONCS Roncsolásmentes anyagvizsgálatok FPI 3 v 2 + 1 F1FNMFIZF1MNPIAC Piackutatás INGA 3 v 2 + 0 F1FNKOZG, F1FNVALLGF1MNEPA EU és pályázati ismeretek ZEG 3 v 2 + 0 F1FNKOZG, F1FNVALLG

F1MNSZOC Szociológia ZEG 3 v 2 + 0F1INULOG Logisztika GMI 3 v 2 + 1

Kredit 26Óra 28

Elektronikai technológia

NC technológia és programozás, NC gépek irányításaKötelezően választható

tárgyakMérés- és műszertechnika, Szenzortechnika

Mechatronikai eszközök blokk

Anyagtechnológia, Alkatrészgyártás 1-2

TermelésinformatikaGyártástechnológia blokk

Záróvizsga tárgyak

Kötelező tárgyakMechatronika 1-2

Analóg méréstechnika, Digitális méréstechnika

2 6 7 2

63 4

76

5

Összes

Összes2 0

2

4

0 0

IntÓraszámok

0

7

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

Előköv.1 2 3 4 5 6

0

7Óraszámok

0 0 0 00 0

29

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

26 4025 24 36

30 31

5 13

30 26

10 31B Összes

0 0 00 0 0

6 14 11 35

Gyártástechnológia blokk

Mechatronikai eszközök blokk

Differenciált szakmai törzsanyag

Előköv.1 2 3 4 5 6 7

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

Kötelezően választható tárgyak (B)Óraszámok

Kritérium tárgyak

27 28 30 27A+B Összes

0 0 0 0

6 3 9 00

x

Page 114: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

MM MSc lev. 66

F2FLELEK Elektronika FIZ 4 v 12 + 12F2MLKVAM Kvantitatív módszerek MAT 5 v 9 + 15F2MLSTRAM Stratégiai menedzsment KTK 5 v 9 + 9F1FLMATUD Mérnöki anyagtudomány FTI 4 v 9 + 9F2FLUMFIZ Mérnöki fizika FIZ 5 v 18 + 12F2MLSZMV Szervezeti magatartás és vezetés KTK 5 v 9 + 9F2MLKANY Különleges anyagok TGYI 4 v 9 + 6

F2MLSZFEMA szervezetfejlesztés elmélete és modelljei

KTK 5 f 9 + 9

F2MLFEFE Fenntartható fejlődés INGA 4 v 9 + 6Kredit 41Óra 180

F2MLRTECH Rendszertechnika GMI 5 v 9 + 9F2MLFOME Folyamatmenedzsment INGA 5 v 9 + 9F2MLNANO Nanotechnológia FPI 4 v 9 + 6F2FLAUTO Automatika GMI 4 v 12 + 12

F2MLVIMVállalkozások indítása és működtetése

INGA 4 v 9 + 6

Kredit 22Óra 90

Kredit 63Óra 270

F2MLONLAB Önálló Labor INGA 5 f 0 + 18Választható tárgy 1. INGA 4 v 9 + 6Választható tárgy 2. INGA 4 v 9 + 6Választható tárgy 3. INGA 4 v 9 + 6Választható tárgy 4. INGA 4 v 9 + 6

F2MLDIPL1 Diplomamunka 1. INGA 15 f 0 + 18 F2MLONLABF2MLDIPL2 Diplomamunka 2. INGA 15 a 0 + 18 F2MLDIPL1

Kredit 51 7Óra 114

F2MLUFISM Faanyagismeret FTI 4 v 9 + 9F2MLUAERG Alkalmazott ergonómia TGYI 3 v 9 + 6 F1FLUERGO

Kredit 7 2Óra 33

315

Összes0 4 00 18 0

Záróvizsga követelmények

48 48 18Összes

Előköv.1 2 3 4

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

Kötelezően választható tárgyak (B)

117 90 15 48Összes A

28 18 4 13

51 24 0 15

933

14 14 466 66 15

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

Szakfelelős: Pakainé Dr. Kováts Judit Szabadon választható (C): 6Kötelezően választható (B): 51

Utolsó módosítás: 2013.7.29. Kötelező (A): 63

Műszaki Menedzser MSc. mintatantervLevelező tagozat

Elfogadva: -- Összes kredit: 120

Int2

Óraszámok3 4

Alapozó ismeretek

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Int Kr. KövÓraszámok

Előköv.

Szakmai törzsanyag

Összes14 4 0 4

Összes

Óraszámok

A záróvizsga ismeretkörei: Fenntartható fejlődés, Vállalkozások indítása és működtetése, Szervezeti magatartás és vezetés, Automatika, Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás, Rendszertechnika

023 150

1

Differenciált szakmai ismeretek - legalább 6 tárgyat kell teljesíteni

2 3 4

13

Page 115: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

MM MSc 68

F2FNELEK Elektronika FIZ 4 v 2 + 2F2MMKVAM Kvantitatív módszerek MAT 5 v 2 + 3F2MMSTRAM Stratégiai menedzsment KTK 5 v 2 + 2F1FNMATUD Mérnöki anyagtudomány FTI 4 v 2 + 2F2FNUMFIZ Mérnöki fizika FIZ 5 v 3 + 2F2MMSZMV Szervezeti magatartás és vezetés KTK 5 v 2 + 1F2BNKANY Különleges anyagok TGYI 4 v 2 + 1

F2MMSZFEMA szervezetfejlesztés elmélete és modelljei

KTK 5 f 0 + 4

F2INFEFE Fenntartható fejlődés INGA 4 v 2 + 1Kredit 41Óra 35

F2MMRTECH Rendszertechnika GMI 5 v 2 + 2F2MMFOME Folyamatmenedzsment INGA 5 v 2 + 2F2BNNANO Nanotechnológia FPI 4 v 2 + 1F2FNAUTO Automatika GMI 4 v 2 + 2

F2MMVIMVállalkozások indítása és működtetése

INGA 4 v 2 + 1

Kredit 22Óra 18

Kredit 63Óra 53

F2MMONLAB Önálló Labor INGA 5 f 0 + 4F2BNMIME Minőség és megbízhatóság TGYI 4 v 2 + 1F2INUMI Mesterséges intelligencia INGA 4 v 2 + 1F2FNIGYR Integrált gyártórendszerek GMI 4 v 2 + 1

Választható tárgy 3. INGA 4 v 2 + 1Választható tárgy 4. INGA 4 v 2 + 1

F2MMDIPL1 Diplomamunka 1. INGA 15 f 0 + 4 F2MMONLABF2MMDIPL2 Diplomamunka 2. INGA 15 a 0 + 4 F2MMDIPL1

Kredit 55 8Óra 27

F1BNUFISM Faanyagismeret FTI 4 v 2 + 2F1BNUAERG Alkalmazott ergonómia TGYI 3 v 2 + 1 F1FNUERGOF1FNMSZ Mérnöki szoftverek készítése FPI 2 v 0 + 2

Kredit 9 3Óra 9

55

Összes0 4 00 4 0

Záróvizsga követelmények

13 10 4Összes

Előköv.1 2 3 4

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt

Kötelezően választható tárgyak (B)

24 16 3 10Összes A

28 18 4 13

11 4 0 3

97

14 14 413 12 3

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

Szakfelelős: Pakainé Dr. Kováts Judit Szabadon választható (C): 6Kötelezően választható (B): 51

Utolsó módosítás: 2013.7.29. Kötelező (A): 63

Műszaki Menedzser MSc. mintatantervNappali tagozat

Elfogadva: -- Összes kredit: 120

Int2

Óraszámok3 4

Alapozó ismeretek

Szabadon választható tárgyak (C)

Kód Tantárgy neve Int Kr. KövÓraszámok

Előköv.

Szakmai törzsanyag

Összes14 4 0 4

Összes

Óraszámok

A záróvizsga ismeretkörei: Fenntartható fejlődés, Vállalkozások indítása és működtetése, Szervezeti magatartás és vezetés, Automatika, Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás, Rendszertechnika

023 150

1

Differenciált szakmai ismeretek - legalább 6 tárgyat kell teljesíteni

2 3 4

17

Page 116: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

TG BA 52

F1FORA1 Művészeti stúdiumok - Rajz 1 AMI 4 f 0 + 4F1FORA2 Művészeti stúdiumok - Rajz 2 AMI 4 f 0 + 4 F1FORA1F1FORA3 Művészeti stúdiumok - Rajz 3 AMI 4 f 0 + 4 F1FORA2F1FORA4 Művészeti stúdiumok - Rajz 4 AMI 4 f 0 + 4 F1FORA3F1FOPL1 Művészeti stúdiumok - Plasztika 1 AMI 4 f 0 + 4F1FOPL2 Művészeti stúdiumok - Plasztika 2 AMI 4 f 0 + 4 F1FOPL1

F1ÉPFÉSZNT Fény- és színtan AMI 2 f 0 + 2E1MUVABR1 Ábrázoló geometria 1. MAT 2 f 0 + 2E1MUVABR2 Ábrázoló geometria 2. MAT 2 f 0 + 2 E1MUVABR1

F1TEKR Kreatív tervezés AMI 4 f 1 + 2F1TESZGRAF Szakgrafika AMI 4 f 0 + 4F1TETIP1 Tipográfia 1. AMI 2 f 0 + 2F1TETIP2 Tipográfia 2. AMI 2 f 0 + 2 F1TETIP1

Kredit 42Óra 41

F1ÉPMŰVT1 Művészettörténet 1 (Ókor) AMI 2 v 2 + 0F1ÉPMŰVT2 Művészettörténet 2 (Középkor) AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPMŰVT1F1ÉPMŰVT3 Művészettörténet 3 (Újkor) AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPMŰVT2F1ÉPMŰVT4 Művészettörténet 4 (Modern) AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPMŰVT3F1ÉPTÁRS1 Társadalomtudományi ismeretek 1. AMI 2 v 2 + 0F1ÉPTÁRS2 Társadalomtudományi ismeretek 2. AMI 2 v 2 + 0F2FNSZTV Szellemi tulajdonvédelem INGA 2 f 2 + 0

Kredit 14Óra 14

F1TEGRAF1 Grafikai tervezés 1. AMI 5 f 0 + 5F1TEGRAF2 Grafikai tervezés 2. AMI 5 f 0 + 5 F1TEGRAF1F1TEGRAF3 Grafikai tervezés 3. AMI 5 f 0 + 5 F1TEGRAF2F1TEGRAF4 Grafikai tervezés 4. AMI 5 f 0 + 5 F1TEGRAF3F1TEKRETIP Kreatív tipográfia AMI 5 f 0 + 5

Kredit 25Óra 25

F1TEPNYISM1 Papír-, csomagoló- és nyomdaipari ismeretek 1. FPI 2 v 2 + 0F1TEPNYISM2 Papír-, csomagoló- és nyomdaipari ismeretek 2. FPI 2 v 2 + 0 F1TEPNYISM1F1TEPNYISM3 Papír-, csomagoló- és nyomdaipari ismeretek 3. FPI 2 v 2 + 0 F1TEPNYISM2F1TESZÁ1 Számítástechnika 1. AMI 2 f 0 + 2F1TESZÁ2 Számítástechnika 2. AMI 2 f 0 + 2 F1TESZÁ1

F1TEMTECHN Médiatechnológiák AMI 2 v 2 + 0F1TEVIZ Vizuális kommunikáció AMI 2 v 2 + 0F1TEPREZ Prezentációs technikák AMI 2 f 0 + 2F1TESZAKT1 Szaktörténet 1. (Grafika) AMI 2 v 2 + 0F1TESZAKT2 Szaktörténet 2. (Grafika) AMI 2 v 2 + 0 F1TESZAKT1

Kredit 20

Óra 20

F1TESZGYAK1 Szakmai gyakorlat 1 (2 hét) 0 5 a 0 + 0F1TESZGYAK2 Szakmai gyakorlat 2 (4 hét) 0 5 a 0 + 0

Kredit 10Óra 0

Kredit 111

Óra 100

0 0 0 0 0 0

Szakmai gyakorlat

Összes0 0 5 0 5 0

24 27

27 24 22 13Összes A

28 13

7 7

12 7

6 4 4 2 2 2

Szakmai törzsmodul 1.

Összes6 4 4 2 2 2

0 0

0 04

17 16 4 4 0 016

Kötelező tárgyak (A)

Kód Tantárgy neve Kr. Köv Előköv.1

Szakfelelős: Vida Győző Szabadon választható (C): 12Kötelezően választható (B): 57

Utolsó frissítés: 2013.7.30. Kötelező (A): 111

Tervezőgrafika BA tanterv

Összes kredit: 180

Összes18

Int2

Óraszámok

4 4 0 0

5 6

Alapozás - Alapozó modul 1.

3 4

Alapozás - Alapozó modul 2.

Összes4 4 4 2

04 4 2 0

Összes0 0 10 5 5 5

Szakmai törzsmodul 2.

10 5 5 5

Page 117: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

TG BA 53

F1FORA5 Művészeti stúdiumok - Rajz 5 AMI 4 f 0 + 4 F1FORA4F1FORA6 Művészeti stúdiumok - Rajz 6 AMI 4 f 0 + 4 F1FORA5F1FOPL3 Művészeti stúdiumok - Plasztika 3 AMI 4 f 0 + 4 F1FOPL2F1FOPL4 Művészeti stúdiumok - Plasztika 4 AMI 4 f 0 + 4 F1FOPL3F1ÉPANA1 Anatómia 1. AMI 2 f 0 + 2F1ÉPANA2 Anatómia 2. AMI 2 f 0 + 2 F1ÉPANA1F1TEÖGRAF Öko-grafika AMI 2 f 0 + 2F1ÉPFTAN1 Formatan 1 AMI 2 f 0 + 2F1ÉPFTAN2 Formatan 2 AMI 2 f 0 + 2 F1ÉPFTAN1

Kredit 26 9

Óra 26

F1TEFOTO Fotó AMI 5 f 0 + 3F1TESGRAF Sokszorosító grafika AMI 5 f 0 + 3F1TEKGRAF Kreatív grafika AMI 2 f 0 + 2F1TECSOMT Csomagolás - tervezés AMI 5 f 0 + 3F1TEKÖNYV Köny- és folyóirat tervezés AMI 5 f 0 + 3F1TEWEB Web design AMI 5 f 0 + 3F1TELÁT Látványtervezés AMI 5 f 0 + 3

Kredit 32 7

Óra 20

F1ÉPTÁRS4 Társadalomtudományi ismeretek 4. TKI 2 v 2 + 0F1ÉPMŰVT5 Művészettörténet 5. AMI 2 v 2 + 0 F1ÉPMŰVT4F1TEKORD Kortárs design AMI 2 v 2 + 0F1TESZÁ3 Számítástechnika 3. AMI 2 f 0 + 2 F1TESZÁ2F1TETERV1 Tervezéselmélet 1. AMI 2 v 2 + 0F1TETERV2 Tervezéselmélet 2. AMI 2 v 2 + 0 F1TETERV1F1TEREKL Reklámszemiotika TKI 2 v 2 + 0F1TEMÉDIA Médiakultúra AMI 2 v 2 + 0F1TETÁ Tárgyelemzés (grafika) AMI 2 f 0 + 2

F1TEMÜVE Művelődéstörténet AMI 2 v 2 + 0F1FNMARK Marketing INGA 3 v 2 + 1F2FNSZTV Szellemi tulajdonvédelem INGA innen törölni!!!!

Kredit 23 11

Óra 23

F1TESZAKD Szakdolgozat 10 a 0 + 2F1TEPORT Portfolió 5 a 0 + 2

BSATEA01-02 Testnevelés 1,2 0 a 0 + 2 0 + 2Kredit 0Óra 4

Megjegyzések:

A szakdolgozat-portfolio tantárgyfelvétel feltétele a mintatantervben szereplő összes A típusú tantárgy és legalább 140 kredit teljesítése.A záróvizsgára bocsátás feltétele a megszerzett abszolutórium, és a benyújtott szakdolgozat.

12 kreditet kell felvenni egyéni érdeklődés szerint, az Egyetem által kínált tárgyakból.

2

Szabadon választható tárgyak (C)

Összes0 0 0

3Óraszámok

4 5 6

A szabályozottan választható tárgyakból további 5 kreditet kell teljesíteni.

Kritérium tárgyakKód Tantárgy neve Kr. KövInt Előköv.

1 2

3

4 5

10 7 10

0 0 6 5 6

6 4

2 4 6 6 4Összes

2 4 6

Óraszámok

Művészeti tanulmányok (min. 12 kredit)

Kód Tantárgy neve Kr. KövInt Előköv.1 2 3 4 5 6

Kötelezően választható tárgyak (B)

4

5

4

Tervezési stúdiumok (min. 20 kredit)

Összes0 0

Szakelméleti stúdiumok (min. 10 kredit)

Összes2 2 4 5

2 2

6 4

2 0 0 0

Szakdolgozat

4 6

00 0 0

Szabályozottan választható tárgyak

Page 118: nyme.hunyme.hu/fileadmin/tanulmayni_taj/Karok/Faipari_Mernoki_Kar.pdfDÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Kedves újdonsült hallgatóink! Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a

TG MA 76

F2TEKREMS1 Kreatív műtermi stúdium 1 BPK 4 f 0 + 3F2TEKREMS2 Kreatív műtermi stúdium 2 BPK 4 f 0 + 3F2TEMÉDIA Média kultúra SEK 2 v 2 + 0F2FODK Design kommunikáció AMI 2 f 0 + 2

F1FNUGAZDJ Gazdasági jog INGA 2 v 2 + 0

F2TEGRAF Grafikai tervezés AMI 8 f 0 + 6F2TEKTERV1 Komplex tervezés 1 AMI 8 f 0 + 6F2TEKTERV2 Komplex tervezés 2 AMI 8 f 0 + 6

F2TEMTECH1 Média technológiák 1 AMI 2 v 2 + 0F2TEMTECH2 Média technológiák 2. AMI 2 v 2 + 0F2TEMDSZ Művészet és design szociológia SEK 2 v 2 + 0

Kredit 44Óra 36

F2TESZTERV1 Szaktervezés 1- könyv, folyóirat AMI 6 f 0 + 4F2TESZTERV2 Szaktervezés 2.- animáció AMI 6 f 0 + 4F2TESZTERV3 Szaktervezés 3.- multimédia AMI 6 f 0 + 4F2TEKÉPG Képgrafika AMI 6 f 0 + 4F2TEFOTO Fotó AMI 6 f 0 + 4

F2TEKREMS3 Kreatív műtermi stúdium 3 AMI 6 f 0 + 4

F2ÉPKORÉP Kortárs építészet AMI 2 v 2 + 0F2ÉPKORD Kortárs design AMI 2 v 2 + 0F2ÉPKORKM Kortárs képzőművészet AMI 2 v 2 + 0F2ÉPINVIZ Innováció – vizuális kommunikáció AMI 2 v 2 + 0

F2ÉPKANT Kulturális antropológia AMI 2 v 2 + 0F2ÉPMMF Művészeti filozófiák AMI 2 v 2 + 0F2ÉPVIZH Vizuális hermeneutika AMI 2 v 2 + 0

F2ÉPTÖKO Történeti ökológia EMK 2 v 2 + 0F2ÉPÖVÉD Örökségvédelem AMI 2 v 2 + 0F1INFEFE A fenntartható fejlődés alapjai INGA 2 v 2 + 0F2TEINFO Informatika INGA 2 v 2 + 0F1FNUMEN Menedzsment ismeretek INGA 3 v 3 + 0F1BNFOMA Fogyasztói magatartás INGA 2 v 2 + 0

Kredit 63 0Óra 51

F2TEDIPL Diplomamunka AMI 20 a 0 + 6

F2FNSZTV Szellemi tulajdonvédelem INGA 2 f 2 + 0

1 2

Tervezőgrafika MA mintatanterv

Kötelezően választható tárgyak (B)

15 11 8 2

Tantárgy neve Kr. KövInt3

15 14 22

Modul 4. - Szaktudományok

Min. 18 kredit

Kód

Szakmai törzsanyag

Szakmai törzsmodul 2.

ÓraszámokKód Tantárgy neve Kr. KövInt

2

Szakfelelős: Dr. Orosz István DLA Szabadon választható (C): 10

Kötelező (A): 44Kötelezően választható (B): 66

Utolsó frissítés: 2013.7.30.

3 4

4

Összes kredit: 120

Kötelező tárgyak (A)

Előköv.1

10 2Összes

18 14

Differenciált szakmai ismeretek (min. 46 kredit)

Megj.

Megj-

Alapozó modul

Szakmai törzsmodul 1.

ÓraszámokElőköv.

További tárgyak egyéni érdeklődés szerint az egyetem által kínált tárgyakból.

Összes

Modul 1. - Szaktervezési stúdiumok

12

Min. 2 kredit

Szabadon választható tárgyak (C)

13 12 16 10

Min. 18 kredit

Min. 4 kredit

Min. 2 kredit

Min. 2 kredit

Modul 2. - Szakmaközi stúdiumok

Modul 3. - Bölcsészettudományok