Özgür Gelecek Sayı: 20 - PDF Olarak okumak için Lütfen Tıklayın

 • View
  245

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • www.ozgurgelecek.netSay: 20 Yaygn sreli

  zgr gelecekten Emekinin Gndemi Gn Yars Evrensel Bak PusulaDevlet, iddet ve

  direni4 Sayfa 2

  Kadn ve Aile zerine -2-Trk egemenleri

  Barzaniden istediinialamad

  Snf iinde devrimci bir odaa neden ihtiya

  var

  Yeniye ulamada srarl,umudu bytmede

  kararl olmalyz

  Gazetemizin bir nceki saysndaBirleik Nepal Komnist Partisi (Ma-oist) Daimi Komite yesi Dev Gu-rungla yaplan ve UCPN (Maoist)nderlerinden Prachanda ve Baburamyoldalarn izledi izgiyi eletiren r-

  portaj yaymlamtk. Bu rportajnhemen ardndan 1 Kasm akam 7Maddelik bir anlama imzaland. HalkKurtulu Ordusunun tasfiyesini ierenbu anlama Parti iinde ciddi bir tepkive muhalefete yol at ve halkn sokak-

  lara kmasna neden oldu. Bu sreteRed Star sitesinde yaymlanan ve s-rece dair lkemiz kamuoyunda ilgiyletakip edileceini dndmz sy-lei ve deerlendirmeleri, ayrca Partiiinde zaten var olan huzursuzluu veeletirileri daha st boyutlara tayan 7Maddelik Anlamann resmi olmayanevirisini yaymlyoruz.

  zgr Gelecek Gazetesiokurlarna ynelik Sargazi,Gazi ve Glsuyu mahallele-rinde yaanan saldrlar pro-testo edildi.

  Krizi kendileri iin frsata evi-renler, imdi de Wan depreminifrsata evirmeyi amalyorlar.Yaplan aklamalarda depremzerinden Kentsel Dnmnhzlandrlaca ak!

  Gemiyi karan ter-rist, baarl bir operas-yonla etkisiz hale getiril-di! Sz konusu baarneyin baars?

  Dnyaca nl markalarNokia, Black Berry, Canon, iP-hone ile alan Trexta Tr fab-rikasnda getiimiz gnlerdesendikal olduklar iin 20 iiiten karld.

  N. ka-rar teca-vznaklanma-

  s ve nor-malletiril-

  mesi anlamna ge-lir. Bu karar kkocuklarn istisma-ra uramasn ola-bilir, mmkn halegetirir. Bu karar te-

  cavzcleri ko-rur. Bu karar

  istismara urayan ocuun ocuk olduugereini gz ard eder.

  Angus ithalat, byk ve kkbahayvan yetitiricisinin tepkisini toplamayadevam ediyor. stanbul Maltepede bu-lunan kurbanlk sat noktasna giderek birrportaj gerekletirdik.

  Sorun, doru ve yanl izgi sorunudur!

  Elinizdeki telefon kabna dikkat!

  imizde kopkoyubir fke...

  Hayvanlarmzhastalkl deil!

  Etkisiz halegetirmek...

  Gazetemiz okurlarnasaldr

  Wan ikinci defa ykld... Dev-let; souk ve alkla savaan Wanhalknn fkesini, cop ve gaz bom-balaryla bask altna almak istediama olmad ve ikinci kez bu enka-zn altnda kald.

  ntikam histerisiyle Cole-merg Kazan Vadisine saldranegemenler, kimyasallarla katletti-i onlarca gerillann bedeniniparalamakta saknca grmedi.Krt halk evlatlarn tan, aa-cn dibinde arayarak ve binlerlecenazeleri sahiplenerek, katliamlanetledi.

  Yazar ve akademisyenler dedahil edilerek geniletilen KCKoperasyonlaryla, devlet Krt hal-kn ve mcadelesine destek ve-renleri sindirmek istiyor.

  imdi Wan halk ile dayanmazamandr. imdi rkla, infaz-lara, kimyasalla katliamlara ve fa-izme barikat olma zamandr.

  16-29 Kasm 2011 * Fiyat: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

  Sayfa 5 Sayfa 9 Sayfa 18-19 Sayfa 28

  Sayfa 7

  Sayfa 13

  Sayfa 24-25

  zgr gelecekzgr gelecekNe kimyasalnz ne bombanz ne de zindanlarnz...

  Bu enkazdan sa kamayacaksnz!

  Sayfa 12 Sayfa 22 Sayfa 26 Sayfa 5

  GNDEMLERKentsel dnmde frsat heyulalar

 • Faist Diktatrlk bir devrimci gazeteciyidaha sinsice katletti! Hepimizin basaolsun!

  Suzan yolda, tm enerjisini ve meziyetle-rini ezilenlerin Kaypakkaya gzergahnda kur-tulu mcadelesine adad. Yetenekleri vemeziyetleri sayesinde, bugnlerde Ergene-koncu ve Fethullahc diye dman kamp-lara blnen; ama topu birdenrk-ovenist-faist-militarist ya da reformistve pasifist olan medya organlarndan herhangibirisinde rahatlkla kendisine bir ke kapabi-lir, paye edinebilirdi; ama o,bunlarn hibirisine tamahetmedi. Bylelerinden i-rendi ve namlunun ucundaya da mahpusta olmay gzealp Partizan bir gazeteci

  oldu. Kulan ve yreini ezilenlerin ac lk-larna dayad ve bu yzden adice bir komplo iletutuklanp hapse atld. lmcl hastalklardahi antaj olarak kullanld, tedavi hakk gaspedildi. Ama buna ramen inanlarndan veyaptklarndan, durduu yerden zerrece pi-manlk duymad. Sadece btn bunlara o koca-man yrei isyan etti. yle bir isyand kidamarlarn parampara etti!

  Suzan Zenginin soylu ans nnde sayg ileeiliyor, bata sevgili ei Bekir abimize ve kz

  Pnar ile olu Frat kardei-mize, ailesine ve kavga yol-dalarna basaldiliyoruz (Tekirda 2Nolu F Tipinden TutsakPartizanlar)

  Merhaba;Halen tutuklu olan 200e

  yakn hasta tutsaktan biri deSuzan Zengindi. Ve o artkaramzda yok. 12-10-2011 ta-rihinde geirdii kalp ameli-yat sonras yaamn yitirdi.

  Tutuklu olduu sradabasna, demokratik kurum ve kurululara ken-disinin de iinde olduu hasta tutsaklarn du-rumunu anlatmak iin ok urat Suzan.Hasta olmalarna ramen elleri kelepeli bir bi-imde havasz ring aralar iinde saatlerce yol-culuk yapmak zorunda kaldklarn, binbirglkle hastaneye sevk alndn, sevk alnsabile 31 protokol gerekesiyle ya askerin oda-dan kmadn ya da muayene srasnda ke-

  lepelerin almad iin te-davi edilmeyip tekrar hapis-haneye geri gelmek zorundakaldn anlatt sizlere vebizlere.

  Bu uygulamalarn sonu-cunda yaamn yitirdi. Dn,Gler Zereyi, Suzan Zen-

  gini katledenler bugn Fatma Tokmak, He-diye Aksoyu, Yasemin Karada katletmekistiyorlar. Biz engel olmazsak herkesin gzlerinnde yaanan bu cinayetler devam edecek.

  Konunun takipisi olacanz umuyor, a-lmalarnzda baarlar diliyoruz.

  Sevgiler, sayglar(Tekirda 1 Nolu F Tipi Hapisha-

  neden Tutsak Partizanlar)

  Parti ve Devrimehitleri Albm

  gncelleniyor!Umut 30 Yanda! iaryla ha-

  zrladmz Parti ve Devrim ehit-leri Albm 1972-2002 adlkitabmz gncelleme almalarnabaladk.

  Tm okurlarmzdan kitaba daireletiri, neri, bilgi eksiklii, d-zeltme vs. paylamlarn bekliyoruz.

  letiim iin:umutyayimcilik@ttmail.com adresini kullanabilirsiniz.

  Umut: D m gerek mi?

  TYAP -TrkiyeYaynclar Birlii ibirlii ile12-20 Kasm 2011 tarihleriarasnda dzenlenecek olan 30.Uluslararas stanbul KitapFuar 600 yaynevi, yzlercedemokratik kitle rgt ve vak-fn katlm, 197 etkinlik ve yz-lerce imza ile kaplarnkitapseverlere amaya hazrlan-yor.

  Tm okurlarmz bu yl;Umut: d m gerek miana temas ile gerekleenTYAP kitap fuarnda stand-mza bekliyoruz.

  Dleri gerek klmak veumudu bytmek iin

  Adres: Salon-2 /507 C

  TYAP Fuar ve Kongre

  Merkezi- Bykek-

  mece/Beylikdz stanbul

  Umut Yaymclk

  16-29 Kasm 2011 zgr gelecek/2002 zgr Gelecekten

  Marxa gre, toplumun uzlamasmmkn olmayan kart snflarablnmesiyle, bizatihi toplumun ba-rndan doan, ama kendini toplumunzerine koyan ve ona gittike yabancla-an g olarak devlet, belirli bir snfnbastrlmas iin kullanlan bir iddetrgtdr. 1864-1920 yllar arasndayaam, nl Alman sosyal bilim ku-ramcs Max Weber ise devleti, me-ru iddet aralarn tekelinde bulun-duran kurum olarak tanmlam, bakakurum veya bireylerin fiziki gc ancakdevletin izin verdii lde kullanabil-diklerine dikkat ekmiti. Devletin szedilen iddet tavr, kukusuz rn ol-duu toplumun, snfsal zellikleri-ne gre farkllk arz edecektir. Kendi idinamikleri ile gelimi, gl birburjuvazinin bulunduu bir toplum-da; devlet iddetinin yansmalar da bugereklie uygun bir hale brnecektir.

  Burjuvazinin; ekonomi, bilim, felse-fe ve sanat alanndaki gelimiliine pa-ralel, devlet iddeti de, nispeten kansz,ince ve ideolojik ierikle donanacaktr.

  Szn ettiimiz bir toplumda devlet,vatanda ile yaad atmalardaikna, ynlendirme, ideolojik ma-niplasyon ve mzakere ynteminencelikle olarak arlk verir, terciheder. Tm bu yntemlerin ie yarama-dn dnd anda, hi ekinme-den, kaba zora, fiziksel iddete,vahete bavurur.

  Burjuvazinin kendi i dinamikleri ilegelimedii, ayaklar zerinde durama-d, demokratik devrimini gerekle-tir(e)medii, ekonomik ve siyasal olarakbaml olduu lkemizde, devlet idde-ti, sorunun ba gsterdii hattayaanma olaslnn hissedildii andailk akla gelen, bavurulan yntem ol-maktadr. Devlet; bizde, tartma, iknaetme ve mzakere yolunu izlemeyi n-celikli seenek olarak, zorunlu kalma-dka tercih etmez. nk, bu yoldevlet iin maynl bir arazi gibi-dir. Zira, devletin siyasal ve toplumsalsorunlar karsnda, ne salkl bir bi-limsel birikimi, bamsz tavr, ne detoplumsal yaamn deiik grngleri

  anlamnda ciddi bir derinlii vardr. Buyzden devlet, bu alanlara girmez, da-has buraya ynelinmesini istemez, en-geller, yasaklar koyar. Devletin, rne-in;1.5 milyon Ermeninin adeta buhar-lat soykrmda nasl bir polemik y-rttne, tarihi yzyllara dayananKrt sorununu nasl incelediine bak-mak bir fikir verir sanrz. Birinde Er-meniler, Trkleri katletmi, die-rinde ise Krtler da Trkleridir.rnekleri oaltmak mmkn elbette!Yani karsndakinin rzasn iknaederek al(a)mad iin devlet bizde,her eyden nce iddete bavurur.

  Siyasal, ekonomik, fiziksel, psikolo-jik vb. iddetin ne kadar yansmas var-sa, bunlarn iinde kendince en korku-tucu (en etkili olaca iin) bulduu bi-ime sarlr. ukurca eyleminin ardn-dan; medyann sarld iddet dili,KCK tutuklamalar vesilesiyle ortayasalan kara, basit, irkin propaganda,Trabzon Solaklda yaanan polisvaheti, N. davasnda Yargtaynutanmazl, bakanlarn-babakanndepremzedelere ynelik taham-mlszl ve yaanan iddet, HPGgerillalarnn cenazelerinde yaanan

  terr, Kocaelide deniz otobs olayndayaanan ak infaz Tm bunlar dev-let iddetinin lkemizde nasl bir biimaldn gstermektedir. Peki, ne yapa-caz? Devletin bu iddetine boyun mueeceiz? Kukusuz hayr! Devletin s-zn ettiimiz haksz iddetine kar,emekilerin, ezilenlerin iddeti, hak-l ve merudur, toplumu ileri tar,dnmne hizmet eder! ilerin-emekilerin, ezilenlerin direnii ve m-cadelesi, devletin temel hak ve zgr-lkler konusunda geri adm atmasnsalar. Krt halknn mcadelesi sonucudevletin, Kart- Kurt sesinden bug-ne uzanan yolculuu anlaml bir rnek-tir. Toplumsal yaammzn ve dncesistematiimizin her hcresine szandevlete, iddetine, direni ve mcadeleelik etmelidir! Eletirme, tartmalaramdahil olma, sorunlar gndeme ta-ma, demokratik mcadele kanallarnzorlama ama kendini bunlarla snrla-mama, srarl, kararl ve sonu alc birdir