of 23 /23
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN GELİŞİM SÜRECİ Hizmet için Başlanan İşler İbâdet Aşkıyla Sürdürülürse Sonuca Ulaşır Bu Milletimizin Özel Karakteridir Halka hizmet Hak’ka hizmettir Geçmişini unutan geleceğine yön veremez. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ Giriş Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde her kurum ve kuruluş, hemen ilk başta dört başı mâmur bir şekilde kurulmuş değildir. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün kuruluş ve gelişmesinde de bu süreç işlemiştir. Bu süreçte Bölüm’ün kuruluşundan sonra karşılaşılan engelleme sebeplerinin başında şu tez işleniyordu: Üniversite’de ve Üniversite dışında etkin olabilecek her yetkili ile karşılaşıldığında ilk defâ dile getirilen konuşma konusu, “Yeterli öğretim üyesi, laboratuar vb. gibi hazırlıklar olmadan Bölüm açılmıştır.” şeklinde olmaktaydı. Bu konuda ‘söz dinlemeyen’ ilk sorumlular olarak da Prof. Dr. Yusuf Hüsnü Gökalp ve Doç Dr. Mustafa Temiz gösteriliyordu. Hattâ Bölüm’ün Eğitim Programı, bir gün Bölüm’ün kuruluşuna karşı olan çevrelere ilişkin Bu Doküman 1994-2012 yılları arasını kaplalar Tandoğan, S., Gönül Sohbetleri - Cilt VI, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.gonulsohbetleri.net/html/cilt_VI_oku.asp?id=149&root=149&replies=False, En Son Erişim Târihi: 11.06.2012.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet … üniversitesi mühendislik... · 2015-11-10 · demiştir. Bu sûretle, Denizli’de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet … üniversitesi mühendislik... ·...

 • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN GELİŞİM SÜRECİ

  Hizmet için Başlanan İşler İbâdet Aşkıyla Sürdürülürse Sonuca Ulaşır

  Bu Milletimizin Özel Karakteridir

  Halka hizmet Hak’ka hizmettir

  Geçmişini unutan geleceğine yön veremez.

  Prof. Dr. Mustafa TEMİZ Giriş Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde her kurum ve kuruluş, hemen ilk başta dört başı

  mâmur bir şekilde kurulmuş değildir. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

  Bölümü’nün kuruluş ve gelişmesinde de bu süreç işlemiştir. Bu süreçte Bölüm’ün kuruluşundan sonra karşılaşılan engelleme sebeplerinin başında şu tez işleniyordu:

  Üniversite’de ve Üniversite dışında etkin olabilecek her yetkili ile karşılaşıldığında ilk

  defâ dile getirilen konuşma konusu, “Yeterli öğretim üyesi, laboratuar vb. gibi hazırlıklar olmadan Bölüm açılmıştır.” şeklinde olmaktaydı. Bu konuda ‘söz dinlemeyen’ ilk sorumlular olarak da Prof. Dr. Yusuf Hüsnü Gökalp ve Doç Dr. Mustafa Temiz gösteriliyordu. Hattâ Bölüm’ün Eğitim Programı, bir gün Bölüm’ün kuruluşuna karşı olan çevrelere ilişkin

  Bu Doküman 1994-2012 yılları arasını kaplalar Tandoğan, S., Gönül Sohbetleri - Cilt VI, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

  http://www.gonulsohbetleri.net/html/cilt_VI_oku.asp?id=149&root=149&replies=False, En Son Erişim Târihi: 11.06.2012.

 • 2

  Mühendislik Fakültesi’ndeki bir üst görevli tarafından Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün Bölüm Başkanı olarak yüzüme karşı bile fırlatılmıştı.

  Bölüm’ün kuruluşuna karşı olan çevrelerce oluşturulan bu karşıtlıklarla etki altına

  alınan üst idâreciler nezdinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün geliştirilmesi için Bölüm Başkanı’nın Rektörlük nezdinde yaptığı taleplerin ne derece karşılanacağını tahmin edebilirsiniz. Bu nedenlerledir ki, Dekanımız Prof. Dr. Yusuf Hüsnü Gökalp’in de bilhassâ milletvekili olarak ayrılışından sonra 2004 yılına kadar gerek içteki etkin idâcilerimiz ve gerekse Denizli’nin etkin eşrâfı, hep Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün uzun bir süre kapanıp gideceği hesâbıyla uğraşmışlardır. Dolayısıyla bir sunî solunumla ‘rölantiye’ alınan Bölüm’ün ihtiyaçları için harcanan masraf, 2004 yılında Morfoloji binâsına taşınana kadar yaklaşık 500 TL’yi bulmamıştır.

  Çünkü içte yuvalanmış bir muhalefet odağı, gerek üst idâciler nezdinde gerekse

  öğrenciler nezdinde Bölüm’ün kapanması için ellerinden gelen her fırsatı gazaya bırakmamışlardır. Bunların içinde Bölüm Başkanı Mustafa Temiz’in her beyaz dediğine karşı ‘siyah’ demeye ayarlanmış öğretim üyeleri başı çekiyordu. Örneğin, bu odağın mârifetlerinden olmak üzere bir örnek de vermek mümkündür. Bölüm’ün kuruluşundan sonra Ankara’dan Üniversitemiz’e farklı zamanlarda iki adet Rektör yardımcısı atanmıştır. Bölüm olarak onlara hoş geldiniz ziyâreti yapıldığında daha ilk karşılaşmada onlardan dinlenilen ilk sözler:

  “Burada çok plânsız işler yapılmış, yeterli öğretim üyesi ve laboratuarlar olmadan

  bölümler açılmış…” cümleleri ile başlıyordu. Bu cümlelerine iki suçlu kişi olarak ‘Prof. Dr. Yusuf Hüsnü Gökalp ve Doç Dr. Mustafa Temiz’in isimlerini zikretmeyerek gösterdikleri nezâketleri (!) de burada anarak bu üst düzey yetkililerin haklarını da teslim etmek gerekiyor.

  Yinelemek gerekirse, bir şeyi ilk başta dört başı mâmur bir şekilde elde etmek çok

  nâdirdir. Hizmet için başlanan işler genel olarak ibâdet aşkıyla sürdürürse sonuca ulaşmaktadır. Bu tür gayretler, Milletimizin özel karakterlerindendir.

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün Kuruluşu Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

  Bölümü’nün kuruluşunda Dekan Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TEMİZ etkin çalışmalar yapmışlardır.

  Bu odak bir taraftan da öğrencileri ümitsizliğe düşürerek problem çıkarıyorlardı: Meselâ bir gün

  bunların etkisi altında kalan birinci sınıftaki bir öğrenci sınıfta Bölüm Başkanı Mustafa Temiz’i şöyle tenkit etmişti. “Anadolu’da her yerde hazırlıksız bölümler açılıyor. Siz de hoca yokken bölüm açmışsınız.” Öğrenci bu tenkitleri ile “Biz burada muhakkak eksik olarak yetişeceğiz” demek istiyordu. Çocuk, yapılan menfi karalamalarla kendisini haklı görüyordu. Çünkü üzerindeki kara propaganda ile çocuğun büyük bir ümitsizlik içinde olduğu belliydi. Onu dinledikten sonra Bölüm Başkanı olarak Mustafa Temiz’in ona cevâbı şu olmuştu. “Seni karamsarlığa düşürenleri ben biliyorum...” Bölüm Başkanı şöyle devam etti: “Sen buraya girmek için kaç puan aldın?” dedi. Öğrenci aldığı puanı söyleyince ona “Sen şimdi hazırlıksız bölüm açılışından dolayı Anadolu’daki açılan bölümleri ve bu arada bizi de tenkit ediyorsun. Eğer bu bölümler açılmamış olsaydı sen bu puanla mevcut üniversitelerin kapılarından bile giremeyecek, belki de bir simitçi olacaktın!... Sen bu kafayı bırak da aldığın bu puanla büyük bir fırsat yakaladığını düşünerek bize teşekkür et!.. Şimdi senin önün her tarafa açık… Çalışırsan istediğin noktalara gelebilirsin!..” dedi. Bu ve bunun gibiler, her fırsatta hep böyle kışkırtılmışlar, Bölüm’ün kapanması için gayret sarf etmişledir.

 • 3

  Bölüm’ün kurulduğu sırada ancak bir kadrolu öğretim üyesi olarak Doç. Dr. Mustafa TEMİZ varken, bugün Bölüm’de 2012 yılı Ekim ayı îtibârıyla 16 öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi, 1 ÖYP doktora öğrencisi, 1 uzman, 1 öğrenci asistanı olmak üzere, idârî ve teknik personel de dâhil, toplam 30 kişi vardır.

  1980’li yıllarda Denizli Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Dokuz Eylül

  Üniversitesi’ne bağlıydı. O zaman Akademi Başkanlığı’na Prof. Dr. İhsan Uluer vekâlet ediyordu.

  O târihlerde Prof. Dr. İhsan Uluer, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü

  kurmak için öğretim üyesi aramaktadır. O sırada İ.T.Ü.’de yeni doktorasını bitirmiş olan Dr. Mustafa TEMİZ, Ankara Gazi Üniversitesi’ne yardımcı doçent olmak için mürâcaat etmiştir. 6 ay süren bir soruşturmadan sonra tâyini kesinleşir. Yardımcı doçent olarak 15 gün içinde Gazi Üniversitesi’nde iş başı yapması istenmesine rağmen Dr. Mustafa TEMİZ, havasının çok fazla kirliliği nedeniyle, Ankara’ya gitmekten vazgeçer.

  Prof. Dr. İhsan Uluer, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü açmak üzere,

  Dr. Mustafa TEMİZ’i Denizli’ye dâvet eder. Dâveti kabul eden Dr. Mustafa TEMİZ, 12 Eylül 1985 târihinde Akademi’de işbaşı yapar. Bu nedenle Pamukkale Üniversitesi’nin Târihçesi’ndeki ilk Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ olmuştur.

  Bir zaman sonra Prof. Dr. İhsan Uluer’in yerine Dokuz Eylül Üniversitesi’den Prof.

  Dr. Mustafa Demirsoy atanır; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün açılması uzun bir süre gündeme gelmez.

  Prof. Dr. İhsan Uluer zamânında T. S. adında bir Akademi Sekreteri vardır. Prof. Dr.

  Mustafa Demirsoy, İzmir’den gidip geliyor haftanın ancak birkaç günü Akademi’de kalıyordu. Onun döneminde de Akademi Sekreterliğine T. S. bakmaktadır. O sıralarda Akademi’de sâdece İnşaat Bölümü ile Makine Bölümü bulunmaktadır. Her iki bölümdeki Elektroteknik derslerini Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ yürütmektedir.

  Prof. Dr. Mustafa TEMİZ, Prof. Dr. Mustafa Demirsoy’un o döneminde, kurumda

  bâzı keyfi davranışların sergilendiği konusunda, başından geçen ilginç bir olayı hiç unutamadığından sık sık bahseder:

  1990’lı yıllardır. Akademi henüz üniversiteye dönüşmemiştir. İnşaat Bölümü bugünkü

  Kampus’taki yerine yeni taşınmıştır. Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Makine Bölümü’nün bulunduğu Kınıklı’daki eski yerindedir. Bugün orada Meslek Yüksek Okulu buluyor.

  Prof. Dr. Mustafa Demirsoy’un Akademi’de bulunmadığı günlerde Akademi, T.

  S.’dan sorulmaktadır. Böyle günlerde T.S, iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. Borusu her tarafa ötmektedir.

  O sıralarda gerek Makine Bölümü’ne ve gerekse İnşaat Bölümü’ne orta öğretimden

  gelip ders veren lise hocaları vardır. Onlar, Makine ve gerekse İnşaat bölümlerine Akademi Sekreteri T. S.’nın emriyle Dekanlığın arabası ile getirilip götürülmektedirler.

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, odasının bulunduğu Kınıklı’daki binâdan İnşaat Bölümü’ndeki dersine, arabası olmadığı için, normal durumlarda çoğunlukla ya yürüyerek ya da dolmuşla gidip gelmektedir.

 • 4

  Bir gün Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’in İnşaat Bölümü’nde dersinin başlamak üzere

  olduğu saatte şiddetli bir yağmur başlar. Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’in bu durumda İnşaat Bölümü’ndeki dersine vaktinde gidebilmesi mümkün değildir. Hemen Sekreter’e durumu anlatır ve kendisinin İnşaat Bölümü’ne Dekanlık arabası ile götürülmesine müsaade edilmesini ricâ eder. Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, bu talebinin yüzde yüz yerine getirileceğinden emindir. Çünkü dışarıdan gelip giden bütün hocalar için Dekanlık Arabası kullanılmaktadır. Aksi halde Elektroteknik dersi boş geçecektir. Ama çok geçmeden aldığı yanıt, Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’i müthiş şekilde şaşırtır.

  Dekanlık Sekreteri T.S.’nın verdiği cevap aynen şöyledir: “Deka’nın izni olmadan araba veremem!..” Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Memleketimizin kaynaklarının keyfî ve nefsî

  kullanılışına her örnek vermek istediğinde çoğu kere kendisini oldukça şaşırtan bu olaydan sık sık bahseder.

  Aradan yaklaşık 9 sene geçer. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik ve Mimarlık Akademi’nin geliştirilerek

  1992 yılında Pamukkale Üniversitesi’nin kurulmasıyla Prof. Dr. Arif Akşit Üniversite’nin kurucu rektörü olarak gelir. Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp atanır. Bu arada Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ doçent olur.

  Bir gün Dekan Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’e “Elektrik-

  Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü açalım mı?” diye sordu. Kendisi Gıda Bölümü’nü açacaktı. Çünkü Mühendislik Fakültesi’nde Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’den başka hoca yoktu. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ o sırada Elektronik’ten doçentti. Zâten Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde daha çok Elektronik ve Elektrik’ten dersler bulunuyordu. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ o anda içinden kısa bir süre içinde şöyle düşünür:

  “Ben açılırsa Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü 3. sınıfa kadar yalnız

  başıma götürürüm. Ondan sonra gerisi kolay…” Bu kısa düşüncenin ardından Doç. Dr. Mustafa TEMİZ “Açalım hocam!..” deyince, Dekan Bey,“O zaman bir teklif hazırla!..” demiştir. Bu sûretle, Denizli’de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü aşağı yukarı 10 yıl gecikme ile açılma yoluna girmiştir.

  13.07.1994 târihinde Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Anabilim Dalı’nda boş bulunan 1. dereceli kadroya doçent olarak atanır.

  1994-1995 Öğretim yılında Yüksek Lisans programı ile öğretime başlayan Elektrik ve

  Elektronik Mühendisliği Bölümü, böylece 1995-1996 ders yılında 25 normal öğretim öğrencisi ve 25 ikinci öğretim öğrencisi ile Lisans Öğretimi’ne de kavuşmuş olur.

  Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü açıldıktan

  sonra Üniversite’nin diğer bölümlerindeki derslerini bırakarak kendini Bölüm’ün gelişmesine verir.

 • 5

  Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nin ilk dönemlerinde kadrolu tek öğretim üyesi olarak, öğretim üyesi eksikliğinden dolayı, çeşitli anabilim dallarının çoğuna ilişkin çok çeşitli dersleri vermiş ve yürütmüştür. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda verdiği dersler arasında, özellikle, Elektromanyetik Alan Teorisi I, Elektromanyetik Alan Teorisi II, Elektromanyetik Dalga Teorisi, Yüksek Frekans Tekniği I, Yüksek Frekans Tekniği II, Anten ve Yayılma, Optik Dalgalar adlı dersler yer almaktadır.

  Yarıiletkenler, Lojik Devreler, Elektronik I, Elektronik II; Yüksek Lisans’ta ise Lazer

  Elektroniğine Giriş I, Lazer Elektroniğine Giriş II, İleri Dijital Sistemler I ve İleri Dijital Sistemler II adlı dersler ise Dr. Mustafa TEMİZ’in Elektronik Anabilim Dalı’nda yürüttüğü derslerdendir.

  Bölüm açılmıştır ama birçok noksanlıklar vardır. Sandalye ve masalardan tutunuz da bunlara benzer her türlü ihtiyâcın yanında sınıf eksikliği de bulunmaktadır. Ayrıca, kurulacak olan laboratuarlar için fizikî mekânlar ve üniversite olmadan önce Elektrik Bölümü için rezerv kadroya alınmış olan asistanlar için de odalar lâzımdır.

  Doç. Dr. Mustafa TEMİZ Bölüm Başkanı Oluyor İlk kurulduğu sıralarda 3-5 ay gibi bir süre içinde Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Hüsnü

  Yusuf Gökalp vekâlet etmiştir. Elbette bu vekâletin devamlı olamayacağı açıktır. Nitekim bir gün Dekan Bey, Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’e “Senin Bölüm Başkanı olmanı istiyorum” der.

  Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün açılması için

  büyük gayret sarf etmiş olmasına rağmen, Bölüm Başkanlığına pek istekli olmaz. Çünkü daha önce ortaya çıkan bâzı hâdiseler hevesini yok etmiştir. Bu nedenle, huzursuz durumların tekrar başlayacağı inancındadır. Dolayısıyla bu düşünceler içinde Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’in “Ben olmak istemiyorum!..” demesine rağmen, Dekan Bey “Başka adamım yok!..” diyerek bir emri vâki yapar.

  Böylece Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, 3.04.1995 târihinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı olur. 4.01.1996 târihinde ise Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre, bâzı Anabilim Dalları’nda da görevlendirilir. Dr. Mustafa TEMİZ, Elektrik-Elektronik Bölümü’nde Elektronik Anabilim Dalı Başkanlığı’na asâleten ve Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Haberleşme, Devreler ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim dalları başkanlıklarına vekâleten atanır.

  Bölüm’e Destek Verenler Yok Denecek Kadar Azdır Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’in oturduğu üçüncü katta seçilen bir başka

  oda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı odası olmuştur.

  Bölüm’ün ilk kurulduğu sırada oldukça geniş olan Bölüm Başkanlığı odasında Bölüm Başkanı’nın oturduğu eski bir masa, koltuk ve bir-iki sandalye ile birlikte bir de dolap vardır.

  Dekan Bey, canla-başla çalışmaktadır. Bölüm Başkanı ile Dekan Bey, ne zaman boş kalsalar berâberce söz ve nazlarının geçtiği sanâyici ve iş adamlarını sık sık ziyâret ederek ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Bunlar arasında yâkinen bilinenlerin arasında Fâtih Profil,

 • 6

  Demsu ve MÜSİAD vardır. O sıralarda Fâtih Profil’in sâhibi Ali Filiz Bey, aynı zamanda MÜSİAD’ın da başkanıdır. Ali Bey’le Demsu’nun sâhibi Ali Alaybeyoğlu’nun şahsî olarak yaptıkları yardımlarla MÜSİAD’ın yardımları unutulamaz.

  Bölüm’ün ilk açıldığı sıralarda Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Bölüm’e

  sâhip çıkılması açısından alınacak araştırma görevlilerinin özellikle Denizlili olmasını istemektedir. Bu yüzden, ilk alınan araştırma görevlileri arasında Serdar İplikçi ve Türker Aktekin Denizlili’dir. Ayrıca, Uğur Kalay da vardı ama o çok geçmeden ayrılmıştır.

  14 Nisan 1995’te Hakan Acer, Aydın Kızılkaya, Mahmut Kuyumcu, Kürşat Tanrıöven

  ve Erkan Yüce’den oluşan Arş. Görevlilerinin iş başı yapmaları, Bölüm’ün kadrosunu biraz daha artırmıştır. Bu târihlerde Bölüm Teknik kadrosunda Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’den başka Serdar İplikçi, Uğur Kalay, Murat Aydos Elektronik Anabilim Dalında; Türker Aktekin ve Kürşat Tanrıöven Elektrik Makineleri Anabilim Dalında; Erkan Yüce Telekominikasyon Anabilim Dalında; Abdullah Tahsin Tola, Aydın Kızılkaya ve İbrahim Avcı Devre ve Sistemler Anabilim Dalında; Hakan Acer Elektrik Tesisleri Anabilim Dalında; Tamer Coşkun Elektromanyetik ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalında olmak üzere, 11 Arş görevlisi vardır.

  Ayrıca bu târihlerde Ramazan Gümüştaş, Bayram Çetişli, Aydın Kızılkaya, Erkan

  Yüce, Adem Cengiz, Serdar İplikçi, Hakan Acer, Türker Aktekin ve M. Serhat Keserlioğlu Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’in danışmanlığında Yüksek Lisans yapmaktadırlar. Daha sonra Yüksek Lisans’ta Serdar İplikçi, 35. madde kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’ne gönderilmiş, yüksek lisansı müteakip doktorasını orada tamamlamıştır.

  2004 yılında 6 Öğr. Üyesi, 17 araştırma görevlisi, 300 civârındaki öğrencinin eğitimi

  ve öğretimi için canla-başla çalışmaktaydılar. O sırada 17 araştırma görevlisinin 9 tânesi Yüksek Lisans çalışmalarını bitirmiş, 6 tânesi 35. madde kapsamında Doktora çalışmalarını sürdürmektedir. O ana kadar, çoğu araştırma görevlisi olan yüksek lisans öğrencilerinden başarısız olarak ayrılanların dışında, açılan Yüksek Lisans programında 12 tânesinin danışmanlığını bizzat Doç. Dr. Mustafa TEMİZ yapmıştır.

  Doktora için 35. madde kapsamında Aydın Kızılkaya İ.T.Ü.’ye ve Erkan Yüce

  Boğaziçi Üniversitesi’ne gönderilmiştir. MÜSİAD El Uzattı

  Dekan Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Elektrik Bölümü’ne âit fizikî imkânlar

  meydana getirmek için kantinin üstünü değerlendirmek istemektedir. Bunun için sayıları 3 veyâ 5’i bulmayan birkaç kişiden başka yardım edecek kimse yoktur. Bu münâsebetle Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, bir gün sanâyici Ali Filiz Bey’i Dekanlığa dâvet ederek Dekan Bey’le tanıştırır. Dekan Bey, anlatacaklarını ve taleplerini Ali Bey’e anlatmaya çalışır.

  Burada asıl vurgulanacak husûsu izâh etmek gerekiyor. Bu ise, Ali Bey’in örnek ve asîl bir davranış sergilemesidir. Ali Bey’in sergilediği bu davranış, Milletimizin kaybolmuş ya da küllenmiş asîl karakterini aksettirmektedir:

  Dekan Beyin:

 • 7

  “Kireci şuradan…, demiri falancadan… şeklinde, şunu şuradan…, bunu buradan… almak ve şunu şöyle, bunu böyle yapmak istiyorum...” gibi uzayıp giden konuşmasından sonra Ali Bey:

  “Hocam!..” diye söze başlar:

  “Ben bir bilim adamının zamânını böyle işlerle hebâ etmesinden utanıyorum. Müsâade ediniz!.. Ben size yapacaklarınızı anahtar teslimi hazır edeceğim!..”

  Dekan Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Ali Bey’in sergilediği bu söz ve davranışa çok

  sevinmiş ve rahatlamıştır. Nitekim Ali Bey, kısa zamanda kantinin üstüne öğretim üyelerinin oturacağı üç oda ile

  birlikte Elektronik Laboratuarı ve Yüksek Frekans Tekniği laboratuarlarının odalarını en kaliteli malzemelerle yaptırmış ve anahtarlarını törenle teslim etmiştir. Ayrıca, ana binâdan kantinin üstüne geçmek için bir de tüp köprü yaptırmıştır. Ali Bey’in sunduğu bu imkân, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün fizikî mekân ihtiyâcını büyük ölçüde karşılamış ve Bölüm, 2004 yılında Yerleşke’ye (Kampusa) taşınana kadar sorunsuz olarak buralardan istifâde etmiştir. Bugün bu yerleri Meslek Yüksek Okulu kullanmaktadır.

  Bölüm’ün açılması, kâğıt üzerinde kolay olmuştur ama Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’den başka öğretim üyesinin olmaması Dekan Bey’i derin derin düşündürmekte, Dr. Mustafa TEMİZ’i de yormaktadır. Çünkü hem Lisans hem de Yüksek Lisans dersleri epeyce yük getirmektedir.

  İkinci veyâ üçüncü yılda Hüsnü Bey, Rafig Samedov’u öğretim üyesi olarak

  Niğde’den getirmeye çalışmış ama bunu kolay başaramamıştır. Azerbeycan’lı olan Rafig Bey, o sırada Niğde Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

  Rafig Bey, bir yaz günü Dekanlığa gelir. Dekan Bey’in teklifi üzerine Denizli’ye

  gelmeyi kabul eder. Dekan Bey’in karşısına birçok bürokratik engeller çıktığı için, onun Bölüm’e gelmesi, kolay olmamıştır. Tabiî ki, onun gelişi, Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’in yükünü bir parça hafifletmiştir.

  Ne Sıkıntılarla Karşılaşıldı!..

  Geçmişin berraklığı geleceğin ışığı ve teminâtıdır.

  O sıralarda bütün meslek derslerine Doç. Dr. Mustafa TEMİZ girmektedir. Rafig Bey

  gelince, Lojik Devreler, Bilgisayar Programlama gibi bâzı dersler ona verilir.

  Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özek’ten faydalanılmıştır. Ahmet Bey, Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde araştırma görevlisi iken Doç. Dr.

  Mustafa TEMİZ, 1997’de doktora jürisinde bulunmuş, onu bu münâsebetle tanımıştır. Doktora sonrasında Dr. Mustafa TEMİZ, onu Denizli’ye dâvet etmiştir. Dekan Bey de bu

 • 8

  durumu uygun görünce, o dönem iki ayrı yardımcı doçentlik için rektörlükten kadro ilânı istenir. Daha doğrusu Dekanlık, rektörlükten iki kadro talep eder.

  Talep edilen kadroların yüzde yüz ilân edileceği beklenirken, sonuç beklendiği gibi

  olmamıştır. Bir gün Doç. Dr. Mustafa TEMİZ odasında oturduğu bir sırada Dekan Bey anîden odaya gelir ve:

  “Mustafa Bey!.. Aldığım habere göre Rektör Bey bizim talep ettiğimiz kadroları îlana

  çıkmayacakmış… Sen hemen benden habersizmiş gibi davranarak, Rektör Bey’den bir randevu alarak, Bölüm’ün bu îlanlara ihtiyâcı olduğunu, herhangi bir şanssızlığa uğramamak adına, Bölüm için gerekli olan bu îlanların önemini vurgulamayı hatırlatma ihtiyâcı duyduğunu bildir ki, ihtiyâcımız olan bu îlanlar çıksın” der.

  Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, hemen acele olarak hazırlanıp Rektör Bey’den randevu alır,

  gider. Talebini şöyle iletir: “Hocam!.. Biliyorsunuz, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü açtık… Hocaya

  ihtiyâcımız olduğu da açık… Daha önce vermiş olduğunuz Yrd. Doçentlik îlanlarına kimse müracaat etmedi.“

  “Bu sırada ben bir aday buldum, Yrd. Doçent olarak gelmeyi kabul etti. Aman

  Hocam!.. İstemiş olduğumuz kadroların ilâna verilmesi husûsunda bir şansızlık olmaması için bendeniz durumun önemini hatırlatmak üzere sizi rahatsız etmiş bulunuyorum.”

  Rektör Bey: “Biz Dekanlık ne istediyse onların hepsini ilâna çıktık.” der ve devam eder: “Ama ilân

  edilmemiş olsa bile o arkadaşı geçici olarak uzman kadrosuna alırız.” Rektör Bey’in konuşmasından anlaşılmaktadır ki, talep edilen kadrolar için gerçekten

  ilâna çıkılmamıştır. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ biraz hayret ederek: “Hocam!.. Ben Yrd. Doç olacak olan bir kimseye nasıl uzman kadrosunu teklif

  edebilirim ki…” der. Tam bu sırada Rektörün sağ kolu durumunda olan Hasan Erçelebi Bey: “İlân edildiğini zannediyorum ama yine de ben bir bakayım, ilân edilip edilmediğini

  size bildireyim.” şeklinde bir ekleme yapar. Yapılacak başka bir şey yoktur, artık... Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’i yemeğe götürmek

  isterler ama O müsaade alır, ayrılır. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, öğleden sonra telefon ettiğinde Hasan Erçelebi Bey şöyle

  demektedir: “Hoc a a m!.. Maalesef ilân edilmemiş!..” Elektrik-Elektronik Bölümü için ne yapıp yapıp hoca bulmak zorunluluğu vardır.

  Dolayısıyla, Ahmet Bey’in peşi bırakılmamıştır. Talep edilen yardımcı doçentlik ilânları çıkmamıştı ama Meslek Yüksek Okulu’nda Elektrik Programı için bir ilân verilmişti. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’in kendisi doğrudan doğruya, yardımcı doçentlik ilânı bekleyen Ahmet

 • 9

  Bey’e, bir şey söylememiştir. Ama Erciyes Üniversitesi’ndeki doktora hocası Prof. Dr. Kenan Danışman Bey’e, kadro ilânı konusundaki uğraşma ve imkânsız durumları aktarılmış, sonra Ahmet Bey’in Meslek Yüksek Okulu’nda Elektrik Programı’na mürâcaat etmesi ve bu münâsebetle Denizli’ye gelmesi hâlinde, oradan görevlendirme ile derslere çağırabileceği anlatılmıştır. Bu konuda Prof. Dr. Kenan Danışman Bey’e Ahmet Bey’i iknâ etmesi husûsunda ricâ edilmiştir.

  Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’in bu teşebbüsü işe yaramıştır. Memleketine de yakın

  olduğu için Ahmet Bey, Meslek Yüksek Okulu’nda Elektrik Programı’na mürâcaat ederek 1998 yılında Denizli’ye gelmiş, Meslek Yüksek Okulu’nda Yrd. Doç. olmuştur. Bölüm’ün bâzı derslerini vermesi husûsunda derhal yeni rektör Prof. Hasan KAZDAĞLI Bey nezdinde teşebbüs edilerek, Ahmet Bey’in Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde de görevlendirilmesi sağlanıp Dr. Mustafa TEMİZ’in üzerindeki bir kısım dersler O‘na devredilmiştir. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ birâz daha rahatlamıştır. Böylece, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bey, Meslek Yüksek Okulu’ndan gelerek Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ndeki derslerde yardımcı olmuştur.

  Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bey’in, Bölüm’de çıkan bir ilâna mürâccat etmesi

  sağlanır. Yabancı dil sınavı yapılır ama tâyin olacağı sırada Ahmet Bey askere gitmek zorunda kalır. Ona verilmiş olan dersler Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’e tekrar geri gelir.

  Bir sene kadar bir vakit daha geçer. Daha önce Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Bölümü için rezerv kadroya alınmış olan Abdullah Tahsin Tola ve Tamer Coşkun beyler yurt dışında doktoralarını yapıp geri dönerler. Bu arkadaşlar, hemen acele olarak yardımcı doçent kadrolarına atanırlar. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’in üzerindeki derslerin bir kısmı Yrd. Doç. Dr. Tamer Bey’e, bâzı dersler de Yrd. Doç. Dr. Abdullah Bey’e devredilir.

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm’nün açılışından 6 yıl geçmiş, Bölüm ilk

  mezunlarını vermiş, işler biraz daha normal seyrine girmiştir. Artık bundan sonra Denizli’deki sanâyi kuruluşlarına ziyâretler yaparak Bölüm’ün tanıtılmaya başlanması mümkün hâle gelmiştir.

  İlk Ziyâret Denizli Elektrik Mühendisleri Odası’na Yapılmıştır Gerçi o zamana kadar Dekan Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp Bey’le Bölüm Başkanı

  Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, sık sık sanâyicileri ziyâret etmişlerdir ama çoğu kere Bölüm’ün tanıtılması, Dekan’ın kendi programındaki işlerin gölgesinde kalmaktadır. Abdullah Tahsin Tola ve Tamer Coşkun beylerin yurda dönmeleri üzerine biraz daha vakit kazanıldığı için, bizzat Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak işin ele alınmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Nitekim bu nedenle ilk defâ 29.06.2000 târihinde Bölüm olarak Denizli Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ziyâret edilmiştir.

  EMO, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne en yakın kuruluştur. EMO hayırlı

  olsun ziyâreti yapmak için 1995 yılında kurulan Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ne ilk defâ 30.4.1998 yılında gelmiştir. Bu nedenle ilk ziyâretin onlara yapılması uygundu ve ayrıca bu ziyâret Bölüm’ün sanâyiye açılışını ve meslekî faaliyetlerin bütünleşmesini kolaylaştırabilirdi.

  Elektrik Mühendisleri Odası’nın ziyâret edilmesi kısmen faydalı olmuştur. Onlarla bir

  protokol imzalanmış, buna göre o yıl EMO ile Bilgisayar Haftası’nın kutlanması müşterek

 • 10

  olarak plânlanmıştır. Aynı protokol çerçevesinde Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, bir öğrenciye vermiş olduğu bir Diploma Çalışması ile EMO’nun WEB sayfasını yaptırmıştır.

  Aslında EMO’nun imkânları, işbirliğine çok uygun idi. Tâ baştan beri Bölüm

  tarafından Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün elemanlarının Elektrik Mühendisleri Odası’nın çıkardıkları dergide meslekî yazı yazmaları isteniyordu. Bu husus, birkaç kere onlardan ricâ edilmişti ama bu istek mazeret bulunup kabul edilmemişti. Ancak dergilerinde, Bölümü tanıtmak üzere, bir defâya mahsus, Doç. Dr. Mustafa TEMİZ ile yapılan bir röportaj imkânı sağlanmıştır1.

  Elemanlar biraz çoğaldığı için öğrencilerle 10.2.1998’de Pamukkale Kablo, 14.4.1998’de Tan Tekstil, 2.5.1998’de Küçüker Tekstil’e birer teknik gezi yapılmıştır.

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün Kadrosu Genişliyor

  Bir kurumun geçmişinin berraklığı, çalışanlarına o kurumun geleceği için mânevî fakat gizli olan bir enerji üretir.

  Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

  EMO’nun ilk ziyâret edilmesinden bir sene sonra Yrd. Doç. Dr. Tamer Coşkun Bey

  ayrılmış, bu arada Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’in yurt dışı danışmanlığını yaptığı Murat Aydos Bey, Amerika’dan dönmüştür. Yine Bölüm’ün ilk açıldığı sıralarda alınan araştırma görevlilerinden Serdar İplikçi Bey de doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Murat Aydos Bey ile Serdar Bey, kısa zamanda yardımcı doçentlik kadrolarına atanarak öğretim üyesi yapılmışlardır. Ancak, Murat Aydos Bey, Bilgisayar Bölümü’nün açılışının kolaylaşmasını sağlamak için o Bölüm’ün kadrosunda gösterilmiştir.

  Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’in danışmanlığını yaptığı yurt dışı doktora öğrencilerinden

  doktorasını bitirerek yurda dönen ve Üüniversitemiz’de ilk defâ iş başı yapan Teknik Eğitim kadrosunda bulunan Bekir Sami Sazak Bey’dir. Sami Bey’in döndüğü sıralar, Bölüm’de en çok hocaya ihtiyaç duyulan yıllar olmuştur. Sami Bey’in o sıradaki Rektörlük idârecilerinden Bölüm’de görevlendirmesinin istenmesine rağmen, bunu başarmak mümkün olmamıştır. Bu idâreciler, Sami Bey’i Köseoğlu binâsında bir seneden fazla boşu boşuna oturtmuşlar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne derse göndermemişlerdir.

  Bununla berâber, daha sonra yeni Rektör Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI, Doç. Dr.

  Mustafa TEMİZ’in âcil talebi üzerine, Sami Bey’i Teknik Eğitim Fakültesi’nin fiîlen açılışına kadar Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde görevlendirmiştir.

  Daha sonra Sami Bey Teknik Eğitim Fakültesi açılınca Bölüm’den ayrılmıştır. Bu

  sıralarda (2004 yılları), Teknik Eğitim Fakültesi, Sami Bey’in omuzlarındadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, gerek araştırma görevlilerinin bir kısmının yüksek lisanslarında ve gerek bâzı ders ve öğrencilerin projelerinde Sami Bey’den verimli olarak faydalanılmıştır. Bugün Yrd. Doç.lerimizden 4-5 kadarının Yüksek Lisans’larını o sıralarda Sami Bey yaptırmıştır. Ayrıca Teknik Eğitim Fakültesi kadrosunda Elektrik-Elektronik

  1 Bir Söyleşi (Pamukkale Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü EYLÜL 2001),

  http://www.emo.org.tr/ekler/6936add066bd642_ek.pdf?dergi=336

 • 11

  Mühendisliği Bölümü’nden mezun 3 öğretim elemanı vardır. Şaziye ve Halil doktora yapmaktadırlar. Sevilay ise doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 35. madde kapsamında yapıp dönmüş, Yrd. Doç. olmuştur.

  Yıl 2007 yılı… Sami Bey doçent olmuş, Teknik Eğitim Fakültesi’nde kadroya

  geçmiştir. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ de Teknik Eğitim Fakültesi’nin Fakülte ve Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. Bugün aynı fakültede bâzı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu öğrenciler de Arş. Görevlisi olup Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktora Programı’nda doktora yapmaktadırlar.

  2006 yılında Aydın KIZILKAYA da 35. madde kapsamında İ.T.Ü’de doktorasını

  yaparak dönmüştür. 2007 yılında yüksek lisanslarını Doç. Dr. Mustafa TEMİZ’de yapıp 35. madde ile Erkan YÜCE ve Ali KIRÇAY da, sırasıyla, Boğaziçi ve Eğe Üniversiteleri’nde doktoralarını tamamlayarak Bölüm’e dönmüşler, aynı yıl içinde Aydın KIZILKAYA, Erkan YÜCE yardımcı doçent olmuşlardır. Bu yılın sonlarında Almanya’da öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. İsmail KAŞIKÇI Bey de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde misâfir öğretim üyesi olmuştur. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ, İsmail Bey’le Bölüm’ün ilk kuruluşundan beri tanışmaktadırlar. Prof. Dr. İsmail KAŞIKÇI Bey, Bölüm ilk kurulduğu sırada Denizlili olarak Bölüm’e gelip mânevî destek veren ilk Denizlilidir. Prof. Dr. İsmail KAŞIKÇI Bey, o günden beri Bölüm ile ilişkisini, maddî ve mânevî desteğini sürdürmektedir.

  Uğur Kalay, Kürşat Tanrıöven, Mahmut Kuyumcu Yüksek Lisans yapmadan, Türker

  Aktekin, Hakan Acer Yüksek Lisans yaptıktan sonra Yrd. Doç. Dr. Tamer Coşkun, Yrd. Doç. olduktan yaklaşık bir yıl sonra, Ali Kırçay 2 yıl sonra; Murat Aydos 3-4 yıl sonra ayrılıp başka kurumlara geçmişlerdir.

  2007 yılında Yrd. Doç. Dr. Serdar İplikçi doçentlik sınavını kazanmıştır. Sonuç

  olarak: 2008 yılının başları îtibârıyla Bölüm’de kadrolu olarak 1 profesör, 2 doçent, 5

  yardımcı doçent, 2 doktoralı araştırma görevlileri ve diğer araştırma görevlileri bulunmaktadır. Araştırma görevlilerinin 6 tânesi 35. madde kapsamında, 4 tânesi gayrı resmi doktora yapma pozisyonunda olup bir tânesi yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir.

  2008 yılının sonlarına doğru Doktora Programı’na da sâhip olan Bölüm’de 2009 yılının Mart ayı îtibârıyla 14 doktora öğrencisi olmuştur.

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün elemanlarından Doç. Dr. Serdar İplikçi,

  Best Paper Award in CASYS’99 (Computing Anticipatory Systems), Liége, Belgium ve Doktora Tez Ödülü’nü, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Ödülü’nü; Doç. Dr. Aydın Kızılkaya, Werner Von Siemens Excellence Award, Doktora Tez Ödülü’nü; Doç. Dr. Erkan Yüce, Doktora Tez Ödülü’nü, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Ödülü’nü ve Yrd. Doç. Dr. Engin Çetin, Türk Eğitim Vakfı Yükseköğrenim Başarı Ödülü’nü kazanmışlardır.

  2008 yılının Ekim ayında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Pamukkale

  Üniversitesi’nde yapılan Üretkenlik Ödülü konulu yarışmada Mühendislik Fakültesi’nin bölümleri arasında birinci olmuş ve Birincilik Ödülü almıştır. 2009 yılının Ekim ayındaki Üretkenlik Ödülü konulu yarışmada ise Bölüm önce birinci olmuş ama sonra “dere geçilirken

 • 12

  at değiştirilerek” (yarı yolda kural değişikliği yapılarak) ikinciliğe düşürülmüştür. Bölüm Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ceyhun KARPUZ, 2005 yılı TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) Ödülü’nü ve Prof. Dr. Dr. Mustafa TEMİZ, T.C. Kültür Bakanlığı 1990 “Bilgi Yılı’nda, “Bilgi Toplumu” Konulu Eser Yarışması Mansiyon Ödülü’nü kazanmışlardır.

  2009 yılının başları îtibârıyla Bölüm’de kadrolu olarak 1 profesör, 2 doçent, 6 yardımcı doçent, 1 doktoralı araştırma görevlisi, yüksek lisanslarını bitirmiş ve bir kısmı 35. madde kapsamında doktora yapan 11 araştırma görevlisi ve 2 uzman olmak üzere 23 teknik personel bulunmaktadır.

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün kurulduğu sırada yalnız 1 öğretim

  üyesi (Doç. Dr. Mustafa TEMİZ) varken, 2012 yılı Ekim ayı itibârıyla Bölüm’de kadrolu olarak 2 profesör, 6 doçent, 8 yardımcı doçent vardır. Ayrıca Bölüm’de PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora yapan 1 adet araştırma görevlisi, İzmir Teknoloji Enstitüsü’nde doktoraya devam eden 1 adet uzman, 35. madde kapsamında 3 adet ve ÖYP kapsamında doktora yapan 4 adet, 50-d kadrosunda çalışan 1 adet araştırma görevlisi vardır. Ayrıca dışarıdan Bölüm’de 35. madde ve ÖYP kapsamında Doktora yapan 2 eleman bulunmaktadır. Öğrenci asistanı ve Bölüm sekreteri ile toplam personel 30’dur.

  Hâlen Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Mustafa TEMİZ görevini sürdürmekte ve

  Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Bölüm Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa TEMİZ’in ilk asistanlarından ve ilk yüksek lisans öğrencilerinden olan Doç. Dr. Aydın KIZILKAYA ve Bölüm’ün ilk mezunlarında olan Yrd. Doç. Dr. Engin Çetin’dir.

  Geçmişini unutanın geleceğe tırmanmak için dayanacağı noktalar belirsiz ya da kaygan olur.

  Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

  Tablo I: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM

  ÇALIŞANLARI A) Anabilim Dalına Göre Öğretim Elemanları I. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Bilim Dalı:

  A) Prof. Dr. Mustafa TEMİZ B) Doç. Dr. Ceyhun KARPUZ a) Arş. Gör. Mehmet ÜNAL (35. Madde) II. Haberleşme Anabilim Dalı:

  A) Doç. Dr. Aydın KIZILKAYA

  a) Arş. Gör. Adem ÜKTE (PAÜ Fen Bilimleri) b) Arş. Gör. Mustafa Alper AKKAŞ (ÖYP )

  Kural değişikliği resmen delilli olarak ortaya çıkarılmıştır.

 • 13

  III. Kontrol ve Kumanda Anabilim Dalı: A) Doç. Dr. Serdar İPLİKÇİ c) Yrd. Doç. Dr. Selami BEYHAN a) Arş. Gör. H.Hilal EZERCAN KAYIR (35. Madde) b) Arş. Gör. Mustafa Seçkin DURMUŞ (35. Madde)

  c) Arş. Gör. Deniz SEVİŞ (ÖYP) IV. Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı:

  A) Prof. Dr. Bekir Sami SAZAK B) Yrd. Doç. Dr. Selim KÖROĞLU C) Yrd. Doç. Dr. Dr. Engin ÇETİN a) Uzman. Özgür Önder KARAKILINÇ (doktora)

  V. Elektronik Anabilim Dalı:

  A) Doç. Dr. Erkan YÜCE B) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZEK

  C) Yrd. Doç. Dr. Remzi ARSLANALP a) Arş. Gör. Serdar TEZ (ÖYP)

  VI. Devre ve Sistemler Anabilim Dalı:

  A)Doç.Dr. Abdullah Tahsin TOLA B) Yrd. Doç. Dr. Serhat KESERLİOĞLU

  VII. Elektrik Makineleri Anabilim Dalı:

  A) Doç. Dr. Yusuf ÖNER B) Yrd. Doç. Dr. Sinan KIVRAK C) Yrd. Doç. Dr. Selami KESLER

  VIII. 35.Madde (Doktora): Ali Kürşad GÖRÜR

  ÖYP (Doktora): Araş. Gör. Pınar ÖZTÜRK 50-D: Arş. Gör. Mehmet Doğan ELBİ

  Öğrenci Arş. Gör.: Erman AKGÜL

  TOPLU HALDE ÖĞRETİM KADROSU

  1) Prof. Dr. Mustafa TEMİZ (Bölüm Başkanı)

 • 14

  2) Prof. Dr. Bekir Sami SAZAK 3) Doç. Dr. Serdar İPLİKÇİ 4) Doç. Dr. Ceyhun KARPUZ 5) Doç. Dr. Abdullah Tahsin TOLA 6) Doç. Dr. Aydın KIZILKAYA 7) Doç. Dr. Erkan YÜCE 8) Doç. Dr. Yusuf ÖNER 9) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZEK 10) Yrd. Doç. Dr. Selim KÖROĞLU 11) Yrd. Doç. Dr. Engin ÇETİN 12) Yrd. Doç. Dr. Remzi ARSLANALP 13) Yrd. Doç. Dr. M. Serhat KESERLİOĞLU 14) Yrd. Doç. Dr. Selami KESLER 15) Yrd. Doç. Dr. Sinan KIVRAK 16) Yrd. Do. Dr. Selami BEYHAN Üretgenlik Ödülleri: 2007-2008 Birincilik Ödülü 2008-2009 İkincilik Ödülü

  2008 Üretkenlik Ödülü konulu Plaket Töreni Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ ve Elektrik-Elektronik

  Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

 • 15

  Rektör ve Dereceye Giren Bölümlerin Bölüm Başkanları

  Uluslararası yarışta Mühendislik Fakültesi’nde üretkenlikte birincilik kazanan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, bundan sonra Yrd. Doç. Dr. Sinan KIVRAK’ın çalışmalarında görüldüğü gibi bilimsel faaliyetlerin yurtiçi sanayi çalışmalarına, patent üretimine kaydırılmasını hedeflemelidir.

  Öğretim elemanlarından 6’sı aynı Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olup

  bunlardan, biri Bölüm Başkan Yardımcısı olmak üzere, 2 tânesi Yrd. Doç. olup 6 tânesi doktora ve 1 tânesi yüksek lisans yapmaktadır. Teknik Eğitim Fakültesi’nde de 3 tâne Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu bulunmaktadır.

  Bölüm Öğretim Üyeleri, Erasmus kapsamında ve diğer imkânlarla yeteri kadar

  yurtdışı tecrübeyi elde etmiş bulunmaktadırlar. Bölüm Öğretim üyelerinde Doç. Dr. Abdullah Tola, Pamukkale Üniversitesi Bilgi

  İşlem Dâire Başkan Vekilliği görevine ek olarak Rektörlüğün çeşitli komisyonlarında da görevlidir. Doç. Dr. Serdar İplikçi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı yapmış olup hâlen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Baş Editörlüğünü yürütmektedir. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TEMİZ ayrıca Pamukkale Üniversitesi Etik Kurulu üyesidir.

  Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TEMİZ hâlen görevini sürdürmektedir

  (Yukarıki resimde 2008 Üretkenlik Ödülü konulu Plâket Töreni görülmektedir).

 • 16

  2010 Mezûniyet Töreninde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm’ü Geçit Töreninde

  2010 Mezûniyet Töreninde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm’ü Geçit Töreninde

 • 17

  2010 Mezûniyet Töreninde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm’ü Geçit Töreninde

  2010 Mezûniyet Töreninde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm’ü Geçit Töreninde

 • 18

  2011 Mezûniyet Töreninde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm’ü Geçit Töreninde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TEMİZ, 2000’li

  yıllarda bir öğrencinin Kurban Bayramı’nı kutlamak amacıyla kendisine göndermiş olduğu e-mail iletisinden, mezun olan öğrencilerin yetişme kalitesi konusunda bir fikir sâhibi olduğunu dile getirmektedir. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ, öğrencinin kutlama cümlelerinden sonra kendi ağzından şöyle yazdığını dile getiriyor:

  “Hocam ben şu anda Çanakkale Radar Üssü’nde askerliğimi yapıyorum. Biz iki

  kişiyiz, buraya sınavı kazanarak girdik. Ben ikinci oldum. Birinci olan arkadaş ise, Bilkent Üniversitesi’nden…”

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm’ünden mezun olan öğrencilerden zaman

  zaman böyle alınan olumlu geri dönüşüm değerlendirmelerinden bâzıları aşağıdadır:

 • 19

  From: Ömer Haybat Save Address | Headers To: CC: Date: Mon, 18 Oct 2004 17:22:03 +0200 Subject: Merhaba Hocam...

  *********************** Your mail has been scanned by InterScan VirusWall. ***********-*********** Hocam nasilsiniz? Ben 2000 Elektronik mezunlarindan 95228016 numarali Ömer Haybat. Mezun olduktan sonra egitime Almayada devam etmeye basladim. Önce Almanca ögrendim ve simdi de Stuttgart üniversitesinde Bilgisayar Programlama alaninda hem master yapiyorum hem de calisiyorum. Allah'a sükür hersey yolunda. Bu sene nasip olursa masteri bitirip doktora calismalarina baslicam. Eger üniversite ögrencilerinden master amaciyla Almanyaya gelmek isteyen olursa elimden gelen her türlü yardimi yaparim. Ayrica sizin de Almanyadaki egitim sistemleri ve ders notlari konularinda herhangi bir ihtiyaciniz olursa lütfen cekinmeden bana bir mail yazin. Burdaki egitim süresince sizin ve diger hocalarimin ismini defalarca andim. Gercekten cok sey ögrenmisiz. insan karsilastirma yapinca ancak farkina varabiliyor. Bu son sömestirim ve buradaki ismi Regelungstechnik olan bir dersim var. Ancak ben bu dersi cok daha detayli bir sekilde Sayin Rafig Samedov hocamdan Otomatik Kontrol 1-2 olarak ögrenmistim. Burdaki ders bizim Pamukkale Üniversitesine nazaran cok daha yüzeysel isleniyor. Buradaki profesör ile sözkonusu dersin taninmasi hakkinda görüstüm. Eger bir adet imzali ve mühürlü ders icerik listesi gönderebilirseniz dersi yeniden almak zorunda kalmayacagim. Böylece bilgisayar programlama konularinda daha fazla yogunlasabilmek icin daha fazla vaktim olucak. Ben Pamukkale üniversitesinde gördügümüz dersin icerigini hazirladim. Ekte gönderdigim dosyanin eger sizde uygun görürseniz sadece imzalanip mühürlenmesi gerekiyor. Daha sonra Nazim Girgin adinda bir arkadasim gelip sizden alip bana göndericek. Saygilarimi sunarim. Ömer Haybat Go Back | Prev | Next | Reply | Reply All | Forward | Delete Go Back | Prev | Next | Reply | Reply All | Forward | Delete Message: 4 of 7 Printable Version

  From: "Omer Haybat" Save Address | Headers To: [email protected] CC: Date: Mon, 08 Nov 2004 13:30:07 +0100 Subject: Merhaba hocam

  *********************** Your mail has been scanned by InterScan VirusWall. ***********-*********** Sayin Hocam, Inanin mesaj yazdiginiza cok sevindim. 5 senemi gecirdigim üniversiteden sadece 4-5 arkadasim ve 2-3 hocamla kontagim kaldi. Eger Denizli'de olsaydim elbetteki böyle olmazdi. Ama ne yapayim kaderde egitime devam etmekte varmis. Yani ben hep ilerde ticaretle ugrasirim diye düsünüyordum. Buradaki profesörle tekrar görüstüm. „Tekrar ayni yazilari imzalatip getirtmenize gerek yok, profesörünüzün email adresini verin, cok gerekli olursa ben kendisi ile email araciligi ile kontak kurarim.“ dedi. Size bir mail yazacagini hic sanmiyorum. Dün bana kücük capli bir sözlü ve yazili yapti. Cözümlerimden cok memnun kaldi ve dersi kabul etti. Yani tekrar bisiler yazip imzalatip getirmeme gerek kalmadi. Bu dersin yerine simdi Digitale Regelsysteme adinda bir ders vericekler. Hocam burda dikkatimi cok ceken bir husus var, belirtmeden gecmek

 • 20

  istemedim: Mühendislik fakültelerinin hepsinde Makine, Elektronik, Bilgisayar, Uzay, Insaat… MATLAB’i cok asiri derecede fazla kullaniyorlar. Hocalarin sürekli kullandiklari cümle „MATLAB bir mühendisin hesap makinesidir.“ Elektronik ve Bilgisayar bölümlerinde MATLAB ve Matlab’in bir Toolbox’u olan Simulink cok fazla kullaniliyor. Sinavlarda dahil nasil bir soru sorarlarsa sorsunlar illaki sorunun bi yerinde birseyleri ya Matlab ile hesaplamamizi yada elde edilen sonuclari grafik halinde matlab’ta uygulamamizi istiyorlar. Allah’a cok sükür, sizin de ileri görüslülügünüz sayesinde Pamukkale Üniversitesindeyken MATLAB dersi almistim (Nümerik Analiz). Burdan Türkiye"deki ve Pamukkale üniversitesindeki gelismeleri takip etmek cok zor. Dularim sizlerle. Eger Üniversite ögrencilerinden egitim amaciyla Almanyaya gelmek isteyen varsa yardimci olmaya calisirim. iyi calismalar ve basarilar dilerim. Ömer Haybat _________________________________________________________________ Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE! http://messenger.msn.com/ Konu Teşekkür

  İçin Saffet OZYURT

  Tarih Cuma, Temmuz 28, 2006 4:08 ös

  Kime [email protected]

  Hocam,

  Ben 1997 yılında başladığım Pamukkale Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2001 yılında mezun oldum. Sizden aldığım kaliteli eğitim ve 4 yıl süren desteğiniz sayesinde önce Schneider Electric'te 2 yıl çalıştım ve şimdi Siemens San. Tic. A.Ş. de Eskişehir Bölge Sorumlusu olarak çalışıyorum. Üniversitemizin ve bölümümüzün sitesini incelerken mail adresinizi gördüm ve size nacizane bir teşekkür e-maili göndermeden geçemedim hocam. Bende ve dönem arkadaşlarımız da emeğiniz çok büyük. Herşey için öncelikle size ve sonra ekibinize çok teşekkür ederim.

  İnşallah hayat tekrar bizlere görüşme fırsatı verir.

  Saygılarımla,

  Saffet ÖZYURT SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eskişehir Büro İş Geliştirme Yöneticisi Adres : Arifiye Mahallesi Başan Sokak Atılgan İşmerkezi No:1/605 ESKİŞEHİR Tel : 0 222 220 40 42 Faks : 0 222 220 40 44 GSM : 0 532 304 58 98 e-mail : [email protected] This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean.

  "kagan koray ayten" Add to Address Book Add Mobile Alert

  To: [email protected], [email protected]

 • 21

  Subject: Merhaba Hocam

  Date: Mon, 10 Sep 2007 21:36:45 +0000

  Oncelikle ellerinizden saygı ve hürmetle öpüyorum. Ben 2004 yılı mezunlarınızdan Kagan Koray Ayten. Size uzundur yazamadığım için affınıza sığınarak sizden özür diliyorum. İşleriniz umarım yolunda ve sağlığınız yerindedir. Sizi İngiltere'de bulunduğum süre içinde hergün hatırlamıyorum desem inanin ki yalan olur. Siz benim hayatımda karsılaştığım gerçek bir vatansever ve iyi bir türkçüsünüz. Hatırlarsanız o muhtesem ve feyz aldıgım bilgi birikiminizle bizlere derslerinizde nasihatlarda bulunur ve düzgün ve dolu dolu yetişmemiz için çaba sarfederdiniz. Ne kadar haklıymışşınız hocam! Biz Türk milleti olarak gerçektem bodur kalmışız. Ve millet olarak cahillik almış başını gidiyor. Bunları dısarıda kaldıgım süre boyunca daha iyi ve yakından görme fırsatı buldum. Hergün bazı seylerı gordukce kahr oluyorum desem yerıdır. Bunları anlatrak sizin zamanınızı daha fazla almak ıstemıyorum. Ben ise size daha önce soyledıgım gıbı Cardiff Üniversitesinde Medikal Elektronik üzerine mastıra baslamıstım ve basındada bır TÜRK hoca vardı. Ve bu Türk gecınen kısı benım hayatımda cok seyı degıstırdı. Bu TÜRK her zaman sızın anlattıgınız bu vatan haınlerınden bırı cıktı. Turklerle konusmayı sevmeyen, ulkesını sevmeyen, turkce dahı konusmayı sevmeyen (kendının deyımıyle) bır kısı cıktı. Bunun uzerıne bu kısıden ayrılmak zorunda kaldım ve haberlesme muhendıslıgı uzerıne mastırımı bıtırdım. Sımdıde yuksek bır basarı gosterdıgımden dolayı ıkı unıversıteden burs cıktı ve

 • 22

  bırını tercıh ettım ve ekım ayının bırınde Mekatronik mühendisliği üzerine doktoraya baslıyorum. Allahın izni ile 2,5 yıl içinde tamamlamayı dusunuyorum. Doktoraya baslayacagım unıversıtede de bana ayrıca doktorayı bıtırınce 5 yıllık hocalık sozlesmesınde bulundular. Tabıkı bunu kabul etmıs durumda degılıım. Zaman nelerı getırır bılınmez sayın hocam. Sizin ve sizin gibi değerli hocalarımın hakkını nasıl odeyecegım bilemiyorum. Yanınıza bırgun gelıp ellerınızden opmek ıstıyorum. Saygılarımla Kagan Koray Ayten Cardiff Üniversitesi Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Bath Üversitesi Doktora Öğrencisi [email protected]

  Bölümümüzden 2000 yılında mezun olan ÇAĞLAR İLHAN ziyaret etti

  Dedi ki:2004de İZMİR TEDAŞ’A müracaat eden 20 adaydan kazananların 16 tısı PAU Müh. Fak. E-Elektronik Mühendisliği mezunu idi. Müdür bizzat beni çağırarak hayretini belirtti İŞLETME BÖLÜMÜ MD: YARD:0506 930 59 77

  (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm’ü hocalarından Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖEK Bey’e gönderilen bir ileti): Slm Ahmet ----- Original Message ----- From: omer kurt

 • 23

  To: [email protected] Sent: Tuesday, September 13, 2005 9:32 PM Subject: Tesekkur Hocam ben sizin şu an öğrencinizim. Adım Ömer Kurt ve numaram 03228027. Benim size elektronik posta göndermemdeki sebep teşekkürdür. İzmir’de güvenlik sistemleri ve cihazları üreten bir işletmede staj yapmaktayım. Bu staj süresinde ODTÜ’den, Ege’den Dokuz Eylül’den ve KATÜ’den arkadaşlarım oldu. Onlardan edindiğim izlenime göre hiç de geri olmadığımızı hatta birçok konuda da onlara göre ileride olduğumuzu gördüm.O okullarda laboratuar dersinde deneylerin ikişer üçer kişilik yapıldığını öğrendim bizde herkes tek.Bizde iki tane önemli simülasyon programı gösteriliyor bu da önemli bir avantaj.Elektronik 1-2-3 ve sayısal sistemler 1-2 derslerinin ikinci sınıf itibariyle görmüş olmamız da bir avantaj.Tabi ki iki sene önce yapılan müfredat değişikliğinin ne kadar yerinde olduğunu gördüm.Bu değişen dünyaya ayak uydurmak demektir.Bu değişime öncülük eden, destekleyen tüm hocalarıma ve size teşekkür ediyorum bütün samimiyetimle.Umarım ki bu değişim sürekli devam eder ve bölümümüz hak ettiği yeri en kısa zamanda alır. Yeni öğretim yılı hepimize hayırlı olur inşallah.

  Bir insanın kendisini geçmişinde faydalı olarak görmesi,

  gelecekteki çalışmaları için ilâve bir enerji kaynağına sâhip olması demektir.

  Prof. Dr. Mustafa TEMİZ