35
Patologie kostí Patologie kostí

Patologie kostí

  • Upload
    lukas

  • View
    80

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Patologie kostí. Celkové vývojové anomálie. (kosti – buňka, orgán, tkáň) ( OSTEO)CHONDRODYSPLAZIE primár.anomálie chrupavek - variabilita TEZAURISMÓZY OSTEOPETRÓZA defekt.osteoklastická resorpce mineralizované kost.t., kumulace primár. a sek. spongiózy v k.dřeni - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Patologie kostí

Patologie kostíPatologie kostí

Page 2: Patologie kostí

2

Celkové vývojové anomálie (kosti – buňka, orgán, tkáň)

(OSTEO)CHONDRODYSPLAZIEprimár.anomálie chrupavek - variabilita

TEZAURISMÓZY OSTEOPETRÓZA

defekt.osteoklastická resorpce mineralizované kost.t.,kumulace primár. a sek. spongiózy v k.dřeni

(infekce prekurzorů BVD, FeLV, ALV) OSTEOGENESIS IMPERFECTA

defekt. apozice osteoblastů, def.tvorba osteoidu

Místní vývojové anomálie

Cervikální vertebrální stenotická myelopatie (Wobbler)

Page 3: Patologie kostí

3

Page 4: Patologie kostí

4

Page 5: Patologie kostí

5

Page 6: Patologie kostí

6

Obecné reakce kostní tkáně na poškození

Alterace enchondrální osifikace interference s tvorbou kostní metafýzy

Působení těl. hmotnosti. na epifýzu, metafýzu, diafýzu infrakce, nekrózy osteocytů, fibroplazie, vláknitá kost

Sekvence resorpce a tvorby kostipatolog.stav : tvorba, resorpce

Rychlá novotvorba kostí = vláknitá kost callus, neoplasma, osteofyty

Alterace periostu exostózy, osteofyty, akropachie

Page 7: Patologie kostí

7

Page 8: Patologie kostí

8

Osteodystrofie(morf. definované, etipatogenet. nespec., polyfaktor.)

OSTEOPORÓZA (osteopenie, atrofie)nerovnováha tvorby a resorpce kosti

OSTEOMALÁCIEaktivní resorpce kosti, defekt v mineralizaci (def.P, vit. D)

RACHITIDAdefekt. mineralizace osteoidu, perzistence chrupavky

FIBRÓZNÍ OSTEODYSTROFIEhypokalcémie (renální, nutriční) - sek.hyperparatyreóza

SKORBUTdefekt.kolagenu a dif.prog. osteoblastů a chondrocytů, porucha

enchondrální osifikace

TOXICKÉ OSTEODYSTROFIEIntoxikace vit.D, A, F

Page 9: Patologie kostí

9

Page 10: Patologie kostí

10

Page 11: Patologie kostí

11

Page 12: Patologie kostí

12

Záněty kostí

Etiopatogeneze: 1. místní infekce pododermatitis, paronychia, stomatitis, periodontitis,

složité fraktury, celulitida, supurace

periostitis osteitis, osteomyelitis Traumata exostosis, artritis, polyartritis Sinusitis, rhinitis, otitis

2. hematogenní infekce(metafýzy, mladá zvířata)

osteitis, osteomyelitis vertebralis

Page 13: Patologie kostí

13

Page 14: Patologie kostí

14

Page 15: Patologie kostí

15

Page 16: Patologie kostí

16

Page 17: Patologie kostí

17

Page 18: Patologie kostí

18

Page 19: Patologie kostí

19

Patologické procesy kostí nejasné etiopatogeneze

Panosteitis psů (eosinofilní panosteitis) Hypertrofická osteopatie (akropachie, Marieho s.) Kraniomandibulární osteopatie psů Hypertrofická osteodystrofie psů Osteochondróza (osteochondritis dissecans, dyschondroplazie aj.) (porucha enchondrální osifikace - nekróza chrupavky a

dysplazie metafýzy artrózy ), polyfaktor.proces, predispozice u velkých plemen psů

Page 20: Patologie kostí

20

Pseudotumory a neoplazie kostí

Tumory s produkcí kostní tkáně osteom (lamelární kost.tk.deponovaná jako kompakta) osteosarkom (predilekce prox.humerus, dist. radius)

Tumory s produkcí chrupavkové tkáně (ovce) chondrom, osteochondrom chondrosarkom, multilobulární kostní tumor (lebka)

Fibrózní a fibrokostní tumory intraosální, periosteální, (fibrózní dysplazie – kůň), fibrosarkom

Page 21: Patologie kostí

21

Page 22: Patologie kostí

22

Page 23: Patologie kostí

23

Page 24: Patologie kostí

24

Page 25: Patologie kostí

25

Page 26: Patologie kostí

26

Page 27: Patologie kostí

27

Page 28: Patologie kostí

28

Patologie kloubů Vývojové anomálie: dysplazie kyčelního kloubu Regresivní procesy: primární, sekundární artrózy arthrosis deformans, podotrochlitis, ankylosis,

Degenerace intervertebrálních disků: Chondrodystrofická p.: progresiv.deg.nucleus p. chrupavčitá tkáň degenerace, mineralizace degenerace annulus f. protruze (dorz.) Ostatní plemena.: fisury an.f. a ruptura protruze Následky: komprese míšních kořenů, dura mater a myelomalacie - „spinální šok“ Spondylosis deformans Záněty : arthritis, polyarthritis, synovitis, tendovaginitis, bursitis, diskospondylitis

Page 29: Patologie kostí

29

Page 30: Patologie kostí

30

Page 31: Patologie kostí

31

Záněty

Arthritis: infekční (serózní, fibrinózní, purulentní); neinfekční - erozivní (revmatoidní) – chronická deformující artritida neerozivní (polyarthritis) Polyarthritis, synovitis, tendovaginitis;

Bursitis: Brucella sp.

Discospondylitis: Brucella sp., Erysipelothrix sp.

Page 32: Patologie kostí

32

Page 33: Patologie kostí

33

Page 34: Patologie kostí

34

Page 35: Patologie kostí

35