PDF ( 134 )

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.7 No.1 (2016), 164-187

  Matematik retmenlerinin GeoGebra ile Hazrlanan alma

  Yapraklar zerine Grleri1

  Semirhan Gke2, Arzu Aydoan Yenmez

  3 ve lknur zpnar

  4

  z: Son yllarda bilim ve teknoloji alanndaki kkl yenilikler, matematii kullanma biimimiz ile matematik

  renme ve retme srelerimizi yeniden biimlendirmitir. Eitim alannda deiim ve geliimin

  gereklemesinin bal olduu etkenlerden biri kukusuz retmenlerdir. Alanyazn incelendiinde, retmenlerin bilgi-iletiim teknolojilerini etkili biimde kullanma ve retim srecine katma noktasnda

  eksiklerinin olduu, kendilerini yeterli grmedikleri anlalmaktadr. Buradan hareketle bu almada GeoGebra

  kullanlarak retmenlerin retim srecinde ve ncesinde uzman yardm almakszn dorudan

  uygulayabilecekleri alma yapraklarnn gelitirilmesi ve hazrlanan alma yapraklarnn uygulanabilirlii ve

  etkililii zerine grlerinin incelenmesi amalanmtr. zel durum almas ynteminin kullanld

  aratrmann katlmclarn bir Anadolu lisesinde grev yapan be matematik retmeni oluturmaktadr. Verilerin toplanmasnda yar-yaplandrlm mlakatlar kullanlmtr. Bulgular alma yapraklarnn

  matematik retimine etkileri, retim srecinde kullanmnn renciler zerindeki etkileri, uygulanmas iin

  gerekli eitim altyaps ve retim srecinde uygulanabilirlii kapsamnda ele alnmtr. Kullanlan alma yapraklarnn renci merkezli olmasnn, bilgisayar destekli eitime ynelik bir yazlm reten yapda

  olmasnn, zellikle de uzman yardm almakszn temel bilgisayar bilgisiyle uygulanabilmesinin bilgisayar

  retim ortamlarnda etkin biimde kullanmak isteyen retmenlere katk salayaca dnlmektedir.

  Anahtar Kelimeler: Matematik eitimi, GeoGebra, alma yapra, ikinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri, retmen grleri

  DOI: 10.16949/turcomat.21979

  Abstract: Learning and teaching process of math and the form of how we use math has been reshaped with the

  radical innovations in science and technology in recent years. One of the important factors in the education field which the realization of change and development are undoubtedly connected is teachers. When considered in the

  literature, it is seen that teachers has lacking in effective use of information-communication technologies and

  integrated in the teaching process, also it seems that they feel inadequate in using information-communication technologies. From this determination, it is aimed to investigate teachers views on the feasibility and

  effectiveness of worksheets which are developed in this study to allow teachers using GeoGebra in the teaching

  process without expert assistance in lesson and before the lesson. A case study of the research method is used. The participants of the study are five mathematics teachers that are working in a High School. In collecting the

  data, semi-structured interviews were used. Results were handled with the themes which are the effects of

  worksheets, the impact of worksheets on students and the process of education and training required for the

  implementation feasibility. Worksheets are expected to provide contribution to teachers who want to use

  computer effectively in their teaching process since the worksheets; are student centered, has an instructive

  structure of a software intended for computer assisted education and can be implemented with the basic computer knowledge, especially without expert assistance.

  Keywords: Mathematics education, GeoGebra, worksheet, quadratic functions and graphics, teachers view.

  See Extended Abstract

  1Bu alma 2. Trk Bilgisayar ve Matematik Eitimi Sempozyumunda sunulan bildirinin geniletilmi halidir. 2Yrd. Do. Dr., Nide niversitesi, Eitim Fakltesi, Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Blm,

  semirhan@gmail.com 3Yrd. Do. Dr., Nide niversitesi, Eitim Fakltesi, lkretim Blm,aydogan.arzu@gmail.com 4Yrd. Do. Dr., Nide niversitesi, Eitim Fakltesi, lkretim Blm, ilknurozpinar@gmail.com

  http://doi.org/10.16949/turcomat.21979mailto:semirhan@gmail.com

 • Matematik retmenlerinin GeoGebra ile Hazrlanan alma Yapraklar zerine Grleri

  165

  1. Giri

  Bireylerin iinde bulunduumuz an anlayna ve koullarna uygun ortamlarda

  yaama istekleri ve beklentileri, teknolojinin hzla gelimesini kanlmaz hale getirmitir

  (Yenilmez ve Karaku, 2007). Bu srete teknoloji gnlk yaam ile btnlemi, bu

  durum eitim alann da dorudan etkilemitir. Bilim ve teknoloji alanndaki son yllarn

  kkl yenilikleri de rencilerin hedeflenen becerilere ulamasnda teknoloji kullanmnn

  rolnn nemli olduunu gstermektedir. Bu balamda sz konusu yenilikler ile

  matematii kullanma biimimiz ile matematik renme ve retme srelerimiz yeniden

  biimlenmitir (MEB, 2013). Teknoloji kullanlarak grselletirilen matematik derslerinin

  rencilerin daha ok duyu organna hitap ederek bilisel ve duyusal adan onlara katk

  salayaca gz nnde bulundurulduunda rencilerin konuyu anlamalarn da

  kolaylatracandan, teknolojinin matematik retimin her aamasnda kullanlmas

  nerilmektedir (Karal ve Abdsselam, 2009).

  Teknoloji, matematiin retilmesini etkiledii ve renmeyi gelitirdii iin

  matematik renme ve retme srecinin vazgeilmezidir (NCTM, 2000). Bilgisayar

  teknolojisindeki gelimeler dorultusunda renenlere etkili ve grsel renme ortamlar

  salayacak matematik yazlmlar da eitlenmitir. rnein, matematik eitiminde

  renenlerin daha ok cebir ile geometri alanlar arasndaki ilikileri kurabilmelerini

  amalayan dinamik bir matematik yazlm olan GeoGebra matematik retim

  programlarnda nemli bir yere sahiptir. Ayrca ortaokuldan niversite dzeyine kadar

  rencilere yeni bilgileri kefetme frsat vermesi, soyut kavramlar grselletirmelerine

  yardmc olmasnn (Selik ve Bilgici, 2011) yan sra rencilerin varsaymda

  bulunmalarn, genelleme yapmalarn, snama ve reddetme gibi zihinsel becerilerini

  gelitirerek (Baki, 2000a; Corbalan, Paas & Cuypers, 2010; Kutluca ve Birgin, 2007)

  matematii daha iyi anlamalarn salayan, hem retme hem de renme arac olarak

  kullanlabilecek yazlmlardan biridir (Alkan ve zg, 1989; Hohenwarter & Jones, 2007;

  Hohenwarter & Preiner, 2007; Hohenwarter, Preiner & Yi, 2007). Kullanm srasnda

  sunduu kolaylklar, zaman tasarrufu salamas, kullanclara cretsiz olarak sunulmas ve

  eitli dillere evrilmi olmas gibi nitelikleri matematik retiminde ve reniminde

  tercih edilmesini salamaktadr (Hohenwarter & Preiner, 2007). GeoGebra denklem ve

  koordinatlar dorudan girebilme, fonksiyonlar cebirsel tanmlama gibi sembolik ve

  grselletirme zelliinin yan sra nokta, doru paralar, dorular ve konik kesitleri gibi

  kavramlar barndrp bu kavramlar arasnda dinamik ilikiler salamaktadr (Dikovi,

  2009; Hohenwarter & Jones, 2007; Kutluca ve Zengin, 2011b).

  Eitim alannda deiimin ve geliimin gereklemesinin bal olduu etkenlerin en

  nemlilerinden biri kukusuz retmenlerdir. retmenlerin beklenen deiimi

  gerekletirebilmeleri iin ncelikle kendilerinin bu deiimi kabul etmeleri ve zellikle

  teknoloji alannda gerekleen gelimeler konusunda bilgi sahibi olmalar gerekmektedir

  (Baki, 2000b; Hardy, 1998; Oral, 2004). Hizmet ncesi eitimleri srasnda retmenlere

  temel mesleki bilgi, beceri ve tutumlar kazandrmak mmkndr. Ancak lisans renimi

  sresince retmenlik mesleine ynelik edinilen bilgiler bir sre sonra gncelliini

  yitirip eskiyeceinden bu bilgiler meslek yaam srecinde yeterli olmayacaktr. Biliim

 • S. Gke, A. Aydoan-Yenmez, . zpnar

  166

  teknolojilerindeki hzl gelimeler dikkate alndnda bu sre daha da abuk ilemektedir

  (Kele ve elik, 2013). Dolaysyla gnmzde eitimde teknoloji kullanmyla ilgili

  olarak retmenlere mesleki geliimleri konusunda destek salanmas bir ihtiyatan te

  zorunluluk haline gelmektedir (Yldz, Sartepeci, Seferolu, 2013). Bu balamda,

  retmenlere destek amal farkl ieriklerde teknolojiye ynelik hizmet-ii eitimlerin

  dzenlendii bilinmektedir. Ancak lkemizde bilgisayarlarn renme ortamlarna entegre

  edilmesine ynelik bilgisayar destekli retim kategorisindeki kurslarn ve altaylarn

  says yetersizdir (Kele ve elik, 2013). lkemizde 3. Gelecek in renme Konferans

  bnyesinde Avrasya GeoGebra Toplants (AGT) olarak adlandrlan bir toplant

  kapsamnda Trkiyenin eitli blgelerinden gelen 96 retmene; GeoGebrann temel

  zellikleri ile ilgili bilgilerin verildii, kendilerine uygulamalar yapma frsat sunulduu

  ve snf ortamlarnda kullanlabilecek rnek etkinliklerin yapm aamalarnn uygulamal

  olarak gsterildii; 6 saat GeoGebray matematik eitiminde kullanma konulu bir

  altay dzenlenmitir. altayn sonunda retmenler GeoGebray tercih edilebilir ve

  snf ortamlarnda kullanlabilir bulduklarn ve AGTyi beklentilerinin karland bir

  hizmet ii eitim olarak deerlendirdiklerini belirtmilerdir (Kabaca, Aktmen, Aksoy ve

  Bulut, 2010).

  Gelien teknolojinin snflarda etkin kullanmyla renci baarsn artrmak amal

  geirilen projelerden sonuncusu, Milli Eitim Bakanl ile Ulatrma Bakanlnn

  ibirlii iinde yrtt, FATH (Frsatlar Artrma ve Teknolojiyi yiletirme Hareketi)

  adl projedir (Kayaduman, Sarkaya ve Seferolu, 2011; MEB, 2012). FATH projesinin

  ana bileenlerinin birini de retmenlerin hizmet-ii eitimi oluturmaktadr. Ancak

  retmenlerin hizmet-ii eitimlerinde ciddi eksikliklerin olduu yaplan birok almada

  ortaya konulmutur (Banolu, Madenolu, Uysal ve Dede, 2014; Pamuk, akr, Ergun,

  Ylmaz ve Ayas, 2013; Yldz, Sartepeci ve Seferolu, 2013).

  Yldz ve arkadalar (2013) FATH projesi kapsamnda dzenlenen eitimde teknoloji

  kullanmnn yay