PEMBANGUNAN DAN ALAM SEKITAR - DAN ALAM SEKITAR ALAM SEKITAR DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA TERHADAP PEMBANGUNAN page 1
PEMBANGUNAN DAN ALAM SEKITAR - DAN ALAM SEKITAR ALAM SEKITAR DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA TERHADAP PEMBANGUNAN page 2

PEMBANGUNAN DAN ALAM SEKITAR - DAN ALAM SEKITAR ALAM SEKITAR DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA TERHADAP PEMBANGUNAN

Embed Size (px)

Text of PEMBANGUNAN DAN ALAM SEKITAR - DAN ALAM SEKITAR ALAM SEKITAR DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA TERHADAP...

PEMBANGUNAN DAN ALAM SEKITARPEMBANGUNAN MENURUT ISLAM

Pembangunan adalah suatu yg lebih luas ia meliputi semuaaspek pembangunan kebendaan dan pembangunan manusiakeseluruhannya.

ASAS PEMBANGUNAN ISLAM

1. Tauhid- Manusia mestilah menjaga dan mentadbir alam dgnsebaik2nya.

2. Rububiyyah- Manusia harus berusaha merancang pembangunan selarasdgn sifat Allah yg berkuasa utk mengatur hidup manusia

3. Khalifah- Manusia hanya sebagai kalifah di dunia ini, yg berkuasaadalah Allah

4. Tazkiyah (Penjernihan jiwa dan ketinggian akhlak)- Pembangunan yg didirikan manusia mestilah dijagasupaya tidak mendatangkan bencana.

CIR

I-CIR

IPE

MB

AN

GU

NA

N

DA

LAM

ISLA

M

Pembangunan dalam Islam adalahterhadap diri manusia itu sendiri di sampingpembangunan persekitaran, fizikal dansosiobudaya

Memastikan wujudnya manusia ygsempurna

Menyeluruh, merangkumi aspek-aspekmoral, kerohanian dan kebendaan

PEMBANGUNAN DAN ALAM SEKITAR

ALAM SEKITAR DAN TANGGUNGJAWAB

MANUSIA TERHADAP

PEMBANGUNAN

Alam sekitarmerupakan hak Allah kpd setiap manusia

Manusia perlu berhati2 menggunakan sumber

alam supaya tidakterkelur drpd kehendak

dan ketentuan Allah S.W.T

Allah S.W.T memberikemudahan kpd

manusia utk menerokadan menggunakan

sumber alam ciptaan-Nya mengikut

sempadan, peraturandan adab yg telah

ditentukan oleh Allah