POMORSKO PRAVO 2: ugovori o iskorištavanju pomorskih ...law. ?· POMORSKO PRAVO 2: ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova Ak. god. 2016./2017. Prezentacija služi samo kao podsjetnik za učenje i nikako ne može

 • View
  224

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • POMORSKO PRAVO 2: ugovori o iskoritavanju pomorskih brodova

  Ak. god. 2016./2017.

  Prezentacija slui samo kao podsjetnik za uenje i nikako ne moe sluiti kao jedina literatura za pripremanje ispita!Popis literature za ispit moete pronai na stranicama Katedre.

 • - 2 osnovne skupine ugovora o iskoritavanju brodova:

  I. Ugovori o pomorskom plovidbenom poslu:1. Ugovori o prijevozu stvari morem

  a) - brodarski ugovor b) - pomorsko-prijevozniki ugovor

  2. Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem3. Ugovori o tegljenju i potiskivanju morem4. Ugovori koji se odnose na druge plovidbene poslove (neimenovani ugovori)

  II. Ugovori o zakupu broda

  PresenterPresentation Notes

 • UGOVORI O ISKORITAVANJUBRODOVA

  Ugovori o pomorskom plovidbenom poslu

  Ugovor o zakupu broda

  Prijevozstvari

  Prijevozputnika Tegljenje Ostali

  Pomorskoprijevozniki Brodarski

  Cijelimbrodom

  Odreenimprostorom

  Razmjernimdijelom brodaNa putovanje Na vrijeme

 • I. Ugovori o pomorskom plovidbenom poslu

  - ugovori o plovidbenom poslu su ugovori o djelu

  - nositelj plovidbenog pothvata je poduzetnik, prijevoznik, onaju ije ime i za iji raun se obavlja plovidba

  - po naem pravu brodar ostaje poduzetnik pomorskogplovidbenog pothvata i ako, zadravajui upravu nad brodom,prepusti korisniku prijevoza pravo da se slui brodom radiprijevoza svojih stvari ili stvari treih osoba

 • 1. Ugovori o prijevozu stvari moremMeunarodni izvori:

  Konvencija o izjednaenju nekih pravila o teretnici (Konvencija oteretnici), 1924. (Haka pravila)

  Protokol o izmjeni Konvencije o teretnici, 1968. (Hako-Visbyjska pravila)Protokol o izmjeni Konvencije o teretnici, 1979. (SDRProtokol)

  Konvencija UN o prijevozu robe morem, 1978. (Hamburkapravila)

  Konvencija o ugovorima o meunarodnom prijevozu robe ucijelosti ili djelomino morem, 2009. (Rotterdamska pravila)

 • Ugovori o prijevozu stvari morem- Ugovorom o prijevozu stvari prijevoznik se obvezuje prevesti stvari

  brodom, a naruitelj prijevoza platiti vozarinu.

  - Bitni elementi ugovora:a) stvarb) prijevozni put

  c) prijevoz brodomd) plaanje vozarine

  Stranke ugovora:PrijevoznikNaruitelj

  Krcatelj*Primatelj*

 • 1. a Brodarski ugovor

  - Definicija ugovora- to je bitni element ugovora- Podjela

  - Brodarski ugovor za vie putovanja ili brodarski ugovor na vrijeme zacijeli brod mora se sastaviti u pisanom obliku

  - tzv. supstitucijska klauzula

 • 1. b) Pomorsko-prijevozniki ugovor

  - Definicija ugovora- to nije bitni element ugovora

  - Zakljunica

 • Prijevozne isprave u prijevozu stvari morem:

  1.2.3.

  Isprave o ugovoru o prijevozu stvari morem:

  1.2.3.

 • Provedba ugovora o prijevozu stvari morem:1. pripremno putovanje i stavljanje broda na

  raspolaganje u ukrcajnoj luci2. preuzimanje tereta na prijevoz ukrcaj i slaganje

  tereta na brod3. putovanje od ukrcajne do odredine luke4. iskrcaj tereta i predaja naruitelju ili drugom

  primatelju

  Prestanak ugovora o prijevozu stvari morem

  PresenterPresentation Notes

 • 2. Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem

  Meunarodni izvori:

  Atenska konvencija o prijevozu putnika i prtljage morem,1974.

  Protokol o izmjeni Atenske konvencije, 1976. (SDR)Protokol o izmjeni Atenske konvencije, 1990. (povieni

  iznosi ograniene odgovornosti prijevoznika)Protokol o izmjeni Atenske konvencije, 2002. - Atenska

  konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem,2002.

 • Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem

  - Ugovorom o prijevozu putnika prijevoznik se obvezujeputnika prevesti brodom, a putnik platiti prevozninu.

  - prijevoznik

  - putnik

  - prtljaga

  - neformalni pravni posao

 • Prijevozne isprave u prijevozu putnika i prtljage morem:

  - putna karta- prtljanica

 • IZRAVNI PRIJEVOZ

  - Prijevoz u kojem sudjeluje nekoliko prijevoznika iz iste grane prometa

  - Prijevozne isprave:- za prijevoz stvari: izravna teretnica- za prijevoz putnika i prtljage: izravna putna karta i izravna

  prtljanica

 • 3. Ugovori o tegljenju i potiskivanju morem

  - Ugovorom o tegljenju obvezuje se brodar tegljaa svojimbrodom tegliti ili potiskivati drugi brod ili objekt do odreenogmjesta, ili za odreeno vrijeme, ili za izvoenje odreenogzadatka, a brodar tegljenog, odnosno potiskivanog brodaobvezuje se za to platiti tegljarinu.- koristi se zbog ____________________- smatra se, ako nije drugaije ugovoreno, da tegljenjemupravlja ____________________- prema prostoru na kojem se obavlja moe biti:

  a)b)

 • Prijevoz tegljenjem

  - poduzetnik tegljaa moe ugovoriti i prijevoztegljenjem u tom sluaju on krca teret u svoj ilitui brod i tegli taj brod

 • 4. Ugovori koji se odnose na druge plovidbene poslove

  - neimenovani ugovori njima se obavljaju ostali poslovipomou broda: npr. polaganje kabela, graevinski poslovi,ribolovna djelatnost, znanstveno istraivanje itd.

 • II. Ugovori o zakupu broda

  - Ugovorom o zakupu broda zakupodavatelj dajezakupoprimatelju odreeni brod na uporabu, uz plaanjezakupnine, radi obavljanja pomorske plovidbene djelatnosti.- ugovor o uporabi- mora biti sklopljen u pisanom obliku- zakupoprimatelj, zakljuujui ugovore o pomorskimplovidbenim poslovima u svoje ime i za svoj raun, stjeesvojstvo brodara

  POMORSKO PRAVO 2: ugovori o iskoritavanju pomorskih brodovaAk. god. 2016./2017.Slide Number 2Slide Number 3I. Ugovori o pomorskom plovidbenom poslu1. Ugovori o prijevozu stvari moremUgovori o prijevozu stvari morem1. a Brodarski ugovor1. b) Pomorsko-prijevozniki ugovorSlide Number 9Provedba ugovora o prijevozu stvari morem:2. Ugovori o prijevozu putnika i prtljage moremUgovori o prijevozu putnika i prtljage moremPrijevozne isprave u prijevozu putnika i prtljage morem:IZRAVNI PRIJEVOZ3. Ugovori o tegljenju i potiskivanju moremPrijevoz tegljenjem4. Ugovori koji se odnose na druge plovidbene posloveII. Ugovori o zakupu broda