Pp Pandu Puteri 3

Embed Size (px)

Text of Pp Pandu Puteri 3

 • PANDU PUTERI KADET

 • KANDUNGAN Prinsip-prinsip Asas PertubuhanPerlembagaan PertubuhanLambang, cogan kata, lagu dan bendera pertubuhan

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANPERSETIAAN PANDU PUTERI

  Bahawa Dengan Sesungguhnya Saya Berjanji Dan Bersetia Dengan Sedaya Upaya Menunaikan Kewajipan Saya Kepada Tuhan Raja Dan Negara Saya Malaysia Menolong Orang Setiap Masa, dan Mematuhi Undang-Undang Pandu Puteri

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANUNDANG-UNDANG PANDU PUTERI

  Seorang Pandu Puteri sentiasa taat dan setia.Seorang Pandu Puteri boleh dipercayai.Seorang Pandu Puteri suka menolong orang lain.Seorang Pandu Puteri sentiasa bersopan santun.Seorang Pandu Puteri bersahabat dengan semua orang dan bersaudara dengan ahli Pandu Puteri yang lain.Seorang Pandu Puteri berbuat baik kepada haiwan dan menjaga benda-benda yang hidup.Seorang Pandu Puteri sentiasa menurut perintah.Seorang Pandu Puteri bersemangat dan bergembira walaupun dalam kesulitan.Seorang Pandu Puteri sentiasa berjimat cermatSeorang Pandu Puteri suci dalam fikiran,perkataan dan perbuatan.

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHAN

  PIAGAM

  Persatuan Pandu Puteri Malaysia sentiasa:Menyediakan latihan Pandu Puteri yang berkualitiMenerapkan sifat-sifat kepemimpinan yang tulin melalui Program Pandu PuteriMelahirkan ahli yang berkaliberMenonjolkan ahli yang mempunyai nilai-nilai murniMenampilkan ahli sebagai warga negara yang sihat dan bergunaMenggalakkan ahli berbakti secara sukarela tanpa apa-apa ganjaran

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANVISI DAN MISI

  Misi "Persatuan Pandu Puteri Malaysia mempunyai komitmen melahirkan golongan wanita, remaja dan dewasa yang berkaliber melalui penerapan ilmu, kemahiran dan nilai Pandu Puteri demi kepentingan nusa, bangsa dan antarabangsa." Visi "Persatuan Pandu Puteri Malaysia bertujuan menjadi sebuah organisasi yang dinamik dan efektif untuk wanita, remaja, dan dewasa."

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANNILAI-NILAI TERAS

  PPPM percaya bahawa semua ahli perlu menonjolkan nilai-nilai seperti berikut setiap masa:IntegritiKejujuranHormat-menghormatiTolerasiKasih SayangBantu-membantu

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANOBJEKTIF AM

  Objektif am PPPM ialah untuk membantu mendidik dan melatih wanita remaja dan dewasa supaya bersifat taat setia, berdikari, berdisiplin, sedia memberi khidmat, berinisiatif dan berdaya kreatif.Harapan PPPM adalah untuk menghasilkan warga negara yang peka, berguna, bersih, cekap, amanah dan bertimbangrasa terhadap orang lain

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANMATLAMAT PPPM1

  "Memastikan semua persatuan Pandu Puteri Cawangan menyediakan program Pandu Puteri yang berkualiti

  Objektif 1Menyediakan khidmat sokongan untuk memastikan Pandu Puteri yang berkualiti di peringkat CawanganObjektif 2Membantu Majlis Kadet Pandu Puteri supaya lebih mantap dan kukuhObjektif 3Mengembangkan pendidikan tidak formal di kalangan ahliObjektif 4Meningkatkan prestasi pemimpinObjektif 5Meningkatkan jumlah ahliObjektif 6Membantu Persatuan Pandu Puteri Cawangan mengukuhkan dan memantapkan struktur dan pengurusanObjektif 7Meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANMATLAMAT PPPM2

  "Untuk mencapai pengiktirafan PPPM sebagai satu persatuan unggul untuk membolehkan wanita remaja dan dewasa mengenalpasti potensi mereka sepenuhnya

  Objektif 1Menonjolkan imej modenObjektif 2Menjadi penggerak utama dalam rangkaian pertubuhan bukan kerajaan (Belia)Objektif 3Memainkan peranan dalam rangkaian pertubuhan bukan-kerajaan (Wanita)Objektif 4Menjadikan Pandu Puteri sebagai pergerakan pendidikanObjektif 5Memperkukuhkan dan meluaskan hubungan dengan pemimpin wanita yang unggulObjektif 6Mempromosikan kewujudan Pandu Puteri di rantau Asia PasifikObjektif 7Menghebahkan sumbangan ahli PPPM/WAGGGS dalam pembentukan warga dunia

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANMATLAMAT PPPM3

  "Membina pakatan kerjasama bagi meningkatkan pengaruh dan peluang mengukuhkan dana persatuan

  Objektif 1Menjadi rakan kerjasama lain-lain organisasi yang membantu wanita remaja dan dewasaObjektif 2Agar bakal penderma dan penyokong persatuan memahami betapa besarnya faedah program Pandu Puteri kepada wanita remaja dan dewasaObjektif 3Menyokong penubuhan pakatan antara persatuan pandu puteri, pertubuhan kerajaan dan pertubuhan bukan-kerajaan di peringkat kebangsaanObjektif 4Agar bekas ahli atau tokoh Pandu Puteri memainkan peranan yang berkesan dalam memupuk semangat Pandu Puteri dalam pembangunan wanita remaja dan dewasaObjektif 5Mempelopori perjuangan wanita remaja dan dewasaObjektif 6Membantu Persatuan Pandu Puteri Cawangan mengukuhkan dan memantapkan struktur dan pengurusanObjektif 7Meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANASAS PROGRAMPerkembangan diri, sahsiah dan intelek

  Minat dan hobi

  Gaya Hidup Sihat

  Khidmat

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANELEMEN PROGRAMPerkembangan Jasmani

  Perkembangan Emosi

  Perkembangan Kerohanian

  Perkembangan Kognitif

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANKAEDAH PROGRAM

  Komitmen melalui Persetiaan & Undang-Undang (Commitment Through Promise & Law)Perkembangan Kendiri Berterusan (Progressive Self Development)Pembelajaran melalui Pengalaman (Learning by Doing)Sistem Berkumpulan (Through The Patrol System)Khidmat Masyarakat (Service in The Community)Aktiviti Luar (Outdoor Activities)Kerjasama Aktif antara ahli dewasa dan remaja (Active Cooperation Between Young and The adults)Simbolisme (Symbolism)

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANCARA HORMAT PANDU PUTERI

  Cara Pandu Puteri memberi dan menerima hormat adalah sama seperti hormat Pengakap. Semasa memberi hormat ini,tangan hendaklah diangkat separas dengan dahi dan berdiri dalam keadaan sedia.

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANMAKSUD HORMAT PANDU PUTERI

  Tiga jari menunjukkan tiga bahagian Persetiaan Pandu PuteriIbu jari yang diletakkan di atas jari kelingking bermaksud yang kuat membantu yang lemah

 • PRINSIP-PRINSIP ASAS PERTUBUHANPENGGUNAAN HORMAT PANDU PUTERI

  Semasa berjumpa dengan D.Y.M.M Sultan-sultan negeri,raja-raja,pembesar-pembesar negara dan negeri,pemimpin Pandu Puteri negara,negeri,daerahdan kumpulanSemasa menerima hadiah dan kurniaanSemasa istiadat mengibar benderaSemasa memberi penghormatan kepada jenazah

 • PERLEMBAGAAN PERTUBUHANAkta Pandu Puteri 1953 (Pindaan 1991) An Act for the incorporation of the Chief Commissioner of the Girl Guides Association of Malaysia; and to further and protect the activities and interests of the Girl Guides Association of Malaysia.Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia (Dikemaskini hingga September 2008)Dasar Pertubuhan dan Undang-Undang Am

 • LAMBANG PANDU PUTERI

 • LENCANA PANDU PUTERI DUNIA

  Tanda/SimbolMaksud1. Trefoil( tiga cabang ) *Warna Emas TrefoilIkrar Pandu PuteriMatahari yang bersinar-sinar di langit biru2. Bintang-bintang pada cabang trefoilBintang penunjuk jalan iaitu persetiaan dan undang-undang Pandu Puteri3. JalurJarum kompas sebagai penunjuk jalan yang harus dituju dalam Pandu Puteri4. TapakPerasaan kasih sayang semua manusia yang sentiasa bernyala dalam jiwa Pandu Puteri

 • LENCANA PANDU PUTERI MALAYSIA

  Tanda/SimbolMaksud1. TrefoilTiga bahagian ikrar Pandu Puteri2. Bintang pecah empat belas13 buah negeri di Malaysia dan 1 pecahan lagi yang menghala ke atas melambangkan jarum kompas yang bermaksud petunjuk jalan yang benar

 • LENCANA PERLANTIKANPANDU PUTERI

  LENCANA PERLANTIKAN PANDU PUTERI TUNAS, REMAJA, RENJER DAN PANDU PUTERI KADET

 • COGAN KATA PANDU PUTERI"Selalu Sedia"merupakan cogan kata Pandu Puteri. Ini bermaksud setiap ahli Pandu Puteri hendaklah sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan tanpa mengharapkan sebarang imbuhan dan balasan.

 • COGAN KATA PANDU PUTERIPANDU PUTERI TUNAS Tolong Orang Selalu (TOS)PANDU PUTERI REMAJA Selalu SediaPANDU PUTERI RENJER Selalu Sedia Terus Berkhidmat

 • LAGU PANDU PUTERIVersi Bahasa Melayu

  Arah kita jelas ke depan, Bendera berkibar; Tidak berlipat di dunia Harapan abadi; Bersatu untuk kebenaran, Persahabatan kukuh; Selagi dunia masih ada Akan nyanyi lagu ini. Yang cintakan kebenaran, Menetapkan janji; Dengan rela berjasa, setia abadi; Kebebasan kita tepati, Bersedia sama; Untuk semua miskin kaya, kita beri, yang terdaya.

 • LAGU PANDU PUTERIEnglish Version

  Our way is clear as we march on, And see our flag on high Is never furled throughout the world For hope shall never die We must unite for what is right In friendship true and strong Until the earth in its rebirth Shall sing our song. Shall sing our song. All those who loved the true and good Whose promises we were kept With humble minds whose acts were kind Whose honour never slept Those were the free and we must be Prepared like them to live To give to all, both great and small All we can give All we can give.

 • BENDERA PANDU PUTERIBENDERA PANDU PUTERI DUNIA

  Tiga blok atau petak jingga menyerong sederet di bahagian kanan bawah melambangkan 3 bahagian Persetiaan.Bahagian putih di penjuru melambangkan komitmen semua ahli Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia terhadap keamanan.Trefoil dunia dalam latar biru melambangkan matahari menyinari kanak-kanak di dunia.

 • BENDERA PANDU PUTERIBENDERA PANDU PUTERI MALAYSIA

  Tiga rangkaian daun lebar melambangkan tiga Persetiaan Pandu Puteri.Bintang pecah melambangkan 13 buah negeri serta Wilayah Persekutuan di Malaysia.Lencana Pandu Puteri Malaysia di tengah latar biru membawa maksud matahari menyinari setiap kanak-kanak di dunia.

 • SEKIAN, TERIMA KASIH