Prestigio MultiPhone Manual

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prestigio_MultiPhone_Manual

Text of Prestigio MultiPhone Manual

 • Zanme s Android telefonem

  Univerzln nvod na Prestigio telefony

  www.prestigio.cz

  Pidejte se k nm na Facebooku:http://www.facebook.com/Prestigio.cz

  V tto publikaci se dozvte, jak zat pracovat s telefonem se systmem Android, jak jsou jeho monosti, a jak jsou nejlep aplikace

  pro zatenky i pokroil uivatele.

 • ZAnme s Android telefonem 2

  obsah1 na vod2 multiPhone na dlani3 Vkldn baterie a sim karet4 sputn telefonu5 Hlavn plocha a prce s ikonami6 ti tlatka pro snadnj ivot7 ikony, kter byste mli znt8 Pipojen k internetu & et Google9 dal nastaven

  10 Bezpenost11 sprva kontakt12 nastaven e-mailov schrnky13 sprva soubor14 Hlasov vyhledvn15 Jak prohlet internet16 fotoapart a jeho funkce17 Hudba18 obchod Google Play

  i Vbr aplikac: Hryii Vbr aplikac: fotografovniii Vbr aplikac: ProduktivitaiV Vbr aplikac: dal zajmav aplikace

  Prvnch osmnct kapitol se vnuje zapnut, nastaven a zkladnm monostem telefon MultiPhone se

  systmem Android. V zvrench Vbrech aplikac jsme pro vs pipravili strun pehled praktickch i z-bavnch aplikac, kter vm odhal dal monosti MultiPhone.

 • ZAnme s Android telefonem 3

  11. na vod...Gratulujeme vm k zakoupen telefonu Prestigio MultiPhone, jednoho z nejoblbenjch chytrch te-

  lefon se systmem Android na trhu. Spolenost Prestigio svmi telefony otevr brnu k produktivnjmu,

  zbavnjmu a informovanjmu ivotu. S telefonem mete krom voln, psan zprv a prohlen inter-netu fotografovat snmky, natet videoklipy a hrt jednu ze stovek her dostupnch v obchod Google Play

  anebo lpe organizovat pracovn schzky a spolen s ostatnmi kolegy plnovat projekty i bhem cestovn.

  Spolenost Prestigio se v oblasti technologi pohybuje ji vce jak deset let a jej vrobky odpovdaj ps-nm zkaznickm standardm. Nemuste se tedy obvat, e by MultiPhone nedokzal vyhovt poadavkm,

  kter kladete na modern technologii a v ad ppad s nm najdete to nejoptimlnj een.

  V tto publikaci se dozvte ve podstatn o prci s telefonem a s jeho softwarovm vybavenm. Nvod

  je pipraven pedevm pro pln zatenky, ale i pokroil uivatel najdou adu tip, jak svoj prci s Mul-tiPhone rozit.

  Na vaem telefonu je pedinstalovan operan systm Android od spolenosti Google. V zvislosti

  na typu telefonu se verze Android me liit, vechny jsou vak navren se shodnm ovldnm a funkcemi.

  Pro ely tto pruky budeme pouvat verzi Android 4.1 Jelly Bean s adou vylepen oproti pedchozm

  verzm. Android je tak zkladnm operanm systmem pro tablety Prestigio a tm sjednocuje pracovn po-stupy a nvyky mezi telefony a tablety.

 • ZAnme s Android telefonem 4

  Vdli jste, e...

  Vce jak pt set milin lid vyuv telefony s operanm systmem Android. Pitom mohlo bt ve

  jinak. Mal spolenost s nzvem Android byla zaloena roku 2003 a o dva roky pozdji pela do vlastnic-tv spolenosti Google. Po tech letech vvojovch prac byl systm uveden na trh a ujal se tak rychle, e

  dnes jeho podl na trhu chytrch telefon kad den stoup.

  roztomil robot?

  Zelen robot se stal tv systmu Android od uveden prvnho telefonu na trh. V pvodnch n-vrzch nechybly loga s agresivn vyhlejcm rudm robotem, kter ale nakonec nebyly pouity, kdy

  vtvarnice Irina Blokov pedstavila zelenho robota, kterho si cel svt zamiloval.

  Popularita telefon i tablet se systmem Android za posledn roky strm stoup. Dvody jsou komfort-n prosted, snadn roziovn dalmi aplikacemi a cenov dostupnost. Systm se neustle rozvj a kad

  den pro nj vychzej nov aplikace. Spolenost Google je roziuje skrz obchod Google Play, nicmn ada

  z nich je na vaem MultiPhone ji nainstalovna.

  Pojme spolen objevovat asn svt Prestigio MultiPhone a Android!

 • ZAnme s Android telefonem 5

  1. Ovldn hlasitosti

  Stiskem horn i spodn strany upravte hlasitost vy-zvnn nebo pehrvn hudby.

  2. Vstup na sluchtkaVstup pro sluchtka se standardnm konektorem

  3,5mm.

  3. USB pipojen

  Pomoc dodvanho kabelu pipojte telefon k na-pjen prostednictvm elektrickho adaptru nebo

  k synchronizaci s potaem.

  4. NabdkaDotykem vyvolte na displeji nabdku aplikace. Ob-sah nabdky se li podle druhu aplikace.

  5. Zpt

  Dotykem se vrtte o krok zpt.

  6. Dom

  Dotykov tlatko pro nvrat na hlavn plochu.

  7. VypnnStiskem telefon zapnete, zamknete, odemknete

  anebo podrenm vypnete.

  8. Objektiv

  Hlavn objektiv pro fotografovn a naten videa.

  Vsledn kvalita je zvisl na modelu telefonu.

  9. Reproduktor

  Slou pro telefonovn s hlasitm odposlechem

  anebo pro pehrvn hudby.

  10. Objektiv

  Pedn objektiv pro videohovory. Kvalita fotografi

  se li podle telefonu.

  11. Reproduktor

  Pro standardn telefonovn.

  12. Otvor pro sejmut zadnho krytu

  multiPhone na dlani

  1 7

  11 10

  4 6 59

  8

  Obrzek je pouze ilustran, rozloen jednotlivch konektor a ovldacch prvk se u rznch model li, pesn popis pro dan model nalezne-te v jeho Strunm nvodu k obsluze, kter je ke kadmu modelu piloen.

  3 2

  12

 • ZAnme s Android telefonem 6

  odejmut zadnho krytu

  Telefony Prestigio MultiPhone DUO umouj vloen dvou SIM karet a rozen intern pamti dky pod-poe microSD/HC/XC karet. Pozice pro karty se stejn jako prostor pro baterii nachz pod zadnm krytem.

  Ped vloenm baterie a karet se ujistte, e je telefon vypnut a jednou rukou pevn podrte bok zazen.

  Tenkm pedmtem odjistte po obvodu kryt a vycvaknte ho z plastovch zmk.

  Varovn: Pi pouit nehtu pro nadzvednut krytu me dojt ke zrann.

  Vloen baterie

  Baterie je soust balen MultiPhone a ped pouitm pstroje mus bt vloena do telefonu. Kontakty

  baterie vlote k horn stran prostoru pro baterii a jemn zatlate pro jej umstn na pozici. Baterii vyjmejte

  pouze v ppad vmny nebo likvidace. Pi likvidaci baterie postupujte podle platnch norem o ekologickm

  zachzen s bateriemi.

  Obrzek je pouze ilustran, rozloen jednotlivch konektor a ovldacch prvk se u rznch model li, pesn popis pro dan model nalezne-te v jeho Strunm nvodu k obsluze, kter je ke kadmu modelu piloen.

  22. Vkldn bateriea sim karet*

 • ZAnme s Android telefonem 7

  instalovn sim karet

  Nad bateri se nachz pozice pro SIM karty. Lev pro kartu 1 je uren pro 3G WCDMA (kompatibiln s 2G kartou). Prav pro kartu 2 je urena pro GSM kartu. Ujistte se, e zlat kontakty na kart smuj dol. Micro SD kartu nasmrujte konektorem k pedn stran zazen a potitnou stranu karty k zadn stran zazen. MicroSD karta nen, krom model 4020 a 4300, soust balen.

  Po umstn SIM karty do telefonu vrate zadn kryt na sv msto a zajistte ho jemnm pitlaenm. Nyn

  mete v telefon zapojit do nabjen dodvanm USB kabelem, kter spojte s potaem nebo s elektric-kou zstrkou a zapojte do elektrick st.

  *Obrzky ukazuj instalaci SIM karet a vyjmut baterie z telefonu Prestigio MultiPhonePAP404 DUO

  Psluenstv

  Ve vaem balen Prestigio MultiPhone naleznete krom samotnho telefonu nsledujc doplky:

  Pouzdro na telefon (pouze u vybranch model). USB kabel. Ppojku do elektrick st 230 V, kter slou pro dobjen telefonu dodvanm USB kabelem. Sluchtka s mikrofonem pro poslouchn hudby a telefonovn bez nutnosti dret pstroj v ruce. Strun nvod k obsluze

  Soust balen jsou dle zkladn informace o prci s telefonem, mezinrodn zrun list, informace

  o zdravotnch rizicch spojench s pouvnm telefonu a pouen o ekologick likvidaci produktu.

  Obrzek je pouze ilustran, rozloen jednotlivch konektor a ovldacch prvk se u rznch model li, pesn popis pro dan model nalezne-te v jeho Strunm nvodu k obsluze, kter je ke kadmu modelu piloen.

 • ZAnme s Android telefonem 8

  Doba prvnho nabjen se me podle stavu baterie pi zapojen do elektrick st liit. V ppad, e

  uvidte po stisknut zapnacho tlatka animaci baterie, znamen to, e telefon jet nen pipraven k po-uit. V opanm ppad vs MultiPhone uvt animac a zamknutou obrazovkou. Odemknte obrazovku

  petaenm ikony zmku doprava.

  vodn nastaven

  1. Na prvn obrazovce mete nastavit jazyk uivatelskho prosted. Ve vtin ppad me bt ja-zyk pednastaven na anglitinu - pokud ho chcete zmnit na etinu, uknte na volbu Change language, v seznamu vyberte poadovan jazyk a pomoc tlatka Zpt se vrate o jeden krok zpt. Stisknte tlatko Dle a pijmte licenn smlouvu.

  2. Dalm krokem je potvrzen rozloen klvesnice, kter se automaticky nastav podle jazyka vybran-ho v pedchozm kroku. Rozloen klvesnice zde mete zmnit na vmi preferovan.

  3. Datum a as vetn asovho psma mete nastavit ve tetm kroku uknutm na Rozen nasta-ven. Zde mete nastavit datum, pesn as a asov psmo (pro eskou republiku plat GMT +1 hodina).

  4. Dleit je nastaven konektivity zazen. Vechny telefony MultiPhone disponuj bezdrtovou tech-nologi Wi-Fi, kterou si mete nastavit prv zde. Pipojen k internetu je pro plnohodnotn vyu-vn slueb a funkc telefonu velmi dleit, proto tuto st nepeskakujte a vyberte Nastavit Wi-Fi.

  V seznamu nalezench Wi-Fi st zvolte svoj domc nebo pracovn s a zadejte pstupov heslo.

  Vrate se o jeden krok zpt a pokraujte volbou Dle.

  5. U nkterch telefon MultiPhone vm bude nabdnuta sbrka aplikac od tetch stran, kter roziuj

  vodn prci s telefonem. Mete je ihned nainstalovat anebo jejich zaveden odmtnout.

  Upozornn: V ppad, e telefon nabjte pes USB kabel z potae, me se objevit vzva pro aktivaci

  telefonu jako penosnho disku. Paklie funkci potvrdte, zobraz se telefon v nabdce jako extern penosn

  pam typu flash.

  Tip: V MultiPhone je pipraven pro pouvn v eskm jazyce. Zmnu ei najdete v sekci Nastaven a odkazu Jazyk a zadvn.

  33. sputn telefonu

 • ZAnme s Android telefonem 9

  Krtkm stiskem tlatka pro vypnn telefonu pstroj uzamknete. Optovnm stisknutm vyvolte ode-mykac obrazovku. Na obrazovce jsou dleit informace o ase, datu a stavu baterie