Prezentacja kl

 • View
  621

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prezentacja kl

 • Jan Karski

  Waciwie Jan Kozielewski, pseudonim Witold (ur. 24 kwietnia 1914 w odzi, zm. 13 lipca 2000 w Waszyngtonie) polski prawnik i dyplomata, historyk, od 1939 w konspiracji, kurier i emisariusz wadz Polskiego Pastwa Podziemnego, wiadek Holokaustu.

 • Zosta odznaczony orderami:Orderem Ora BiaegoKrzyem Srebrnym Orderu Virtuti MilitariPrezydenckim Medalem Wolnoci (USA)

 • Modo Wychowa si w katolickiej rodzinie, w rodowisku wielokulturowej odzi. Rodzina Kozielewskich mieszkaa przy ulicy Kiliskiego 71, w kamienicy czynszowej, wktrej wikszo lokatorw bya pochodzenia ydowskiego. Ukoczy wydzia prawa i dyplomacj na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1935), by prymusem w Szkole Podchorych artylerii konnej we Wodzimierzu Woyskim. Po odbyciu praktyki dyplomatycznej, w styczniu 1939 roku zosta zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 • Pocztek II wojny wiatowej Po ataku ZSRR na Polsk dosta si do niewoli sowieckiej, jednak dziki fortelowi objty zosta wymian jecw pomidzy Niemcami i ZSRR, ktra odbya si w Przemylu. W listopadzie 1939 roku uciek z niemieckiego transportu, dotar do Warszawy i podj dziaalno konspiracyjn. Od stycznia 1940 roku dziaa z ramienia wadz podziemnych w misjach kurierskich do rzdu polskiego na uchodstwie we Francji. W czerwcu tego roku wpad w rce gestapo na Sowacji. Po akcji ZWZ zosta odbity ze szpitala w Nowym Sczu (21 sierpnia 1941 w Biegonicach w odwecie za to Niemcy rozstrzelali z karabinw maszynowych 32 zakadnikw). Nastpnie dziaa w Biurze Propagandy i Informacji Komendy Gwnej AK oraz we Froncie Odrodzenia Polski.

 • Raport w sprawie Holocaustu Latem 1942 roku Cyryl Ratajski, Delegat Rzdu na Kraj, powierzy mu misj do premiera, generaa Wadysawa Sikorskiego. Karski wypeniajc powierzon mu misj uda si do okupowanej Polski. By kurierem i emisariuszem politycznym. W podziemiu znany by pod pseudonimem Witold. Uywa take innych: Piasecki, Kwaniewski, Znamierowski, Kruszewski, Kucharski. Dwukrotnie, w tajemnicy przed administracj niemieck, udawa si do getta warszawskiego. Aby zebra dalsze materiay, w przebraniu niemieckiego onierza wszed do obozu zagady, ktry pniej zidentyfikowa jako Belzec. Po wojnie przyzna, e by to obz przejciowy dla ydw w Izbicy.

 • Jesieni 1942 roku wyprawi si do Wielkiej Brytanii z najwaniejsz misj swojego ycia, podczas ktrej jako naoczny wiadek zda relacj o eksterminacji ydw. Przekaza take informacje o strukturze, organizacji i funkcjonowaniu Pastwa Podziemnego w okupowanej Polsce. Rzd generaa Sikorskiego postanowi Raport Karskiego przekaza z prob o pomoc rzdom Anglii i USA. Na podstawie dokumentw przywiezionych przez Karskiego w postaci mikrofilmw i potwierdzonych jego wiadectwem, wczesny minister spraw zagranicznych w rzdzie RP w Londynie, Edward Raczyski, przygotowa i 10 grudnia 1942 przedstawi aliantom szczegowy raport o holokaucie

 • http://www.google.com/culturalinstitute/?hl=pl#!asset-viewer:l.id=HQGK0XXNJ1M29Q&exhibitId=QR_UaCtP

  http://www.google.com/culturalinstitute/?hl=pl#!asset-viewer:l.id=8wGt-yQh66nWlw&l.expanded-id=fwFNsBcFkf-JNQ&exhibitId=QR_UaCtP

 • Wizyta za oceanem W lipcu 1943 roku Karski zosta przyjty przez Franklina Delano Roosevelta, prezydenta USA. Polski wysannik apelowa do przedstawicieli najwyszych wadz alianckich o ratunek dla ydw. Proponowa wystosowanie ultimatum wielkich mocarstw wobec Niemiec, e jeeli nie zaprzestan mordu na ydach, zbombardowane zostan ich miasta. Innym rozwizaniem byoby bombardowanie linii kolejowych do obozw zagady lub dostarczanie broni dla oddziaw partyzanckich. Najatwiejszym rozwizaniem byoby otwarcie granic i uatwienie wystawiania paszportw dla uciekajcych przed zagad ydw. Podczas tego spotkania, w pewnym momencie prezydent Roosevelt przerwa raport polskiego emisariusza na temat ydw i zapyta o sytuacj rolnikw w okupowanej Polsce.

 • Jan Karski w Ameryce spotka si z wieloma wybitnymi politykami. Przedstawia swj raport wszdzie, gdzie udao mu si dotrze - politykom, biskupom, przedstawicielom mediw i przemysu filmowego z Hollywood oraz artystom. Wyuczy si go na pami i streci w 18 minutach, tak aby nie nudzi suchaczy. Jednak nigdzie nie znalaz zainteresowania tragedi narodu ydowskiego. Wiele osb, z ktrymi rozmawia, nie wierzyo w jego relacje i uznawao je za propagand polskiego rzdu na uchodstwie. To, co opowiada Karski, niektrzy jego rozmwcy okrelali jako niewiarygodne i by moe byli szczerzy. Ale polski emisariusz nie by jedyny. Napyway inne relacje, w tym od samych ydw. Moliwoci weryfikacyjne rosy w szybkim tempie. W 1944 roku Jan Karski napisa bestseller Tajne pastwo (Story of a Secret State). Nakad ksiki osign wielko 360 tysicy egzemplarzy. Po wyzwoleniu obozw koncentracyjnych dominujc reakcj by szok. To, co tam zastawano, szokowao wkraczajcych onierzy sowieckich, amerykaskich i brytyjskich. Zdjcia obiegay cay wiat, gazety biy na trwog, opinia publiczna bya zszokowana.

 • Okres powojenny, USA Po wojnie zwiza si z jezuickim Uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie, gdzie przez 40 lat wykada na Wydziale Suby Zagranicznej stosunki midzynarodowe i teori komunizmu. W 1970 roku napisa fundamentaln monografi Great Powers and Poland (1918-1945). Czonek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczynie (od 1985).

  W 1965 roku polubi 54 letni tancerk i choreografk Pol Niresk, polsk ydwk. Nie mieli dzieci.

  Udzia w filmie Shoah (1985) Claude'a Lanzmanna odkry dla wiatowej opinii publicznej Jana Karskiego i jego prb powstrzymania Holocaustu. W 1982 roku otrzyma tytu Sprawiedliwego wrd Narodw wiata i posadzi drzewko na terenie Yad Vashem w Jerozolimie. Przyj go prezydent Izraela. W 1994 roku otrzyma honorowe obywatelstwo pastwa Izrael. W 1995 roku otrzyma Order Ora Biaego. Osiem uniwersytetw amerykaskich i polskich (m.in. Uniwersytet Warszawski, 18 czerwca 1991, Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej, 28 czerwca 1995, i Uniwersytet dzki, 1996) uhonorowao go doktoratami honoris causa. W 1996 roku zrealizowano o nim dokumentalny film Moja misja, Waldemara Piaseckiego i Michaa Fajbusiewicza. W 1998 roku, w 50 rocznic powstania pastwa Izrael, otrzyma nominacj do Pokojowej Nagrody Nobla.

 • Wydarzenia XXI wieku Jan Karski zmar 13 lipca 2000 roku w Waszyngtonie i zosta pochowany na tamtejszym cmentarzu Gry Oliwnej. Podczas uroczystoci aobnych hod oddali mu prezydenci USA i Polski: Bill Clinton oraz Aleksander Kwaniewski.

  Prestiowy amerykaski tygodnik Newsweek uzna Karskiego za jedn z najwybitniejszych postaci XX wieku, jego wojenn misj okreli za mianem jednego z moralnych kamieni milowych cywilizacji upywajcego stulecia. Francuski pisarz Yannick Haenel opisa losy Karskiego w wydanej w sierpniu 2009 powieci pt. Jan Karski, ktra wywoaa wiele kontrowersji we Francji. Opisany w ksice Claude Lanzmann, autor filmu Shoah, zarzuci autorowi manipulowanie histori. Autor ksiki postawi z kolei dokadnie ten sam zarzut reyserowi na amach Le Monde.

  W kwietniu 2012 roku Jan Karski zosta pomiertnie odznaczony Medalem Wolnoci przez prezydenta Baracka Obam. 29.05.2012 r. byy minister spraw zagranicznych RP Adam Daniel Rotfeld odebra w Biaym Domu w Waszyngtonie w imieniu .P. Jana Karskiego medal z rk prezydenta USA Baracka Obamy. Kontrowersje wzbudzio uycie przez Prezydenta USA podczas tej uroczystoci okrelenia polski obz mierci.