of 41 /41
Prijave i upisi u srednje škole 2020./21. Mirjana Levanić, mag. inf.

Prijave i upisi u srednje škole - CARNetov Portal za školeos-jkozarca-vk.skole.hr/upload/os-jkozarca-vk/newsattach/...vk.skole.hr/ pod izbornikom Upisi u srednju školu možete pronaći

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi u srednje škole - CARNetov Portal za...

 • Prijave i upisi u

  srednje škole 2020./21.

  Mirjana Levanić, mag. inf.

 • Odluka o upisu učenika u 1. razred

  srednje škole:

  • Dana 27. svibnja 2020. godine u Narodnim novinama, broj 62/2020, objavljena je Odluka o upisu učenika u I.

  razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., čiji je

  sastavni dio i struktura razrednih odjela i broja učenika I.

  razreda.

  • Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici: https://narodne-

  novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html

  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html

 • Na službenoj web stranici naše škole http://os-jkozarca-

  vk.skole.hr/ pod izbornikom Upisi u srednju školu možete

  pronaći dokumente važne za upis učenika u prvi razred srednje

  škole:

  http://os-jkozarca-vk.skole.hr/

 • Važni dokumenti za upis učenika u 1.

  razred srednje škole:

  • Osim Odluke MZO-a o upisu, postoje i drugi važni dokumenti koje je potrebno pročitati prije upisa u u 1. razred srednje škole.

  • U publikacijama o postupku prijava i upisa u srednju školu koji je podijeljen na četiri dijela ovisno kojem tipu učenika pripadate:

  - Redovni učenici (https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_redovni.pdf)

  - Učenici s teškoćama u razvoju (https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_teskoce.pdf)

  - Umjetnički programi i odjeli za sportaše (https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_umjetnicke_sportasi.pdf)

  - Kandidati iz drugih obrazovnih sustava (https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_iz_drugih_sustava.pdf)

  https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_redovni.pdfhttps://www.upisi.hr/docs/Publikacija_teskoce.pdfhttps://www.upisi.hr/docs/Publikacija_umjetnicke_sportasi.pdfhttps://www.upisi.hr/docs/Publikacija_iz_drugih_sustava.pdf

 • Na službenoj web stranici za upise u srednje škole

  http://www.upisi.hr/ možete pronaći iste dokumente.

  U ponedjeljak 1. 6. 2020. poslije 12 sati počele su

  prve prijave učenika:

  http://www.upisi.hr/

 • Elektronički identitet učenika

  Učenici koji završavaju osnovno obrazovanje u

  sustav UPISI.HR prijavljuju se pomoću svog

  elektroničkog identiteta (korisničko ime i lozinka

  od eDnevnika)

  Na internetskoj web stranici http://www.upisi.hr/

  potrebno je kliknuti na PRIJAVA U SUSTAV.

  http://www.upisi.hr/

 • Nakon što ste odabrali prijavu u sustav, otvara vam se

  dijaloški okvir (vidi sliku) u koji trebate upisati svoje

  korisničko ime i lozinku kojim pristupate eDnevniku za

  učenike.

 • Nakon što ste upisali svoje korisničko ime i lozinku (od

  eDnevnika za učenike) polje PIN ostavite prazno i

  kliknite na PRIJAVI SE.

 • Ukoliko ste ispravno upisali svoje podatke (eDnevnik za

  učenike) otvara se sljedeći ekran u koji trebate upisati broj

  mobilnog telefona na koji želite da vam stigne PIN.

  Kliknite ŽELIM PIN.

  Broj mobitela može se kasnije i promijeniti.

 • Nakon što ste upisali svoj broj, na mobilni telefon

  stići će SMS poruka s četveroznamenkastim PIN-om,

  a na ekranu će se pojaviti sljedeća poruka.

 • PIN

  • Jednom dobiveni PIN vrijedi za sve prijave u sustav i više ga nije potrebno tražiti.

  • Pin zapišite negdje, pazite da ga ne izgubite i nemojte ga nikome davati kako ga ne bi netko zloupotrijebio.

  • Ukoliko izgubite PIN možete ga u sustavu ponovno zatražiti.

  • Detaljna objašnjenja i upute su u sustavu.

 • Sada je potrebno ponovno upisati svoje podatke od

  eDnevnika za učenike i novo dobiveni PIN kako bi

  konačno mogli ući u sustav.

 • Provjera ocjena i osobnih podataka

  • Učenici će u sustavu moći provjeriti svoje osobne podatke.

  • Ako učenik primijeti neki netočan podatak treba se javiti razredniku.

  • Razrednik će netočan podatak ispraviti u eMatici ili uputiti učenika i njegovog roditelja u Matični ured.

  U Odluci o upisima učenika u 1. razred srednje škole

  nalaze se važni datumi. Roditelji i učenici dužni su ih

  sami pratiti.

 • Učenici trebaju provjeriti točnost svojih osobnih podataka i

  ocjena od petog do sedmog razreda u sustavu Upisi.hr.

  Ocjene iz osmog razreda bit će prenesene u sustav tek nakon

  što se one zaključe u eDnevniku i prebace u eMaticu.

 • Važne informacije

  • Kako web stranica Upisi.hr služi za upis svih učenika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj u prvi razred

  srednje škole u sustavu se mogu pretraživati sve

  srednje škole svih županija.

  • Zbog velike količine podataka sinkronizacija sustava je svakih sat vremena, što znači da nakon svake

  promjene koju ste unijeli u sustav trebate pričekati

  puni sat da bi vidjeli trenutno stanje na ljestvicama.

 • Od 1.6.2020. do 8.7.2020. svi učenici mogu samo

  pregledavati srednje škole koje su u sustav unijele sve

  potrebne podatke važne za upis učenika.

  Tek od 8.7.2020. redovni učenici moći će birati i

  prijavljivati obrazovne programe i zanimanja.

 • Klikom na odabir moći ćete pročitati

  osnovne podatke i sve uvjete koje propisuje

  srednja škola

  • Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu

  • Popis zdravstvenih zahtjeva

  • Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis

  • Datume provođenja dodatnih ispita i provjera

  • Datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije

 • Važne informacije

  • Svaka srednja škola ima pravo odrediti minimalni bodovni prag

  • Srednje škole za programe obrazovanja traže potvrde školskog liječnika (besplatna), a za neke liječničku

  svjedodžbu medicine rada (plaća se)

  • Ukoliko ju učenik nije izvadio prilikom upisa ROK za donošenje je kraj prvog polugodišta

  • Isto vrijedi i za ugovor o naukovanju

  • Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta dodjeljuje stipendije za pojedina obrtnička zanimanja

 • Upis učenika s teškoćama u razvoju

  • Učenici s teškoćama u razvoju se upisuju prvi, odnosno imaju prioritet kod zaključivanja ocjena i njihov prebačaj u eMaticu.

  • Upis i rangiranje učenika s teškoćama provodi se ranije na zasebnim ljestvicama poretka temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova.

  • Učenici za programe koje upisuju trebaju imati stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje zavoda za zapošljavanje.

  • Učenici s teškoćama u razvoju prijavljuju se u Uredima državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe od 8.6.2020. do 26.6.2020.

 • Prijava učenika s teškoćama u razvoju koji se upisuju

  u ljetnom upisnom roku:

  Opis postupka Datum

  Učenici s teškoćama u razvoju prijavljuju se u

  Uredima državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj

  županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta

  redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

  8.6. – 26.6.2020.

  Upisna povjerenstva Ureda državne uprave unose

  navedene odabire u UPISI.HR8.6. - 29.6.2020.

  Zatvaranje mogućnosti odabira kandidata 29.6.2020.

  Provođenje dodatnih provjera i unos u sustav 1.7. – 2.7.2020.

  Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju 3.7.2020.

  Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela 8.7.2020.

 • Ljetni upisni rok za redovne učenike:

  Opis postupaka Datum

  Početak prijava u sustav 1. 6. 2020.

  Početak prijava obrazovnih programa 8. 7. 2020.

  Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika

  (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima

  se ostvaruju dodatna prava za upis)

  13. 7. 2020.

 • Lista prioriteta obrazovnih programa

  • Listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi program obrazovanja koji se najviše

  želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom.

  • Kandidat će se pojaviti na listi u programu obrazovanja koji mu je najviši na listi prioriteta, a za

  koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu

  upisne kvote.

 • Lista prioriteta obrazovnih programa

  • Ako se kandidat tj. učenik pojavio na listi u programu obrazovanja koji mu je najviši i u kojem se nalazi u unutar

  upisne kvote, tada se on neće pojavljivati na ostalim listama

  kako ne bi nekome zauzeo mjesto.

  • Bit će mu samo prikazano koji bi bio po bodovima ukoliko bi želio promijeniti redoslijed obrazovnih programa.

  • Važno je da kandidati provjere jesu li im svi programi obrazovanja na listi prioriteta poredani prema njihovim željama

  i mogućnostima jer nakon zaključavanja 22.7.2020. odabira

  programa obrazovanja odnosno škola, nikakve izmjene više

  neće biti moguće.

 • Klikom na detalje i odabir moći ćete pročitati

  koji strani jezici i izborni predmeti mogu se

  učiti u školi:

  • Prvi strani jezik: engleski ili njemački jezik

  • Drugi strani jezik: engleski početni, njemački početni, talijanski početni

  • Izborni predmeti: vjeronauk ili etika

  • I ostali izborni predmeti koji se u srednjoj školi predaju.

 • Promjena stranog jezika:

  • Kako je učenicima omogućen odabir i promjena prvog stranog jezika, srednja škola može tražiti provjeru znanja istog ukoliko

  ga učenik nije učio dovoljan broj godina u školi.

  • Na web stranicama srednjih škola bit će objavljeni rokovi za predaju molbi za promjenom prvog stranog jezika i datumi kad

  se trebaju doći položiti.

  • Kada se strani jezik položi u jednoj školi koju je prijavio to vrijedi i za ostale škole.

 • Računanje bodova:

  Elementi

  vrednovanja

  5.

  razred

  6.

  razred

  7.

  razred

  8.

  razred

  Ukupn

  o

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10

  Matematika 5 5 10

  Prvi strani jezik 5 5 10

  Predmet značajan za

  upis (propisan)5 5 10

  Predmet značajan za

  upis (propisan)5 5 10

  Predmet značajan za

  upis (propisan)5 5 10

  Ukupno 80

 • Primjer izračuna bodova:

 • Učenik ima pravo izabrati 6 programa

  obrazovanja (zanimanja) u 6 različitih škola.

 • Najvažnije pravilo upisa u srednju školu je pravilno

  poredati programe. Prvi neka bude onaj koji učenik

  najviše želi upisati, drugi koji manje želi i tako redom

  LISTA PRIORITETA

 • Kod pregleda rezultata rangiranja paziti da učenik

  prolazi u najmanje četiri programa.

 • Svaka srednja škola ima pravo odrediti minimalni bodovni prag.

  Kvote pri upisu označene zvjezdicom znače da škola smanjuje

  broj učenika kod upisa jer čuva mjesto za ponavljače.

  Na slici je prikazan LOŠ ODABIR obrazovnih programa.

 • Detaljna struktura bodova:

  Učenikov identitet je zaštićen šifrom.Npr: 37150468

 • Prikaz plasmana: učenik može vidjeti

  svoj plasman zaštićen šifrom.

 • Ljetni upisni rok za redovne učenike:

  Opis postupaka Datum

  Završetak prijava obrazovnih programa koji

  zahtijevaju dodatne provjere (umjetničke škole itd.)

  12. 7. 2020.

  Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos

  rezultata (provjera znanja drugog stranog jezika)

  13.7. – 16.7.

  2020.

 • Opis postupaka Datum

  Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja,

  rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju

  kojih se ostvaruju dodatna prava za upis20.7.2020.

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili

  preduvjete 21.7.2020.

  Završetak prijava obrazovnih programa 22.7.2020.

  Ispis prijavnica od 22.7.2020. do 24.7.2020.

  prema dogovoru s razrednicom

 • Opis postupaka Datum

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica

  Brisanje s lista kandidate koji nisu zadovoljili

  preduvjete ili dostavili prijavnice

  24.7.2020.

  Objava konačnih ljestvica poretka 25.7.2020.

  VAŽNO: Ukoliko se za neki četverogodišnji obrazovni

  program u ljetnom roku prijavi manje od 10 učenika, a za

  trogodišnji obrazovni program manje od 6 učenika,

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima pravo obrisati taj

  obrazovni program i učenike pomaknuti na sljedeći odabir.

 • Opis postupaka Datum

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u

  određeni program obrazovanja srednje škole

  (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog

  liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada,

  ugovor o naukovanju učenika i ostali dokumenti

  kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

  27.7. – 31.7.

  2020.

  SREDNJE ŠKOLE ODREĐUJU TOČNE DATUME ZA

  ZAPRIMANJE UPISNICA I DODATNE DOKUMENTACIJE

  UNUTAR OVDJE PREDVIĐENOG RAZDOBLJA I OBJAVLJUJU

  IH U NATJEČAJU TE NA SVOJOJ MREŽNOJ STRANICI I

  OGLASNOJ PLOČI ŠKOLE.

 • Upisnica i ostala dokumentacija

  • Upisnica i ostala dokumentacija potrebna za upis mogu se donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim

  putem (skenirana ili slikana) na e-adresu srednje

  škole.

  • Navedenu dokumentaciju elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je

  dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj

  mobitela) kako bi ga srednja škola mogla kontaktirati.

 • Važno: učenici i roditelji/staratelji su

  dužni redovito pratiti obavijesti na

  mrežnim stranicama željenih srednjih

  škola, naše škole i mrežnoj stranici za

  upise www.upisi.hr.

  Opis postupaka Datum

  Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski

  rok 1.8.2020.

  Službena objava slobodnih mjesta za jesenski

  upisni rok 12.8.2020.

 • Jesenski upisni rok:

  • Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21. 8. 2020.

  • Ispis prijavnica od 28. 8. 2020. do 31. 8. 2020.

  • Objava konačnih ljestvica poretka 1. 9. 2020.

  • Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u

  naknadnom upisnom roku početkom rujna 2020. u srednju

  školu u program obrazovanja u kojem je nakon jesenskog

  roka ostalo slobodnih mjesta.

 • Od 23. lipnja 2020. do 10. srpnja 2020. od

  9.00 do 12.00 sati, učionica informatike,

  računala i internet otvoreni su za sve vaše

  potrebe prijava i odabira programa.

  Na raspolaganju su vam učiteljica

  Informatike Mirjana Levanić, razrednice

  osmih razreda i pedagoginja Kata Piršljin.

  Hvala na pažnji.