Click here to load reader

RAMÓN GONZÁLEZ: Os amores de Carlota e Ignacio

 • View
  226

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RAMÓN GONZÁLEZ: "Os amores de Carlota e Ignacio e outros poemas" para nenos e nenas. Escolma e notas de Xoán Babarro

Text of RAMÓN GONZÁLEZ: Os amores de Carlota e Ignacio

 • 1

  Os amores de Carlota e Ignacio Poesas de Ramn G. Gonzlez para nenos e nenas

  Escolma e notas de Xon Babarro

 • 2

 • 3

  Ramn Ignacio Garca Gonzlez, bautizado cos nomes do av paterno e o

  materno, nace en Castropol o 14 de xullo de 1870, na chamada ra da Marina. Era fillo

  de Ramona Gonzlez Travieso e de Nicolas Garca Monteabaro, marieiro de

  profesin. Licenciouse en Filosofa e Letras e exerceu durante algn tempo a docencia;

  ata que acabou instalndose na vila natal como inspector de arbitrios.

  O mundo do mar est presente na obria que publica en 1920, Amarguras dun

  viaxe, composta por unha serie de poemas que recrean o namoramento, a separacin

  e o reencontro entre dous namorados, Carlota e Ignacio. Ramn dedcalle a Vicente

  Loriente Cancio, quen pouco tempo despois, igual que o poeta, a ser impulsor da

  Biblioteca Popular Circulante de Castropol, este librito, escrito en nuestro dialecto,

  manifestndolle que te di en tu niez mis primeras, menguadas y rudimentales

  lecciones, acepta tambin las esculidas primicias tardas de mi pluma. En realidade,

  antes desta obra, xa dera a coecer abundantes composicins, utilizando o casteln ou

  o galego local, no xornal Castropol, baixo diferentes pseudnimos, entre eles o de

  Farruco, un hipocorstico que posiblemente remonte sa avoa paterna, Francisca

  Pasarn.

  O autor, que falece en 1938, podemos consideralo, a nivel comarcal, como un

  poeta significativo do Rexurdimento. Se para o conxunto da literatura galega

  pensamos en Rosala, Pondal e Curros como as tres figuras por excelencia, no

  occidente do Principado teriamos que mencionar a Ramn Garca Gonzlez, a Conrado

  Villar Loza e a Antoln Mediante Ferrara como os tres escritores sobre os que se

  asenta a literatura galegoasturiana do sculo XX.

 • 4

  1

  ELA

  Carlota, a nena del Souto,

  era unha moza garrida,

  unha moza doutros tempos,

  non das que ahora se estilan,

  esas nenas esfamiadas,

  peleyo, trapo i puntillas.

  Aquela haba que verla!

  recia, guapa, fresca, viva,

  dunhos colores sanotes,

  que, madeus, vos daba envidia.

  Nin as gotas da orbayada,

  que temblorosas salpican

  as herbas, por as mas,

  i al sol brillan cristalinas,

  con ser frescas como el agua,

  non ye chegaban ninfa1. [...]

  1 Os dez primeiros fragmentos pertencen ao libro Amarguras dun viaxe.

  VARIANTES: Del, al, el = do, ao, o. *Ahora = agora. Esfamiadas = esfameadas. Peleyo, orbayada, ye =

  pelello, orballada, lle. I = e. *Verla = vela. *Dunhos colores = Dunhas colores, dunhas cores. Temblorosas

  = trementes. Por as = polas. El agua = a auga.

  SINNIMOS: Garrida = xentil, elegante, de boa presenza. Madeus = abof, certamente. Orballada =

  orballo, reso. Ninfa = moza guapa.

  DAS PREGUNTAS:

  1. Con que adxectivos se retrata a moza? 2. Con que se compara a sa beleza?

 • 5

  2

  A CASA DE CARLOTA

  [...] A sa casa, nel contorno,

  figuraba das primeiras;

  en clase de labradores,

  non como amos de fanegas,

  aunque coyan as sas

  i non yes faltaban rentas.

  Tan montes dos meyores,

  muitas i excelentes terras,

  grandes prados, ben regados,

  da mis deleitosa herba,

  i un gado que daba genio:

  bois que vertan soberbia,

  como castillos de grandes,

  deixando fuerza unde quera,

  vacas... a mapa, no hai mis,

  gordas, lustrosas, ben feitas,

  que pra cada mecedura

  non bastaba unha caldeira.

  I si se entraba na corte?

  Cerrade os oyos, que cega:

  era un gozo dos meirandes;

  aqu i al, donde quera,

  xatas i xatos hermosos

  asomaban as cabezas2. [...]

  2 VARIANTES: Nel = no. Coyan, yes, meyores, oyos = collan, lles, mellores, ollos. I = e. Tan = tian.

  Muitas = moitas. *Genio = xenio. *Castillos = castelos. *Fuerza = forza. Unde, donde = onde. No = non.

  Pra = para. *Si = se. *Hermosos = fermosos, guapos.

  SINNIMOS: Mecedura = moncedura, muxidura, munguidura. Meirandes = mis grandes. Xatos =

  becerros, cuxos, tenreiros.

  DAS PREGUNTAS:

  1. Que resalta das terras? 2. Que destaca nos animais?

 • 6

  3

  EL

  [...] Buscou un mozo de estampa,

  capaz de faer parexa

  con el lujo dos sous trapos

  i as pesetas da sa arqueta.

  Foi Ignacio el escoyido,

  de facha recia i esvelta,

  tan gentil coma os seores

  en cumplidos de etiqueta.

  Nunca coyera el arado,

  nin saba que era esteva,

  nin alindara unha vaca,

  nin fora al monte por lea,

  mais saba repartirla

  i era el gallo nas peleas.

  En colegios nin estudios

  non desfixera a cabeza,

  pero tampouco del todo

  taba desnudo de letras;

  saba muito de nutica

  i algo tamn doutras cencias,

  i lo que aus montes fuxa,

  tiraba del a ribeira,

  i el mar fxolo piloto

  i era un marino de veras3. [...]

  3 VARIANTES: Faer = facer. *Parexa = parella. El, al, del = o, ao, do. *Lujo,*gentil, *colegios = luxo, xentil,

  colexios. Sous = seus. I = e. Escoyido, coyera = escollido, collera. *Cumplidos = cumpridos. *Repartirla =

  repartila. *Gallo = galo. *Peleas = pelexas. Estudios = estudos. Taba = estaba. *Desnudo = nu (espido).

  Muito = moito. Cencias = ciencias. Lo, fxolo = o, fxoo. Aus = aos. *Marino = mario.

  SINNIMOS: Alindar = apacentar. Esteva = rabela, rabiza, parte do arado por onde se agarra para arar.

  DAS PREGUNTAS:

  1. Entenda Ignacio de agricultura e gandara? 2. Que profesin tia?

 • 7

  4

  TEMPORAL

  [...] A barra... taba a dous pasos;

  lougo, a ra; dentro dela,

  el puerto; pero, ah!, na barra

  a morte taba en espera:

  al fervan as olas,

  chas de furia, famentas.

  Probe rapaz! Grau de polvo

  entre as iras da tormenta.

  Mais como a noite nel cielo,

  cuando os tronos amedrentan,

  entre as nubes da borrasca

  brillan sonrindo as estrellas,

  tal el mozo, sin que a frente

  se ye arrugue, mentras temblan

  cordas i palos, i xordas

  cruxen chorando as maderas,

  con brazo firme al timn

  el mar i el vento desprecia. [...]

  El vento perdera a furia,

  i amigo xa, sin violencia,

  empuxaba el barco barra,

  que airoso, soltas as velas,

  entraba con el orgullo

  de quen vence na pelea4. [...]

  4 VARIANTES: Taba = estaba. Lougo = logo. El, nel, al = o, no, ao. *Puerto = porto. Chas = cheas. Probe =

  pobre. Grau = gran. *Cielo = ceo. Cuando = cando. *Sonrindo = surrindo. *Estrellas = estrelas. Sin = sen.

  Ye = lle. Palos = paus. *Mentras = mentres. *Temblan = tremen. I = e. *Cruxen = renxen, rinchan, ruxen.

  *Maderas = madeiras. *Pelea = pelexa.

  SINNIMOS: Pau = mastro. Barra = banco de area.

  DAS PREGUNTAS:

  1. Como estaba o mar? 2. Que actitude ten o mozo que goberna o barco?

 • 8

  5

  A AURORA

  [...] Despois, soou i soou,

  i en soar pasou el tempo.

  Ignacio tamn soaba,

  i era Carlota el sou sueo,

  sueos, os de ambos, de rosa;

  podern ser doutro xeito?

  Que pena que tal color

  a veces se cambie en negro!

  Nos camius, desde esa fecha,

  se encontraban sin quererlo,

  el dando aus ps hacia a aldea,

  ela, aus sous, camn del puerto.

  Casualid? Que queredes!;

  desas cousas nada entendo.

  Despois mirronse os oyos,

  algo covardes primeiro;

  despois... despois... que, non vedes

  a aurora rosando el cielo? 5 [...]

  5 VARIANTES: I = e. *Sueo, *puerto = soo, porto. Sou = seu. *A veces = s veces. Camius = camios.

  *Fecha = data. Sin = sen. *Quererlo = querelo. Aus = aos. *Hacia = cara a. Del = do. Casualid =

  casualidade. Oyos = ollos. *Cielo = ceo.

  SINNIMOS: Xeito = maneira. Convardes = acovardados, apoucados.

  DAS PREGUNTAS:

  1. Con quen soaba Ignacio? 2. Quen a en direccin aldea e quen a en direccin ao porto?

 • 9

  6

  NEL JARDN

  [...] Os pxaros, as flores, os perfumes,

  as brisas, os celajes,

  todo ten a sonrisa de alegra;

  hasta as aguas dos rus, terrosas antes,

  buliceiras, rizadas, transparentes,

  tein algo en si de amable.

  Carlota non indaga; feliz deixa

  que el corazn ye baxe

  toda aquela ventura, i nela flote

  como un cisne nel agua dos estanques6. [...]

  6 VARIANTES: Nel = no. *Jardn, *os celajes = xardn, as celaxes. Pxaros = paxaros. *Sonrisa = sorriso.

  *Hasta = ata. Aguas, nel agua = augas, na auga. Rus = ros. Tein = teen. Ye = lle. Baxe = baixe. I = e.

  SINNIMOS: Buliceiras = buliciosas, inquietas. Indagar = pescudar, investigar.

  DAS PREGUNTAS:

  1. Que elementos do ambiente menciona o poeta? 2. Cal a actitude de Carlota?

 • 10

  7

  A DESPEDIDA

  [...] Cuanto tardars nel viaxe?

  Carlota, muitas semanas.

  Bota meses; non te quedes

  corta en xornada tan larga:

  hai todo un mar, grande, inmenso,

  entre nosoutros i Habana.

  Mais que importa? Al lado noso

  teremos s