REZERWAT JATA

 • View
  65

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REZERWAT JATA. Wykonała: Adrianna Sadło klasa 4a. Rezerwat Jata powstał w 1933 roku, - PowerPoint PPT Presentation

Text of REZERWAT JATA

 • REZERWAT JATA

  Wykonaa: Adrianna Sado klasa 4a

 • Rezerwat Jata powsta w 1933 roku,cho tutejsze uroczyska objto ochron ju kilka lat wczeniej. To tylko rok po utworzeniu Biaowieskiego Parku Narodowego(!). Drugi najstarszy teren chroniony obejmuje dzi okoo 1117 hektarw (jest wic nieco wikszy od Lasu Kabackiego w Warszawie) jodowych lasw, bagien i k.

 • REZERWAT PRZYRODY JATA

 • FLORADrzewostany rezerwatu tworz joda, jawor, db, wierk, sosna oraz mniej licznie lipa, klon, wiz, olsza i jesion. Znaczna cz tego drzewostanu to ponad 100-letni starodrzew.W warstwie runa rezerwatu wystpuj gatunki rzadkie i objte ochron lub charakterystyczne dla innych stref geograficznych i klimatycznych. Wystpujce tu gatunki objte ochron, to: widak godzisty, wawrzynek wilczeyko, orlik pospolity, bluszcz pospolity, lilia zotogw, widak jaowcowaty, bagno zwyczajne, podkolan biay, a objte ochron czciow to m.in. kruszyna pospolita, kalina koralowa, kopytnik pospolity, przytulia wonna, porzeczka czarna

 • Na terenie rezerwatu stwierdzono wystpowanie midzy innymi gatunkw : pazw: np. traszka grzebieniasta, gadw: zaskroniec zwyczajny, padalec, mija zygzakowata, ptakw: orlik krzykliwy, orzechwka, mysikrlik zwyczajny, gil, krzyodzib wierkowy, bocian czarny, brodziec samotny, dzicio redni, muchowka maa, puchacz zwyczajny, trzmielojad zwyczajny, ssakw: o, jele, sarna, dzik, 12 gatunkw nietoperzy i inne.FAUNA

 • TRASY TURYSTYCZNEcieka dydaktyczna szlak pieszy, wytyczony w taki sposb, aby na jego trasie znalazo si jak najwicej interesujcych obiektw przyrodniczych (cieka przyrodnicza), czasem te zabytkw architektury czy techniki. Celem tworzenia cieek dydaktycznych jest z jednej strony regulacja ruchu turystycznego, zwaszcza na terenach rezerwatw przyrody lub innych obszarach, na ktrych wystpuj rzadkie gatunki rolin i zwierzt, z drugiej natomiast edukacja poprzez obserwacj obiektw w ich naturalnym rodowisku, co nie jest moliwe w sali lekcyjnej.Przebieg cieki dydaktycznej planowany jest tak, by ingerencja w rodowisko naturalne bya jak najmniejsza. cieki dydaktyczne s oznakowane, podobnie jak szlaki turystyczne, elementami zaplecza s tablice informacyjne, wiaty bd zadaszenia, punkty widokowe itp.

 • SZLAK TURYSTYCZNYtrasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczajcymi jej przebieg i uatwiajcymi odnalezienie waciwej drogi

 • Szlak rowerowytrasa wycieczkowa dla rowerzystw, oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczajcymi jej przebieg i uatwiajcymi odnalezienie waciwej drogi. Zgodnie z normami znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone s biaymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i paskiem koloru szlaku (szlaki krajowe), lub liter R i numerem szlaku (szlaki midzynarodowe). Mona jednak spotka w terenie oznaczenia nie trzymajce si tych norm (zwaszcza starsze szlaki) np. biay kwadrat z symbolem roweru w kolorze szlaku. Ze wzgldu na czstsze ni w przypadku szlakw pieszych umieszczanie oznakowania na drogach publicznych, znaki szlakw rowerowych uznane zostay za dodatkowe znaki drogowe, uzyskujc symbole R-1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a i R-3.

 • Trasa cieki rowerowej w darachcieka zaczyna si przy torach kolejowych przy wjedzie do leniczwki lenictwa Jata. Nastpnie biegnie do Pomnika Partyzantw, pniej przez lasy do tzw. rojeckiej drogi, ktra czy si z drog Grzwka - Dbie. Trasy przebiega drogami wirowymi, w zasadzie cay czas przez las. Koczy si na Ranczu w dzarach, miejscu rekreacji urzdzonym przez mieszkacw wsi. Jako jedni z pierwszych ciek przejechali uczestnicy Ekomajwki na rowerze zorganizowanej przez LGD Razem.

 • MIEJSCA PAMICIW granicach rezerwatu znajduj si pomniki upamitniajce wydarzenia historyczne zwizane z walk wyzwolecz na tym terenie:Pomnik pamici ks. Brzski z 1928 wybudowany w 63 rocznic mierci bohatera powstania styczniowego (ZDJ POMNIKA KS. S. B.)

 • Pomnik - Krzy Virtuti Militari upamitniajcy miejsce obozu onierzy AK w latach 19431944

 • Pomnik partyzantw polskich i radzieckich z 1969 roku

 • Obelisk z 1996 roku upamitniajcy onierzy AK uczestniczcych w operacji Burza

 • WIEA W JACIEWidok z wiey obserwacyjnej

 • Jata - Poligon

 • BIBLIOGRAFIAhttp://www.rezerwatjata.pl/http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Jatahttp://www.pieknywschod.pl/pl/wojewodztwa/lubelskie/atrakcje-turystyczne/przyroda/rezerwat-jatahttp://www.ciekawe-miejsca.net/przewodnik/polska/rezerwat_jata_nasz_slad_w_jodlowej_puszczyhttp://www.lukow.ug.gov.pl/index.php?id=117