Robotika u obrazovanju - Presentation.ppsx

  • View
    20

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Robotika prezentacija

Text of Robotika u obrazovanju - Presentation.ppsx

Slide 1

Upotreba raunarskog interfejsa za robotiku u obrazovanjuRobert KovaMilan RomiBranislav Teji

Fakultet tehnikih nauka,Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju,Novi Sad

1Robotika u obrazovanju Robotika, kao multidisciplinarna nauka, ima veliki potencijal u obrazovanju, poto ujedinjuje skoro sve tehnike discipline, i u njoj se ukljuuju i drutveni, umetniki i psiholoki oblasti takoe. Robotika motivie uenike na visokom nivou, poto je stvaranje ureaja koje automono funkcioniu, na unapred zamiljen nain, ineresuje oveka ve od malih nogu. Pomou robotike se stvaraju funkcionalni ureaji koji deluju u ovekovoj okolini u realnom svetu.

Robotika CILJRobotika = ALAT Za uenjeRobotika I konstruktivizam Konstruktivistiki prilaz uenju se opisuje kao delovanje na okolinu posmatrajuci posledice, formirajui novih zakljuaka [Seymour Papert]. Pomou robotike se ostvaruje konstruktivistiko uenje, poto uenici prave praktine eksperimente, posmatraju posledice, i na osnovu opaanja formuliu svoje zakljuke. U ovom procesu uenja uenici sami dolaze do novog znanja, nastavnik igra samo posredniku ulogu. Nesumnjivo uenici bolje razumeju i pamte gradivo, kada realizuju praktine zadatke i imaju realan oseaj uspeha.Probati + Razmiljati = Stvarati

Oktopod Studio Oktopod Studio je okruenje za robotiku koji slui za upravljanje niskonaponskim perifernim jedinicama pomou raunara ili mobilnog telefona. Oktopod Studio omogucuje pokretanje malih robota, funkcionalnih modela, maketa, automatizovanih ureaja, na jednostavan i intuitivan nain.

Namena Oktopod Studio okruenja Pribliava uenicima tehnike nauke, ui ih da koriste tehnoloka dostignua kao posluan alat, a ne da bude njihov protivnik. Imitira nain rada modernih automatizovanih sistema.

Kroz pojednostavljeni nain programiranja uenici mogu da savladaju algoritamsko razmiljanje, bez potrebe da ue bilo koji programski jezik.

Naini rada

Direktno upravljanje pomou virtualne komandne table preko raunara.Programiranje pomou sastavljanja liste dogaaja.Autonoman rad pomou snimanje i izvravanja liste dogaaja iz memorijue interfejsa.Upravljanje pomou mobilnog telefona .

APLIKACIJA za Direktno upravljanje

Aplikacija za sastavljanje Liste Dogaaja

Aplikacija za mobilne telefone

Direktno upravljanjeOktopod autiRealizovani projekti elektrino Strailo

Realizovani projekti Maketa grada sa eleznicom

Hvala na panji

WWW.OKTOPODSTUDIO.COM