2
Gioca con me ITALISHT Igraj se sa mnom / Играј се са мном GJUHË BOSHNJAKE/KROATE/ SERBE Luaj me mua SHQIP Play with me ANGLISHT (GJUHËT E MIA) Khel manca ROMANES Joacă-te cu mine RUMANISHT Igraj se s manom BURGENLAND- KROATISHT Spiel mit mir GJERMANISHT Játssz velem HUNGARISHT Hraj sa so mnou SLLOVAKISHT Hraj si se mnou ÇEKISHT Benimle oyna TURQISHT Igraj se z mano SLLOVENISHT Së shpejti unë do të shkoj në shkollë! Një sy i qeshur dhe një sy i përlotur … Kështu do të përshkruhen shpesh kalimet në një etapë tjetër të jetës. Edhe tek fëmijët, të cilët shkojnë në shkollë, nuk ndodh ndryshe: Ata mezi presin diçka të re dhe njëkohësisht ndahen nga njerëzit dhe vendet që kanë fituar dashuri. Ndjenjat dhe shqetësimet, pritja me gëzim, por edhe frika, janë gjërat më normale në botë për këtë fazë. Çfarë mund të bëjmë ne, në mënyrë që fëmijët të fillojnë ditën e parë të shkollës me dy sy të qeshur? Të marrim kohë, të dëgjojmë… dhe të flasim shumë me njëri-tjetrin! Të forcohet përgatitja & vetëbesimi Shpesh e panjohura na frikëson. Prandaj përgatitja e mirë u lehtëson së tepërmi fëmijëve hapin për në etapën e re të jetës. Përgatitje e mirë nuk mendohet, që fëmija duhet të ushtrojë leximin, shkrimin dhe llogaritjen tashmë që përpara hyrjes në shkollë – por përkundrazi bëhet fjalë për atë, që fëmijët të forcojnë pavarësinë dhe vetëbesimin e tyre. „Çfarë do të mësoj unë në shkollë?“ „A do të gjej shokë të rinj?“ „Si do të jetë mësuesja/ mësuesi?“ „Si është klasa?“. Me të gjitha këto pyetje merren fëmijët dhe atyre u vjen mirë të flasin lidhur me to. Hyrja në shkollë nuk është startimi nga zeroja – ky është një kalim Të dyja institucionet punojnë shumë ngushtë me njëra-tjetrën, në mënyrë që kalimi nga kopshti i fëmijëve për në shkollë të funksionojë më mire. Në këtë mënyrë pedagogët/pedagoget dine më shumë për njëri-tjetrin dhe mund të harmonizojnë jetën e përditshme në kopësht dhe shkollë edhe me mësimin gjuhësor. Fëmijët janë të ndryshëm dhe në mësimin e gjuhëve ata ndjekin rrugën e tyre … … ndonjëherë kjo ndoshta mund të jetë ndonjë rrugë e tërthortë, por ajo që ka rëndësi është, që ata në fund të arrijnë qëllimin! Njerëzit bashkohen me njëri-tjetrin duke biseduar … … kjo vlen gjithashtu edhe për fëmijët, pedagogët/pedagoget dhe prindërit. Pra: Shpalos pllakatën dhe shko përpara! Informacione & Materiale të mëtejshme (në gjermanisht) www.sprich-mit-mir.at www.schule-mehrsprachig.at www.okay-line.at/deutsch/okay-programme/elternratgeber Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich (Instituti Charlotte Bühlerme me porosi të landeve federale të Austrisë, 2009) Bildungsplan-Anteil zur sprachlichen Förderung in elementaren Bildungseinrichtungen (Instituti Charlotte Bühler me porosi të BMUKK (Ministria Federale për mësim, art dhe Kulturë), 2009) Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen. Vertiefende Ausführungen zum Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan (Instituti Charlotte Bühler me porosi të BMWFJ (Ministria Federale për ekonominë, familjen dhe rininë), 2010) Leitfaden zur sprachlichen Förderung am Übergang vom Kindergarten in die Grundschule (Instituti Charlotte Bühler Institut me porosi të BMBF (Ministrisë Federale për Arsim dhe çështje të grave), 2014) Linket për në Downloads të dokumenteve drejtuese në www.oesz.at/puma Baw się z nami POLONISHT Përdorimi produktiv i shumëgjuhësisë në jetën e përditshme të fëmijëve www.oesz.at/puma Lojë, argëtim dhe shumë komunikim A TË KUJTOHET TY MË KOHA E DIKURSHME NË KOPËSHTIN E FËMIJËVE ... Kujtimet janë diçka personale dhe çdo njeri i ruan ndryshe në zemrën e tij përshtypjet dhe përjetime7. Pllaka- ta PUMA duhet të jetë një kujtim i qëndrueshëm tek fëmijët për kohën e kopshtit. Prandaj ne kemi përgatitur disa faqe në atë mënyrë, që secili fëmijë të zhvillohet individualisht me fjalët dhe vizatimet e tij. Për këtë fëmijëve u nevojiten referentë/referente, të cilët do t’i mbështesin ata në përgatitjen e faqeve të pllakatës dhe që do të marrin kohë, që të bisedojnë me ta lidhur me përjetimet, pasionet e veçanta dhe interesat e tyre. Sugjerim: Për fat të keq për shtypjen e pllakatës ne na është dashur të prëdornim një letër relativisht të hollë. Por me qëllim që dërrasa të bëhet më stabile ne ju këshillijmë juve, që një ekzemplar të pllakatës ta ngjisni në një karton të fortë, përkatësisht ta çoni në një shtypshkronjë për t’a ngjitur. Kjo faqe duhet të inkurajojë fëmijët, që të shpjegohen me njohuritë e tyre të gjuhës. Vetëvlerësimi dhe njohja e anëve të forta të personalitetit janë kompetenca të rëndësishme, të cilat na shoqërojnë neve gjatë gjithë jetës dhe që janë tepër të rëndësishme në shkollë dhe në tregun e punës. Pra asnjëherë nuk quhet herët për të filluar me stërvijen e këtyre aftësive. Fëmijët janë krenarë, në rast se atyre do t’u lejohej të tregonin, se sa shumë dinë. Në këtë mënyrë ata krijojnë krejt automatikisht vetëbesimin dhe vetëdijen dhe kanë mundësi që t’i afrohen ditës së parë të shkollës me gëzim, bindje dhe kureshtje. Dhe kush e di, ndoshta ata do të kenë dëshirë, që pllakatën ta marrin me vete ditën e regjistrimit në shkollë apo që atë t’ua tregojnë mësuesit/mësueses në ditën e parë të shkollës. Me qëllim që përparësitë gjuhësore të bëhen të dukshme dhe të dokumentohen, ne i kemi dhënë përparësi një rrethi, i cili duhet të ngjyroset me larmi ngjyrash, në rast se fëmija ka prështypjen, se ai tashmë është në gjëndje për aktivitetin e cituar. UNË KAM MËSUAR SHUMË NË KOPSHTIN E FËMIJËVE! UNË JAM NË GJËNDJE ... UNË E KRIJOJ BOTËN TIME ME NGJYRA DHE TË TREGOJ TY PËR ATË! Të nderuara pedagoge! Të nderuar pedagogë! Fëmijët janë personalitete me etje dhe dëshira për dije. Ata dëshirojnë të (njohin) mësojnë sa më shumë që të jetë e mundur dhe përherë të mësojnë dhe të kuptojnë përsëri diçka të re. Ata çdo ditë hasin me fjalë të reja, me shkronja të çuditshme, histori interesante, këngë dhe vjersha për të qeshur … me pak fjalë: Ata zbulojnë botën e mrekullueshme të gjuhëve me të gjitha aspektet dhe mundësitë. … Gjuha Gjuha është një kompetencë endimtare kyçe në jetën e çdo njeriu. Kushdo që mëson shumë shpejt të përdorë veglën e gjuhës ka shance më të mira në shkollë dhe më vonë në tregun e punës. Por gjuhët nuk janë vetëm vegla pune të dobishme: Ato ndihmojnë fantazinë dhe kreativitetin dhe hapin dyert e kulturave, të jerëzve dhe të botës. … PUMA Përmes kësaj pllakate ne dëshirojmë të japim disa ide dhe sugjerime, se si Ju të krijoni ndërgjegjshëm në formë të gjallë raste për të folur dhe të integroheni në jetën e përditshme të kopshtit të fëmijëve. … Kopshti i fëmijëve Si institucioni fillestar për formimin krahas shtëpisë prindërore – kopshtet e fëmijëve vënë gurin themeltar, që tek fëmijët dhe gjuha e tyre të krijohen pak nga pak kompetencat e tyre gjuhësore. Me punën e tyre të përkushtuar këto ndihmojnë në mënyrë vendimtare që të mbështesin dhe përkrahin fëmijët tek të kuptuarit dhe të mësuarit. … Shkolla Nxënësit/Nxënëset që sapo nisin me shkollën fillore me siguri që nuk janë fillestarë/fillestare në mësim. Fëmijët sjellin me vete në shkollë shumë gjëra nga kopshti i fëmijëve dhe shtëpia. Më pas ata/ato mësojnë me kënaqësi dhe sukses, në rast se dijet dhe mundësitë e tyre do të shihen dhe vlerësohen. Me këtë pllakatë ne u japim fëmijë me vete në rrugën e tyre përveç lojës PUMA edhe një „dokumentit të voglë gjuhes”. Vëzhgimi i përparimeve gjuhësore është tensionues për padagogët/pedagoget dhe prindërit, por mbi të gjitha për vetë fëmijët. Në një vështrim të parë ata shohin: „unë e dija këtë kur isha pesë vjeç. Por tani unë di shumë më tepër.“ Kjo jep një vetëbesim tepër të madh! … Prindërit Do të ishte mirë, nëse Ju prindër do të ishit të vëmendshëm lidhur me këtë pllakatë dhe të viheshit në lëvizje, që së bashku me fëmijët të mbushnit ato faqe të parashikuara për të dhe të luanit në shtëpi lojën e PUMA-s. Faleminderit! Ne ju urojmë Juve dhe fëmijëve kënaqësi të madhe gjatë lojës dhe bashkëbisedimit! të tregoj, se çfarë kam përjetuar dhe kam parë. të njoh dhe të përmend disa shkronja. të flas disa fjalë në gjuhë të ndryshme. të tregoj, se si jam me shëndet. të bëj pyetje të thjeshta dhe të jap përgjigje. të tregoj diçka lidhur me mua dhe familjen time. të them, se çfarë më duhet, dhe se çfarë kam qejf dhe çfarë nuk kam qejf. Unë quhem Ja ku jam unë (me ____ vjeç): Emri im nënkupton Prindërit e mi e kanë zgjedhur për mua këtë emër, mbasi Në shtëpi unë flas Në kopshtin e fëmijëve unë flas Unë e di që në botë ka shumë gjuhë. Unë di këto gjuhë: Kam dëshirë të madhe të mësoj … , mbasi … Fjala ime më e dashur është … , mbasi … Libri im më i dashur është … , mbasi … Loja ime më e dashur është … , mbasi … të përshëndes, të falenderoj dhe të lutem për diçka. të shoh me ëndje libra me figura dhe të tregoj histori. të recitoj vjersha. të demostroj duke përplasur duart rrokjet e emrit tim apo të fjalëve të tjera. të futem në role të tjera dhe të luaj pjesë teatrale. të këndoj këngë. të përsëris fjalë, të cilat mua më parë m’i ka thënë dikush tjetër. Çdo fëmijë mund ta krijojë këtë faqe thjesht me dëshirë sipas qejfit: Ka vend për një fotografi me të gjithë grupin e kopshtit të fëmijëve, një shenjë dore, një vizatim dhe për shumë gjëra të tjera. Fantazive nuk mund t’u vihet kufi! Në rast se puna kreative do të zhvillohet në dialog, atëherë kjo do të ishte akoma më mirë. Impressum Anëtarë të grupit të punës: Gabriele Bäck, Charlotte Bühler Institut für praxisorientierte Kleinkindforschung & Kirchli- che Pädagogische Hochschule Wien/Krems Manuela Burtscher-Ebner, Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule Wien Daniela Gronold, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung Birgit Javernik, Kindergarten Josef-Huber-Gasse (Graz) Katrin Zell, MA 10 – Wiener Kindergärten/ Referat „Sprachliche Bildung“ Përmbajtja e drejtimit dhe redaktimit: Karin Weitzer, ÖSZ Ilustrimet: Eric Chen Dizajnet & Publikime: Kontraproduktion Gruber & Werschitz OG Një falenderim i veçantë i kushtohet numrit të madh të critical friends nga rrjeti i PUMA-s, të cilët e kanë ndjekur projektin që nga fillimi me një interes të madh dhe dhe me Feedback-un e vlefshëm e pasurojnë vazhdimisht. Kjo pllakatë është zhvilluar me porosi të Ministrisë Federale për Arsim (BMBWF) dhe në mbështetje të qytetit të Vjenës dhe të landeve të Austrisë së Epërme, Salzburgut dhe Steiermarkut, nga një grup pune nën drejtimin e Qendrës austriake kompetente për gjuhët (ÖSZ). MEDIENINHABER UND HERSTELLER Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum Geschäftsführung: Gunther Abuja A-8010 Graz, Hans Sachs-Gasse 3/I Tel.: +43 316 824150-0, Fax: +43 316 824150-6 [email protected], www.oesz.at Alle Rechte vorbehalten. © Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum, Graz 2018. Letzter Zugriff auf die angegebenen Links: 27. September 2016. EINE INITIATIVE DES Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung A-1010 Wien, Minoritenplatz 5 www.bmbwf.gv.at Albanisch

Së shpejti unë do të shkoj Informacione & Materiale …...pllakatës dhe që do të marrin kohë, që të bisedojnë me ta lidhur me përjetimet, pasionet e veçanta dhe interesat

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Gioca con meITALISHT

Igraj se sa mnom /

Играј се са мном

GJUHË BOSHNJAKE/KROATE/

SERBE

Luaj me muaSHQIP

Play with meANGLISHT

(GJUHËT E MIA)

Khel mancaROMANES

Joacă-te cu mineRUMANISHT

Igraj se s manomBURGENLAND- KROATISHT

Spiel mit mirGJERMANISHT

Játssz velemHUNGARISHT

Hraj sa so mnouSLLOVAKISHT

Hraj si se mnouÇEKISHT

Benimle oynaTURQISHT

Igraj se z manoSLLOVENISHT

Së shpejti unë do të shkoj në shkollë!

Një sy i qeshur dhe një sy i përlotur … Kështu do të përshkruhen shpesh kalimet në një etapë tjetër të jetës. Edhe tek fëmijët, të cilët shkojnë në shkollë, nuk ndodh ndryshe: Ata mezi presin diçka të re dhe njëkohësisht ndahen nga njerëzit dhe vendet që kanë fituar dashuri. Ndjenjat dhe shqetësimet, pritja me gëzim, por edhe frika, janë gjërat më normale në botë për këtë fazë. Çfarë mund të bëjmë ne, në mënyrë që fëmijët të fillojnë ditën e parë të shkollës me dy sy të qeshur? Të marrim kohë, të dëgjojmë… dhe të flasim shumë me njëri-tjetrin!

Të forcohet përgatitja & vetëbesimi Shpesh e panjohura na frikëson. Prandaj përgatitja e mirë u lehtëson së tepërmi fëmijëve hapin për në etapën e re të jetës. Përgatitje e mirë nuk mendohet, që fëmija duhet të ushtrojë leximin, shkrimin dhe llogaritjen tashmë që përpara hyrjes në shkollë – por përkundrazi bëhet fjalë për atë, që fëmijët të forcojnë pavarësinë dhe vetëbesimin e tyre.

„Çfarë do të mësoj unë në shkollë?“ „A do të gjej shokë të rinj?“ „Si do të jetë mësuesja/mësuesi?“ „Si është klasa?“. Me të gjitha këto pyetje merren fëmijët dhe atyre u vjen mirë të flasin lidhur me to.

Hyrja në shkollë nuk është startimi nga zeroja – ky është një kalim Të dyja institucionet punojnë shumë ngushtë me njëra-tjetrën, në mënyrë që kalimi nga kopshti i fëmijëve për në shkollë të funksionojë më mire. Në këtë mënyrë pedagogët/pedagoget dine më shumë për njëri-tjetrin dhe mund të harmonizojnë jetën e përditshme në kopësht dhe shkollë edhe me mësimin gjuhësor.

Fëmijët janë të ndryshëm dhe në mësimin e gjuhëve ata ndjekin rrugën e tyre …… ndonjëherë kjo ndoshta mund të jetë ndonjë rrugë e tërthortë, por ajo që ka rëndësi është, që ata në fund të arrijnë qëllimin!

Njerëzit bashkohen me njëri-tjetrin duke biseduar …… kjo vlen gjithashtu edhe për fëmijët, pedagogët/pedagoget dhe prindërit. Pra: Shpalos pllakatën dhe shko përpara!

Informacione & Materiale të mëtejshme (në gjermanisht)

www.sprich-mit-mir.at

www.schule-mehrsprachig.at

www.okay-line.at/deutsch/okay-programme/elternratgeber

Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich (Instituti Charlotte Bühlerme me porosi të landeve federale të Austrisë, 2009)

Bildungsplan-Anteil zur sprachlichen Förderung in elementaren Bildungseinrichtungen (Instituti Charlotte Bühler me porosi të BMUKK (Ministria Federale për mësim, art dhe Kulturë), 2009)

Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen. Vertiefende Ausführungen zum Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan (Instituti Charlotte Bühler me porosi të BMWFJ (Ministria Federale për ekonominë, familjen dhe rininë), 2010)

Leitfaden zur sprachlichen Förderung am Übergang vom Kindergarten in die Grundschule (Instituti Charlotte Bühler Institut me porosi të BMBF (Ministrisë Federale për Arsim dhe çështje të grave), 2014)

Linket për në Downloads të dokumenteve drejtuese në

www.oesz.at/puma

Baw się z namiPOLONISHT

Përdorimi produktiv i shumëgjuhësisë në jetën e përditshme të fëmijëve

www.oesz.at/puma

Lojë, argëtim dhe shumë komunikimA TË KUJTOHET TY MË KOHA E DIKURSHME NË KOPËSHTIN E FËMIJËVE ...

Kujtimet janë diçka personale dhe çdo njeri i ruan ndryshe në zemrën e tij përshtypjet dhe përjetime7. Pllaka-ta PUMA duhet të jetë një kujtim i qëndrueshëm tek fëmijët për kohën e kopshtit. Prandaj ne kemi përgatitur disa faqe në atë mënyrë, që secili fëmijë të zhvillohet individualisht me fjalët dhe vizatimet e tij.

Për këtë fëmijëve u nevojiten referentë/referente, të cilët do t’i mbështesin ata në përgatitjen e faqeve të pllakatës dhe që do të marrin kohë, që të bisedojnë me ta lidhur me përjetimet, pasionet e veçanta dhe interesat e tyre.

Sugjerim: Për fat të keq për shtypjen e pllakatës ne na është dashur të prëdornim një letër relativisht të hollë. Por me qëllim që dërrasa të bëhet më stabile ne ju këshillijmë juve, që një ekzemplar të pllakatës ta ngjisni në një karton të fortë, përkatësisht ta çoni në një shtypshkronjë për t’a ngjitur.

Kjo faqe duhet të inkurajojë fëmijët, që të shpjegohen me njohuritë e tyre të gjuhës. Vetëvlerësimi dhe njohja e anëve të forta të personalitetit janë kompetenca të rëndësishme, të cilat na shoqërojnë neve gjatë gjithë jetës dhe që janë tepër të rëndësishme në shkollë dhe në tregun e punës. Pra asnjëherë nuk quhet herët për të filluar me stërvijen e këtyre aftësive.

Fëmijët janë krenarë, në rast se atyre do t’u lejohej të tregonin, se sa shumë dinë. Në këtë mënyrë ata krijojnë krejt automatikisht vetëbesimin dhe vetëdijen dhe kanë mundësi që t’i afrohen ditës së parë të shkollës me gëzim, bindje dhe kureshtje. Dhe kush e di, ndoshta ata do të kenë dëshirë, që pllakatën ta marrin me vete ditën e regjistrimit në shkollë apo që atë t’ua tregojnë mësuesit/mësueses në ditën e parë të shkollës.

Me qëllim që përparësitë gjuhësore të bëhen të dukshme dhe të dokumentohen, ne i kemi dhënë përparësi një rrethi, i cili duhet të ngjyroset me larmi ngjyrash, në rast se fëmija ka prështypjen, se ai tashmë është në gjëndje për aktivitetin e cituar.

UNË KAM MËSUAR SHUMË NË KOPSHTIN E FËMIJËVE! UNË JAM NË GJËNDJE ...UNË E KRIJOJ BOTËN TIME ME NGJYRA DHE TË TREGOJ TY PËR ATË!

Të nderuara pedagoge! Të nderuar pedagogë!

Fëmijët janë personalitete me etje dhe dëshira për dije. Ata dëshirojnë të (njohin) mësojnë sa më shumë që të jetë e mundur dhe përherë të mësojnë dhe të kuptojnë përsëri diçka të re. Ata çdo ditë hasin me fjalë të reja, me shkronja të çuditshme, histori interesante, këngë dhe vjersha për të qeshur … me pak fjalë: Ata zbulojnë botën e mrekullueshme të gjuhëve me të gjitha aspektet dhe mundësitë.

… Gjuha

Gjuha është një kompetencë endimtare kyçe në jetën e çdo njeriu. Kushdo që mëson shumë shpejt të përdorë veglën e gjuhës ka shance më të mira në shkollë dhe më vonë në tregun e punës. Por gjuhët nuk janë vetëm vegla pune të dobishme: Ato ndihmojnë fantazinë dhe kreativitetin dhe hapin dyert e kulturave, të jerëzve dhe të botës.

… PUMA

Përmes kësaj pllakate ne dëshirojmë të japim disa ide dhe sugjerime, se si Ju të krijoni ndërgjegjshëm në formë të gjallë raste për të folur dhe të integroheni në jetën e përditshme të kopshtit të fëmijëve.

… Kopshti i fëmijëve Si institucioni fillestar për formimin – krahas shtëpisë prindërore – kopshtet e fëmijëve vënë gurin themeltar, që tek

fëmijët dhe gjuha e tyre të krijohen pak nga pak kompetencat e tyre gjuhësore. Me punën e tyre të përkushtuar këto ndihmojnë në mënyrë vendimtare që të mbështesin dhe përkrahin fëmijët tek të kuptuarit dhe të mësuarit.

… ShkollaNxënësit/Nxënëset që sapo nisin me shkollën fillore me siguri që nuk janë fillestarë/fillestare në mësim. Fëmijët sjellin me vete në shkollë shumë gjëra nga kopshti i fëmijëve dhe shtëpia. Më pas ata/ato mësojnë me kënaqësi dhe sukses, në rast se dijet dhe mundësitë e tyre do të shihen dhe vlerësohen. Me këtë pllakatë ne u japim fëmijë me vete në rrugën e tyre përveç lojës PUMA edhe një „dokumentit të voglë gjuhes”. Vëzhgimi i përparimeve gjuhësore është tensionues për padagogët/pedagoget dhe prindërit, por mbi të gjitha për vetë fëmijët. Në një vështrim të parë ata shohin: „unë e dija këtë kur isha pesë vjeç. Por tani unë di shumë më tepër.“ Kjo jep një vetëbesim tepër të madh!

… PrindëritDo të ishte mirë, nëse Ju prindër do të ishit të vëmendshëm lidhur me këtë pllakatë dhe të viheshit në lëvizje, që së bashku me fëmijët të mbushnit ato faqe të parashikuara për të dhe të luanit në shtëpi lojën e PUMA-s. Faleminderit!

Ne ju urojmë Juve dhe fëmijëve kënaqësi të madhe gjatë lojës dhe bashkëbisedimit!

të tregoj, se çfarë kam përjetuar dhe kam parë.

të njoh dhe të përmend disa shkronja.

të flas disa fjalë në gjuhë të ndryshme.

të tregoj, se si jam me shëndet.

të bëj pyetje të thjeshta dhe të jap përgjigje.

të tregoj diçka lidhur me mua dhe familjen time.

të them, se çfarë më duhet, dhe se çfarë kam qejf dhe çfarë nuk kam qejf.

Unë quhemJa ku jam unë (me ____ vjeç):

Emri im nënkupton

Prindërit e mi e kanë zgjedhur për mua këtë emër, mbasi

Në shtëpi unë flas Në kopshtin e fëmijëve unë flas

Unë e di që në botë ka shumë gjuhë. Unë di këto gjuhë:

Kam dëshirë të madhe të mësoj … , mbasi …

Fjala ime më e dashur është … , mbasi …

Libri im më i dashur është … , mbasi …

Loja ime më e dashur është … , mbasi …

të përshëndes, të falenderoj dhe të lutem për diçka.

të shoh me ëndje libra me figura dhe të tregoj histori.

të recitoj vjersha.

të demostroj duke përplasur duart rrokjet e emrit tim apo të fjalëve të tjera.

të futem në role të tjera dhe të luaj pjesë teatrale.

të këndoj këngë.

të përsëris fjalë, të cilat mua më parë m’i ka thënë dikush tjetër.

Çdo fëmijë mund ta krijojë këtë faqe thjesht me dëshirë sipas qejfit: Ka vend për një fotografi me të gjithë grupin e kopshtit të fëmijëve, një shenjë dore, një vizatim dhe për shumë gjëra të tjera. Fantazive nuk mund t’u vihet kufi! Në rast se puna kreative do të zhvillohet në dialog, atëherë kjo do të ishte akoma më mirë.

Impressum

Anëtarë të grupit të punës:

Gabriele Bäck, Charlotte Bühler Institut für praxisorientierte Kleinkindforschung & Kirchli-che Pädagogische Hochschule Wien/Krems

Manuela Burtscher-Ebner, Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule Wien

Daniela Gronold, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Birgit Javernik, Kindergarten Josef-Huber-Gasse (Graz)

Katrin Zell, MA 10 – Wiener Kindergärten/ Referat „Sprachliche Bildung“

Përmbajtja e drejtimit dhe redaktimit: Karin Weitzer, ÖSZ

Ilustrimet: Eric Chen

Dizajnet & Publikime: Kontraproduktion Gruber & Werschitz OG

Një falenderim i veçantë i kushtohet numrit të madh të critical friends nga rrjeti i PUMA-s, të cilët e kanë ndjekur projektin që nga fillimi me një interes të madh dhe dhe me Feedback-un e vlefshëm e pasurojnë vazhdimisht.

Kjo pllakatë është zhvilluar me porosi të Ministrisë Federale për Arsim (BMBWF) dhe në mbështetje të qytetit të Vjenës dhe të landeve të Austrisë së Epërme, Salzburgut dhe Steiermarkut, nga një grup pune nën drejtimin e Qendrës austriake kompetente për gjuhët (ÖSZ).

MEDIENINHABER UND HERSTELLER

Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum Geschäftsführung: Gunther Abuja A-8010 Graz, Hans Sachs-Gasse 3/I Tel.: +43 316 824150-0, Fax: +43 316 824150-6 [email protected], www.oesz.at

Alle Rechte vorbehalten. © Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum, Graz 2018. Letzter Zugriff auf die angegebenen Links: 27. September 2016.

EINE INITIATIVE DES

Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung A-1010 Wien, Minoritenplatz 5 www.bmbwf.gv.at

Alb

anisch

Shpik një fjalë për të qeshur, që nuk ekziston!

Loja PUMA krijon raste të gjuhës pavarësisht nga gjuha fillestare e fëmijëve, me qëllim për të mbështetur

• gëzimin në tregim, këngë dhe bisedim

• vetëbesimin gjatë të folurit

• njohjen e gjuhëve të tjera

• solidaritetin.

Qëllimi i kësaj loje kooperative, është që të gjithë bashkëluajtësit/bashkëluajtëset si ekip të mbushin së bashku kutinë e thesarit mundësisht me shumë thesarë gjuhësoe.

Bashkëluajtësit/Bashkëluajtëses

• maksimalisht 4 fëmijë• e përshtatshme për fëmijë, për të cilët detyrat e fushave

të PUMA-s janë sfiduese dhe të menaxhueshme.

Pajisja

• 1 një kub me 3 apo 6 sy• Figurë loje për çdo bashkëluajtës/bashkëluajtëse• Thesarë gjuhësore në formën e materialit grumbullues

(p.sh. perla, guacka, gurë të vegjël) për të nëmëruar detyrat e përmbushura të fëmijëve

• Kutia e thesarit (psh. karton, kuti druri) për grumbullimin e thesareve gjuhësorë të fituara bashkërisht në lojë

Fushat e thesareve

• Për secilën fushë thesari Puma i jep çdo fëmije një detyrë, të cilën ai duhet t’a realizojë në gjuhën e tij.

• Në rast se fëmija nuk dëshiron ta kryejë menjëherë detyrën, atëherë atij i jepet ky shans rradhën tjetër.

• Në rast se një fushë thesari është e zënë me një figurë, atëherë vendosen figurat personale dhe realizohet detyra.

• Për çdo detyrë të kryer ka një thesar gjuhe, i cili do të vendoset në kutinë e përbashkët të thesarit.

• Në vend të detyrave të përshkruara mund të mendohen detyra të tjera të përshtatshme.

Fusha të tjera

Fushat në ngjyrë portokalli janë fushat e lojës drejt rrugës së qëllimit.

Fusha në ngjyrë blu: Figura e lojës kapërcen përpara fushës së thesarit që ndodhet pranë.

Fusha në ngjyrë jeshile: Figura e lojës kapërcen mbrapa fushës së thesarit që ndodhet pranë.

STARTI fillon tek „Gjuha është STARTI“

• Vendosni figurat e lojës në fushën e startit• Bini dakort, se kush duhet të fillojë i pari• Hidhni kubin sipas rradhös dhe kaloni më tej• Plotësoni detyrat në fushat e thesarit

FUNDI është tek „Gjuha është QËLLIMI“

• Në rast se të gjitha figurat arrijnë tek qëllimi, atëherë loja përfundon.

• Tashmë kutia e thesarit boshatiset dhe nëmërohen thesarët e fituar në lojë.

Gjuha është STARTI

dhe gjuha ështëQËLLIMI

MUZIK & RRITËMFëmijët e „kuptojnë“ botën.

...

Këndo ose duartrokit këngën tënde më të dashur!

REFERIM I JETËSFëmijët tregojnë me kënqësi për vetveten dhe përjetimet e tyre.

...

SINQERITETI & KREATIVITETIFëmijët kanë me mijëra mënyra të shprehuri.

...

Thuaj një fjali dhe të tjerët do t’a përsërisin atë më pas!

SHËMBULLFëmijës dëgjojnë gjithçka dhe më pas imitojnë shumë.

...

MBRAPA TEK

MBRAPA TEK

PËRPARA TEK

PËRPARA TEK

Merr katër lapsa me ngjyra. Çfarë ngjyre kanë ata? Cila është ngjyra jote më e dashur?

LARMIAGjërat e përbashkëta dhe të veçanta e bëjnë jetën të larmishme.

...

Merr një send dhe përshkruaj, se çfarë ndjesie ke në prekje!

MATERIALI & MEDIAFëmijët e „kuptojnë“ botën.

...

... EMOCIONALITETI Unë shprehem ashtu siç ndihem.

Ku e dallon ti,që dikush është i mërzitur apo i gëzuar?

... VETËDIJA & VËMENDJA Të eksplorohet bota me shqisa të mprehta.

Si quhet ushqimi yt më i dashur dhe si shijon ai?

Cili është libri yt më i dashur dhe përse ti e ke atë kaq për zemër?

... SHKRIM E KËNDIM: Shkronjat dhe librat hapin botë të reja.

Si mund të përshëndesësh ti dikë?

E PËRDITSHMJAAtë çka thonë fëmijët çdo ditë nuk të sjell mundim.

...

Bëj një lëvizje, përsërite atë disa herë dhe të tjerët nëmërojnë bashkë me ty!

LËVIZJAMe vrull, dinamikë, hov drejt frymëzimit të gjuhëve.

...

Si quhen prindërit dhe shoqet/shokët e tu?

SHOQËRITË & FAMILJABashkërisht do të arrijmë qëllimin.

...

Trego, se çfarë bën ti në shtëpi më me qejf!

GJUH ËSHTË E

NEVOJSHME ...

1

2

3

4 5

Në botë ka shumë gjuhë dhe shkrime: „Po“ për shëmbull mund të thuhet:

1 jī hān (gjuhë urdu) 2 ne (greqishte e re) 3 da (rusisht)4 nacam (arabisht) 5 shi (kinezçe)