SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM. 2 Definisi Falsafah Falsafah=Philosophy = Greek term ‘philo’ = love ‘sophia’= wisdom = Love of wisdom (cintakan hikmah) ‘Barang

Embed Size (px)

Text of SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM. 2 Definisi Falsafah Falsafah=Philosophy = Greek term ‘philo’ = love...

  • Slide 1

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Slide 2 2 Definisi Falsafah Falsafah=Philosophy = Greek term philo = love sophia= wisdom = Love of wisdom (cintakan hikmah) Barang siapa diberi hikmah, maka ia telah diberi kebaikan yang banyak Surah Al-Baqarah 2:26 Slide 3 3 Definisi Falsafah Kajian secara rasional, persoalan-persoalan mengenai kewujudan, hidup dan etika. Slide 4 4 Definisi Falsafah Penyelidikan mengenai ilmu dan bagaimana mendapatkan ilmu dan hikmah untuk memahami alam semesta dan manusia Slide 5 5 Definisi Falsafah Pegangan seseorang individu tentang kehidupan / cara hidupnya, atau bagaimana untuk menangani sesuatu situasi. Contoh: Falsafah ayah saya mengenai cara mendidik anak ialah menyerahkan tugas itu kepada ibunya. Slide 6 6 Falsafah Pendidikan: Contoh: Falsafah ayah saya tentang bagaimana mendidik anak ialah membiarkan ia mengalaminya sendiri Slide 7 7 Falsafah Pendidikan: Amaran: Hati-Hati dalam menerima falsafah yang diguna pakai oleh ramai orang tanpa memikirkan secara mendalam akan kesan falsafah dalam diri kita Contoh: The survival of the fittest Slide 8 8 Falsafah Pendidikan: Bila berfikir secara mendalam tentang Pendidikan (tentang matlamat, isi, proses dll.) Dan bila dapat jawapannya Maka timbullah Falsafah Pendidikan Slide 9 9 Falsafah Pendidikan ialah kajian mengenai soalan-soalan seperti apa dia pendidikan, apa tujuannya, apa sifat-sifat minda, masalah-masalah kuasa, hubungan antara pendidikan dan masyarakat dan lain-lain lagi. Slide 10 10 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah Slide 11 11 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Slide 12 Apa itu kurikulum? Kurrikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-murid di dalam dan luar sekolah dengan maksud menolongnya untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan- tujuan pendidikan.* *Al-Syaibani Slide 13 13 Kurikulum mengandungi aspek-aspek:- Matlamat Perancangan Kandungan Perlaksanaan Pengukuran dan Penilaian Dll Slide 14 14 Matlamat dan tujuan-tujuan pendidikan bergantung kepada Matlamat Hidup Matlamat hidup ialah untuk kebahagiaan Jadi matlamat pendidikan ialah untuk kebahagiaan Slide 15 15 Falsafah dan Matlamat dan Tujuan- tujuan Hidup berdasarkan kepada Wahyu: Surah At Tin http://www.altafsir.com/ViewTranslations.asp?Display=yes&SoraNo=95&Ayah=0&toAyah=0&Language=15&LanguageID=2&Translat ionBookhttp://www.altafsir.com/ViewTranslations.asp?Display=yes&SoraNo=95&Ayah=0&toAyah=0&Language=15&LanguageID=2&Translat ionBook= Surah Al-Alaq http://www.altafsir.com/ViewTranslations.asp?Display=yes&SoraNo=96&Ayah=0&toAyah=0&Language=15&LanguageID=2&Translat ionBookhttp://www.altafsir.com/ViewTranslations.asp?Display=yes&SoraNo=96&Ayah=0&toAyah=0&Language=15&LanguageID=2&Translat ionBook= Slide 16 Pendidikan dalam bahasa disebut at tarbiyyah, iaitu nama terbitan yang berasal dari kata dasar Rabba: yang bererti mengasuh, memelihara dan memimpin. Ia juga diertikan sebagai memiliki, mentadbir, menguasai, memperba iki dan mendidik. (Dr. Hj. Abdullah- 1989) Definasi Pendidikan dalam Islam SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Slide 17 PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM Psikologi Pendidikan Islam bermaksud mengasuh, memelihara, memimpin, mendidik, mentadbir, menguasai, memperbaiki dan membentuk keperibadian yang sempurna yang berhubung dengan jasmaniah dan jiwa insan. SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Slide 18 MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Merangkumi semua keperluan jasad dan roh yang berbentuk duniawi dan ukhrawi. Antara matlamatnya adalah: Kebersihan Ruh Pembinaan Aqal dengan Ilmu Keikhlasan dalam Amalan ( Muhammad Al Hadi 1972 ) SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Slide 19 KONSEP PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan seumur hidup. Pembangunan seluruh potensi manusia Menyampai dua fungsi: a) Abdullah b) sebagai khalifah Allah di bumi Memakmurkan seluruh alam di atas dasar : kesepaduan Iman, ilmu dan amal, demi untuk mencapai kebahgiaan hidup di dunia dan di akhirat. (Dr. Abdul Halim el Muhamady 1984) SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Slide 20 PENDIDIKAN ZAMAN NABI MUHAMMMAD S A W. Slide 21 FALSAFAH HIDUP ISLAM ALLAH Diturunkan ke dunia Mendekatkan lagi Hubungan dengan Allah Hubungan sesama manusia Berakhlak Mulia Neraka Godaan Iblis ALLAH Kembali kepada / Keredaan Allah Syurga Matlamat Hidup Muhammad Rasulullah s a w Kejadian Nabi Adam & Iblis Ingkar Quran & Sunnah Petunjuk Slide 22 Pendidikan Pada Zaman Nabi Surah Al-Alaq ayat 1-5 Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Dia menjadikan manusia daripada segumpal darah, SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Slide 23 Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang maha mulia Yang mengajar manusia menulis dengan pena. Tuhan mengajar manusia perkara-perkara yang tidak diketahui. Pendidikan Pada Zaman Nabi Slide 24 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Pentingnya membaca:- Baca Al-Quran penuh rahsia wahyu langsung dari Allah panduan untuk hidup di dunia dan akhirat menganjur manusia supaya berfikir Baca ciptaan Allah, penuh rahsia & ilmu fikir, selidik, rakam mengetahui apa yang tidak diketahui Slide 25 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Baca dengan nama Allah, Pencipta. Manusia : ahsani taqwim - ciptaan terbaik, terindah penuh rahsia. Proses kejadian & kehidupan manusia Dan Allah mengingatkan lagi Keagungan Nya supaya manusia tidak lupa. Slide 26 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Pena :- Al-Quran ditulis untuk penerusan Dianjurkan supaya menyelidik dan rakam tentang manusia dan segala ciptaanNya supaya mengetahui apa yang tidak diketahui. Slide 27 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Fungsi:- mengetahui ciptaan Allah mengenal Allah mengagungkan Allah beribadat dan sujud kepadaNya Tetapi manusia, ramai yang lupa. Slide 28 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM MERAKAMKAN PERINTAH PERI PENTING MEMBACA, BELAJAR, MENCARI ILMU, MENCARI KEBENARAN Slide 29 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Surah Almuddaththir (74: 1-7) Hai orang yang berselimut Bangunlah, dan berilah peringatan Dan Tuhanmu, agungkanlah Dan pakaianmu, bersihkanlah Dan berhala, (kejahatan) tinggalkanlah Slide 30 Jangan engkau memberikan (sesuatu), kerana hendak meminta lebih banyak daripadanya Untuk (menurut perintah ) Tuhanmu, bersabarlah. Slide 31 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Seru dan Perintah kepada Yang Berselimut (takut, tidur, lalai?) Bangun dan Beri ingat :- tentang Allah, Pencipta seluruh alam tentang janji Balaa Syahidna tentang kehidupan di dunia dan akhirat Slide 32 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Fungsi : mengagungkan Allah. meninggikan kalimah Allah. memikul tanggungjawab sebagai khalifah. Slide 33 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Pakaian: Menekankan tentang kebersihan dan kesucian. Segala yang dipakai -zahir dan batin Baju dan lain-lain Akhlak yang lahir dari perasaan dan fikiran Slide 34 Beri, jangan minta lebih daripadanya Menekankan Keikhlasan, Kerana Allah dan bersabarlah Menekankan Kesabaran Menekankan ketauhid. Beriman kepada Allah dan tiada yang lain Slide 35 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Surah Almuddaththir (74: 8 -10) Apabila ditiup sangkakala Maka itulah hari yang amat susah Tiada mudah bagi orang yang kafir Menekankan Kebenaran Akhirat : Untuk Kembali Selamat Kepada ALLAH Slide 36 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Ia merupakan:- Perintah Berdakwah & mengajar Mengandungi:- Intisari pengajaran, Matlamat dan Kaedah atau Prasyarat Ia adalah:- MISI RASULULLAH Dan PRINSIP PERTAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM Slide 37 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM PENGAJARAN RASULULLAH Al-Ghazali (1404): terdapat 25% ayat tentang pendidikan dalam Al-Quran Nabi sampaikan pengajaran berdasarkan wahyu. Zaman Makkah beza dengan Madinah Baginda fokus pada *Akidah *Akhlak *Syariah Slide 38 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 1)Akidah dan akhlak 2)Secara sulit rumah Rasulullah & al-Arqam 3)Mereka yang mula-mula terima 4)3 tahun turun wahyu supaya menyampaikan secara terang 5)Di bukit Safa dan ditentang oleh Abu Lahab 6)Makin berkembang ZAMAN MAKKAH Slide 39 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 7. Isu akidah 8. Kaedah dakwah terbuka dan lisan 9. Tekanan dan Hijrah 10. Azam dan tekad yang kuat 11. Rukun Iman dan Islam percaya pada Akhirat 12. Akhlak contoh dan psikologi 13. Tauhid 14. Memenangi hati dan minda Slide 40 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN MADINAH 1)622M Masjid Quba & Nabawi 2)Sekolah pertama tidak formal 3)Formal sedikit bila serambi dibina Al- suffah 4)Al-Quran - kitab pertama 5)Dasar Islam - tulisan, tunggang kuda, memanah & bahasa *Dasar duniawi dan ukhrawi Slide 41 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 6.Baginda perintahkan: supaya yang pandai ajar yang tak pandai. 7. Pendakwah yang pandai membaca & menulis dihantar keluar * Tekanan kepada Dakwah 8. Solat & jaga waktu 2 H - Puasa 6 H - Haji, zakat, perkahwinan dll *Tekanan kepada Ibadah & Syariah Slide 42 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 9. Nasihat dan contoh 10. Membaca & menulis 11. Syarat bebas dari tawanan 12. Baginda mengajar wanita juga *Tekanan kepada Akhlak, Adab sosial dan Pentingnya Pendidikan Slide 43 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Keutamaan diberi kepada yang paling asas:- AKHLAK Aisyah (r.a) - Akhlak baginda adalah akhlak Al-Quran Slide 44 Whoever seeks knowledge (intending) to argue with the learned (scholars), or to brag with the foolish; or with it to attract peoples attention to himself; Allah will make him to enter the Hell-fire. (Hadith also reported by Tirmidzi and Ibn Majah) HUMILITY : THE TRAITS OF THE LEARNED All Rights Reserved Zhulkeflee Hj Ismail (2011) Slide 45 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Di Gua Hira menerima Quran. Garis besar pemikiran pendidikan Islam. Pemikiran yang hidup dan dinamik Pendidi