Click here to load reader

SKOLSKI KURIKULUM ... 3. Aktivnosti/Proiekti skole 3.1. Glazbene priredbe/koncerti u dvorani skole glazbene priredbe odrzavat ce se svakog utorka, a po potrebi i cesce Bozicni koncert

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SKOLSKI KURIKULUM ... 3. Aktivnosti/Proiekti skole 3.1. Glazbene priredbe/koncerti u dvorani skole...

 • Osnovna glazbena skola

  Rudolfa Matza

  Zagreb, Selska cesta 114

  Klasa: 602-02/15-05/22

  Urbroj: 251-340-15-05

  OSNOVNA GLAZBENA SKOLA

  RUDOLFA MATZA

  SKOLSKI KURIKULUM sk. god. 2015/16.

  Zagreb, 22. rujna, 2015.

 • Kazalo:

  1. Osnovni podatci o skoli

  2. Djelatnost rada, nastavni plan i program - ciljevi i namjena

  3. Aktivnosti/Projekti skole - ciljevi i namjena

  3.1. Koncertna djelatnost 3.2. Natjecanja

  3.3. Projekti

 • 1. Osnovni podatci

  Adresa:

  MB:

  OIB:

  telefoni:

  web:

  e-mail:

  Zagreb, Selska c. 114

  1167464

  70516740360

  TAJNISTVO:

  FAX:

  RACUNOVODSTVO:

  ZBORNICA:

  RAVNATEU:

  01/3647-072

  01/3647-072

  01/3630-530

  01/3631-817

  01/3634-308

  www.ogs-rudolfamatza.hr

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

 • 2. Dielatnost rada, nastavni plan i program

  - ciljevi i zadace

  Djelatnost skole je ostvarivanje glazbene umjetnosti za ucenike osnovne glazbene skole.

  Ostvarivanje 1drugih glazbene odgojno-obrazovnih programa u skladu s potrebama gradana 1 opredjeljenjima polaznika, a uz

  prethodno odobrenje Ministarstva znanosti obrazovanja 1sporta.

  NASTAVNI PLAN ZA OGS

  NASTAVNI PREDMET

  BROJ SAT! U TJEDNU

  R A Z R E D

  Obvezni predmeti 1. II. III. IV. V. VI.

  Temeljni predmet struke 2 (70') 2 (70') 2 (70') 2 (70") 2 (70') 2 (70')

  Solfeggio 2 (70') 2 (70') 2 (70') 2 (70') 2 (70') 2 (70')

  Skupno muziciranje 2 (70') 2 (70') 2 (70') 2 (70')

  UKURNO: 4 (140') 4 (140') 6 (210') 6 (210') 6 (210') 6 (210')

  Izborni predmet

  Klavir 1(35')

  Teorija glazbe 1(35')

  Korepeticija na svakih 25 ucenika 1 sat u tjednu

 • U podrucju rada osnovne glazbene skole Rudolfa Matza

  izvode se sljedeci programi:

  klavir

  violina

  violoncelo

  gitara

  harmonika

  flauta

  klarinet

  saksofon

  truba

  Zadatci glazbene skole su:

  • omoguciti ucenicima stjecanje vjestine sviranja na nekom od

  glazbala koja se u skoli poucavaju i razvijati im glazbene sposobnosti - produktivne i reproduktivne

  • omoguciti uz ucenje glazbala stjecanje i drugih vaznih glazbenih znanja, vjestina i navika omogucujuci ucenicima cjelovit glazbeni razvitak

  • razvijati u uceniku upoznavanjem hrvatske kulturne bastine, osjecaj pripadnosti i bogatstvo razlicitosti umjetnicke glazbe

  • voditi brigu o osobito sposobnim i darovitim ucenicima

  • promicati glazbu putem javne djelatnosti (priredbe, koncerti, smotre, natjecanja)

 • 3. Aktivnosti/Proiekti skole

  3.1. Glazbene priredbe/koncerti

  u dvorani skole glazbene priredbe odrzavat ce se svakog utorka, a po potrebi i cesce

  Bozicni koncert u HGZ-a

  18. prosinca 2015. god. - petak

  Nastupi ucenika na kulturnim manifestacijama grada Zagreba

  Nastupi ucenika u OS A. Senoe, OS Horvati, OS Ljubljanica, OS Bartola Kasica, OS Ivana Mestrovica tijekom veljace, ozujka 1 travnja 2015. god. te u crkvi Marije Pomocnice na Kneziji kao 1u djecjim vrticima u okruzenju

  Svecani koncert! povodom Dana skole

  19. svibnja 2015. - cetvrtak - dvorana Hrvatskog povijesnog muzeja

  20. svibnja 2015. - petak - dvorana Hrvatskog glazbenog zavoda

  Koncert uciteija OGS Rudolfa Matza 18. svibnja 2015 - srijeda

  - dvorana Hrvatskog glazbenog zavoda

 • 3.2. Natiecania

  a) u organizaciji MZOS, AZOO, HDGPP-a

  • komorni sastavi, 53. hrvatsko natjecanje ucenika i studenata glazbe

  • reaionalno natieconje

  • 03 - 08. studenog 2015. god.

  • drzavno

  • Opatija, 02 - 05. prosinca 2015. god.

  puhaci: flauta, saksofon, truba, klarinet

  gudad violina i violoncelo

  harmonika

  54. hrvatsko natjecanje ucenika 1studenata glazbe reaionalno natiecanie

  13. - 21. veljace 2016. god.

  drzavno

  04. - 05. ozujka 2015. god. - ZBOROVI 12. -19. ozujka 2015. god. - SOLISTI

 • b) ostala natjecanja:

  XXI. skolsko natjecanje mladih pijanista - svibanj 2016. godine

  Medunarodno natjecanje „Etide i skale'' (klavir) Zagreb, GS Pavia Markovca

  - veljaca 2016. godine

  Medunarodno natjecanje „Zlatko Grgosevic'' (klavir) Sesvete, GS Sesvete

  - svibanj 2016. godine

  Medunarodno natjecanje pijanista „Memorijal Jurica Murai'' (klavir) Varazdin, GS Varazdin

  - 11. -16. ozujka 2016. godine

  Medunarodno natjecanje puhaca „Varazdin Woodwind & Brass''

  Varazdin, GS Varazdin

  - 08. -15. travnja 2016. godine

  Medunarodno natjecanje gudaca „Rudolf Matz" Cakovec, - ozujak 2016. godine

 • 7. Hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru Daruvar, 13. i 14. svibnja 2016. godine

  41. susreti harmonikasa u Puli, Medunarodno

  natjecanje

  - travanj 2016. godine

  8. MEOUNARODNI MUZICKI FESTIVAL-ARANDELOVAC

  - Arandelovac, ozujak 2016

  Medunarodno natjecanje harmonikasa u Crnoj Gori - Tivat, svibanj 2016. godine

  Medunarodno natjecanje „Zvezdane staze''- Novi sad - Novi Sad, svibanj 2016.

  VIMM, Virovitica international music meeting - Virovitica, GS Jan Vlasimsky - travanj 2016. (klarinet)

  Skola saksofona u Jaski

  - GS Jastrebarsko - travanj 2016. (saksofon) 10

 • 3.3. Proiekti skole

  Primjena Orffovog instrumentarija u nastavi glazbe u glazbenoj skoli

  Voditeliica: Ana Grbac, prof, i Bernardica Kraljevic, prof.

  Nacin realizaciie:

  Udteljica Grbac radi s grupom ucenika navedene tipove osmidjenih ritamskih i melo-ritamskih aktivnosti. Grupa ucenika mogu bit! 1 ucenici koji pohadaju nastavu zbora, a imaju zbog objektivnih okolnosti poteskoca prilikom intoniranja (mutacija 1 slicno). Na taj nacin i oni kreativno sudjeluju u skupnom muziciranju.

  U svim tipovima skupne glazbene nastave ucenici na pozitivan nacin prihvacaju model skupnog muziciranja koji podrazumijeva primjenu Orffovog instrumentarija kao i nadn rada Orff-Schulwerk metode. Metoda je medunarodno priznata i uci se na raznim seminarima i visokim udlistima diljem svijeta.

  Osmidjen je niz djeci primjerenih glazbenih aktivnosti utemeljen prije svega na umjetnicki vrijednoj glazbi.

  Te glazbene aktivnosti zahtijevaju od ucenika izrazito aktivan odgovor i prakticno sudjelovanje.

  Uz razvoj glazbenih sposobnosti pridonose razvoju cjelovite djetetove licnosti.

  Utvrduje se osjecaj za ritam uz izvodenje brojalica i raznih ritamskih vjezbi uz osmisljavanje novih kombinacija razlicitih boja zvuka, zapravo kreiraju se male orkestracije ritamskih vjezbi.

  Osmidjavaju se efektne ritamske pratnje pjevanju, kao i improvizacije uz pjevanje primjera obuhvacenih u udzbenicima solfeggia (iz glazbene bastine i glazbene kulture).

  11

 • Primjenom melodijsko-ritamskih instrumenata otvaraju se

  nove mogucnosti melo-ritamskih improvizacija i stvaralackog rada za talentirane ucenike.

  Takoder, ostvaruje se povezanost sa glazbenim vjestinama koje su ucenici stekli na nastavi instrumenta jer se uz izvodenje naucenih skladbi na glasoviru ill drugim instrumentima kreira prikladna i mastovita melodijsko-ritamska pratnja na Orffovom instrumenta riju.

  Moguce je istovremeno sudjelovanje ucenika razlicite dob! i stupnja glazbenih vjestina. Na taj nacin ucenici ovisno o svojim mogucnostima i afinitetima sami izabiru nacin sudjelovanja, vrstu instrumenata i razinu zahtjevnosti, sto utjece na njihovo osobno

  zadovoljstvo i zajednicku radost muziciranja.

  Vremenik:

  jednom tjedno

  Troskovnik:

  x-x-x-x-x-x-x

  Nacin vrednovania:

  x-x-x-x-x-x-x

  12

 • Seminar prof. Dorda Stanettija

  Voditeli: Dino Kalebota, mr.art. - procelnik odjela

  Nacin realizaciie:

  Pozvani profesor radit ce sa nasim ucenicima individuaino,

  izradujuci odabrane skladbe.

  Cilj seminara je nastojanje predavaca da iz svakog ucenika izvuce njegov trenutni maksimum.

  Vremenik:

  tijekom drugog polugodista 2016. god.

  Troskovnik:

  cca =4.000,00 kn

  Nacin vrednovania:

  x-x-x-x-x-x-x

  13

 • Seminar za ucenike harmonike

  Voditeli: Anamarija Nerad, prof.

  Nacin realizaciie:

  Pozvani profesor radit ce sa nasim ucenlcima individuaino,

  izradujuci odabrane skladbe.

  Profesor seminara ce biti odreden naknadno

  Cilj seminara je nastojanje predavaca da iz svakog ucenika izvuce njegov trenutni maksimum.

  Vremenik:

  tijekom skolske godine

  Troskovnik:

  oca =4.000,00 kn

  Nacin vrednovania:

  x-x-x-x-x-x-x

  14

 • Bozicni koncerti

  Voditelii: Ana Grbac, prof. Ivica Ivanovic, prof. - ravnatelj skole procelnici odjela

  Nacin realizaciie:

  Krajem kalendarske skolske godine ravnatelj skole s procelnicima planira aktivnosti povodom Bozica. Dogovaraju se nadnevci koncerata i termini audicija. Nakon odrzanih audicija dolazi do realizacije i tiskanja programskih knjizica i plakata koji se dostavljaju u koncertne dvorane, ucenicima, roditeljima i uzvanicima. Za tehnicku realizaciju brine se prof. Ana Grbac.

  Vremenik:

  prosinac 2015. god.

  Troskovnik:

  cca =10.000,00 kn

  Nacin vr

Search related