ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM - Naslovnicaos-dcesaric- ?· Osnovni cilj školskog preventivnog programa ... (prevencija nasilničkog ponašanja, ... slučaju nasilja među djecom,

 • View
  221

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • 73

  KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

  Osnovni cilj kolskog preventivnog programa (kratica:PP) je da usmjerenim aktivnostima u suradnji s lokalnom zajednicom, uitelji, struni suradnici i roditelji djeluju na smanjivanju interesa mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i pravovremenom otkrivanju konzumenata te na suzbijanju nasilja meu djecom i mladima.

  Odgojiti zdravog, zadovoljnog i odgovornog mladog ovjeka na je zajedniki zadatak.

  Zadaci kolskog preventivnog programa su smanjivanje faktora rizika u nastajanju nasilnikog ponaanja, pouavanje uenika ivotnim vjetinama, zatita mladih u visokom riziku, razvijanje pozitivne slike o sebi, vjebanje komunikacijskih vjetina, rjeavanje sukoba, uinkovito suprotstavljanje sredstvima ovisnosti, informiranje i educiranje roditelja.

  Namjena aktivnosti kolskog preventivnog programa je pouavanje uenika opim ivotnim vjetinama te spreavanje i suzbijanje neprihvatljivih oblika ponaanja. Potrebno je pomoi djeci u donoenju ispravnih odluka i u uspjenom rjeavanju problema. Rad s uiteljima, uenicima i roditeljima usmjeren je na promicanje znanja i vjetina koje mogu uvrstiti i unaprijediti zdrav stil ivljenja, promicati zdravlje i prevenciju bolesti, pravilnu organizaciju slobodnog vremena, kvalitetnu ponudu sportskih i drugih kreativnih sadraja.

  Specifini obrazovni sadraji realizirat e se preko redovne nastave, izborne nastave, INA, na satovima prirode, biologije, hrvatskog jezika, likovne kulture, sata razrednika, tjelesne i zdravstvene kulture prema godinjem planu i programu.

  U tablici se nalaze aktivnosti koje emo provoditi tijekom godine.

  Aktivnosti,program SADRAJ NOSITELJI Nain i vrijeme

  realizacije

  Provoenje modula iz Kurikuluma zdravstvenog odgoja (prevencija nasilnikog ponaanja, prevencija ovisnosti, promicanje zdravih stilova ivota, razvoj socijalnih vjetina, potivanje razliitosti)

  1.r. - Pravilno pranje zubi po modelu 3. r. Skrivene kalorije 5. r. Promjene vezane uz pubertet

  8. r. Prevencija pijenja alkohola

  predavanja i radionice za uenike od 1. do 8. razreda na satu razrednika predavanja i radionice predavanje

  Razrednici, struni suradnici

  kolska medicina (lijenici i

  medicinske sestre)

  Zavod za javno zdravstvo (psiholog)

  Radionice, tematska predavanja, Projekcija filmova Tijekom godine

  - listopad

  - studeni

  - prosinac

  Nauiti uiti - prijelaz iz razredne u predmetnu nastavu, metakognicija, nauiti uspjeno uiti, upitnik Kako uim

  interaktivna predavanja i radionica

  5. razred Pedagoginja

  Tijekom listopada i studenog

  Pubertet, spolno zdravlje, higijena, poremeaji hranjenja, kontracepcija

  edukacija uenika 8.-ih razreda o zdravom i odgovornom nainu

  ivota

  Lijenica kolske medicine

  Razrednici Struni suradnici

  sijeanj veljaa 2015. godine

  ZDRAV ZA 5

  MUP-ov program prevencije ovisnosti i zlouporabe droga, alkohola i igara na

  sreu i ouvanja okolia i prirode

  Radionice i predavanja

  uenici 8. razreda

  MUP Zavod za javno

  zdravstvo razrednici

  studeni

 • 74

  Hrvatski olimpijski dan

  Igre na otvorenom - uenici od 1. do 4.

  razreda

  Biciklijada

  Razrednici 1.-4.r.

  Uitelji TZK

  10. rujna 2014. godine

  Djeca prijatelji u prometu

  Edukacija uenika prvog razreda o ponaanju pri sudjelovanju u

  prometu

  Prometni policajci MUP

  Rujan 2014.

  ZAJEDNO VIE MOEMO

  Mogu ako hou

  (MAH -1)

  Posjet policijskoj postaji, predavanje kontakt policajca o zanimanju i ulozi policije, opasnosti

  upotrebe sredstava ovisnosti i zatitno

  ponaanje

  -uenici 4.razreda

  MUP Prema

  dostavljenom rasporedu

  Dan otvorenih vrata Policijske postaje

  Obilazak PP Poega MUP listopad

  1.12. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

  Izrada i prezentacija radova uenika 8.

  razreda uenicima od 5. do 7. razreda

  Voditelj PP 30. 11. ili 3. 12.

  Program izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti

  poticati uenike na pohaanje izborne

  nastave i izvannastavne

  aktivnosti

  Voditelji INA Rujan 2014.

  Diskretni zatitni program

  Individualni i skupni rad s djecom rizinog ponaanja i njihovim

  obiteljima

  Tijekom godine -

  prema potrebi

  Kuni red kole

  Protokoli koji se primjenjuju u sluaju nasilja meu djecom,

  Protokol o izricanju pedagokih mjera,

  Pravilnik o ocjenjivanju

  Roditeljski sastanci za roditelje uenika od 1.

  do 8. razreda

  Razrednici i struni suradnici

  rujan 2014.

  Afirmacija pozitivnog roditeljstva Predavanja i radionice za roditelje uenika od

  1. do 4. razreda

  Razrednici i struni suradnici

  Tijekom godine

  kolski pano

  Informirati uenike o aktivnostima koje se provode na satovima

  razrednih odjela obrade tema iz preventivnog

  Voditelj PP Struni suradnici

  Tijekom godine

 • 75

  programa

  Elektroniko nasilje (facebook, twiter i sl.)

  Sigurnost i zatita djece na Internetu

  Sadraji u okviru programa izborne

  nastave Informatike

  Interaktivna predavanja za uenike o potrebi pridravanja sigurnosnih elemenata

  pri uporabi novih tehnologija

  uenici 7. razreda

  Uitelji informatike MUP

  Tijekom kolske godine

  Znam to je, ne diram, opasno je!

  Zatita djece i mladei od posljedica

  zlouporabe oruja, minsko-eksplozivnih i

  pirotehnikih sredstava

  uenici 5. razreda

  MUP Tijekom kolske

  godine

  Obojimo svijet arenim bojama tolerancije

  Radionice za uenike od 1. do 8. razreda

  Tijekom kolske

  godine

  Mogu ako hou

  MAH-2

  (Prevencija i alternativa)

  Interaktivno predavanje:

  Zlouporaba droga i dr. oblici rizinog

  ponaanja (vandalizam i

  nasilniko ponaanje te alkohol)

  Edukativno-informativni karton

  Moj otisak prsta za svakog uenika

  Uenici 6. razreda

  Sajam mogunosti predstavljanje

  moguih aktivnosti za slobodno vrijeme

  uenika

  4. i 6. razred

  MUP Prema dogovoru

  tijekom godine

  Sociometrijska ispitivanja

  Upoznati razrednike s rezultatima

  sociometrijskih mjerenja

  Struni suradnici

  Tijekom godine

  Uenici s tekoama u redovnom razrednom odjelu

  Aktiv razredne nastave predavanje

  Uitelji razredne nastave

  Studeni 2014.

 • 76

  RADOSNA KOLA Program prevencije vrnjakog nasilja

  Uitelji, struni suradnici, vanjski

  suradnici

  k.godina 2014./2015.

  PROITAT U TE kolski program poticanja i vjebanja

  itanja

  Struni suradnici, uitelji

  k.godina 2014./2015.

  PROVOENJE SLOBODNOG VREMENA

  DVANAESTOGODINJAKA

  kolski program prevencije ovisnosti i neprihvatljivih oblika

  ponaanja

  Voditelj PP, struni suradnici, uitelji

  k.godina 2014./2015.

  IMAM STAV

  Program udruge PET PLUS za uenike sedmih i osmih

  razreda

  Uitelji koji su proli edukaciju za

  provoenje projekta

  Prvo polugodite k.god 2014./2015.