27
Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)

Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Page 2: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Skupovi uživo – usporedba po predmetima

8. ožujak 2019.

Page 3: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Sažetak

radionica sudionika934 26594

Page 4: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Biologija i priroda 624 Latinski 116Engleski 1540 Likovni 263Etika, filozofija,sociologija, logika

184 Matematika 1050

Fizika 293 Njemački 695Francuski 71 Povijest 613Geografija 394 Pravoslavni vjeronauk 25Glazbeni 254 Razredna nastava 3828Hrvatski 1264 Talijanski 248Katolički vjeronauk 998 Tehnički 204Kemija 428 TZK 498

Anketiranih sudionika (N): 13590

Page 5: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Jeste li zadovoljni organizacijom skupa?

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

U potpunosti samzadovoljna/zadovoljan

Djelomično samzadovoljna/zadovoljan

U potpunosti samnezadovoljna/nezadovoljan

Page 6: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Jeste li zadovoljni organizacijom skupa?

U potpunosti zadovoljan/na:

Latinski jezik 93%

Tehnička kultura 90%

Glazbena kultura 85%

Geografija 85%

Etika, filozofija, 84%sociologija, logika

U potpunosti nezadovoljan/na:

Fizika 5%

Pravoslavni vjeronauk 4%

Kemija 4%

Likovna kultura 3%

TZK 2%

Page 7: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Kako biste ocijenili svoje sudjelovanje tijekom stručnog skupa? (1 = potpuno neaktivan; 5 = potpuno aktivan)

0102030405060708090

100

1 2 3 4 5

Page 8: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Potpuno aktivan/na:

Tehnička kultura 65%

Pravoslavni vjeronauk 44%

Glazbena kultura 43%

Vjeronauk 42%

Francuski jezik 39%

Potpuno neaktivan/na:

TZK 2%

Latinski 2%

Fizika 2%

Talijanski jezik 2%

Engleski jezik 1%

Kako biste ocijenili svoje sudjelovanje tijekom stručnog skupa? (1 = potpuno neaktivan; 5 = potpuno aktivan)

Page 9: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Jesu li vam informacije koje ste dobili na skupu korisne za razumijevanje promjena u sustavu obrazovanja?

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00La

tinsk

i

Prav

osla

vni v

j.

Tehn

ički

Etik

a,…

Vjer

onau

k

Geog

rafij

a

Biol

ogija

Glaz

beni

Talij

ansk

i

Liko

vni

Nje

mač

ki

Hrva

tski

Engl

eski

Povi

jest

Razr

edna

nas

tava

Mat

emat

ika

Fran

cusk

i

Kem

ija TZK

Fizik

a

U potpunosti sam zadovoljan/na.

Djelomično sam zadovoljan/na.

U potpunosti sam nezadovoljan/na.

Page 10: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

U potpunosti su korisne:

Latinski jezik 82%

Pravoslavni vjeronauk 80%

Tehnička kultura 75%

Etika, filozofija, 73%sociologija, logika

Katolički vjeronauk 73%

Beskorisne su:

Fizika 6%

Matematika 3%

Razredna nastava 3%

Likovni 2%

TZK 2%

Jesu li vam informacije koje ste dobili na skupu korisne za razumijevanje promjena u sustavu obrazovanja?

Page 11: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Detaljno sam pročitala/pročitao i proučila/proučio nacionalni kurikulum nastavnog/nastavnih predmeta

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

Prav

osla

vni v

j.

Latin

ski

Tehn

ički

Fizik

a

Fran

cusk

i

Povi

jest

Etik

a,…

Glaz

beni

Mat

emat

ika

Geog

rafij

a

Razr

edna

nas

tava

Kem

ija

Biol

ogija TZK

Hrva

tski

Liko

vni

Nje

mač

ki

Vjer

onau

k

Engl

eski

Talij

ansk

i

Potpuno se slažem

Uglavnom se slažem

Uglavnom se ne slažem

Uopće se ne slažem

Page 12: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Potpuno se slažem:

Pravoslavni vjeronauk 28%

Latinski jezik 25%

Tehnička kultura 22%

Fizika 17%

Francuski jezik 17%

Uopće se ne slažem:

Katolički vjeronauk 13%

Engleski jezik 12%

Etika, filozofija 9%sociologija, logika

Francuski 8%

TZK 8%

Detaljno sam pročitala/pročitao i proučila/proučio nacionalni kurikulum nastavnog/nastavnih predmeta

Page 13: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Detaljno sam pročitala/pročitao i proučila/proučio nacionalni kurikulum nastavnog/nastavnih predmeta (prema godinama staža u obrazovanju)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

< 2 godine

2-5 godina

5-10 godina

10-15 godina

15-20 godina

20-30 godina

> 30 godina

Uopće se ne slažem Uglavnom se ne slažem Uglavnom se slažem Potpuno se slažem

Page 14: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Razmjena ideja i materijala za nastavu i upotreba digitalnihpriručnika mogu doprinijeti smanjenju administracije

0102030405060708090

100

Potpuno se slažem

Uglavnom se slažem

Uglavnom se ne slažem

Uopće se ne slažem

Page 15: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Potpuno se slažem:

Geografija 42%

Engleski jezik 42%

Hrvatski jezik 39%

Etika, filozofija, 38%sociologija, logika

Glazbena kultura 37%

Uopće se ne slažem:

Fizika 6%

Povijest 5%

Tehnički 4%

Francuski 4%

Likovni 4%

Razmjena ideja i materijala za nastavu i upotreba digitalnihpriručnika mogu doprinijeti smanjenju administracije

Page 16: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Razmjena ideja i materijala za nastavu i upotreba digitalnih priručnika mogu doprinijeti smanjenju administracije (prema godinama staža u obrazovanju)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

< 2 godine

2-5 godina

5-10 godina

10-15 godina

15-20 godina

20-30 godina

> 30 godina

Uopće se ne slažem Uglavnom se ne slažem Uglavnom se slažem Potpuno se slažem

Page 17: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Preporučene metode i oblici rada primjenjivi su u mom razredu

0102030405060708090

100

Potpuno se slažem

Uglavnom se slažem

Uglavnom se ne slažem

Uopće se ne slažem

Page 18: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Potpuno se slažem:

Pravoslavni vjeronauk 36%

Latinski jezik 31%

Etika, filozofija, 30%sociologija, logika

Matematika 25%

TZK 24%

Uopće se ne slažem:

Matematika 4%

TZK 3%

Tehnički 2%

Francuski 1%

Razredna nastava 1%

Preporučene metode i oblici rada primjenjivi su u momrazredu

Page 19: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Preporučene metode i oblici rada primjenjivi su u momrazredu (prema godinama staža u obrazovanju)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

< 2 godine

2-5 godina

5-10 godina

10-15 godina

15-20 godina

20-30 godina

> 30 godina

Uopće se ne slažem Uglavnom se ne slažem Uglavnom se slažem Potpuno se slažem

Page 20: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Rješavanje problema smatram primjenjivim u svojojnastavnoj praksi

0102030405060708090

100

Potpuno se slažem

Uglavnom se slažem

Uglavnom se ne slažem

Uopće se ne slažem

Page 21: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Potpuno se slažem:

Pravoslavni vj. 56%

Etika, filozofija, 41%sociologija, logika

Tehnička kultura 33%

Fizika 33%

Hrvatski jezik 32%

Uopće se ne slažem:

TZK 8%

Talijanski jezik 5%

Pravoslavni vj. 4%

Razredna nastava 4%

Katolički vj. 4%

Rješavanje problema smatram primjenjivim u svojojnastavnoj praksi

Page 22: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Rješavanje problema smatram primjenjivim u svojojnastavnoj praksi (prema godinama staža u obrazovanju)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

< 2 godine

2-5 godina

5-10 godina

10-15 godina

15-20 godina

20-30 godina

> 30 godina

Uopće se ne slažem Uglavnom se ne slažem Uglavnom se slažem Potpuno se slažem

Page 23: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Dobro se snalazim u virtualnoj učionici na Loomenu

0102030405060708090

100

Potpuno se slažem

Uglavnom se slažem

Uglavnom se ne slažem

Uopće se ne slažem

Page 24: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Potpuno se slažem:

Matematika 49%

Fizika 47%

Tehnička kultura 45%

Geografija 40%

Latinski jezik 36%

Uopće se ne slažem:

Etika, filozofija, 7%sociologija, logika

Glazbena kultura 6%

Francuski jezik 5%

Engleski jezik 4%

Tehnička kultura 4%

Dobro se snalazim u virtualnoj učionici na Loomenu

Page 25: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Dobro se snalazim u virtualnoj učionici na Loomenu(u odnosu na godine staža u obrazovanju)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

< 2 godine

2-5 godina

5-10 godina

10-15 godina

15-20 godina

20-30 godina

> 30 godina

Uopće se ne slažem Uglavnom se ne slažem

Uglavnom se slažem Potpuno se slažem

Page 26: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

Publikacija je izrađena u sklopu projekta „Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme” koji sufinancira Europska unija

iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Za sadržaj ove publikacije odgovorno je isključivo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, publikacija ni na koji način ne odražava

mišljenje Europske unije.

Page 27: Skupovi uživo po predmetima - skolazazivot.hr¾ivo... · Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Skupovi uživo – usporedba po predmetima 8. ožujak 2019

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne

reforme (CKR)

[email protected]