Click here to load reader

SLAVNOST VŠECH SVATÝ · PDF file SLAVNOST VŠECH SVATÝCH „Nekonečný počet svatých nám dovoluje odhalit nekonečnou rozmanitost vynalézavé Boží dobroty. Známe-li svaté,

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLAVNOST VŠECH SVATÝ · PDF file SLAVNOST VŠECH SVATÝCH...

 • MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV LISTOPAD 2009

  S L A V N O S T V Š E C H S V A T Ý C H

  listopadi09:Layout 1 - kopie 28.10.2009 21:56 Stránka 1

 • SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

  „Nekonečný počet svatých nám dovoluje odhalit nekonečnou rozmanitost vynalézavé Boží dobroty. Známe-li svaté, známe lépe Boha. Je jich jistě všech zapotřebí, aby ukázali všechno bohatství Božího srdce.“

  L. Evely

  V katolické zbožnosti upomínají světci na Boží skutky spásy a představují věřícímu lidu vzory hodné napodo- bování. V církevních dějinách byli svatí jen ti, co vedli mimořádně ctnostný život anebo podstoupili mučednictví. Od 10. stol. podléhá schvalování církevního uctívání svatých teologicky a právně přísně stanovenému postupu. Církevní rok obsahuje oslavy svatých mužů a žen. Slaví se obvykle jejich den úmrtí, který je dnem narození pro nebe. Na onom světě jsou svatí Bohu zvláště blízcí. Při slavnosti všech svatých si církev připomíná nespočetný zá- stup nám už neznámých svatých, kteří nás předešli se znamením víry a osvědčili svůj život v lásce k Bohu a bliž - ním a jsou Bohem oslaveni.

  „Sdílení milostí ve společenství svatých. Aniž bychom to věděli, často nějaké skryté duši vděčíme za milosti a světla, která dostáváme, protože Bůh chce, aby si svatí sdíleli modlitbou, navzájem milost, aby se pak v nebi milovali velkou láskou, ještě mnohem větší než je v rodině. Kolikrát jsem myslela na to, že za všechny milosti, které jsem dostala, mohu vděčit nějaké duši, která mi je vyprosila na Bohu a kterou poznám až v nebi. ... Docela malá jiskra bude moci dát vzniknout v celé Církvi velkým světlům, jako jsou učitelé a mučedníci, kteří budou bezpochyby vysoko nad ní v nebi. V nebi se nesetkáme se lhostejnými pohledy, protože všichni vyvolení poznají, že si navzájem vděčí za milosti, které jim zasloužili korunu.“

  Sv. Terezie z Lisieux

  CARPE DIEM

  Je zde opět čas, kdy myslíme více na své drahé zes- nulé. Opět zabliká více plamínků svící na hřbitovech. Čas, který nutí k zamyšlení. Ačkoli si přeji důstojně zestárnout a dosáhnout sta- řecké moudrosti, přece jen vím, že každý den může být poslední. Při častých cestách autem by se mi mohla stát nehoda. Mohla by mě přepadnout nějaká zákeřná nemoc či smrtelný virus. Srdeční infarkt by mi mohl přivodit náhlou smrt. O svém posledním dni nemedituji proto, že bych se bál umírání, nýbrž proto, že si znovu a znovu kladu v úžasu otázku: Co to zna- mená, že dýchám, že vnímám sám sebe, že pozoruji krásu měnící se krajiny? Co se děje při setkání s něja- kým člověkem? Co bych svým životem rád zprostřed- koval, jakou stopu bych chtěl vyrýt do tohoto světa, jak a co bych rád vyzařoval do okolí? Cítím ve své slabosti a jistém stereotypu, jak snadno kloužu po povrchu a žiji své dny v zaběhaném kolo- toči povinností…

  listopadi09:Layout 1 - kopie 28.10.2009 21:56 Stránka 2

 • PLÁNOVANÉ AKCE NA LISTOPAD VELEŠÍN • 10.11. úterý (po večerní mši svaté) setkání seniorů na děkanství • 14.11. sobota ve 14:00 schůzka dívek na děkanství • 15.11. neděle 10:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi • 21.11. sobota v 9:00 schůzka ministrantů na děkanství

  BESEDNICE • 8.11. mše svatá pro rodiny s dětmi

  SOBĚNOV • 6.-7.11. setkání ministrantů z naší diecéze – fara Soběnov

  FARÁŘ ANTONÍN JOHANN MIKŠICŽEK

  Již týden po smrti faráře Theofila Hostounského, 21. listopadu 1763, je na faru ve Velešíně ustanoven farář Antonín Johann Mikšicžek, který přišel z fary v Chelčicích. S radními Velešína se však na samém počátku dostal do sporu. Chtěl na náměstí ve Velešíně postavit sousoší P. Marie, sv. Jana Nepomuc- kého a sv. Jana Křtitele, které leželo u domu „U Fialů.“ Velešínští radní však byli proti a svůj nesouhlas odůvodnili tím, „že by bylo málo místa pro krámy v čas jarmarků.“ Farář Antonín Johann Mikšicžek tento spor řešil tím, že nakonec bylo sousoší, darované hrabětem Františkem Buquoyem, „odvezeno dolů pod Velešín a bylo postaveno za mostem na levé straně, co je nyní kaple sv. Jana.“ K tomuto sousoší nechal přidělat farář Antonín Johann Mikšicžek postavy sv. Antonína a sv. Floriána, přizdobil je čtyřmi lucernami a v roce 1765 bylo sousoší posvěceno. Později, v roce 1781, se náhled radních na toto sousoší radikálně změnil a tak „zásluhou bývalého primátora Adama Hniličky a současného primátora Jana Kaliny, se svolením hraběte Jana Bu- quoye, bylo sousoší doplněno kamennou mříží z Novohradské zahrady. Náklady 70 zlatých hra-

  dil městys Velešín.“ Jedenáctého června 1785 farář Antonín Johann Mikšicžek okolo půl desáté šel se podívat jak „jeden starý jabloňový strom pacholek podtíná a při tom řekl podobenství: Tak jako ten strom jsem starý. Potom upadl a vypustil ducha svého.“

  František Schusser

  Tváří v tvář smrti se ale relativizuje všechno. Proto mi pomáhá, když si představím svůj poslední den. Víc si uvědomím, co je opravdu podstatné, že zůstane pouze to, co daruji, co dokážu obětovat. Ne, není důležité jak dlouho žiješ, nýbrž jen to, jak intenzivně a autenticky žiješ. Oprosti se od starostí o sebe. Napři všechno do přítomné chvíle, která je ti Bohem dána, protože minulost ti už nepatří, a bu- doucnost není ve tvých rukou, to rozhodující se děje TEĎ! A tak i myšlenka na můj poslední den mi pomáhá zacvičovat se do umění plně žít v přítomném okamžiku, vědomý a bdělý v tom co jsem, tam, kde právě jsem. Proto svěřuji minulost Božímu milosrdenství, bu- doucnost Boží prozřetelnosti a přítomnost obětuji Boží lásce.

  W EB

  O VÉ

  S TR

  Á N

  KY F

  A RN

  O ST

  I ht

  tp ://

  fa rn

  os tv

  el es

  in .sw

  eb .c

  z/

  K on

  ta kt

  p ro

  p ří

  sp ěv

  ky d

  o zp

  ra vo

  da je

  P or

  tu s:

  zd en

  ek .v

  ac lik

  @ ce

  nt ru

  m .c

  z

  listopadi09:Layout 1 - kopie 28.10.2009 21:56 Stránka 3

 • CHRÁMOVÝ SBOR

  Velešínský chrámový sbor a orchestr má v listopadu v plánu jen jednu akci, a to v neděli 22. listopadu 2009 kon- cert v Besednicích. Koncert se bude konat v místním kostele, začátek je v 16 hodin. Všichni jste srdečně zváni – poslechnout si budete moci několik drobnějších skladeb duchovní hudby. A právě 22.11. je také svátek patronky zpěváku a hudebníků – sv. Cecilie. Členové sboru a orchestru jej jako každoročně oslaví, tentokrát tedy po besednickém koncertě. Posedíme při drobném občerstvení, pohovoříme a možná si i za- zpíváme. (kajad)

  CHRISTOS VOSKRESE

  22.-24.října přijel na pozvání chrámového sboru do Velešína Katedrálný zbor sv. Cyrila a Metoda z Košic. Našim přátelům jsme ukázali zámek Hluboká nad Vltavou, zámek Český Krumlov a klášterní kostel ve Zlaté Koruně. Společně oba sbory vystoupily na koncertech v kostele v Křemži a ve Velešíně. Celá návštěva vyvrcholila v neděli 25.října v chrámu sv. Václava ve Velešíně slavením bohoslužby v byzantském obřadu. Liturgie byla prod- chnuta hudbou. Dovolte, abych citovala jejich myšlenky o hudbě, které zazněly na koncertě a nesly se celým jejich pobytem u nás: „Byzantská hudba je zjednotená mystickou atmosférou. Túto atmosféru vytvára závislosť od Božieho slova. Byzantská hudba bola vždy chápána ako preniesenie spevu anjelov na zem a modliaci sa ľudia sú v modlitbách spojený s anjelskými zbormi. Každá oblasť byzantského krestiantského umenia je charakteristická principom prirodzenosti. Ako v umení, aj vo svätej liturgii musí byť všetko prirodzené.“ Slova St. Mjartana: „Hudobné nástroje sú dielo človeka. Živý nástroj ľudského hlasu je dielom Božím a nijaké dielo ľudských rúk ho niemože prekonať. Ľudský hlas je najdokonalejším a najprirodzenejším nástrojom, ktorý bol po- volaný oslavovať Boha v jednote mysle a srdca. Úlohou zborového východného spevu je modlitba a priblíženie sa spevom k Bohu v liturgickom prostranstve.“ (mape)

  listopadi09:Layout 1 - kopie 28.10.2009 21:56 Stránka 4

 • listopadi09:Layout 1 - kopie 28.10.2009 21:56 Stránka 5

 • KATECHETICKÉ OKÉNKO

  Ahoj děti, v tomto čísle Portusu jste se mohly dočíst o dvou významných dnech, které si připomínáme na začátku listopadu: svátek Všech svatých a památka Věrných zemřelých (Dušičky). Svátek Všech svatých je oslavou všech, kteří zemřeli a jejich duše jsou již u Pána Ježíše v …................. (správné slovo najdete v osmisměrce) a na Dušičky si připomínáme všechny, kteří zemřeli, ale jejich duše ještě musí nějaký čas čekat, než se setkají s Ježíšem. (lupa)

  Po vyškrtání čtyř ženských a čtyř mužských jmen vyjde slovo, které patří doplnit do textu.

  K O N D Ř E J R N A T Ě B Ž L A M A R T I N A F E B H E L E N A C E C Í L I E E I G A B R I E L

  SCHŮZKY DÍVEK V sobotu 17.10. se uskutečnila další schůzka dívek. Tentokrát jsme vytvořily rekordní počet

Search related