Slavnost Boziho tela
Slavnost Boziho tela

Slavnost Boziho tela

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

liturgie - Slavnost Boziho tela

Text of Slavnost Boziho tela

 • t,',.i,i'''''i::z:.r 3Sia'tc s',iiku Bcrho t|a tr'lce

  '"' ielo-

  -ir'l x,:.,:.r: l.iill':arlste probhat 30. kvtna v mnohai';'lil',l],1l.*.;.|, l)li'l fotografim se peneseme cio Biat-

  ':il_i': lld :; Pi.ll|onnkenr a do Uhersk|':o ilr"adii,i ;.'"] {] . l:, i'.l ;i :j :'l i': n : po d aj e u c h a r i st i c k p r ivo d .v.:iit i:i'r::,,i;'ri i].:t-nyctjee nov hudba an: druick1l"

  lhneholnice a jejho duchov-nho rdce zavedl biskup Robertz Lutychu tento svtek pro svoudieczi roku 1246. A roku 1264,tak pod vlivem eucharistick-ho zzraku v orvietu, pape Ur-ban lV. - kdysi jhen v Lutychu

  - ustanovil eucharistick svtekpro celou crkev. Krtce natoale zemel, co rozen svtkuopozdilo. A Klement V. na kon-cilu ve Vienn (1311-'l312) optpipomenul zaveden svtkua teprve jeho nstupce Jan XXll.se zaslouil o celocrkevn roz-enslavnosti Tla a Krve Pn'

  Vypracovnm liturgickchtext povil Tome Akvinsk-ho (zemel 1274),kter celou teo-logii svtku vloil do znmcha dodnes pouvanch chorlLauda Sion Salvatorem (Sinechval Spasitele) a Pange, lingua,gloriosi corporis mysterium(Chvalte sta vzneenho TlaPn tajemstv). Hymny obsahujzkladn pravdy vry, kter se do

  5 eucharisti do uli