Slovenska hidrosfera

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Gimnazija Beigrad

  Ljubljana

  Slovenska hidrosfera Projektna naloga

  Razred: 3. b

  Mentorica: Prof. Valentina Maver

 • 2 / 52

  Povzetek

  Dijaki 3. b razreda Gimnazije Beigrad, generacije 2012/2013, smo si v raziskovalni nalogi postavili

  vpraanje, kakna je perspektiva trajnostnega razvoja slovenskih voda. Da bi na zastavljeno

  vpraanje im bolje odgovorili, smo zelo natanno preuili vsako komponento slovenske

  hidrosfere. Seznanili smo se tako z razlinimi oblikami vode, kot tudi z naim vplivom nanjo in

  njenimi raznovrstnimi funkcijami. Ker smo se eleli zautiti pristen pomen vode, ki nas obdaja, smo

  si v okviru terenskega dela, ki je bilo izvedeno 14. februarja leta 2013, ogledali hidroelektrarno

  Medvode. Rezultate nae raziskovalne naloge si lahko ogledate tudi na nai spletni strani

  www.slo-hidrosfera.eu.pn.

  Slovenija e sama po sebi velja za zelo raznovrstno deelo. Temelj vsega je razgibano povrje, ki

  se spreminja iz ene oblike v drugo, vse od morja pa tja do Gorikega. Tudi naa hidrosfera sledi tej

  pestrosti in nas vedno znova presenea s svojimi presenetljivimi pojavi. Raziskali smo vse: jezera,

  reke, morje, vodo v ozraju, podtalnico in razline monosti njene uporabe. Vode imamo zavidljivo

  veliko, njene nadaljnje koristi pa so odvisne od nas. Z vodo moramo ravnati pametno, posvetiti pa

  se moramo tudi nadzoru onesnaevanja in nevarnostim, ki nam jih hkrati tudi predstavlja, kot na

  primer s poplavami. Monosti, ki nam jih ponuja, samo le delno izkoristili. Seveda pa nam vse to

  bogastvo lahko tudi obrne hrbet, e ne bomo pazili nanj. Tako smo prili do zakljuka, da imamo v

  Sloveniji e veliko skritih zakladov, ki jih je treba varovati, saj nam bodo ob pravi prilonosti in

  pametni izrabi prili e kako prav.

 • 3 / 52

  Vsebina

  Povzetek ........................................................................................................................................................... 2

  1. Uvod ........................................................................................................................................................... 5

  2. Znailnosti vode ....................................................................................................................................... 6

  2.1 Kemijski vidik .................................................................................................................................... 6

  2.2 Bioloki vidik ..................................................................................................................................... 8

  3. Geoloki vidik slovenskih voda ............................................................................................................ 10

  3.1 Morje ................................................................................................................................................ 10

  3.2 Reke ................................................................................................................................................. 12

  3.3 Jezera .............................................................................................................................................. 13

  3.3.1 Umetna jezera ............................................................................................................................ 13

  3.3.2 Naravna jezera .......................................................................................................................... 13

  a) Vglobljena ....................................................................................................................................... 13

  b) Tektonska jezera............................................................................................................................ 13

  c) Erozijska ledenika jezera ............................................................................................................ 14

  d) Kraka jezera.................................................................................................................................. 14

  e) Zajezitvena ..................................................................................................................................... 16

  f) Akumulacijska ledenika jezera .................................................................................................. 16

  3.4 Voda v ozraju................................................................................................................................ 17

  3.5 Podtalnica ....................................................................................................................................... 18

  a) Nastanek podtalnice ...................................................................................................................... 18

  b) Gladina podtalnice ......................................................................................................................... 18

  c) Izviri .................................................................................................................................................. 18

  d) Nahajalia podtalnice .................................................................................................................. 18

  4. Onesnaenost voda .............................................................................................................................. 20

  4.1 Rek in potokov................................................................................................................................ 20

  4.2 Morja ................................................................................................................................................ 22

  4.3 Jezer ................................................................................................................................................ 24

  4.4 Podtalnice ....................................................................................................................................... 25

  4.4.1 Savska kotlina in Ljubljansko barje ......................................................................................... 26

  4.4.2 Kraka Ljubljanica ...................................................................................................................... 26

  4.4.3 Murska kotlina ............................................................................................................................ 26

  5. Poplave ................................................................................................................................................... 27

  5.1 Poplavna ogroena obmoja v Sloveniji .................................................................................... 27

  5.2 Problematika poplav ...................................................................................................................... 29

  5.3 Posledice poplav ............................................................................................................................ 30

  6. Hidroelektrarne ....................................................................................................................................... 31

  6.1 Ali se splaa imeti zasebno HE? ................................................................................................. 31

  6.2 Hidroelektrarne na Dravi ............................................................................................................... 33

  6.3 Hidroelektrarne na Soi ................................................................................................................ 34

  6.4 Potencial HE na Savi .................................................................................................................... 36

  7. Pomen vode za drubo ......................................................................................................................... 37

 • 4 / 52

  7.1 Izkorianje vodovja ...................................................................................................................... 37

  a) Reke (vodotoki) .............................................................................................................................. 37

  b) Energetika ....................................................................................................................................... 37

  c) Namakanje ...................................................................................................................................... 37

  d) Podtalnica ....................................................................................................................................... 37

  e) Morje ................................................................................................................................................ 38

  f) Ribitvo ............................................................................................................................................ 39

  g) Ribogojnitvo .................................................................................................................................. 39

  h) Soline ............................................................................................................................................... 40

  i) Jezera ............................................................................................................................................