Click here to load reader

ST. GEORGE INTERNATIONAL SCHOOL&PRESCHOOL възможност да се научат да носят отговорност, да работят в екип, да развият уменията

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ST. GEORGE INTERNATIONAL SCHOOL&PRESCHOOL възможност да се научат да...

 • 1

  ST. GEORGE INTERNATIONAL SCHOOL&PRESCHOOL

  PARENTS HANDBOOK 2016-2017 8

 • 2

  СЪДЪРЖАНИЕ

  ВЪВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................................3

  ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ОСНОВАТЕЛЯ .........................................................................................................................3

  ИСТОРИЯ ............................................................................................................................................................3

  ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА ............................................................................................................................4

  МИСИЯ ...............................................................................................................................................................5

  ПРЕПОДАВАТЕЛИTE В St. George International School & Preschool ................................................................6

  ДЕЦАТА, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ В St. George International School & Preschool...............................................7

  УЧИЛИЩНА БАЗА ..............................................................................................................................................7

  ЛИЦЕНЗИ И АКРЕДИТАЦИИ ..............................................................................................................................9

  АКАДЕМИЧНА ПРОГРАМА ................................................................................................................................9

  УДОСТОВЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТИ И ДИПЛОМИ .......................................................................................... 12

  ИЗПИТИ И ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ ............................................................................................................... 13

  УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ................................................................................................................................... 14

  УНИФОРМА ..................................................................................................................................................... 16

  МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ ........................................................................................................................ 16

  ХРАНЕНЕ .......................................................................................................................................................... 17

  ТРАНСПОРТ ..................................................................................................................................................... 18

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ........................................................................................................................ 18

  ЕКСКУРЗИИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ .................................................................................................... 19

  ОБРАТНА ВРЪЗКА ........................................................................................................................................... 20

  ТРАДИЦИОННИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО.................................................................... 20

  ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ 2017-2018 .................................................................................................................. 21

 • 3

  ВЪВЕДЕНИЕ

  St. George International School & Preschool е частно училище, предлагащо акредитирано обучение съгласно стандартите, определени от Министерство на образованието и науката на Република България и международните британски образователни стандарти.

  Училището създава условия за една непрестанно развиваща се общност от деца, учители и родители, която да възпитава следващите поколения тук, в България и да подпомага изграждането на уверени в способностите си граждани с широк мироглед и възможности за успешна реализация в професионален и личностен план.

  ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ОСНОВАТЕЛЯ

  "В училище се учим само как да пишем, четем и смятаме. В училище се учим и на важните ценности - да бъдем приятели, да си помагаме един на друг, да пазим природата, да казваме истината, да се уважаваме, да бъдем отговорни!

  Вярвам, че с всеотдайността и вродената си любознателност, нашите ученици ни карат да даваме най-доброто от себе си.

  Вярвам и подкрепям утвърждаването на демократична култура в образованието, ръководена от уникалността на всеки индивид и сътрудничеството между хората. Училището предоставя възможности и насърчава ученика да избира сам своите занимания и търсения, съобразно индивидуалните си характеристики, таланти и цели, ръководейки по този начин своето развитие.

  Вярвам, че с подходяща нагласа, всеки житейски опит може да се превърне в обучително преживяване, водещо до изкачване на още едно стъпало към личното ни израстване.

  С грижа, любов и споделени знания, учителите на St. George International School & Preschool са пример и вдъхновяващ стимул за всички нас.”

  Даниела Северинова

  ИСТОРИЯ

  Образователната традиция на организацията датира от 1995 г., когато отваря врати детска градина “Чуден свят”, основана от госпожа Даниела Северинова.

  Чрез ранно чуждоезиково обучение, в среда, близка до семейната, децата говорят свободно на английски и български език. Възпитаниците на детската градина са приемани в най- добрите училища в София.

  Продължение на традициите на детската градина е създаването на училище “Свети Георги” през 2004 г., утвърдено със заповед на Министъра на образованието като Частно средно общообразователно училище с билингвално обучение. Първият Директор на училището е Даниела Северинова.

  През учебната 2004/2005 г. в училището са приети 32 ученика в подготвителна група. През следващите

  години броят на учениците нараства, като през 2015/2016 г. достига 162. Поради липса на подходяща

  материална база към този момент, част от възпитаниците на училището след IV и VII клас, продължават

  образованието си в училища в България и в чужбина.

 • 4

  За да отговори на нуждите на своите ученици, училището си поставя за цел да им осигури достъп до международни образователни програми, като по този начин повишава тяхната конкурентост по отношение на прием в елитни национални и чуждестранни университети.

  През 2013г. училище “Свети Георги” става официален учебен център към “Edexcel International“ с номер 97020. Това дава достъп на учителите до образователните ресурси на Pearson Edexcel. Учениците се подготвят паралелно за явяване на изпити по математика, английски език и науки по стандартите: Edexcel International Primary Curriculum, базиран на UK N