Stavba a programování mikropočítačů

  • View
    46

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stavba a programování mikropočítačů. Programovatelné automaty (EL 55) (algoritmizace). Ing. Josef Kovář. Elektrotechnika. Algoritmy. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Stavba a programování mikropočítačů

Prezentace aplikace PowerPoint

Stavba a programovn mikropotaProgramovateln automaty (EL 55)(algoritmizace)

Ing. Josef KovElektrotechnikaUME V PROSTORU

Nzev pedmtu:Nzev a ID tmatu:Zpracoval(a):AlgoritmyAlgoritmus si meme pedstavit jako posloupnost jednoduchch krok, kdy v kadm kroku vme, jak bude krok nsledujc (nebo e algoritmus ji kon). Po konenm potu krok (a tm do urit doby) je zskn vsledek.Algoritmyvvojov diagramy strukturogramy algebraick grafyVvojov diagramDiagram se skld zjednotlivch geometrickch obrazc, do kterch zapisujeme innost, kterou bude program vykonvat Seazen t sel dle velikosti1>21>31 zam s21 zam s32>32 zam s3STARTKONECanoanoanonenenePkladVpromnn MEM1 je slo. Pokud je vt ne 8, piti do promnn MEM2 slo 5, pokud je men pak odeti od promnn MEM2 slo 2 a pokud se rovn, pak vlo do promnn MEM2 nulu. Pro toto zadn navrhnte algoritmus pomoc vvojovho diagramu.

Dlen snmaPodle:

Fyziklnch princip Podle vstupnho signlu (mechanick, tepeln)Podle el. vstupnho signlu (aktivn samy generuj vstupn signl (genertory) a pasvn nap. odporov snmae)Podle principu snmn na kapacitn, magnetick, odporov, optick, ultrazvukovIntern a externZdvihac zazen

Zdvihac zazen

Pohyb bemena zavenho na lan zajiuje pohonn mechanizmus, sestvajc z kladky a motoru. Protoe bemeno je velk hmotnosti, je teba ped plnm zastavenm zabrnit rozkmitn cel soustavy pomalm dojezdem. Styka KM 1, slou pro sepnut motoru pro smr nahoru, KM2 dol. Stykaem KM3 se zapne pomal dojezd v obou smrech. Pro hldn koncovch poloh slou koncov snmae SQ1 pro polohu nahoe, SQ4 pro polohu dole, pro indikaci poloh pro zahjen pomalho dojezdu jsou instalovny snmae SQ2 pro smr nahoru, SQ3 pro smr dol.Zdvihac zazenCel zdvhac zazen se ovld dvma tlatky, kter jsou umstna spolen s dvma kontrolkami na ovldac skce. Po stisknut tlatka SB1 se bemeno zane zdvhat (pohybovat nahoru vetn pomalho dojezdu), po dobu zdvihn svt kontrolka HL1. Po stisku tlatka SB2 se bemeno zane spoutt (pohybovat smrem dol vetn pomalho dojezdu), po dobu pohybu svt kontrolka HL2. Pi chyb nebo nebezpe se cel zazen uvede do klidu vypnutm napjecho napt. Zdvihac zazen

Zdvihac zazen

Realizace

Automat Mooreova typuOptick senzory, kter pesnji nazvme fotoelektrick nebo optoelektronick, se stle vce pouvaj vprmyslu. Pracuj tak, e pemuj svtlo (elektromagnetick vlnn) na elektrick proud. Vdnen dob jsou nejvce vyuvanmi senzory vprmyslu. Automat Mooreova typu012Start=0Start=1vpravo=0vpravo=1vlevo=0vlevo=1doprava = 0doleva = 0sn = 0doprava = 1doleva = 0sn = 1doprava = 0doleva = 1sn = 0 Algoritmus pro manipultorAutomat Mooreova typuPechod ze stavu 0 do stavu 1 nastane pi splnn podmnky Start = true. Pi tomto pechodu dojde knastaven t vstup. Doprava, doleva a sn podle obr. 2.Do stavu 2 se pechz pi splnn podmnky vpravo = true. Nastav se vstupy doprava, doleva a sn podle obr. 2.Do stavu 3 se pechz pi splnn podmnky vlevo = true. Nastav se vstupy doprava, doleva a sn podle obr. 2.Automat Mooreova typuZkladn vlastnost stavovch konench automat je existence zptn vazby. Vautomatu Mooreova typu (pouvaj se i jin typy nap. Mealyho automat) jsou vstupy vyslovny jen zkombinace hodnot stavu. M stacionrn charakter dokud nedojde kpechodu (zmn stavu), jeho vstupy se nemn. To je velmi dleit, protoe to odpovd poadavkm na zen bnch mechanizm a technologickch proces.

Ukzka programu CASE RAF OF 0 : IF (Start and vlevo) THEN sani := true; mem := 10 + citac_s; //zachycen sekundovho tae RAF := 1; END_IF; 1 : IF mem = citac_s THEN doprava := true; RAF := 2; END_IF;

Jzda dol012SQ4=1 or SB2=0or KM1 =1 or Fl_1=1SB2=1 and KM1=0and SQ4=0 and Fl_1=0SQ3=0SQ3=1SQ4=0SQ4=1HL2:=0KM3:=0KM2:=0pomSQ3:=0KM3:=1pomSQ3:=1KM2:=1HL2:=1HL2:=0KM3:=0KM2:=0Fl1_:=0 Restart nebo Stop 012(Fl_0=0)and (SB2=0)SQ3 orpomSQ3=0pomSQ3=1SQ4=0SQ4=1KM3:=1pomSQ3:=0KM2:=1HL2:=1Fl_0:=0(Fl_0=1)and (SB2=1) Jzda nahoru012SQ1=1 or SB1=0or KM2 =1 or Fl_1=1SB1=1 and KM2=0and SQ1=0 and Fl_1=0SQ2=0SQ2=1SQ1=0SQ1=1HL1:=0KM3:=0KM1:=0KM3:=1KM1:=1HL1:=1anoanoneJE RESTART?JE STOP?Fl_0:=1Fl_1:=1pomSQ3:=1neKM1,KM2,KM3:=0RAF1,RAF2,RAF3:=0Fl_0:=1, Fl_1:=1Poten sekvence